Главная » Статьи » Article_all_57Кардiологiя

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Нормативно-директивні документи

Закон України № 1950 від 14.09.2000 р.
Про імплантацію електрокардіостимуляторів.
Закон набрав чинності з 01.01.2001 р.

Постанова КМ України № 1752 від 29.11.2000 р.
Про затвердження комплексних заходів розвитку дитячої кардіохірургічної служби з метою подальшого вдосконалення надання кардіохірургічної допомоги дітям з вродженими вадами серцево-судинної системи.

Наказ МОЗ України № 206 від 30.12 1992 р.
Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної допомоги населенню України.

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

Наказ МОЗ України № 247 від 10.08.1998 р.
Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 30.12.92 № 206 „Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної допомоги населенню України”.

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р.
Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей. ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 121/16 від 28.03.2001 р.
Про удосконалення дитячої кардіохірургічної служби.

Інші нормативно директивні документи

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 117 від 30.06.1994 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липя 1994 р. за № 171/380
Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України № 172 від 20.09.95 р. Наказом МОЗ України №324 від 08.12.2000 р.

Наказ МОЗ, Мінпраці, Мінстатистики, Фонду соцстраху України № 97/29/78/08-14-193 від 27.03.1997р.
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 7 липня 1997 року за № 246/2050
Про затвердження зразка та технічного опису листка непрацездатності.

Наказ МОЗ, Держкомітету, Фонду соцстрахування № 46/81/4 від 09.03.2000 р.
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27.03.2000 р. за № 188/4409
Про затвердження Тимчасової Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності нового зразка.

Наказ МОЗ України № 445 від 13.11.2001 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 р. за № 1005/6196
Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

Вимоги до оснащення відділення (кабінету)

Наказ МОЗ України № 153 від 05.06.1998.
Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я. ВИТЯГ.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України №146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників. ВИТЯГ.
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України №39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України № 195 від 25.12.1992 р.
Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка та отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю. ВИТЯГ.
Із змінами, внесеними згідно з наказів МОЗ України № 141 від 18.08.1994р., №45 від 14.03.1995р.

Наказ МОЗ України № 48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів). ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей. ВИТЯГ.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Наказ МОЗ України № 35 від 24.02.2000 р.
Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного напрямку.

Санітарні та дезінфекційні вимоги

Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-2-85
Стерилизация, дезинфекция изделий медицинского назначения.

МЗ СССР Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН5179-90.

Наказ МОЗ України № 67 від 14.04.1995 р.
Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення).

Кримінальний кодекс України

Розділ ІІ. Злочини проти життя та здоров’я особи. ВИТЯГ.

Облікові документи

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10). ВИТЯГ.

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.

Дiагностична служба

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

ДІАГНОСТИЧНА СЛУЖБА

Нормативно-директивні документи

Закон України №15/98-ВР від 14.01.1998 р
Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання.
Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2397-ІІІ від 26.04.2001 р.

Постанова КМ України №163 від 21.02.2001 р.
Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Витяг.

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

Приказ МЗ СССР № 581 от 21.07.1988 г.
О дальнейшем развитии и совершенствовании ультразвуковой диагностики в лечебно-профилактических учреждениях страны.

Наказ МОЗ України № 118 від 19.06.1990 р.
Про заходи щодо зниження дозових навантажень на населення при проведенні профілактичних та діагностичних рентгенологічних обстежень органів грудної порожнини.

Наказ МОЗ України № 233 від 29.07.1996 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1996 р. за № 536/1561
Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз. Витяг.

Наказ МОЗ України № 340 від 28.11.1997 р.
Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 295 від 18.07.2001 р.
Про створення системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення при рентгенологічних процедурах.

Вимоги до оснащення відділення (кабінету)

Наказ МОЗ України № 153 від 05.06.1998.
Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я. Витяг.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України №146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників. Витяг.
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України №39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України №48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р. Витяг
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей. Витяг.

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Наказ МОЗ України № 35 від 24.02.2000 р.
Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного напрямку.

Кримінальний кодекс

Розділ ІІ. Злочини проти життя та здоров’я особи. Ст. 130-145. Витяг.

Облікові документи

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.

Дерматовенерологiя

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Нормативно-директивні документи

Закон України № 1972-ХІІ від 12.12.1991 р.
Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення.
Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2776 – ІІІ (2776-14) від 15.11.2001 р.

Указ Президента України № 1182 від 01.11.2000 р.
Про невідкладні заходи щодо запобігання поширення ВІЛ-інфекції та СНІД.

Постанова КМ України № 2026 від 18.12.1998 р.
Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД.

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

Постанова КМ України № 163 від 21.02.2001 р.
Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад їз шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Витяг.

Постанова КМ України № 790 від 11.07.2001 р.
Про програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки.

Постанова КМ України № 1401 від 26.10.2001 р.
Деякі питання Урядової комісії з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Наказ МОЗ України № 204 від 29.12.1992 р.
Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 207 від 30.12.1992 р.
Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України.

Наказ МОЗ України № 133 від 19.07.1995 р.
Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб.

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р.
Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів та обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей. Витяг.

Наказ МОЗ України №120 від 25.05.2000 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2000 р.
Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Наказ МОЗ України № 334 від 15.12.2000 р.
Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Наказ МОЗ України, Академія медичних наук України № 395/70 від 05.10.2001 р.
Про затвердження спільного Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України, Академії медичних наук України та Товариства Червоного Хреста України щодо виконання Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки.

Наказ МОЗ України № 415 від 19.10.2001 р.
Зареєстровано в Муністерстві юстиції України 5 листопада 2001 р. за № 932/6123
Про затвердження Переліку інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 306 від 25.07.2001 р.
Про впорядкування організації направлення дітей на лікування до республіки Куба
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України № 453 від 06.11.2001 р.

Наказ МОЗ України № 488 від 07.12.2001 р.
Про затвердження програми „Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини на 2001-2003 роки”.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України №146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників. Витяг.
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України №39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України № 195 від 25.12.1992 р.
Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка та отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю. Витяг.
Із змінами, внесеними згідно з наказів МОЗ України № 141 від 18.08.1994р., №45 від 14.03.1995р.

Наказ МОЗ України №48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р. Витяг
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей. Витяг.

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 14 від 24.01.1995 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 1995 р. за №193/729
Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Наказ МОЗ України № 35 від 24.02.2000 р.
Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного напрямку.

Санітарні та дезинфекційні вимоги

Министерство здравоохранения СССР
Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН5179-90.

Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы ОСТ 42-21-85 Взамен ОСТ 42-2-2-77

Наказ МОЗ України №67 від 14.04.1995р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15 серпня 1995 р. за № 298/834
Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення).

Страхування медичних працівників

Постанова КМ України № 1642 від 16.10.1998 р.
Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом іммунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на виапдок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції.

Наказ МОЗ України № 186 від 18.12.1992 р.
Про затвердження переліку медичних і фармацевтичних установ та організацій, їх підрозділів, працівники яких за визначеними посадами підлягають державному обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом іммунодефіциту людини.

Облікові документи

Постанова КМ України № 157 від 21.02.2001 р.
Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних хвороб.

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.

Міжнародна класифікація хвороб Х перегляду (МКХ-10) Витяг.

Інфекцiйнi хвороби

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Нормативно-директивні документи

Закон України № 4004-ХІІ від 24.02.1994 р.
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Закон України № 1645 від 6.04.2000 р.
Про захист населення від інфекційних хвороб.

Постанова КМ України № 163 від 21.02.2001 р.
Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із щкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. ВИТЯГ.

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

Наказ МОЗ України № 133 від 19.07.1995 р.
Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб.

Наказ МОЗ України № 415 від 19.10.2001 р.
Про затвердження Переліку інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію до України.

Стандарти якості надання медичної допомоги

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р.
Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей. ВИТЯГ.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Кишкові інфекційні хвороби

Наказ МОЗ України № 167 від 30.05.1997 р.
Про удосконалення протихолерних заходів.

Туберкульоз

Постанова КМ України № 1752 від 27.12.2001 р.
Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу.

Наказ МОЗ України № 26 від 14.02 1996 р.
Про удосконалення протитуберкульозної служби.

Наказ МОЗ України № 233 від 29.07.1996 р.
Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз.

Наказ МОЗ України № 311 від 30.12.1999 р.
Про затвердження інструкцій щодо надання фтизіопульмонологічної допомоги хворим.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р.
Про затвердження інструкції з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції.

Деякі бактеріальні зоонози

Наказ МОЗ України № 490/59 від 10.12.2001 р.
Про заходи щодо профілактики захворювань на бруцельоз.

Інші бактеріальні хвороби

Наказ МОЗ України № 192 від 03.08.1999 р.
Про заходи щодо покращення бактеріологічної діагностики дифтерії в Україні.

Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом

Наказ МОЗ України № 204 від 29.12.1992 р.
Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 207 від 30.12.1992 р.
Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України.

Рекетсіози

Наказ МОЗ України № 246 від 21.12.1993 р.
Про удосконалення заходів профілактики епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля.

Інфекційні хвороби центральної нервової системи

Наказ МОЗ України № 96 від 15.04.1998 р.
Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні.

Наказ МОЗ України № 168 від 23.06.1998 р.
Про створення лабораторної мережі з діагностики поліомієліту та гострих в’ялих паралічів.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 246 від 06.10.2000 р.

Наказ МОЗ України № 44 від 03.03.2000 р.
Про підготовку документації для сертифікації ліквідації поліомієліту.

Вірусний гепатит

Приказ МЗ СССР № 408 от 12.07.1989 г.
О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стране.

Наказ МОЗ України № 237 від 30.07.1996 р.
Про затвердження Порядку організації стаціонарів вдома для дорослих, хворих на легкі форми вірусного гепатиту А.

Наказ МОЗ України № 309 від 26.07.2001 р.
Про застосування в системі імунізації відкритих багатодозних флаконів вакцини проти гепатиту В

Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

Наказ МОЗ України № 120 від 25.05.2000 р.
Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Наказ МОЗ України № 344 від 15.12.2000 р.
Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Наказ МОЗ України № 71 від 22.02.2002 р.
Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції.

Гострі респіраторні інфекції

Грип та пневмонія
Наказ МОЗ України № 30 від 09.02.1998 р.
Про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в Україні.

Педикульоз, аскаріаз та інші інфестації

Наказ МОЗ України № 38 від 28.03.1994 р.
Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України № 146 від 23.10.1991 р.
Про атестацію середніх медичних працівників.
Із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України № 39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України № 48 від 17.03.1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 198 від 07.09.1993 р.
Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою.

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей. ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Санітарні та дезинфекційні вимоги

Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-2-85
Стерилизация, дезинфекция изделий медицинского назначения.

МЗ СССР Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН5179-90.

Наказ МОЗ України № 67 від 14.04.1995 р.
Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення).

Страхувння медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини

Постанова КМ України № 1642 від 16.10.1998 р.
Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції.

Наказ МОЗ України № 186 від 18.12.1992 р.
Про затвердження переліку медичних і фармацевтичних установ та організацій, їх підрозділів, працівники яких за визначеними посадами підлягають державному обов’язковому особистому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини.

Наказ МОЗ України № 276 від 31.10.2000 р.
Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні.

Кримінальний кодекс України

Розділ ІІ. Злочини проти життя та здоров’я особи. ВИТЯГ.

Облікові документи

Постанова КМ України № 157 від 21.02.2001 р.
Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних хвороб.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10). ВИТЯГ.

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.

Акушерство i гiнекологiя

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Нормативно-директивні документи

Постанова КМ України №926 від 12.11.1993р.
Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів

Приказ МЗ СССР № 430 от 22.04.1981г.
Об утверждении инструктивно-методических указаний по организации работы женской консультации.

Приказ МЗ СССР № 55 от 09.01.1986г.
Об организации работы родильных домов (отделений).

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

Приказ МЗ СССР № 1570 от 04.12.1986г.
Выдержка
Об улучшении выявления больных гонореей и трихомониазом в акушерских и гинекологических отделениях (палатах, кабинетах), женских консультациях и урологических кабинетах поликлиник.

Приказ МЗ СССР №691 от 28.12.1989 г.
О профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах.

Наказ МОЗ України №97 від 05.05.1993р.
Про удосконалення консультативної допомоги дітям та матерям України.

Наказ МОЗ України № 111 від 28.06.1994 р.
Про затвердження інструкцій про порядок проведення операції штучного переривання вагітності та про порядок проведення операції штучного переривання вагітності ранніх строків методом вакуум-аспірації.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 121 від 06.07.1994 р.
Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 10 серпня 1994р. за №187/396
Про застосування методів стерилізації громадян.

Наказ МОЗ України № 31 від 19.02.1996 р.
Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України (крім п. п. 1.2. і 1.3.) 5.04.1996р. за № 160/1185
Про затвердження інструкції про визначення критеріїв живонародженості, мертвонародженості та перинатального періоду.

Наказ МОЗ України № 24 від 04.02.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 3 березня 1997 р. за № 58/1862
Про затвердження Умов та порядку застосування штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх проведення.

Наказ МОЗ України № 74 від 24.03.1998р.
Про орієнтовні нормативи потреби у стаціонарній медичній допомозі дітям, вагітним, роділлям, породвллям та гінекологічним хворим.

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р. ВИТЯГ
Стандарти медичних технологій діагностично-лікувального процессу стаціонарної допомоги.

Наказ МОЗ України № 488 від 07.12.2001р.
Про затвердження програми „Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини на 2001-2003 роки”.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 489 від 10.12.2001 р.
Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 25 грудня 2001р. за №1068/6259
Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій.

Наказ МОЗ України № 14 від 10.12.2001 р.
Про заходи щодо профілактики випадків раннього вродженого сифілісу.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України № № 146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників.
Із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України № 39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України № 195 від 25.12.1992 р.
Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних закладів, підготовка та отримання звання в яких дають право займатися медичною иа фармацевтичною діяльністю.
Із змінами, внесеними згідно наказів МОЗ України № 141 від 18.08.1994 р., №45 від 14.03.1995р.

Наказ МОЗ України № 48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядддок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р. Витяг
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України № 198 від 7.09.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 р.
Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою.

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993р. Витяг.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей.

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Вимоги до оснащення відділення(кабінету)

Наказ МОЗ України № 153 від 05.06.1998 р.
Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я.

Санітарні та дезінфикційні вимоги

Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-85 Взамен ОСТ 42-2-2-77
Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.

Министерство здравоохранения СССР
Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН5179-90.

Організаційні документи

Приказ МОЗ СРСР №360 от 08.04.1980 г.
Об утверждении положений о медицинских работниках родильных домов и женских консультаций (отделений).

Кримінальний кодекс України
Розділ ІІ. Злочини проти життя і здоров’я особи. ВИТЯГ.

Облікові документи

Наказ МОЗ України № 124 від 03.07.1995 р.
Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті.
Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ № 331 від 28.10.1996 та № 65 від 04.04.2000 р.

Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.
Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України. Із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ №138 від 04.06.1999 р.

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.

Міжнародна класифікація хвороб Х перегляду (МКХ-10). ВИТЯГ.

Анестезіологія та реаніматологія

Нормативно-директивні документи

Приказ МЗ СССР № 22 от 15.01.1990г.
Об организации выездной реанимационной неонатальной бригады.

Наказ МОЗ України №303 від 08.05.1997р.
Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України.

Вимоги до оснащення відділення (кабінету)

Наказ МОЗ України № 153 від 05.06.1998.
Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я. Витяг.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України №146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників. Витяг.
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України №39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України № 195 від 25.12.1992 р.
Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка та отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю. Витяг.
Із змінами, внесеними згідно з наказів МОЗ України № 141 від 18.08.1994р., №45 від 14.03.1995р.

Наказ МОЗ України №48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р. Витяг
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей. Витяг.

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 14 від 24.01.1995 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 1995 р. за №193/729
Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Наказ МОЗ України № 35 від 24.02.2000 р.
Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного напрямку.

Санітарні та дезинфекційні норми

Министерство здравоохранения СССР
Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН5179-90.

Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы ОСТ 42-21-85 Взамен ОСТ 42-2-2-77

Наказ МОЗ України №67 від 14.04.1995р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15 серпня 1995 р. за № 298/834
Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення).

Кримінальний кодекс

Розділ ІІ. Злочини проти життя та здоров’я особи. Ст. 130-145. Витяг.

Облікові документи
Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.

5 мифов о том, как укрепить иммунитет

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Вильчинская Татьяна

1. Все лето надо есть побольше свежих овощей и фруктов. Прекрасный совет, вот только хватит его ненадолго – овощи и фрукты богаты преимущественно водорастворимыми витаминами, которыми организм не умеет запасаться впрок и использует сразу же – очевидно, что «запасы» витаминов на зиму не отложатся.

2. Зимой, когда свежих овощей и фруктов мало, покупайте ребенку экзотические фрукты. Давно доказано, что для поддержания иммунитета лучше использовать те продукты, которые для организма являются привычными. Например, банальная и очень полезная овсянка. В овсе содержатся важные аминокислоты, витамины группы В, витамины К и Е, минеральные вещества — фосфор, железо, кобальт, марганец, цинк, калий и другие, а также провитамин А, бор и йод. Конечно, трудно удержаться от соблазна угостить любимое чадо кусочком ананаса или манго, но не переусердствуйте! Тем более, что многие из экзотических фруктов являются высокоаллергенными.

3. Зимой, когда свежих овощей и фруктов мало, налегайте на цитрусовые. Тоже не совсем верное утверждение. Поедая цитрусовые килограммами, маленький ребенок рискует не только перегрузить поджелудочную железу, но и запустить в организме мощную аллергическую реакцию, у некоторых детей приводящую даже к такому грозному осложнению, как анафилактический шок. А одна – две мандаринки в день при отсутствии аллергии на цитрусовые, безусловно, полезны, но проблему не решат: витамин С – крайне «летучий» витамин, и чтобы получить его необходимую суточную дозу, апельсины и мандарины надо съедать прямо с кусов. Чем больше они лежат на складе, в магазине, в Вашем холодильнике, тем меньше в них витамина С.

4.Основной источник витаминов – овощи и фрукты. Тоже очень спорное утверждение. Витамины группы В в зеленых овощах, витамин С в цитрусовых, клюкве, витамин А в красных плодах, чернике...а сколько тех, которые можно получить только с крупами и животными белками! Еще один аргумент противников вегетарианства, безусловно, в этом случае себя оправдывает. Особенно для маленьких детей.

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

5. Лучше свежие или замороженные овощи и фрукты, чем витаминные комплексы в таблетках. Опять неверно. Как уже говорилось, многие витамины – вещества чрезвычайно «летучие», поэтому при длительном хранении или заморозке фруктов и овощей их количество значительно убавляется. Именно поэтому чрезвычайно важно в осенне-зимний сезон обогащать рацион поливитаминными и минеральными комплексами. Для детей существуют тоже специально разработанные, с учетом потребностей той или иной возрастной группы, витаминно-минеральные формулы.

Гастроентерологiя

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Нормативно-директивні документи

Наказ МОЗ України № 22 від 07.02.1994р.
Про заходи щодо удосконалення та розвитку спеціалізованної допомоги дітям з гастроентерологічними захворюваннями.

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р.
Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів та обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей. Витяг.

Інші нормативно-директивні матеріали

Наказ МОЗ України № 117 від 30.06.1994 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липя 1994 р. за № 171/380
Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України № 172 від 20.09.95 р. Наказом МОЗ України №234 від 08.12.2000 р.

Наказ МОЗ, Мінпраці, Мінстатистики, Фонду соцстраху України № 97/29/78/08-14-193 від 27.03.1997р.
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 7 липня 1997 року за № 246/2050
Про затвердження зразка та технічного опису листка непрацездатності.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ, Держкомітету, Фонду соцстрахування № 46/81/4 від 09.03.2000 р.
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27.03.2000 р. за № 188/4409
Про затвердження Тимчасової Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності нового зразка.

Наказ МОЗ України № 445 від 13.11.2001 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 р. за № 1005/6196
Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

Вимоги до оснащення відділення (кабінету)

Наказ МОЗ України № 153 від 05.06.1998.
Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я. ВИТЯГ.

Кваліфікаційні вимоги

Наказ МОЗ України №146 від 23.10.1991р.
Про атестацію середніх медичних працівників. ВИТЯГ.
Із змінами внесеними згідно з наказом МОЗ України №39 від 01.02.2001 р.

Наказ МОЗ України № 195 від 25.12.1992 р.
Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка та отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю. ВИТЯГ
Із змінами, внесеними згідно з наказів МОЗ України № 141 від 18.08.1994р., №45 від 14.03.1995р.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Наказ МОЗ України №48 від 17.03.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 1993 р.
Про порядок направлення на стажування лікарів ї їх наступного допуску до лікарської діяльності.

Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113
Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів). ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 р.
Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей. ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 118-с від 19.08.1994 р.
Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 28-О від 10.02.2000 р.

Наказ МОЗ України № 359 від 19.12.1997 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454
Про подальше удосконалення атестації лікарів.
Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 101 від 10.05.2000 р.

Наказ МОЗ України № 35 від 24.02.2000 р.
Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного напрямку.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Санітарні та дезинфекційні вимоги

Министерство здравоохранения СССР
Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН5179-90.

Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы ОСТ 42-21-85 Взамен ОСТ 42-2-2-77

Кримінальний кодекс

Розділ ІІ. Злочини проти життя та здоров’я особи. Ст. 130-145. Витяг.

Облікові документи

Зразки форм первинної медичної облікової документації та інструкції по їх заповненню.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10). ВИТЯГ.

Иммунизация от болезней, имеющих значение для общественного здравоохранения

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; по материалам ВОЗ

Преимущества иммунизации

Вакцины, защищающие от болезней путем стимулирования иммунитета, широко и регулярно применяются во всем мире, так как общеизвестно, что лучше предотвратить заболевание, чем лечить уже заболевшего человека.

С помощью вакцин можно предотвратить страдания, инвалидность и смерть. Так, в 2002 г. благодаря иммунизации было предотвращено около двух миллионов случаев смерти. Кроме того, с помощью вакцин можно ограничить передачу инфекции, снизить нагрузку на системы здравоохранения, а зачастую и сэкономить деньги, которые могут быть использованы для других целей здравоохранения.

Иммунизация является проверенным инструментом борьбы с болезнями и даже их ликвидации. Благодаря кампании иммунизации, проведенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1967-1977 гг., была ликвидирована натуральная оспа.

К началу проведения этой программы болезнь угрожала 60 % населения мира, от нее умирал каждый четвертый заболевший человек. В пределах досягаемости и ликвидация полиомиелита.

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

С начала проведения кампании ВОЗ и ее партнеров из Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита заболеваемость полиомиелитом снизилась на 99 %, и около пяти миллионов людей было спасено от паралича.

За период с 1999 по 2003 гг. смертность от кори во всем мире снизилась на 40 %, а в некоторых районах была выдвинута цель по ликвидации этой болезни. Скоро будет ликвидирован столбняк матерей и новорожденных в 14 из 57 стран с высоким риском заболеваемости.

Были также внедрены новые вакцины, применение которых дало значительные результаты. Это такие вакцины, как первая вакцина для профилактики рака печени и вакцина от гепатита В, которая сейчас регулярно вводится детям в 77 % государств-членов ВОЗ.

Быстрый прогресс в области разработки новых вакцин означает, что в ближайшем будущем станет доступной защита от широкого спектра тяжелых инфекционных болезней.

История

Введение небольшого количества вирусов натуральной оспы при вдыхании через нос или посредством нескольких подкожных уколов (вариоляция) в целях выработки в организме сопротивляемости болезни стало практиковаться в 10-ом или 11-ом веке в Центральной Азии.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Такая практика распространялась по миру: назальный способ введения все шире применялся в Азии и Африке, а подкожные уколы — в Европе.

В 1721 г. вариоляцию стали делать в Англии. Здесь в 1798 г. Эдвард Дженнер, после изучения успешной защиты от натуральной оспы в результате вариоляции вирусом коровьей оспы (незначительного заболевания), начал делать прививки от натуральной оспы. Они стали первыми систематическими мерами по борьбе с болезнью посредством иммунизации.

В 1885 г. Луи Пастер создал первую вакцину для защиты человека от бешенства. Анатоксины от дифтерита и столбняка стали применяться в начале 1900-х годов; противотуберкулезная вакцина Кальметта-Герена (БЦЖ) — в 1927 г.; полиовакцина Солка - в 1955 г. и вакцины от кори и свинки— в 1960-х годах.

Широко применяемые вакцины

Сейчас во всех развивающихся странах проводится регулярная вакцинация от кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша и туберкулеза. К основному пакету вакцин, являющемуся стандартом на протяжении ряда лет, добавился ряд новых.

В настоящее время иммунизация от гепатита В, рекомендуемая ВОЗ всем странам, доступна для детей в 147 из 192 государств-членов ВОЗ. Иммунизация от Haemophilus influenzae типа b (Hib) рекомендуется в тех странах, где имеются средства для этого и где установлено бремя болезни; она проводится в 89 странах (в двух из этих стран — только в отдельных частях).

Вакцина от желтой лихорадки доступна приблизительно в двух третях стран, где имеется риск возникновения вспышек желтой лихорадки. Регулярная иммунизация от краснухи проводится в 111 странах.

В промышленно-развитых странах обычно предоставляется более широкая защита от болезней, чем в развивающихся странах. Здесь часто применяются вакцины от гриппа, преобладающих штаммов пневмококковой инфекции и свинки (обычно в сочетании с вакциной от кори и краснухи).

Программы иммунизации могут быть нацелены на подростков и взрослых людей (в зависимости от конкретной болезни), а также на младенцев и детей.

Глобальный охват иммунизацией

С тех пор, как в 1974 г. началось проведение Расширенной программы ВОЗ по иммунизации, глобальный охват иммунизацией значительно возрос. Так, в 2003 г. глобальный охват АКДС (тремя дозами комбинированной адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины) составил 78 % по сравнению с 20 % в 1980 г.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Тем не менее, 27 миллионов детей в мире, включая 9,9 миллиона детей в Южной Азии и 9,6 миллиона детей в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, в 2003 г. не были охвачены иммунизацией АКДС. Люди, не охваченные программами регулярной вакцинации, как правило, живут в отдаленных районах, городских трущобах и приграничных областях.

Сюда также входят группы коренных народностей, перемещенные лица, люди, не имеющие доступа к вакцинации по различным социальным причинам, люди, не осведомленные о вакцинации или не имеющие побуждающих стимулов к вакцинации, а также лица, отказавшиеся от нее.

По имеющимся данным, в 2002 г. 2,1 миллиона человек в мире умерло от болезней, которые можно предотвратить с помощью широко применяемых вакцин.

В это число входит 1,4 миллиона детей в возрасте до пяти лет, в том числе более 500 000, скончавшихся от кори, почти 400 000 — от Hib, почти 300 000 — от коклюша и 180 000 — от столбняка новорожденных.

Разрабатываемые вакцины

В настоящее время исследуются и разрабатываются многочисленные новые вакцины с большим потенциалом для улучшения здоровья людей в развивающихся странах.

В их число входят вакцины от ротавирусной диареи, от которой ежегодно умирает от 300 000 до 600 000 детей в возрасте до пяти лет; от папилломавируса человека - основной причины рака шейки матки, который поражает около 500 000 женщин в год, 80 % из которых проживает в развивающихся странах, и от пневмококковой инфекции, на которую приходится значительное количество из примерно двух миллионов ежегодных случаев смерти в мире от детской пневмонии.

Кроме того, разрабатываемая в настоящее время конъюгатная вакцина будет намного эффективнее существующих в защите от менингококковой инфекции группы А (Men A), (формы менингита, часто приводящей к летальному исходу), эпидемии которой периодически повторяются в некоторых африканских странах, расположенных к югу от Сахары. Некоторые из этих вакцин (от ротавируса, пневмококковой инфекции и Men A) могут стать доступными в развивающихся странах к 2008-2009 г.

Как действуют вакцины

Обычно вакцины снабжают иммунную систему безвредными копиями антигена: фрагментом поверхностной оболочки бактерии или вируса, на который иммунная система реагирует как на "чужеродный".

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

(Антиген часто играет роль в возникновении болезни - например, способствует прикреплению вируса или бактерии к клеткам.) Вакцина может также внедрить в организм неактивную разновидность токсина - яда, вырабатываемого бактерией - для того, чтобы организм выработал защиту против него.

Как только антиген обнаружен иммунной системой, белые кровяные клетки, называемые В-лимфоцитами, начинают вырабатывать протеин, называемый антителом, который предназначен для прикрепления именно к этому антигену. Производится много копий этого антитела.

В случае настоящего инфицирования этой болезнью вырабатывается еще больше антител, которые, по мере их прикрепления к намеченным целям, могут непосредственно заблокировать активность штамма вируса или бактерии и тем самым победить инфекцию.

Кроме того, после прикрепления к цели антитела значительно облегчают задачу распознавания и уничтожения проникающего агента для других элементов иммунной системы, в частности фагоцитов.

Иммунные системы обладают способностью "запоминать" - при воздействии на них определенной бактерии или вируса они сохраняют иммунитет от нее/него на годы, десятилетия или даже на всю жизнь и, следовательно, готовы победить последующую инфекцию и сделать это быстро.

Такая способность и быстрота реакции являются огромным преимуществом: для выработки эффективной защиты от микроба, впервые попавшего в организм, требуется от 7 до 12 дней, а за это время может развиться серьезная болезнь или даже наступить смерть.

Типы вакцин

Вакцины существуют в различных формах. Инъекционная полиовакцина представляет собой убитый целый вирус; пероральная вакцина - живой ослабленный вирус. Вакцины от кори и других детских болезней, таких как свинка, ветряная оспа и краснуха, представляют собой живые аттенуированные (ослабленные) вирусы.

Вакцины от дифтерита и столбняка состоят из токсинов, которые были "инактивированы". Вакцины от гриппа часто состоят из убитых, "разрушенных" вирусов (это означает, что протеины на оболочке вируса были растворены с помощью растворителей). Вакцины от Hib, пневмококковой инфекции и менингококковой инфекции состоят из высокоочищенных комплексных сахаров, взятых из оболочек или капсул бактерий.

Часто вакцины вводятся в виде комбинации антигенов. Наиболее широко применяемыми комбинированными вакцинами являются вакцина от коклюша-дифтерита-столбняка (АКДС); вакцина от коклюша-дифтерита-столбняка-гепатита В (АКДС-Геп В); пятивалентная вакцина от коклюша-дифтерита-столбняка-гепатита В-Hib и вакцина от кори-краснухи-свинки (ККС).

Эффективность и безопасность

Все вакцины, используемые для регулярной иммунизации, очень эффективны для профилактики болезней, однако ни одна вакцина не обладает 100-процентной эффективностью. Для повышения вероятности развития иммунитета обычно вводится более одной дозы вакцины.

Вакцины в значительной степени безопасны, а побочные эффекты незначительны, особенно по сравнению с болезнями, для предотвращения которых они предназначены.

Серьезные осложнения развиваются редко. Так, например, тяжелые аллергические реакции происходят в результате введения одной из каждых 100 000 доз противокоревой вакцины. На каждый миллион детей, получающих пероральную полиовакцину, приходится 2-4 случая развития паралитического полиомиелита, вызванного вакциной.

Экономическая эффективность иммунизации

Иммунизация входит в число самых эффективных с точки зрения затрат инвестиций в охрану здоровья. Имеется четко определенная целевая группа; контакт с системой здравоохранения необходим только во время доставки, и вакцинация не требует какого-либо значительного изменения образа жизни.

По результатам недавних исследований "дополнительные мероприятия по иммунизации" от кори, проводимые в течение одной недели в 2002 г. в Кении (во время которых было вакцинировано 12,8 миллиона детей), приведут к чистой экономии расходов на здравоохранение в размере 12 миллионов долларов США в течение последующих десяти лет; в течение этого времени будет предотвращено 3 850 000 случаев заболевания корью и 125 000 случаев смерти.

Анализ эффективности затрат в Соединенных Штатах Америки показывает, что каждый доллар, вкладываемый в производство вакцин, позволяет сэкономить от 2 до 27 долларов США в расходах на здравоохранение.

Стоимость иммунизации одного ребенка

В середине 1990-х годов стоимость вакцин, предоставляющих "базовую" защиту от туберкулеза, полиомиелита, дифтерита, столбняка, коклюша и кори, составляла около 1 доллара США на ребенка. Включение вакцин от гепатита В и Hib поднимает стоимость только самих вакцин (без учета стоимости их введения и инъекционного оборудования) до 7-13 долларов США на ребенка в развивающихся странах.

С учетом стоимости введения вакцин стоимость составляет 20-40 долларов США на ребенка. Одной из важнейших задач для стран с низким уровнем дохода и международных организаций в области здравоохранения является изыскание способов внедрения более дорогостоящих вакцин, таких как, например, вакцины от гепатита В и Hib, которые могут значительно повысить стоимость национальных программ по иммунизации.

С появлением в ближайшем будущем многочисленных новых вакцин проблемы финансирования и финансовой устойчивости встанут еще более остро.

Финансирование иммунизации

Многие развивающиеся страны испытывают финансовые трудности в проведении вакцинации. Такие международные инициативы, как Расширенная программа по иммунизации и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), обеспечивают стимулирование, финансирование и техническое содействие, что позволяет повысить охват иммунизацией и увеличить количество предоставляемых вакцин.

Предложенные ВОЗ-ЮНИСЕФ Глобальное видение и стратегии иммунизации, предназначенные на период 2006-2015 годов, будут содействовать дальнейшему развитию существующей координации и расширению охвата населения вакцинацией. Они также предоставят возможности материально-техническим системам, созданным в этих целях, для оказания населению и других медико-санитарных услуг.

Экономика в области производства вакцин идет в разрез с интересами стран с низким уровнем дохода. Производство вакцин гораздо менее прибыльно, чем производство других лекарств.

Очевидно, что фармацевтические компании неохотно идут на значительные инвестиции, необходимые для исследований и разработки вакцин от инфекционных болезней, понимая, что бόльшую часть их потенциальных покупателей составляют правительства, которые, по всей вероятности, не смогут оплатить эту продукцию в размере, обеспечивающем прибыль.

По этой же причине уже разработанные новые вакцины часто производятся лишь в ограниченных количествах, что увеличивает стоимость отдельных доз. Прогнозирование спроса и учет рыночной изменчивости также представляют трудности для производителей.

Для решения этих задач был предпринят ряд шагов. Так, например, с 1977 г. Фонд оборотных средств для закупки вакцин при Региональном бюро для стран Америки выступает в роли оптового покупателя для стран, присоединившихся к программе.

Фонд гарантирует производителям крупный и прогнозируемый рынок для вакцин, а более чем 30 странам-участницам - цены на 80 % ниже цен, предлагаемых отдельным странам.

В рамках Инициативы ЮНИСЕФ по вакцинной независимости, учрежденной в 1991 г., создан фонд оборотных средств для каждой страны-участницы, с помощью которого эти страны могут покупать вакцины через систему закупок ЮНИСЕФ на местную валюту и оплачивать вакцины только после их доставки.

В последнее время применяется подход, направленный на заблаговременное обеспечение крупного рынка и разумных цен для фармацевтических фирм, разрабатывающих вакцины, которые будут иметь большое значение для здоровья населения бедных стран.

Такой симметричный подход финансируется и поступательно регулируется коалицией международных доноров, двусторонними программами помощи, отдельными филантропами и некоторыми правительствами.

Деятельность ВОЗ в области иммунизации

В области иммунизации ВОЗ проводит работу с партнерами, включая правительства, учреждения системы ООН и другие международные организации, двусторонние правительственные органы в области здравоохранения и развития, неправительственные организации, профессиональные группы и частный сектор. В обязанности ВОЗ входит:

 • Поддержка и содействие исследованиям и разработке вакцин;
 • Обеспечение качества и безопасности вакцин;
 • Разработка политики и стратегий, направленных на максимальное применение вакцин;
 • Устранение финансовых и технических препятствий на пути внедрения вакцин и технологий и
 • Поддержка стран в приобретении ими профессиональных знаний и создании инфраструктуры, необходимых для борьбы с болезнями и их ликвидации.

Http://www. who. int/ru/

Факты об Украине и европейский опыт, подтверждающие необходимость накопительного страхования

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Заворотько Татьяна

Демографическая ситуация и прогнозы

1 . Через 17 лет украинцев станет на 20% меньше

 • Согласно прогнозу Всемирного банка, количество населения работоспособного возраста в 2005-2020 годах в Украине снизится на 16%

2 . Мировые, и в частности европейские тенденции

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • На Западе несколько систем пенсионного обеспечения, основная - это накопительная программа страхования жизни

3 . Социальные факторы

 • Нестабильность экономики и финансовой системы
 • Солидарная пенсионная система не может обеспечить достаточный материальный уровень пенсионеров (государство недостаточно заботится о благосостоянии пенсионеров)

- Достойный доход на пенсии может обеспечить только накопление личных средств
- Копить нужно долго

4 . Повышение возраста выхода на пенсию в некоторых странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Венгрия - постепенное с 55 лет у женщин и 60 у мужчин до 63 лет, Греция с 58 до 65 лет, Дания – постепенное с 65 до 67 лет, Португалия до 65 лет, Словакия до 62 лет, США с 65 до 67 лет, Япония с 60 до 65 лет, Турция до 65 лет, Украина с 55 у женщин и 60 у мужчин до 60 и 65 лет соответственно )

Страхование персонала. Спрос не стоит на месте. Выбор становится шире.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Кырылив Ярослав

Cегодня проблема оптимизации количества сотрудников и удержания имеющихся кадров является одной из основных в деле управления персоналом. Набивший оскомину кризис перешел в разряд обыденной ситуационной реальности.

Первая, а то и вторая волна чисток коллективов уже прошла. За счет отказа от затратных статей бюджетов, финансовые показатели фирм удалось выровнять. Руководство видит, что на тех местах, где еще год назад трудилось три-пять сотрудников, справляются один-два.

Бонусы и премии удалось перевести в разряд необязательных  корпоративных атрибутов, соцпакеты некоторых компаний лишились части оплаты за услуги мобильной связи и корпоративных абонементов в фитнес-центры. Кофе в кофейном аппарате есть, хоть и не самого высшего сорта, а несколько дешевле и пр.

Жизнь в офисах, тем не менее, не замерла.  Лояльные к компании  сотрудники продолжают выполнять свою работу, и на рынке труда, как и прежде, наблюдается конкуренция.

По результатам многочисленных опросов, корпоративные медицинские страховки для персонала всё же остались. Более того, именно корпоративное медицинское страхование сотрудников коллектива выходит на передний план в списке льгот и компенсаций.

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

Сотрудник, получающий на своём текущем рабочем месте льготу в виде полиса личного страхования при рассмотрении возможного альтернативного работодателя, наряду с уровнем заработной платы, обязательно хочет видеть в пакете и медстраховку. В противном случае, заработная плата, как мотив менять место работы, недостаточна для принятия столь конструктивного решения.

Сотрудники, получающие услуги медицинского страхования не первый год, при рассмотрении предложения возможного работодателя могут достаточно чётко сравнить наполнение страхового пакета, уже имеющегося на текущем месте работы с пакетом, предложенным потенциальным работодателем. Уже не достаточно задекларировать просто наличие медстраховки. Грамотные HR-менеджеры стараются закупить пакеты медстрахования с  оптимальным на рынке объемом услуг.

Помимо рискового медицинского страхования, постепенно вводятся и накопительные программы. Работодатели постепенно приходят к выводу, что неплохо приобретать и пенсионные программы для ключевых сотрудников. Тем самым достигается забота о персонале и ведется борьба за действительно ценных сотрудников.

В результате, сложившаяся культура корпоративного личного страхования не претерпела особых потрясений даже в 2009 году. По отзывам аналитиков HR-рынка, в некоторых организациях наметилась тенденция к расширению штата.

Ещё одной особенностью будет развитие либо возрождение офисов компаний в регионах. Всё это, несомненно, скажется на предложении от страховых компаний. Страховщики уже сейчас идут на более гибкие, прогрессивные условия страхования, вводят новые актуальные программы и бонусы.

Наряду с люксовыми программами, страховщики предлагают программы с долевым участием застрахованных в оплате лекарственных препаратов и/или стоматологической помощи (франшиза), а также бюджетосберегающие пакеты, включающие только самые необходимые опции – неотложную помощь в результате несчастного случая, экстренную стоматологическую помощь, стационарное лечение в срочном порядке и пр.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Такой подход к созданию страховых продуктов способствует удовлетворению потребностей практически любого клиентского сегмента, вне зависимости от его финансовых возможностей и с учётом его корпоративных предпочтений. Выбор становится шире, и, соответственно, спрос не стоит на месте.

Таким образом, можно смело утверждать, что страхование сотрудников предприятий переживает очередной, более качественный этап развития.

Рак легкого

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Одна из наиболее частых локализаций злокачественных новообразований у мужчин и женщин в возрасте старше 40 лет. Мужчины страдают раком легких в 7—10 раз чаще, чем женщины. Главным фактором является курение сигарет, в дыме которых содержится большое количество канцерогенных веществ, причем курение представляет опасность не только для самого курильщика, но и для окружающих, вдыхающих сигаретный дым (“пассивные курильщики”). Попадающие в бронхи вместе с табачным дымом канцерогенные вещества приводят непосредственно к перестройке нормальной слизистой бронхов с последующим возникновением злокачественной опухоли. При выкуривании 2 и более пачек сигарет в день вероятность рака легкого возрастает в 25-125 раз. Другие факторы риска - работа на асбестовом производстве, облучение. Рак легкого — злокачественная опухоль легкого, обычно растущая из слизистой оболочки бронхов.

Если опухоль развивается развивающийся из крупных бронхов и располагается в центральных участках левого или правого легкого,- болезнь носит название “центральный рак легкого”. Существует и “периферический рак легкого”, — когда опухоль развивается из мелких бронхов и располагается в периферических участках легкого. Развитие рака легкого подразделяется на 4 стадии в зависимости от размера опухоли и наличия осложнений.

Блок: 'У Вас похожие симптомы?' _simptoms_block_marker_

Рак легкого сложно распознается. Это связано с тем, что связана с тем, что он не имеет специфических проявлений,- симптомов, присущих именно раку легкого. В течение месяцев или даже лет могут отмечаться симптомы “привычного” для больного хронического бронхита, в том числе бронхита курильщика — кашля, выделения мокроты, одышки. Рак легкого можно заподозрить по изменению характера “обычных” симптомов: изменению характера кашля, учащению его, появлению в ночное время, прогрессированию одышки, изменению характера мокроты, особенно появлению примеси крови в мокроте (кровохарканье), непривычной и прогрессирующей слабости, трудно объяснимой повышенной температуре, появлению болей в грудной клетке. Иногда рак легкого может проявляться как повторные пневмонии в одном и том же участке легкого. Обо всех этих симптомах необходимо сообщить врачу, что позволит своевременно выявить возможный рак легкого.

Тем не менее, признаки, по которым можно заподозрить заболевание,- это: кашель, выделение мокроты с примесью крови, боль в грудной клетке, повторные эпизоды пневмонии и бронхита чаще всего появляются при далеко зашедшей стадии заболевания. Ранние формы могут быть выявлены только при рентгенографическом исследовании. Поэтому желательно регулярное флюорографическое обследование, особенно после 40 лет и у курящих. Важнейшим методом раннего выявления рака легкого является флюорография, проводимая среди групп населения, которым может угрожать это заболевание. Важно сопоставление результатов флюорографии на протяжении нескольких лет. Одним из основных методов диагностики рака легкого является рентгенологическое исследование. Часто уточнение диагноза, особенно при подозрении на центральный рак легкого, проводится при бронхоскопии с биопсией. Все эти и другие методы исседования проводятся при участии онколога.
Рак легкого метастазирует в лимфатические узлы корня легкого, на более поздних этапах -- в отдаленные ткани и органы (печень, надключичные лимфоузлы, головной мозг и др.).

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

Распознавание проводится на основании комплексного рентгенологического обследования (рентгенография, томография легких), бронхоскопии с биопсией опухоли, данных цитологического и гистологического исследования.

Лечение зависит от формы и стадии болезни. На ранних этапах возможно химиотерапевтическое, лучевое, хирургическое, при появлении метастазов - симптоматическое. Профилактика рака легкого складывается из борьбы с курением, полноценного и своевременного лечения хронических бронхолегочных заболеваний.

10 фактов ВОЗ о раке

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Статья из спецраздела: Онкология

по материалам ВОЗ

 • Существует более 100 видов рака; болезнь может развиваться в любой части тела.
 • В 2007 г. от рака умерло 7,9 миллиона человек, что составляет 13% dсех случаев смерти в мире
 • Более 70 % всех случаев смерти от рака происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.
 • Во всем мире наибольшее число мужчин умирает от следующих пяти видов рака (в порядке убывания): рака легких, желудка, печени, ободочной и прямой кишки и пищевода.
 • Блок: 'У Вас похожие симптомы?' _simptoms_block_marker_ Во всем мире наибольшее число женщин умирает от следующих пяти видов рака (в порядке убывания): рака груди, легких, желудка, прямой и ободочной кишки и шейки матки.
 • Употребление табака является единственной важнейшей причиной развития рака в мире, которую можно предотвратить.
 • Одна пятая часть всех раковых заболеваний в мире развивается в результате хронической инфекции. Так, например, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак шейки матки, а вирус гепатита B – рак печени.
 • При раннем выявлении и надлежащем лечении третья часть раковых заболеваний излечима.
 • Можно помочь всем пациентам, страдающим от боли, при применении современных знаний в области снятия боли и оказании паллиативной помощи.
 • Более 30% раковых заболеваний можно предотвратить, главным образом, благодаря воздержанию от употребления табака, здоровому питанию, физической активности и профилактике инфекций, которые могут приводить к раку.

Больше о раке читайте в спецразделе ОНКОЛОГИЯ

Цитогенетическая диагностика FISH-методом в Украине

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Статья из спецраздела: Онкология

Вильчинская Татьяна

В национальном институте рака появился микроскоп, который может спасти тысячи детских жизней!

Это событие, которое означает так много.. для всех нас.

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • Для маленьких пациентов института, которые смогут получать своевременное и адекватное лечение согласно мировым протоколам благодаря изначальному выставлению точного диагноза.
 • Для специалистов института, которые не скрывают своего восхищения по поводу того, что наконец, смогут производить генетическую диагностику опухолей согласно мировым стандартам.
 • Для будущего развития онкологии и цитогенетики в Украине. Наконец, для людей, которые, понимая всю значимость приобретения такого оборудования, приложили все усилия, чтобы его профинансировать.

Микроскоп исследовательского класса фирмы Zeiss Axiolmager M1 стоит 323 000 грн. Еще 252 550 грн стоит программное обеспечение для «умного» микроскопа. Его покупка стала возможной только благодаря спонсорам – Марине Безруковой, генеральному директору компании Lumina. Марина является одним из самых давних и активных спонсоров наших подопечных, издавна участвуя в благотворительной деятельности проектов UAUA и LIKAR. INFUND. Без преувеличения скажу, что не один наш ребенок здоровьем и жизнью обязан Марине. Теперь оборудование, которое было приобретено для института благодаря ей, позволит спасти еще тысячи детских жизней с помощью цитогенетического исследования.

Науке давно известно, что именно стабильные хромосомные аберрации, влияя на жизненно важные функции клетки, всегда сопровождают онкогенез, давая начало клонам опухолевых клеток. Поэтому современные протоколы терапии многих онкологических заболеваний обязательно предусматривают определение так называемого субтипа опухоли – ее генетической разновидности, своего рода «паспорта», характеризующегося сочетанием мутаций – хромосомных аберраций, дупликаций, делеций – уникальных именно для этого клона клеток.. Анализ на «умном» микроскопе производится уникальным, так называемым FISH-методом (флюоресцентная гибридизация in situ): окрашивание определенных участков поврежденных хромосом с помощью специфических зондов позволяет обнаруживать даже незначительные изменения и «поломки», не верифицируемые другими способами.

На основании такого генетического анализа общие принципы ведения больного согласно протоколу уточняются: назначается терапия, наиболее эффективная именно при данном субтипе опухоли. Без применения FISH-метода определение субтипа опухоли невозможно. Поэтому до появления в центре микроскопа доктора были вынуждены применять общие протоколы лечения для всех подобных нозологий, руководствуясь только полученными данными гистологии, т. е морфологического исследования опухоли. Более глубокий анализ, к сожалению, имеющееся оборудование и ресурсы произвести не позволяли.

Между тем, на просторах СНГ FISH-метод – давно не новинка: в соседних Москве и Минске микроскопы, позволяющие производить цитогенетический анализ, имеются давно. Вот и вынуждены были в сложных случаях пациенты ездить в ближнее зарубежье для уточнения диагноза. А это и деньги немалые, и главное – время, счет которому в борьбе с опухолью часто идет на дни. На помощь бюджета рассчитывать не приходилось, и чтобы идти в ногу с остальным миром в стандартах диагностики, оставалось только надеяться на чудо. И чудо случилось.. в лице Марины.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Цитогенетическая диагностика крайне необходима при многих типах опухолей - костей, молочных желез, лейкозах, различных типах нейроопухолей. По оценкам Григория Климнюка, заведующего отделением детской онкологии, для 30-40% сегодняшних маленьких пациентов, состоящих на учете в онкологических диспансерах, такая диагностика является критичной.

С введением в работу чудо-микроскопа все они – а это немалое количество, учитывая статистику заболеваемости по Украине – смогут в кратчайшие сроки получить точный, генетически подтвержденный диагноз, что позволит лечащему доктору не упустить время и сразу же назначить лечение.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; «Не боитесь потока пациентов со всей страны? – задаю я вопрос Григорию Ивановичу. – Справитесь?»

«Справимся, – улыбается он в ответ. – Главное – запустить аппарат в работу, а далее процесс уже будет поставлен на поток. Забор материала и последующий анализ при наличии нужных реактивов – дело нескольких часов, после чего цифровые снимки, сделанные аппаратом, заносятся в электронную базу данных и еще в течение нескольких часов готовится заключение генетика».

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Отсутствие в Украине необходимого уровня подготовки профильных специалистов-генетиков и как следствие дефицит кадров тоже не пугает персонал центра. Наталья Храновская, заведующая лаборатории экспериментальной онкологии, рассказывает мне, что специалисты, прошедшие обучение и умеющие работать с аппаратами такого класса, в Украине есть и готовы обучить коллег и поделиться с ними опытом. Кадры тоже есть – в своем кадровом составе, желающие работать, обучаться, осваивать новые технологии и не отставать от мирового опыта. Работать персонал центра готов, мешает начать работу только.. отсутствие необходимых реактивов.

Блок: 'У Вас похожие симптомы?' _simptoms_block_marker_

Дело в том, что выявление каждого типичного для той или иной опухоли стандартного набора мутаций требует наличия строго специфических реактивов и расходных материалов. А это – деньги, и немалые – от 9 до 14 тысяч гривен за 1 комплект. А еще соответствующие расходные материалы, трубки, зонды, растворы, без которых прибор не может функционировать. Смета на приобретение реактивов и расходных материалов колеблется от 152 до 191 тысяч гривен – в зависимости от набора материалов.

И снова, чтобы аппарат не стоял без дела, а работал, ежедневно помогая спасать жизни детей, остается надеяться только на помощь спонсоров – в бюджете подобные расходы не предусмотрены. Но, как справедливо заметил, прощаясь с нами, Григорий Иванович, процитировав классика, путь в тысячу миль начинается с первого шага.

Первый шаг уже сделан, дело за малым – требуется всего лишь купить реактивы, чтобы такой важный и нужный аппарат начал свою работу на спасение... За малым, в котором в действительности заключено многое.. ведь у FISH-метода большое будущее и в диагностическом, и в прогностическом плане.. Исследования, проводимые на приборах подобного рода, могут помочь определять реальный риск развития той или иной онкологической патологии, определять пациентов, которые относятся к группе повышенного риска и следовательно, требуют пристального наблюдения специалистов, а в некоторых случаях даже дают реальный прогноз развития заболевания. И хочется надеяться, что наша наука и наша медицина не останутся «за бортом» мирового корабля по причине отсутствия финансирования. Ведь камень во главу угла уже положен.

Больше о раке читайте в спецразделе ОНКОЛОГИЯ

Тенденции развития рынка страхования от несчастных случаев

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Заворотько Татьяна

Факты об Украине, подтверждающие необходимость страхования от несчастных случаев

 • В Украине на 100 ДТП приходится 15 смертей. Это один из самых высоких показателей в Европе: в 7-8 раз больше, чем в Германии и Португалии и в 3-4 раза - чем в Венгрии и во Франции
 • Каждые 15 минут на украинских дорогах случаются аварии, и каждые 2 часа они уносят чью-то жизнь
 • Самые травмоопасные отрасли: угольная, машиностроительная, строительная, агропромышленный комплекс, транспортная, газоснабжение, непроизводственная сфера
 • Всё больше людей травмируется в быту
 • До 65 лет из 100 человек, родившихся в один год, доживает 34 человека
 • По уровню смертности Украина занимает первое место в Европе
 • Украинцы живут в среднем на 11 лет меньше европейцев и на 17 лет меньше японцев
 • 56% - несчастных случаев происходит дома, на даче и при занятиях спортом, 22% - на транспорте, 21% - на работе (в 2008 г. на предприятиях Украины травмировано свыше 16,2 тыс. чел., из них – более 1 тыс. чел - смертельно), 1% - другое
 • 2

  Медицинское страхование: как правильно сделать выбор?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Страхование неумолимо входит в нашу жизнь. Зачастую, страхование нам навязывают. Но те, кто хоть раз решился воспользоваться услугами страховых компаний, получил сервис и поддержку, страхуются с удовольствием, расширяя список застрахованных рисков. Одним из самых интересных направлений является личное медицинское страхование.

  Медицинская страховка

  Граждане, покупая полис на скорую страховую помощь или другие виды медстраховки, приобретают страховую защиту на случай непредвиденных ухудшений здоровья и, кроме того, услуги доверенного врача со списком коммерческих клиник. Бизнесмены давно и успешно используют этот вид страхования как средство нематериальной мотивации сотрудников. Ну, и удобно это к тому же. Клиенты уже научились обслуживаться в отечественных медицинских учреждениях через доверенных врачей, посещать «по страховке» стоматологические клиники различного уровня, даже вакцинация по графику проходит как-то не заметно.

  Какие программы предлагают страховые компании?

  Программы страхования различаются перечнем услуг предлагаемых клиенту. К наиболее распространенным относятся: 

  Неотложная помощь – программа включает первичный осмотр, оказание неотложной помощи (в том числе медикаментозную),экстренную госпитализацию, проведение лабораторной экспресс-диагностики, круглосуточную неотложную медицинскую помощь и другое.

  Детский полис – программа включает оказание медицинской помощи ребенку с первого дня рождения и до достижения возраста 16 лет. Такая медицинская помощь включает: проведение всех необходимых консультаций и обследований в медучреждениях, анализы и лабораторные исследования, неотложную и стационарную помощь, вакцинацию от гриппа, оплату медпрепаратов и другое.

  Поликлинические программы – сюда входят услуги терапевта, консультации у специалистов различного профиля (в зависимости от заболевания), лечебные процедуры и манипуляции, выезды врача на дом, лабораторные исследования, оформление больничного листа и другое. 

  Стоматологическая помощь - включает консультации и осмотр, терапевтическое лечение, хирургическое лечение, анестезию, рентген.

  Страхование беременности и родов – этот полис вступает в силу в момент его приобретения, начиная с 1-го, 2-го или 3-го триместра беременности. Он включает дородовое обследование, проведение анализов, наблюдение акушером-гинекологом и экстренную госпитализацию, а с 36 недель беременности – ведение родов.

  Вам будет интересно: 5 популярных вопросов о медицинском страховании

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Как купить такую страховку?

  Позвонил в страховую компанию, выписал счет на услуги по страхованию, оплатил и пользуйся. Но так не бывает. Любая программа т. н. «Медицинского страхования» предусматривает учёт индивидуальных запросов клиента.

  А как их сформулировать правильно, эти запросы?

  а как их сформулировать правильно, эти запросы? - изображение №1

  Можно, не мудрствуя лукаво, запросить «чтоб всё было и всё покрывалось». Можно. Но это дорого. Можно попытаться изучить типовые программы, но, без предварительной подготовки, документ этот покажется совершенно не пригодным к восприятию. Можно руководствоваться принципами цены, прислушиваться к советам страховщиков, можно рискнуть на первый год, а там, в процессе, разобраться.

  Всё это можно. Но, лицо, ответственное за страхование рискует весь последующий год провести в разборе программ, штудировании списка исключений, подсчете франшиз и выслушивании недовольств по поводу якобы неудовлетворительного качества обслуживания в выбранной страховой компании.

  Вам будет интересно: Все о том как получить медицинскую помощь в отпуске: документы, страховка, первая помощь

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Чаще всего, в таком случае, медицинская страховка становится обузой для менеджера по персоналу и руководителя предприятия. А клиент, решивший сам себя застраховать, начинает сомневаться в правильности своего выбора. По истечении периода страхования, накопилось уже столько негатива и неприятных воспоминаний, что единственным выходом кажется смена страхового партнера.

  Опыт прошлого года подсказывает, что надо выяснить в первую очередь, что просить включить в программу страхования, а от чего отказаться. И тогда начинается процесс почти осознанного выбора поставщика услуг по страхованию.

  Это, кстати, тоже процесс трудоёмкий. Два Три месяца каждодневных телефонных переговоров, листы бумаги и электронные сообщения Вот атрибуты выбора страховщика.

  Страховые брокеры

  страховые брокеры - изображение №1

  В большинстве развитых стран мира, количество страховых агентов превышает количество страховых компаний. Страховщики от этого в выигрыше. Не надо содержать штат продавцов, офисы, развивать инфраструктуру. С ролью продавцов успешно справляются агенты.

  Агент, как человек заинтересованный в успехе как одной, так и другой стороны, сделает все возможное, чтобы удовлетворить требования и продавца и покупателя. Именно агент рассчитает программу страхования, исходя из запросов клиента, и именно агент будет представлять интересы клиента перед страховщиком. Агент, как никто другой, заинтересован в продлении сотрудничества и самое главное, не требует от покупателя услуг вознаграждения за свои труды.

  Все страховые агентства состоят из специалистов, хорошо разбирающихся в предмете и имеющих большой опыт работы на рынке страхования. Им знакомы все подводные камни, ими определены все тонкие места и именно они владеют знаниями о состоянии дел на рынке страхования. Это их работа.

  Вам будет интересно: Общеобязательное медицинское страхование в Украине: что это значит

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  На данном этапе, можно констатировать факт, что количество страховых посредников ещё невелико. Бизнесу страхового посредничества есть куда развиваться. Страховые агентства продолжают появляться и до насыщения рынку довольно далеко. Можно с определенной уверенностью констатировать, что на рынке наступает эра страховых посредников, как по рисковым, так и по накопительным видам страхования.

  Читайте также:

  • Готова ли Украина к страховой медицине?
  • Страхование при выезде за границу

  Вопросы женщин гинекологу

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  критические дниКритические дни – привычное для нас состояние. Они сопровождают женщину почти всю жизнь. И хоть их приход нередко вызывает досаду и раздражение, но сбои в этой отлаженной годами системе заставляют беспокоиться гораздо сильнее.

  Ежемесячными женскими неприятностями принято называть «эти» дни среди чопорных дам. Хотя они, на самом деле, один из главных показателей состояния здоровья. Их нарушение или отсутствие может сигнализировать не только о беременности, но и о том, что в организме не все в порядке. Может быть, поэтому больше всего вопросов, которые приходят к нам в редакцию, касаются именно нарушения цикла.

  Женщинам, ощущающим на себе все «прелести» ПМС, рекомендуется есть побольше кабачков.

    Задать свой вопрос
  ВОПРОС 1

  Уже целый год месячные идут регулярно, но их длительность 1,5-2 дня. В первый день – очень обильные, а во второй их практически нет. Что со мной?

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Эта ситуация говорит о нарушении менструального цикла, которое может привести к ановуляции (отсутствию созревания яйцеклетки). Следовательно, не образуется желтое тело, а значит, не вырабатывается адекватное количество прогестерона и нарушается как регулярность, так и «качество» месячных. Во время таких циклов теряется способность к зачатию. Необходимо посетить гинеколога и провести дополнительные обследования, которые помогут назначить адекватное лечение нарушения менстрцального цикла с помощью лекарственных препаратов (смотрите утрожестан).

  ВОПРОС 2

  Очень часто у меня сбивается Цикл. Например, сейчас уже проходит месяц, а «этих» дней опять все еще нет. Причем я не беременна. Нормально ли это?

  У многих женщин хотя бы один раз в году случается «выпадение» месячных. Причиной может быть: стресс, резкая смена климата, жесткая диета, неадекватная физическая нагрузка. Но если задержка повторяется и ты точно знаешь, что не беременна, обязательно обратись к доктору. Очень часто такая ситуация возникает при синдроме поликистозных яичников (одно из гормональных заболеваний). Сопутствующие симптомы: избыточный рост волос на теле, лишний вес, иногда болевые ощущения в низу живота. Еще одна из возможных причин – сбои в работе щитовидной железы. Но в любом случае определить это должен врач.

  ВОПРОС 3

  Перед Месячными Всегда нарушается работа кишечника. Что со мной не так?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Обычно предменструальная диарея вызывается простагландином, химическим веществом, которое высвобождается во время менструации. Оно-то и обладает свойством вызывать сокращения маточной мышцы (это объясняет боли), а также усиливает перистальтику кишечного тракта. У некоторых людей его либо вырабатывается непомерно большое количество, либо организм более чувствителен к нему, что и вызывает диарею. Но выход есть: за 5 дней до предполагаемого начала менструации необходимо начать прием препарата, который тормозит синтез простагландинов, – или ибупрофен, или аспирин.

  ВОПРОС 4

  В первые дни месячных выделения становятся настолько сильными, что не помогают даже тампоны. Можно ли с этим что-то сделать?

  Если это случается примерно один раз в году, тогда не о чем беспокоиться. Но если такое происходит несколько месяцев кряду, надо искать причину. Большое количество теряемой крови может быть свидетельством серьезного заболевания – такого как эндометриоз (доброкачественное гормонально зависимое заболевание эндометрия) или фиброматозная опухоль (незлокачественное образование на мышечной стенки матки). Обе причины могут привести к серьезным последствиям, например бесплодию. Поэтому не забудь вовремя посетить своего гинеколога.

  ВОПРОС 5

  После прекращения приема противозачаточных средств (пропила год) Месячные Отсутствуют уже второй месяц. Беременности нет. Что это может быть?

  Действие контрацептивов направлено на предотвращение овуляции (созревание яйцеклетки не происходит). После длительного приема таких препаратов возможно отсутствие месячных в течение 2-3 месяцев. Если ситуация затягивается на более длительный период, необходимо обратиться к гинекологу и провести дополнительные обследования, чтобы выяснить причину.

  ВОПРОС 6
  пмс

  И после месячных иногда замечаю у себя кровянистые выделения. В чем может быть причина?

  Если эта ситуация возникает в средине менструального цикла (т. е. во время овуляции) и длится один день, то это говорит о том, что вышла неоплодотворенная яйцеклетка. Это неопасно. Но если у тебя в течение одного менструального цикла месячные идут дважды, сопровождаясь большой кровопотерей, сильным болевым синдромом, необходимо обратиться к врачу, так как такие симптомы могут наблюдаться, например, при кисте яичника. С помощью ультразвукового исследования доктор сможет диагностировать эту проблему. Кисты иногда проходят сами по себе, но в некоторых случаях необходимо хирургическое вмешательство.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  ВОПРОС 7

  Каждый раз когда приходят Критические дни, начинаются и мои мучения. Есть ли какое-нибудь эффективное средство, уменьшающее боли?

  Это состояние называется дисменорея (болезненные месячные). Возникает оно из-за чрезмерной выработки простагландинов или повышенной чувствительности к ним. Для снятия болевого синдрома необходимо за 5 дней до предполагаемых месячных принимать препараты, блокирующие выработку простагландина, например ибупром. Также ограничить потребление соли, соблюдать режим труда и отдыха, придерживаться адекватной физической нагрузки.

  ВОПРОС 8

  После родов прошло уже 9 месяцев, а менструации до сих пор нет. Ребенка еще кормлю грудью. Не беременна. Это нормально?

  Да, абсолютно нормально. Во время кормления грудью вырабатывается гормон пролактин, который тормозит овуляцию и приводит к отсутствию месячных. Чем реже ты будешь кормить малыша, тем больше вероятность наступления менструации.

  ВОПРОС 9

  Чем может быть вызвано то, что уже третью неделю подряд идут месячные – то приостанавливаются, то снова начинаются?

  Обычно длительные и обильные менструации связаны с гормональными нарушениями. Также это может быть следствием гинекологического заболевания или смещения внутриматочной спирали. Причин много – от беременности до нарушения менструального цикла, – и в этой ситуации необходимо обратиться к гинекологу.

  ВОПРОС 10

  Задержки случаются почти каждый месяц, но количество дней разное. Обычно месячные длятся неделю. А промежутки между ними колеблются от 19 до 40 дней. В чем причина?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Задержка менструации может быть вызвана физиологическими причинами: сильным эмоциональным и физическим напряжением, сменой климата, недостаточностью питания, строгой диетой, а также являться следствием отмены противозачаточных средств. Однако если такое происходит постоянно, необходима консультация специалиста. Иногда это свидетельствует о синдроме поликистозных яичников, кисте яичника и т. д. Для уточнения диагноза и назначения адекватного лечения необходимо провести дополнительные обследования: исследовать уровень как половых гормонов, так и щитовидной железы, пройти УЗИ.

  Нас консультирует Виктория Максимова,
  канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог клиники «Исида»

  Журнал «Prevention», июнь 2009 г

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  Как сохранить уверенность в критические дни?

  Мой "любимый" ПМС, или Как дожить до критических дней

  Какие продукты облегчат ПМС?

  Менструация как базис понимания организма женщины

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Давайте рассмотрим, как же в норме происходит менструация?

  Внутри, в полости матки у женщины есть внутренний маточный слой - эндометрий. Он подвержен циклическим изменениям, связанным с яичниковым циклом. Когда в яичнике растет фолликул, то в это время вырабатывается гормон 1-й фазы (эстроген) эстрадиол. Под его влиянием эндометрий активно растет и готовится к принятию плодного яйца. Когда фолликул лопается и происходит овуляция, то на его месте в яичнике образуется желтое тело, которое вырабатывает другой женский гормон - прогестерон (гомон 2 фазы). Под воздействием прогестерона рост эндометрия прекращается и в нем начинают происходить секреторные изменения.

  месячные

  Дальше возможно 2 варианта развития событий: наступила беременность и беременность не наступила. Когда наступает беременность, то на месте желтого тела начинает развиваться истинное желтое тело беременности, которое вплоть до 12-14 недель будет вырабатывать прогестерон и способствовать сохранению беременности и нормальному развитию сначала хориона, а затем и плаценты. Менструации, как Вы правильно понимаете, в этом случае нет.

  Вопросы читателей скажите пожалуйста,если бы у меня был половой акт 18 декабря,а месячные начались или 19,или 26 декабря,точно не помню,потом 14 января,я же не могу быть беременной? Скажите пожалуйста, если бы у меня был половой акт 18 декабря, а месячные начались или 19,или 26 декабря, точно не помню, потом 14 января, я же не могу быть беременной? 18 October 2013, 17:25 Скажите пожалуйста, если бы у меня был половой акт 18 декабря, а месячные начались или 19,или 26 декабря, точно не помню, потом 14 января, я же не могу быть беременной? Посмотреть ответ Задать вопрос

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Осталось рассмотреть только один возможный вариант - персистенцию (либо кисту) желтого тела. До овуляции все в яичнике и полости матки происходит нормально и по плану, но по какой-то неизвестной причине желтое тело не погибает, а продолжает жить по истечении 12-14 дней. Выделяющийся прогестерон действует и на эндометрий (в нем нарастают секреторные изменения) и на яичник (подавляется созревание нового фолликула). Кровянистые выделения при такой патологии носят нерегулярный, мажущий характер, полноценная менструация отсутствует.

  Надеюсь, эта информация будет для вас полезной, дорогие женщины. Вы сможете оценить собственную Менструацию По количеству теряемой крови, характеру выделений и продолжительности и поймете, если есть повод обратиться к врачу. Она станет для вас базовой в понимании других вопросов, которые по вашим пожеланиям я смогу осветить в следующей статье.

  Попова Татьяна Алексеевна

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Что такое менструация? Странный вопрос? Почитайте, знаете ли Вы правильный ответ.

  Женские проблемы: опять задержка?

  Месячные боли: что делать?

  Дисфункция яичников: причины, симптомы, диагностика и лечение дисфункции яичников

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Многие женщины, у которых возникает эта патология, не сразу догадываются, что их здоровье в опасности.

  болезни яичников

  Часто они полагают, что небольшая задержка месячных или, наоборот, частые менструации, Нерегулярный менструальный цикл — это индивидуальная особенность их организма.

  Жесткие рамки


  У нормального менструального цикла существуют жесткие параметры: длительность менструации 3 — 7 дней; интервал между менструациями 21 — 35 дней; кровопотеря за время менструации 50 — 100 мл.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  Важно знать!

  Любое отклонение от этой нормы является признаком дисфункции яичников.

  Репродуктивная система функционирует нормально только при условии здоровья всего организма.
  Первое, что нарушается у женщин при наличии серьезных заболеваний, — это менструальная и детородная функции.
  Поэтому Нарушение функции яичников — чаще всего сигнал начинающейся болезни. Если вовремя не обратить на это внимание, то небольшое нарушение функции яичников и менструального цикла может обернуться тяжелыми последствиями.

  Вопросы читателей добрый день. ходила к гинекологу, поставили диагноз воспаление правого яичника Добрый день. Ходила к гинекологу, поставили диагноз воспаление правого яичника 18 October 2013, 17:25 Добрый день. Ходила к гинекологу, поставили диагноз воспаление правого яичника. Начала колоть уколы (алое, кальции и витамин Б6) на 3 дней месячных. На протяжении курса (10 дней) идут коричневые выделения. Уколы закончила 3 дня назад. Выделения не прекращаются и болит правая сторона внизу живота. Подскажите, может из-за уколов. Посмотреть ответ Задать вопрос

  Причины и симптомы

  Дисфункция яичников — это общее понятие, под которым понимают нарушение гормональной функции яичников. Оно проявляется либо Задержкой месячных более 35 дней с последующим кровотечением длительностью более 7 дней, либо нерегулярными частыми менструациями, следующими друг за другом через разные промежутки времени (менее 21 дня). Такие кровотечения называют дисфункциональными маточными кровотечениями (ДМК).

  Причины нарушения:
  • Внутренние дефекты в самом яичнике (врожденные и приобретенные);
  • Сопутствующие эндокринные заболевания;
  • Стрессы, неврозы;
  • Заболевания половых органов;
  • Нарушение расположения внутриматочной спирали, Прерывание беременности;
  • Влияние ряда природных и физических факторов.

  Помимо ДМК женщин с дисфункцией яичников могут беспокоить боли внизу живота перед кровотечением или во время него, чаще всего тянущего характера. Однако иногда боль бывает острой, распространяется по всему животу, отдает в поясницу.
  При дисфункции яичников часто бывает сильно выражен предменструальный синдром: вялость, апатия, плаксивость либо, наоборот, раздражительность. Если кровотечение обильное и длительное, то к этим симптомам присоединяются признаки анемии.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  Любые нарушения менструального цикла — повод для немедленного обращения к врачу!

  Иногда дисфункция яичников может быть первым признаком бессимптомно протекающих серьезных заболеваний. Осмотр позволит исключить состояния, требующие немедленного оперативного вмешательства: внематочную беременность, опухолевые заболевания.

  ДМК через неопределенное время прекращаются самостоятельно, однако часто возобновляются без надлежащего лечения.

  При дисфункции яичников в детородном возрасте практически всегда повышено содержание в организме эстрогенов.
  Это является фактором риска развития таких заболеваний, как миома матки, эндометриоз, злокачественные опухоли молочных желез, мастопатия.

  патология яичников

  Диагностика

  Для выявления причин Дисфункции яичников могут быть использованы:
  1. Осмотр гинекологом.
  2. УЗИ органов малого таза, при необходимости — других внутренних органов.
  3. Обследование на наличие инфекций, передаваемых половым путем, методами микроскопии, посева на флору отделяемого из половых путей, ПЦР.
  4. Исследование гормонального профиля (берется на анализ кровь из вены и моча).
  5. Исследование состояния гипофиза.
  6. Исследование состояния головного мозга.
  7. Исследование состояния внутреннего слоя матки — эндометрия.
  9. Гистологическое исследование соскоба.

  Объем и порядок обследования в каждом индивидуальном случае определяет врач. Женщины с хроническими Нарушениями функции яичников должны чаще посещать гинеколога (регулярные осмотры 1 раз в 3 — 4 месяца), так как у них высок риск развития других заболеваний половой системы.

  Лечение: медленно, но уверенно

  Первым этапом лечения всегда является остановка кровотечения. Для этой цели часто проводят лечебно-диагностическое раздельное выскабливание. Наряду с выскабливанием проводится гистероскопия — это позволяет убедиться в удалении всей слизистой оболочки матки и выявить сопутствующие заболевания. Соскоб из полости матки исследуют и при выявлении сопутствующего заболевания, назначают соответствующее лечение.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  Чтобы не повторилось

  Проводят профилактику повторения кровотечения. Для этого необходимо восстановить нормальный менструальный цикл. С 16-го по 26-й день включительно после выскабливания назначаются препараты прогестерона. После их применения в течение 7 дней начинается менструация. Первый день менструации расценивается как начало цикла.

  Если планируется беременность

  Для нормализации менструального цикла необходимо стимулировать овуляцию (ведь в большинстве случаев ее нет).
  Во время приема любого из препаратов женщина проходит УЗИ-контроль: кратность проведения УЗИ определяет врач — он наблюдает за скоростью и степенью созревания фолликула.
  Контролируют наступление овуляции измерением базальной температуры (в прямой кишке), размерами фолликула и измерением толщины эндометрия при УЗИ (проводится уже 1 раз в месяц; день определяется врачом).

  При восстановлении нормального менструального цикла женщина может беременеть и вынашивать ребенка.

  Если беременность не планируется

  Назначаются Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — препарат подбирает врач индивидуально для каждой женщины. Эти препараты нормализуют менструальный цикл, предотвращают такие последствия Дисфункции, как рак матки, рак яичников, мастопатия. Содержание гормонов в этих препаратах низкое, они не оказывают влияния на изменение веса, на фоне их приема прекращаются проявления предменструального синдрома. Нежелательная беременность при правильном приеме КОК невозможна.

  Женщинам, у которых когда-либо была дисфункция яичников, противопоказан такой метод контрацепции, как внутриматочная спираль.

  Журнал «Беременность от А до Я», №6, 2009

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Яичники

  Киста яичника (функциональная)

  МУЛЬТИФОЛЛИКУЛЯРНЫЕ ЯИЧНИКИ

  Мануальна терапія - ефективний метод у руках лікаря-фахівця

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Статья из спецраздела: БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА

  Вітчизняна медицина нарешті визнала мануальну терапію як один з ефективних методів лікування патологій хребта й похідних захворювань. Але у нас бракує спеціалістів цього напрямку. Адже хіропрактики, звані в народі костоправами, хоча й вийшли "із підпілля", проте не мають медичної освіти і лікують інтуїтивно, наосліп, а це не зовсім безпечно. Оскільки методи нетрадиційної медицини сьогодні користуються неабиякою популярністю серед людей, дехто із сучасників вирішив заробити на цьому грошей — начитавшись спеціальної літератури, із учорашнього масажиста (трапляється, з інженера чи сантехніка) перекваліфікувався на мануального терапевта. Останнім часом кабінети мануальної терапії відкриваються при перукарнях, салонах краси, фітнес-центрах, мануальна терапія — ефективний метод у руках лікаря-фахівця - изображение №1Навіть житлово-експлуатаційних дільницях, більшість з них діють нелегально, бо там працюють особи без офіційного дозволу МОЗ України. А в медичних закладах таких кабінетів обмаль, тому нерідко у стаціонари госпіталізуються хворі з тяжкими ускладненнями після некваліфікованого застосування мануальної терапії.

  В Інституті травматології та ортопедії АМНУ займаються вивченням, розробкою й упровадженням методу в лікарську практику на науковій основі. Про це наша розмова з професором Георгієм Гайком, директором інституту, і мануальним терапевтом Олегом Пилипенком.

  — Георгію Васильовичу, ваш інститут виводить мануальну терапію "в люди" — в офіційну медицину. Ви наголошуєте, що нетрадиційними методами повинен володіти спеціаліст. Кого маєте на увазі: народну цілительку, яка знання й уміння отримала з молоком матері, чи лікаря-професіонала?

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Георгій Гайко:
  У ролі мануального терапевта бачимо тільки лікаря, який пройшов відповідну спеціалізацію в закладах, визначених МОЗ України і має про це свідоцтво. До речі, у підготовленому нами наказі "Про вдосконалення впровадження методів мануальної терапії у практику охорони здоров'я" зазначено, що оволодіти нетрадиційною методикою мають право лише ортопеди-травматологи, невропатологи і нейрохірурги, тобто фахівці, достатньо обізнані з вертебрологією та неврологією. Щоправда, дехто заперечить, бо відомий усім Микола Касян із Полтавщини, від якого веде початок мануальна терапія в Україні, за фахом — санітарний лікар, але допомагає людям. Варто знати, що попри свій талант і славу, Микола Андрійович свого часу пройшов у нашому інституті спеціальні курси з ортопедо-травматологічної патології. Ми не применшуємо його здібностей цілителя, проте для лікування людей таланту замало, потрібні спеціальні знання. Адже мануальний терапевт повинен одночасно бути анатомом, біомеханіком, невропатологом, вертебрологом, нейрохірургом, а також морфологом і рентгенологом. Тому вважаємо медичну освіту (вищу!) обов'язковою. Середній медперсонал (ні фельдшер, ні медсестра, тим паче масажист) не мають права практикувати у цій галузі.

  — А як щодо природного обдарування: відомо, що костоправство — складне ремесло, котре в минулому передавалося генетично — із покоління в покоління?

  Олег Пилипенко:
  Безумовно, у людини має бути якесь чуття, вірніше — треба мати покликання до мануальної терапії, власне, як і до будь-якого ремесла. А передусім — бажання займатися цією справою, вчитися і вдосконалюватися.

  Справжній хіропрактик — той, хто розуміється на ділі (знає, як допомогти, і вміє надати цю допомогу) й володіє системою знань про людський організм, завдяки чому не може нашкодити хворому. А таке поєднання важко передати самим генотипом. Тому вважаю, що дар від Бога не є визначальним у становленні мануального терапевта.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  — Розкрийте суть мануальної терапії. Наскільки це поняття відповідає застарілому терміну "костоправство"?

  О. П.:`
  Мануальна терапія дослівно означає — лікування руками. Але в широкому розумінні останнє поняття охоплює чимало сфер медичної допомоги: масаж, хірургію тощо. Мабуть, через це багато людей, зокрема й лікарів, не мають правильного уявлення про методику. Як доказ — сьогодні у продажу з'явилося безліч книг, присвячених мануальній терапії. Однак про це свідчить тільки назва, а у змісті, хоч як дивно, описуються маніпуляції, котрі мало відрізняються від звичайного масажу, або йдеться про постізометричну релаксацію і подібне. Насправді ж мануальна терапія передбачає комплекс маніпуляцій руками на хребті, суглобах і прилеглих тканинах з метою відновлення біомеханіки (зняття контрактур, блоків тощо). Іншими словами, це лікування органів, здатних рухатися. Устами ж непрофесіоналів, лікар вправляє хребці і все ставить на місце. Таке хибне уявлення, мабуть, і дало початок неграмотному терміну “костоправство”, що не має нічого спільного з діяльністю мануальних терапевтів.

  — Мені якось довелося стати свідком сеансу мануальної терапії, здійснюваного цілителькою Марією Гриненко, яка практикує при Асоціації народної медицини України. Жінка лікувала не тільки руками, а й ходила по спині пацієнта. Наскільки виправдані маніпуляції ногами?

  О. П.:
  Є люди, які ногами відчувають ліпше, ніж руками. Існують певні методики масажу (зокрема в китайській медицині), котрі здійснюються нижніми кінцівками. Може, для когось зручніше виконувати маніпуляції ногами. Власне людина здатна писати, вишивати за допомогою ніг, проте навіщо вдаватися до цього, якщо є руки. До того ж, переконаний, допомога руками значно якісніша і безпечніша. Адже лікування ногами передбачає навантаження хворої (!) спини всією масою тіла лікаря. Щоб витримати це, пацієнт повинен мати певний запас здоров'я, а є такі випадки, коли доводиться ледь доторкатися руками, аби навіть вагою верхньої частини тіла не тиснути на спину хворого. І якщо стати на таку людину, виникнуть незворотні ускладнення.

  — Назвіть показання до застосування мануальної терапії. Якими діагностичними методами треба керуватися, щоб не помилитися, призначаючи лікувальний курс?

  Г. Г.:
  Будь-які порушення біомеханіки опорно-рухового апарату, котрі проявляються болем у найнеочікуваніших частинах тіла (ділянці мануальна терапія — ефективний метод у руках лікаря-фахівця - изображение №2Серця, голові), мають слугувати причиною, щоб направити пацієнта до мануального терапевта. Останній за допомогою пальпування здійснює огляд пацієнта. Та іноді цього недостатньо для вибору методики (існує жорстка й м'яка лікувальні техніки), тривалості курсу й дозування процедур.

  Тому ми рекомендуємо проводити рентгенологічне, ядерно-магнітне обстеження. Якщо у стані хворого спостерігаються неврологічні прояви, варто порадитися із невропатологом щодо доцільності застосування мануальної терапії.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Ми у наказі подаємо абсолютні показання й протипоказання до проведення лікування цим методом. Мануальна терапія найбільш дієва при Патології хребта, переважно Остеохондрозі. Але представники різних шкіл цього напрямку сьогодні пропонують лікувати і сколіоз (а наш професор Віталій Фіщенко категорично проти), і генеративно-дистрофічні ураження суглобів, і навіть ДЦП (метод професора Козявкіна).

  Мануальна терапія ефективна у будь-якому віці, навіть для дітей, однак система маніпуляцій для кожної вікової категорії особлива.

  — Яке місце займає мануальна терапія в основному лікувальному процесі?

  О. П.:
  Зазвичай мануальна терапія виступає складовою частиною комплексного лікування, особливо в складних випадках (турбують і хребет, і нервова, і судинна системи). Наприклад, при вертебро-кардіальному синдромі, коли процес задавнений, мануальну терапію доцільно поєднати з рефлексотерапією. Якщо ушкоджено корінець, окрім мануальної, треба призначати медикаментозну терапію і фізпроцедури.

  Іноді мануальна терапія виступає єдиним ефективним методом, до того ж, досить одного сеансу, як, скажімо, при легкій формі остеохондрозу, щоб у людини зник біль і з'явилися природні рухи. Тривалість курсу й періодичність залежать від стану пацієнта. Якщо хвороба має прояви на периферії — у патологічний процес залучені м'язи, сухожилля, зв'язки, суглоби, нерви, судини тощо, оптимальна кількість сеансів — 5—7. При гострих станах доцільно проводити сеанс один раз на тиждень.

  — Офіційна медицина довго не визнавала мануальної терапії, а тому не застосовувала цих нетрадиційних методів лікування. Чи можна обійтися без них сьогодні?

  Г. Г.:
  За 20 років легального існування у вітчизняній медицині мануальна терапія має великі досягнення. Скажімо, ефективне лікування остеохондрозу і його проявів неможливе без застосування цієї методики.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Мануальна терапія активно практикується у світовій медицині, щоправда, на Заході її почали опановувати на років 100 раніше за нас.

  В Україні ж сьогодні не вистачає фахівців, мануальною терапією займаються люди, далекі від медицини. Спеціалізовані кабінети повинні організовуватися на базі амбулаторно-поліклінічних відділень обласних, міських та центральних районних лікарень, а не при лазнях і салонах краси. Причому один кабінет — на 100 тисяч населення, ми ж цього не маємо. Наприклад, у Києві діють 11 кабінетів мануальної терапії, де працюють особи, які мають дозвіл МОЗУ, а в столиці мешкає близько трьох мільйонів людей. Сьогодні стан цієї проблеми в Україні детально вивчає відділ реабілітації та функціональної діагностики на чолі з кандидатом медичних наук Іриною Рой.

  Відмовлятися від мануальної терапії ми не будемо, оскільки цей метод лікування дає позитивні результати. Наше завдання — зробити мануальну терапію безпечною і сприяти, щоб якісна допомога стала доступною для широких кіл пацієнтів.

  Читайте также:

  Что такое хорошая осанка?

  Боль в спине

  Реактивный артрит

  Проблема остеохондроза позвоночника решена

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Статья из спецраздела: БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА

  По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) практически по всему миру дегенеративно - дистрофические Заболевания позвоночника достигают размеров пандемии и являются серьезной медицинской и социально - экономической проблемой.

  Наиболее активно решением этой социально значимой проблемы занимаются ученые таких высокоразвитых государств, как США, Австралия, Канада, Скандинавские страны, Япония. Существующие в настоящее время методы консервативного и хирургического лечения Остеохондроза позвоночника направлены на устранение последствий дегенеративно - деструктивного процесса в двигательных сигментах позвоночного столба. Однако, длительное консервативное лечение больных остеохондрозом позвоночника с применением таких методов, как физиотерапия, вытяжение, мануальная терапия, ЛФК и, тем более, медикаментозная терапия, проблема остеохондроза позвоночника решена - изображение №1Неизбежно ведут к изменениям желтой и задней продольной связок, их гипертрофии и оссификации, усиливая, тем самым, стеноз позвоночного канала и провоцируя грыжевое выпячивание и корешковый синдром. В то же время, хирургия остеохондроза позвоночника не может быть отнесена к методам патогенетического лечения болезни. Необходимость оперативного вмешательства свидетельствует о несостоятельности современной консервативной терапии дегенерации межпозвонковых дисков. Но и оперативное лечение не устраняет патогенетической причины дегенерации межпозвонкового диска и является деструктивным методом лечения, сопровождающимся осложнениями и рецидивами Грыж межпозвонкового диска. Это и привело к формированию мнения о совершенной необратимости патологических изменений межпозвонкового диска. На фоне безысходности и обреченности больных осложненными формами остеохондроза, открытия нашего соотечественника И. М. Данилова действительно являются революционными …

  Позволяющие не просто убрать грыжу межпозвонкового диска (без хирургического вмешательства), но и полностью восстановить межпозвонковый диск до анатомической нормы ( полная реституция). Более того, разработанный им метод нехирургической структурно - функциональной оптимизации позвоночно-двигательного сегмента, успешно применяется при послеоперационных рецидивах экструзии пульпозного ядра межпозвонкового диска.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  - Игорь Михайлович, Ваши методы лечения дегенерации межпозвонкового диска, особенно при послеоперационных рецидивах грыжеобразования, несомненно вызывают огромный интерес у врачей, занимающихся лечением данной патологии, но гораздо большый интерес - у людей, страдающих этими заболеваниями. Тем более, что для многих это действительно единственный шанс вернуться к нормальной повседневной жизни, жизни без боли.
  Расскажите, пожалуйста, как Вам удалось найти решение в столь сложном вопросе. И почему, все-таки, именно Вам, ведь этим вопросом занимаются целые институты по всему миру и никто из них еще не заявил, что, хотя бы, приблизились к решению данной проблемы.

  - Почему именно я? Не знаю. На все воля Божья. А что касательно институтов, занимающихся поисками методов лечения остеохондроза позвоночника, так основные направления, которые они разрабатывают - это фармакология и хирургия, а это тупиковые пути, так что ничего удивительного здесь нет.

  - Игорь Михайлович, вот вы считаете использование медикаментозного и хирургического лечения остеохондроза позвоночника тупиковыми путями, с чем это связано?

  - С безысходностью лечащего врача в первую очередь. А точнее, неэффективностью этих методов. Дело в том, что никакие медикаментозные препараты не могут даже приостановить дегенеративно - дистрофический процесс в межпозвонковом диске. Максимум, чего можно достичь, так это снятие или уменьшение болевого синдрома на какой - то промежуток времени, что, в принципе, облегчает и делает более комфортным ожидание приближающейся инвалидности. Хирургические методы лечения остеохондроза позвоночника тоже далеко не оправданы, даже несмотря на внедрение новейших технологий, благодаря которым удается минимизировать травматичность от проведенного хирургического вмешательства, все-таки, разрешить основную проблему не удается. Основная проблема в пораженном дегенеративным процессом межпозвонковом диске проявляется, в первую очередь, снижением высоты самого диска, что способствует прослаблению связочного и извращению работы суставного аппаратов позвоночника. Вышеперечисленные процессы вызывают нарушение биомеханики позвоночника в целом и способствуют развитию дистрофически - деструктивных процессов в еще не пораженных сегментах. К примеру, с помощью эндоскопических или лазерных методов удаляются кусочки диска, выпавшие в спинномозговой канал позвоночника. Но ведь все остальные нарушения остались! И, как правило, через один, максимум через пять лет, наблюдаются те же проблемы, только уже осложненные предыдущим хирургическим вмешательством. Что подтверждается ЯМР - томографией практически во всех случаях.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  - Вы являетесь противником хирургических методов лечения заболеваний позвоночника?

  - Ну, что Вы. Надо ведь здраво смотреть на вещи. На сегодняшний день отказаться от хирургии позвоночника практически не реально. Другое дело, когда и какие методы хирургического вмешательства использовать. Например, при грыже межпозвонкового диска, бывают случаи отрыва секвестров с последующей их миграцией и компрессией дурального мешка или же спинномозгового корешка, и в таком случае, разрешить конфликт можно только хирургическим путем. А так же существует масса различных заболеваний, в том числе и травм, при которых не возможно обойтись без хирургического вмешательства.

  - Игорь Михайлович, расскажите, пожалуйста, о Ваших нехирургических методах лечения заболеваний позвоночника. Вот с чего все началось?

  - Пожалуй, более серьезно все началось с удачной разработки метода нехирургической транспозиции лигаментарно-артикуляторного аппарата позвоночника, который и явился отправной точкой, определяя последующее создание и развитие других более эффективных методов. Сам метод нехирургической транспозиции лигаментарно-артикуляторного аппарата позвоночника создавался как альтернатива хирургическому вмешательству при грыжах межпозвонкового диска, с целью уменьшения экструзии пульпозного ядра и увеличения высоты межпозвонкового диска. В последующем, как выяснилось, он не только успешно уменьшал грыжевое выпячивание пульпозного ядра, но и значительно увеличивал высоту межпозвонкового диска и способствовал запуску репаративно-регенерационных механизмов в пораженном дегенеративно - деструктивными процессами межпозвонковом диске. Благодаря этому, был разработан действительно революционный метод, расставивший все точки над "i" в лечении остеохондроза, метод Вертеброревитации, внедрение которого позволило полностью разрешать проблемы, связанные с дискогенной грыжей в любом отделе позвоночника, практически независимо от количества грыж и их размеров.
  При МРТ - исследованиях больных, пролеченных данным способом, выявляется полное отсутствие грыж, восстановление высоты диска до анатомической нормы, с последующей дифференциацией структуры пульпозного ядра и восстановлением биомеханической функции двигательного сегмента. Проще говоря, достигается полная реституция (восстановление ) межпозвонкового диска. На отслеженных на протяженнии пяти лет ЯМР-томографиях многих бывших пациентов, наблюдается проблема остеохондроза позвоночника решена - изображение №2Стабильное состояние восстановленных дисков без признаков дегенерации, несмотря на тяжелую физическую работу и профессиональные занятия спортом. Поводом для разработки метода нехирургической структурно-функциональной оптимизации позвоночного двигательного сегмента при послеоперационных рецидивах экструзии пульпозного ядра межпозвонкового диска послужило обращение в клинику профессионального спортсмена - футболиста, перенесшего хирургическое лечение по поводу грыжи диска в сегментах L5 - S1. Менее чем через год у него случился рецидив грыжеобразования в том же сегменте. Используя предыдущий опыт и учитывая деструктивные изменения после хирургического вмешательства удалось не только вернуть спортсмена на футбольное поле, но и создать действительно очень ценный метод. Ценный не в следствии его уникальности и его необходимости.
  Важность этого метода может по-настоящему осознать только человек, который перенес хирургическое вмешательство на позвоночнике и столкнувшийся с осложнениями или же с рецидивами заболевания. Операция на позвоночнике - это всегда риск, а повторная операция значительно снижает шансы на последующее хотя бы относительно нормальное существование. Но, к счастью, метод нехирургической структурно-функциональной оптимизации позвоночно-двигательного сегмента при послеоперационных рецидивах экструзии пульпозного ядра межпозвонкового диска работает. И работает очень хорошо. Мы успешно использовали его даже после нескольких операций на одном и том же сегменте, и он показал себя как очень надежный метод. Более того, он успешно применяется нами не только при рецидивах после микрохирургических операций, но и после ламинектомий. Что уже говорит само за себя.
  На сегодняшний день мы продолжаем совершенствовать существующие, а так же разрабатывать новые методы в меру своих сил и возможностей.

  - Игорь Михайлович, вот Вы говорите о новыхметодах, а не могли бы Вы, хотя бы немного о них рассказать? Если это не секрет, конечно.

  - Секретов у нас никогда не было.

  - А как же конкуренты, не боитесь, что могут воспользолваться Вашей идеей?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  - Смеетесь? Да на здоровье, лишь бы толк людям от этого был.

  - Ну а если так, тогда расскажите, над чем работаете в последнее время?

  - Сейчас я пытаюсь заниматься одной очень интересной темой, стенозами позвоночного канала. Не врожденными, конечно, а приобретенными вследствие длительного хронического течения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Этой темой я занялся практически недавно, примерно год назад. Но уже есть положительные и, пожалуй, довольно неплохие результаты. К примеру: в ноябре прошлого года ко мне поступил больной с выраженным стенозом в поясничном отделе позвоночника. На ЯМР - томографии за ноябрь 2002 г. отмечается стеноз позвоночного канала поясничного отдела позвоночника - 9,8 мм. Назначена операция по декомпрессии поясничного отдела позвоночника. С согласия пациента я использовал метод нехирургической транспозиции лигаментарно-артикуляторного аппарата позвоночника, значительно изменив его и адаптировав к данной патoлогии. На контрольной ЯМР - томографии за апрель 2003 г. отмечается увеличение позвоночного канала поясничного отдела позвоночника до 14 мм. Необходимость в оперативном вмешательстве, естественно, отпала как, в прочем, и все неприятности со здоровьем, которые были вызваны стенозом позвоночного канала поясничного отдела позвоночника. На сегодняшний день это уже не единственный пример. Хотя еще рано что-то утверждать, еще предстоит довольно много работы в этом направлении.

  - Игорь Михайлович, а как к Вам относятся хирурги, Вы ведь у них, можно сказать, хлеб отбираете?

  - Хлеб этот довольно горький и, к сожалению, его гораздо больше, чем можно съесть. Ну, а что по поводу отношений, так умные люди относятся хорошо. И примером тому может служить "Международный центр нейрохирургии", возглавляемый замечательным хирургом Игорем Петровичем Курильцом. Сотрудники этого центра ознакомились с нашими методами, в свою очередь нас ознакомили со своими методами и достижениями в области хирургии. И, более того, оказывают как консультативную, так и, при необходимости, оперативную помощь. И, в первую очередь, от этого сотрудничества выигрывают пациенты, получая высококвалифицированную профессиональную помощь. По-моему это нормально и так должно быть в любом цивилизованном обществе.

  - Игорь Михайлович, спасибо Вам за столь интересную и содержательную беседу.

  Читайте также:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Как победить боль при остеохондрозе

  Мануальна терапія — ефективний метод у руках лікаря-фахівця

  Остеопоростеопороз - хрупкость без надобности

  О лечении гормонами - на вопросы отвечает акушер-гинеколог

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Когда в организме чего-то не хватает, недостаток возмещают извне. Так лечат диабет, заболевания щитовидной железы, а с недавних пор стали устранять и сугубо женские проблемы.

  Многие женщины боятся Гормонов Как огня и признаются, что только в крайнем случае согласятся на лечение ими. Но иногда без этих препаратов действительно не обойтись. И пока мы не уясним для себя, чего они приносят больше – пользы или вреда, масса вопросов будет возникать и в дальнейшем.


  Ответить на некоторые из них мы попросили кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога клиники Isida, заведующую отделом пренатальной диагностики Яну Рубан.


  ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР ПО КОНТРАЦЕПЦИИ

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Мне назначили гормональное лечение, но оно не действует. Принимаю таблетки больше месяца и до сих пор чувствую себя плохо. Прочитала, что такое может быть из-за полноты. Правда ли это?

  При наличии лишнего веса мы рекомендуем женщине сначала сесть на рациональную низкокалорийную диету и повысить физическую активность и только потом назначаем заместительную гормональную терапию (ЗГТ). В некоторых случаях дополнительно выписываем препараты, которые снижают массу тела. Это необходимо, так как нормализация веса – одно из главных условий положительного результата. В целом же для оценки эффективности гормонотерапии необходимо не менее 3-х месяцев.

  гормоны

  Слышала, что женщины, которые получают ЗГТ, стареют позже. Это верно?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Лечение Гормонами Назначается с разными целями. Это не только косметический эффект, заключающийся в улучшении состояния кожи, волос и ногтей, но и воздействие на сердечно-сосудистую, нервную и костную системы, состояние памяти и работоспособности, возможность и желание вести регулярную половую жизнью. При ЗГТ в женский организм поступает необходимое количество эстрогенов, их концентрация постоянно поддерживается на одном и том же уровне, что не только позволяет дольше чувствовать себя молодой, но и улучшает качество жизни в этот «осенний» период.

  Врач назначил мне лечение гормонами – пока что на полгода. Насколько это может затянуться?

  яна рубан Яна Рубан Акушер-гинеколог, заведующая отделением пренатальной диагностики клиники ISIDA

  Главная задача гормональной терапии – устранение ранних и поздних осложнений, связанных с прекращением нормального функционирования яичников. Поэтому возможны несколько вариантов.

  • ПЕРВЫЙ – кратковременное лечение, направленное на ликвидацию ранних симптомов, например – приливов жара, потливости, сердцебиения, депрессии, раздражительности, головных болей. Продолжительность приема – 3-6 месяцев (допустимо повторение курса);
  • ВТОРОЙ – длительный, направлен на профилактику более поздних симптомов (таких как зуд и жжение во влагалище, боли при половом акте, сухость кожи, ломкость ногтей), сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, а также устранение обменных нарушений.
  гормоны

  Боюсь принимать гормональные препараты, так как слышала, что они увеличивают вес. Как быть?

  Прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) в некоторых случаях действительно чреват таким «эффектом», однако это правомерно не для всех препаратов (многое зависит от входящих в их состав компонентов). Процесс, как правило, обратимый – вес восстанавливается после окончания курса. Принимая решение о приеме КОК, обязательно проконсультируйетсь с врачом.

  В то же время если женщина замечает, что начинает поправляться параллельно с появлением проявлений климактерического синдрома, то своевременная и индивидуально подобранная ЗГТ, наоборот, будет способствовать снижению и стабилизации веса. Правда, есть обязательные условия для этого возрастного периода: увеличение физической активности, контроль за питанием, отказ от курения и снижение употребления спиртных напитков.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Три года назад удалили матку. Яичники работают нормально, но недавно появились симптомы климакса. Можно ли лечиться при помощи ЗГТ?

  Можно и нужно (при условии назначения ее врачом), так как после такой операции неизбежно прогрессирует снижение функции яичников. Но предварительно следует провести полное обследование организма, посетив гинеколога, маммолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, кардиолога и терапевта. При отсутствии противопоказаний назначают не комбинированные препараты, а монотерапию натуральными эстрогенами в виде таблеток, пластырей, кожных гелей, подкожных имплантов, свечей. Принимать можно как периодически, так и непрерывно – в зависимости от фазы климакса (пери - или постменопауза).

  Можно ли вместо гормональных препаратов использовать гомеопатические – Ременс, Климадинон? Насколько полно они выполняют функции гормонотерапии?

  Перечисленные медикаменты, а также Климактоплан, Климакт-хель, относят к группе гомеопатических средств, основным компонентом которых является экстракт фитоэстрогена – корневища цимицифуги. Механизм его лечебного действия основан на эстрогеноподобном эффекте. Благодаря чему стабилизируется эмоциональное состояние женщины, уменьшаются приливы жара, потливость, раздражительность и нервозность. При этом препараты безопасны для здоровья и хорошо переносятся. Но обладают избирательным действием: не оказывают никакого влияния на состояние эндометрия, костной системы, кожи и состав крови. Они показаны женщинам с незначительно выраженными симптомами климакса, а также при наличии противопоказаний к ЗГТ, нежелании принимать гормональные препараты.

  Результатом сильного стресса у меня стал сбой менструального цикла. После курса гормонов все нормализовалось. Можно ли теперь от них отказаться?

  Если вы чувствуете себя хорошо, то без колебаний прекращайте прием лекарств, выпив последнюю таблетку из упаковки. Ожидаемая менструация начнется вовремя. Далее контролируйте и обязательно отмечайте в календаре последующие месячные. Если не планируете беременности, обязательно используйте другие методы контрацепции.

  Иногда после приема гормональных контрацептивов наблюдаются нарушения менструального цикла в виде олиго - (редкие месячные) или аменореи (полное их отсутствие). В таком случае стоит немедленно обратиться к доктору.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; гормоны

  У меня мастопатия. Недавно начался климакс и врач предложил мне гормональную терапию. Но я читала, что она опасна при заболеваниях груди.

  Мастопатия не является противопоказанием для ЗГТ. Просто перед началом лечения необходимо пройти медицинское обследование, в которое обязятельно входят консультации у гинеколога, маммолога, маммография.

  При подозрении на онкопатологию молочных желез гормоны не назначаются. На фоне приема препаратов в течение первых 3-х месяцев может отмечаться набухание и болезненность молочных желез, которое со временем проходит. При этом всегда соблюдается принцип индивидуального подбора препарата. Кроме того, раз в год следует обязательно делать маммографию.

  ? Можно ли применять Гормональные контрацептивы с лечебной целью?

  Гормональные контрацептивы действительно используют не только в целях предохранения от беременности, но и для достижения лечебного эффекта.

  Международные исследования ВОЗ показали, что применение КОК достоверно снижает риск возникновения рака яичников (на 50%) и эндометрия (на 60%). КОК создают функциональный покой яичникам, поэтому применяются для лечения и профилактики нарушений менструального цикла, альгодисменореи (болезненные менструации), предменструального синдрома. Также их используют в комплексной терапии доброкачественных заболеваний молочной железы, фибромиомы матки, эндометриоза, воспалительных процессов в органах малого таза. Они эффективны в лечении как функциональных кист яичников, синдроме поликистоза, так и некоторых видов бесплодия. Оральные контрацептивы действенны и при устранении косметических дефектов кожи, таких как акне, фурункулез, гирсутизм, усиленное выпадение волос. Главное – подобрать препарат правильно, с учетом индивидуальных особенностей организма. При этом обязательно должно быть оценено соотношение пользы/риска – для минимизации побочных эффектов.

  Как определить, подходит ли мне гормональная терапия, есть ли какие-то противопоказания?

  Как и любые лекарственные средства, Гормональные препараты для заместительной терапии тоже имеют определенные ограничения. Их не назначают женщинам, у которых был выявлен и пролечен рак молочной железы или эндометрия, при острых гепатите и тромбоэмболических осложнениях, дисфункции печени, нелеченных опухолях половых органов и молочных желез, а также аллергии к компонентам препарата.

  Есть заболевания, при которых гормональные средства могут применяться, если польза от них больше, чем прогнозируемый риск побочных эффектов. Это касается миомы матки, эндометриоза, мигрени, перенесенного раньше венозного тромбоза и эмболии, желчно-каменной болезни, эпилепсии, рака яичников. При наличии относительных противопоказаний только врач может решить, стоит ли назначать гормональные препараты и какие именно.

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Спасение женщины XXI века. Гормоны
  • О лечении гормонами
  • Женские половые гормоны

  Гирудотерапия

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Лечение пиявками сегодня переживает своеобразный бум. Но прежде чем записаться на прием к гирудотерапевту, выясни все «за» и «против»!

  Уже более двух тысячелетий человек использует целительные свойства пиявок. Впервые этот метод начали применять личные врачи египетских фараонов. Периодом расцвета гирудолечения можно считать XVIII в. В то время пиявки занимали важное место в экспорте России (наравне с зерном) и являлись значительной статьей дохода. Чрезмерное увлечение пиявками при отсутствии санитарных норм и научных данных о методе, показаний к его использованию дискредитировало гирудотерапию. Только в конце XIX в. были предприняты попытки изучения механизма терапевтического действия пиявок.

  Знакомьтесь, пиявка
  Пиявка медицинская (Hirudo medicinalis) – это кольчатый червь длиной около 12 см. Окраска спинной поверхности зеленоватая, с оранжевыми полосками и черными точками. У медицинской пиявки 5 пар глаз, 3 зубчатые челюсти, на краях которых открываются протоки слюнных желез.
  Медицинская пиявка обитает в пресных водоемах Европы и Азии. Питается кровью крупных млекопитающих, которые во время водопоя заходят в воду. Слюна пиявки содержит гирудин, препятствующий свертыванию крови, поэтому ранки, прорезанные ее челюстями, долго кровоточат. Лечебный эффект от воздействия пиявок на человека складывается из рефлекторного, механического и биологического факторов.

  Живой шприц
  Гирудотерапию назначает врач после основательного обследования. Во время сеанса важно расслабиться, чтобы ничто не мешало нормальному току крови. Поэтому сидеть (или лежать) следует в максимально удобной позе.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Пиявки рекомендуют ставить в точках акупунктуры. В ходе сеанса гирудотерапии голодных пиявок ставят (в зависимости от заболевания) на область сердца, печени, вдоль пораженных сосудов и т. д. Участок кожи, на который будут приставляться пиявки, протирают спиртом, а затем горячей водой. Боль практически отсутствует – так, покалывание, как при ожоге крапивой. А через 15 секунд начинает действовать природная анестезия, которую обеспечивает слюна пиявки.

  Сеанс длится от 20 до 40 минут. За это время, насосавшись крови, пиявки обычно отваливаются сами. Наиболее прожорливым приходится тыкать «под нос» ваткой, смоченной в соленой воде или йоде. Ранки закрывают стерильной марлевой салфеткой, а пациент во избежание головокружения еще полчаса лежит. Впрочем, слабость после процедуры испытывают обычно в самом начале курса.

  Кстати:
  Около 400 видов пиявок живет на земном шаре.
  И только медицинская пиявка и два ее подвида — аптекарская и лечебная — могут использоваться во врачебной практике.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Здоровье и красота без риска?

  Лечение пиявками снова в моде. Гирудотерапевт обещает тебе исцеление от многих болезней и удивительный косметический эффект, даже избавление от целлюлита? Выясни, действительно ли этот метод не имеет противопоказаний!

  ДА
  Евгения Курленя, терапевт

  Пиявки не только лечат конкретное заболевание, но и оздоравливают организм в целом.

  «Разумеется, медицинских пиявок никто не ловит сачком в пруду, как Дуремар в сказке о Буратино. Хотя бы потому, что на воле они плавают грязные, ленивые и сытые. Лечебных пиявок разводят в специальных медицинских лабораториях, хранят в холодильниках, а потом продают в аптеках. Метод гирудотерапии не так прост, как это кажется на первый взгляд. Лечить пиявками может только высококвалифицированный специалист с высшим образованием, к тому же врач обязан пройти специальное обучение. Самолечение недопустимо, так как при неправильном выборе точек для постановки возможны осложнения. Медицинское учреждение, где применяют гирудотерапию, должно обязательно иметь соответствующую лицензию. Пиявку используют один раз – как шприц, после чего уничтожают.

  Сейчас пиявками успешно лечат многие гинекологические, урологические, неврологические и сердечно-сосудистые заболевания (ишемическую болезнь сердца, гипертонию, инфаркт миокарда, недостаточность кровообращения, миокардит). Пиявки справляются с гайморитом, отитом, воспалением роговицы, невритом слухового нерва, бронхитом, варикозным расширением вен, а также хроническим воспалением придатков у женщин и простатитом у мужчин. В гастроэнтерологии пиявки помогают при запорах, холециститах, дискинезии желчевыводящих путей, желчекаменной болезни, колите и панкреатите. Косметологи тоже любят гирудотерапию – она снимает отеки, разглаживает морщины, подтягивает грудь и расправляется с целлюлитом.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Помимо излечивания конкретной болезни, пиявки благотворно влияют на организм в целом (улучшаются сон и аппетит, повышается настроение, активизируются обмен веществ и иммунитет). В какой-то мере это следствие нормализации кровотока в тканях и повышения уровня насыщенности крови кислородом. Отмечу, что при грамотном применении метода осложнений не наблюдается.»

  НЕТ
  Виктор Сидоренко, хирург

  «Отнеситесь к пиявкам так же серьезно, как и к хирургическому вмешательству!

  Гирудотерапия весьма популярна, но не многим известны противопоказания к применению этого метода. А их немало! При укусе пиявка выделяет в кровь особое вещество — герудин, который замедляет свертываемость крови. Поэтому метод не применяют, если пациент страдает каким-либо заболеванием крови. Понятно, что при гемофилии укус пиявки может привести к летальному исходу. Из-за эффекта замедления свертываемости крови гирудотерапию нельзя применять женщинам перед и во время менструации, потому что возможно усиление кровотечения.

  Существуют и другие абсолютные противопоказания:
  = пониженное давление;
  = железодефицитная анемия;
  = геморрагический диатез;
  = онкологические заболевания;
  = беременность;
  = после операции кесарево сечение гирудотерапия противопоказана в течение трех-четырех месяцев;
  = детям до 7-ми лет пиявок не ставят.

  Популярность этого метода привела к тому, что появилось много шарлатанов, которые предлагают услуги гирудотерапевта на дому. Отнеситесь к таким услугам с особой осторожностью! Ведь пиявка, выращенная в антисанитарных условиях, может быть сама больна, к тому же способна переносить такие страшные инфекции, как гепатит и ВИЧ. В медицинском учреждении пиявка является одноразовым врачебным «материалом». Но теоретически ее можно использовать многократно – через 2-3 месяца после предыдущего использования, когда она переварит кровь. При неправильном применении пиявок возможны проблемы со здоровьем. Обращаться к гирудотерапевтам следует только после анализа крови, консультации с опытным гирудотерапевтом и профильным специалистом, наблюдающим хроническое заболевание (если таковое у вас имеется).

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Европейская и американская системы пересадки человеческих органов

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  В большинстве европейских стран, человек считается донором органов по умолчанию. Если европеец не желает быть донором, он должен официально заявить об этом. В США ситуация противоположная: каждый потенциальный донор обязан проинформировать власти о подобном желании.

  пересадка органов

  В настоящее время в США пересадка органов с умерших людей производится методом жеребьевки. Причем требования к умершим донорам органов довольно высокие: последние должны быть сравнительно молодыми и здоровыми (до смерти). Около половины доноров уходили из жизни в результате инсульта или других естественных причин, либо от тяжелых травм или интоксикации. В 2005 году 7 593 умерших американцев стали донорами органов и обеспечили 60% трансплантированных в США почек, 95% - печени и 100% - сердец, легких и поджелудочных желез.

  Процесс изъятия органов в США начинается с того, что больница, в которой умер или умирает пациент, информирует местную Организацию по Снабжению ОрганамиOrgan Procurement Organization (OPO) о наличии потенциального донора. В США существует 58 подобных структур, которые, являясь некоммерческими организациями, координируют весь процесс трансплантации органов, начиная от получения заявок от больных, которым требуется пересадка, до самого процесса пересадки. Сразу после получения информации от больницы о наличии потенциального донора специалисты данных организаций выясняют "медицинскую пригодность" доноров, анализируя здоровье, возраст, причину смерти и т. д. После этого организация обращается к ближайшим родственникам покойного для получения разрешения на изъятие и пересадку органов. В конце 1990-х годов, в среднем, примерно в половине случаев семьи умерших давали согласие на пересадку.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  трансплантация органов

  Юридически, во многих штатах США для пересадки органов умерших не требуется получения отдельного согласия близких родственников. Если покойный добровольно зарегистрировался как донор органов, этого достаточно для проведения пересадки (обычно специальная отметка ставится в водительских правах человека). Тем не менее, даже если сам покойный был не прочь пожертвовать свои органы в благородных целях, исходя из этических соображений, мнение семьи покойного учитывается практически всегда.

  В настоящее время система донорства в США основывается на принципе альтруизма. Закон о Трансплантации ОргановNational Organ and Transplant Act, принятый в 1984 году, запрещает торговлю органами и получение какого-либо финансового возмещения донорам. В сентябре 2003 года Министерство Здравоохранения СШАDepartment of Health начало специальную программу Organ Donation Breakthrough Collaborative по стимулированию и поощрению доноров органов, а также по улучшению работы всей системы пересадки. Однако реализация данной программы к особым результатам не привела - число доноров не выросло.

  донорство

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Чтобы решить проблему, в США обсуждается вариант включения в списки потенциальных доноров людей ранее рассматриваемых врачами как нежелательных. В данную группу входят пожилые люди, а также люди, страдавшие гепатитом, диабетом или повышенным кровяным давлением (гипертония). Данный метод чреват негативными последствиями для здоровья пациентов, являющихся реципиентами органов.

  Исследователи Ллойд КоэнLloyd Cohen из Университета Джорджа МэйсонаGeorge Mason University и Генри ХэнсмэнHenry Hansmann из Йельского УниверситетаYale University предлагают создать "фьючерсные рынки" человеческих органов. Принцип заключается в следующем: потенциальные доноры получают материальную компенсацию, однако расстаются с органом лишь в случае своей смерти. У этой идеи есть много слабых мест. Одно из них обусловлено самим фактором материальной компенсации. Даже если потенциальный донор добровольно согласился на подобную сделку, его семья может предположить, что покойный, на самом деле, не желал быть донором, а пошел на этот шаг под внешним влиянием - то есть, семья может заблокировать операцию по изъятию донорских органов. В случаях, если донор действовал безвозмездно, семьи крайне редко протестуют против этого.

  операция по пересадке органов

  Так как в США никогда не существовало рынка человеческих органов, на практике невозможно определить, как повлияет внедрение системы финансовой компенсации за донорство. Однако ранее были проведены исследования, авторы которых анализировали ситуацию на рынке донорской крови. Так, известнейший британский социолог Ричард ТитмусRichard Titmuss в конце 1960-х годов сравнил ситуацию в Великобритании (только бесплатное донорство) и США (доноры крови получали денежную компенсацию). Как оказалось, дефицит крови чаще ощущался в США. Титмус пришел к выводу, что коммерциализация способствовала уменьшению количества добровольных доноров крови в США. Тем не менее, в случае с плазмой крови складывается обратная ситуация, и европейцы импортируют плазму из США, где сдача плазмы поставлена на коммерческую основу.

  В США идея о создании рынка человеческих органов непопулярна из-за морально-этических соображений, так как в случае включения рыночного механизма в данную область, в условиях крайнего дефицита возможность получить пересадку органов получат лишь люди, способные заплатить за новую почку или сердце самую высокую цену. /Washington ProFile

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Пересадка почки

  Впервые в истории: пересадка глаза

  Пересадка органов при сахарном диабете

  Генетические заболевания: когда родителям нужно быть бдительными

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Как ни грустны реалии сегодняшнего дня, ни для кого ни секрет, что очень многие дети сегодня приносят с собой те или иные заболевания, только появляясь на свет. И медики, и экологи, и психологи давно бьют тревогу на предмет того, что полностью здоровых детей в Украине становится все меньше и меньше. Причин этому много – плохая экология, нездоровое питание, ритм современной жизни с огромным количеством стрессов и, отчасти, как итог всего вышеперечисленного – участившееся число генетически детерминированных заболеваний – «поломок» наследственного материала в человеческом организме.

  Не углубляясь в причины возможных мутаций в организме человека (воздействие вредных факторов окружающей среды, лекарственные препараты, заболевания во время беременности, возраст родителей и пр.), остановимся на их следствии: заболеваниях, которые вызываются ими.

  Генетически детерминированные заболевания – патологии подчас «коварные» – многие из них, совершенно разные по своему происхождению и дальнейшему прогнозу для больного ребенка, могут иметь очень похожую клиническую симптоматику. Т. е. жалобы у родителей одни и те же – например, ребенок младшего возраста совершенно не набирает вес, рвоты не прекращаются, высыпания на коже замучили, а диагноз принципиально разный.

  В вышеописанном случае подобными признаками может проявляться как врожденный дефицит дисахаридоз (ферментов, ответственных за расщепление сахаров в организме), так и раннее нарушение толерантности к глюкозе. В данном случае описанные симптомы будут проявлениями совершенно разных процессов, происходящих в организме, и от того, насколько точно диагностирована их причина, зависит подбор терапии для ребенка, дальнейший прогноз развития заболевания, качество и даже в некоторых случаях – продолжительность жизни.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Поэтому обычно алгоритм обследования любого ребенка либо с комплексными серьезными проявлениями нарушения обменных процессов, либо с выраженными структурными аномалиями развития органов, после осмотра всеми специалистами направляется также к генетику. За исключением тех случаев, когда генетик – первый специалист, который смотрит ребенка еще в роддоме – есть аномалии, которые опытные доктора почти безошибочно определяют на первый взгляд – синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса.

  мутации

  Конечно, все равно в этих случаях подтверждением диагноза может служить только генетическое исследование, но по крайней мере, диагноз ставится быстро. Чтобы понять, как действовать в тех случаях, когда генетический синдром «маскируется», необходимо сделать краткий экскурс в некоторые аспекты современной генетики.

  Основной причиной любой наследственной болезни является мутация, т. е. изменение, происходящее на различных «участках» наследственного материала. Мутации генома человека очень разнообразны и делятся на несколько типов.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Читайте также: НЕЙРОИНТЕРФЕЙС ПРОЧИТАЛ МЫСЛИ ПАРАЛИЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ

  1. Генные мутации – изменения ДНК в структуре гена

  Генные мутации становятся «вредоносными» только тогда, когда приводят к синтезу дефектного белка, изменению количества нормального белка либо формированию нового белка с иными свойствами – важнейшей составляющей, матрицы всего человеческого организма. Генные мутации являются причиной большинства болезней, передающихся по наследству – гемофилии, муковисцидоза, фенилкетонурии, гипотиреоза, наследственных миопатий.

  Если Передается по наследству заболевание, сцепленное с полом или передающееся по аутосомно-доминантному типу (50% вероятности рождения больного ребенка, т. к. заболевание передается из поколение в поколение), то мутацию не очень сложно выявить, поскольку при генетическом анализе в нескольких поколениях обнаруживается хотя бы еще один случай заболевания.

  Если же заболевание передается по аутосомно-рецессивному типу, то во многих случаях диагноз значительно сложнее поставить, поскольку в семне на протяжении нескольких поколений может и не быть ни одного больного – ведь вероятность рождения больного ребенка в этих случаях составляет всего 25%,и то при условии, что оба родителя будут являться носителями одного и того же аномального гена. К сожалению, такая особенность играет отнюдь не на пользу больным – аутосомно-рецессивные заболевания характеризуются очень ранним началом, тяжелым течением, высокой смертностью ( ген находится в рецессии и на его матрице либо совсем не образуется белок, либо образуется белок измененный, который не может осуществлять свои функции).

  Поэтому во многих странах, включая Украину, предусмотрен Обязательный скрининг на некоторые наиболее распространенные типы таких заболеваний – муковисцидоз, фенилкетонурию, гипотиреоз (многие его формы наследуются по аутосомно-рецессивному типу). Любопытен тот факт, что каждый человек является носителем 3-5 аутосомно-рецессивных генов тяжелых наследственных заболеваний, не подозревая этого, т. е. у каждого человека существует 25% риск рождения больного ребенка, если в супруги он выберет носителя того же гена!

  Читайте также: НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ ПАНОРАМА – УЗНАЙТЕ С 9 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ О ЗДОРОВЬЕ МАЛЫША

  генетические болезни

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  2. Хромосомные и геномные мутации

  Хромосомные и геномные мутации – изменения в количестве (геномные) и качестве (хромосомные) отдельных хромосом, т. е. структурных компонентов ядер клеток, содержащих ДНК и обеспечивающих передачу клеточной информации из поколения в поколение. Естественно, изменения в таких клетках приводят к «разбалансированности» генетического материала, производя его избыток или недостаток.

  Если Хромосомная аномалия сбалансирована, т. е. количество хромосом остается в норме при измененной их структуре, то изменения в фенотипе не столь выражены. Если же мутации несбалансированы, т. е. изменяется и структура, и количество хромосом, то их следствием являются очень тяжелые заболевания и пороки развития-установлено, что 40% спонтанных выкидышей происходят именно вследствие хромосомных аберраций (патологических нарушений), несовместимых с жизнью. Любой здоровый человек имеет риск случайной хромосомной аберрации, т. е. нарушения процесса деления хромосом, приводящему к изменению их количества или качества, В результате чего может родиться больной ребенок.

  В отличие от генных, хромосомные нарушения являются «случайной» поломкой и в семье регистрируется только один такой больной. Риск хромосомных и геномных мутаций значительно выше у женщин и зависит от возраста – после 35 лет он повышается.

  Читайте также: РОДЫ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА – АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

  измененная половая клетка

  Мутации половых или соматических (всех, кроме половых) клеток

  Это мутации, характеризующиеся изменением наследственного материала только в определенных клетках. Если измененная половая клетка вступает в оплодотворение, это приводит к изменению фенотипа и рождению ребенка с определенным генетическим заболеванием. В дальнейшем такая мутация может передаваться от больного ребенка последующим поколениям.

  Если мутирует соматическая клетка, может наблюдаться явление мозаицизма – т. е. часть тканей в организме имеет нормальный генный/клеточный набор, часть – измененный. Описано более 30 заболеваний, для которых характерен мозаицизм, наиболее известное из них – синдром Дауна, где частота «мозаиков» составляет примерно 1: 48 среди общего числа больных.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Базируясь на этих общих принципах, генетик определяет, к какому типу нарушений относится болезнь того или иного ребенка. Соответственно, для дальнейшего прогноза очень важно понять, к какому же из трех основных типов нарушений относится заболевание – моногенное (мутация отдельных генов), хромосомное или мультифакториальное. Последняя группа зависит от двух пусковых факторов – необходимо как наличие «дефектного» гена, ответственного за болезнь, так и действие внешних факторов.

  Тип заболевания ребенка часто определяет:

  • Возможность последующей терапии, направленной на устранение симптомов заболевания или отсрочку его проявления или только симптоматического лечения;
  • Прогноз качества жизни и ее длительности (исходя из семейного анамнеза, особенно при генных заболеваниях);
  • Постановку точного диагноза при вовлечении в процесс многих органов или систем – например, многие генные заболевания сопровождаются пороками развития или недостаточностью отдельных органов, поэтому есть основания для более тщательного обследования ребенка даже при отсутствии жалоб и клинических признаков( например, наследственная нефропатия Де-Тони-Дебре Фанкони часто сочетается с глухотой, в то время как мультифакториальные заболевания почек (тубулоинтерстициальный нефрит) являются в большинстве своем изолированными, первично поражая только мочевыделительную систему.

  Читайте также: МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ГОРОДАМ УКРАИНЫ

  генетика

  Симптомы генетических нарушений у ребенка

  Учитывая широкое разнообразие различных форм генетических нарушений, только квалифицированный генетик может поставить окончательный диагноз в каждом отдельном случае. Тем не менее, существует ряд моментов, которые должны знать родители.

 • Запишите все симптомы, которые наблюдаются у вашего ребенка и беспокоят вас. Даже если симптом кажется вам незначительным, лучше озвучить его доктору, чем потом сбить его с пути истинного. Даже частые срыгивания, которые можно принять за обыкновенное последствие заглатывания воздуха, при некоторых генетически детерминированных заболеваниях (например, Пищевод Баррета, который может перерождаться в рак пищевода) могут быть серьезным симптомом.
 • Доктор может задать вам (и наверняка задаст) дополнительные вопросы, которые имеют своей целью установление причинно-следственной связи между внешними факторами и проявлениями беспокоящих вас симптомов у вашего ребенка (например, погодные условия, еда, питье, прием определенных медикаментов, физические загрузки и пр.).
 • Постарайтесь проследить такие причинно-следственные связи сами, поскольку никто не знает свого ребенка лучше, чем мама! Например, если он стремительно набирает вес – наблюдается ли набор веса при любом виде прикорма, на каком прикорме набор веса больше всего, если Изо рта время от времени чувствуется запах ацетона, если появляются судороги – когда они появляются – при температуре и повышенном возбуждении (некоторые неврологические заболевания), либо спустя некоторое время после еды вместе с болями в животике, «газиками», диареей (гликемические судороги при гликогенозах).
 • Помните, если внешние пороки развития и изменения внутренних органов доктор увидит налицо и на УЗИ, то многие причинно-следственные связи, которые являются важнейшим звеном для дифференциальной диагностики, т. е.постановки правильного диагноза путем выбора единственной верной причины из двух, трех, двадцати, энного количества возможных, он может определить только в беседе с родителями!
 • Не отказывайтесь от исследований, назначаемых доктором, а иногда и от регулярного их повторения. Многие генетические заболевания коварны Тем, что результаты стандартного исследования….не дают никакой возможности поставить диагноз! Например, единоразово повышенный холестерин в стандартном биохимическом анализе крови у ребенка может наблюдаться и при внепеченочной желтухе, и при обострении некоторых заболеваний печени и поджелудочной железы, и просто при неправильном питании – избыточном закармливании жирным и сладеньким.
 • Но если при нормальном питании спустя полгода и спустя год уровень холестерина остается неизменно повышенным (при исключении гипотиреоза и сахарного диабета) – это является основанием предполагать одно из тяжелых наследственных заболеваний – семейных гиперлипидемий, при которых без адекватного лечения больные умирают в 40 -45 лет от ИБС и прогрессирующего атеросклероза. Тогда и делается генетический анализ на первичные нарушения обмена липидов – анализ отнюдь недешевый, чтобы сразу назначать его каждому ребенку с повышенным уровнем холестерина, причин повышения которого может быть множество.
 • К сожалению, очень многие генетические исследования являются достаточно дорогими, поэтому их назначают именно тогда, когда все другие причины аномалии исключены. Но часто даже генетику требуется время и повторение определенных анализов (например, скрининг гликозамингликанов в суточной моче, содержание аминокислот в моче и крови и пр..), чтобы поставить диагноз.
 • В ожидании диагноза вы в состоянии сами помочь своему ребенку. Даже при самых тяжелых генетических заболеваниях (например, синдроме Патау) существует масса мер, направленных на облегчение проявление симптомов заболевания – подбор ингредиентов питания соответствующей консистенции и соответствующих возрасту, массаж во избежание миопатий и контрактур.
 • Если у ребенка есть пороки, которые требуют экстренного оперативного вмешательства, вас направят на операцию еще до постановки генетического диагноза – никакого препятствия для правильной постановки диагноза проведенная операция не окажет, поскольку все записи о первичном состоянии ребенка сохранятся в его медицинской карточке, – но зато спасет ребенку жизнь. Уделяйте внимание симптоматическому лечению, рекомендованному вам наблюдающим ребенка специалистом – в некоторых случаях оно способно даже улучшить течение заболевания (например, массаж при некоторых наследственных миопатиях).
 • После постановки диагноза, Подробно расспросите доктора о вашем заболевании, прогнозах и перспективах. Но помните, что генетик в большинстве случав несет ответственность только за постановку диагноза, но не за дальнейшее наблюдение за Вашим ребенком. Поэтому найдите хорошего педиатра, профильного специалиста, а если у вашего ребенка мультиорганная (т. е. вовлекающая несколько органов и систем ) патология – нескольких профильных специалистов, которые могут давать Вам квалифицированные консультации и осуществлять наблюдение за вашим ребенком. Не стесняйтесь задавать им уточняющие вопросы, если вы уже имеете информацию о Вашей патологии (от знакомых с подобной проблемой, через Интернет, от наблюдающего вас доктора) или, наоборот, если заболевание является настолько редким, что информация о нем отсутствует.
 • генетика

  Читайте также: АУТОФАГИЯ ДЛЯ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ: ГЕНЕТИК АЛЕКСАНДР КОЛЯДА

  Даже если у вас в стране опыт лечения детей с подобной патологией крайне скуден, мировая медицина не стоит на месте. Например, синдром Марфана диагностируется у нас не часто и докторов, которые могли бы наблюдать больного, действительно мало, но в соседней Польше есть общество пациентов с синдромом Марфана со своим сайтом и практическими рекомендациями по реабилитации пациентов и особенностям их развития, которым стоит уделить пристальное внимание. Читайте научно-популярную литературу (иногда и медицинской литературой поинтересоваться будет нелишне) по вашему заболеванию, ищите информацию через Интернет, родительские сообщества и форумы.

  Главное в этом всем – не забывать советоваться с вашим лечащим доктором по вопросу пригодности того или иного метода лечения для Вашего ребенка! Помните, что есть методики с научно доказанной эффективностью, способные облегчить течение даже самих тяжелых наследственных заболеваний, есть новые методы, которые только находяться в стадии исследования, а есть просто шарлатанство. Человеку без специального медицинского образования, а тем более маме, 24 часа в сутки ухаживающей за ребенком, требующим особого внимания, очень сложно в этом всем разобраться так, чтобы не потратить зря время, деньги, а главное – помочь, а не навредить ребенку. Грамотный специалист, наблюдающий вас, поможет отделить вам зерна от плевел.

  И помните: при направлении ребенка к генетику не стоит впадать в панику! Генетическое заболевание не обязательно обозначает тяжелую патологию с неминуемой скорой смертью, неизбежную инвалидность и резкое ухудшение качества жизни вашего ребенка. Многие больные с наследственными заболеваниями благодаря достижениям современной медицины ведут полноценную жизнь, мало отличающуюся от жизни здорового человека. Важно только правильно поставить диагноз и своевременно начать возможное в вашей ситуации лечение.

  Автор: Вильчинская Татьяна

  Читайте также:

  • ДЕТИ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ: МНОГО ПРОБЛЕМ И ОДИН КЛЮЧ К НИМ. ЧАСТЬ 2
  • УЖАСНЫЕ ЗАКОНЫ ГЕНЕТИКИ: 10 СТРАШНЫХ И НЕОБЫЧНЫХ МУТАЦИЙ
  • ЛУЧШИЕ МЕДИКИ УКРАИНЫ 2018 ПО ВЕРСИИ

  Озокерит - «черный воск», или «застывшие слезы земли»

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  ОЗОКЕРИТОТЕРАПИЯ

  Озокерит в дословном переводе означает "пахнущий воском". После соответствующей обработки он внешне напоминает пчелиный воск, обладает нефтяным запахом и пластичностью.

  Использование озокерита имеет противовоспалительное и анальгетическое действие и усиливает гемодинамику в поврежденном органе

  Озокерит ("черный воск", или "застывшие слезы земли", как его называют в народе) был известен в Прикарпатье так же давно, как нефть, причем использовался он, в основном, для изготовления свечей и лекарств. Первый химический анализ озокерита, доставленного из Трускавца, был сделан в 1840 г. в Париже. Цвет природного озокерита зависит от качества и количества смол и варьируется от светло-зеленого и бурого до черного. Содержание в нем минеральных масел определяет его консистенцию — мазеобразную, восковую, хрупкую или твердую. Продукт растворим в бензине, керосине, смолах, хлороформе, практически не растворим в воде, спирте и щелочах.

  Озокерит состоит из высокомолекулярных парафинов и церезинов с добавками жидких масел и асфальтно-смолистых веществ. Единственное месторождение озокерита в мире находится (на расстоянии 4 км от курорта Трускавец) в городе Бориславе.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Благодаря весьма низкой теплопроводности, аппликации озокерита на кожные покровы при температуре 60-70°С не вызывают ожогов. Этому благоприятствует также то, что сразу после наложения озокерит затвердевает и предохраняет кожу от последующих более горячих слоев.

  Основное свойство озокерита как терапевтического средства заключается в значительном усилении периферического кровообращения и обмена веществ, что оказывает рассеивающее, противовоспалительное и антисептическое действие.

  На курорте получил широкое распространение кюветный метод озокеритовых аппликаций. Расплавленный озокерит (температура 70-80°С) заливается в жестяную кювету размером 20x40 см и высотой 3-5 см. Кювета выстилается клеенкой, выступающей за ее края. Озокерит остывает до температуры 45-50°С, после чего вместе с клеенкой накладывается на область больного органа и прикрывается утепляющим ватником. Больного укутывают одеялом.

  На курорте накоплен значительный опыт озокерито-терапии при различных заболеваниях. Наиболее широкое применение получил медицинский озокерит, состоящий из рудного петролатума и парафина. В начале 80-х годов появились новые препараты на основе жильного озокерита водной выварки — озокерафин, озокерамин, озопарафин и озокерафиновая салфетка.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Для накожных аппликаций применяется медицинский озокерит, (кюветно-аппликационный способ) и озокерафиновая салфетка. В озокеритном отделении вам предложат:
  озокеритовые аппликации;
  озокеритовые вагинальные тампоны;
  озокеритовые грелки;
  озокеритолечение парадонтоза.

  Увидеть, услышать, ощутить!

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Когда речь идет о протезах, многие представляют руку или ногу, но уж никак не искусственное ухо или глаз. Но как быть человеку, у которого нет одного из органов чувств? Ученые мира работают над этим!

  Слепые обретают зрение, глухие начинают слышать, а те, кто уже давно не может ощущать запахи, вновь получают обоняние. Несмотря на то, что в нашей стране применяют лишь некоторые методы протезирования, уже сам факт появления «заменителей» слуха или обоняния говорит о том, что прогресс не стоит на месте. Значит, рано или поздно новинки станут общедоступными!

  Слуховые имплантаты
  До недавнего времени слуховые аппараты помогали лишь тем, кто страдает незначительными нарушениями слуха. Судя по всему, нас ожидает настоящая революция в этой области!

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Слуховая конструкция – это больше, чем просто усовершенствованный слуховой аппарат. Она представляет собой сложный электронный чип, который вживляется в поврежденный участок нервной системы и со временем полностью заменяет его.

  слуховые аппараты

  Невероятно? Однако такие имплантаты уже не первый год активно служат пациентам – и довольно успешно. Принимая решение об имплантации, врач выбирает между внутренним и наружным видами прибора. Первый используется в случае, когда повреждены клетки части внутреннего уха (улитка), а второй – когда свою функцию не выполняет слуховой нерв. Действует аппарат по принципу домино: одна реакция «подталкивает» другую, а в финале слабослышащий или глухой человек обретает стопроцентный слух.

  Протез состоит из двух частей: внутренняя прикрепляется на постоянное место под кожу, а внешняя часть – это небольшой процессор с микрофоном, который «собирает» звуки. Процессор превращает звук в электрический импульс, затем передает его на внутренний имплантат, от которого по улитке расходятся пучки крохотных электродов, стимулирующих слуховой нерв. Этот имплантат наиболее эффективен для людей, недавно утративших слух и говорящих, а также детей с врожденной глухотой или оглохших в раннем детстве. Чем раньше был вживлен аппарат, тем он эффективнее. Это дает ребенку возможность научиться говорить и успешно социализироваться.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Самовидящие очки
  К сожалению, пока еще невозможно вернуть зрение совершенно слепым людям, но над этим активно работают лучшие ученые Австралии, Японии, США, Португалии. Возможно, через несколько лет мы в прямом смысле слова увидим конкретные результаты разработок искусственного глаза, созданных по принципиально новой технологии. Например, самовидящие очки. Они дают шанс видеть лучше тем людям, у которых повреждено сообщение между глазами и мозгом.

  искуственный глаз

  Прибор состоит из специальных очков (в них вмонтированы каме - ра и счетчик расстояния), микро-компьютера и электрода, вживленного в кору головного мозга. Камера отсылает сигнал в компьютер, тот перерабатывает данные и посылает их во вживленный электрод — он возбуждает кору головного мозга. Еще один способ увидеть мир четче – вживить в глазную оболочку протез, который поможет частично вернуть зрение людям, потерявшим его в результате катаракты или отслоения сетчатки.

  Ощути запах!
  Невозможность различать запахи не только существенно ограничивает познание мира, но и лишает организм одного из защитных механизмов. Ведь запах сигнализирует о приближающейся опасности, будь то запах летучего газа, дыма или же испорченной пищи. В научном центре Сирано Сайенсиз (США) сконструирован «супернос» – аппарат, анализирующий запахи при помощи небольшого чипа, состоящего из 32-х рецепторов. Каждый из них помогает преобразовывать электрические импульсы. Запахи распознаются с помощью ароматических образов, записанных в микрокомпьютере, который размещен в приборе.

  А что у нас?
  В Украине тоже проводятся операции по протезированию органов чувств.

  В частности, распространена практика вживления так называемых кохлеарных имплантатов, которые помогают вернуть пациентам утраченный слух. Что же касается протезирования глаз, в нашей стране есть клиники, занимающиеся косметическим протезированием, то есть изготовлением и установкой глазных протезов, которые имитируют отсутствующий глаз и призваны помочь пациенту вернуть уверенность в себе. Кроме того, украинские офтальмологи блестяще проводят операции по вживлению искусственной сетчатки.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Журнал «Твое здоровье», №8, август 2006г

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  Как сохранить зрение

  Снижение слуха: нейросенсорная тугоухость

  Физкультура помогает сохранить нюх

  Искусство врачевания: как лечили древние

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  По-настоящему лечить свои болезни человечество научилось не так давно. Во всяком случае, не раньше, чем началось интенсивное развитие науки и технологий. Так принято считать. А между тем профессиональное врачевание существует с незапамятных времен. Своим становлением современная медицина во многом обязана врачебному искусству Шумера и Древней Греции.

  Шумерские прописи

  Пустыня. Под палящими лучами солнца неторопливо движется караван. Разомлевшие от жары верблюды тяжело ступают по раскаленному песку. На их спинах устало покачиваются погонщики. Две недели пути вконец измучили восседающего на первом верблюде бритоголового человека в длинных одеяниях. На боку у него большая сумка с лекарствами и инструментами. Это врач… Возможно, именно так выглядела скорая помощь древней Месопотамии, «спешащая» к больному.

  Впрочем, это было так давно, что уже греческий историк Геродот, живший в V веке до н. э., отзывался о врачебном наследии Междуречья как об очень примитивной форме медицины. Хотя в древнем мире шумерские и ассиро-вавилонские медики пользовались большой известностью. Иногда они даже совершали путешествия за границу, чтобы оказать помощь высокопоставленным особам. Например, к серьезно захворавшему египетскому фараону Аменхотепу III (XV век до н. э.) был направлен ассирийский медик. А в 1300 г. до н. э. один из вавилонских врачей ездил в Малую Азию для лечения царя хеттов.

  Медицинские знания в древней Месопотамии передавались устно. И лишь приблизительно в середине бронзового века (III–II тысячелетие до н. э.) их стали записывать на табличках знаменитой клинописью. Таблички делались из глины — единственного в этой части света материала, который всегда был под рукой. Самый древний из дошедших до нас медицинских текстов на таком носителе информации был обнаружен американской археологической экспедицией в 1889 году, при раскопках шумерского города Ниппура (в 160 км от современного Багдада). Найденная здесь табличка, датированная концом III тысячелетия до н. э., является древнейшей в истории человечества «фармакопеей».

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  В 145 строках уместились прописи 15 рецептов на шумерском языке. Судя по тексту, врачеватели Месопотамии были большими знатоками флоры и фауны. В лечебных целях они использовали разнообразные травы, коренья, семена (их специалисты насчитали около 50 видов), овощи, листья и плоды деревьев. А среди продуктов животного происхождения, упомянутых в рецептах, попадаются и вовсе экзотические, например, кровь мангуста, панцирь черепахи, кожа козла, экскременты овец. Не обходили вниманием древние лекари и минеральные вещества (нефть, природную смолу, поваренную соль). Лаконичный текст таблички говорит о тщательности, с которой врач подходил к лечению болезней.

  Месопотамский рецепт № 12

  «Просеять и хорошо перемешать растолченный панцирь черепахи, побеги растения нога (из которого добывают соду — Прим. авт.), соль и горчицу. Омыть больное место крепким пивом (его тогда использовали исключительно как лечебное средство — Прим. авт.) и горячей водой. Натереть больное место приготовленным составом, после чего растереть растительным маслом и обложить растертыми в порошок иглами пихты».

  К сожалению, табличка не содержит указаний, при каких недугах следует применять данный рецепт (нужно думать, это было известно любому мало-мальски сведущему врачевателю). Впрочем, современным медикам, пожелай они воспользоваться шумерскими рецептами, трудно было бы достать, к примеру, кровь мангуста. С другими компонентами, скажем, экскрементами мелкого рогатого скота, равно как и крупного, дело обстоит попроще.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Крупицы знаний

  Понятно, что при отсутствии электронных микроскопов и компьютеров, свойства лечебных снадобий приходилось исследовать эмпирически, то есть путем проб и ошибок, а также используя опыт, накопленный предыдущими поколениями.

  Жизненной сущностью людей тогда считали, прежде всего, кровь, которую делили на «кровь дня» (имея в виду артериальную) и «кровь ночи» (венозную). Большое значение также придавали сердцу, печени, почкам, кишечнику, желудку. В то же время явно игнорировались такие органы, как, например, мочевой пузырь и селезенка, а нервы вообще не отличали от сухожилий. Каждому органу приписывалось определенное свойство, причем некоторые наделялись способностью управлять душевными волнениями и умственной деятельностью. К примеру, считалось, что уши и глаза управляют вниманием, сердце руководит разумом, печень — настроением, желудок отвечает за хитрость, нос — за высокомерие.

  Некоторые ученые предполагают, что в те времена уже существовали очки, то есть были известны свойства шлифованных линз. Видимо, древние врачи изготавливали их для богатых и знатных пациентов, страдавших близорукостью или дальнозоркостью. Свидетельством тому может служить выпуклая линза, найденная в руинах дворца на месте ассирийского города Калху. Этот предмет, изготовленный из горного хрусталя, оказался отличным увеличительным стеклом.

  Суровый закон, но закон

  Представления врачевателей о причинах болезней подразделялись на несколько категорий. Чаще всего недуги связывались с нарушением принятых в обществе правил поведения — обрядовых, моральных и прочих предписаний. Вот, например, как могло звучать заключение древнего врача: «Он приблизился к замужней женщине. В течение трех дней он выздоровеет и будет жить». Кроме того, учитывалось влияние различных соприкосновений с окружающей средой: употребление нездоровой пищи, купание в грязной воде. Свою лепту вносили религиозные верования («рука бога», «козни злого духа» и т. п.).

  Кстати, ни в одном медицинском тексте древней Месопотамии нет упоминаний об операциях, таких как удаление зубов, прижизненное кесарево сечение, трепанация черепа. Это, конечно, не означает, что операций в те времена не делали. Они упоминались в других документах — сборниках законов, которые дошли до нас высеченными на базальтовом столбе два с половиной метра высотой. Некоторые из положений непосредственно касаются деятельности врачей. Примером древнего кодекса могут служить законы Хаммурапи, шестого вавилонского царя, правившего в XVIII веке до н. э.

  Бытовавший в Междуречье талион (принцип соответствия между причиненным ущербом и полагающимся за это наказанием: око за око, зуб за зуб) превращал врачевание в довольно опасное занятие. В случае неблагоприятного исхода лечения, врача могли подвергнуть довольно суровому наказанию. «Если врач сделает человеку глубокий надрез бронзовым ножом и тем самым причинит ему смерть или, снимая бронзовым ножом бельмо, повредит человеку глаз, то ему следует отсечь руки» — гласит один из законов Хаммурапи. Вот так, коротко и ясно.

  Суровые законы Междуречья, видимо, не только поднимали на должный уровень ответственность врачей за здоровье и жизнь пациента, но и регулировали их численность. Так или иначе, но врачей там было значительно меньше, чем магов-заклинателей, которые тоже считали себя причастными к медицине. В библиотеке Ашшурбанипала, ассирийского царя VII века до н. э. (а сей правитель создал в столице своего государства Ниневии огромное хранилище клинописных текстов), было обнаружено собрание заклинаний на 40 глиняных табличках под общим названием «Когда заклинатель идет в дом больного». Судя по этим текстам, искусство заклинателя сродни современной психотерапии, но отличается от нее активным использованием различных лекарств.

  Иногда в процессе обряда заклинатель лепил из глины, смолы, воска, теста или изготавливал из дерева фигурки злых духов и сжигал их, чтобы изгнать болезнь. Магических текстов у заклинателей было так много, что для удобства поиска их группировали в разделы («Освобождение от чар», «Избавление от злых духов») и даже создавали специальные каталоги. Обычно заклинатель еще до начала лечения делал прогноз, определяя болезнь и ее причины, и если больной был безнадежным, «лекарь» удалялся, не начиная врачевания. В большинстве случаев прогноз был неблагоприятный: «он умрет», «он не выздоровеет» и т. п.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Светская медицина Эллады

  В отличие от шумерской, вавилонской и ассирийской, медицина Древней Греции, свободная от магических приемов и заклинаний, изначально носила светский характер. Однако в каждой местности существовали культовые предметы и места (деревья, водные источники, пещеры и, разумеется, храмы), к которым стекались больные греки, чающие исцеления.

  Свое начало греческая медицина берет еще в крито-микенской эпохе, но первые достоверные сведения о ней датированы XII веком до н. э. (период Троянской войны). В поэмах Гомера описано 141 повреждение человеческого тела (ранения, ушибы, нагноения, последствия укусов ядовитых змей и др.). Фактически первые греческие лекари, оставившие след в истории, — это хирурги, которые извлекали из тел воинов вражеские стрелы, останавливали кровотечения, зашивали и перевязывали раны, применяя при этом болеутоляющие средства. В Древней Греции, так же как и в Шумере, было запрещено вскрывать умерших, и тем не менее многие медицинские термины из «Илиады» и «Одиссеи» вошли в анатомический словарь и до сих пор используются медиками.

  В период наивысшего расцвета, то есть в V веке до н. э., в Древней Греции существовало несколько категорий врачей, в том числе военные хирурги, придворные врачеватели и так называемые периодевты. Последние не привязывали свою врачебную практику к определенному месту, а переезжали из полиса в полис, действуя на свой страх и риск. Иногда они по нескольку лет работали в одном полисе в должности общественного врача, который обычно избирался народным собранием после предварительного экзамена.

  Нанятым на службу общественным врачам город предоставлял для работы специальные помещения. Здесь больным оказывалась главным образом хирургическая помощь, те же заболевания, которые не требовали хирургического вмешательства, чаще лечились на дому. Кабинет представлял собой большое светлое помещение, снабженное медными ваннами и разнообразным врачебным инвентарем. Нужно сказать, что уже тогда врачи использовали довольно большой набор медицинских инструментов и приспособлений. Среди них — банки для мазей, скальпели, разнообразные подставки, кисти, ушные ложечки и зонды, ножницы, зубные щетки, губки, бинты, клистиры.

  Главное — верить

  Один из самых, пожалуй, интересных способов лечения в асклепейонах основывался на так называемой инкубации. Практиковался он в специальных помещениях — абатонах. Так назывались длинные крытые галереи, тянувшиеся вдоль стен храма. Сюда никто не мог попасть без специального разрешения. Больной вводился в состояние «искусственного сна» (видимо, гипноза или транса) с помощью наркотика или гипнотического воздействия. Затем разворачивалось настоящее театральное действо: в «операционной» появлялся сам бог Асклепий — его представлял загримированный врач, который собственноручно и производил операцию. Правда, в просвещенных кругах Древней Греции отношение к ритуалу было весьма скептическое. В храмах «консультировали», а то и оперировали светские доктора, к услугам которых прибегали в особо сложных случаях.

  Хотя древнегреческие врачи отдавали предпочтение рациональным методам лечения, греки, по сути, не видели особой разницы между светской медициной и врачеванием в храмах. Они верили в своих богов и их исцеляющую силу. И то, что, например, во время торжеств в честь бога виноделия Дионисия афинские граждане с удовольствием выставляли на осмеяние самого главного бога Зевса, ровным счетом ничего не значило. Смеяться можно было сколько угодно, не верить — нельзя. Неверие считалось нечестивостью, за которую наказывал строгий суд ареопаг. Подобные взгляды, безусловно, влияли на этические воззрения светских медиков. Например, согласно неписаным правилам, врач не должен был начинать прием больного с обсуждения размера своего вознаграждения. Иногда даже подобало лечить даром, ибо добрая память важнее материальных ценностей.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Портрет авторитетного врача

  Большое значение греки придавали внешнему виду лекаря и его поведению в обществе. «У врача будет больше авторитет, если он хорошо выглядит и упитан соответственно своей природе, ибо те, кто сами не могут позаботиться о своем теле, считаются не способными проявлять надлежащую заботу о других», — читаем мы в одном из древних медицинских трактатов. Познания, которые считались обязательными для этой профессии, не ограничивались медицинской наукой. Врач был обязан знать свойства окружающей природы, ветров, воды, законы восхода и захода светил, поскольку «астрономия имеет к медицинскому искусству немалое отношение, ведь вместе с временами года изменяются и болезни людей».

  Автор: Сергей РОЩИН,
  научно-популярный журнал «Наука Здоровье Жизнь», выпуск ноябрь, 2009

  Грыжа межпозвоночного диска лечится - это факт!

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Статья из спецраздела: БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА

  Мало кто знает, что метод, разработанный и внедренный в практическую медицину Игорем Михайловичем с соавторами, позволяет не только убрать боль, но и действительно вылечить Грыжу межпозвонкового диска –это факт.

  Корреспондент: Игорь Михайлович, в последнее время СМИ уделяют достаточно внимания заболеваниям позвоночника, особенно дискогенной грыже. Мнения специалистов расходятся в этом вопросе. Одни считают, что грыжа сама по себе не опасна, другие же, наоборот, считают это заболевание очень опасным. Все специалисты утверждают, что избавиться от грыжи межпозвонкового диска нехирургическим путем невозможно. Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу лечения этого заболевания.

  И. М. - Вы правильно отметили факт повышенного интереса к данной проблеме. К сожалению, научных трудов публикуется слишком мало. Зато постоянно возрастает количество предложений от частных лиц и организаций, занимающихся лечением данной патологии, что говорит о постоянном росте спроса на данные услуги. Аналогичная ситуация просматривается практически по всему миру. В связи с этим изучение и лечение всех форм дисфункции опорно-двигательного аппарата классифицируется ЮНЕСКО как наиболее важная область медицины. По поводу лечения грыжи межпозвонкового диска: в действительности, на сегодняшний день, все, кто занимается лечением данной патологии, абсолютно уверены, что «убрать» грыжу можно только хирургическим путем. И, несмотря на внедрение новейших технологий в хирургическую практику, благодаря которым удается минимизировать травматичность от проведенного хирургического вмешательства, все-таки разрешить основную проблему не удается. Основная проблема в пораженном дегенеративным процессом межпозвонковом диске проявляется, в первую очередь, снижением высоты самого диска, что способствует прослаблению связочного и извращению работы суставного аппаратов позвоночника. Вышеперечисленные процессы вызывают нарушение биомеханики позвоночника в целом и способствуют развитию дистрофически-диструктивным процессам в еще не пораженных сегментах.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Корреспондент: Игорь Михайлович, вот как-нибудь попроще можно это объяснить, более понятным языком?

  И. М. - Хорошо. К примеру, представьте межпозвонковый диск в норме, соответственно в норме находятся и суставы позвоночника. А теперь представьте разрушающийся диск. Что происходит? Во-первых-снижается его высота; во-вторых-он начинает расползаться в стороны подобно воздушному шарику, если на него попытаться сесть(образуется протрузия); в-третьих, диск распадается на секвестры (фрагменты, кусочки),и эти кусочки начинают выпадать в спинномозговой канал позвоночника(образуется грыжа).грыжа межпозвоночного диска лечится — это факт! - изображение №1
  Естественно, в связи с нарушением высоты диска, нарушается и работа суставов(образуется перерастяжение синовиальных оболочек суставов).
  Представили все это? Хорошо. Пойдем дальше. С помощью эндоскопических или лазерных методов удаляются или выпариваются кусочки диска, выпавшие в спиномозговой канал позвоночника. Но ведь все остальные нарушения остались! Как правило, через один-два года наблюдаются те же проблемы, только в других сегментах. Это подтверждается ЯМР-томографией практически во всех случаях.

  Корреспондент: А как насчет нехирургических методов лечения, которые гарантируют избавление от грыжи диска в кратчайшие сроки?

  И. М. - Во-первых, они гарантируют избавление от боли, а не от грыжи, а это далеко не одно и то же. Это равносильно кусочку анальгина, наложенного на зуб, пораженный кариесом. Боли нет, а зуб гниет дальше. Избавиться от боли в позвоночнике, возникающей вследствие остеохондроза, в том числе и грыжи диска, не так уж сложно. Тот факт, что некоторые врачи утверждают в отношении грыжи межпозвонкового диска, если грыжа не вызывает боли, то само по себе это заболевание не опасно, говорит об их некомпетентности в данном вопросе В действительности грыжа межпозвонкового диска способна вызывать не только соматические нарушения, но и тяжелейшие психические расстройства. И если стал вопрос об оперативном устранении данной патологии, то это уже серьезно, и из двух зол надо выбирать меньшее. И тем более не следует заниматься самолечением, пытаться использовать различные методы вытяжения или коррекции. Это может способствовать прогрессированию заболевания.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Корреспондент: А как же тогда Ваш метод, разве он не является альтернативой операции?

  И. М. - Да, является. Более того, он превосходит по всем параметрам любые оперативные методы. Судите сами. Он позволяет устранять не только грыжу, но и восстанавливать до анатомической нормы межпозвонковый диск.
  И абсолютно исключает любые осложнения, которые неизбежны при хирургическом вмешательстве. Метод успешно позволяет РЕШАТЬ проблемы, связанные с дискогенной грыжей в любом отделе позвоночника, практически независимо от количества грыж и их размеров. Он также позволяет восстановить биомеханику позвоночника. И это факт. Фантастика, скажете? Нет, к счастью, это правда. На отслеженных на протяжении 10 лет ЯМР-томографиях многих бывших пациентов наблюдается стабильное состояние восстановленных дисков, несмотря на тяжелую физическую работу и профессиональное занятие спортом. У многих из этих пациентов было по нескольку грыж межпозвонкового диска, размеры которых достигали 14 мм, были и пациенты с полным нарушением ликворотока. Сам метод запатентован «Украинским институтом интеллектуальной собственности» и называется «Метод нехирургической транспозиции лигаментарно-артикуляторного аппарата позвоночника». Это плод работы очень многих людей, но особенно я хотел бы выделить своего соавтора, доктора медицинских наук, профессора, старшего научного сотрудника Института неотложной и восстановительной хирургии АМН Украины Игоря Алексеевича Бабюка, который внес неоценимый вклад в создание и разработку этого метода.

  Корреспондент: Спасибо.

  Читайте также:

  Как сохранить здоровую спину: механика тела

  Позвоночник любит движение

  Боль в суставах: диагностика и лечение

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Кровь пускать будем?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Наряду с травами и минералами пиявки уже не одно столетие занимают почетное место в арсенале врачей-нетрадиционщиков. Каким образом они помогают современному хомо сапиенс?

  Известно около 400 их видов, но в лечебных целях используются только три: Медицинская, аптечная и персидская (или восточная).

  А теперь несколько фактов, напоминающих фильм ужасов. На голове у пиявки – пять пар глаз, во рту – три челюсти с хитиновыми зубчиками. С их помощью она, прокусывая кожу, выделяет в кровь «жертвы» особые ферменты, которые действуют как анестезия (поэтому человек и не замечает кровососа, пока тот не насытится).
  Главная задача пиявки – приготовить себе «обед», для этого она первые 20 минут активно «работает», насыщая организм биохимическими компонентами. Таким способом прочищает себе каналы, чтобы потом отсасывать по ним кровь и вводить свой фермент гирудин, обладающий противовоспалительным и болеутоляющим действиями. В этом и состоит основной лечебный эффект терапии пиявками. Конечно, бытует мнение, что «вампирчики» врачуют, отсасывая «плохую кровь», но это не совсем так. Да, при некоторых болезнях (гипертония, застойные явления, гематомы) сам по себе метод кровопускания эффективен. Но чаще всего пиявку используют для того, чтобы она впрыснула человеку свой чудодейственный коктейль из ферментов. Время ее воздействия ограничивается именно 20 минутами – период активного насыщения. Поэтому на один сеанс обычно нужно 5-7 особей.

  Лекарь от природы
  Гирудотерапия (от латинского «Hirudina» – пиявка) как способ лечения применялась очень давно, еще во времена Авиценны и Гиппократа. Эти маленькие кровососы реально облегчали страдания больного. Сегодня же обратиться к специалисту можно с целым рядом заболеваний. Различные трофические язвы, гипертоническая болезнь и постинсультное состояние. При глаукоме и остром геморрое пиявку используют и как средство «скорой помощи» – она не только лечит, но и снимает болевой синдром. Хорошо поддаются такой терапии практически все виды гинекологической патологии, гайморит (кровососов ставят в полость носа). Однако наиболее часто «экзотическую» процедуру назначают при сосудистых заболеваниях ног (варикоз), так как гирудин незаменим в предотвращении образования тромбов.
  Известны способности пиявок приводить в тонус мышцы, поэтому их взяли на вооружение и косметологи, применяя для устранения глубоких морщин на лицах дам. Но укус «живого лифтинга» может оставить видимый след, так что нужно очень точно знать, где именно стоит поставить пиявку. Проще для косметических целей использовать гирудосодержащие кремы и гели.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Не встречайся с «дуремарами»
  Рынок медицинской пиявки, как и любой другой, четко разделен на светлую и темную половины. Нелегальные «лекари» работают без сертификатов и ветеринарных свидетельств, что довольно часто приводит к разного рода осложнениям. Обращаясь к гирудотерапевту, убедись в наличии у него соответствующих документов. Специалист по пиявкам в первую очередь должен быть врачом, естественно, прошедшим необходимую подготовку, и иметь сертификат об окончании курсов по гирудотерапии. В последнее время появляется много шарлатанов, поскольку это направление очень популярно.

  Кроме того, данный метод нельзя ставить на первое место при лечении какого бы то ни было заболевания. Это, прежде всего, хорошее дополнение. Например, при гипертонической болезни пациент принимает четыре-пять препаратов. Если же подключить пиявок, то количество средств можно уменьшить как минимум вдвое. Этому кровососу удается пробить так называемый воспалительный барьер в очаге недуга. Тем самым обеспечивается доставка к этой зоне лекарств.

  Проводя же курс лечения антибиотиками, врач, назначив гирудотерапию, может прогнозированно на 30-40% увеличить процент попадания средства в область поражения.

  Существует и ряд противопоказаний.
  К ним относятся: амнезия, выраженная гипотония, беременность, онкологические и инфекционные заболевания, острые хирургические патологии.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Среди лечебных мазей на основе ферментов пиявок в аптеках можно найти:
  Гирудотонус – для тонизации мышц
  Гирудовен – от варикоза
  Гирудопрокт – при геморрое
  Синяк-офф – против гематом

  Нас консультирует Дмитрий Варламов, врач высшей категории Ирпенского военного госпиталя Журнал «Prevention», март 2008 г

  Без боли и лекарств

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  От любого недуга, будь то мигрень, крепатура или растяжение связок, мы подыскали тебе натуральное противоядие.

  Более ста лет назад немецкий химик Хофман сделал человечеству подарок. Впервые в истории фармакологии получил чистую ацетилсалициловую кислоту, известную теперь всем и каждому как аспирин. Его отец страдал артритом и сын долгое время искал лекарство, которое смогло бы избавить от боли...

  С тех пор аспирин стал помощником №1 в каждой семье. Мы принимаем его практически от всех бед. И делаем это, похоже, слишком часто, согласно последним данным. Если ты тоже лечишь им любую хворь, то мимо тебя проходят чудесные исследования в области альтернативных методов борьбы с болью.

  Ученые доказали, что траволечение, акупунктура и визуализация помогают не хуже, а иногда и лучше, чем современные лекарства. Только не забудь посоветоваться со своим врачом о тех методах, которые тебе здесь приглянутся.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Победи мигрень
  Резкая перемена погоды отзывается жуткой головной болью? Твои сосуды не успевают среагировать на перепады атмосферного давления. Для того чтобы избежать мигрени, следи за прогнозом погоды.

  Если сообщают о похолодании, отправляйся в супермаркет за продуктами, в которых много йода (морская капуста, белокочанная в любом виде или йодированная соль). Они улучшают обмен веществ и помогают организму сохранять тепло, тем самым предупреждая приступ (сосуды не сжимаются). Тот же эффект дают настойки женьшеня и элеутерококка.

  Если обещают потепление, причем длительное, налегай на овощи. Когда на улице холодно, организм плохо отдает шлаки. Но как только снег начинает таять, он, пользуясь случаем, старается избавиться от мусора. В итоге оттепель приносит мигрень: токсины попадают в кровь и их становится значительно больше, чем было. Поправят положение тушеные, вареные, печеные овощи, то есть клетчатка, которая будет связывать и выводить шлаки.

  Дополняй разгрузочный рацион небольшим количеством жира, чтобы печень тоже участвовала в процессе. И конечно, пей много воды, чтобы часть токсинов уходила через почки. Очень полезны в этот период морковный, томатный, тыквенный соки, а также масло облепихи и шиповника. Все это натуральные антиоксиданты, которые нужны для того, чтобы связать такое количество токсинов.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Усмири женские колебания
  Ты нормально переносишь любую погоду, но перед днями Х умираешь от головной боли. Это тоже разновидность мигрени, связанная с женским циклом.

  Каждые 2 недели у тебя меняется гормональный фон. И организму приходится перестраиваться. Регулирует эту работу печень, и если она по каким-то причинам – самое слабое звено, то мигрень неизбежна. За пару дней до «праздников» попей клюквенного или цитрусового сока. Кислоты почистят и печень, и почки, а заодно удалят из крови часть токсинов. Врачи вообще советуют в этот период употреблять больше жидкости, даже если болит не голова, а живот.
  Принцип тот же – избавиться от токсинов, которые, раздражая оболочку сосудов, вызывают боль. Чай, морсы, соки (лучше свежеотжатые, но можно и покупные) помогут не хуже лекарства. Женский организм запрограммирован на частые гормональные встряски. Но чтобы дело не доходило до мигрени, нужно обеспечить ему оптимальные условия работы. Если гормональные скачки не отягощать стрессом, неправильным питанием и курением, то все будет проходить без неприятностей.

  Сними головную боль
  Видимой причины нет, а в голове без устали стучит колокол? Скорее всего, проблему нужно искать в давлении и, увы, не атмосферном.

  «Если болит в районе лба, значит, давление пониженное и в ответе за это печень, – говорит Борис Скачко, врач-фитотерапевт, постоянный консультант Prevention. – Недомогание в затылочной части выдает высокие цифры на тонометре и указывает на почки».

  Чтобы снять головную боль, представь приятную картинку. Например, морские волны, зеленую лужайку, скошенное сено... Или воспринимай свою боль, скажем, в виде шара с колючками, который ты можешь достать из головы и выбросить. В какой бы форме ты ее ни создавала, главное, чтобы получалось этим управлять.

  Врачи считают, что визуализация, или контролируемая фантазия, может обезоружить любую головную боль. Если с техникой расслабления пока получается не очень, купи диски со звуками природы – пение птиц в лесу, шум прибоя, звон капели. «Музыкальное» оформление поможет мысленно рисовать нужную картинку. Ученые в течение месяца наблюдали за людьми, которые страдали хроническими болями от давления. Те, кто каждый день уделял технике 20 минут, признались, что «беспокоить стало гораздо меньше».

  Защити спину
  Целый день не находишь себе места из-за болей в пояснице, которая отзывается ломотой во всем теле? Это может быть результатом того, что ты поднимала тяжести, спала в неудобном положении или сутулилась за столом. Растяжение мышц спины – очень частое сегодня явление. Снять твои неприятные ощущения могут анальгетики (тот же аспирин), но последние исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 помогают не хуже.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Самый богатый источник полезных жиров, конечно же, рыба: сельдь, скумбрия, палтус. По всем показателям хороша и семга, но выбирать ее нужно очень внимательно. «Если она однородно красная, значит там есть краситель, – говорит наш консультант. – Лучше бери менее аппетитную, пегую, на которой видны прожилки соединительной ткани». Отдавай предпочтение морским видам: рыба, которая обитает в суровых условиях, вынуждена накапливать жир, следовательно, содержит больше омега-3.

  Ученые из Питсбургского университета добавили к таблеткам пациентов, которые страдали болями в спине, полезные жиры. Через две недели многие отказались от анальгетиков. Еще через месяц около 70% заявили о значительном ослаблении болей. Жирные кислоты омега-3 мешают выработке химических веществ, которые, по мнению ученых, являются посредниками между воспалением и болью. Подбери со своим врачом правильную дозу, если хочешь принимать омега-3 в капсулах. Сразу оговори длительность курса. В среднем понадобится до 2-х месяцев.

  Избавься от боли в запястье
  Ты проводишь за компьютером по 8 часов или столько же играешь на скрипке? Все это не самым приятным образом сказывается на запястье. Из-за длительной работы кисть опухает и болит. Врачи сталкиваются с этим все чаще, называя такое состояние кистевым синдромом.

  Тебе может помочь иммобилизация запястья. Зафиксируй его на ночь тугой повязкой, чтобы рука не сгибалась во время сна. Эффект можно усилить обычной глиной или капустой. Доведи первую или вторую до состояния кашицы, нанеси на воспаленное место и хорошо забинтуй. Тот, кто поддался уговорам ученых и стал на ночь фиксировать запястье, через месяц сократил свои жалобы в два раза. И улучшение наблюдалось в течение года. Делай повязки до тех пор, пока не исчезнет боль.

  Успокой зудящую экзему
  Все мази такого профиля направлены на то, чтобы спрятать проблему внутрь. Чем это может аукнуться, можно понять, если рассмотреть ее причины.

  Кожа, как пишут учебники анатомии, орган выделительной системы. Но ее вклад в этот процесс аж 5%. Для сравнения: почки – 20%, кишечник – 70%. Все эти системы выводят из организма разного рода шлаки: летучие испаряются через легкие, водорастворимые уходят через почки, а жирорастворимые – через печень. А теперь представь, что какая-то из них дает сбой. ЧП вселенского масштаба! Организм не может придерживать мусор недельку-другую, пока печень или кишечник поправится. Он отчаянно ищет выход и вспоминает про... кожу. Переложить на нее 70% работы, если она в силах потянуть только 5%, не очень разумно, но другого варианта нет. Токсины, которые удалось «втиснуть» в потовые железы, в такой сильной концентрации, что клетки кожи, естественно, не выдерживают...

  Пей больше воды, чтобы почки работали и выводили токсины. Иначе все они попадают в пот и раздражают кожу. Переходи на 4-5-разовое питание, обязательно с небольшим количеством жира, чтобы печень тоже была при деле. Но если зуд не дает тебе покоя, поможет ванна с морской или обычной солью. Концентрация должна быть очень высокой – больше, чем в крови. «Мы лечили кожные проблемы солевыми ваннами с восходящей концентрацией, – рассказывает Борис Скачко. – Начинали с 1 кг соли, закончили 4 кг, дальше пациент начинал всплывать. Плюс давали травяные настойки. Спустя 2 недели кожа становилась чистой». Тот же эффект дает морская вода, если есть возможность поехать в отпуск. Но ванны не отменяют похода к врачу, чтобы выяснить причину.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  «Подкорми» суставы
  Они, как правило, беспокоят тех, кто употребляет мало жидкости. Успокоить боль может известный в медицинских кругах дуэт глюкозамина и хондроитина. Для этого достаточно налегать на холодец за праздничным столом. Компоненты хряща помогают суставам восстановиться. Но подействуют они только в том случае, если в организме достаточно витамина А и жидкости. Не очень приятно жевать морковку со сметаной, когда все вокруг уплетают оливье и котлеты, но иначе не будет эффекта.

  По правде говоря, этот дуэт еще не до конца убедил исследователей: он хорошо снимает ломоту, но бессилен в тяжелых случаях. Большим доверием у них пользуется настойка красного перца. Если говорить ученым языком, то в составе острой пряности есть ценное вещество капсаицин, которое вступает в реакцию с химическим элементом, сообщающим твоему мозгу о боли. В итоге до центра доходит очень слабый импульс. Но если говорить проще, настойка красного перца – это раздражитель, который заставляет кровь приливать к суставу, тем самым облегчая твою участь. Помогут и любые согревающие мази, например из продуктов пчеловодства.

  Удели внимание лодыжке
  Неудачно приземлилась на ногу, когда играла в теннис... Или же просто «не с той ноги» встала с дивана. Растяжение приносит массу неудобств. Загляни в аптеку и купи мазь окопника. В этой траве, растущей на болотах, содержится большое количество аллантоина – вещества, которое снимает воспаление и стимулирует рост здоровых тканей. Исследования показали, что мазь прекрасно справляется с болью и отеками. И по своему эффекту ни в чем не уступает традиционному рецептурному диклофенаку (в форме геля). После недели лечения пациенты, которые доверились окопнику, чувствовали себя лучше и быстрее шли на поправку, в то время как вторая группа, выбравшая диклофенак, значительно отставала.

  Контролируй усталость
  Если ты работаешь парикмахером или консультантом, тебе наверняка знакомо вечернее ощущение – как будто к ногам привязали гири. Усталость не позволяет лишний раз шевельнуться.

  Лечебные стельки с массажным эффектом вернут тебе легкость. На стопе, как и на ладони, множество точек, которые проецируют внутренние органы. Легкий массаж в этой зоне вернет тонус всему организму. Тут главное не переборщить – не ходи в них весь день. Пару часов дома будет вполне достаточно. Хорошо выводят токсины усталости солевые ванны.

  Еще один распространенный источник жалоб – пятка. Болью в этом месте проявляет себя подошвенный фасцит. Нога может опухнуть после пробежки по парку или ступенькам.

  Иногда причина – в неудобной обуви. Подбери комфортные туфли, пересмотри свой рацион и сделай пару солевых ванночек. Кроме того, постарайся регулярно укреплять мышцы стопы, чтобы избавиться от боли. Перед телевизором катай ступней теннисный мячик или пластмассовую бутылку с водой.

  Нас консультирует Борис Скачко, врач-фитотерапевт, автор книг по нетрадиционной медицине

  Журнал «Prevention», январь 2008 г

  Притягиваем магнитом молодость и долголетие

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Все больше и больше отдаляясь от природы, мы забываем, что являемся ее неотъемлемой частью. И платим за это отчуждение от всего, чем земля готова поддерживать и питать нас, собственным здоровьем

  Мы довольно скептично воспринимаем призывы покупать украшения, снабженные магнитами, считая эти рекомендации всего лишь маркетинговым ходом. А ведь на самом деле влияние магнитного поля Земли (а если мы не получаем его естественного потока, то и искусственных магнитов) необходимо для здоровья не меньше, чем воздух, солнце и вода! Другое дело, какие магниты подходят именно нам. Мы встретились с человеком, испытавшим влияние магнитов на себе. Ранее обреченный на тяжелые болезни, он восстановил здоровье при помощи собственной «магнитной методики». Сегодня 78-летний ученый-физик Николай Иванович Головин, как следует из медицинских заключений, имеет сердце 30-летнего мужчины, а его щитовидная железа пребывает в идеальной форме.

  Намагниченная Земля

  Наша планета окутана не только атмосферной оболочкой – она окружена геомагнитным полем, которое возникает вследствие сложного движения в ее ядре. Самая сильная напряженность наблюдается в регионах полюсов, в экваториальных зонах она ниже в 5-7 раз. По мере углубления в Землю сила магнитного потока увеличивается, а при подъеме вверх (например, в горы) уменьшается. Воздействует на нашу планету также магнитное поле, создаваемое ионосферным потоком. При взаимодействии «родного» поля Земли с потоками заряженных частиц солнечного ветра создается защитный слой – магнитосфера. Именно этот слой реагирует на проявление солнечной активности магнитными бурями.

  Магнитная карта Земли постоянно меняется – и организм человека чутко реагирует на эти изменения. Интересно, что в районе Курской магнитной аномалии, где напряженность геомагнитного поля в 4 раза выше, чем в Украине, местные жители реже страдают гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями функций щитовидной железы. Там не так часто возникают вспышки инфекционных заболеваний у людей и животных.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Купаясь в море или речке, мы получаем заряд бодрости и энергии и объясняем это целебной силой воды. Но нужно учитывать еще и магнитный фактор, ведь мы плаваем в «намагниченном» потоке. В итоге происходит общее оздоровление организма, наступает ремиссия хронических заболеваний, а некоторые из них и вовсе уходят. А вот мегаполисы – города, закованные в асфальт и бетон, где влияние магнитного поля существенно ниже, оказывают на человека губительное действие.

  Катализатор метаболизма

  Несколько лет совместной работы группы ученых и медиков Украинского института экологии человека и госпиталя ГУ МВД, Института эпидемиологии Медицинской академии последипломного образования, Ветеринарной академии и их коллег из других НИИ позволили получить новые сведения о влиянии геомагнитного поля Земли на биологический мир. Оказалось, что это поле является своеобразным катализатором обменных процессов, происходящих в организме человека и животных, а также растений и микроорганизмов. Ослабление МПЗ (магнитного потока Земли) замедляет метаболизм и приводит к застойным явлениям, а значит, провоцирует различные заболевания. По большому счету, здоровье человека зависит от того, насколько «правильный» геомагнитный поток его окружает. Следуя этой теории, подтвержденной практикой медиков-энтузиастов, лечить болезни можно без лекарств, корректируя силу магнитного потока! Например, при помощи искусственных магнитов, которые подбираются для каждого человека индивидуально. Также их можно успешно использовать для укрепления иммунитета.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Я стал «магнитным неофитом»

  «Почти четверть века назад, вследствие перенесенного в молодости инфекционного полиартрита, который лечили салициловой кислотой, а потом гормонами, я медленно превращался в развалину, – рассказывает Николай Иванович. – Задыхался при быстрой ходьбе, страдал от язвенной болезни желудка, катастрофически терял слух. К тому же у меня обнаружили ишемическую болезнь сердца. На работе (трудился я тогда в очень ответственной отрасли – электронике) я был на хорошем счету, но однажды мне недвусмысленно намекнули, что такой хилый и беспомощный сотрудник просто не способен осилить поставленные задачи, поэтому лучше уйти на покой. А ведь мне было всего 56 лет!

  Однажды на глаза мне попала статья о лечении магнитной водой. Я знал, что намагниченная вода сохраняет свои свойства всего несколько минут. Магнитить предстояло также суп и чай!.. И я решил прикрепить магнит около сердца. Было страшновато, но это был мой единственный шанс. Влачить дальше жалкое существование было невмоготу.

  Через полгода, проверяя мою кардиограмму, врач удивленно поднял брови, а потом нервно засуетился. Я встревоженно спросил: «Что, доктор, плохи мои дела?» Он махнул рукой: «Чепуха! Это я, кажется, ленточки перепутал». Оказалось, что кривая моей кардиограммы приблизилась к норме, что, в принципе, было невозможно. Выслушав мой рассказ о том, что я все это время носил возле сердца магнит, кардиолог воскликнул: «Вы хоть понимаете, что ваше сердце могло остановиться?!» При помощи магнитов, которые я подбирал очень тщательно, мне удалось избавиться от своих многочисленных болезней. Мои давние диагнозы остались только в медицинской карточке. Ко мне вернулся слух, я много и охотно сотрудничаю с медиками, продолжаю свои исследования, которые, надеюсь, скоро будут востребованы в Украине. Кстати, американцы, которым я рассказал о своих экспериментах, проявили к ним очень живой интерес и «с руками оторвали» мои записи.

  Мой пожилой сосед из-за артроза не мог уже на протяжении двух лет самостоятельно передвигаться, даже в туалет его сопровождала жена. После лечения магнитами мужчина стал ходить, а затем и бегать. Раз в неделю ездит на рыбалку, в выходные выбирается на Крещатик. Такие примеры в моей практике исчисляются уже десятками. Диагнозы, которые нам удалось «снять» у больных – это артриты, артрозы, заболевания щитовидной железы, пародонтозы, гипертония и другие. Разве это не удивительно?

  Иммунитету можно помочь!

  Меня всегда мучил вопрос: почему с развитием прогресса здоровье людей ухудшается? Почему у волчицы, которая производит на свет своих детей в норе, вырастает здоровое потомство, а человеческий ребенок рождается слабым и хилым, уязвимым для любых инфекций? Однажды ко мне обратился молодой человек, сынишке которого в роддоме сделали прививку БЦЖ, и младенец почти сразу же заболел туберкулезом. Длительное лечение не принесло результата. И только когда мы стали дополнительно использовать слабые магниты, малыш начал поправляться и вскоре выздоровел.

  Почему же прививка спровоцировала болезнь? Мне кажется, это легко объяснить. Ведь при исследованиях вакцины против туберкулеза не учитывали магнитный фактор, что и привело к непредсказуемым последствиям. К тому же мы живем в бетонных домах, стены которых в пять раз снижают влияние магнитного потока, что и приводит к «расшатыванию» нашей иммунной системы. И реакция на прививки становится непредсказуемой. Например, куриные эмбрионы, которые мы подвергали влиянию искусственных магнитов, стали неуязвимыми к вирусу гриппа (в контрольной группе были поражены все 100 %). Устояли против вирусной инфекции также пациенты-добровольцы, которые во время эпидемии гриппа пользовались моими магнитными матрасами!»

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Если мы поместим комнатное растение в пространство, защищенное от внешнего мира бетонными «экранами», оно очень скоро погибнет – даже при обильном поливе и освещении!

  Магнитная терапия – это не лечение и не лекарство. Это фактор, необходимый для жизни так же, как вода, воздух или солнечный свет.

  Удивительное рядом

  «Наш иммунитет снижается пропорционально снижению геомагнитного поля Земли – это однозначно, – утверждает ученый-физик Н. И. Головин, который каждое свое открытие проверяет на себе. – Например, повышение уровня рН в организме человека с 7,3 до 7,5 единиц позволит в два раза улучшить усваивание полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Уровень кислотно-щелочного баланса можно регулировать при помощи магнитного поля. Когда мне было 65 лет, я начал активно лысеть. Сделав магнитный аппликатор для головы, я поместил его в головной убор. И волосы перестали выпадать!

  Магнитный поток воздействует на все биологические объекты, которые в нем находятся: на воду, растения, животный мир и человека. При поливе намагниченной водой повышается урожайность растений, а животные, находящиеся под воздействием магнитов, лучше растут и размножаются. Например, пчелы, к ульям которых были прикреплены магниты, собрали вдвое больше меда, к тому же он оказался более качественным!

  Мы проводили исследования с красным перцем и помидорами, помещая в землю небольшие магнитики. Растения не болели и дали здоровые и крупные плоды».

  Животные, которых содержат в бетонных помещениях, чаще болеют. При помощи магнитного шарфика мне даже удалось вылечить корову, кроликов. Я думаю, что мои опыты могут очень помочь животноводам. Хотя, конечно же, хотелось бы больше помогать людям, особенно детям. Ведь при помощи магнитной терапии можно бороться со многими серьезными заболеваниями, а главное, предупреждать их, повышая иммунитет. И я готов к сотрудничеству с врачами.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  В городских условиях очень трудно оставаться здоровым. Мы забронированы от ионосферного потока. Нам необходим контакт с природой! А если это не представляется возможным или происходит редко, помогут магнитные аппликаторы – их нужно подбирать индивидуально, зная полную картину состояния здоровья человека. Ведь неумелое применение даже очень эффективной методики способно навредить.

  Когда я перебрался на свое нынешнее место жительства, пожилой сосед из-за артроза не мог уже на протяжении двух лет самостоятельно ходить. Жена выводила его в туалет. После лечения магнитами он стал ходить, а затем и бегать. Раз в неделю ездит на рыбалку, в выходные выбирается на Крещатик. Я могу назвать еще десятки примеров, когда при помощи моей методики больные выздоравливали. Это еще раз подтверждает: у магнитной терапии большое будущее. Но магнитное поле – это не лечение, не лекарство. Это экологическое влияние, которое необходимо как тепло, еда, воздух, солнечный свет.

  Чтобы снять головные боли при гипертонии, облегчить страдания при мигрени, Николай Головин рекомендует использовать магнитный аппликатор

  Текст – Мария Тарасюк

  Журнал «Твое здоровье», №12, декабрь 2007г

  Синдром Дауна

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Синдром Дауна относится к хромосомным болезням, обусловленным нарушением числа аутосом (неполовых хромосом). Синдром Дауна (Монголизм) — одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, представлены тремя копиями (трисомия).

  Тело человека состоит из миллионов клеток, каждая из которых обычно содержит 46 хромосом. Хромосомы расположены парами —половина от матери, половина от отца. У людей с синдромом Дауна в 21-й паре присутствует дополнительная хромосома, вследствие чего, в клетках оказывается по 47 хромосом. При этом у родителей, как правило, нормальный генотип.

  В сентябре 2008 года команда ученых из США, Австралии, Испании, Швейцарии и Великобритании прояснила механизм развития синдрома Дауна в эмбриональном периоде. Как выяснилось, добавочная хромосома повреждает ген REST, который в свою очередь провоцирует целый ряд изменений в генах, регулирующих развитие организма на уровне эмбриональных стволовых клеток. Запускающим механизмом (триггером) этих изменений является ген DYRK1A, присутствующий в хромосоме 21. Кроме того, тот же участок генома отвечает за развитие болезни Альцгеймера, считают ученые.

  Синдромом Дауна называют: синдром трисомии 21, или трисомия по 21 хромосоме.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});}); синдром дауна - изображение №1

  На электронной микрофотографии показан этот генетический дефект.

  Таким образом, существует три формы данного синдрома:Примерно в 95 % случаев возникает ненаследственный вариант болезни — простая полная трисомия 21 хромосомы, обусловленная нерасхождением хромосом во время мейоза. Примерно у 1 % больных наблюдается мозаицизм (не все клетки содержат лишнюю хромосому). В остальных случаях синдром вызван спорадической или наследуемой транслокацией 21-й хромосомы. Как правило, такие транслокации возникают в результате слияния центромеры 21-й хромосомы и другой акроцентрической хромосомы. Фенотип больных определяется трисомией 21q22. Повторный риск рождения ребенка с синдромом Дауна у родителей с нормальным кариотипом составляет около 1 % при обычной трисомии у ребенка.

  • Ненаследственный вариант болезни – 95%
  • Транслокация хромосомы 21 на другие хромосомы (чаще на 15, реже на 14, ещё реже на 21, 22 и Y-хромосому) — 4 % случаев,
  • Мозаичный вариант синдрома — 1 %.

  ВИДЕО: Как диагностируют синдром Дауна во время беременности

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Откуда берется лишняя хромосома

  Синдром Дауна получил название в честь английского врача Джона Дауна (John Down), впервые описавшего ее в 1866 году. Связь между происхождением врожденного синдрома и изменением количества хромосом была выявлена только в 1959 году французским генетиком Жеромом Леженом.

  Синдром Дауна не является редкой патологией — в среднем наблюдается один случай на 700 родов. Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах, социальных слоях. Оно не зависит от образа жизни родителей, цвета кожи, национальности. Ничьей вины в появлении лишней хромосомы нет. Дополнительная хромосома появляется либо в результате генетической случайности при образовании яйцеклетки или сперматозоида, либо во время первого деления клетки, которое следует за оплодотворением (то есть, когда яйцеклетка и сперматозоид сливаются).

  Вероятность рождения детей с синдромом Дауна возрастает с возрастом матери (после 35 лет) и в меньшей мере с возрастом отца. Частота нерасхождения 21-й хромосомы в сперматогенезе, как и в овогенезе, повышается с возрастом.

  Для женщин в возрасте до 25 лет вероятность рождения больного ребенка равна 1/1400, до 30 — 1/1000, в 35 лет риск возрастает до 1/350, в 42 года — до 1/60, а в 49 лет — до 1/12.

  В данный момент, из-за пренатальной диагностики, частота рождения детей с синдромом Дауна уменьшилась до 1 к 1100.

  Соотношение мальчиков и девочек среди новорожденных с синдромом Дауна составляет 1:1.

  Тем не менее, поскольку молодые женщины в целом рожают гораздо больше детей, большинство (80%) всех больных синдромом Дауна в действительности рождены молодыми женщинами в возрасте до 30 лет.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  А поскольку большинство больных рождается все-таки у молодых матерей, очень важно понять, какие факторы кроме возраста матери влияют на вероятность рождения больного ребенка. Врачи часто советуют будущим матерям, чей возраст превышает 35 лет, прибегнуть к амниоцентезу, т. е. процедуре получения образца околоплодных вод для анализа хромосомного состава клеток. Это дает возможность прервать беременность, угрожающую рождением больного ребенка.

  Читайте также: Генетические заболевания: когда родителям нужно быть бдительными

  Генетическая вероятность появдения ребенка с синдромом Дауна

  Недавно индийские ученые обнаружили, что вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна сильно зависит от возраста бабушки по материнской линии: чем старше она была, когда рожала дочь, тем выше вероятность рождения больных внуков. Этот фактор может оказаться более значимым, чем три других, известных ранее (возраст матери, возраст отца и степень близкородственности брака). Malini S. S., Ramachandra N. B. Influence of advanced age of maternal grandmothers on Down syndrome// BMC Medical Genetics. 2006, 7:4.

  Слово «Синдром» означает набор признаков или характерных черт.

  В 1866 году в своей первой статье Дж. Лэнгдон Даун описал некоторые характерные черты людей с синдромом Дауна. Он отметил, в частности, такие специфические особенности лица как: плоский профиль, узкие, широко расставленные раскосые глаза.

  Обычно синдрому Дауна сопутствуют следующие Внешние признаки:

  генетическая вероятность появдения ребенка с синдромом дауна - изображение №1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
 • «плоское лицо» — 90%
 • Монголоидный разрез глаз — 80%
 • Брахицефалия (аномальное укорочение черепа) — 81%
 • Плоский затылок — 78%
 • Плоская переносица — 52%
 • Короткий нос — 40%
 • Кожная складка на шее у новорожденных — 81%
 • Короткая широкая шея — 45%
 • Мочки ушей плохо развиты и оказываются приросшими.
 • Эпикант (вертикальная кожная складка, прикрывающая медиальный угол глазной щели) — 80%
 • Гиперподвижность суставов — 80%
 • Мышечная гипотония — 80%
 • Катаракта в возрасте старше 8 лет — 66%
 • Страбизм = косоглазие — 29%
 • Пигментные пятна по краю радужки = пятна Брушфильда — 19%
 • Открытый рот (в связи с низким тонусом мышц и особым строением нёба) — 65%
 • Аркообразное («готическое») нёбо — 58%
 • Бороздчатый язык — 50%
 • Зубные аномалии — 65%
 • Короткие конечности — 70%
 • Брахимезофалангия (укорочение всех пальцев за счет недоразвития средних фаланг) — 70%
 • Клинодактилия 5-го пальца (искривленный мизинец) — 60%
 • Поперечная ладонная складка (называемая также «обезьяньей») — 45%
 • ВПС (врожденный порок сердца) — 40%
 • Деформация грудной клетки, килевидная или воронкообразная, — 27%
 • Эписиндром — 8%
 • Аномалии ЖКТ - 10-18%
 • Стеноз или атрезия 12-перстной кишки — 8%
 • Врожденный лейкоз — 8%.
 • Больные с синдромом Дауна имеют низкий рост, хриплый голос, умственную отсталость (типичный IQ между 30 і 50).

  Врожденные пороки сердца являются характерными признаками синдрома Дауна. Они встречаются у 40% больных. Чаще всего это: атриовентрикулярная коммуникация и дефекты межжелудочковой перегородки.

  Для синдрома Дауна характерна поперечная ладонная складка (называемая также «обезьяньей»).

  Большинство мужчин с синдромом Дауна бесплодны, а 50 % женщин с синдромом Дауна могут иметь детей. 35-50 % детей, рожденных от матерей с синдромом Дауна, рождаются с синдромом Дауна или другими отклонениями. Интересно, что больные синдромом Дауна реже имеют раковые опухоли. Видимо, 21-ая хромосома содержит ген-"глушитель опухолей", и наличие третьей копии гена обеспечивает дополнительную защиту против рака.

  Установлено, что если синдромом Дауна страдает один из однояйцовых близнецов, то неизбежно болен и другой, а у разнояйцовых близнецов, как и вообще у братьев и сестер, вероятность такого совпадения значительного ниже. Данный факт дополнительно свидетельствует в пользу хромосомного происхождения болезни. Однако синдром Дауна нельзя считать наследственным заболеванием, так как при нем не происходит передачи дефектного гена из поколения в поколение, а расстройство возникает на уровне репродуктивного процесса.

  Раньше предпринимались попытки лечить детей с синдромом Дауна гормонами щитовидной железы и гипофиза, однако эти методы находятся пока на стадии разработки.

  генетическая вероятность появдения ребенка с синдромом дауна - изображение №2

  Точная диагностика

  Диагностировать синдром Дауна безошибочно возможно на основании Анализа крови на кариотип.
  (Анализ показывает набор хромосом у каждого из супругов, необходим для выявления хромосомных заболеваний. Например, аномальный кариотип человека для синдрома Дауна, Трисомия по 21-й хромосоме: 47, ХХ, 21+; 47, ХY, 21+).

  Некоторые болезни человека,
  вызванные аномалиями кариотипов

  Кариотипы Болезнь Комментарий
  47,XXY; 48,XXXY; Синдром Клайнфельтера Полисомия по X-хромосоме у мужчин
  45X0; 45X0/46XX; 45,X/46,XY; 46,X iso (Xq) Синдром Шерешевского — Тёрнера Моносомия по X хромосоме, в т. ч. и мозаицизм
  47,ХХX; 48,ХХХХ; 49,ХХХХХ Полисомии по X хромосоме Наиболее часто - трисомия X
  47,ХХ, 21+; 47,ХY, 21+ Синдром Дауна Трисомия по 21-й хромосоме
  47,ХХ, 18+; 47,ХY, 18+ Синдром Эдвардса Трисомия по 18-й хромосоме
  47,ХХ, 13+; 47,ХY, 13+ Синдром Патау Трисомия по 13-й хромосоме
  46,XX, 5р- Синдром кошачьего крика Делеция короткого плеча 5-й хромосомы
  46 ХХ или ХУ, 15р-. Синдром Прадера-Вилли Аномалия 15 хромосомы

  На основании исключительно внешних признаков постановка диагноза невозможна.

  Тест на генетические отклонения у будущего ребенка

  В последние годы, благодаря появлению ультразвуковой аппаратуры с высокой разрешающей способностью, достигнуты большие успехи в визуализации аномалий развития плода. Применение поверхностного режима трехмерного ультразвукового сканирования для изучения нормальной анатомии плода во втором и третьем триместрах дает возможность обнаружить плод с синдромом Дауна на ранних этапах внутриутробного развития.

  тест на генетические отклонения у будущего ребенка - изображение №1

  Различные изображения лица плода
  при патологии:
  a) - синдром Дауна
  б) - микрогнатия
  в) - синдром Апера.

  Еще в 2009 году исследователи из лондонской клиники искусственного оплодотворения Bridge Fertility Centre разработали тест на практически все известные генетические болезни (он способен определять 15 тысяч заболеваний). Его стоимость составляет $2400.

  При помощи такого универсального теста родители могут определять вероятность того или иного генетического отклонения у их будущего малыша. Он поможет намного быстрее и точнее существующих тестов получать результаты обследования. К тому же, на сегодняшний день действующими методами можно определить лишь 2% генетических заболеваний.

  При искусственном оплодотворении через два дня после оплодотворения и перед имплантацией необходимо проводить обследование эмбриона на наследственные заболевания.

  Несмотря на широкое распространение технологии предродового тестирования плода, в Великобритании стало рождаться больше детей с синдромом Дауна. К примеру, в 2006 году в стране родилось 749 таких младенцев, а в 1989 году — 717 детей. С 2000 года количество новорожденных с синдромом Дауна увеличилось на 15%, сообщает BBC News.

  Британская Ассоциация синдрома Дауна (Down's Syndrome Association) исследовала тысячу родителей, чтобы выяснить, почему они не стали прерывать беременность, получив положительные результаты теста. Пятая часть респондентов заявила, что они знали людей с синдромом Дауна, потому не боялись произвести на свет такого ребенка. Треть опрошенных сослалась на религиозные принципы и неприятие абортов. А 30% считают, что жизнь для людей с синдромом Дауна улучшилась. В частности, им стало доступно образование, а обыватели стали относиться к таким больным с большим пониманием.

  В развитых странах люди с синдромом Дауна учатся в специализированных и общеобразовательных школах, а затем получают работу или продолжают образование. Для детей даже выпускаются специальные куклы с характерными внешними признаками.

  Baby Down

  Кукла, которая выпускается в мужском и женском варианте, не делает ничего особенного, единственное ее отличие от остальных кукол — лицо, похожее на лицо ребенка с синдромом Дауна, с приоткрытым ртом и немного высунутым языком. Игрушка предназначена для того, чтобы дети за ней ухаживали и узнавали, что нужно малышу с синдромом Дауна, для этого к каждой кукле прилагается объяснительная брошюра, где рассказывается, чем можно заниматься с малышом для развития его способностей, передает InoPressa.

  В нашей стране жизнь людей с синдромом Дауна до сих пор окружена массой заблуждений и предрассудков. Их считают глубоко умственно отсталыми и необучаемыми, поэтому чаще всего, от таких детей родители отказываются еще в роддомах.

  Многие думают, что люди с синдромом Дауна не способны испытывать настоящей привязанности, что они агрессивны или (по другой версии) всегда всем довольны. В любом случае они не рассматриваются как личности.
  Между тем, во всех развитых странах мира эти стереотипы были опровергнуты уже 20-30 лет назад.

  Читайте также: Беременность после 40 лет

  Зарубежные исследования и зарубежный опыт показывают, что:

  • Коэффициент интеллектуальности большинства людей с синдромом Дауна находится в области, которой соответствует средняя степень задержки в развитии.
  • Дети с синдромом Дауна обучаемы.
  • У разных людей с синдромом Дауна разные умственные способности, разное поведение и физическое развитие. Каждый человек обладает уникальной индивидуальностью, способностями и талантами.
  • Люди с синдромом Дауна могут гораздо лучше развить свои возможности, если они живут дома в атмосфере любви, если в детстве они занимаются по программам ранней помощи, если они получают специальное образование, надлежащее медицинское обслуживание и ощущают позитивное отношение общества.
  • Люди с синдромом Дауна не являются больными. Они не "страдают" от синдрома Дауна, не "поражены" этим синдромом, не "являются его жертвами".

  Не каждый человек с синдромом Дауна имеет все характерные для этого синдрома особенности. И, наконец, даже при наличии одной и той же конкретной особенности люди будут отличаться друг от друга, так как проявляться эта особенность может по-разному. В действительности отличий между людьми с синдромом Дауна гораздо больше, чем сходств.

  baby down - изображение №1

  Что значит для ребенка с синдромом Дауна дополнительная хромосома?

  Наличие этой дополнительной хромосомы обуславливает появление ряда физиологических особенностей, вследствие которых ребёнок будет медленнее развиваться и несколько позже своих ровесников проходить общие для всех детей этапы развития. Малышу будет труднее учиться, и все же большинство детей с синдромом Дауна могут научиться ходить, говорить, читать, писать, и вообще делать большую часть того, что умеют делать другие дети.

  Степень проявления задержки умственного и речевого развития зависит как от врождённых факторов, так и от занятий с ребенком.

  Дети с синдромом Дауна ОБУЧАЕМЫ! Занятия с ними по специальным методикам, учитывающим особенности их развития и восприятия, обычно приводят к неплохим результатам. Главная особенность детей с синдромом Дауна – они очень ласковые, внимательные, послушные, терпеливые при обучении! Не даром их называют Дети Солнца.

  Реакция детей с синдромом Дауна на окружающую среду очень низкая в связи со слабым клеточным и гуморальным иммунитетом, снижением репарации ДНК, недостаточной выработкой пищеварительных ферментов, ограниченными компенсаторными возможностями всех систем. По этой причине дети с синдромом Дауна часто болеют пневмониями, тяжело переносят детские инфекции. У них отмечается нарушение питания, выражен авитаминоз.

  Лечебная помощь детям с синдромом Дауна многопланова и неспецифична. Врожденные пороки сердца устраняются оперативно. Постоянно проводится общеукрепляющее лечение. Питание должно быть полноценным. Необходимы внимательный уход за больным ребенком, защита его от действия вредных факторов окружающей среды (простуда, инфекции).

  Большие успехи в сохранении детей с синдромом Дауна и их развития достигнуты с помощью специальных методов обучения, укрепления физического здоровья с раннего детства, некоторых форм лекарственной терапии, направленных на улучшение функций ЦНС.

  Многие люди с трисомией-21 способны теперь вести самостоятельную жизнь, овладевают несложными профессиями, создают семьи.

  С целью помощи детям с синдромом Дауна и обеспечения доступа в учебные заведения необходимо создать службу ранней помощи в Украине, которая обеспечит психолого-педагогическую поддержку семьи ребенка с момента рождения до вступления в дошкольное образовательное учреждение. И обязательным этапом к «новому мышлению нашего общества» является осведомленность медицинских работников о потенциале детей с синдромом Дауна, воспитываемых в семьях, на основе современных достижений отечественной и зарубежной психолого-педагогической практики.

  Первый Международный день человека с синдромом Дауна был проведён 21 марта 2006 года. День и месяц были выбраны в соответствии с номером пары и количеством хромосом.

  Автор: Элина Скляренко

  По материалам сайтов:

  Http://einstein-syndrome. com/
  http://www. downsideup. org/_articles/ludisd. htm
  http://humbio. ru/Humbio/01122001/medgen/0005114e. htm
  http://rc. nsu. ru/text/news/Biology/063.html
  http://www. nature. com/genomics
  http://elementy. ru/news/430074
  http://www. gyn. dp. ua/ru/images/15.jpg
  http://www. medison. ru/si/art22.htm
  http://globalscience. ru/article/read/323/
  http://www. medicusamicus. com/index. php? action=5x854-9-10-13gx1
  http://www. medspravka. ru/

  что значит для ребенка с синдромом дауна дополнительная хромосома? - изображение №1

  Где помогают и занимаются с детьми с синдромом Дауна

  Киев

  Всеукраинская благотворительная организация «Даун Синдром»
  http://downsyndrome. com. ua
  8 (050) 254-03-21
  downsyndrome@ukr. net.

  Центр ранней помощи
  для детей с задержкой психического развития, расстройствами речи, синдромом Дауна, аутистов
  (044) 501-03-96, 501-03-97
  Руководитель Центра Валерия КУКСА, тел. 8-(050)-684-0038

  ЦРР «TEREMOK-UNION»   
  пер. Керамический,7а
  тел. (044) 229-91-21

  Дельфинотерапия «Немо» в Киеве

  Therapy. nemo@gmail. com
  ул. ак. Глушкова, 9
  рядом со ст. метро «Ипподром»
  +380(44)520-55-50
  +380(98)285-55-95

  Харьков

  Центр раннего вмешательства
  проспект 50 лет ВЛКСМ, 52-А
  Тел. +38 (057) 762-82-83
  http://ei-kharkov. org/

  Винница

  Винницкий областной Центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Проминь»   ул. Красных партизан, 10
  (0432) 35-01-05, 35-55-51
  promin@inbox. vn. ua

  Общественная организация «Винница ДАУН СИНДРОМ»  

  Ул. Зодчих 14, кв. 24
  тел.: +38 (093)570-63-75, +38 (097)590-27-65, +38 (067)430-28-06
  email.: vinsd21@gmail. com

  Ковель 

  Ковельский детский БФ «Начнем с малого»
  тел. +38 (066) 211-99-51
  pochnemozmalogo@gmail. com

  Луцк   

  Волынская областная ОО родителей детей с синдромом Дауна и другими нрушениями развития   
  ул. Шопена, 18
  тел. +38 (050) 378-71-96
  volynds@gmail. com olena_melnyk@ukr. net

  Кривой рог   

  "Солнечные дети Киворожья"
  тел.: +38 (096) 445-71-69
  +38 (097) 917-44-28

  Днепр

  ОО «ДАСИД»   
  тел.: +38 (067) 633-39-30; venshev@ukr. net
  +38 (067) 630-52-02; andrsim@mail. ru 067-637-01-42

  Житомир

  Житомирская областная ОО «Дети Солнца»   ул. Маршала Рыбалка, 6  кв.139.
  +38 (097) 682-13-55
  +38 (063) 022-71-32

  Львов

  НРЦ «Джерело»   
  пр-т. Красной Калины, 86а
  тео.: (032) 227-36-01, (032) 227-36-02
  dzherelocentre@gmail. com

  Одесса

  ОГБО ПОМОЩИ ДЕТЯМ С СИНДРОМОМ ДАУНА „СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ”   
  тео.: (0482) 52-00-65
  +38 (097) 598-75-37
  +38 (063) 637-01-49

  Читайте также:

  • 5 юных украинцев с синдромом Дауна, которые удивили мир
  • Анализы и обследования при беременности
  • Развитие речи у ребенка: возможные причины задержки

  Гирудотерапия. Лечение пиявками

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Лечение пиявками сегодня переживает своеобразный бум. Но прежде чем записаться на прием к гирудотерапевту, выясни все «за» и «против»!

  Уже более двух тысячелетий человек использует целительные свойства пиявок. Впервые этот метод начали применять личные врачи египетских фараонов. Периодом расцвета гирудолечения можно считать XVIII в. В то время пиявки занимали важное место в экспорте России (наравне с зерном) и являлись значительной статьей дохода. Чрезмерное увлечение пиявками при отсутствии санитарных норм и научных данных о методе, показаний к его использованию дискредитировало гирудотерапию. Только в конце XIX в. были предприняты попытки изучения механизма терапевтического действия пиявок.

  Знакомьтесь, пиявка
  Пиявка медицинская (Hirudo medicinalis) – это кольчатый червь длиной около 12 см. Окраска спинной поверхности зеленоватая, с оранжевыми полосками и черными точками. У медицинской пиявки 5 пар глаз, 3 зубчатые челюсти, на краях которых открываются протоки слюнных желез.
  Медицинская пиявка обитает в пресных водоемах Европы и Азии. Питается кровью крупных млекопитающих, которые во время водопоя заходят в воду. Слюна пиявки содержит гирудин, препятствующий свертыванию крови, поэтому ранки, прорезанные ее челюстями, долго кровоточат. Лечебный эффект от воздействия пиявок на человека складывается из рефлекторного, механического и биологического факторов.

  Живой шприц
  Гирудотерапию назначает врач после основательного обследования. Во время сеанса важно расслабиться, чтобы ничто не мешало нормальному току крови. Поэтому сидеть (или лежать) следует в максимально удобной позе.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Пиявки рекомендуют ставить в точках акупунктуры. В ходе сеанса гирудотерапии голодных пиявок ставят (в зависимости от заболевания) на область сердца, печени, вдоль пораженных сосудов и т. д. Участок кожи, на который будут приставляться пиявки, протирают спиртом, а затем горячей водой. Боль практически отсутствует – так, покалывание, как при ожоге крапивой. А через 15 секунд начинает действовать природная анестезия, которую обеспечивает слюна пиявки.

  Сеанс длится от 20 до 40 минут. За это время, насосавшись крови, пиявки обычно отваливаются сами. Наиболее прожорливым приходится тыкать «под нос» ваткой, смоченной в соленой воде или йоде. Ранки закрывают стерильной марлевой салфеткой, а пациент во избежание головокружения еще полчаса лежит. Впрочем, слабость после процедуры испытывают обычно в самом начале курса.

  Кстати:
  Около 400 видов пиявок живет на земном шаре.
  И только медицинская пиявка и два ее подвида — аптекарская и лечебная — могут использоваться во врачебной практике.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Здоровье и красота без риска?

  Лечение пиявками снова в моде. Гирудотерапевт обещает тебе исцеление от многих болезней и удивительный косметический эффект, даже избавление от целлюлита? Выясни, действительно ли этот метод не имеет противопоказаний!

  ДА
  Евгения Курленя, терапевт

  Пиявки не только лечат конкретное заболевание, но и оздоравливают организм в целом.

  «Разумеется, медицинских пиявок никто не ловит сачком в пруду, как Дуремар в сказке о Буратино. Хотя бы потому, что на воле они плавают грязные, ленивые и сытые. Лечебных пиявок разводят в специальных медицинских лабораториях, хранят в холодильниках, а потом продают в аптеках. Метод гирудотерапии не так прост, как это кажется на первый взгляд. Лечить пиявками может только высококвалифицированный специалист с высшим образованием, к тому же врач обязан пройти специальное обучение. Самолечение недопустимо, так как при неправильном выборе точек для постановки возможны осложнения. Медицинское учреждение, где применяют гирудотерапию, должно обязательно иметь соответствующую лицензию. Пиявку используют один раз – как шприц, после чего уничтожают.

  Сейчас пиявками успешно лечат многие гинекологические, урологические, неврологические и сердечно-сосудистые заболевания (ишемическую болезнь сердца, гипертонию, инфаркт миокарда, недостаточность кровообращения, миокардит). Пиявки справляются с гайморитом, отитом, воспалением роговицы, невритом слухового нерва, бронхитом, варикозным расширением вен, а также хроническим воспалением придатков у женщин и простатитом у мужчин. В гастроэнтерологии пиявки помогают при запорах, холециститах, дискинезии желчевыводящих путей, желчекаменной болезни, колите и панкреатите. Косметологи тоже любят гирудотерапию – она снимает отеки, разглаживает морщины, подтягивает грудь и расправляется с целлюлитом.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Помимо излечивания конкретной болезни, пиявки благотворно влияют на организм в целом (улучшаются сон и аппетит, повышается настроение, активизируются обмен веществ и иммунитет). В какой-то мере это следствие нормализации кровотока в тканях и повышения уровня насыщенности крови кислородом. Отмечу, что при грамотном применении метода осложнений не наблюдается.»

  НЕТ
  Виктор Сидоренко, хирург

  «Отнеситесь к пиявкам так же серьезно, как и к хирургическому вмешательству!

  Гирудотерапия весьма популярна, но не многим известны противопоказания к применению этого метода. А их немало! При укусе пиявка выделяет в кровь особое вещество — герудин, который замедляет свертываемость крови. Поэтому метод не применяют, если пациент страдает каким-либо заболеванием крови. Понятно, что при гемофилии укус пиявки может привести к летальному исходу. Из-за эффекта замедления свертываемости крови гирудотерапию нельзя применять женщинам перед и во время менструации, потому что возможно усиление кровотечения.

  Существуют и другие абсолютные противопоказания:
  = пониженное давление;
  = железодефицитная анемия;
  = геморрагический диатез;
  = онкологические заболевания;
  = беременность;
  = после операции кесарево сечение гирудотерапия противопоказана в течение трех-четырех месяцев;
  = детям до 7-ми лет пиявок не ставят.

  Популярность этого метода привела к тому, что появилось много шарлатанов, которые предлагают услуги гирудотерапевта на дому. Отнеситесь к таким услугам с особой осторожностью! Ведь пиявка, выращенная в антисанитарных условиях, может быть сама больна, к тому же способна переносить такие страшные инфекции, как гепатит и ВИЧ. В медицинском учреждении пиявка является одноразовым врачебным «материалом». Но теоретически ее можно использовать многократно – через 2-3 месяца после предыдущего использования, когда она переварит кровь. При неправильном применении пиявок возможны проблемы со здоровьем. Обращаться к гирудотерапевтам следует только после анализа крови, консультации с опытным гирудотерапевтом и профильным специалистом, наблюдающим хроническое заболевание (если таковое у вас имеется).

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Точка гармонии Су Джок-терапии l

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Весна – время всплеска энергии и душевного подъема. В природе все бушует, а ты хандришь? Вместо прилива сил и повышения работоспособности чувствуешь приближающуюся депрессию? Наслаждаться порой свежести и любви, а не предаваться апатии поможет проверенная тысячелетиями Су Джок-терапия

  Плохое самочувствие и снижение работоспособности весной кажутся нам парадоксальными. Ведь в сезон пробуждения, обновления и расцвета всего живого человек тоже должен быть здоровым и бодрым!
  Но периоду весеннего подъема в природе предшествует время спокойствия, расслабления и очищения – зима. С человеческим организмом все обстоит иначе: в холодную пору его способность к самоочищению снижается, мы едим тяжелую и калорийную пищу, к тому же много спим и мало двигаемся. Вследствие этого усугубляются застойные явления в различных органах, и наши биологические часы сбиваются. И вместо радостного весеннего обновления мы получаем усталость и апатию. Ведь зашлакованное тело неспособно сполна насытиться энергией первых солнечных деньков.
  Мастер Су Джок рассказывает, как пережить сезонную депрессию и очистить организм.

  Без вреда для здоровья
  При ходьбе, беге, физической работе происходит естественная стимуляция так называемых точек соответствия, что обеспечивает нашему телу произвольную защиту от всевозможных заболеваний. Ведь каждому известно, что лучшая профилактика болезней – движение. Но если в силу различных причин точки не стимулируются, существует уникальная методика воздействия на них.
  Су Джок-терапия эффективна и доступна каждому. Облегчение наступает уже с первых секунд воздействия на определенные точки кисти или стопы. Су Джок – это терапия добра и доверия по отношению к больному. Она основана на законах природы, а потому не терпит неискренности и фальши. Нельзя лечить страждущего без его веры в действенность метода. На этом принципе базируется вся восточная медицина.
  В основу Су Джок легли определенные восточные философские постулаты, направленные на физическое и духовное исцеление человека – это своеобразный синтез диагностики и методов лечения заболеваний. Сотни лет восточные врачеватели использовали Су Джок, но первые научные подтверждения целебных свойств этого метода появились совсем недавно — в 1986 году. В них были официально оглашены принципы этого направления. С того времени появились целые институты, работающие по уникальному методу Су Джок. Оказывается, воздействуя определенным образом на кисти рук (су) и стопы ног (джок), можно избавиться от острых и хронических заболеваний безо всяких лекарств и хирургических вмешательств!
  Согласно учению Су Джок, кисти и стопы являются миниатюрными копиями человеческого тела: голове и шее соответствует большой палец, груди и животу – ладонь, рукам – указательный палец и мизинец, ногам – средний и безымянный пальцы. На кистях и стопах находятся точки, ответственные за все внутренние органы. Если тебе нездоровится, достаточно найти точку соответствия (точку «ой!» – при нажатии ты почувствуешь боль) и простимулировать ее. Облегчение должно наступить незамедлительно. На кистях и стопах также находятся меридианы энергий. Воздействуя на них, Су Джок-терапевты избавляют пациентов от физических и душевных страданий. Массировать точки можно диагностической палочкой, пальцем, спичкой, различными зернышками, даже острием пилки для ногтей. Мастера Су Джок стимулируют точки и меридианы иглоукалыванием, прижиганием и магнитами. Можно исцелить организм, даже воздействуя на точки соответствия определенными звуками!

  Вернуть вкус к жизни
  Виктор Мацишин, мастер Су Джок, в своей многолетней практике нередко встречался с пациентами, причиной болезней которых был перенесенный стресс. Помочь им можно было, только избавив от накопленных негативных эмоций. Так случилось и с 70-летней Кларой М. После многолетних скитаний по врачам и больницам надежды на выздоровление и полноценную жизнь у нее не было. В анамнезе, на первый взгляд, никаких серьезных заболеваний, но женщину мучили многолетняя депрессия и бессонница и, соответственно, разладились функции всего организма. За последний год пациентка практически вообще не спала — изредка ей удавалось лишь подремать пару часов в сутки. Даже обычный прием пищи был мучителен: есть не хотелось, и за стол Клара садилась, только чтоб поддержать организм. «При первом же взгляде на больную я понял, что причина ее страданий – давний стресс, – вспоминает Виктор. — И действительно, пациентка рассказала, что 20 лет назад она потеряла очень близкого человека. Смириться с тяжелой утратой так и не смогла. Залогом излечения женщины было избавление от душевной боли, мучавшей ее многие годы. Во время сеансов я работал с энергетическими полями пациентки, очищал их и повышал так называемую энергию радости, чтобы вернуть Кларе вкус к жизни. Уже после нескольких сеансов она смогла заснуть на пару часов, а в дальнейшем сон полностью нормализовался. Даже прием пищи для женщины теперь как праздник, ведь она может наслаждаться любимыми блюдами!»

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Тело и душа – едины!
  Придя на прием к участковому врачу, пациент жалуется на конкретные болезненные ощущения. А доктор физически не успевает определить причину заболевания, которая скрывается на глубоком эмоциональном уровне. Ведь наши недуги – зеркальное отражение того, что творится в душе. Стресс может «проявить» болезни, к которым человек предрасположен генетически. Невозможно излечить тело, не разобравшись с психоэмоциональными проблемами больного! Мастер Су Джок способен не только улучшить физическое состояние пациента – после длительной и кропотливой работы корректируются даже некоторые черты характера пациента!

  Перечень практически всех заболеваний, к которым склонен конкретный человек, может подсказать его конституционный тип. Например, человек с прямой спиной и волевым подбородком наверняка подвержен депрессиям. Это люди, идущие к цели напрямик, несгибаемые и не поддающиеся обстоятельствам. Они накапливают в себе много отрицательной энергии и невысказанной злобы. А ведь в развитии заболевания определяющим является эмоциональный фактор. Соответственно, у такого пациента – много работающего и держащего все под контролем – нередко возникают проблемы с кишечником, его мучают запоры и постоянная бессонница.

  Су Джок-терапевт будет работать с энергетическими меридианами больного, чтобы он избавился от накопившихся стрессов, научился расслабляться и наслаждаться жизнью. Во время сеанса пациент получает опыт глубокого расслабления, который сохраняется часы, дни и даже недели. Человек становится невосприимчивым к новым стрессам. Вслед за гармонизацией на эмоциональном уровне придет и освобождение от застарелых болезней. Продолжая работать с пациентом, мастер, чтобы болезни не возвращались, подкорректирует его характер: смягчит упрямство, ослабит гиперответственность, научит проговаривать проблемы, а не хранить их в себе, тем самым нанося вред своему организму.

  Весеннее очищение
  За зиму ты слегка поправилась? Постоянно чувствуешь себя уставшей? Нет настроения и желания работать? Помоги организму очиститься. Устраивай разгрузочные дни и придерживайся щадящей диеты.
  • Пей побольше воды. Не только минералку, подойдет и насыщенный витамином С отвар шиповника или компот из сухофруктов – настоящий витаминный коктейль.
  • Не забывай о физической активности. Чаще гуляй на свежем воздухе, возращайся с работы пешком и запишись, наконец, на плаванье или аквааэробику!

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Текст – Анна Малицкая
  Консультант – Виктор Мацишин, рефлексотерапевт

  Журнал «Твое здоровье», №4, апрель 2006г

  Болезни желудочно-кишечного тракта (тактика лечения методами фитотерапии). Фитотерапия послеоперационного течения болезней печени, желчного пузыря и желчных путей.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Фитотерапию послеоперационного периода необходимо начинать с момента, когда разрешают пить. Она должна быть направлена на предупреждение инфекции операционной раны, способствовать быстрому заживлению первичным натяжением и нормализации функции печени, желчных путей, кишечника, поджелудочной железы и желудка, предупреждать осложнения: пневмония, тромбоз и др.

  Нередко после операции развивается гипотония и атония кишечника. В кишечнике скапливаются газы, стенка растягивается. Резкое вздутие ведет к распиранию, резким болям, рефлекторному нарушению сердечно-сосудистой деятельности. Нередко развивается частичная или полная непроходимость кишечника с тяжелыми последствиями. Для предупреждения и лечения гипотонии и атонии кишечника следует назначать растения, повышающие тонус гладкой мускулатуры кишечника и усиливающие его перистальтику (трава горца почечуйного, трава душицы, трава тысячелистника, лист подорожника большого, цветки пижмы, лист мать-и-мачехи, корень одуванчика, цветки ромашки, плод шиповника и др.).

  После нормализации функции кишечника, через десять-пятнадцать дней после операции можно назначать на длительное время сборы в зависимости от функции желудка, кишечника, артериального давления и т. д. Для предупреждения образования камней в желчных путях и развития в них инфекционных осложнений следует проводить фитотерапию длительно и непрерывно годами.

  Назначение при калькулезном холецистите сильных желчегонных растений, усиливающих моторную функцию желчного пузыря, нередко приводит к изгнанию камня (камней) из желчного пузыря в общий желчный проток. Там или в фатеровом соске камень застревает, вызывая желчную колику и механическую желтуху. В невыгодных условиях острого холецистита, холангита и механической желтухи приходится по экстренным жизненным показаниям проводить операцию, которая чревата тяжелыми осложнениями.

  ПРИ бескаменном холецистите применение сильных желчегонных, противовоспалительных, спазмолитических растений позволяет избежать операции даже там, где она как будто является единственным способом избавления от тяжелых страданий. Бескаменный и калькулезный холецистит, гепатит нередко осложняется острым и хроническим панкреатитом.

  ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ:

  1.Больной Ц. 87 лет. Обратился по поводу частых приступов болей в правом подреберье с тошнотами и рвотами. При обследовании выявлен хронический калькулезный холецистит. Ввиду преклонного возраста, хронической ишемической болезни сердца со стенокардией, дисциркуляторной энцефалопатии, гипертонии (артериальное давление 180/120) решено было воздержаться от оперативного вмешательства. С 03.02.90 назначена фитотерапия: горец птичий (трава), подорожник большой, одуванчик лекарственный (лист) по семь частей, одуванчик лекарственный (корни), зверобой пронзенный, донник лекарственный (трава), мята перечная (лист) по пять частей, клевер луговой (цвет), брусника обыкновенная (лист) по три части, горец почечуйный (трава) - одна часть. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипящей воды. Настаивать один час. Процедить. Пить по полстакана четыре раза в день за 15 минут до еды и перед сном. Уже через семь дней наступило значительное улучшение.

  В течение трех лет наблюдения ни разу не было приступа печеночной колики. Артериальное давление не повышалось выше 150/90. Приступов стенокардии не было. Память, ориентировка, зрение сохранялись, слух удовлетворительный. На УЗИ камни не уменьшились, однако явления холецистита, гепатоза и панкреатина подверглись обратному развитию.

  2. Больная К. 40 лет. Жаловалась на приступы длительных и сильных болей в верхней половине живота с иррадиацией в спину и левую половину грудной клетки. Приступы сопровождались тошнотой, отрыжкой воздухом и пищей. Одновременно беспокоила резкая общая слабость, депрессия, плохой сон, отсутствие аппетита, похудание, вздутие живота, спастические запоры. Периодически возникала фебрильная лихорадка, выраженный нейтрофильный лейкоцитоз. При клиническом исследовании установлен диагноз - хронический панкреатит, болевая форма, хронический холецистит, гастродуоденит гипоацидный, хронический колит. Сопутствующее заболевание - умеренная миома матки. Лечение в течение семи лет диетическое, физиотерапевтическое, санаторно-курортное и медикаментозное не дало результатов. Назначена фитотерапия: трава тысячелистника - одна часть, цветки ромашки - пять частей, трава полыни горькой - пять частей, трава зверобоя - одна часть, лист подорожника большого - одна часть, цветки пижмы - пять частей, кукурузные рыльца - одна часть, трава пустырника - одна часть, лист мать-и-мачехи - одна часть, плод шиповника - три части, лист мяты перечной - три части. Одну столовую ложку заваривать пол-литром кипящей воды,
  настаивать полчаса. Процедить. Прием по поылстакана за 15 минут до еды и перед сном. В течение десяти дней боли, лихорадка и лейкоцитоз прошли и больше не возобновлялись. После трехмесячного курса фитотерапии исчезла общая слабость, наладился сон, появился аппетит. Больная прибавила в весе. Исчезли тошноты, уменьшились вздутия живота, явления спастического запора. Рост миомы матки не отмечался.

  Способствуют развитию острого и хронического панкреатита воспаление двенадцатиперстной кишки, острый и хронический дуоденит. Дело в том, что желчь и панкреатический сок, обладающий мощной переваривающей силой, изливаются в просвет двенадцатиперстной кишки через сосок, папилла фатери. Если воспалительный отек и инфильтративное уплотнение распространяется на сосок, то отверстие сужается или совсем закрывается. Отток желчи и панкреатического сока затрудняется или прекращается В зависимости от функциональной способности печени образовывать и гнать желчь и функциональной способности поджелудочной железы образовывать и гнать пищеварительный сок возникает или механическая желтуха, или острый панкреатит. Если помнить об этом и использовать в лечении противовоспалительные растения, снимающие воспалительный отек и инфильтрацию, то удается быстро справиться с механической желтухой и острым панкреатитом, тем самым избежать ненужной операции.

  3.Больная К. 26 лет. В течение десяти лет периодически лечилась по поводу хронического панкреатита и холецистита. При нарушении диеты возникали приступы болей в эпигастральной области. Периодически появлялись сильные опоясывающие боли в эпигастральной области, тошноты, жидкий обильный стул. Понос сопровождался схваткообразными болями по всему животу. Понос сменялся спастически-атоническим запором, часто ущемлялись геморроидальные узлы. Несколько раз в год болела ангиной. Отмечались выраженные явления двустороннего аднексита, эрозия шейки матки. При рентгенологическом и гастроскопическом исследовании выявлена грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и гастродуоденит. После многолетнего безуспешного диетического и медикаментозного лечения была назначена фитотерапия: корневище и корень девясила высокого - одна часть, трава зверобоя обыкновенного - четыре части, корневище лапчатки прямостоячей - одна часть, плод можжевельника — одна часть, корень одуванчика лекарственного - три части, цветки пижмы обыкновенной - одна часть, лист подорожника большого - три части, цветки ромашки аптечной – две части, трава сушеницы топяной - три части, плод укропа огородного - одна часть, трава тысячелистниа обыкновенного - две части, трава хвоща полевого - одна часть, трава череды трехраздельной – одна часть, корень щавеля конского - одна часть, корневище с корнями синюхи лазурной - две части, лист шалфея лекарственного - одна часть, лист мяты перечной - две части.

  Одну столовую ложку заваривали пол-литром кипящей воды, настаивали один час. Процеживали. Прием по полстакана четыре раза в день, через один час после еды и перед сном. Через две недели стул нормализовался, прошли боли в кишечнике, боли в эпигастральной области уменьшились, приступы не повторялись. После двух месяцев лечения обострений аднексита и рецидива эрозии шейки матки не было, прекратились ангины, исчезла горечь во рту и тяжесть в правом подреберье. Исчезли боли в заднем проходе и выпадение геморроидальных узлов.

  4. Больной М. 37 лет. Поступил в феврале 1994 года на лечение в гастроэнтерологический центр МО РАН по поводу портального цирроза печени с выраженной желтухой и асцитом. После проведенного успешного комплексного лечения с применением лазеротерапии (ЭЛОКСО) продолжал амбулаторно фитотерапию:: горец птичий (трава), подорожник большой, одуванчик лекарственный (лист) по семь частей, одуванчик лекарственный (корни), зверобой пронзенный, донник лекарственный (трава), мята перечная (лист) по пять частей, клевер луговой (цвет), брусника обыкновенная (лист) по три части, горец почечуйный (трава) - одна часть. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипящей воды. Настаивать один час. Процедить. Пить по полстакана четыре раза в день за 15 минут до еды и перед сном.

  Состояние значительно улучшилось, асцит, желтуха исчезли и больше не возникали. При исследовании 20.03.96 патологии не выявлено.

  5. Больная Т. 55 лет. Жаловалась на постоянные тупые боли и тяжесть в правом подреберье, тошноты, отрыжки, горечь в рту, запоры, сердцебиения, головную боль, головокружения, плохой сон. Периодически возникали сильные боли в левом подреберье с иррадиацией в левую подлопаточную область. Отмечались боль, отечность, покраснение голеней. В течение 20 лет лечилась амбулаторно и стационарно по поводу хронического гепатохолецистита. панкреатита, тромбофлебита глубоких вен нижних конечностей. Улучшение было незначительным и кратковременным. Назначен сбор: корневище аира болотного - одна часть, цветки бессмертника песчаного - четыре части, трава багульника болотного - две части, трава зверобоя обыкновенного - пять частей, лист крапивы двудомной - две части, цветки ноготков лекарственный - три части, корневище лапчатки прямостоячей - пять частей, лист мать-и-мачехи обыкновенной - две части, плод малины обыкновенной - одна часть, корень одуванчика лекарственного - две части, лист подорожника большого - пять частей, цветки пижмы обыкновенной - две части, трава полыни обыкновенной - семь частей, трава сушеницы топяной - пять частей, трава тысячелистника обыкновенного - три части, трава хвоща полевого - пять частей, трава чабреца - три части, корневище с корнями родиолы розовой - три части, трава горца почечуйного - две части, трава чистотела большого - пять частей, цветки ромашки лекарственной - две части, корневище с корнями синюхи лазурной - одна часть, лист сены слабительной - одна часть, корень алтея лекарственного - одна часть, трава золототысячника зонтичного - три части.

  Одну столовую ложку сбора заваривали пол-литром кипящей воды, настаивали один час. Процеживали. Прием по полстакана четыре раза в день через один час после еды и перед сном. Уже в первые дни фитотерапии исчезли боли в животе, диспептические явления, наладился стул. Вскоре перестали беспокоить горечь во рту, тяжесть в правом подреберье. Через месяц рассосались отеки нижних конечностей. В течение трех месяцев наладился сон, исчезли головокружения, уменьшились головные боли. Приступы болей в левом подреберье не возникали. В дальнейшем фитотерапия проводилась не систематически: только при появлении болей. Фитотерапия быстро снимала боли и диспептические явления.

  6. Больной Е. 38 лет. Жаловался на постоянные сильные боли в правом подреберье и опоясывающие боли в верхней половине живота, отрыжки воздухом, горечь во рту, тяжесть в правом подреберье, спастические запоры, схваткообразные боли в области всего живота, боли в заднем проходе и выпадение геморроидальных узлов. В течение четырех лет безуспешно лечился стационарно и амбулаторно по поводу хронического панкреатита, хронического холецистита, спастической дискинезии кишечника. Назначена фитотерапия: цветки ноготков лекарственных - одна часть, трава зверобоя обыкновенного - две части, цветки ромашки аптечной – три части.

  Одну столовую ложку заваривали пол-литром кипящей воды, настаивали тридцать минут, процеживали. Прием по полстакана четыре раза в день: через один час после еды и перед сном. Через несколько дней боли и диспептические явления значительно уменьшились, стул нормализовался.

  7. Больная К. 52 года. При переедании и употреблении жирной, жареной и копченой пищи возникали боли в эпигастральной области, тошноты, рвоты. После промывания желудка боли и диспептические явления проводили. При обследовании выявлены камни в желчном пузыре, хронический панкреатит.

  В течение 15 лет чувствовала себя удовлетворительно. Временами беспокоили головные боли, головокружения, слабость, нарушение сна (просыпалась в три-пять часов ночи и долго не могла уснуть). Отмечались явления шейного остеохондроза с болевым и вегетативным синдромом. В феврале 1980 года внезапно после обильной жирной пищи возникли сильные боли в правом подреберье, тошноты и рвоты. Несмотря на инъекции баралгина, морфия, атропина, пластифиллина боли не проходили. Повысилась температура до 38°, развился нейтрофильный лейкоцитоз до 20000. Больная экстренно стационирована в хирургическое отделение. Боли утихли на четвертый день после инъекций пенициллина, капельных внутривенных вливаний. Одновременно принимала цветки ромашки аптечной - две части, лист подорожника большого - две части, лист мяты перечной - две части, трава зверобоя - обыкновенного - одна часть, трава тысячелистника - одна часть.

  Одну столовую ложку сбора заваривали пол-литром кипящей воды. Настаивали тридцать минут. Прием: четверть стакана через час (два дня) в теплом виде, затем по полстакана четыре раза в день. Больной предложено оперативное лечение, от которого она отказалась. Больная на 14-й день была выписана на амбулаторное лечение. Назначена фитотерапия: цветки ромашки аптечной - одна часть, лист подорожника большого – семь частей, лист мяты перечной - одна часть, трава полыни обыкновенной - семь частей, трава горца птичьего - семь частей, трава зверобоя - одна часть. Через три месяца фитотерапии боли и диспепсические явления, слабость исчезли, наладился сон, прекратились головные боли, головокружения, сердцебиения. Больная продолжает фитотерапию двенадцать лет. Приступов болей ни разу не было. При эхографии камни в желчном пузыре не обнаружены.

  8. Больная П. пяти лет. С младенческого возраста беспокоят частые "колики" в животе (схваткообразные боли). С рождения - стафилококковый дисбактериоз, энцефалопатия с церебральной гипертензией (Рео - и электроэнцефалография). Учащенный, кашицеобразный стул со слизью. На УЗИ желчный пузырь с перегибом и утолщенными стенками, поджелудочная железа диффузно уплотнена и увеличена.

  Назначен сбор: трава горца птичьего и зверобоя продырявленного - по семь частей, лист подорожника большого и одуванчика лекарственного - по пять частей, корни одуванчика лекарственного, трава донника лекарственного - по три части, лист мяты перечной - две части, трава горца почечуйного, лист брусники обыкновенной, цвет клевера лугового - по одной части. Одну десертную ложку сбора заварить одним стаканом кипящей воды. Настаивать один час. Процедить. Пить по две столовых ложки четыре раза в день за 15 минут до еды и перед сном. Через три дня после начала фитотерапии прекратились "колики" и больше не возобновлялись, нормализовался стул, сон и аппетит. Через три месяца лечения на УЗИ патологии не выявлено. РЕО - и электроэнцефалография без патологии.

  9. Больная С. 32 года. Жалуется на приступы сильных головных болей с тошнотами, головокружениями. Беспокоили резкие боли в верхней половине живота, бессонница, плохой аппетит. На голодный желудок часто возникали приступы головокружений, пошатываний. Беспокоили обильные менструации по шесть-семь дней. В течение пяти лет лечилась амбулаторно и стационарно по поводу хронического панкреатита, холецистита, дуоденита и колита с атоническими запорами, хронический аднексит, пиелонефрит. Назначена фитотерапия: кукурузные рыльца - пять частей, плод шиповника - две части, цветки бессмертника песчаного - одна часть, лист земляники - одна часть, трава сушеницы топяной - одна часть. Одну столовую ложку сбора заваривать пол-литром кипящей воды. Настаивать один час. Прием по полстакана четыре раза в день через один час после еды и перед сном. После трехмесячного курса фитотерапии значительно уменьшились боли в животе, тошноты, слабость, улучшение зрения. Прекратились головные боли, головокружения, дизурические явления, наладился сон, аппетит и менструация, нормализовался стул. Диастаза мочи и крови в норме.

  При хроническом гепатохолецистите, панкреатите фитотерапию необходимо проводить непрерывно, длительно, меняя сборы в зависимости от преобладания тех или иных симптомов заболевания.

  Больные привыкают к фитотерапии. Она становится неотъемлемой частью их жизни, питания, как чай, кофе. Процесс сбора, сушки, хранения растений, приготовление сборов и их заваривания сами по себе действуют благоприятно на нервную систему. Жизнь украшается тесной связью с природой, дает моральное удовлетворение и способствует длительной здоровой жизни.

  Панкреатит - лечение методами фитотерапии

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Панкреатит. Панкреатит - тяжелая и трудно диагностируемая болезнь поджелудочной железы. Различают острый и хронический панкреатиты. Острый панкреатит возникает в результате переедания жирной, острой пищи, особенно в сочетании с алкоголем. Острый панкреатит может быть инфекционно-аллергического происхождения, а также вследствие острого дуоденита, отека и инфильтрации фатерова соска.

  Наиболее тяжело протекает и сопровождается катастрофой в брюшной полости некротический панкреатит. Диагностические и лечебные трудности, как правило, приходится решать с помощью операции лапаратомии. Оперативное лечение необходимо ПРИ ГНОЙНОМ панкреатите и холецистохолангипанкреатите с обтурацией, закупоркой желчного и панкреатического ПРОТОКОВ. Другие формы острого панкреатита целесообразно лечить консервативно. В основе лечения - голод, жажда, затем строгая диета, применение спазмолитиков (атропин, платифиллин), глюконата кальция, антибиотиков, антиферментов, новокаиновой блокады, капельного вливания. Существенную помощь в лечении острого панкреатита может оказать фитотерапия.

  При наличии некротических процессов необходимо применять растения-регенераторы (ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, подорожник большой, лапчатка гусиная и прямостоячая, донник лекарственный, хвощ полевой, пижма обыкновенная, горец почечуйный, зверобой пронзенный, ноготки лекарственные, береза белая, будра плющевидная, герань луговая, сушеница топяная, шиповник коричный). Лечение острого инфекционного панкреатита необходимо сопровождать приемом противомикробных растений (зверобой пронзенный, тысячелистник обыкновенный, барбарис обыкновенный, пижма обыкновенная, подорожник большой, ноготки лекарственные, лапчатка прямостоячая, хвощ полевой, брусничный лист, герань луговая, береза белая и др.).

  Также необходимы растения, действующие детоксически: буквица лекарственная, валерьяна лекарственная, василек синий, герань луговая, девясил высокий, дудник лесной, зверобой обыкновенный, ива козья, иван-чай узколистный, золототысячник зонтичный, календула лекарственная, кровохлебка лекарственная, лабазник вязолистный, лапчатка гусиная, лопух большой, малина обыкновенная, манжетка обыкновенная, мята перечная, подорожник большой, полынь обыкновенная, пырей ползучий, шиповник коричный, ромашка аптечная, сабельник болотный, смолка обыкновенная, сосна обычная, тысячелистник обыкновенный, череда трехраздельная.

  При остром панкреатите в первые дни, когда еще неясен характер изменений в поджелудочной железе, целесообразно назначать сбор по Н. Г. Ковалевой: ромашка аптечная - две части, зверобой обыкновенный (трава) - одна часть, репешок обыкновенный (трава) - одна часть, подорожник большой (лист) – две части, мята перечная (лист) - две части. Одну столовую ложку сбора заварить поллитром кипятка. Настаивать 30 минут. Пить по четверти стакана каждый час в течение двух дней, затем по полстакана четыре раза в день за 15-20 минут до еды и перед сном. Курс лечения 5-10 дней. Затем можно назначать аир (корни) - одна часть, бессмертник песчаный (цветы) - три части, зверобой продырявленный (трава) - две части, иван-чай (лист) - две части, календула лекарственная (цветы) - две части, лапчатка гусиная (трава) - две части, лопух большой (лист) - одна часть, малина обыкновенная (лист) - одна часть, мята перечная (лист) - две части, подорожник большой (лист) - две части, ромашка аптечная (цветы) - две части, тысячелистник обыкновенный (трава) - две части, череда четырехраздельная (трава) - две части, чистотел большой (трава) - две части, герань луговая (лист) - одна часть. Одну столовую ложку смеси заварить пол-литром кипятка. Настаивать 30 минут. Пить по четверти стакана каждый час в течение одного-двух дней. Затем по полстакана четыре раза в день за 30 минут до еды и перед сном.

  Болезни желудочно-кишечного тракта (тактика лечения методами фитотерапии). Хронический холецистит, холангит и другие осложнения желчно-каменной болезни

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Хронический холецистит и холангит при желчнокаменной болезни развиваются в результате нарушения оттока желчи, механического повреждения камнем желчного пузыря и желчных ходов, дискинезии желчного пузыря, желчных ходов, двенадцатиперстной кишки. Хронический холецистит и холангит характеризуются постоянными болями в правом подреберье, недомоганием, слабостью, субфебрильной лихорадкой, диспептическими явлениями. При обострении определяется слегка увеличенная и болезненная печень, болезненность в точках и зонах желчного пузыря.

  При обострении хронического холецистита и холангита все симптомы усиливаются. Боли могут нарастать доинтенсивности печеночной (желчной) колики. Временами развивается воспаление желчных ходов и печени, повреждения гепатоцитов. Наличие симптомов раздражения брюшины, высокой лихорадки, тяжелой интоксикации, большого нейтрофильного лейкоцитоза при печеночной колике свидетельствует о возникновении гнойного (флегмонозного) холецистита, при котором жизненно необходима срочная операция.

  Фитотерапия хронического холецистита, холангита при желчнокаменной болезни должна быть направлена на улучшение желчеобразовательной и желчевыделительной функции печени, желчного пузыря и желчных путей. Фитотерапия должна быть также антимикробной и противовоспалительной. Необходимо учитывать характер дискинезии желчного пузыря желчных путей и двенадцатиперстной кишки, что распознается с помощью холецистографии и УЗИ.

  При гипотонии желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки следует назначать льнянку обыкновенную, горец почечуйный, душицу обыкновенную, пижму, тысячелистник обыкновенный и другие растения, усиливающие тонус и перистальтику гладкой мускулатуры. При повышенном тонусе желчного пузыря, гипермоторной дискинезии желчных путей и двенадцатиперстной кишки необходимо назначать спазмолитики, растения, снижающие тонус гладкой мускулатуры. Это, прежде всего, одуванчик, мята, ромашка лекарственная, валерьяна.

  Сбор при хроническом холецистите с гипомоторной дискинезией: Ромашка аптечная (цвет) — две части, тысячелистник обыкновенный (трава) - пять частей, зверобой продырявленный (трава) - три части, подорожник большой (лист) - пять частей, пижма обыкновенная (цвет) - три части, душица обыкновенная (трава) - три части, горец почечуйный (трава) - пять частей, барбарис, обыкновенный (лист) - две части, ноготки лекарственные (цвет) - пять частей, лапчатка гусиная (трава) - две части, хвощ полевой (побеги) - одна часть, лопух большой (лист) - одна часть, одуванчик лекарственный (лист) - две части, крапива двудомная (трава) - одна часть, шиповник коричный (плоды) - три части. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипятка, настаивать 30 минут, пить по полстакана четыре раза в день за 15-20 минут до еды и перед сном.

  Сбор при хроническом холецистите, холангите с гипермоторной дискинезией желчного ПУЗЫРЯ И желчевыводяших путей: Ромашка аптечная (цвет) - две части, подорожник большой (лист) - три части, зверобой продырявленный (трава) - три части, горец птичий (трава) - две части, одуванчик лекарственный (корни) - три части, лапчатка прямостоячая (корни) - две части, календула (цветы) - три части, бессмертник песчаный (цветы) - три части, крапива двудомная (трава) - одна часть, чистотел большой (трава) - одна часть, мята полевая (трава) — одна часть. Способ приготовления и применения, как в предыдущем рецепте.

  Лечение бескаменного хронического холецистита, холангита не отличается от лечения хронического холецистита, холангита при желчнокаменной болезни. Более свободно можно назначать желчегонные растения и растения, повышающие тонус гладкой мускулатуры, не нужно опасаться возникновения приступа желчной колики в результате ущемления камня.

  Хронический холецистит, холангит, желчнокаменная болезнь могут сочетаться с дуоденитом и гастритом. Хронический гастрит с пониженной секреторной функцией, пониженной кислотой желудочного сока чаще наблюдается при бескаменном холецистите. Таким больным следует назначать не только растения желчегонного, противовоспалительного действия, но и растения, нормализующие тонус гладкой мускулатуры и моторную функцию желчевыводящей системы. В сборы необходимо включать и растения, стимулирующие секрецию желудка, поджелудочной железы и кишечника. К таким растениям относятся: полынь горькая, тысячелистник, полынь обыкновенная, горец почечуйный, подорожник большой, малый, ланцетовидный, одуванчик лекарственный, душица обыкновенная и др.

  Больному с хроническим холециститом-холангитом, гипомоторной дискинезиеи желчного ПУЗЫРЯ, хроническим гипоацидным гастродуоденитом, спастически-гипотоническими запорами можно рекомендовать сбор: ромашка аптечная (цвет) - две части, тысячелистник обыкновенный (трава) - пять частей, горец почечуйный (трава) - три части, душица обыкновенная (трава) - три части, подорожник большой (лист) - пять частей, зверобой продырявленный (трава) - одна часть, лапчатка гусиная (трава) - одна часть, крапива двудомная (трава) - одна часть, хвощ полевой (побеги) - одна часть, шиповник (плоды) - три части. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипятка. Настаивать 30 минут, пить по полстакана четыре раза в день: за 10-15 минут до еды и перед сном.

  Желчнокаменная болезнь чаще сопровождается гастритом с нормальной или повышенной секреторной функцией желудка. В этих случаях следует назначать растения, не влияющие на секреторную функцию желудка и поджелудочной железы, исходя из моторной функции желчного пузыря и кишечника.

  Больным с желчнокаменной болезнью, хроническим холециститом, гипермоторной дискинезией желчного пузыря, гиперацидным гастритом, спастической дискринезией кишечника (спастические запоры) рекомендуется сбор: ромашка аптечная (цветы) - две части, бессмертник песчаный (цветы) - три части, зверобой продырявленный (трава) - две части, горец птичий (трава, корни) — три части, лапчатка прямостоячая (корни) - одна часть, одуванчик лекарственный (корни) - три части, мать-и-мачеха обыкновенная (лист) - три части, валерьяна лекарственная (корни) - три части, мята перечная (трава) - одна часть, аир болотный (корни) - одна часть, сушеница лесная (трава) - две части, подорожник большой (семена) - одна часть, крапива двудомная (лист) - две части, шиповн ик коричный (плод размельчить) - одна часть. Одну столовую ложку заварить пол-литром кипятка и настаивать 30 минут. Пить по полстакана четыре раза в день, через один час после еды и перед сном.

  Н. Г. Ковалева рекомендует сбор ПРИ заболеваниях печени и желчных путей: Календула лекарственная (наземная часть) - одна часть, укроп огородный (семена) - одна часть, береза белая (лист) - одна часть, сушеница лесная (трава) — одна часть, можжевельник обыкновенный (плоды) - одна часть, ромашка аптечная (цветки) - две части, земляника лесная (плоды) - две части, роза белая (лепестки) - две части, хвощ полевой (побеги) - три части, кукурузные рыльца - три части, шиповник коричный (плоды) - три части, одуванчик лекарственный (корень) - три части, бессмертник песчаный (цветки) - четыре части. Одну столовую ложку заварить пол-литром кипятка. Принимать 150 мл три раза в сутки за 10-15 минут до еды.

  Лямблиозный холецистит и холангит. Для лямблиозного холецистита, холангита характерны тупая боль постоянного характера в правом подреберье, тошнота, снижение аппетита, кашицеобразный стул, урчание. Иногда, особенно у детей, возникают схваткообразные боли в области пупка типа кишечных колик. Так проявляет себя воспаление тощей кишки (еюнит). При осмотре отмечается серовато-землистый цвет лица, иногда иктеричность склер. Язык обложен белым налетом, больше у корня. При пальпации отмечается разлитая болезненность в эпигастральной области справа и в правом подреберье. Печень выступает на 1-2 см из-под реберной дуги. Край округлый, слегка болезненный. Лямблии обнаруживаются в дуоденальном содержимом и в жидком кале при поносе. В оформленном кале можно обнаружить только цисты лямблий при окраске их раствором Люголя.

  Фитотерапия должна сочетаться с приемом химиопрепаратов (делагил, резохин, трихопол, энтеросентол, интестопан, фурозолидон, фуродонин и др.). В сборы целесообразно включать растения противопаразитарного действия: березовый лист, полынь горькая, полынь обыкновенная, тысячелистник, календула, ромашка, лебеда, пижма, душица, золототысячник, клевер и др. Желчегонные, спазмалитические. противовоспалительные растения помогают организму ликвидировать лямблиоз. Их необходимо включать в сбор, учитывая желудочную секрецию. Кислотность желудочного сока при лямблиозе нередко бывает сниженной. При составлении сбора целесообразно знать моторную функцию желчного пузыря, желудка и кишечника.

  Приводим сбор для больного хроническим холециститом, холангитом с лямблиозом. с повышенной МОТОРНОЙ функцией, гипермоторной дискинезией желчного пузыря и двенадцатиперстной кишки, гастродуоденитом с пониженной кислотностью желудочного сока и энтероколитом: березовый лист — девять частей, полынь горькая (трава) - две части, полынь обыкновенная (трава) - пять частей, тысячелистник обыкновенный - три части, ромашка аптечная (цвет) - две части, пижма обыкновенная (цвет) - две части, зверобой продырявленный (трава) - одна часть, подорожник большой (трава) - одна часть, горец птичий (трава, корни) - одна часть, лапчатка прямостоячая (корни) - две части, одуванчик лекарственный (корни) - две части, крапива двудомная (трава) - одна часть, репешок обыкновенный (трава) - три части, бессмертник песчаный (цветы) - две части. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипятка. Настаивать полчаса. Пить по четверти стакана каждый час (кроме сна). Цикл лечения пять дней с перерывом семь дней. Необходимо провести три таких
  циклов. При повторном обнаружении лямблий после месячного перерыва можно повторить курс.

  Эти сборы можно применять и при других паразитах-простейших: балантидиях, амебах и др.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});


  По материалам книги: К. А.Трескунов
  «Клиническая фитология и фитотерапия»

  Миофасциальная терапия. Реабилитация нового уровня. Часть 3

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Продолжая разговор о миофасциальной терапии, необходимо уделить особое внимание ее применению в сфере реабилитации после травм и различных тяжелых заболеваний. К настоящему моменту накоплен уже значительный опыт построения программ реабилитации на базе миофасциальной терапии, и полученные результаты позволяют утверждать, что во многих случаях динамика восстановления пациента опережала самые оптимистичные прогнозы.

  реабилитация после травм

  Основными направлениями применения миофасциальной терапии в реабилитации являются:

  • реабилитация после травм и тяжелых заболеваний опорно-двигательного аппарата.
  • реабилитация пациентов, страдающих или перенесших тяжелое заболевание нервной системы (инсульт, болезнь Паркинсона, ДЦП и т. п.).
  • реабилитация больных, страдающих ишемической болезнью сердца и перенесших инфаркт миокарда.

  Остановимся вначале на первой категории.
  Любая травма (от примитивного перелома и до тяжелых последствий катастроф) вынуждает человека на длительное время отказаться от части движений, а иногда и провести несколько недель в полной неподвижности. В результате, после снятия гипса или других обездвиживающих средств, оказывается, что мышцы за это время "разучились работать", потеряна прежняя сила, подвижность в суставах, любая попытка движения причиняет боль.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  травмы, реабилитация

  Разумеется, и раньше существовали методики восстановления мышечной активности, "разработки мышц" после длительного бездействия. Но миофасциальная терапия привнесла в этот процесс один принципиально новый момент: мышцу не просто "тренируют", постепенно повышая нагрузку и увеличивая объем движений, а к ней прикладывается и специальное внешнее воздействие, что позволяет существенно ускорить "оживление" мышечных волокон, наполнение мышечных тканей кислородом и приведение мышцы в целом к ее нормальному состоянию с точки зрения тонуса и геометрических параметров.

  Последний момент особенно важен, так как достаточно распространены случаи, когда человек, перенесший даже не слишком значительную травму, остается на всю жизнь "перекошенным" только потому, что в первые месяцы после травмы не было предпринято ничего для "растаскивания" мышцы, застывшей в сокращенном состоянии от длительного бездействия. Кроме того, при временном бездействии одного участка, нагрузка перераспределяется на другие. Так например, после травмы колена, как правило, наблюдается развитие перекоса в области таза, так как за период пребывания в гипсе всю нагрузку несла другая, здоровая нога. Поэтому полноценной реабилитацию можно будет считать в том случае, если работа ведется не только с травмированным участком, но и со всеми сопряженными участками для восстановления нормальной биомеханики всего пострадавшего "региона".

  восстановление тонуса

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Способность миофасциальной терапии восстанавливать естественный тонус и геометрические параметры мышц оказывается незаменимой при реабилитации больных с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Так, например, во многих случаях удается избежать достаточно тяжелой операции на тазобедренном суставе путем восстановления биомеханики этого сустава, то есть правильного направления его работы. А направление это задается ни чем иным, как мышцами, приходящими к суставу, и именно нарушение геометрических параметров этих мышц заставляет сустав работать "не в том направлении", постепенно разрушая его структуру.

  Все "таланты" миофасциальной терапии, повышающие эффективность реабилитации после травм, в не меньшей степени относятся и к реабилитации неврологических больных. Однако здесь, разумеется, есть своя специфика.
  Зачастую пациент, перенесший, к примеру, инсульт, не может восстановить утраченную подвижность не только из-за поражения центральной нервной системы, но и во многом из-за того же самого периода вынужденной неподвижности. Мало того, во многих случаях те ограничения подвижности, которые наблюдаются у перенесшего инсульт пациента, в результате инсульта не появились, а лишь усугубились. В этих случаях миофасциальная терапия позволяет достичь прекрасных результатов и восстановить существенный объем движений у пациента, на которого собирались, что называется, "махнуть рукой". И не только путем активизации соответствующих мышечных волокон. Как показала практика, миофасциальная терапия является также мощным нейростимулятором, способным вернуть к жизни даже часть утраченных функций центральной нервной системы.

  миафасциальная терапия

  Что касается третьего направления - реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца, то и сюда миофасциальная терапия привнесла несколько принципиально новых моментов.
  Прежде всего - это система рационализации движений и коррекции двигательных стереотипов. Дело в том, что одно и то же действие может быть совершено разными путями, но только один из них является оптимальным с точки зрения количества энергии, затраченного на его выполнение. Если действие совершается неоптимальным путем, то потребление кислорода мышечной тканью начинает превышать нормальные параметры, что приводит к необоснованному повышению нагрузки на миокард. Восстанавливая естественную биомеханику мышечного корсета, миофасциальная терапия позволяет добиться оптимального режима кровоснабжения, а значит снять с миокарда лишнюю нагрузку, чреватую неприятностями.
  Еще одна важная функция миофасциальной терапии - это система коррекции биомеханики грудной клетки и дыхательного стереотипа, которая нормализует рефлекторные влияния на сердце со стороны легочной системы, улучшает вентиляционную функцию легких и способствует лучшему насыщению крови кислородом. Здесь, пожалуй, даже нет необходимости в каких-либо комментариях, так как всем хорошо известно, насколько работа сердца и легких взаимосвязана и насколько их правильное взаимодействие принципиально для деятельности всего организма.

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  Миофасциальная терапия. Победа над стрессом. Часть 2

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Травмы кистевого сустава

  Все болезни от нервов: геморрой

  Болезни желудочно-кишечного тракта (тактика лечения методами фитотерапии). Желчнокаменная болезнь

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Желчнокаменная болезнь - это заболевание, протекающее с образованием камней в желчном пузыре и желчных протоках. Развиваются камни вследствие нарушений питания, малоподвижного образа жизни, нервных нарушений, воспаления желчного пузыря и др. Однообразное питание животной и углеводистой пищей при почти полном отсутствии растительных жиров способствует образованию холестериновых камней. Большие промежутки в приемах пищи, малоподвижный сидячий образ жизни ведут к застою желчи в желчном пузыре и желчных протоках, что способствует выпадению кристаллов кальциевых, холестериновых, угольной, фосфорной, изредка щавелевой и уксусной кислот. Участвуют в образовании камней билирубин и другие пигменты. Застою желчи способствуют спастические и атонические дискинезии желчного пузыря и общего желчного потока, двенадцатиперстной кишки, которые возникают при нарушениях вегетативной нервной системы, стрессовых состояниях и рефлекторных воздействий со стороны больных органов брюшной полости, при нарушении гормональной функции двенадцатиперстной кишки. Препятствуют образованию камней желчные кислоты.

  Развитию желчнокаменной болезни способствуют инфекции желчных путей, кишечника, воспалительные процессы, отек, инфильтрация, склероз и спайки желчного пузыря, желчных ходов, фатерова соска. Желчнокаменная болезнь способствует инфекции желчного пузыря и желчных ходов, спастическим и атоническим явлениям. При закупорке камнем протока желчного пузыря развивается острый холецистит и приступы желчной колики.

  Приступы сильнейших нестерпимых болей в правом подреберье являются характерным проявлением желчнокаменной болезни. Боли иррадируют под правую лопатку, в правую половину грудной клетки, правое плечо. У некоторых больных, особенно среднего и пожилого возраста, желчная колика сопровождается загрудинными болями. Возникновение этих болей обусловлено спазмом кардии и пищевода или стенокардией при атеросклерозе сердечных (венечных) артерий.

  Лечение желчнокаменной болезни должно проходить в три этапа. Первый этап - предупреждение увеличения размера и образования новых камней, предупреждение инфекции желчных путей, дуоденита, дискинезии, нарушений моторной функции желчного пузыря. Второй этап - лечение приступов печеночной колики, острого холецистита, холангита, дуоденита, панкреатита, механической желтухи. Третий этап - лечение хронического холецистита, хронического холангита, хронического дуоденита и панкреатита, последствий хирургического лечения. На всех этапах, наряду с диетическим, медикаментозным, физиотерапевтическим, санаторно-курортным и хирургическим лечением, большое значение имеет фитотерапия.

  На первом этапе фитотерапия сводится к назначению растений, улучшающих обмен веществ в организме. Одновременно следует включать растения противовоспалительного, желчегонного и спазмолитического действия. Для предупреждения образования новых камней важно периодическое, возможно, полное опорожнение желчного пузыря. Но опорожнение желчного пузыря не должно проходить слишком резко, так как может привести к ущемлению камня и закупорке протока желчного пузыря или общего желчного протока.

  Наилучшим желчегонным средством при наличии камней в желчном пузыре является одуванчик лекарственный. Обладая мягким желчегонным действием, он снимает спазмы сфинктеров и желчевыводящих путей двенадцатиперстной кишки, что способствует свободному прохождению желчи в кишечник. Осторожно, в малых дозах, следует применять растения, повышающие ТОНУС гладкой мускулатуры желчного ПУЗЫРЯ (льнянка, горец почечуйный, душица, пижма, кукурузные рыльца и др.). Нельзя увлекаться приемом бессмертника песчаного, повышающего образование желчи в печени и действующего антибактериально. Бессмертник песчаный, по данным О. А. Розенфельдад [13], понижает перистальтику кишечника, что может задерживать эвакуацию желчи в двенадцатиперстную кишку.

  Рекомендую следующий сбор: ромашка лекарственная (цветки) - две части, зверобой (трава) - одна часть, сабельник болотный (трава) - одна часть, синюха лазурная (корни) - одна часть, чернобыльник (трава) - две части, календула (цветки) - две части, льнянка (трава) - три части, мать-и-мачеха (лист) - три части, душица (трава) - одна часть, череда (трава) - две части, шиповник (плоды) - две части, спорыш (трава, корни) - одна часть, одуванчик (корни) — четыре части, донник лекарственный (трава) - две части, мята перечная (трава) — одна часть, брусничный лист - одна часть. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипятка. Настаивать 30 минут. Пить по полстакана четыре раза в день за 15 минут до еды и перед сном.

  Привожу сборы, рекомендуемые Иордановым, Николаевым и Боичиновым.

 • Мята перечная (лист) - одна часть, полынь горькая (трава) - одна часть, бессмертник песчаный (цветки) - одна часть, крушина (кора) - одна часть, одуванчик (корень) - одна часть, марена красильная (кора) – четыре части. Отвар из двух столовых ложек на стакан воды. Утром и вечером пить по стакану отвара.
 • Арника горная (трава) - одна часть, касатик (корневища) - одна часть, вахта трехлистная (листья) – две части, одуванчик (корень) - две части, мята перечная (листья) - две части, цикорий (корень) - две части. Отвар, как в рецепте № 1. Через день по два-три стакана отвара.
 • Чистотел (трава) - одна часть, мята перечная (лист) - одна часть. Отвар, как в рецепте №1. Утром и вечером по одному стакану отвара.
 • Крушина (кора) - одна часть, фенхель (плоды) - одна часть, бессмертник песчаный (цветки) - две части. Мята перечная (листья) - две части, полынь горькая - две части, тысячелистник (трава) - две части. Отвар, как в рецепте № 1.

 • Привожу также рецепт по В. П. Махлалюк

  Бессмертник песчаный, цветочные корзинки - три части, ревень (корни) - две части, тысячелистник (трава) - пять частей. Одну столовую ложку смеси заварить в одном стакане кипятка, настаивать 30 минут. Процедить, остудить. Применять вечером при желчно-каменной болезни.

  При сочетании желчно-каменной болезни с поносом следует назначать растения вяжущие, дубящие и снижающие перистальтику. Однако прием таких растений в больших дозах длительное время приводит к затруднению оттока желчи, растяжению желчного пузыря и желчных путей и возникновению болевого приступа. Такие растения, как зверобой, калкан, дубовая кора, ольховые шишки, плоды конского щавеля, горец змеиный, иван-чай, бессмертник песчаный, спорыш не следует применять длительное время. Их целесообразно сочетать с желчегонными и обволакивающими растениями (одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха, лапчатка гусиная, лопух, ромашка, тысячелистник, пырей ползучий, горец почечуйный, кукурузные рыльца, чистотел, крапива).

  При желчнокаменной болезни нередко наблюдается гипермоторная дискинезия желчного пузыря и желчных путей, повышение тонуса их гладкой мускулатуры вплоть до судорожных сокращений (спазмы). Применение в больших дозах льнянки, горца почечуйного, тысячелистника, мать-и-мачехи, шиповника, алоэ, пырея ползучего, кукурузных рылец, василька, клевера, барбариса, листа сены, коры крушины, жостера может привести к приступам печеночной колики вследствие продвижения и ущемления камня в шейке желчного пузыря или в желчных протоках и судорожных сокращений гладкой мускулатуры. Для профилактики "колики" необходимо включать одуванчик, мяту, ромашку, подорожник, зверобой.

  При сочетании желчнокаменной болезни со спастическими запорами следует назначать растения спазмолитического действия (одуванчик, багульник, мята, подорожник, тысячелистник, хвощ полевой и др.).

  Рекомендую следующий сбор: ромашка аптечная (цветы) - две части, подорожник большой (лист) - пять частей, одуванчик лекарственный (корни, лист) - пять частей, хвощ полевой (побеги) - одна часть, валерьяна лекарственная (корни) - одна часть, душица обыкновенная (трава) - две части, лапчатка гусиная (трава) - три части, аир (корни) - две части, мята перечная (трава) - три части. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипятка, настаивать 40 минут, пить по полстакана четыре раза в день за 15-20 минут до еды и перед сном.

  Можно рекомендовать также следующий сбор: тысячелистник обыкновенный (трава) - одна часть, горец почечуйный (трава) – три части, зверобой продырявленный (трава) - одна часть, шиповник (плоды растолочь)
  одна часть, мята перечная (трава) - одна часть, одуванчик лекарственный (корни) - пять частей, Черноголовка обыкновенная (трава) - одна часть, календула лекарственная (трава)'- две части. Способ приготовления и приема тот же.

  Длительные и часто повторяющиеся спазмы гладкой мускулатуры толстого кишечника приводят к застою каловых масс перед спастическими участками. Стенка кишечника в этих участках длительно растягивается и теряет эластичность, мышечная стенка атрофируется. Развивается спастически-атонический запор. Возникает необходимость в сборы включать растения, повышающие тонус гладкой мускулатуры кишечника и усиливающие перистальтику кишечника: льнянка, горец почечуйный, душица, подорожник, пижма, тысячелистник, мать-и-мачеха и др.

  Особенно показаны растения при желчнокаменной болезни, сочетающейся с атоническим и гипотоническим запором. Однако всегда необходимо помнить, что ЛИКВИДИРУЯ запор, можно вызвать ПРИСТУП желчной колики.

  Целесообразно для таких больных иметь отдельный слабительный сбор и добавлять его, начиная с минимальной дозы, постепенно, понемногу повышая до получения нормального стула один раз в день. Одновременно принимать 25 капель настойки цветов одуванчика три-четыре раза в день и ПРИ появлении болей.

  ПРИСТУП желчной колики. Приступ печеночной колики возникает вследствие прохождения, ущемления камня в шейке желчного пузыря, желчных протоках и в фатеровом соске. Растяжение стенок протоков камнем, травма их внутренней оболочки рефлекторно вызывает судорожное сокращение гладкой мускулатуры в месте нахождения камня. Камень еще больше ущемляется, возникают сильные боли, задержка желчи и ее накопление в протоке (протоках). Судорожное сокращение гладких мышц (спазм) еще более усиливается. Боли, локализуясь в правом подреберье, эпигастральной области, иррадируют в правую половину грудной клетки, в правое плечо и правую подлопаточную область. Нередко боли иррадируют в область сердца, вызывая приступ стенокардии.

  Печеночная (желчная) колика может сопровождаться механической желтухой, лихорадкой, лейкоцитозом. Больные с печеночной коликой должны быть под наблюдением хирурга и при показаниях подвергаться хирургическому лечению.

  Фитотерапия ПРИ печеночной колике способствует снятию болевого приступа и СУДОРОЖНОГО сокращения гладкой мускулатуры желчных ходов. Это способствует свободному прохождению камня (камней) в двенадцатиперстную кишку или возвращению их в полость желчного пузыря.

  Наиболее ДОСТУПНЫМ, эффективным средством быстрого снятия спазма гладкой мускулатуры и приступа желчной колики является настойка цветов или корней одуванчика 1:20 [84]. 25 капель настойки одуванчика в 30мл теплой воды во время приступа и три-четыре раза в день через полчаса после еды и перед сном. Через 10-15 минут приступ прекращается и может больше не возобновляться. Болевой приступ быстро снимает прием 1,0 порошка корней синюхи лазурной, смешанной с десертной ложкой меда или сиропа варенья.

  Для предупреждения ПОВТОРНЫХ приступов целесообразно применять сбор № 6 по Н. Г. Ковалевой: ромашка аптечная (репешок можно заменить тысячелистником обыкновенным) - две части, зверобой продырявленный (трава) — одна часть, подорожник большой (лист) - две части, репешок обыкновенный (трава) - одна часть, мята перечная (трава) - две части. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипятка. Настаивать 30 минут. Пить по четверть стакана каждый час в течение двух дней, затем по полстакана четыре раза в день за 15-20 минут до еды и перед сном. Курс лечения 10-15 дней.

  При наличии частых приступов печеночной колики, без желтухи, лихорадки и лейкоцитоза, следует назначать болеутоляющие растения: аир болотный, бессмертник песчаный, буквица лекарственная, валерьяна лекарственная, василек синий, герань луговая, яснотка белая, горец перечный и др.

  Болеутоляющие растения целесообразно сочетать со спазмолитическими: аир болотный, валерьяна лекарственная, багульник болотный, подорожник большой, одуванчик лекарственный и др.

  В связи с этим рекомендую нижеследующие рецепты:

  • Аир болотный (корни) - две части, багульник болотный (трава) - одна часть, одуванчик лекарственный (лист, корни) - пять частей, зверобой продырявленный (трава) - две части, чистотел большой (трава) - две части, иван-чай узколистный (лист) - одна часть, подорожник большой (лист) - три части, хвощ полевой (побеги)-две части, шиповник коричный (плод)-две части. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипятка. Настаивать 30 минут. Пить по полстакана четыре раза в день за 15-20 минут до еды и перед сном.
  • Бессмертник песчаный (цветы)-две части, валерьяна лекарственная (корни)-три части, тысячелистник обыкновенный (трава) - три части, ноготки календулы лекарственной (наземная часть) - три части, золототысячник зонтичный (трава) - две части, лапчатка гусиная (трава) - пять частей, манжетка обыкновенная (трава) - одна часть, малина обыкновенная (лист) - одна часть, щавель конский (плоды) - одна часть, одуванчик лекарственный (лист) - пять частей. Готовить и принимать, как в предыдущем рецепте. Если присоединяется желтуха, лихорадка, лейкоцитоз, при отсутствии срочных показаний к оперативному лечению, необходимо наряду со спазмолитическими, болеутоляющими растениями, усилить желчегонный, противовоспалительный, противомикробный эффект сбора: ромашка аптечная (цвет) - две части, тысячелистник обыкновенный (трава) - три части, подорожник большой (лист) - пять частей, лопух большой (лист) - одна часть, крапива двудомная (лист) — две части, одуванчик лекарственный (лист) — пять частей, ноготки лекарственные (цветы) - три части, герань луговая, наземная часть - две части, лапчатка гусиная (трава)
 • две части, лапчатка прямостоячая (корни) - одна часть, шиповник коричный (плоды) - три части, горец почечуйный (трава) - две части, барбарис обыкновенный (лист) - две части, льнянка обыкновенная (трава) две части, душица обыкновенная (трава) - две части, чистотел большой (трава) — одна часть, зверобой продырявленный (трава) - пять частей.
 • одну столовую ложку заварить пол-литром кипятка, настаивать 30 минут. Пить по четверти стакана каждый час в течение двух дней. Затем по полстакана четыре раза в день за 15-20 минут до еды и перед сном. Курс лечения 10-15 дней до операции и после операции с момента разрешения пить и далее в течение не менее трех месяцев.

 • По материалам книги: К. А.Трескунов
  «Клиническая фитология и фитотерапия»

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Болезни желудочно-кишечного тракта (тактика лечения методами фитотерапии). Хронический гепатит

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Хронический гепатит возникает чаще всего в результате перехода ОЭВГ в хроническую форму.

  Хронический гепатит может протекать доброкачественно без клинических проявлений и обострений, характеризуясь лишь незначительным увеличением печени, без нарушений ее функций. В других случаях хронический гепатит протекает более тяжело с обострениями, нарушением функции печени, желтухой. В печени возникают очаги некроза гепатоцитов. Погибшие клетки заменяются соединительной тканью. Печень сморщивается, развивается цирроз печени.

  Больные хроническим гепатитом доброкачественного течения в специальном лечении не нуждаются. Фитотерапия направлена на лечение сопутствующих заболеваний органов пищеварения и нарушения их функции.

  Больные с тяжелым хроническим агрессивным гепатитом нуждаются не только в диетическом, медикаментозном лечении, но и в постоянной фитотерапии. Необходимо с помощью растений облегчить функцию печени, ослабить аутоаллергические и некротические процессы в ней. Кроме того, фитотерапия дает возможность уменьшить или снять воспалительные отек и инфильтрацию печени. Этим требованиям удовлетворит следующий сбор: ромашка аптечная (цветы) - две части, подорожник большой (лист) - три части, зверобой продырявленный (трава) - две части, малина обыкновенная (лист, стебли)-две части, сабельник болотный (трава)-две части, бессмертник песчаный - две части, буквица лекарственная - одна часть, глухая крапива (цветки) - одна часть, шиповник (плод) - три части, герань луговая (трава) - две части, одуванчик лекарственный (корни) - три части.

  Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипятка, настаивать 30 минут. Пить по полстакана четыре раза в день за 15 минут до еды и перед сном.

  Обоснование: Способствуют желчеобразовательной, желчегонной функции печени одуванчик, шиповник, зверобой, подорожник, ромашка, глухая крапива, бессмертник песчаный, герань луговая. Одновременно эти растения снимают спазмы желчевыводящих путей, регулируют функцию сфинктеров, действуют противовоспалительно и регенераторно. Зверобой, ромашка, сабельник, малина, одуванчик действуют противовирусно. Бессмертник песчаный, ромашка, подорожник, глухая крапива, одуванчик действуют антитоксически. Буквица, глухая крапива, ромашка, подорожник обладают противоаллергическим действием, снимая воспаление аллергического происхождения.

  Фитотерапию при хроническом гепатите тяжелой формы приходится ПРОВОДИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ, ПОЭТОМУ необходимо иметь несколько сборов растений для их чередования по месяцам.

  • Вероника лекарственная (трава) - одна часть, черника обыкновенная (лист) - одна часть, крапива двудомная (лист) - две части, калина (кора молодых веток) - одна часть, тысячелистник обыкновенный (трава) – две части, календула (наземная часть) - две части, береза (лист) - две части, брусничный лист - две части, бессмертник песчаный - две части, одуванчик лекарственный - пять частей, шиповник (плоды) - три части.

  Одну столовую ложку смеси заварить полулитром кипятка, настаивать 30 минут. Пить по полстакана четыре раза в день за 15-20 минут до еды и перед сном.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Будра плющевидная (трава) - одна часть, буквица лекарственная (трава) - одна часть, василек луговой (трава) - одна часть, земляника (лист) - две части, лапчатка прямостоячая (корни) - две части, льнянка обыкновенная (трава) - две части, одуванчик лекарственный - пять частей, репешок обыкновенный (трава) – одна часть, крапива двудомная (лист) - две части, мать-и-мачеха (лист) - две части, ромашка аптечная (цветки) - одна часть, пырей ползучий (корни) - одна часть, смолка (трава) - одна часть, спорыш (трава) - одна часть, череда (трава) - одна часть, чистотел (трава) - одна часть, шиповник (плоды) - три части, подорожник большой (лист) - три части.


  Одну столовую ложку заварить пол-литром кипятка. Настаивать 30 минут. Пить по полстакана четыре раза в день за 15-20 минут до еды и перед сном.

  Обоснование: Будра плющевидная числится в литературе как ядовитое растение, однако ее ядовитые свойства весьма туманны. При многолетнем применении будры плющевидной в терапевтических дозах мы ни разу не отметили побочных явлений и осложнений. В то же время это растение является сильнейшим регенератором печени. Оно восстанавливает гепатоциты, клетки эпителия и тормозит рост злокачественных клеток. Вероника, буквица, будра, репешок являются спазмолитиками гладкой мускулатуры и антиаллергическими растениями. Черника, василек луговой, смолка, пырей ползучий, чистотел нормализуют желчеобразовательную функцию печени.

  Назначая растения при хроническом гепатите и циррозе печени, следует учитывать, что печень с нарушенной дезинтоксикационной способностью не может обезвреживать в достаточной мере токсические вещества растений, в частности эфиры, альдегиды, кетоны и др. В связи с этим больные плохо переносят полынь, пижму, тысячелистник, душицу, ромашку, сосну, мяту. Эти растения должны назначаться в небольших количествах и в сочетании с другими растениями.

  Ниже приводим сборы, рекомендуемые Иордановым, Николовым, Бойчиновым [5], при гепатите и циррозе печени.

 • Цикорий (корень) - одна часть, хвощ полевой (трава) - одна часть, тысячелистник (трава) - одна часть, зверобой (трава) - одна часть. Две полных чайных ложки сбора залить стаканом кипятка. Утром и вечером по одному стакану настоя.
 • Валерьяна (корень)-две части, боярышник (цветки)-две части, барбарис (кора)-три части, мята перечная (лист) - три части. Прием, как в предыдущем рецепте.
 • Барбарис (плоды) - одна часть, береза (листья) - одна часть, орех грецкий (листья) - одна часть, волчец кудрявый (трава) - одна часть, зверобой (трава) - одна часть, тысячелистник (трава) - одна часть. Одну столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка. Выпить в три приема за день.
 • Крушина (кора) - одна часть, тмин (плоды) - одна часть, волчец кудрявый (трава) - одна часть, зверобой (трава) - одна часть, тысячелистник (трава) - одна часть. Прием, как в предыдущем рецепте. В день два-три стакана настоя.
 • Шиповник, плоды (растолочь) - одна часть, пырей (корневища) - одна часть, крапива двудомная (листья) - одна часть. Прием, как в предыдущем рецепте.
 • Адонис (трава) - одна часть, тысячелистник (трава) - одна часть, чистотел (трава) - две части. Отвар из столовой ложки смеси на стакан воды. Пить два раза в день по одному стакану отвара.
 • ПРИВОДИМ также рецепты, рекомендуемые В. П. Махлаюк [7].

  • Зверобой (трава)-одна часть, спорыш (трава) - две части, цикорий (трава)-три части, бессмертник песчаный (цветочные корзинки) - четыре части, ромашка аптечная (цветочные корзинки) - одна часть, ноготки (цветочные корзинки) - четыре части, крушина ломкая (кора) - три части. 20 г смеси настаивать 12 часов в трех стаканах воды, кипятить пять минут, еще раз настаивать 30 минут, процедить. Принимать по полстакана четыре раза в день через один час после еды.
  • Зверобой (трава) - две части, бессмертник песчаный (трава) - три части, четыре столовых ложки смеси настаивать 5-10 минут, процедить. Принимать по полстакана четыре раза в день через один час после еды.
  • Бессмертник песчаный (цветочные корзинки) - три части, льнянка (трава) - три части, кукуруза (рыльца) - две части. 40 г смеси настаивать в одном литре кипятка, процедить. Принимать по полстакана четыре раза в день через один час после еды.

  По материалам книги: К. А.Трескунов
  «Клиническая фитология и фитотерапия»

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Болезни желудочно-кишечного тракта (тактика лечения методами фитотерапии). Острый эпидемический вирусный гепатит

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Клиническая фитология и фитотерапия болезней печени исходит не только из этиологии, патогенеза болезней печени, но также из особенностей строения (анатомия) и функции печени (физиология). Печень - паренхиматозный орган, построенный в основном из работающих клеток, гепатоцитов. Клетки, конгломераты клеток (дольки) опутаны сосудами, по которым протекает кровь, желчь, лимфа. Помимо венозного (кровь идет к сердцу) и артериального (кровь идет от сердца) в печени развито портальное кровообращение ( кровь идет из органов брюшной полости: желудка, кишечника, поджелудочной железы). Все, что всасывается в кровь в желудке, кишечнике, поступает в печень, где обезвреживаются, перерабатываются, откладывается про запас: углеводы в виде животного крахмала - гликогена, белки в виде альбумина, глобулина и др. Печень принимает на себя первый удар токсинов, в том числе алкоголя, амортизируя удар, обезвреживая или создавая безвредные соединения. Основная масса тепла, иммунных тел создается именно в печени. Печень обладает огромными запасами прочности по отношению к микробам, вирусам и токсинам. Но эта прочность не беспредельна. Особенно опасны для печени вирусы гепатита.

  В печени воспалительный процесс чаще ограничивается двумя начальными, обратимыми стадиями: гиперемией и отеком. Очень редко, при большой вирулентности микробов (стафилококк) и резком ослаблении защитных сил организма, развивается инфильтрация, некроз и нагноение. С учетом этих особенностей, при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, при интоксикациях экзогенных (поступление токсинов извне) и эндогенных (образование ядов внутри организма) следует, как можно раньше начинать фитотерапию. При этом надо использовать противомикробные, противовирусные и антитоксические растения. Кроме того, не следует забывать о растениях, останавливающих и подвергающих обратному развитию воспаление на первой (гиперемия) и второй стадии (отек). К ним относятся вяжущие и обволакивающие растения, останавливающие гиперемию, противоотечные, мочегонные и налаживающие микроциркуляцию.

  ОСТРЫЙ эпидемический ВИРУСНЫЙ гепатит. Острый эпидемический вирусный ОЭВГ, гепатит является наиболее частым и тяжелым заболеванием печени. Вирусом А чаще заражаются через грязные руки, пищу и воду, вирусом В, С, ВС - через кровь. Скрытый период эпидемического гепатита продолжается от недели до нескольких месяцев. Острый сывороточный гепатит (ОСГ) протекает более тяжело, чаще осложняется острой желтой дистрофией печени (ОЖДП), нередко переходит в хроническую форму, прогрессирующую в цирроз печени. ОЖДП - это гибель в короткий срок основной массы печеночных клеток, гепатоцитов, что часто приводит к смерти, а при выживании - к циррозу печени [82].

  ОЭВГ начинается с потери аппетита, недомогания, слабости, тошноты, отрыжки, болей в суставах, субфебрильной лихорадки, болей в правом подреберье, в подложечной области. В этот период заболевание редко распознается. Симптомы заболевания обусловлены воспалительным процессом двенадцатиперстной кишки, отеком слизистой фатерова соска, что затрудняет отток желчи. Первым объективным признаком ОЭВГ является темная моча, напоминающая по цвету пиво или крепко заваренный чай. Такая моча окрашивает в кирпичный цвет белье вследствие содержания в ней избыточного количества уробилина.

  Вначале поврежденная печень теряет способность в достаточной мере переводить уробилин в билирубин, и уробилин, накапливаясь в крови, выводится с мочой. Затем печень теряет способность выводить с желчью желчные пигменты и желчные кислоты. Они накапливаются в крови и пропитывают ткани, развивается желтуха. Чем тяжелее острый гепатит, тем интенсивней желтуха.

  Для развития желтухи, даже при очень тяжелом гепатите, нужно не менее четырех дней. ОЖДП заканчивается смертью, а желтуха не успела развиться. В таких случаях своевременная диагностика крайне необходима для успешного лечения, но она весьма затруднительна. Безжелтушные формы ОЭВГ встречаются чаще, чем желтушные. Они более опасны в эпидемиологическом отношении и чаще переходят в хронические формы.

  Лечение ОЭВГ сводится к созданию максимального физического и психического покоя, к диетическому питанию, содержащему достаточное количество полноценных белков и витаминов. В тяжелых случаях назначают глюкокортиконды, иммуннодепресанты и другие препараты.

  К противовирусным растениям относятся малина, мята, сосна, липа, ива, одуванчик, календула, чернобыльник, ромашка, чистотел. К антитоксическим растениям относятся бессмертник песчаный, малина, календула, подорожник, сабельник.

  К противоаллергическим растениям относятся ромашка, аир, богульник, буквица, валерьяна, календула, калина, крапива, лапчатка, лопух, мать-и-мачеха, подорожник, шиповник, тополь, тысячелистник, черника, Черноголовка, шалфей.

  В первые дни заболевания, когда преобладают диспептические явления, можно назначить сбор по Н. Г Ковалевой: ромашка аптечная (цвет) - две части, подорожник большой (листья) - две части, зверобой продырявленный (трава) - одна часть, ремешок обыкновенный (трава) - одна часть, мята перечная (лист) - две части.

  Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипятка, настаивать 30 минут. Пить по четверти стакана каждый час один-два дня. Затем по полстакана четыре раза в день: за 15 минут до еды и перед сном. В этом сборе репешок можно заменить травой тысячелистника обыкновенного в такой же дозе (сбор №1).

  С появлением признаков эпидемического гепатита, признаков повреждения печени и интоксикации следует назначать растения противовирусные, облегчающие отток желчи, противовоспалительные, дезинтоксикационные, регенераторные: малина обыкновенная (лист)-три части, подорожник большой (лист)-две части, календула лекарственная (цвет) - одна часть, одуванчик лекарственный (корни) - пять частей, шиповник коричный (плоды) - две части, ромашка аптечная (цвет) - одна часть.

  Одну столовую ложку заварить пол-литром кипятка. Настаивать 30 минут. Пить по полстакана четыре раза в день за 15-20 минут до еды и перед сном.

  Крапива двудомная (лист) - две части, лапчатка гусиная (трава) - одна часть, ива козья (кора молодых веток) - одна часть, одуванчик лекарственный (корни) - пять частей, сабельник болотный (трава) - одна часть, тысячелистник обыкновенный (трава) - одна часть.

  Одну столовую ложку заварить пол-литром кипятка, настаивать полчаса. Пить по полстакана четыре раза в день за 15 минут до еды и перед сном.

  При тяжелых формах ОЭВГ и ОЖДП фитотерапию необходимо направлять на приостановку некроза гепатоцитов, печеночных клеток. При их распаде образуются токсические вещества, которые наводняют кровь, отравляют головной мозг. Вследствие этого возникают бред, периоды моторного возбуждения, сменяющиеся тяжелой депрессией. В сбор следует включать антитоксические, психотропные растения.

  Наиболее адекватным сбором при тяжелых формах ОЭВГ и ОЖДП является: ромашка аптечная (цвет), подорожник большой (лист), мята перечная (лист) - по две части, тысячелистник обыкновенный (трава), кипрей узколистный (лист), ноготки лекарственные (цвет), репешок обыкновенный (трава) - под одной части.

  Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипящей воды. Настаивать один час. Процедить. Пить по четверти стакана в теплом виде каждый час (кроме сна) в течение двух суток. Затем по полстакана четыре раза в день за 15 минут до еды и перед сном. Курс лечения три месяца. Обоснование: ромашка, подорожник, тысячелистник, ноготки останавливают некроз гепатоцитов и способствуют их восстановлению, регенерации. Сильнейшим регенератором печени является донник лекарственный, что убедительно показано в эксперименте [15]. Однако он же является антикоагулянтом, тормозит образование протромбина печенью. При тяжелых формах ОЭВГ и ОЖДП протромбин - образовательная функция печени резко нарушена и часто бывают кровоизлияния. Правда, последним препятствуют сильные кровоостанавливающие тысячелистник и подорожник, поэтому в отдельных случаях можно добавлять к сбору одну часть донника лекарственного. Подорожник, календула действуют антитоксически. Ромашка, кипрей, мята снимают перевозбуждение центральной нервной системы и действуют как антидепрессанты. Фитотерапия тяжелых форм ОЭВГ не исключает, а предполагает одновременное капельное и струйное введение плазмы, глюкозы, инсулина, преднизолона, витаминов, гемосорбцию, лазеротерапию и другие методы реанимации.

  По материалам книги: К. А.Трескунов
  «Клиническая фитология и фитотерапия»

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Болезни желудочно-кишечного тракта (тактика лечения методами фитотерапии). Дисбактериоз

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Дисбактериоз - нарушение нормального соотношения микрофлоры в организме человека. Чаще всего наблюдается кишечный дисбактериоз. Причиной его возникновения является частое применение антибиотиков широкого спектра действия гормонов, различные болезни органов пищеварения, расстройство нервной и эндокринной регуляции пищеварения, неправильное питание, торопливая еда, однообразное питание, употребление холодной, недоброкачественной и загрязненной микроорганизмами пищи.

  Дисбактериоз в основном протекает с малым количеством нормальной кишечной палочки или с полным ее отсутствием и с преобладанием протея, стафилококка и патогенных кишечных бактерий. Нередко дисбактериоз развивается после дизентерии, сальманелиза, лямблиоза, глистных заболеваний, а также на фоне гастрита и дуоденита с пониженной секретерной функцией желудка. Способствуют развитию дисбактериоза холецистоге-патиты и панкреатиты.

  Дисбактериоз может привести к острому и хроническому колиту, энтероколиту, дуодениту, гастриту, панкреатиту, холангиту и другим тяжелым заболеваниям. При определенных неблагоприятных условиях кишечный дисбактериоз является источником тяжелого стафилококкового и протейного сепсиса, пиэлонефрита, анемии.

  Для дисбактериоза характерны вздутие, урчание, поносы, запоры, временами боли в животе, общая слабость, плохой аппетит, головные боли, головокружения.

  Лечение дисбактериоза весьма затруднительно, Так как антибиотики губительно действуют, прежде всего, на кишечную палочку, а стафилококки и протей обладают большой устойчивостью. Энтеросептол, мексаформ, мексаза, интестопан дают хороший результат при дисбактериозе, но необходимо длительное применение, которое опасно осложнениями (невриты, миэлопатии, поражение зрительного нерва) Применение колибактерина весьма обременительно и часто недостаточно эффективно.

  Весьма эффективна при дисбактериозе фитотерапия. Лекарственные растения ликвидируют патогенную флору (стафилококк, протей и др.) и способствуют развитию нормальной кишечной палочки. Одновременно фитотерапия позволяет снимать воспалительные явления в кишечнике, восстанавливать его функцию. Ликвидации дисбактериоза способствует и налаживание функции желудка, поджелудочной железы, печени и желчевыводящих путей.

  В основу фитотерпии дисбактериоза закладывается противомикробное действие растений. Наибольшим эффектом в этом отношении обладают: календула лекарственная, зверобой продырявленный, подорожник большой, тысячелистник обыкновенный, лапчатка гусиная, пижма обыкновенная, хвощ полевой, лопух большой, береза белая, ромашка лекарственная, душица обыкновенная, крапива двудомная, брусника обыкновенная, герань луговая, дуб летний, ежевика сизая, земляника лесная, золотая роза, ива козья, клевер луговой, полынь горькая, татарник колючий, толокнянка обыкновенная, чистотел большой, шалфей лекарственный, щавель конский, ольха клейкая, эвкалипт шариковый, шиповник майский.

  Сборы следует составлять исходя из заболеваний, сопровождающих дисбактериоз и их проявления. При дисбактериозе, сопровождающемся только уменьшением кишечной палочки, не следует назначать сильные противомикробные растения. Внимание нужно направить на улучшение функции органов пищеварения и уменьшение воспалительного процесса. Если при таком виде дисбактериоза секреторная функция желудка понижена, можно назначать растения, стимулирующие секреторную функцию желудка.

  Привожу несколько рецептов профилактики и лечения дисбактериоза.

  Рецепт № 1.

  Ромашка аптечная (цветы) - две части, тысячелистник обыкновенный (трава) - пять частей, зверобой продырявленный (трава) - две части, подорожник большой (лист) - три части, хвощ полевой (зеленые побеги) - одна часть, лапчатка гусиная (трава) - две части, шиповник (плоды) - две части. Столовую ложку заварить пол-литром кипятка. Настаивать на водяной бане 30 минут. Пить по полстакана четыре раза в день за 15 минут до еды и перед сном.

  При колидифицитном дисбактериозе, протекающем с поносом, целесообразно дополнительно назначать вяжущие: репешок обыкновенный, конский щавель (плоды), лапчатка прямостоячая (корень), ольховые шишки (соплодия), горец птичий (трава), лист малины, иван-чай (лист), земляника лесная (лист), дубовая кора. Но этот сбор нельзя применять более 5 дней. Его надо чередовать с рецептом № 2

  Рецепт № 2.

  Ромашка аптечная (цветы) - 1 часть, тысячелистник обыкновенный (трава) - одна часть, горец птичий - спорыш (трава) - две части, лапчатка прямостоячая (корни) - три части, подорожник большой (лист) - одна часть, лист земляники - две части, репешок обыкновенный (трава) - две части.

  Столовую ложку заварить пол-литром кипятка, нартаивать на водяной бане один час. Пить по четверти стакана каждый час в течение одного-двух дней. По прекращению поноса переходить на четырехразовое питье по полстакана.

  Дисбактериоз с преобладанием стафилококка и протея протекает более тяжело и упорно, по преимуществу с поносами. Такие больные ослаблены, многократно, почти непрерывно болеют так называемыми простудными заболеваниями, ангинами, пневмониями, пиэлонефритом. фурункулезом. Дети отстают в умственном и физическом развитии, теряют аппетит, худеют. В этом случае необходимо усилить противомикробную фитотерапию, не забывая об общеукрепляющем воздействии. Противопоносное лечение должно быть умеренным, без торможения выделения пищеварительных соков.

  Рецепт № 3

  Poмашка аптечная (цветы) две части, березовые почки (листья) - две части, клевер луговой цветы) - одна часть, лопух большой (лист) одна часть, зверобой продырявленный (трава) - три части, календула (цветы) пять частей, подорожник большой (лист) - две части, шалфей лекарственный (трава) - одна часть, тысячелистник обыкновенный (трава) - четыре части, роза белая (лепестки) - одна часть, душица обыкновенная - одна часть, пижма обыкновенная (цветы) - одна часть, лапчатка гусиная (трава) - три части, брусничный лист - две части, шиповник майский (плоды) - две части.

  Столовую ложку заварить поллитром кипятка, настаивать на водяной бане 30 минут. Процедить и пить по четверти стакана четыре раза каждый час в течение двух дней, затем по полстакана четыре раза в день за тридцать минут до еды и перед сном.

  Рецепт № 4

  Ромашка аптечная (цветы) - четыре части, зверобой продырявленный (трава) - десять частей, береза белая (лист) четыре части, календула лекарственная (цветы)-две части, крапива двудомная (лист)-одна часть. подорожник большой (лист) - четыре части, тысячелистник обыкновенный (трава) - шесть частей, лапчатка гусиная (трава) - четыре части, брусника обыкновенная - четыре части, пижма обыкновенная (цветы) - две части, ольха липкая (шишки) - одна часть, хвощ полевой (трава) - одна часть, горец птичий - спорыш (трава) - две части, горец почечуйный (трава) - одна часть, земляника лесная (лист) - четыре части.

  Приготовление, как в рецепте № 3.

  Рецепт № 5

  Ромашка аптечная (цветы) - две части, береза белая (лист, почки) - две части, дуб летний (кора) - одна часть, кровохлебка лекарственная (корни) - одна часть, череда трехраздельная (трава) - одна часть, иван-чай узколистный (лист) - одна часть, зверобой продырявленный (трава) - десять частей, календула лекарственная (цветы) - две части подорожник большой (плоды) - две части, шалфей лекарственный (трава) - одна часть, тысячелистник обыкновенный (трава) - три части, лапчатка гусиная (трава) - две части, брусника обыкновенная (лист)-две части, пижма обыкновенная (цветы) - одна часть, одуванчик лекарственный (корни) - две части, земляника лесная (лист! - две части, ольха клейкая (шишки - растолочь) - одна часть, мать-и-мачеха обыкновенная (лист) - одна часть, хвощ полевой (трава) - две части, донник лекарственный (трава) - две части.

  Приготовление и прием, как в рецепте № 3.

  По материалам книги: К. А.Трескунов
  «Клиническая фитология и фитотерапия»

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Лечение запоров травами (методы фитотерапии)

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Запор - мучительное страдание многих людей. Чаще всего он связан с заболеванием кишечника (колит, дискинезия, дисбактериоз и др.). Запор может быть также проявлением язвенной болезни, гастрита, дуоденита, холецистита, болезней нервной эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Запор может возникнуть в результате сидящего, малоподвижного образа жизни и вследствие вынужденной задержки стула, вынужденного постельного режима

  В происхождении запора большое значение имеет диетический, щадящий характер питания, пища протертая, лишенная клетчатки, витамина В. Хлеб из пшеничной муки тонкого помола, макароны, вермишель и т. п.

  Запоры бывают спастического, атонического, гипотонического и смешанного характера.

  Наряду с лечением основного заболевания при запорах рекомендуется применять лекарственные растения слабительного действия, которые усиливают перистальтику кишечника, тонус гладкой мускулатуры кишечника и уменьшают скорость всасывания воды за счет быстрого прохождения каловых масс по толстому кишечнику.

  К таким растениям относятся клещевика (касторовое масло), лист сены, крушина, ревень, жостер. Эти растения дают хороший эффект при атонических и гипотонических запорах, при которых тонус кишечника снижен, перистальтика замедлена, а вода, вследствие застоя каловых масс, почти полностью всасывается, и кал становится твердым, формируется в длинный цилиндр большого диаметра и поэтому застревает на долгое время у заднепроходного отверстия.

  В таких случаях для облегчения выхода каловых масс целесообразно применять свечи с ихтиолом ("бите-ол"), глицерином, вводить их в прямую кишку перед актом дефекации. Хороший результат дает противогемо-ройная фитомазь № 2. на которую получен российский патент с приоритетом 1988 г.

  При хронических запорах, вследствие длительного пребывания плотной каловой массы в прямой кишке и постоянного давления на ее вены (геморроидальные вены), происходит застой венозной крови в нижних отделах прямой кишки. Геморроидальные вены удлиняются, расширяются, делаются извитыми. Из них образуются "шишки", которые при длительном сидении на унитазе и натуживании выпадают. При вставании с унитаза геморроидальные "шишки" ущемляются мышцами заднепроходного кольца. Присоединяется тромбофлебит геморроидальных вен, т. е. образование кровяных сгустков - тромбов и воспаление вен. Появляется зуд, жжение, сильные боли, кровотечения, усугубляются явления запора.

  При запоре, осложненном геморроем, целесообразно применять 10-20%-ные мази из травы горца почечуйного, донника лекарственного на масле какао или другом тугоплавком жире.

  Такую мазь можно приготовить в домашних условиях. Для этого отвесить по 20г горца почечуйного и донника лекарственного. Размолоть их в мясорубке, затем в кофемолке. Тщательно растереть и размешать их в 160г расплавленного (неподжаренного!) нутряного свиного сала. Мазь готова. Вводить ее в прямую кишку, предварительно смазывая с легким массажем заднепроходное отверстие. Вводить можно 2-3 раза в день. При отсутствии кофемолки и для усиления резорбтивного действия можно смесь трав и жира поставить на четыре часа в водяную баню. После чего отжать через два слоя марли, остудить, помешивая, чтобы частицы трав не осели на дно. Мазь хранить больше 2-3 месяцев в холодильнике не рекомендуется, так как жир прогоркает.

  После снятия острых явлений геморроя можно переходить на микроклизмы из горячего настоя того же сбора, который принимается внутрь. Перед клизмой не рекомендую делать очистительные клизмы, так как они при ежедневном применении способствуют развитию колита и вымывают полезную для иммунитета и получения витаминов группы В, кишечную палочку.

  Для микроклизмы берется детская резиновая "груша" объемом не более 50 мл. Набирается остуженный водный настой сбора растений. Конец "груши" смазывается вазелином или сливочным маслом или фитомазью, осторожно вводится в прямую кишку, после чего выдавливается на основание груши до полного выдавливания жидкости. Если будет позыв на акт дефектации, его подавлять не следует. После эффективного или неэффективного опорожнения прямой кишки микроклизму повторяют. Желательно сдержать повторный позыв хотя бы на 30 минут.

  Микроклизму следует делать в положении лежа на спине с притянутыми к животу коленями. Если такое положение затруднено, можно проводить в любом другом положении.

  Запоры спастического или спастически-атонического характера распознаются по фрагментизированному калу: в виде твердого цилиндра с перетяжками или "овечьему" калу. Следует применять растения, снимающие спазмы гладкой мускулатуры толстого кишечника и способствующие его перистальтике. К таким растениям относятся: одуванчик лекарственный, ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, подорожник большой, валерьяна лекарственная, тмин, укроп огородный, зверобой продырявленный, донник лекарственный, душица обыкновенная, мята перечная, лапчатка гусиная, петрушка огородная, пижма обыкновенная, полынь горькая, полынь обыкновенная, хмель, фиалка трехцветная полевая.

  Атонический, гипотонический запор Распознается по калу в виде плотного гладкого цилиндра большого диаметра. Целесообразно применять растения, усиливающие тонус гладкой мускулатуры и перистальтику кишечника. Они одновременно стимулируют сокращение желчного пузыря и улучшают поступление в кишечник желчи, которая способствует перистальтике кишечника. Однако эти растения одновременно тонизируют гладкую мускулатуру матки. Их беременным женщинам следует применять с осторожностью так как они могут вызвать аборт или преждевременные роды. К таким растениям относятся льнянка обыкновенная, душица обыкновенная, горец почечуйный, ревень тангутский, крушина ломкая, инжир обыкновенный, александрийский лист, тысячелистник обыкновенный, василек синий, бузина черная, цикорий дикий и др. С осторожностью следует их применять и больным с желчно-каменной болезнью, так как можно спровоцировать печеночную колику.

  При спастическом и спастически-атоническом запоре, сопровождающем язвенную болезнь или гастрит с повышенной кислотностью, или желчно-каменную болезнь, рекомендуется следующая пропись: ромашка аптечная (цветы) - одна часть, льнянка обыкновенная (трава) - пять частей, одуванчик лекарственный (лист и корень) - семь частей, зверобой продырявленный (трава) - одна часть, мать-и-мачеха (лист) - две части, лапчатка гусиная (трава) - три части, валерьяна обыкновенная (корни) - одна часть, мята перечная (лист) - одна часть, пижма обыкновенная (цвет) — одна часть, пырей ползучий (корни) - одна часть, донник лекарственный (трава)-три части.

  Способ приготовления: одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипящей воды, настоять на водяной бане 30 минут. Процедить. Пить по полстакана четыре раза в день за один час до еды и перед сном. Курс лечения три месяца, затем в период возможных сезонных обострений для их предупреждения, например февраль-апрель, сентябрь-ноябрь.

  При осложненной и непрерывно текущей язвенной болезни Целесообразно непрерывно принимать горячие настои лекарственных растений. Вышеуказанный сбор по месяцам можно чередовать с другим сбором: ромашка аптечная (цвет), зверобой продырявленный (трава), подорожник большой (лист), донник лекарственный (трава).

  Все компоненты смешать поровну. Способ приготовления такой же. как и предыдущий.

  При атоническом, гипотоническом запоре, Сопровождающемся хроническим гипацидным гастритом, холециститом с гипомоторной дискинезией желчного пузыря, рекомендуются следующие сборы:

  Подорожник большой (лист) - одна часть, тысячелистник обыкновенный (трава) - одна часть, душица обыкновенная (трава) - пять частей, мать-и-мачеха (лист) - одна часть, одуванчик лекарственный (корни) - три части, донник лекарственный (трава) - три части.

  Способ приготовления тот же. Принимать нужно за 15 минут до еды и перед сном.

  Ромашка аптечная (цвет)-одна часть, пырей ползучий (корни)-две части, горец почечуйный (трава)-пять частей, бузина черная - одна часть, донник лекарственный - две части.

  Если через пять дней не удастся добиться регулярного стула, рекомендуется добавлять поочередно в течение месяца лист сены, кору крушины, жостер, ревень, инжир. Добавлять надо одно из указанных растений, начиная с минимальных доз, постепенно увеличивая до получения регулярного (но не жидкого) стула. Например, перед заваркой к столовой ложке сбора добавить чайную ложку александрийского листа. Итак в течение 3-5 дней. Если регулярного стула не будет, добавлять полторы чайных ложки и т. д.

  Хороший результат дает Прием внутрь смеси одного килограмма инжира и пачки александрийского листа, перемолотых в мясорубке. Принимать утром натощак одну чайную ложку этой смеси, запивая водой. Переносится больными хорошо, не дает осложнений и дает хороший результат при самом тяжелом запоре.

  По материалам книги: К. А.Трескунов
  «Клиническая фитология и фитотерапия»

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Болезни желудочно-кишечного тракта (тактика лечения методами фитотерапии). Дуоденальная гормональная недостаточность

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Дуоденальная гормональная недостаточность при остром и хроническом дуодените, дуоденостазе проявляется диэнцефальным, демпинг, меньероподобным, гипогликемическим синдромами, приступами резкой слабости, головокружений, головных болей, тахикардии, похуданием, атрофией мышц, психической депрессией. Наблюдается нарушение функции других эндокринных органов, особенно инсулярного аппарата. Последняя демонстрируется изменениями сахарной кривой, которая определяется по разработанной нами методике ведения 50,0 глюкозы в двенадцатиперстную кишку через зонд или фиброэндоскоп, взятие крови на сахар через две минуты, затем через каждые 15 минут в течение двух часов. Лечение острого дуоденита и его осложнений должно быть прежде всего противовоспалительным и деинтоксикационным. Наряду с диетой, фитотерапией (сбор № 1) применялась комбинированная гемосорбция с нашей модификацией, лазерное облучение слизистой двенадцатиперстной кишки, лазерное и ультрафиолетовое облучение аутокрови с ее оксигенацией (ЭЛОКСО) по разработанной А. К. Дубровским и сотрудниками методике. Улучшение наступало через два-три дня. Клиническое выздоровление при остром дуодените, дуоденостазе через 7-10 дней. Раньше всего исчезали боли и диспепсические расстройства, лихорадка, затем постепенно механическая желтуха.

  Более длительного лечения требуют синдромы дуоденальной гормональной недостаточности. При них в комплексном лечении важное значение приобретает дробное питание (стол 5п) и фитотерапия. На 15-й день следует переходить к приему горячего настоя фитоколина: трава горца птичьего, зверобоя продырявленного, лист подорожника большого - по 9 частей каждого; лист и корень одуванчика лекарственного - по семь частей, трава донника лекарственного, лист мяты перечной - по пять частей, цвет клевера лугового - три части, лист брусники обыкновенной, трава горца почечуйного - по одной части. Курс лечения продолжительностью не менее трех месяцев.

  Стеноз двенадцатиперстной кишки, обусловленный воспалительной инфильтрацией, может подвергнуться обратному развитию благодаря комплексному лечению. Комплексное лечение острого и хронического дуоденита, синдромов дуоденальной гормональной недостаточности при холестатическом гепатите и биллиарном циррозе печени способствует улучшению течения этих заболеваний. Таким образом, полученные нами наблюдения полностью подтверждают данные Витебского о ведущем значении двенадцатиперстной кишки в пищеварении, обмене веществ и эндокринном влиянии. Лечение болезней двенадцатиперстной кишки должно быть направляющим в гастроэнтерологии.

  Фитотерапия дуоденальной гормональной недостаточности начинается и заканчивается фитотерапией дуоденита. Двенадцатиперстную кишку признали эндокринным органом более 90 лет тому назад, обнаружив в слизистой оболочке кишки секретин - первое вещество, названное гормоном. С тех пор в двенадцатиперстной кишке открыты разнообразные гормоны, контролирующие функцию пищеварения, деятельность печени, поджелудочной железы, желез тонкой кишки, желудка. Под гормональным контролем находится моторная функция желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря. Двенадцатиперстная кишка выделяет гормоны общего действия, влияющие на обмен веществ, деятельность нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем, так называемое пищеварительное поведение.

  Гормоны двенадцатиперстной кишки в большинстве парные — тормозящие и возбуждающие — как деятельность пищеварительных желез и мышечных волокон пищеварительного тракта, так и скорость обменных процессов в организме, активность нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Гормоны двенадцатиперстной кишки обладают однозначным действием, которое реализуется при распространении гормона по системе кровообращения. Место образования пищеварительных гормонов окончательно еще не найдено.

  Есть предположение, что источником дуоденальных гормонов является бруинеровы железы и рассеянные клетки слизистой и подслизистой. Двенадцатиперстная кишка играет важную роль в создании пищевых эмоций, пищеварительного поведения, связывая органы пищеварения с диэнцефальной (гипоталямус) областью головного мозга, соединяя в единый физиологический акт условно-рефлекторную и химическую фазы пищеварения и пищеварительного поведения. Комплекс симптомов нарушений эндокринной функции двенадцатиперстной кишки объединяется под названием "Болезнь дуоденальной недостаточности", модель которой мне удалось описать у человека в 1966 г., в последующих работах.

  Причины дуоденальной недостаточности кроются в наследуемой слабости гормонального аппарата двенадцатиперстной кишки. Длительно текущий, диффузный, глубокий, острый и хронический дуоденит, поражающий подслизистый слой двенадцатиперстной кишки, хронические инфекции и интоксикации, лямблии, глисты провоцируют проявление скрытой дуоденальной гормональной неполноценности Ее возникновению способствуют аномалии двенадцатиперстной кишки, психические травмы, белковое и витаминное голодание, нарушение режима питания.

  Угнетение гормонального аппарата двенадцатиперстной кишки может возникнуть при отсутствии раздражения его пищевым комком и желудочным соком. Атрофия от бездействия гормонального аппарата двенадцатиперстной кишки возникает при резекции желудка. Через несколько месяцев и после оперативного вмешательства у ряда больных возникает болезнь дуоденальной недостаточности. Проявляется она ранним или поздним демпинг-синдромом, своеобразной астенией, которую можно назвать адуоденальной астении, нарастает постепенно, по мере угнетения гормональной функции и атрофии двенадцатиперстной кишки. Тяжелые формы дуоденальной недостаточности отмечаются лишь через несколько лет после операции.

  Дуоденальная недостаточность у отдельных больных начинает проявляться с детства.

  У таких детей плохой аппетит, они рано переходят на легкоусваемую углеводную пищу, теряют в весе, плохо приспосабливаются к изменяющемуся режиму и форме питания. У молодых девушек, страдающих дуоденальной недостаточностью, менструация отличается обилием, нерегулярностью. Нередки явления синдрома предменструального напряжения.

  Болезнь дуоденально-гормональной недостаточности чаще встречается у молодых женщин. У мужчин преобладает гиперфункция гормонального аппарата двенадцатиперстной кишки, приводящая нередко к язвенной болезни. Таким образом клинически устанавливается определенная взаимосвязь между дуоденальной гормональной функцией и эстрогенной (отрицательной) и андрогенной (положительной) активностью. Проявляется дуоденальная гормональная недостаточность диэнцефальным, меньеровским, гипер-и гипогликемическим демпинг-синдромами оперированных и неоперированных, дуоденальной мигренью, дуоденальной астенией.

  Наиболее тяжело протекает заболевание у больных с диэнцефальным синдромом. Приступы резкой слабости, сердцебиения, дрожи, тошнота. рвоты длятся несколько недель, вызывая полную потерею трудоспособности, интереса к работе, семье. Нередко у больного вскоре и через два-три часа после приема пищи, иногда среди ночи возникают приступы дрожи и слабости. Приступы сопровождаются чувством страха, жара во всем теле. Заканчиваются жидким стулом или обильным выделением мочи (полиурия). Во время приступа больная покрывается холодным потом, иногда кратковременно теряет сознание. У ряда больных дуоденальной недостаточности, помимо диэнцефальных явлений, отмечаются приступы головокружений, пошатываний, сопровождающие тошнотой и рвотой..

  В подобных случаях диагностируется как меньеровский синдром. Болезнь дуоденальной недостаточности включает в себя синдром дуоденальной мигрени. Приступы головных болей тесно связаны с менструальным циклом, появляются на голодный желудок или продолжающиеся несколько дней, недель, хорошо купируются с помощью длительного орошения неоперационный дренаж двенадцатиперстной кишки.

  Дуоденальная недостаточность протекает в две стадии, если этиологическим моментом является хронический дуоденит, интоксикация или резекция желудка. В первой стадии болезни страдает выработка тормозящих гормонов. В частности, двенадцатиперстная кишка перестает оказывать сдерживающее влияние на выработку инсулина - островками поджелудочной железы. Вслед за пищевой гипергликемией в таких случаях происходит резкое падение уровня сахара в крови, что может сопровождаться гипокликемическим или меньеровским синдромами и возбуждением парасимпатического отдела центральной нервной системы. Патологическая динамика сахара крови фиксируется сахарной кривой.

  Вторая стадия заболевания, при отсутствии лечения, развивается, когда гормональный аппарат двенадцатиперстной кишки полностью выходит из строя. Страдает выработка кишкой как тормозящих, так и возбуждающих гормонов. Полностью выключается регуляция выброса инсулина двенадцатиперстной кишкой. Сахарная кривая при приеме глюкозы через рот имеет большие размахи, приближаясь по форме к кривой при введении глюкозы внутривенно. Клинически заболевание проявляется как ранним (гиперкликемическим), так и поздним (гипогликемическим) синдромами. Снижение выделения гормона общего действия ведет к резкому похуданию, диэнцефальным кризам. Тяжелым нейропсихическим (своеобразная психическая депрессия) и сердечно-сосудистым расстройствам. Здесь необходимо предположить наличие тормозящих и возбуждающих факторов. Ослабление первых ведет к ожирению, угнетение вторых - к исхуданию.

  Лечение болезни дуоденальной гормональной недостаточности начинается с санации двенадцатиперстной кишки, миндалин полости рта, желчного пузыря. Диетическое питание предотвращает раздражение двенадцатиперстной кишки антидуоденальной пищей (жареное, копченое и др.). Наряду с диетой необходимо с первого дня назначать фитотерапию - сбор № 1: ромашка аптечная, подорожник большой, мята перечная — по две части, тысячелистник обыкновенный, зверобой продырявленный - по одной части. Первые два-три дня рекомендуем по четверти стакана каждый час. Последующие 11-12 дней - по полстакана четыре раза в день. Лист подорожника, трава зверобоя, тысячелистника действуют противомикробно и противовоспалительно, лист мяты и цвет ромашки снимают спазмы, улучшают кровообращение и уменьшают аллергические реакции. Все это способствует заживлению дуоденита и способствует нормализации эндокринной функции. Повторные переливания крови, плазмы, введение анаболических гормонов при резком исхудании, витаминов оказывают благоприятное воздействие на течение заболевания. Длительное орошение двенадцатиперстной кишки через двойной зонд настоем сбора № 1 или фитоколина, соды, антибиотиков, марганцовокислого калия, снимая интоксикацию, стаз и воспаление двенадцатиперстной кишки, улучшает деятельность дуоденального гормонального аппарата В ряде случаев показан желудочный сок, абомин, панкреатин и другие ферменты. Их прием нужно ограничить двумя-тремя неделями, иначе разовьется атрофия от бездеятельности.

  Для лечения демпинг-синдрома назначается дробное питание с резким ограничением углеводов, особенно на голодный желудок и в растворенном виде, а также зверобой, продырявленный с одуванчиком лекарственным в соотношении 3 1 . При диэнцефальном синдроме дополнительно используют седативные и нейроплегические средства, понижающие возбудимость диэнцефальной области. Большую поддержку в лечении окажет иван-чай (лист и цвет), боярышник (цвет и плод), валерьяна (корни). При меньеровском синдроме назначаются холино-литические препараты, а также одуванчик (цвет) и мята (лист), снижающие возбудимость парасимпатических рецепторов. Лечение болезни дуоденальной недостаточности требует тщательности, упорства от врача и больного и продолжается в тяжелых случаях 6-18 месяцев, приводя к значительному улучшению самочувствия больного, восстановлению трудоспособности. Клиническое улучшение у людей, как и у животных, проходит через фазу ожирения с последующей стабилизацией веса.

  Профилактика дуоденальной недостаточности заключается в раннем лечении дуоденита, Особенно у детей, в раннем выявлении и лечении лямблиоза, глистных заболеваний, санации очагов инфекции и интоксикации. Важное значение имеет полноценное (белки, витамины) питание растущего организма и правильный режим питания. С целью предупреждения атрофии дуоденального гормонального аппарата следует там, где это возможно, избегать во время операций выключения из пищеварения двенадцатиперстной кишки, не назначать на длительное время ферменты, применять соляную кислоту, если ее желудок не вырабатывает. Соляная кислота является самым физиологичным стимулятором эндокринной функции двенадцатиперстной кишки. Из 76 больных болезнью дуоденальной гормональной недостаточностью в результате фитотерапии у 61 наступило выздоровление, у 15-ти - значительное улучшение.

  Наряду с дуоденитом мне в моей практике и научной работе повышенное внимание довелось уделить также дисбактериозу.

  По материалам книги: К. А.Трескунов
  «Клиническая фитология и фитотерапия»

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Болезни желудочно-кишечного тракта (тактика лечения методами фитотерапии). Дуоденит

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Двенадцатиперстная кишка является центральным органом пищеварения и пищеварительного поведения Полость кишки служит резервуаром, куда стекаются пищеварительные соки из поджелудочной железы, печени и желез стенки тонкой кишки. Здесь в основном осуществляется полостное пищеварение, подготавливающее пищевой комок для заключительного расщепления питательных веществ в щеточной кайме клеток слизистой двенадцатиперстной кишки. Между густо покрытыми ферментами - микроворсинками, куда не проникают микроорганизмы, с большой скоростью переваривается и всасывается основная масса питательных веществ, поступающих в человеческий организм. Это пищеварение в щеточной кайме и называется пристеночным.

  Двенадцатиперстная кишка богато иннервирована, особенно в начальном отделе и в зоне впадения протоков из поджелудочной железы и желчного пузыря. В мышечной оболочке кишки расположены датчики ритма сокращений всего тонкого кишечника.

  Двенадцатиперстную кишку называют важным гормональным органом. В стенке кишки под влиянием желудочного содержимого вырабатывается вещество - энтерогастрон, которое подавляет выделение желудочного сока, расслабляет мышцы стенки желудка. Энтерогастрон препятствует другому пищеварительному гормону — гастрину возбуждать деятельность желудочных желез. Гастрин вырабатывается близкой по происхождению и строению к двенадцатиперстной кишке привратниковой зоной желудка. В двенадцатиперстной кишке образуется секретин, панкреозимин и холецистокинин и многие другие гормоны (более тридцати), которые регулируют деятельность желчного пузыря и поджелудочной железы, одновременно прекращая желудочную секрецию. Пищеварительные гормоны из двенадцатиперстной кишки заставляют кишечные железы активно выделять сок, возбуждают моторику кишечника. В двенадцатиперстной кишке обнаруживаются гормоны общего действия, оказывающие влияние на обмен веществ в организме, нервную эндокринную, сердечно-сосудистую системы.

  Обширность и важность функций двенадцатиперстной кишки обусловливают тяжесть и многообразие наиболее распространенного заболевания в системе пищеварения - дуоденита

  Обстоятельства сложились так, что это заболевание стало объектом моих особенно тщательных и, кажется, небезуспешных размышлений.

  По течению заболевания дуоденит подразделяется на острый и хронический.

  Исходя из преобладающих клинических проявлений можно выделить следующие формы дуоденита.

  • напоминающий язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки,
  • напоминающий хронический гастрит,
  • напоминающий холецистит,
  • напоминающий аппендицит,
  • напоминающий острый гастрит.

  Чаще всего дуоденит симулирует язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки. Болеют дуоденитом люди всех возрастных групп. Чаще воспаление двенадцатиперстной кишки встречается у молодых женщин, у которых дуоденит может протекать тяжело, сопровождаясь разнообразными нарушениями в деятельности центральной нервной системы и эндокринных желез. Нередко заболевание возникает в детстве, чему способствует наследуемая слабость гормонального аппарата двенадцатиперстной кишки, изменчивость ее формы, подвижности и расположения по отношению к оси тела. Двенадцатиперстная кишка не имеет брыжейки. В том случае, когда сохраняется эмбриональная брыжейка, duodenum mobile, кишка ненормально подвижна и образует дополнительные петли. В дополнительном колене застревает часть протекающей через двенадцатиперстную кишку жидкой пищевой массы, создаются благоприятные условия для размножения микрообитателей полости кишки. Теперь достаточно принять раздражающую двенадцатиперстную кишку пищу или алкоголь и возникает воспаление - Дуоденит. Препятствие для прохождения пищи по двенадцатиперстной кишке появляется также при обратном расположении по отношению к оси тела, петли кишки - duodenum inversum.

  Заражение лямблиями, аскаридоз, хроническая инфекция в полости рта, зева, гениталиях, желчном пузыре, почечная недостаточность, туберкулез способствуют развитию дуоденита.

  Воспалительный процесс может протекать вяло, проявляясь нарушением аппетита и общего самочувствия, легкими диспепсическими симптомами. Больные отличаются вялостью, психически неустойчивы. Дети растут "худосочными", плохо развиваются. Клинически картина дуоденита может развиваться бурно, чаще при заражении одноклеточными паразитами-лямблиями.

  Внезапно, обычно после серьезной погрешности в диете, возникает приступ сильных болей в животе, заставляющий больных корчиться. Боли не купируются ношпой. Лицо больного гиперемировано, покрыто капельками пота. Неоднократная рвота наводит врача на мысль об остром панкреатите, что подчас подтверждается повышением активности диастазы в крови и моче. Сухой, обложенный белым налетом язык, симптомы раздражения брюшины на ограниченном или обширном участке, лейкоцитоз и субфебрилитет. Все вместе заставляет хирурга решиться на оперативное вмешательство. В плане операции предполагается ушивание перфоративной язвы, аппендэктомия или операция на поджелудочной железе.

  На операционном столе врач ставит правильный диагноз – Острый дуоденит.

  В послеоперационном периоде ярко выявляется дуоденальная симптоматика, куда входят голодные, ночные или возникающие через 1,5-2 часа после приема пищи боли, диспептические явления. Острый дуоденит может возникнуть, как отмечалось выше, при грубом нарушении питания. Сюда включают резкую смену характера пищи, например, при переезде северянина в южные районы страны, славящиеся острыми блюдами. Еда всухомятку, злоупотребление алкоголем, чрезмерное увлечение жирной, копченой пищей могут вызвать воспаление слизистой двенадцатиперстной кишки. Такой дуоденит сопровождается увеличением в желудочном содержимом количестве соляной кислоты. При рентгеноскопии отмечается раздражение двенадцатиперстной кишки, спазм, отек слизистой, изменение формы. С сильными болями, увеличением кислотности желудочного содержимого протекает острый дуоденит у молодых мужчин.

  При остром лямблиозном дуодените, инфекционно-токсическом и остром дуодените, возникшем в результате нарушения расположения duodenum inversum и подвижности двенадцатиперстной кишки duodenum mobile, кислотность желудочного сока может быть нормальной или пониженной. Рентгенологически и фиброскопически определяется только отечность слизистой двенадцатиперстной кишки. У молодых женщин клиническая картина острого дуоденита характеризуется незначительными симптомами со стороны двенадцатиперстной кишки и тяжелыми нервно-психическими и эндокринными расстройствами. Воспалительный процесс в этом случае подтверждается исследованием под микроскопом кусочка слизистой двенадцатиперстной кишки, взятого во время фиброскопии. При несвоевременном или недостаточном лечении острый дуоденит переходит в хронический.

  Встречается и первично хронический дуоденит. Очень важно разделить дуоденит на три группы, различающиеся по клинической картине, лечению и прогнозу. Первая группа — дуоденит с нестойкими клиническими проявлениями. Хорошо поддается лечебным мероприятиям. Вторая группа - дуоденит со стойкими клиническими проявлениями, требующий длительного, упорного лечения. Третья группа - дуоденит с явлениями перидуоденита. В этом случае прогноз для выздоровления сомнителен.

  Симптомы воспаления двенадцатиперстной кишки складываются в пилоро-дуоденальный синдром. Сюда входят голодные, ночные, возникающие через 2-3 часа после приема "антидуоденальной' пищи, боли (томат, жирное мясо, гусь, утка). Необходимо отметить, что боли при дуодените существуют постоянно, но усиливаются поздно после еды, ночью или на голодный желудок. Боли могут локализоваться на обширной площади, занимающей эпигастрий, область гипохондрия (подреберье), область пупка. Особенно болезненна точка-проекция места впадания общего желчного протока и протока поджелудочной железы. Боли распространяются в спину. В отличие от язвенной болезни при воспалении двенадцатиперстной кишки нет точечной локализации, весенне-осенней сезонности болей, промежутков, абсолютно свободных от болей или дискомфорта в правом подреберье.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Боли сопровождаются тошнотой, рвотой, общим недомоганием, субфебрильной температурой, увеличением количества лейкоцитов в крови, незначительным напряжением мышц передней стенки живота. Все перечисленные явления быстро проходят. Лишь изжоги, вздутия в животе, несильные боли в правом подреберье продолжают беспокоить больного.

  Характерным для дуоденита является скудность физикальных данных. Почти у половины страдающих дуоденитом отмечается акроцианоз, потливость, красный стойкий дермографизм, падение веса. При пальпации живота можно обнаружить спазмированный привратник, иногда и толстый кишечник в виде болезненного тяжа.

  При исследовании желудочного содержимого у молодых мужчин обнаруживается избыток соляной кислоты. У женщин и при лямблиозе чаще содержание соляной кислоты в желудочном соке снижено. При дуодените, даже при отсутствии соляной кислоты, желудочного содержимого много. В желчи много слизи, лейкоцитов, эпиталиальных клеток. Попадаются лямблии. Часто пузырную желчь из-за спазма сфинктера Одди получить трудно. Применяется фазовоконтрастная микроскопия дуоденального содержимого, исследование окрашенных препаратов осадка. В кале встречаются цисты лямблий, яйца аскарид, кривоголовки. Из дополнительных методов исследования важную роль играет рентгено-, гастро - и фиброскопия. Гистолог подтверждает диагноз.

  Тяжелым осложнением длительнотекущего дуоденита является дуоденальная гормональная недостаточность. Воспаление, разрушая слизистую двенадцатиперстной кишки, вызывает гибель и угнетение клеток, выделяющих гормоны. Способствуют появлению симптомов дуоденальной недостаточности: врожденная слабость эндокринного аппарата двенадцатиперстной кишки, кислородное голодание, сопутствующие хронические инфекционные заболевания. Недостаточность гормональной функции двенадцатиперстной кишки вызывает нарушение пищеварения, углеводного обмена, значительное исхудание или избыточную полноту. Возникают выраженные нервно-психические и сердечно-сосудистые расстройства.

  У молодых женщин дуоденальная гормональная недостаточность начинает проявляться в предменструальный период. Появляются головные боли, тошноты, рвоты, раздражительность, плохая работоспособность. Приступы резкой слабости иногда длятся несколько недель, сопровождаясь сердцебиением, болями в сердце, тошнотой, рвотой, чаще утром натощак. Больные полностью теряют трудоспособность, интерес к жизни и семье. У ряда больных приступы слабости с дрожью, болями в области сердца, частым мочеиспусканием возникают сразу после еды или через 2-3 часа, иногда ночью. В этом случае дуоденальная недостаточность ничем не отличается от тяжелого осложнения резекции желудка по способу Бильрот II-демпинг-синдрома. По своей сущности демпинг-синдром является проявлением дуоденальной гормональной недостаточности, которая возникает при астрофии клеток, выделяющих энтеральные (кишечные) гормоны. После операции пища минует двенадцатиперстную кишку, не оказывая возбуждающего влияния на клетки желез слизистой.

  Для диагностики дуоденально-гормональной недостаточности применяют метод определения сахарной кривой при нагрузке углеводов через рот и непосредственно в кровь. Двенадцатиперстная кишка выделяет гормоны, возбуждающие и тормозящие отделение инсулина поджелудочной железой, поэтому форма кривой меняется в зависимости от тяжести дуоденальной недостаточности. Чтобы уловить эти изменения, необходимо брать кровь на сахар через две минуты после приема глюкозы, затем каждые 15 мин 2 часа.

  Дуоденит без язвы иногда осложняется дуоденальным кровотечением, пилородуоденальным стенозом и стойкой деформации двенадцатиперстной кишки.

  Лечение дуоденита начинают с устранения причины, вызвавшей воспаление двенадцатиперстной кишки. Лямблиозный дуоденит лечат аминохинолом циклами по пять дней с перерывами между ними 4-7 дней. Обычно хватает 2-3 циклов. Принимают препарат через 20-30 минут после еды. Доза взрослых - 0,15 мл два-три раза в день. Пригоден для лечения лямблиоза флагил, фуразолидон, акрихин, делагил, трихопол, энтеросэптол, эритромицин, настой чеснока. Применяют сочетание двух-трех препаратов.

  Для лечения описторхоза и фасциолеза применяют хлоксил. Лечение проводят два дня подряд. Каждый день натощак больной получает препарат в три приема с промежутками в 20-30 минут. Суточная доза берется из расчета 0,1-0,15 мл. на 1 кг веса. Через 2-3 часа после приема препарата больной завтракает.

  С антисептической и противовоспалительной целью орошают двенадцатиперстную кишку отваром ромашки и тысячелистника. Отвар вводят небольшими порциями по 50 мл с промежутками 2-3 минуты. Больше 0,5 л в один день вводить не следует. Отвар должен быть теплым и вводится медленно, контролируя состояние больного. Большое количество отвара, попав в двенадцатиперстную кишку, может вызвать приступ дуоденальной недостаточности. Интрадуоденально можно ввести неомицин. Назначение антибиотиков способствует ликвидации лямблиоза. кампилобактериоза, геликобактериоза, так как воспалительный процесс мешает воздействию лекарств на лямблии, лишает слизистую кишки ее защитных свойств.

  Лечение дуоденита проводится в комплексе с лечебным питанием. В зависимости от остроты процесса назначают столы l3, l6 В дальнейшем, исходя из кислотности желудочного содержимого, сопутствующих заболеваний и осложнений, назначают питание в рамках того или иного стола. Медикаментозная терапия дуоденита включает в себя атропин или метацин на 2-3 недели по 0,5 мл - 0,1% раствора два раза в день подкожно при повышенной кислотности желудочного сока. При пониженной кислотности хорошо снимают спазм мускулатуры желудочно-кишечного тракта препараты платифиллина, но-шпы, папаверина. При интенсивных болях, сопровождающихся усилением мышечного тонуса и кислотообразующей функции желудка, примеряют новокаин внутривенно капельно 200,0-300,0 0,25% раствора. Применение новокаина при сниженном тонусе желудка и кислотообразующей функции усугубляет течение дуоденита. В этом случае применяют бром внутривенно и с помощью электрофореза на эпигастрий, эритемные дозы кварца. При стойких болях применяют парафин, диатермию эпигастральной области.

  При нарушении питания хорошо помогают повторные переливания крови, кровозаменителей, витаминотерапия. При снижении кислотности желудочного содержимого необходимо принимать разведенную соляную кислоту, абомин, панкреатин. Лечиться необходимо тщательно. Иногда курс лечения затягивается до шести месяцев и больше. Так мы лечили в дофитотерапевтическую эру.

  По данным фиброэндоскопии и рентгеноскопии острый дуоденит встречается в 5%, а хронический дуоденит в 50% всех заболеваний двенадцатиперстной кишки, дуоденостаза в 25%. Острый дуоденит, дуоденостаз, отек, инфильтрация фатерова соска осложняются механической желтухой, острым панкреатитом; синдромами дуоденальной гормональной недостаточности. Такие больные часто направляются в хирургическую клинику. Проходят курс лечения в хирургическом стационаре также больные хроническим дуоденитом, дуоденостазом, осложненным дуоденальным стенозом. Хотя хирурги клиники Майе первыми в начале 20 века доказали реальное существование дуоденита, многие современные хирурги зачастую его игнорируют. Под моим с коллегами наблюдением находилось 47 больных с различными осложнениями острого дуоденита, из них восемь мужчин, 39 женщин в возрасте от 25 до 65 лет, девять больных механической желтухой, 12 - острым панкреатитом, 5 - дуоденальным стенозом, у 6 - синдромы дуоденальной гормональной недостаточности. Все эти больные лечились только консервативно Кроме того, у 15 больных с биллиарным циррозом и хелестатическим гепатитом отмечался выраженный дуоденит с отеком и инфильтрацией фатерова соска, дуоденостаз, что могло способствовать развитию холестаза, инфекции, воспаления, некроза с последующим циррозом печени.

  В дофиброэндоскопическую эру острый дуоденит практически не диагностировался, не обращали внимания врачи на дуоденостаз, больные с осложнениями этого заболевания нередко подвергались необоснованным и технически неправильным операциям. Мы наблюдали и успешно лечили только консервативно более 100 больных с аномалиями двенадцатиперстной кишки, diodenum mobile, diodenum inversum, общей брыжжейки. У них в результате острого и хронического дуоденита развивался выраженный дуоденостаз и стеноз двенадцатиперстной кишки.

  Такая патология часто неправильно трактуется, как осложнение язвенной болезни. Бывает больные подвергаются ненужным операциям. Для ранней диагностики острого дуоденита мы использовали характерные симптомы и течение, описанные нами ранее, а также рентгенологическую и фиброэндоскопическую картину острого воспаления - гиперемия, отечность, инфильтрация слизистой, в том числе в области фатерова соска. Для диагностики дуоденостаза — рентгенологическая картина: аномальная форма двенадцатиперстной кишки, застой бария, увеличение объема, нарушение клапанного аппарата двенадцатиперстной кишки.

  Фитотерапия при остром дуодените давала прекрасный и быстрый эффект. Применяли горячий настой из сбора № 1: цвет ромашки аптечной, лист подорожника большого и мяты перечной - по две части каждой; трава зверобоя продырявленного и тысячелистника обыкновенного - по одной части. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипящей воды. Настаивать один час. Процедить. Пить по четверти стакана каждый час в теплом виде в течение двух-трех дней. Затем по полстакана четыре раза в день за 15 мин до еды и перед сном. Курс - 14 дней.

  По материалам книги: К. А.Трескунов
  «Клиническая фитология и фитотерапия»

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Болезни желудочно-кишечного тракта (тактика лечения методами фитотерапии). Язвенный колит

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Язвенный колит - это заболевание толстого кишечника с образованием незаживающих язв. Первопричина язвенного колита доподлинно неизвестна. Есть предположение, что это гиперергическая реакция в толстом кишечнике в ответ на агент (возможно, медленный вирус), который организм считает чужеродным, чрезвычайно вредным. Воспалительный процесс направлен на отгораживание агента, его локализацию и отторжение с помощью омертвения и удаления кусочков собственной ткани. В результате развивается язва кишечника. Заболевание сопровождается часто поносом, выделением крови, смешанной со слизью и калом, а также чистой крови. Отмечаются тяжелые явления общей интоксикации, потеря аппетита, похудание. Больных беспокоят схваткообразные боли в животе. Нарушается функция желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной части кишечника.

  Гиперергическая воспалительная реакция проходит несколько стадий. В результате стаза, спазмы, набухания, некроза стенок мельчайших артерий-артериол возникает их тромбоз, закупорка. Прекращается приток крови к определенному участку слизистой и подслизистой кишечника, наступает его некроз с последующим отторжением некротизированного участка и образованием язвы. Артерии, снабжающие участок, сами некротизированы, язва не заживает и часто кровоточит. Течение заболевания хроническое с частыми обострениями. Лечение мало эффективно. Поносы сменяются запорами, кровотечение ведет к развитию анемии. Временами создают угрозу жизни.

  Фитотерапия этого заболевания является не только вспомогательным, симптоматическим методом лечения, она может явиться основным, этиопатогенетическим методом.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Для борьбы с предполагаемым этиопатогическим фактором (вирус, ТОКСИН) следует включать в сборы противовирусные и антитоксические растения: подорожник большой, бессмертник песчаный, малина обыкновенная, липа мелколистная, сабельник болотный, черноголовка обыкновенная, лапчатка гусиная, полынь обыкновенная, календула лекарственная, одуванчик лекарственный, чистотел большой, ольха клейкая, верба козья и др.

  Для уменьшения гиперергической реакции целесообразно назначать противоаллергические растения: багульник болотный, крапива глухая, пион уклоняющийся, календула лекарственная, крапива двудомная, лапчатка гусиная, лопух большой, орех грецкий, ромашка аптечная, кора дуба, тополь черный, тысячелистник обыкновенный, черника лесная, шалфей лекарственный.

  Для предупреждения отека, инфильтрации, стаза, тромбоза и некроза сосудов, тканей необходимо назначать растения, улучшающие микроциркуляцию: Донник, подорожник, мать-и-мачеха, лопух, крапива, лапчатка гусиная, шиповник майский, хвощ полевой, зверобой обыкновенный, тысячелистник обыкновенный.

  Для быстрого восстановления дефекта язвы, ЭРОЗИИ - целесообразно назначать растения — регенераторы: донник лекарственный, календула лекарственная, подорожник большой, тысячелистник обыкновенный, зверобой обык-новенный, хвощ полевой, лапчатка гусиная, горец птичий, пижма обыкновенная.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  При наличии поносов необходимо включать в сборы вяжущие: Зверобой продырявленный, корень лапчатки прямостоячей, горец птичий, бессмертник песчаный, герань луговая, конский щавель, шишки ольховые, лист, ветки малины; кора дуба, кровохлебка лекарственная, календула лекарственная, кипрей узколистный, полынь обыкновенная, череда трехраздельная, ежевика сизая, лист; сушеница топяная, брусничный лист, манжетка обыкновенная, горец змеиный и др.

  Для остановки кровотечений следует применять тысячелистник обыкновенный, подорожник большой, зверобой обыкновенный, пастушью сумку, лапчатку гусиную, горец почечуйный, горец перечный, манжетку обыкновенную, крапиву двудомную, шиповник майский, кровохлебку лекарственную.

  В связи с рассмотренным этиопатогенезом язвенного колита и этиопатогенетическим лечением прелагаем следующие рецепты.

  Рецепт № 1
  Зверобой продырявленный (трава) - пять частей, лапчатка гусиная (трава) - 3 части, календула лекарственная (цветы) - две части, подорожник большой (лист, семена) - две части, бессмертник песчаный (цветы) - две части, иван-чай узколистный (лист) - одна часть, ольха клейкая (соплодья) - одна часть, полынь обыкновенная (трава) - одна часть, сабельник болотный (все растение) - одна часть, малина обыкновенная (лист, ветки) - одна часть, череда трехраздельная (трава) - одна часть. Одну столовую ложку заварить пол-литром кипятка. Настаивать 30 минут. Пить по 1/4 стакана каждый час в течение двух дней. Затем по полстакана четыре раза в день за 20 минут до еды и перед сном.

  Лекарственные растения, принятые внутрь, на толстый кишечник в основном действуют опосредованно. Вначале они подвергаются ферментативной обработке во рту, затем в желудке, затем в кишечнике с помощью мощных ферментов поджелудочной железы. Значительным изменениям подвергаются растения в печени, куда они поступают после всасывания. Из печени кровь переносит растения через сердце в легкие и только после этого в толстый кишечник. Для получения более полного эффекта при язвенном колите, как и при других заболеваниях толстого кишечника, целесообразно сочетать прием растений через рот с введением в прямую кишку свечей, мазей, орошением и микроклизм. Объем микроклизмы не должен превышать 30-50 мл при температуре 36-40=С

  Рецепт № 2
  Лапчатка прямостоячая (корни) - пять частей, одуванчик лекарственный (корни) - одна часть, чистотел большой (трава - одна с, верба (кора) - одна часть, буковица лекарственная (трава) - две части, герань болотная (трава - две части. ромашка аптечная (цветы) - одна часть, хвощ полевой (побеги) - одна часть. Крапива двудомная (трава) - одна часть, тысячелистник обыкновенный (трава) - одна часть, конский щавель (плоды) - три части, ежевика сизая (лист) - одна часть, мать-и-мачexa обыкновенная - одна часть.

  Способ приготовления и приема такой же, как в сборе № 1.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Рецепт № 3
  Липа мелколистная (соцветья) - 1 часть, вероника лекарственная (трава) - одна часть, крапива глухая (лепестки) - одна часть лопух большой (лист) - одна часть, зверобой обыкновенный (трава) - три части, шалфей лекарственный (цветы) - две части, роза белая (лепестки) - одна часть.

  Приготовление и прием, как в сборе № 1.

  По материалам книги: К. А.Трескунов
  «Клиническая фитология и фитотерапия»

  Как укреплять иммунитет детям и взрослым: правда и мифы

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  И в самом деле, как? Большинство широко рекламируемых сегодня иммуномодуляторов – средства с недоказанной эффективностью, в гомеопатию не верим. Лозунг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» знаком с детства большинству мамочек, регулярно вывозящих своих детей на дачные участки и на морское побережье, причем не на неделю-две, когда иммунитет скорее испытывает стресс от слишком резких перемен климата, а на месяц и более.

  И тем не менее, многие все равно жалуются: дети болеют. Разумеется, речь не идет о том, что ребенок несколько раз в год переболел ОРВИ без осложнений – жалуются на то, что несмотря на длительное пребывание у моря, у бабушки в селе, на свежем воздухе на даче, обливания-обтирания-морские купания – ребенок все равно умудряется несколько раз в год дать пару недель температуры-кашля-насморка с осложнениями такими, что и антибиотики в ход идут. Да и сами родители зачастую сетуют, что иммунитет их после совместного пребывания с детьми там же крепче не становится. Это понятно – защитные силы организма с возрастом снижаются, но все же наукой доказано, что заметное их снижение начинается только после 50 лет.

  МИФ Ребенок часто болеет, значит у него снижен иммунитет. Частые простудные заболевания не означают, что у ребенка ослабленный иммунитет. Если он болеет ОРВИ до 6 раз в год по 2 недели, нет причин говорить о снижении защитных функций организма.

  как укреплять иммунитет детям и взрослым: правда и мифы - изображение №1

  Диета для укрепления иммунитета

  Рецепты

  • Обязательно включайте в рацион легкоусвояемые белки. Все белки различаются по своей биологической ценности. Например, лучше всего усваиваются грудное молоко (ВОЗ рекомендует кормить грудью до 2 лет и дольше), говядина, яйца, молочные продукты, рис. Интересно, что белый хлеб замыкает список всех белков.

  Детский омлет (от 3-х лет)

  диета для укрепления иммунитета - изображение №1

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. молока
  • 1 ч. л. сливочного масла
  • Соль по вкусу

  Взбейте яйца с молоком. Посолите. В маленькой сковороде растопите сливочное масло. Вылейте яйца и готовьте омлет до полуготовности две минуты. Затем переверните лопаткой (как блинчик) и деожите на огне еще 2 минуты. Можете добавить зелень или зеоеный горошек.

  • Помните, что биологическую ценность и усвояемость белков позволяет сочетание разных по химическому составу продуктов. Прекрасным примером взаимодополнения являются смеси круп с бобовыми. В крупах не хватает аминокислот лизина и треонина, в бобовых – метионина. А смесь крупы (риса, гречки, и пр.) с бобовыми (фасоль, горох, чечевица, соя) даст полноценный белок, не уступающий животному по биологической ценности. По этой же причине рекомендуется есть зерновые с молочными продуктами, особенно со сливками и сметаной. Орехи хорошо обогащаются молоком, овощи – сметаной. Бобовые прекрасно сочетаются с кукурузой: в кукурузе содержится мало триптофана, но достаточно метионина, тогда как белки бобов бедны вторым, но щедры на первый. Вот и совет на заметку для мамы, которая ломает голову, чем вкусненьким удивить свое чадо – думайте, пробуйте, экспериментируйте, исходя из сочетаемости белков!

  МИФ Витамин С защищает от простуды. Препараты витамина С не могут защитить от простудных заболеваний, но способны смягчить их течение.

  Каша из многозерновых хлопьев с запеченным бананом (от 3 лет)

  диета для укрепления иммунитета - изображение №2
  • Хлопья - 4 ст. л.
  • Молоко - 1 ст.
  • Соль (щепотка)
  • Банан - 1 шт.
  • Корица - 1 щепотка
  • Масло сливочное - 1 ст. л.
  • Свежевыжатый апельсиновый сок - 20 мл
  • Малина - по желанию

  Полейте апельсиновым соком дольки банана, присыпте корицей, положите кусочки сливочного масла и испеките в духовке (190 градусов). . Отправляем в разогретую духовку на 15-20 мин. до образования характерной аппетитной золотистой корочки. Сварите кашу. Добавьте к ней готовый банан. Украсьте свежими или замороженными ягодами малины.

  • Обязательной частью рациона зимой должны стать также жирные сорта рыб: семга, форель, камбала. Взрослому человеку их следует потреблять как минимум трижды в неделю – заодно и прекрасное средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Маленьким детям с следует давать нежирную рыбу, жирные сорта вводятся в рацион попозже, когда поджелудочная железа уже «готова» к ним, но все равно вводить рыбу в рацион следует примерно с десятимесячного возраста, если у малыша нет на нее аллергии.

  МИФ Грудное вскармливание защищает ребенка от всех болезней. Лишь от тех инфекций, которыми переболела мама или от которых в ее организме выработались антитела.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Запеченная семга (от 3-х лет)

  диета для укрепления иммунитета - изображение №3

  • Пергамент
  • Стейки семги (2-3 шт)
  • Петрушка, лук
  • Лимон 
  • Соль

  На пергамент выложите петрушку. Сверху – семгу. Рыбу посолите. Сверху выложите нарезанные кружочками лимон и лук и снова – петрушку так, чтобы семга была защищена от газеты со всех сторон травой. Заверните края пергамента, сделав конвертик. Запекайте рыбу 20 минут.

  • Не забывайте о поддержании нормальной микрофлоры кишечника! Он является одним из важнейших органов иммунной системы, а в его слизистой оболочке локализовано около 80% всех иммунных клеток организма. Поэтому стоит нарушиться балансу кишечной микрофлоры, как в первую очередь пострадают защитные силы организма. А значит, прием пробиотиков (бифидокефир, бифидойогурт) должен стать ежедневным. Особенный упор на кисломолочное питание делается для малышей раннего возраста, но и для взрослого человека крайне важно следить за состоянием кишечника.

  ПРАВДА Спорт укрепляет иммунитет. Но в случае регулярных физических перегрузок вызывает стресс и подрывает его.

  Детский домашний творог (от 7-ми месяцев)

  диета для укрепления иммунитета - изображение №4

  • Молоко - 1 литр  
  • 25%-й сметана - 3 ст. л.
  • Соль - 1/2 ч. л.

  В молоко добавьте сметану и оставьте в теплом месте на сутки. Вылейте скисшее молоко в кастрюлю и на медленном огне доведите до кипения, а затем процедите.

  • Потребляйте достаточное количество жидкости. Ежедневно взрослому человеку нужно выпивать не менее 2-2,5 литра негазированной минеральной воды, травяных и фруктовых чаев, натуральных соков. Врачи дают простой совет: утром налейте двухлитровый кувшин фруктового чая или воды и проследите, чтобы к вечеру вы полностью его допили. Вместо кофе или черного чая (кофеин препятствует всасыванию питательных веществ) лучше потреблять зеленый чай. Внимание, если ваш малыш находится полностью на грудном вскармливании, дополнительно допаивать его не нужно.

  Зеленый чай с грушей (от 2-х лет)

  диета для укрепления иммунитета - изображение №5

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Груша
  • Лимон - 1/4
  • Заваренный зеленый чай

  Грушу разрежьте на 4 части. Удалите сердцевину и нарежьте дольками. Сбрызните лимонным соком. Разложите по чашкам. Добавьте в чашку сахар (по желанию) и лимонный сок. Хорошо размешайте. Залейте горячим чаем. Оставьте на 2-3 мин.

  • Для взрослых людей рекомендуется отдавать предпочтение продуктам с пониженным содержанием жиров. Взамен стоит есть побольше белка, из которого состоят все клетки, отвечающие за иммунный ответ. Согласно рекомендациям ВОЗ взрослому человеку в сутки рекомендуется примерно 0,6-0,8 грамма белка на килограмм веса. Причем эта «порция» должна только наполовину состоять из животного белка, все остальное – растительный. Итого получается около 50 граммов мяса в день. В то же время, по статистике, у тех, кто употребляет более 100 граммов красного мяса ежедневно, гораздо выше риск развития рака желудка. Поэтому его рекомендуют есть не чаще трех раз в неделю, а в остальное время заменять белым мясом птицы, морской рыбой, печенью. Внимание, заменять животные жиры и белки, которые ребенок начинает получать в первый год жизни в качестве прикорма, растительными, стоит после консультации с педиатром. 

  МИФ Любое инфекционное заболевание переносится только один раз. Многими недугами инфекционного характера мы болеем после каждого контакта с возбудителем недуга.

  Салат из белой фасоли (от 3-х лет)

  диета для укрепления иммунитета - изображение №6

  • Фасоль -100 г
  • Мята - 2 веточки
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Соль по вкусу
  • Сок лайма - 2 ст. л.
  • Руккола
  • Оливковое масло - 3 ст. л.
  • Зеленый лук 

  Фасоль сварите до готовности. Для заправки возьмите листики мяты и чеснок. Все мелко порубите, разотрите, добавьте сок лайма, масло, посолите. Фасоль перемешайте с заправкой, добавьте лук. На подушку из рукколы выложите фасоль с мятно - чесночной заправкой.

  • Если уж говорить о потреблении жиров взрослым человеком, акцентируем внимание на том, что для организма важны жиры растительного происхождения. Иммунологи рекомендуют для заправки салатов использовать или оливковое, или нерафинированное растительное масло.

  МИФ Вегетарианство подрывает иммунитет. Продуманная углеводная вегетарианская диета поставляет организму именно те питательные вещества, которые ему наиболее подходят. 

  Читайте также:  Плюсы бобовой диеты с научной точки зрения

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  диета для укрепления иммунитета - изображение №7

  Советы для приверженцев нетрадиционной медицины

 • Иммунитет могут стимулировать самые разные вещества. Среди них витамины С и Е, микроэлементы (литий, цинк, медь, марганец, селен и др.), пектины, биофлавоноиды (вещества, придающие окраску растениям), полисахариды, ферменты и т. п. Многие из них входят в состав как экзотических, так и местных лекарственных растений. Регулярно, особенно в зимнее время, заваривайте и пейте травяные чаи из растений, которые могу стимулировать иммунитет: бессмертник, лимонник, тысячелистник, дудник, алоэ, аралия, омела, женьшень, липа, календула, череда, одуванчик, чистотел, ромашка и другие. Внимание, потребление травяных чаев не показано детям-аллергикам. Даже если у вашего ребенка не было аллергии на конкретное растение, существует так называемая «перекрестная аллергия» – чувствительность к одному виду растительных аллергенов означает высокий риск развития чувствительности на другой. Предварительно проконсультируйтесь с педиатром!
 • Если вы активный сторонник использования травяных масел, можете проводить дома сеансы аромотерапии, особенно в эпидемический период. На иммунную систему положительно могут влиять такие эфирные масла, как анисовое, базиликовое, березовое, гвоздичное, камфарное и т. д. Внимание, предостережения о применении фитопрепаратов для детей-аллергиков в равной степени относятся и к эфирным маслам.
 • В эпидемический период можно прибегнуть к окуриванию помещения сухой веточкой можжевельника.

 • Автор: Татьяна Вильчинская

  Читайте также: 

  • Диету с высоким содержанием жиров признали полезной
  • Самые покупаемые лекарства
  • Оригинальные препараты и генерики

  Болезни желудочно-кишечного тракта (тактика лечения методами фитотерапии). Язвенная болезнь

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Язвенная болезнь - это патологический процесс, протекающий с образованием хронической труднозаживающей язвы в желудке или двенадцатиперстной кишке. Это заболевание давно привлекает к себе внимание практических врачей и ученых. Ее тщательно изучают и все-таки главного о ней пока еще не знают. Лечить знают как, знают много замечательных методов, они помогают, но не избавляют от язвенной болезни.

  Обычно считается, что язвенная болезнь возникает из-за нарушений режима питания. Большие перерывы между приемами пищи, нерегулярное питание, еда всухомятку, злоупотребление острыми блюдами ведут к перенапряжению пищеварительного центра. В результате резко повышается возбуждение парасимпатической Вегетативной нервной системы (блуждающий нерв). Выделяется избыточное количество кислого желудочного сока с повышенной переваривающей способностью в пустой желудок и двенадцатиперстную кишку. Одновременно происходит тоническое (длительное) сокращение мышц пилорического и залуковичного жомов. Кислый желудочный сок длительно задерживается в начальной части двенадцатиперстной кишки (луковице). Ощелочивание попавшего в луковицу сока происходит с большим опозданием, так как спазмированный залуковичный жом мешает поступлению дуоденального содержимого в луковицу.

  Мало того спазм жома приводит к сдавлению кровеносных сосудов и нарушению кровообращения, что способствует гипоксии слизистой, ее некрозу, омертвению и образованию язвы. Раз возникнув, дефект слизистой беззащитен против переваривающего действия желудочного и панкреатического соков. Язва все больше и больше углубляется. Организм защищается от дальнейшего разрушения с помощью воспалительного процесса и разрастания соединительной ткани. Соединительная ткань труднее переваривается пищеварительными соками. Два процесса борются между собой: или язва заживает с образованием рубца, или она будет углубляться (сохраняться) многие годы. Зависит это прежде от того, сохранится ли причина, вызвавшая язву. Нередко причиной язвенной болезни являются нервные и психические напряжения, отрицательные эмоции, особенно длительного характера Когда кора головного мозга теряет способность эффективно управлять подкоркой, создаются условия хаотичной, беспорядочной деятельности подкорковых центров. Перевозбуждение парасимпатических центров ведет к повышению секреции кислого сока и спазмам в желудке и двенадцатиперстной кишке. Перевозбуждение симпатических центров приводит к спазмам артерий и нарушению кровообращения.

  Отрицательные эмоции, нервные перенапряжения приводят к стрессовым состояниям, выделению избыточного количества глюкокортикоидов, адренолина, норадренолина, что также может привести к возникновению язв, подчас острых перфорирующих и кровоточащих. Здесь влияет и тоническое сужение мелких артерий и усиление секреции кислого желудочного сока, нарушается защитный барьер против переваривания. Одновременно усиливается выделение андрогенов (мужские половые гормоны), что способствует усиленному выделению дуоденальных и желудочных гормонов (энтерогастрин, гастрин, мотелин, гистамин и др.). Эти гормоны усиливают секрецию весьма активного сока и усиливают моторную функцию желудка и двенадцатиперстной кишки вплоть до хаотического их сокращения.

  Большую роль в происхождении язвенной болезни играет курение и употребление алкоголя. Курение вызывает хроническую интоксикацию никотином, которая приводит к раздражению симпатических ганглиев и спазмам артерий. Продукты возгонки табака и алкоголь вызывают также непосредственное повреждение слизистой, снижая ее барьерную функцию.

  Последнее время получены данные, что питание однообразной рафинированной пищей (особенно сахар) также способствует язвообразованию. Резкие колебания уровня сахара в крови, что связано с избыточным потреблением сахара, сопровождаются усилением выделения инсулина адренолина, серотонина, гистамина, глюкокортикоидов. В результате включаются все те же механизмы язвообразования повышение секреции агрессивного желудочного сока, спастические сокращения гладкой мускулатуры желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение кровообращения, гипоксия и снижение барьерной функции слизистой. Таким образом, причины и механизмы язвенной болезни тесно между собой связаны и не могут раздельно рассматриваться. В последние десятилетия моей практики нередко отмечались, например, язвы, которые возникали в результате приема больших доз в течение длительного времени химиопрепаратов (пред-низолон, резерпин, аспирин, бутадион и др.). Эти язвы протекают остро, с тяжелыми осложнениями (кровотечения, например). Знание этиологии и патогенеза имеет большое значение для лечения и профилактики язвенной болезни.

  В настоящее время получила широкое признание инфекционная природа язвенной болезни и гастродуоденита. Хорошо изучена виновница - Бактерия геликобактер пилори, helicobacter pylori. Она прекрасно приспособилась жить в кислой среде, поэтому может безнаказанно размножаться, повреждать слизистую желудка, двенадцатиперстной кишки, вызывать их воспаление и изъявление. Разработаны эффективные методы лечения этой инфекции антибиотиками широкого спектра. Однако лечение антибиотиками опасно тяжелыми осложнениями: дисбактериоз, микоз, гепатоз, аллергия и др. Длительные перерывы в антибактериальной терапии чреваты рецидивами инфекции геликобактер, возникновением новой язвы и гастродуоденита. Растительные пищевые добавки являются идеальным средством Их можно принимать непрерывно длительное время без риска осложнений. Комплексный подход при лечении язвенной болезни растениями имеет особенно важное значение. Травы, положительно действующие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, одновременно оказывают лечебный эффект на симптомы расстройства нервной системы (ромашка аптечная, зверобой продырявленный, полынь обыкновенная, календула лекарственная, душица обыкновенная, аир болотный, сушеница топяная, пижма обыкновенная и др.).

  Важность этого факта станет понятной, если помнить, что заболевания органов пищеварения часто сочетаются с нервными и сердечно-сосудистыми расстройствами. Работа этих систем взаимосвязана и разлад в одной из них ведет к разладу другой. Нужно отметить, что многие травы, обладая сокогонным действием, влияют еще и противовоспалительно, спазматически, вяжуще и ветрогонно (ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, полынь обыкновенная, хвощ полевой, лапчатка гусиная, корень алтея). Некоторые травы (семя льна, корень алтея, семя подорожника большого, корень аира болотного, трава лапчатки гусиной, лист мать-и-мачехи обыкновенной) Обладают еще и обволакивающим действием, что чрезвычайно полезно при обострении язвенной болезни и гиперацидного гастрита.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Заболевания органов пищеварения нередко сочетаются друг с другом: Язвенная болезнь, гастрит, дуоденит с колитом, холециститом, панкреатитом. Учитывая это, нужно назначить сборы, в которых травы спазмолитического, противовоспалительного действия комбинируются с травами желчегонного, слабительного, вяжущего и ветрогонного действия. Например, ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, подорожник большой, мать-и-мачеха обыкновенная назначаются вместе с бессмертником песчаным, зверобоем пронзенным, лапчаткой гусиной. Мы подобрали растения, которые по литературным данным и нашим наблюдениям [15, 45, 48, 84, 87], замедляют или прекращают размножение кислотолюбивых микроорганизмов. Ими оказались: трава сушеницы топяной, полыни обыкновенной, тысячелистника обыкновенного, лист березы белой, цвет ноготков лекарственных, ромашки аптечной, клевера лугового.

  Исходя из этого, мы составили базовый сбор, который успешно применялся годами у многих больных язвенной болезнью с хорошим результатом:

 • трава сушеницы топяной - девять частей,
 • лист березы белой - семь частей,
 • цвет ноготков лекарственных - пять частей,
 • цвет ромашки аптечной, клевера лугового - по три части,
 • трава полыни обыкновенной, тысячелистника обыкновенного - по одной части.
 • Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипящей воды. Настаивать один час. Процедить и пить по полстакана четыре раза в день: через один час после еды и перед сном.

  Нельзя рассматривать действие трав изолированно на отдельные симптомы и даже на отдельные заболевания. Преимущество действия трав заключается в их многосторонности влияния на многие органы и системы одновременно. Не учитывая этого факта, можно допустить ошибку и нанести вред организму. Так, следует считаться с активным воздействием ряда трав на систему половых гормонов

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Например, шалфей лекарственный, хмель обыкновенный, кукуруза, клевер луговой, солодка голая содержат заметное количество экстрогенных веществ (женские половые гормоны). Многие травы усиливают выделение экстрогенных гормонов в организме: ромашка аптечная, зверобой продырявленный, тысячелистник обыкновенный, полынь обыкновенная, лапчатка гусиная, пижма обыкновенная и др. Снижение эстрогенов в период обострения язвенной болезни делает обоснованным применение этих трав. Между тем, дуоденит у молодых женщин нередко сопровождается избыточным выделением эстрогенов, поэтому рациональное лечение дуоденита травами способствует нормализации гормональной функции.

  Весьма ценным является рано - и язвозаживляющее (регенераторное) действие многих трав: Сушеница топяная, тысячелистник обыкновенный подорожник большой, календула лекарственная, зверобой обыкновенный, ромашка аптечная, аир болотный, лапчатка гусиная, хвощ полевой, пижма обыкновенная и др. Эти травы весьма эффективны при лечении ран, незаживающих язв и свищей, в том числе возникших после рентгеновского облучения. Регенераторное свойство трав должно учитываться при их назначении больным язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенном колите, при свищах, после операций на органах пищеварения. Многие травы обладают кровоостанавливающим свойством, предупреждают и останавливают кровотечения. Кровоостанавливающе действуют травы, широко применяемые при заболеваниях органов пищеварения: горец почечуйный, тысячелистник обыкновенный, подорожник большой, ромашка аптечная, зверобой обыкновенный, лапчатка гусиная, хвощ полевой, крапива двудомная и др. Назначая эти травы, можно предупредить возникающие кровотечения при язвенной болезни, язвенном колите, эрозивном гастродуодените, геморрое, трещинах слизистой прямой кишки.

  Язвенную болезнь желудка можно начинать лечить лекарственными растениями только после тщательного обследования (рентгенологического и и фиброгастроскопического) для исключения раковых заболеваний и ПРИ отсутствии показаний к хирургическому лечению.

  При обострении язвенной болезни наряду с диетотерапией, психическом и физическом покоем, можно назначать ромашку аптечную, зверобой продырявленный, мяту перечную, подорожник большой. По одной чайной ложке каждого растения смешать, заварить стаканом кипятка. Томить полчаса. Пить по одной столовой ложке каждый час в течение суток. Затем в течение десяти дней по две столовых ложки четыре раза в день за один час до еды и перед сном. Следующие десять дней в такой же дозировке: ромашка аптечная, календула лекарственная, мать-и-мачеха обыкновенная,. семя льна. Затем переходить к приему базового сбора.

  При выраженном болевом синдроме целесообразно назначение ромашки аптечной, сушеницы болотной, синюхи лазурной. При склонности к кровотечениям, если не показано оперативное лечение, - ромашки аптечной, лапчатки гусиной, зверобоя продырявленного. При длительном незаживлении язвы - ромашки аптечной. зверобоя продырявленного, сушеницы топяной. При язвенной болезни, осложненной холециститом - ромашки аптечной, зверобоя продырявленного, пижмы обыкновенной.

  Мой многолетний опыт показывает, что при язвенной болезни и панкреатите эффективность трав менее четко выражена. Отсутствие эффекта или отрицательное действие трав отмечается в случаях, когда они назначаются без учета состояния секреции пищеварительных желез, моторной функции и тонуса желудочно-кишечного тракта. Нецелесообразно назначать лекарственные травы, стимулирующие секрецию (тысячелистник обыкновенный, полынь горькая, душица обыкновенная и др.), при язвенной болезни, гиперацидных гастритах, обострения хронического панкреатита.

  Язвенной болезни часто сопутствуют другие заболевания органов пищеварения. Гастрит, дуоденит тесно связаны с язвенной болезнью, но чаще гастрит и дуоденит протекают как самостоятельные заболевания без язвы. При хроническом гастрите, хроническом дуодените, особенно протекающих с пониженной кислотностью в период острого течения целесообразно назначать ромашку аптечную, тысячелистник обыкновенный, подорожник большой.

  Смешать по одной чайной ложке каждого, заварить стаканом кипятка, томить 30 минут и пить по одной столовой ложке каждый час в течение суток. Затем по две столовых ложке четыре раза в день за один час до еды и перед сном. Следующие десять дней в такой же дозировке: ромашка, полынь горькая, одуванчик. При сопутствующих поносах: ромашка, зверобой, лапчатка гусиная (или калган). При осложнении заболевания холециститом: ромашка аптечная, зверобой продырявленный, бессмертник.

  При лямблиозе: полынь обыкновенная березовые листья, пижма обыкновенная. При вздутии и спазмах кишечника: Одуванчик лекарственный. мята перечная. ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, укроп огородный. При снижении тонуса желудка: Душица обыкновенная, укроп огородный, льнянка обыкновенная, пижма обыкновенная, горец почечуйный. При запорах, которые часто сопутствуют язвенной болезни, гастриту, дуодениту, слабительные растительного происхождения (крушина, александрийский лист, ревень и др.) следует назначать в минимальной дозе вызывающей регулярный стул, без поноса. Их следует сочетать в зависимости от характера запора с растениями снимающими спазмы (одуванчик лекарственный, мята перечная, зверобой продырявленный, ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, аир болотный, укроп огородный, душица обыкновенная и др.) или с растениями, усиливающими тонус кишечника при атоническом запоре (душица обыкновенная, льнянка обыкновенная, укроп огородный и др).

  Различные нарушения стула способствуют возникновению геморроя, трещин прямой кишки. В этих случаях полезно дополнять сборы лапчаткой гусиной, горцем почечуйным, горцем птичьим, донником лекарственным и др. лекарственными растениями, меняя их через 10-15 дней.

  Назначение сборов и их смена должны происходить с учетом эффективности и индивидуальной их переносимости Как показывает практика, длительное применение лекарственных растений дает возможность не только снять воспалительный процесс, добиться заживления, но и восстановить утраченные или нарушенные функции, например восстановить секрецию желудочного сока.

  Аллергические заболевания могут проявляться острым рецидивирующим гастроэнтеритом, колитом. Таким больным показаны травы, обладающие антиаллергическим действием. К ним относятся ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, подорожник большой, календула лекарственная, полынь горькая. Последняя, хотя и обладает наиболее выраженным антиаллергическим действием, должна применяться с осторожностью. При длительном и избыточном ее применении могут возникнуть нежелательные побочные явления: острый эр-розивный гастродуоденит.

  Лекарственные растения являются и эффективным средством профилактики заболевания органов пищеварения и болезней обмена. Особенно показаны для этой цели те травы, которые могут употребляться как пищевой продукт. Еда. одновременно с жирной, мясной и рыбной пищей, одуванчиком лекарственным, подорожником большим, горцем птичьем, тысячелистником обыкновенным, лапчаткой гусиной, крапивой двудомной, способствует лучшему усвоению пищи, облегчает ее переваривание, защищает слизистую от вредных воздействий. Одновременно эти травы оказывают положительное влияние на обмен веществ, улучшают выделение токсических продуктов обмена. Таким образом, наряду с поступлением в организм полезных веществ, травы препятствуют развитию язвенной болезни, гастрита, колита, холецистита, пиэлонефрита, каменного диатеза, атеросклероза, гипертонии и др. тяжелых хронических заболеваний.

  При лечении травами заболеваний органов пищеварения возникает вопрос, как их более целесообразно применять большими сборами (есть сборы, содержащие десятки трав) или каждую траву в отдельности? Назначая большие сборы, врач стремится как можно полнее воздействовать на многие симптомы болезней и нейтрализовать нежелательные действия отдельных трав. Но применение больших сборов связано с риском возникновения аллергии. Тогда приходится отменять сбор и искать ту траву, которая вызвала аллергию. Следует учитывать привыкание больного сразу ко многим травам с уменьшением реагирования на них. При назначении одной-двух-трех трав остается большой выбор для замены. Тем более, что многие травы имеют сходные действия. Например, при гастрите, дуодените, протекающих с пониженной секрецией пищеварительных желез, можно поочередно назначать ромашку аптечную, тысячелистник обыкновенный, полынь горькую и обыкновенную. Эти травы содержат азулены и другие вещества, действующие сокогонно, противовоспалительно и спазмолитически.

  Лечение травами, я часто на это обращаю внимание, без предшествующего глубокого клинического обследования больного, особенно самолечение, таит в себе большую опасность для здоровья и даже жизни больного. Обладая способностью успокаивать боли, уменьшать диспепсические явления и другие симптомы заболевания, лекарственные травы могут смазывать клиническую картину острого хирургического заболевания. Больные, своевременно не обращающиеся к врачу, рискуют получить тяжелые осложнения.

  По материалам книги: К. А.Трескунов
  «Клиническая фитология и фитотерапия»

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Знакомьтесь: миофасциальная терапия. Часть 1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Организм современного человека сформировался в те времена, когда он был неотъемлемой частью животного мира. Необходимо было бороться за свое существование, то есть - защищаться от врагов, обустраивать жилище, добывать пропитание и т. д. Иначе говоря, бегать, драться, копать, ломать, рубить. И для этого был "разработан" тот мышечный корсет, который обеспечивал все эти потребности. Такой же мы имеем и сегодня, но используем его совсем не в так, как было задумано. Кто-то почти все время проводит сидя за рабочим столом, кто-то за рулем автомобиля, кто-то склонившись над станком и т. д.

  эволюция человека

  В результате многие мышцы нашего тела, запрограммированные природой на постоянную работу, находятся почти все время в одном и том же состоянии - какая-то почти всегда сокращена, другая - растянута. Но ведь мышцы - это каркас, "среда обитания" для всех остальных органов, а в первую очередь - для нервной и кровеносной системы. И, как следствие, нервные и сосудистые стволы оказываются деформированы, сдавлены лишенной подвижности и застывшей в одном положении мышцей. Для нас это означает появление головной боли (и мы поглощаем горы таблеток), боли в спине и пояснице (и мы начинаем себе что-то втирать или прикладывать, обвиняем во всем позвоночник, который на самом деле - одна из главных "жертв" мышечной асимметрии, а вовсе не виновник наших страданий). Появляются боли в суставах, снижение подвижности рук и ног, нарушение осанки и множество других неприятностей, порожденных конфликтом интересов нашего тела и образа жизни.

  нарушение осанки

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Здесь стоит особо отметить, что мы, зачастую, склонны приписывать позвоночнику и суставам неоправданно большую роль в возникновении самых различных болей. Например, такие, давно нам знакомые, диагнозы, как остеохондроз и сколиоз, являются, по большому счету, лишь констатацией того факта, что позвоночник утратил свою природную форму и вынужден работать в неестественных для него условиях. Но возникает закономерный вопрос: а с чего это вдруг позвоночник, представляющий из себя совокупность из почти трех десятков костей, соединенных суставами, изменил свою геометрию? Ведь в самом позвоночнике нет механизмов, которые могли бы существенно влиять на его форму.

  болит спина

  Ответ на этот вопрос достаточно однозначен: к позвоночнику, по всей его длине, со всех сторон крепятся мышцы человека, составляющие основу его мышечного корсета. И если все мышцы развиваются гармонично, то сохраняется равенство сил, с которыми мышцы "тянут" позвоночник каждая в свою сторону. При этом все движения совершаются так, как того требует нормальная биомеханика нашего опорно-двигательного аппарата. Но, как только симметрия нарушается, как только какие-либо мышцы одной стороны тела начинают функционально отставать от противоположных, позвоночник тут же оказывается под воздействием изгибающей силы, направленной в сторону мышцы, потерявшей свою эластичность. Так что позвоночник оказывается "пострадавшим" от той же самой проблемы - нарушения естественного тонуса, биомеханики и симметрии мышц, его окружающих.

  болит спина, что делать

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Разобравшись с тем "кто виноват", можно переходить к вопросу "что делать". Ответ очевиден - восстанавливать нормальное состояние мышц, а все остальное (восстановление естественной геометрии позвоночника, устранение деформации нервных и сосудистых стволов, восстановление нормальной работы сустава и т. п.) станет логическим следствием устранения первопричины, все это породившей.
  Именно поэтому в последнее время все большее распространение в мире получает миофасциальная терапия (МФТ), которая направлена именно на восстановление естественной геометрии и тонуса как отдельных мышц, так и мышечного корсета в целом.

  миофасциальная терапия

  Технологически МФТ является одним из методов ручной коррекции, но существенно отличается от других, более знакомых нам вариантов. Прежде всего нужно отметить, что объектом воздействия для миофасциального терапевта являются не кости и суставы, а мышцы и связочные ткани. Отсюда и главное "внешнее" отличие - МФТ не предусматривает никаких резких движений, никаких "вправлений" и т. п. Логика очень проста: какой смысл "вправлять" сустав, не устранив асимметрию прилегающих к нему мышц? Пройдет несколько минут или часов, и "вправленный" сустав вернется к исходному состоянию под воздействием тех же сил, которые его сместили раньше. Так что, как это ни банально звучит, начинать надо с причины, а не с симптома.

  Технологию самого метода МФТ можно коротко описать так: врач выявляет "проблемные" группы мышц, а затем выступает в качестве своеобразного "живого тренажера", который производит принудительное растяжение мышц пациента в определенных направлениях. Пациент при этом, следуя инструкциям врача, прикладывает дозированные встречные усилия. Так что сеанс МФТ - серьезная физическая нагрузка и для врача, и для пациента, с поправкой, разумеется, на возраст и возможности последнего. Во всяком случае, МФТ с успехом применяется даже в реабилитации больных, перенесших инфаркт или инсульт, где, разумеется, физические возможности пациента весьма ограничены.

  боли в позвоночнике

  Кроме избавления от боли, ускорения реабилитации, лечения различных нарушений осанки и подвижности, у МФТ есть еще одно замечательное свойство, о котором стоит упомянуть отдельно. Давно известно, что психоэмоциональное напряжение, как последствие стресса, "идет в паре" с напряжением мышечным. Так вот, МФТ, через снятие мышечного напряжения, как одной из составляющих стрессовой реакции организма, способна "по каналам обратной связи" устранять состояния тревожности, депрессивные проявления и множество других симптомов, которые мы привыкли характеризовать общей фразой "нервы на пределе".

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Почему болит спина: 10 причин и путей решения

  Спинальный арахноидит

  Лечебный массаж позвоночника

  Травы при аутизме

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Корсун Владимир Федорович

  Каждому родителю приятно наблюдать за тем, как его ребёнок улыбается, смеётся, бормочет и реагирует на происходящее вокруг него. Дети тоже любят это внимание, постоянно окружающее их. На самом деле такое поведение детей и родителей - не только проявление любви, но и необходимое условие развития. Однако есть дети, которые не любят обращать внимание на окружающих и словно живут в своём собственном мире. Они не стремятся познавать новое, знакомиться, делиться своими эмоциями. Часто у таких детей возникают проблемы в общении и социальной адаптации, ничего не интересует их. Ребёнок, у которого появляются симптомы, схожие с перечисленными выше, болен аутизмом.

  Термин «аутизм» (от греческого autos – сам) был введен психиатром Е. Блейлером и означает «оторванность ассоциаций от данных опыта, игнорирование действительных отношений». Швейцарский психиатр Л. Каннер в 1943 г. впервые дал целостное описание синдрома, наблюдаемого в детской психиатрической практике, который он обозначил как ранний детский аутизм (РДА). Основным нарушением в описанных им клинических случаях он считал неспособность детей с самого рождения устанавливать отношения с окружающими людьми и правильно реагировать на внешние ситуации. Сначала это расстройство Каннер относил к детской форме шизофрении, но затем признал его самостоятельность, а причины искал то в аффективной сфере, то в кругу органических нарушений. С тех пор не утихают споры относительно причины, механизма развития, проявлений, лечения, прогноза этого психического расстройства.

  Нарушение социального взаимодействия проявляется В отсутствии или выраженной ограниченности контакта с внешней реальностью. Ребенок как будто отгорожен от мира, живет в своем панцире, «скорлупе». Может создаться впечатление, что он не замечает окружающих людей, для него имеют значение только собственные интересы и нужды. Попытки «проникнуть» в его мир, вовлечь в контакт приводят к вспышке тревоги, агрессивным и самоагрессивным проявлениям. Часто больший интерес вызывают предметы, а не люди: ребенок может часами заворожено следить за движением пылинок в луче света или рассматривать свои пальцы, крутя ими перед глазами и не реагировать на призывы матери. словно неживой предмет. Иногда ему нравится играть рядом с другими детьми, смотреть, что они делают, что пишут в тетради, во что играют, при этом больший интерес вызывают не дети, а то, чем они занимаются. Поведение ребенка в общественных местах может быть недостаточно адекватным. Так, он может кричать, в магазине все хватать с полок. А если кто-то обращает на него внимание, то начинает нервничать. В детском саду не соблюдает режим, не слушается воспитателей, не участвует в занятиях, а может сидеть, например, в шкафу.

  Главной же проблемой является отсутствие или выраженная недостаточность коммуникативной функции речи ребенка. Ограниченное, повторяющееся и стереотипное поведение, интересы и активность обнаруживаются с раннего возраста. Ребенок испытывает большую потребность в сохранении стабильности и неизменности его привычного окружения.

  В свою жизнь ребенок вносит большое количество ритуалов и нуждается в их неукоснительном выполнении, например, перед сном требует, чтобы ему читали рассказы из семи определенных книг в определенной последовательности.. Нередко у ребенка отмечается прекрасный музыкальный слух, любовь к музыке, которую он внимательно слушает, безошибочно узнает мелодии, кружится под них, а некоторых может бояться, поворачиваться спиной к магнитофону, пятиться из комнаты, вжав голову в плечи. Физическое развитие при чистых формах детского аутизма, как правило, нормальное.

  Постепенно ребенок может развить, иногда достаточно глубокие и прочные связи с родителями, братьями и сестрами. У некоторых детей социальное развитие улучшается в течение подросткового и взрослого периодов жизни. Небольшое количество детей делают значительный шаг вперед в течение подросткового периода и функционируют значительно лучше по сравнению с ранними годами жизни.

  Известно, что при отсутствии лечебно-коррекционной помощи до 70% детей с аутизмом становятся глубокими инвалидами и нуждаются в постоянной помощи посторонних лиц. Раннее начало лечебно-коррекционных мероприятий значительно улучшает прогноз.

  Лечение аутизма

  Медикаментозная терапия направлена на уменьшение симптомов, дополнительно ухудшающих социальную адаптацию ребенка, например, выраженные агрессия, саморазрушающее поведение, импульсивность, гиперактивность. Назначают пирацетам, пикамилом, дигидрокверцетин, комплекс витаминов группы В и пр. Коррекционная работа необходима детям со сниженным интеллектуальным развитием и должна проводиться по специально разработанным методикам, учитывающим особенности эмоциональной сферы, общения, восприятия окружающего мира.

  Идеальным вариантом является комплексная работа, включающая педагогическое воздействие, музыкальные, танцевальные и т. п. занятия и, обязательно, психотерапию.

  Психотерапия должна быть одной из составляющих комплексного терапевтического воздействия. Она воздействует на эмоциональные проблемы ребенка, помогает устанавливать полноценный контакт с окружающими, преодолеть глубокие психологические барьеры, страхи. Психотерапия его – это длительный процесс, самым лучшим является режим 3-4 сеанса психотерапии в неделю в течение не одного года. Но потраченные усилия оказываются ненапрасными.

  Определенную пользу могут принести некоторые лекарственные растения. Поиск правильного лекарственного средства и адекватной его дозировки при аутизме часто очень тяжел, и могут уйти месяцы на апробацию различных лекарственных препаратов. Это касается использованию мелиссы, багульника, любистка, солянки холмовой, бакопы, шизонепеты, шлемника байкальского, датиски коноплевой. Хороший эффект дают препараты гинкго двулопастного (танакан, билобил, табакан), которые положительно влияют на процессы обмена веществ в нейронах мозга, улучшают усвоение глюкозы и кислорода, обладают выраженными ноотропными и антиоксидантными свойствами. Известен дормиплант (экстракт корня валерианы и листьев мелиссы), улучшающий сон и дающий успокоение при тревожном напряжении. В ряде случаев помогает утренний прием экстракта родиолы, настойки левзеи, а вечером – душицы, мелиссы, пассифлоры, валерианы и других растений, проявляющих успокаивающее, улучшающее сон, стрессопротективное и вегетостабилизирующее действие. Все перечисленные растения и препараты желательно использовать после консультации с врачом, знающим эти растения, а лучше – прошедшем подготовку по фитотерапии. Каждые 2 – 3 недели фитопрепараты меняют, чтобы не развилось привыкание в организме.

  В аюрведической медицине обоснованно при аутизме используются препараты бакопы. Это полученный по оригинальной технологии таблетированный экстракт знаменитого лекарственного растения семейства норичниковых бакопа Монье (Bacopa monnieri (Linn.) Pennel). Его успешное применение при проявлении различных расстройств высшей нервной деятельности, в частности повышенной возбудимости, ухудшении памяти, слабоумии, эпилепсии, аутизме уже более тысячи лет назад было описано в классических трудах восточной медицины. Бакопа Монье заслуженно принадлежит к числу нескольких “избранных” представителей южной экзотической флоры, которые благодаря своим проверенным временем и не имеющим аналогов свойствам всё шире используются и в современной западной диетологии, фитотерапии и косметологии.

  Многочисленные научные эксперименты как российских, так и зарубежных ученых-медиков неопровержимо свидетельствуют о том, что, с одной стороны, содержащиеся в бакопе Монье биофлавоноиды, нетоксичные алкалоиды брахмин и герпестин, а также сапониновые производные (бакозиды А и В) благотворно влияют на метаболизм активных медиаторов в головном мозге и особых рецепторов, которые участвуют в регуляции эмоциональных реакций, лежащих, в частности, в основе депрессии. С другой стороны, бакозиды ускоряют синтез протеина в клетках головного мозга, отвечающих за способность к обучению, память и сообразительность.

  И, наконец, согласно последним исследованиям, данное растение обладает великолепным антиоксидантным действием, превосходя по этому показателю в том числе популярный витамин Е.

  Столь редкое сочетание уникальных свойств определяет главные области применения таблетированного экстракта на основе бакопы Монье. Прежде всего—это один из лучших антидепрессантов сбалансированного типа действия, удачно дополняющий “созидательное”, стимулирующее мозговую активность начало мягким успокаивающим эффектом. Он также оказывает неоценимую помощь в решении сложных и деликатных проблем, связанных с расстройством памяти и концентрации внимания. При этом достоверно доказано, что в возрастном плане его действие в самом хорошем смысле слова «универсально», т. е. в равной степени эффективно при задержке умственного развития у детей, при переутомлении в связи с учёбой или напряженным интеллектуальным трудом у молодежи и взрослых, а также при проявлении возрастных ухудшений памяти у пожилых людей.

  Антиоксидантные свойства также обуславливают его перспективность в области геронтологии для замедления процесса старения организма и профилактики связанных с ним нервных расстройств, которые согласно представлению современной науки вызываются именно свободными радикалами.

  И, наконец, благодаря восстановительному механизму действия бакозидов, он способствует скорейшему устранению последствий инсультов, нервных потрясений и черепно-мозговых травм.

  В определенной мере таблетки бакопы заменяет индонезийское средство риколин, содержащий ряд трав Юго-Восточной Азии.

  Нами используется при аутизме сбор, включающий цветки боярышника пятилопастного(3 части), плоды шиповника коричного (4), рябины красной (2), траву спорыша (4), зверобоя продырявленного (3), донника лекарственного(2), багульника болотного (1), мелиссы лекарственной (2), дербенника иволистного (3), посконника (4), корни пиона уклоняющего (3), солодки голой (4), синюхи голубой(2), семена льна (2), слоевище морской капусты (2), корни шлемника байкальского (3), траву шизонепеты многонадрезанной (2 части). Все компоненты смешать. 1 чайную ложку смеси трав залить 1 стаканом воды, кипятить 5 мин на малом огне, настоять 30 мин, процедить. Принимать по 30 - 70 мл 3 раза в день (в зависимости от возраста пациента) до еды 3 – 5 месяцев.

  Подойдут блюда из круп и овощи, приготовленные на пару. Исключаются молочные продукты, орехи, хлебобулочные и кондитерские изделия, сладкие фрукты и соки из них. Применяются травы и специи: имбирь, корица, перец, солодка, базилик, гвоздика, мята. Эти травы могут добавляться как в пищу, так и готовятся чаи из них. Полезно употребление смеси соков лимона и свежего имбиря с теплой водой. Шафран с горячим молоком способствует росту тканей головного мозга и улучшению памяти.

  Любительская фитотерапия: за и против

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Вильчинская Татьяна

  С тех пор, как на постсоветском пространстве активно начали набирать силу объединения по интересам сторонников нетрадиционной медицины, появилась масса печатных изданий, в которых одна бабушка дает советы другой, каким народным методом она вылечила ту или иную болезнь, передач, в которых дают советы – дельные и не очень – сторонники фитотерапии и люди, ее активно практикующие - разобраться в огромном количестве рекомендаций становится под силу даже не всякому практикующему доктору, не говоря уже о рядовом читателе.

  Ввиду того, что Фитотерапия – это отдельная наука, первое упоминание о которой встречается в истории человечества... более 6,5 тысячи лет назад, изложить все принципы фитотерапии и даже азы для начинающего в одной статье невозможно. Невозможно охватить даже в одном разделе все разнообразие применяемых в ней препаратов - наши публикации в разделе «Фитотерапия» охватывают большинство трав и растений, применяющихся сегодня фитотерапевтами, но даже этот перечень далеко не является исчерпывающим. Ведь о каждом растении можно писать не отдельную статью, а отдельную научную работу!

  Каждое растение, подобно органам человеческого организма, имеет свой баланс, свое соотношение микроэлементов. Например, хвощ полевой содержит золота в 6 тысяч раз больше, чем почва, медуница – огромное количество марганца, лапчатка белая – флавоноидов. Совмещение различных растений в составе травяных чаев тоже требует соблюдения определенных правил, знания, какое растение может усилить активность другого, а какое, наоборот – уменьшить его эффект, знания того, какое растение должно быть «ведущим» в сборе и в каких пропорциях его смешать.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Причем очень часто один и тот же готовый травяной сбор может не подойти двум пациентам с совершенно одинаковым основным диагнозом, в силу разных причин - индивидуальной чувствительности, сопутствующих патологий и пр.

  Поэтому испокон веков существовали и существуют травники, которые долго овладевали секретами сбора, хранения, применения трав при различных заболеваниях, которые умеют составить сбор с учетом индивидуальных особенностей больного. А как же быть тем, у кого по соседству не оказалось такого травника?

  Попробуем привести здесь основные рекомендации для «домашней фитотерапии»:

  1.Начинайте применение любого фитопрепарата не по рекомендации бабушки в газете, а посоветовавшись с лечащим врачом, которому Вы доверяете и который детально знает Ваши проблемы. Большинство врачей сегодня не являются противниками фитотерапии, считая ее прекрасным дополнением к арсеналу средств, который предлагает современная медицина. Даже если история, описанная в печатном издании или услышанная от кого-то, кажется Вам как две капли воды похожей на Вашу – не поленитесь позвонить доктору и обсудить с ним прочитанное или услышанное! Доктор, при назначении Вам того или иного фитопрепарата, может учесть такие нюансы, о которых Вы, вероятно, и не подозреваете. Эффект от их учета может быть несравнимо большим, чем от бесконтрольного приема фитопрепаратов.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  2.Бесконтрольный прием «травок» - явление вообще опасное, в некоторых случаях и для жизни в целом. Алкалоиды спорыньи и чистотел в высокой концентрации способны вызывать тяжелейшие отравления, обыкновенная мята может спровоцировать приступ острого панкреатит или, что еще хуже, внутреннее кровотечение при эрозивном гастрите. Даже безобидные зверобой и ромашка у некоторых людей способны вызвать аллергию вплоть до отека Квинке – тяжелейшего состояния, требующего немедленной транспортировки больного в ближайшее лечебное учреждение. Существует еще ряд трав, которые могут лично для Вас попасть в «черный список» - донник, бессмертник, валериана, чабрец, спорыш, и даже крапива. Так что не играйте с огнем – помните, что с травами шутки опасны. Правильный режим их применения и дозы может подобрать только врач.

  3.Помните, что травы собирают и сушат по определенным правилам. Не всегда сбор, купленный у бабушки на рынке, может оказаться собранным и приготовленным по ним, а значит, его ценность значительно уменьшается. Что уже говорить о травах, собранных в экологически неблагоприятных зонах – о их истинной «родине» Вы можете никогда не узнать. Поэтому по возможности приобретайте травы в аптеке. В последнее время в стране появляются сети фитоаптек, продукция которых отличается высоким качеством и ассортимент которых изобилует даже достаточно редкими для украинского рынка травами.

  4. Не собирайте «зеленую аптечку» просто так – приобретайте травы по назначению доктора. Растительное сырье тоже имеет свой срок годности, по окончанию которого биологическая ценность и полезные свойства его значительно уменьшаются, если не исчезают совсем. Единственным исключением из этого правила, пожалуй, служат травы, укрепляющие иммунитет, которые многие сторонники здорового образа жизни употребляют в виде витаминных чаев – шиповник, боярышник, лимонник, календула. Опять же – не забудьте проконсультироваться с врачом!

  5."Минимальный запас" растительного сырья в Вашем доме должен включать только те растения, которые могут быть полезны Вам и Вашим домочадцам для решения известных Вам уже проблем со здоровьем. После консультации с врачом, Вы можете приобрести в аптеке наиболее «необходимые» для Вас травы, настои, сиропы ( лекарственную форму препарата также важно подобрать правильно).Например, если Ваш ребенок часто страдает от заболеваний верхних дыхательных путей и ему требуется стимуляция отделения мокроты, у Вас в аптечке могут храниться сироп корня солодки или алтея. Если Вы – гипертоник со стажем, понятно, почему к Вам в дом «забрели» плоды боярышника. Если у Вас всю жизнь болят почки, неудивительно, что на полке в аптечке прочно заняли место плоды можжевельника. И практически у любого из нас всегда есть под рукой какие-либо травы, обладающие противовоспалительным, дезинфицирующим, кровоостанавливающим, антиаллергическим действием

  череда, календула, зверобой, подорожник, ромашка. Еще раз напоминаем – даже с этими травами, типичными «жителями» любой аптечки современного горожанина, будьте осторожны – Важно удостовериться, что они не вызывают ни у кого из домашних аллергии, а также правильно подобрать форму препарата - разные части растения и разные лекарственные формы соответственно могут служить средствами лечения совершенно разных заболеваний.

  Например, тот же подорожник в свежем или высушенном виде – прекрасное кровоостанавливающее средство, семена используют в народной медицине как средство против цистита, а сок его применяется чаще для решения некоторых проблем с желудочно-кишечным трактом.

  Помните, что квалифицированную консультацию по траволечению Вам может дать только Ваш лечащий врач или грамотный практикующий фитотерапевт!

  желает Вам, чтобы травы всегда оставались Вашими верными помощниками в борьбе со многими заболеваниями, не превращаясь в злейших врагов!

  Патологоанатом предупреждает: Лекарственные фитопрепараты могут привести к летальному исходу

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  - консультант [разд. Консультации]

  Профессор австралийского университета в Аделаиде Роджер Бьярд в своей статье, опубликованной в американском журнале Journal of Forensic Sciences, которую цитируют обозреватели сайта Medicalnewstoday. com, обращает особое внимание на высокую токсичность многих содержащихся в травах веществ, которые ошибочно считаются абсолютно безвредными многими людьми во всем мире.

  "Распространенное убеждение о том, что травы, в отличие от лекарственных средств, производимых на фабриках, не могут навредить – ошибочное. В действительности, очень многие из них содержат смертельные концентрации мышьяка, ртути и свинца». – Говорит профессор Бьярд.

  "Эти вещества могут вызвать серьезные заболевания, усугубляя уже существующие проблемы со здоровьем или даже привести к летальному исходу, при пероральном применении в больших дозах. Риск увеличивается при введении травяных препаратов с помощью инъекций".

  Профессор Бъярд также говорит, что к фатальным последствиям может привести параллельный дополнительный прием трав вместе с лекарственными препаратами, назначенными врачом.

  "Поскольку доступ к такой продукции в основном не ограничен, и многие люди не рассказывают своим врачам о том, что дополнительно принимают фитопрепараты, опасаясь насмешек, во время обычного вскрытия далеко не всегда в должной мере оценивается роль фитотерапевтических средств в причине смерти пациента".

  Анализ 251 азиатских лекарственных продуктов на основе трав, обнаруженных в аптеках Соединенных Штатов, выявил в 36 из них наличие мышьяка, в 35 – наличие ртути, и в 24 – наличие свинца.

  В частности, отравление свинцом было зафиксировано у 5-летнего ребенка, который за четыре года принял 63 грамма препарата "Тибетские травяные витамины". Еще один случай касался мальчика с диагнозом рака сетчатки, родители которого использовали в лечении традиционное индийское травяное средство, которое вызвало у ребенка отравление мышьяком.

  Китайский препарат, известный под названием Чань Су, используемый для лечения ангины, фурункулов и тахикардии, изготавливаемый на основе ядовитого секрета жаб, может вызвать остановку сердца.

  Также лекарственные средства растительного происхождения могут стать причиной заболеваний печени, почечной и сердечной недостаточности, инсультов, двигательных расстройств, мышечной слабости и судорог.

  В своей статье профессор приводит случай, когда пациент с эпилепсией пользовался травяным китайским препаратом и впал в состояние комы. В работе также описывается случай, когда параллельный прим стероидов с травяными лекарственными препаратами стал причиной синдрома Кушинга и гормональных расстройств.

  Некоторые растительные лекарственные средства могут вызвать побочные эффекты в комплексе со стандартными препаратами. Зверобой может снизить противосвертывающий эффект варфарина и стать причиной межменструальных кровотечений у женщин, принимающих оральные контрацептивные препараты.

  Чеснок увеличивает риск кровотечения при употреблении в комплексе с антикоагулянтами и некоторыми лекарственными средствами растительного происхождения такими, как масло бурачника и масло энотеры, а также снизить порог судорожной готовности у эпилептиков.

  Профессор Бьярд говорит, что Американское общество анестезиологов рекомендует своим пациентам прекращать использование лекарственных трав, по крайней мере, за две недели до операции, поскольку взаимодействие трав и лекарственных препаратов увеличивает риск вероятности кровоизлияний.

  В последние годы лекарственные препараты на основе трав становятся все более популярными в западных странах. По оценкам специалистов, 30% граждан Соединенных Штатов используют их, не ставя в известность врача.

  Эвкалиптовое лечение

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Нелидова Ольга Сергеевна

  «Сезон простуд» в нашей стране продолжается большую часть года: он начинается еще осенью, длится всю зиму и захватывает часть весны. В течение всего этого времени мы обычно озабочены поиском эффективных противопростудных лекарств, многие из которых, между прочим, изготовлены на основе эвкалипта.

  Эфирные масла, содержащиеся в его листьях, обладают широким спектром действия. Поэтому за свои лечебные качества этот гигантский уроженец далекой Австралии удостоился на родине звания «дерева жизни».

  Современная медицина подтвердила целебные свойства эвкалипта: он действительно способен оказывать противовоспалительное, жаропонижающее, антисептическое воздействие и к тому же обладает обезболивающим и отхаркивающим эффектом. Поэтому стоит вспомнить, какие лекарственные препараты с эвкалиптом особенно актуальны в период простудных заболеваний.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Это, например, таблетки для рассасывания "Стрепсилс" и аэрозоль "Ингалипт", которые помогают справиться с болями в горле. А также незаменимый при насморке спрей Отривин Ментол, который не только быстро, но и надолго (до 12 часов) возвращает свободу дыхания. И, конечно же, всем знакомый с детства Пектусин, который хорошо помогает при кашле.

  Большую помощь может оказать также спиртовая настойка эвкалипта. Ее принимают внутрь по 15-30 капель (разбавив водой) в качестве противовоспалительного и антимикробного средства. И добавляют по 10-15 капель на стакан теплой воды и используют в качестве полоскания при заболеваниях горла и полости рта – гингивитах и стоматитах.

  Настойку можно также использовать в качестве целебной добавки для ванны, которую рекомендуется принимать при заболеваниях верхних дыхательных путей и сухом кашле. А для ингаляций при простуде хорошо подходит эвкалиптовое масло. Его можно капнуть в аромалампу, тогда воздух в помещении приобретет не только приятный аромат, но и будет обеззаражен, что особенно актуально в период эпидемии.

  Высоко ценят эвкалипт и любители банных процедур. Они обязательно прихватывают в парилку эвкалиптовый веник, чтобы листья этого целебного гиганта насыщали жаркий воздух огромным количеством целебных биологически активных веществ.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Таким образом, из эвкалиптовых лекарств вполне можно составить настоящую универсальную аптечку, которая всегда поможет справиться с простудными заболеваниями и их разнообразными неприятными симптомами.

  Зернистое яблоко

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Так по латыни зовут гранат. Сколько помнит история, его используют для поправки здоровья и укрепления отношений со второй половиной. По древнему поверью, непривычно большую ягоду нужно делить с любимым.

  ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

  Чаще – дерево, реже – кустарник с колючими ветвями и продолговатыми листьями. Цветы граната – крупные, пурпурные. Плод – ягода с твердой кожурой. Внутри разделен на гнезда прозрачными, молочного цвета мембранами. Сотни семян окружены съедобной мякотью (околоплодником). Цветет в мае-июне, плодоносит в начале осени.

  ПО УЧЕБНИКУ

  Сок содержит фруктозу, органические кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая). В гранате много антоцианов, танинов и эллаговой кислоты – все они защищают от свободных радикалов. Танины еще и дубильными свойствами обладают. Богаты плоды и фитонцидами (подавляют рост бактерий), солями, витаминами (С, РР и весь спектр группы В). Есть в них клетчатка, минералы. Лепестки оказывают противовоспалительный и вяжущий эффект.

  Дубильными веществами насыщены кожура, корни и кора – 32%. Есть в первой полифенолы, подавляющие рост дизентерийной палочки, и целлюлоза. Однако при приготовлении средств нужно соблюдать осторожность. Из-за содержания ядовитых алкалоидов в этих частях граната самолечение чревато отравлением!

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

  Препараты из граната снимают воспаления и жар, помогают заживлению ран на слизистой и кожных изъязвлений, очищают кровь и способствуют процессу ее образования. Обладают они и антисклеротическим, желче - и мочегонным, вяжущим, закрепляющим, стимулирующим свойствами. Сок «проводит дезинфекцию» при расстройствах пищеварения, улучшает микрофлору, подавляет рост кишечной палочки. Рекомендуют его при анемии, пониженном гемоглобине и повышенном уровне холестерина, атеросклерозе. У гипертоников он постепенно снижает давление. Препятствует также отложению жировых бляшек на стенках сосудов, повышает эластичность артерий. Помогает при болях в суставах.

  Сок рекомендуют как средство от гастрита с пониженной кислотностью. При отсутствии аппетита он стимулирует работу секреторных желез. (Противопоказан при повышенной кислотности!) Помогает в случае воспалительных процессов в печени, желчном пузыре, почках – даже если речь идет о хронических состояниях. Кислые (но спелые!) гранаты измельчают камни в этих органах.

  Прием сока укрепляет иммунитет, уменьшает головную боль. Применяют его при кашле, ангине, простуде и даже – туберкулезе.

  Отвары корней и коры обладают противоглистными свойствами, используют их и при дизентерии.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Измельченные перегородки оказывают вяжущее действие. При добавлении в чай снимают тревогу и напряжение нервной системы.

  Жирное масло гранатовых косточек применяют при нарушении гормонального баланса, а сок пьют для нормализации менструального цикла, при обильных кровотечениях. Измельченные зерна рекомендуют добавлять по щепотке в еду, чтобы облегчить нервное напряжение при ПМС.

  Нас консультирует Татьяна Гарник,
  д-р мед. наук, профессор, председатель комитета по вопросам народной и нетрадиционной медицины МОЗ Украины

  Признаки интоксикации при приеме коры и кожуры – повышение артериального давления, слабость, ухудшение зрения. В этом случае нужно срочно вызвать врача – не следует заниматься самолечением!

  КАК СРЕДСТВО ОТ ГЛИСТОВ

  Зерна 9 гранатов высуши в теплом духовом шкафу. Измельчи в порошок. Принимай по 1 ст. ложке на стакан ананасного или цитрусового сока без сахара 3-4 раза в день перед едой. КУРС ЛЕЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДОКТОР!
  Можно применять и кору (ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА!). 40-50 г ее подроби и залей 2 стаканами воды. Оставь на 6 часов, потом кипяти, пока объем не уменьшится вдвое. Процеди и охлади. Выпей в течение часа, а через 30 мин. прими слабительное. Пей с вяжущим препаратом – так алкалоиды почти не всасываются.

  ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

  Смазывай их гранатовым соком. Измельченной в порошок высушенной кожурой присыпай воспаления на коже. try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  ОТ КАМНЕЙ И ПЕСКА В ЖЕЛЧНОМ И МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ

  Пей по 2 ст. ложки сока за 20 мин. до еды 5-6 раз в день. Через полмесяца сделай паузу в неделю. Потом можешь повторить.

  ОТ АНГИНЫ

  Полощи горло разбавленным соком граната. Им же можно устранять и воспалительные процессы в полости рта. Для укрепления иммунитета после ОРЗ и ОРВИ пей его по 1/3 стакана 3 раза в день (разбавь водой) с 1 ст. ложкой меда.

  ПРИ РАССТРОЙСТВЕ ЖКТ

  20 г сухих перегородок залей стаканом воды. Прокипяти 10 мин. и процеди. Принимай по 2 ст. ложки отвара 2 раза в день за 20 мин. до еды.

  Журнал «Prevention», февраль 2009.

  О березе - с толком

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Говорят, прогулка по березовой роще помогает сгладить все углы во взаимоотношениях с миром. И что прабабушки умывали лицо березовым соком, чтобы оно как можно дольше оставалось здоровым и свежим... Фитотерапевты единодушны!

  Нас консультирует Татьяна Гарник, д-р мед. наук, профессор, председатель комитета по вопросам народной и нетрадиционной медицины МОЗ Украины

  Когда речь заходит о березовых почках как об источнике здоровья, то стоит уделить внимание главным «виновникам» их лечебного эффекта – смолам и эфирным маслам.
  Первые – их еще называют слезами березы – по количеству полезных веществ дадут фору любой мультиминеральной добавке. В каком фармацевтическом препарате ты найдешь 50 компонентов?!
  Вторые вступают в игру, когда нужно направить действие растения на заболевания пищеварительного тракта, печени, почек, сердечно-сосудистой системы и кожи.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

  Открыв ради интереса травник, найдешь в нем рецепты от всех недугов. Есть отвары, настои, мази, растворы для ингаляций. Общей будет основа – березовые почки. В свежем виде их и жевать можно. Об этом, а также о желчегонных и противоревматических свойствах знали еще наши предки. Сейчас к «послужному списку» полезных свойств добавились кровоочистительное, дезинфицирующее, противовоспалительное, ранозаживляющее действия. Свежие и высушенные побеги и паразитов желудочно-кишечного тракта изгоняют, и отеки снимают. Причем любого происхождения – как сердечного, так и почечного. Часто такой отвар оказывается эффективнее многих аптечных препаратов. Его действие можно усилить щепоткой пищевой соды – она растворит смолистые вещества. Все излечит, исцелит...

  Пригодятся березовые почки для лечения воспалений по женской линии, болезней дыхательных органов, системы кровообращения (начиная с варикозного расширения вен и вплоть до анемии). Дополни этот перечень ОРЗ (отит – тоже в счет), воспалениями десен, поражениями кожи и суставов, мигренями и нервными расстройствами – и получишь всю правду о березовых почках: нет практически ни одной системы или органа, к которым живительные побеги оказались бы безучастны.

  Они также хорошая альтернатива чаю с малиновым вареньем при простуде (только пить отвар нужно по 1/2 чашки 3-4 раза в день. Не чаще. Можно использовать и как компонент ингаляций.

  Почти безотказно березовые почки «работают» при воспалениях в печени, желчевыводящих путях, пищеварительном тракте – важно подобрать соответствующий способ приготовления.

  Водные отвары применяют при раздраженной слизистой желудка, повышенной секреции и моторике – они оказывают успокаивающий и бактерицидный эффект. В то же время спиртовые настойки обладают прямо противоположным действием – стимулируют, улучшают выработку желудочного сока и моторику, помогают при несварении.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Как собирать

  Фитотерапевты советуют заготавливать почки ранней весной, в марте-апреле. В этот период они еще не успели раскрыться, но уже набухли и покрылись ароматным смолистым веществом. Для сбора ветки обрезают, вяжут в венички и высушивают (процесс можно ускорить в духовке). Потом ощипывают и хранят в бумажных пакетах, мешочках или стеклянных банках на протяжении двух лет.

  ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ:

  При заболеваниях ПОЧЕК и печени залей 1 ст. ложку березовых почек 1/2 литра кипящей воды. Добавь щепотку питьевой соды, дай настояться 1 час, процеди. Пей по 1/2 стакана 4 раза в день до еды. Можешь для улучшения эффекта при каждом приеме добавлять по паре чайных ложек меда.
  Такой отвар очищает почки и улучшает секреторную деятельность желез.

  При этих же заболеваниях, а также проблемах с пищеварительным трактом 1 ч. ложку почек залей 1/2 стакана кипятка. Настаивай в плотно закрытой посуде на водяной бане в течение 15 мин. После отставь еще на 45 мин. остыть. Выпей за день в 3 приема.

  При местных воспалениях и РАНКАХ смешай 1 ч. ложку меда (если мед жидкий, можно и больше) и 2 ч. ложки молотых березовых почек. Применяй в виде мази.

  При воспалениях в ушах приготовь спиртовую настойку: 1 стакан почек залей 2 стаканами 70% спирта (выдержи в темном прохладном месте 14 дней). Вату намочи, сильно отожми и положи на ночь в ухо.

  При воспалении десен применяй отвар для полоскания: прокипяти 10 г сухих почек в 200 мл воды на протяжении 15 мин., процеди, слей в стакан и долей воды доверху.

  При АТЕРОСКЛЕРОЗЕ истолки 1 ст. ложку почек и залей 300 мл кипящей воды. Настаивай на водяной бане 5 мин., затем отправь в духовку – настояться – на 3 часа. Не процеживай. Пей в первой половине дня.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  При ЭКЗЕМЕ, ПОДАГРЕ, РЕВМАТИЗМЕ приготовь спиртовую настойку: 20 г высушенных березовых почек залей 100 мл 70% спирта. Поставь в темное прохладное место на 3 недели. Встряхивай время от времени. Затем процеди и отожми остаток.

  Более быстрый рецепт: разотри почки и залей спиртом в соотношении 1:5. Спиртовую настойку березовых почек применяют При кожных воспалениях, болях в мышцах и суставах.

  При угревой сыпи и проблемной коже наружно используй отвар сухих почек: 1 ст. ложка на 1 стакан воды. Прокипяти 20 мин., дай настояться и процеди. При желании дополни ромашкой, календулой и ягодами можжевельника.

  Журнал «Prevention», май 2008 г.

  Сладкая панацея

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
   Древние греки верили, что великие олимпийские боги на своих пирах вкушали нектар и амброзию, которые приносили им трудолюбивые пчелы, оттого и обладали вечной молодостью, красотой и бессмертием

  Богиню лесов и охоты, прекрасную Диану, часто изображали в виде пчелы. А более поздние греческие предания гласили, что на могиле Гиппократа поселился рой пчел, которые давали дивный мед и нектар, излечивающий любые недуги.

  сладкая панацея - изображение №1 Римляне полагали, что пчелы единственные из живых существ могут посещать небеса, и что пчелиный воск был сотворен в раю, оттого из него и делают свечи для храмов. Во многих странах мира считали, что светлые людские души обращаются в пчел. А в древних христианских апокрифах говорится, что пчелы — это золотые слезы Богородицы, оттого им дано исцелять самые страшные болезни. И даже император Наполеон I короновался в мантии, на которую были нашиты три сотни выполненных из золота пчел — символ власти древней франкской династии, сакральное ювелирное украшение, клад, найденный в гробнице первого из Меровингов. По франкским верованиям маленькая пчела обозначала бессмертие, мудрость и богоравное могущество.

  Самое древнее изображение пчелы найдено на скале Аранской пещеры в Испании. На рисунке изображены два человека, забравшиеся по веревкам к небольшому отверстию в скале. Один из них достает пчелиные соты. Над людьми летают пчелы. Этому наскальному сюжету более 15 тысяч лет.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  сладкая панацея - изображение №2 Пчеловодство — занятие древнее, как мир. Не зря в древности богатые страны называли землями "молока и меда", не зря в мифах и легендах, независимо оттого, в какой части света они слагались, мед и цветочная пыльца являлись символами силы, долголетия, здоровья, мудрости и тайных знаний. Люди всегда знали, что пчелы — существа особенные, и все, что связано с ними — тоже особенное. Самый уникальный продукт пчеловодства — маточное молочко.

  Маточное молочко — это секрет глоточных и верхнечелюстных желез молодых пчел-кормилиц — специальный корм, который используют медоносные пчелы для кормления маточных личинок и личинок пчел на ранних стадиях развития. Для пчелиной семьи — это уникальный продукт. Маточным молочком выкармливают новорожденных пчел в первые три дня их жизни, а личинок матки — пять дней. За это время личинки матки увеличиваются в размерах в 1 600 раз. Более никакие вещества и организмы не могут сравниться с этой скоростью роста и развития.

  сладкая панацея - изображение №3 Любопытно, что этот факт, как и вообще сведения о чрезвычайной полезности этого продукта пчеловодства, стал известен человечеству достаточно поздно — только в конце ХVII века, благодаря исследованиям знаменитого голландского натуралиста Яна Сваммердама. Именно Сваммердам обратил внимание на "волшебные" свойства маточного молочка: его чрезвычайную питательность, способность ускорять обменные процессы, бороться с инфекциями, повышать тонус, восстанавливать силы.

  А все благодаря уникальной биологической активности маточного молочка. Список полезных веществ, содержащихся в нем, насчитывает 110 наименований, наиболее ценными из которых являются 10 незаменимых аминокислот, 6 витаминов и 12 микроэлементов.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Ученые особо отмечают благотворное влияние маточного молочка на иммунную систему, половую функцию и его невероятные омолаживающие свойства. В маточном молочке заложена программа роста и омоложения клеток. Под его влиянием обменные процессы в организме протекают намного активнее, а процесс старения, напротив, тормозится, а иногда и отодвигается на многие годы.

  Этот уникальный продукт улучшает деятельность вегетососудистой системы, регулирует артериальное давление, устраняет спазмы сосудов, стимулирует кроветворение, снижает уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина, стимулирует и регулирует функцию эндокринных (в том числе и половых) желез. Благотворно влияет на зрение и улучшает концентрацию внимания и память.

  Не менее невероятными представляются и антибактериальные свойства маточного молочка. Даже разведенное в пропорции 1:70 оно способно убивать золотистый стафилококк. (А надо сказать, что эта бактерия мутировала с момента открытия пенициллина и активного его использования против стафилококка, и в настоящее время большинство штаммов устойчивы к этому антибиотику. Сходная история произошла и с метициллином — химически модифицированным пенициллином. Однако против маточного молочка стафилококк бессилен).

  Маточное молочко отлично зарекомендовало себя и во время лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов, заболеваний кишечника, почек, печени. На этом свойстве маточного молочка следует остановиться особо: оно стимулирует регенерацию печеночной ткани и, таким образом, восстанавливает ее функцию. К тому же, его рекомендуют принимать вместе с лекарственными препаратами, дабы облегчить их воздействие на организм и избежать вредного медикаментозного воздействия на печень. Маточное молочко отличается богатым составом биологически активных веществ, в том числе и природных медиаторов, которые регулируют работу нервной системы и благотворно влияют на ее состояние. Его можно использовать как мощное антистрессовое средство, принимать при депрессивных состояниях для повышения жизненного тонуса. Отмечено, что люди, включившие маточное молочко в свой ежедневный рацион, отличаются бодростью, хорошим состоянием тела и духа, отличным настроением.

  Прекрасный пол также может найти в маточном молочке панацею от своих регулярных и неизбывных проблем: как в молодом, так и в зрелом возрасте. Женщинам детородного возраста маточное молочко поможет при меноррагии и дисменорее — то есть болевых ощущениях, избыточной кровопотере и нарушениях менструального цикла. Зрелые дамы также нуждаются в целебных свойствах маточного молочка при климактерическом синдроме. Сильный пол издавна использовал этот "божественный нектар" для повышения половой активности.

  Говорят, панацеи не существует, но один перечень болезней, которые излечиваются при помощи маточного молочка, свидетельствует об обратном. Маточное молочко применяется во время лечения атеросклероза и инфаркта миокарда, туберкулеза и бронхиальной астмы, астматического бронхита, неврозов, вегетососудистой дистонии, для повышения уровня гемоглобина в крови. Но гораздо мудрее и предусмотрительнее не дожидаться, пока нас настигнет один из грозных недугов, чтобы потом бороться с ним долгое время, а обратиться за помощью к маленькой пчеле, которая вот уже много тысячелетий в избытке поставляет человеку сладкий мед и волшебное молоко здоровья.

  Зернышко вместо таблетки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Ищешь исцеления в аптеке? Попробуй лечение зернами — результат тебя поразит! Семена растений легко справляются со многими болезнями

  Консультант – Иван Сычев, реабилитолог, мануальный терапевт

  Хвойные иголки, листья, почки, лепестки, черенки и в особенности семена растений – эффективный материал, используемый для стимуляции биоактивных точек и систем соответствия. Семена растений – это живой биологический объект, который имеет сильную энергию и даже собственные магнитные поля. Такое семечко легко вступает в контакт с энергетическим полем человека, при этом поглощая болезнетворную энергию, а взамен отдавая энергию жизни и здоровья. К тому же семянотерапия совершенно безопасна, проста, безболезненна и доступна каждому.

  Мягкое исцеление
  Первые упоминания о семянотерапии встречаются в древнекитайских медицинских трактатах IV века до н. э. Этот метод лечения – альтернатива иглоукалыванию, ведь воздействие на энергетически активные точки может быть разным. Тем более что для многих неприятно одно только прикосновение металла к телу. А ведь успех лечения во многом зависит и от душевного комфорта пациента. Немаловажно еще и то, что на определенные точки необходимо многочасовое воздействие. Невозможно ходить целый день с иголкой, да и массировать или надавливать на нужную точку тоже. А вот прикрепить с помощью пластыря на нужное место зернышко – удобно.
  Хронические заболевания лечатся семенами, пребывающими в состоянии покоя, а острые – наоборот, почти проросшими. Очень полезен массаж с помощью каштана, грецкого ореха, косточки манго, початка кукурузы.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Выбери себе доктора!
  Запах. Зернышко – идеальный доктор. Как выбрать то, что нужно именно тебе? Ты не ошибешься, если доверишься чувствам и выберешь «врача» по запаху. Важно, чтобы аромат вызывал приятные ощущения, а не раздражал.

  Форма. Для лечения заболеваний внутренних органов используют семена, схожие с ними по форме. При заболеваниях глаз применяют круглые семена (горох, черный перец), для лечения почек – семена фасоли, при сердечных проблемах – семена калины, гречихи или тыквы. Для увеличения количества молока у кормящих мам применяют семена растений, выделяющих белый млечный сок.

  Строение. При острых заболеваниях помогут семена двудольных растений (бобовые), а при хронических – голосеменных, к которым в основном относятся хвойные породы.
  Для гармонизации функций организма используют семена однодольных (злаковые, лилейные). Возможен другой подход: семена древесных растений для лечения хронических заболеваний, а травы – при острых болезнях.

  Энергия. Обратись к профессионалу, он подберет необходимые именно тебе семена. Выбор зависит от причины возникновения недуга, а также, от того, какие энергии надо уравновесить.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Гармония во всем
  Лечение зернами можно проводить, воздействуя не только на пораженные участки тела, но и на точки их соответствия, расположенные на кистях, стопах и ушных раковинах, а также на базисные точки, обладающие способностью оказывать мощное гармонизирующее влияние на весь организм. Женщинам манипуляции проводят на правой руке, а мужчинам – на левой. Показания к лечению по энерготочкам кистей и стоп:

  экстренные и неотложные случаи;
  заболевания, сопровождающиеся дефицитом энергии;
  тяжелые хронические заболевания;
  общее ослабление, вызванное болезнью, снижение иммунитета;
  пожилой возраст.

  Воздействуя на базисные точки, можно восстановить утраченный энергетический баланс, активизировать защитные силы организма, добиться выхода патогенной энергии, укрепить внутренние органы, стимулировать железы внутренней секреции.

  Меры безопасности
  Если ты решила проверить на себе целительную силу семянотерапии, используй малоактивные семена: пшено, гречку. Мягким действием обладают зернышки аниса и яблока. Эти семена не влияют на биоритмы организма, а всего лишь вытягивают негативную энергию, очень мягко добавляя силу истощенному больному.
  Важно дозировать время воздействия целебных зерен. Как только ты почувствуешь, что семя действует, засекай время. От наступления максимального эффекта до окончания процедуры должно пройти не больше 60 минут. Если ты «ставишь» семена на разные точки в течение суток, то общее время их контакта с кожей не должно превышать шести часов.

  Укрепляющий массаж
  Для стимуляции больших зон соответствия (зона печени, желудка, легких) в качестве массажера могут быть использованы косточки персика, манго, а также грецкий орех, конский каштан, шишки или орешки хвойных. Средние и малые зоны (проекции серд­ца, мочевого пузыря, глаз, носа) стимулируют, используя косточки финика, шишки ольхи, вишневые косточки, а также желудь и кедровый орешек. Также массажерами служат: ствол и побеги бамбука, твердый стебель льна, лимон, луковица, клубень картофеля, морковь. Весьма популярный ныне антицеллюлитный массаж лучше всего делать початком кукурузы.

  Наиболее часто используемые семена

  Стихия -------------- Семя ------------ ------ Как действует
  Земля -------------- яблоко, груша ---------- противовоспалительное, успокаивающее
  Огонь -------------- горчица ----------------- бодрит, устраняет депрессию
  Металл ------------ перец ------------------- вырабатывает устойчивость, твердость
  Вода ---------------- анис -------------------- расслабляет, успокаивает
  Дерево ------------- гвоздика, корица ----- снимает лихорадочные состояния

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Помощь при любом недуге
  Точка релаксации находится между большим и указательным пальцем. Массаж этой точки успокаивает боли любой этиологии, облегчает приступы астмы, выравнивает психическое состояние.

  При сидячем образе жизни не забывай о точках на запястье – справа и слева – они отвечают за состояние желудка и здоровье кишечника. Массируй запястье, и ты забудешь о запорах и атонии тол­стого кишечника.

  Точка долгожителя расположена ниже коленной чашечки, в ложбинке между двумя косточками. Постоянное воздействие на эту точку не просто продлевает жизнь, но и улучшает само ее качество. А также поможет избавиться от простуд, хронических заболеваний носоглотки, поднимет общий тонус организма и улучшит иммунитет.

  При частых ангинах прикрепи зерна на горло в области миндалин.

  При функциональных расстройствах сердечной деятельности и легких формах аритмии на область соответствия сердцу прикрепи семена боярышника (лейкопластырем).

  Для усиления мочегонного и противовоспалительного эффекта нужно в области соответствия почкам сделать аппликацию семенами арбуза, дыни или петрушки. Стимулируя семенами лимонника китайского зоны соответствия головному мозгу, ты поспособствуешь повышению трудоспособности и уменьшению умственной и физической усталости.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Журнал «Твое здоровье», №6, июнь 2007г

  42 домашних рецепта

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Оливковое масло, минеральная вода, томатный сок, йогурт, фруктовый сироп... Это не ревизия в холодильнике, а содержимое аптечки многих наших врачей. Они согласились поделиться своими наработками «без белых халатов» – за дверьми официальных кабинетов.

  Что делает дерматолог при солнечном ожоге? Чем лечит педиатр сухой кашель у ребенка? Как справляется врач с болью в мышцах после футбольного матча?

  Не всегда у них под рукой есть все необходимое. Порой им приходится импровизировать точно так же, как и всем нам. Но есть разница. За выбором медиков стоят знания и опыт. Prevention спросил у разных специалистов, какие домашние средства они используют для себя и своих домочадцев. Теперь ты сможешь лечиться не хуже экспертов.

  «Зудит, печет...
  Я выгляжу ужасно!»

  СЫПЬ, ОЖОГИ, РАЗДРАЖЕНИЕ
  Причиной красных пятен может быть косметика или аллергическая реакция на что угодно (продукты, цветение, пыль). Возьми за правило обновлять запас антигистаминных препаратов, которые продаются в аптеке без рецепта. Детям нравится их сладкий вкус. Хорошо помогают они и взрослым. В инструкции всегда указана дозировка, которой нужно придерживаться.
  Если таблеток под рукой нет, а кожу нужно немедленно успокоить, умойся минеральной водой. Исследования показали, что богатая минералами родниковая вода способна уменьшить боль от ожогов и сыпи. А также устранить покраснения и зуд после лазерных процедур.
  Не можешь избавиться от прыщей? Приготовь свой собственный скраб. Возьми чуть-чуть крупной кухонной соли и добавь в нее несколько капель масла чайного дерева. Аккуратно протри лицо и смой теплой водой. Затем нанеси маску из йогурта (без добавок) на 15-30 минут. Молочная кислота – натуральное отслаивающее средство, которое очистит кожу от прыщей и вернет здоровый румянец.
  Псориаз и экзему можно «облегчить», если намазать поврежденный участок оливковым маслом. Причем не жалея продукта – чайную ложку на каждые 2-3 см2. Масло защитит кожу от высыхания. Не секрет, что на его основе выпускают много увлажняющих средств. Но если использовать масло в «сыром» виде, то можно избежать влияния раздражающих химических веществ, которые, безусловно, присутствуют в креме. При проявлении болезни в тяжелой форме на ночь наложи на смазанный участок целлофановый пакет, а утром покажись врачу.
  С небольшими ожогами (заснула ли ты на солнце или взялась за горячее) легко справится холодный компресс из черного или зеленого чая. Намочи платок и приложи к обожженному месту. Фитокомпоненты снимут воспаление. Тебе может помочь и растительное масло первого отжима, или холодного прессования. Дабы на коже не осталось ни одного рубца после порезов и ожогов, следи за тем, чтобы рана была «мягкой». Вопреки популярному мнению, образование корочки – не есть хорошо. В течение 3-5 дней увлажняй кожу маслом облепихи или шиповника, которое насыщает организм витаминами А и Е, и носи повязку. На ночь заверни в целлофан – он удерживает влагу лучше, чем любые дышащие бинты, что стимулирует рост здорового коллагена.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  «Наверное, я что-то не то съела»
  ТОШНОТА, ДИАРЕЯ, РАССТРОЙСТВО ЖЕЛУДКА
  Не зря это называют морской болезнью. Просто жуть как качает... Обрати внимание на список лекарств, которые продаются без рецепта. В них во всех присутствует сахар. Сэкономь деньги и здоровье – выпей фруктовый сироп, например из консервированных персиков или ананасов. Если тебя тошнит в транспорте, точно не стоит плотно завтракать. А вот запить овсяную кашу сладким сиропом или заесть мятной карамелькой – будет в самый раз.
  От диареи многие врачи спасают близких... травяными отварами. Хорошо помогает кора дуба (свободно продается в аптеке). Прокипяти 20-30 минут, процеди горячим и пей по 2 ст. ложки 4-6 раз в день. Или приготовь чай из гранатовой кожуры: чайную ложку залей стаканом кипятка и настаивай 3-4 минуты. Сухие шкурки граната могут нормально храниться до полугода. Оба рецепта богаты танином, который снимает раздражение и помогает твоему желудку вырабатывать слизь. Старый проверенный рецепт при отравлении – крепкий чай и гренки из черного хлеба. Горячий напиток связывает токсины, а сухари заставляют желудок вырабатывать сок и вымывать ядовитые осадки. Но сперва хлеб, а затем чай. Так ты быстрее придешь в норму.
  Поводы бывают разные, поэтому возьми на заметку, что похмельным утром тебя может выручить стакан томатного сока. Он хорошо стимулирует работу печени. Кстати, это настоящий клад антиоксидантов, которыми срочно нужно пополнить твой организм... После бурной вечеринки.

  «У меня заложен нос»
  ПРОСТУДА, ГРИПП, АЛЛЕРГИЯ
  Начинаешь злить чиханьем коллег? На первых порах можно побороться с простудой при помощи фруктов. Возьми крупный неочищенный грейпфрут, разрежь на 4 части, помести в кастрюлю и залей водой. Доведи почти до кипения, затем положи столовую ложку меда и размешай. Теплый настой можно пить как чай – много и часто. Во время нагревания грейпфрут выделяет полезные вещества, способные повысить иммунитет: витамин С, микроэлементы, флавоноиды, которые находятся под кожурой. То, что ты приготовишь на плите, будет в несколько раз полезнее консервированного грейпфрутового сока из магазина. К тому же теплый напиток помогает воспаленному горлу.
  Бронхиты по-прежнему лечатся старым, но очень надежным способом – растиранием. Согревающая мазь наносится на грудь, чтобы облегчить дыхание. Но терапевт знает и другой метод. Закипяти в чайнике воду, дай ей постоять в течение одной минуты и добавь чуть-чуть вьетнамского бальзама, «звездочку». Остальное тебе наверняка хорошо знакомо: склонись над раствором на расстоянии 30 см, укрой голову полотенцем и вдыхай горячие пары минут 10-15. Дышать определенно станет легче. Заложенный нос можно спасти и по-другому. Раствори чайную ложку соли в стакане теплой воды. И вымывай слизь. Нет, это не сократит время болезни, но облегчив дыхание, ты будешь чувствовать себя гораздо лучше. Если твой ребенок заболел – как можно раньше начинай эту процедуру. При этом не будет никаких побочных эффектов.
  Сезонная аллергия напоминает о себе слезами и «текущим» носом? Попробуй травяные настои. Например, всем знакомая череда облегчает симптомы аллергии не хуже антигистаминных препаратов. И при этом не вызывает дремоты. Только сначала посоветуйся с врачом. Травы могут вступать в реакцию с другими лекарствами или вызывать осложнения у беременных.

  «Мне страшно идти к дантисту»
  СТОМАТИТ, ЗУБНАЯ БОЛЬ
  По закону подлости, зубы дают о себе знать в ночь на пятницу. Может быть, поэтому стоматологи одними из первых стали работать в выходные?! Но унять боль можно и дома с помощью гвоздики. Зайди специально в аптеку и купи про запас ее экстракт. Пропитай им ватку и приложи на пару минут к ноющему зубу. Также можно попробовать местное лекарство – ломтик свежего сала. Боль должна утихнуть, а ты посети врача.
  От стоматита и ожогов горячим чаем есть одно универсальное средство – мята. И не важно, будет это настой, конфета или жевательная резинка. Эта трава потрясающе действует на все, с чем она соприкасается. И устраняет любой дискомфорт во рту. Такой «творческий» подход обязательно оценят дети, которым карамелька всегда приятнее таблетки.
  Если ты находишься в числе носителей вируса герпеса (а таких людей 60-90%), купи сердечные капли – валокордин. И как только почувствуешь знакомое жжение, смачивай ими слизистую несколько раз в день. Герпес сразу пойдет на убыль.

  «С трудом могу поднять руки и ноги»
  БОЛИ В СПИНЕ, МЫШЦАХ И СУСТАВАХ
  Допустим, обыграть мужа в теннис было делом чести. Но хотя бы разминку перед турниром мы могла себе устроить? Сегодня утром ты дрожащей рукой красишь ресницы и с ужасом думаешь про ступеньки: подниматься с такой крепатурой будет «весело». Последуй примеру спортивного врача и после хорошей тренировки выпей стакан кислого вишневого сока.
  Ученые изучили химический состав напитка и пришли к выводу, что он помогает восстановить мышцы. Несмотря на то что после матча на щеках играет румянец и ты чувствуешь себя прекрасно, ткани получили небольшие разрывы. По сравнению с другими овощами и фруктами, вишня содержит ударную дозу антоциана. Этот антиоксидант моментально «латает» мини-травмы. Купи перед игрой 100% вишневый сок или концентрат и можешь совершенно спокойно прыгать, бегать и размахивать ракеткой.
  Если магазин был не по пути и на следующий день ты ощутила-таки «радость бытия», сделай холодный компресс. Большая часть хирургов держит в холодильнике формочку со льдом. И когда возникает боль в мышцах или суставах, им не надо выходить из дому за лекарством. Возьми лист бумаги, положи на нее кусочек льда и приложи к поврежденному месту на 5 минут. Но не больше, иначе можно заработать обморожение.
  Твое рвение привело к травме? Безусловно, придется обратиться к врачу. Но независимо от того, чем закончился матч – вывихом или растяжением, не настраивай себя на диван. Да, тебе понадобится время, чтобы восстановиться, но... В первую очередь, нужно двигаться. Поврежденная мышца должна работать, а не отдыхать. Только закрепи ее тугой повязкой. Постоянный приток крови снимет воспаление. Подбери несколько легких упражнений и занимайся по программе пару дней. Затем постепенно усложняй тренировку до своих прежних показателей. Если движения невозможны, обратись к врачу.
  Ты – не любитель спортивных площадок, а между тем боли в спине не дают тебе жить... Позволь спросить: «А в каком положении ты водишь машину?» Убедись, что сидишь прямо (под углом 90о), близко к рулю и тебе не приходится тянуться. Если ты вытягиваешь ноги вперед, то автоматически оказываешься в неправильном положении. Но большинство людей даже не подозревает об этом. Как быть с напряженными мышцами? Сделай себе массаж с помощью... мячика для большого тенниса. Покатайся на нем до тех пор, пока не почувствуешь, что он оказался под напряженным участком. И постарайся надавливанием мяча расслабить эту область. Большое значение для спины имеет обувь. Следи, чтобы в кроссовках была хорошая поддержка и мягкие стельки. Либо переходи на специальные беговые кеды – и ты значительно меньше будешь нагружать позвоночник. Когда ученые предложили людям, страдающим от боли в спине, заменить обувь на легкую и гибкую, то спустя год 80% отметили улучшение состояния. И перестали приходить на прием.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  «Темно в глазах от головной боли»
  МИГРЕНЬ, НАПРЯЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ШЕИ
  Еще до того как голова нальется свинцовой тяжестью, попытайся спасти ее массажем. Попроси кого-нибудь из домашних порастирать активные точки на стопах. Тебе станет значительно легче. Специалисты знают дюжину точек по всему телу, способных избавить от мигрени. Но без специальных знаний тут не обойтись. Гораздо проще делать массаж той части стопы, где начинаются пальцы ног. При этом результат будет и лучше, и быстрее.
  Есть в запасе у терапевтов еще один способ «от головы» – горячие ванночки с горчицей (тебе понадобится несколько чайных ложек). Этот золотистый порошок уважают и на кухне, поэтому купить его можно в любом магазине как приправу. Ванны для ног расслабляют, горячая вода перераспределяет кровь по всему телу, а горчица стимулирует кожу, отвлекая твое внимание от боли. Уменьшить напряжение мышц шеи и головы можно... холодом. Нет, не выставить чугунную голову на балкон, а полежать минут 15 на диване, подложив под шею полотенце с завернутым льдом.

  «Считаю овечек, но сбиваюсь»
  БЕССОННИЦА, СТРЕСС И ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
  Если завтрашние дела не дают тебе заснуть сегодня, попробуй любимое средство многих психологов – аудиосказку. Просто слушай кассету до тех пор, пока не уснешь. Ученые подтверждают эффективность такого метода. Мозг работает, как магнитофон. При этом есть только одна зона, которая обрабатывает слова. Если ты займешь свое внимание текстами, то места для волнений просто не останется. Некоторым помогает запись звуков природы – плеск воды, пение птиц. Ясно одно: если у тебя в голове ни на минуту не затихает поток мыслей, нужно заменить его другим потоком – слов, звуков, картинок.
  Корень валерианы считается натуральным успокоительным, которое может «пригладить» твою нервную систему перед сном. Его можно купить в аптеке и в жидком виде, и в таблетках. И хотя ученые еще до конца не оценили снотворные способности растения, у валерианы много защитников. За полчаса до сна разбавь 25-30 капель полстаканом теплой воды. Если не нравится сильный привкус, добавь еще воды и меда. Или положи под подушку мешочек с ее корнями, аромат поможет уснуть.
  Нужно побороть стресс? После тяжелого эмоционального дня переключись на занятие, которое требует повторяемых действий. Например, вязание или плавание. В принципе тебя может успокоить любое хобби, причем без побочных эффектов (сонливости и вялости). Но лучше всего подойдет то, где присутствуют ритм и последовательность. Такое времяпрепровождение быстро отвлечет тебя от переживаний.

  Если тебе не хватает энергии, убедись, что ты пьешь достаточно воды. Половина людей, которые жалуются врачам на усталость, по сути, страдают от обезвоживания. В день тебе нужно выпивать по 6-8 стаканов.
  С жидким балансом все в порядке? Тогда попробуй сибирский женьшень. Ученые обнаружили, что он увеличивает выносливость организма. Его можно принимать за полчаса до тренировки или утром, в предвкушении горячего совещания. Увеличить запас твоих сил может настойка родиолы. Она усиливает выработку в головном мозгу веществ, стимулирующих нервную систему. В одном российском исследовании люди, которые принимали ее некоторое время, признавались, что меньше испытывали умственную усталость, сохраняли высокие физические показатели и лучше ориентировались в пространстве. Главное – посоветуйся с врачом и соблюдай дозировку, указанную в инструкции.

  Борис Скачко, врач-фитотерапевт, автор книг по нетрадиционной медицине

  Журнал «Prevention», январь 2007 г

  Фитотерапия при хроническом холецистите

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Фирсов Леонид Федорович

  Использование в лечении хронического холецистита и дискинезий желчевыводящих путей лекарственных растений показало высокую эффективность. Лечить лекарственными растениями следует хронические негнойные воспаления желчных протоков и желчного пузыря, которые под влиянием систематического приема настоев желчегонного и желчеобразовательного действия постепенно проходят.
  Приводимые ниже лекарственные сборы, кроме желчегонного и желчеобразовательного эффекта, оказывают также противовоспалительное, и даже бактерицидное действие. Они улучшают процессы пищеварения, уменьшают брожение в кишечнике, препятствуют возникновению метеоризма.
  Растения, обладающие желчегонным свойством, назначают дифференцированно, с учетом течения и фазы заболевания, наличия сопутствующих заболеваний и осложнений.

  При жидком стуле применяют сборы:

 • Цветки бессмертника песчаного 1 ст. л., трава зверобоя 1ст. л., листья мяты перечной 1ст. л., трава пустырника 1стл. Настой принимают по 1/2 стакана в день за 30 мин до еды.
 • Цветки бессмертника песчаного 1 ст. л., цветки календулы лекарственной 1ст. л., трава душицы обыкновенной неполная столовая ложка, цветки василька синего 1/2 ст. л. Настой принимают в теплом виде по 1/3 стакана за 30 мин до еды.
 • При склонности к запорам назначают сборы:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • Корень ревеня тунгусского 1ст. л., цветки бессмертника песчаного 1,5 ст. л., травы тысячелистника 2-2,5 ст. л. Стакан настоя принимают в один прием вечером.
 • Плоды фенхеля 1/2 ст. л., кора крушины 1/2 ст. л., листья мяты перечной 1 ст. л., трава тысячелистника 1 ст. л. Отвар принимают по 1 стакану утром и вечером.
 • Листья мяты перечной 1 ст. л., полынь обыкновенная (трава) 1ст. л., валериана лекарственная (корни) 1ст. л., зверобой продырявленный (трава) 1,5 ст. л., хмель обыкновенный (шишки) 1/2 ст. л. Принимать по1-2 стакана настоя 2-3 раза в день за 30 мин до еды при холецистите и холангите.
 • При нормальном стуле показаны отвар бессмертника песчаного 1- 2 ст. л. на 20 мл воды – принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день за 10-15 мин перед едой; настой листьев мяты перечной (1:10 или 1:3) по 1 ст. ложке 3-4 раза в день в горячем виде до еды.

  При холециститах с сопутствующим воспалением печеночных желчных протоков (холангит) эффективен сбор: плоды барбариса 1 ст. л., листья березы 1 ст. л., плоды можжевельника 1 ст. л., трава полыни 1 ст. л., трава тысячелистника 1 ст. л. настой принимают утром и вечером по 1 стакану.

  При холецистите и холангите с выраженным спазмом рекомендуется сбор: листья мяты перечной 1ст. л., трава полыни обыкновенной 1ст. л., корень валерианы 1 ст. л., трава зверобоя 1,5 ст. л., шишки хмеля 1/2 ст. л. Принимают утром и вечером по 1 стакану.

  Одновременно с лекарственными растениями можно принимать препараты, которые восстанавливают и поддерживают проходимость желчных путей, стимулируют желчеобразование (холензим, аллохол, холецин, никодин, циквалон и лекарственные растения) и изгнание желчи (хологон, холецистокинин, при задержке стула – ксилит, сорбит). При болевых ощущениях, затрудняющих освобождение желчных протоков, показаны спазмолитики: атропин, платифилин, метацин, белладонна, папаверин, эуфилин, но-шпа, никошпан.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Миофасциальная терапия. Победа над стрессом. Часть 2

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  В прошлый раз мы подробно осветили суть метода миофасциальной терапии и его возможности при устранении самых различных болевых синдромов. Сегодня, как мы и обещали, разговор пойдет о применении миофасциальной терапии при лечении нарушений вегетативной регуляции организма, а также тех проблем, которые мы привыкли называть последствиями стресса. Но для того, чтобы хорошо во всем разобраться, нам опять придется заглянуть в далекое прошлое.

  последствия стресса

  Организм современного человека, как замечательная "биологическая машина", сформировался сотни тысяч лет назад. И с тех пор никакая из систем этого механизма существенно не изменилась. Чего нельзя сказать о среде обитания, которая не то что за сотни тысяч - за последние пару тысяч лет стараниями самого человека изменилась до неузнаваемости. Но природа не может такими темпами вносить изменения в свои творения - она просто не успевает. В результате система, созданная для существования в одних условиях, теперь вынуждена приспосабливаться совсем к другим, которые она сама себе создала в погоне за безопасностью и комфортом.

  стрессовая ситуация

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Если наш далекий предок встречал в лесу медведя, то у него учащался пульс, повышалось артериальное давление, происходил выброс адреналина и еще целой группы веществ. Зачем? А потому что предстояло либо драться, либо убегать. И в том, и в другом случае понадобится активная работа мышц. Но чтобы хорошо работать, мышца захочет "хорошо покушать", то есть запросит много крови, которую нужно срочно перераспределить, перекачать из других мест, которые пока поживут "на голодном пайке".

  стресс

  Сегодня убегать и драться почти не приходится, но генетическая память "гнет свою линию". Если у Вас конфликт с начальством или коллегами, если под угрозой срыва важный проект, если что-то случается в семье - результат один и тот же. Системы регуляции воспринимают это как опасность и совершают все те же действия - подъем давления, повышение частоты сокращений сердца, выброс гормонов. И как итог - мышечное напряжение, отражающее готовность к схватке. Но в отличие от нашего предка, который этим реально пользовался, мы оставляем всю подготовительную работу невостребованной. А значит адреналин организму приходится сжигать за ненадобностью, искажая гормональный фон, давление и пульс еще долго остаются в режиме "боевой готовности", а со временем просто отказываются возвращаться в нормальное состояние.

  стресс на работе

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Именно в таких случаях мы говорим о последствиях стресса, то есть о невозможности регуляторных систем организма адекватно отреагировать на воздействие окружающей среды. Возникает болезненное напряжение, которое автор теории стресса Ганс Селье называл "дистресс". Вот этот самый дистресс и приводит к тем, хорошо нам знакомым последствиям борьбы с внешними воздействиями, когда наши внутренние механизмы регуляции уже не в состоянии поддерживать функционирование "всех систем корабля" в нормальном режиме.
  Вы спросите, так при чем же здесь миофасциальная терапия с ее направленностью на восстановление тонуса и биомеханики мышечного корсета? Ведь мышцы в этой цепочке - последнее звено, а начинать всегда нужно с истоков!
  Все это так, но рассматриваемая ситуация относится к числу тех редких случаев, когда устраняя следствие, удается устранять и причины.

  мышечный корсет

  Дело в том, что в нашем организме действует несколько каналов "обратной связи", по которым информация от "исполнительных механизмов" поступает в "центр управления". Эти каналы также являются частью вегетативной нервной системы, и по ним передается информация о том, в какой степени команды из "центра" выполнены, и каково текущее состояние дел. И если вначале из "центра" к мышцам поступила команда готовности к бою, то затем идет запрос на подтверждение "военного положения". Если мышца по-прежнему напряжена, то, следовательно, опасность не миновала, и нужно все "боевые ресурсы" держать наготове. Весьма распространенной является и обратная ситуация - когда мышца оказывается в состоянии напряжения не вследствие сигнала "сверху", а из-за длительного пребывания в однотипных позах. В этом случае мышечное напряжение само становится причиной стрессовых реакций организма, так как здесь уже сигнал обратной связи, полученный системами регуляции от напряженной мышцы, становится исходным фактором, порождающим приведение всех остальных систем организма в состояние "боевой готовности".

  стрессовая реакция организма

  Так вот миофасциальной терапии, за счет ее способности возвращать мышцам нормальный тонус, удается "обмануть" систему вегетативной регуляции. От мышцы, вернувшейся в нормальное состояние, начинает идти сигнал о том, что все спокойно, все замечательно, никакой опасности нет и можно снимать "военное положение", а значит вернуть всем системам организма нормальный режим работы.
  На практике - это нормализация артериального давления, устранение головокружений, сердцебиений, приступов тошноты и слабости, нормализация сна, устранение состояний беспокойства и тревожности и множества других проявлений того "бардака" в организме, который порождается конфликтом интересов нашего тела и образа жизни.

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Как снимать стресс на работе: 5 надежных способов

  Стресс и старение: почему тревожные женщины стареют быстрее

  Названы самые стрессовые профессии

  Гомеопатія у лікуванні хвороби Пейроні

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Юрій Гурженко, кандидат медичних наук,
  старший науковий співробітник відділу сексопатології та андрології Інституту урології АНМУ.

  Гомеопатію вважать ефективною як самодостатній метод і в комплексному лікуванні, особливо на стадії реконвалесценції будь-якого захворювання. 43 наших пацієнти із діагнозом хвороба Пейроні приймали гомеопатичні препарати у вигляді монотерапії.

  Призначаючи лікувальний курс, ми керувалися класичними правилами: принципом подібності, модальностями, конституційними критеріями, імунонозадним патогенетичним принципом.

  Для лікування застосували такі препарати: Calcium fluoricum 30 CH, 50 CH, 200 CH; Causticum 200 CH, 1000 CH; Graphites 6 CH, 200 CH, 1000 CH; Silicea 6 CH, 50 CH, 200 CH, 1000 CH; Hepar sulfuris 30 CH, 200 CH, 1000 CH; Aurum metall. 50 CH, 200 CH, 1000 CH, Sulfur 6 CH, 50 CH; Acibum fluoricum 30 CH, 50 CH; Aurum jodatum 30 CH, 50 CH; Cortex 30 CH, Medorrhinum 50 CH, 200 CH; Rhus toxicodendron 30 CH, 50 CH; Thuja occidentalis 6 CH, 30 CH; Conium maculatum 30 CH, 50 CH. Причому, Calcium fluoricum, Causticum, Graphites, Silicea виконували роль базисних. Лікування тривало від 6 - ти до 19-ти місяців.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Вважаємо, що в механізмі терапевтичної дії гомеопатичних препаратів при лікуванні хвороби Пейроні важливу роль відіграють імунологічна реакція й антиоксидантна активність цих ліків.

  Гомеопатію не можна застосовувати, якщо:

  • показання до хірургічного лікування;
  • протягом останніх двох місяців здійснювалося лікування кортикостероїдами;
  • виявлено тяжкі захворювання печінки й нирок;
  • тривалий час пацієнт вживав імуносупресивні препарати;
  • паралельно починається терапія із застосуванням протизапальних і розсмоктувальних засобів.

  Під час лікування можлива заміна препаратів і повторне їх уведення з урахуванням симптомів кожного пацієнта. Завдяки тому, що будь-який гомеопатичний препарат має свій патогенез, можна індивідуально дібрати засоби для конкретного хворого. Пропонуємо розподіл базисних гомеопатичних препаратів відповідно до анатомо-фізіологічних, психічних особливостей людини.

  Каустикум (Causticum). Боязкий меланхолік, чорноволосий, худорлявий. Передчасне старіння за сполучнотканинним типом, котре призводить до фіброзу й склерозу тканин. Модальності: правобічні ураження. Самопочуття погіршується від сухого холоду.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Кальціум флюорикум (Calcium fluoricum). Асиметрія частини тіла, особливо скелета. Ущільнення сполучної тканини, агресивний характер. Погіршення стану здоров’я, коли надворі сиро й холодно, і поліпшення — в теплу погоду. Щільність кісткової тканини, безліч родимок, песимізм.

  Сіліцея (Silicea). Хронічні запальні процеси, котрі закінчуються загниванням, утворенням спайок, зрощень. Розвиток ущільнень у сполучній тканині, келоїдних рубців. Самопочуття поліпшується від тепла, але організм не переносить спеку, потребує свіжого повітря. Нерішучість у характері поєднується з наполегливістю.

  Графітес (Graphites). Суха шкіра із тріщинами, екземою і медово-жовтою кіркою, смердючий запах поту. Хронічний запор, ущільнення сполучної тканини, келоїд. Чоловік швидко мерзне, характеризується тривожністю, полохливістю, має засмучений вираз обличчя.

  Результати

  На початку лікування больовий синдром зафіксовано в 39 пацієнтів (90,7 відсотка), а після гомеопатії алгічний синдром залишився тільки в 4 осіб.

  Повного розсмоктування бляшок у жодному випадку не вдалося досягти. Але розміри ущільнень (визначали пальпаторно і за допомогою ультрасонографії) зменшилися в 11 хворих (25,6%), залишилися без змін у 30 (69,8%) і тільки у 2-х випадках збільшилися.

  Кут викривлення статевого члена під час ерекції зменшився в 4 (9,3%) пацієнтів, без змін — у 37 (86%), збільшився — у 2 (4,7%).

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Поліпшення еректильної функції спостерігалося в 31 чоловіка (72,1%).

  Лікування зазвичай підпорядковується загальним закономірностям гомеопатичного впливу: первинне загострення, загальнооздоровчий і адаптогенний характер наступаючих змін, не має побічних ефектів і ознак токсичності.

  Приклад із практики

  48-річний пацієнт мав діагноз: хвороба Пейроні, 2 стадія; повільнопрогресуюча форма; больовий синдром 2 ступеня, дорзолатеральне викривлення вліво 2 ступеня; ущільнення в ділянці кореня статевого члена 2 ступеня; порушення еректильної функції; контрактура Дюпюітрена.

  Чоловік хворів біля 3 років, періодично лікуючись в уролога (електрофорез із калію йодидом, ін’єкції лідази і гідрокортизону), але поліпшення стану не було.

  Хворий скаржився на біль у пенісі під час ерекції і в процесі статевого акту. Під час детального опитування пацієнта було помічено деяку жорсткість його характеру, чоловік зазначив, що вночі часто затерпають пальці рук, а зуби схильні до карієсу. Під час огляду виявлено бляшку на стовбурі пеніса (її розміри 2х4 см) і викривлення під кутом 45°.

  На лікувальний курс призначено Acidum fluoricum 50 CH i Causticum 200 CH (по 7 гранул під язик 6 разів на добу), причому кожен препарат рекомендовано приймати через день, чергуючи їх.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Через 3 дні з початку лікування хворий скаржився на різке зростання больових відчуттів у пенісі, а за тиждень больовий синдром зник зовсім.

  Під час огляду пацієнта після закінчення місячного курсу гомеопатотерапії встановлено: ступінь викривлення пеніса під час ерекції не зменшився, на фоні лікування загострився гастритодуоденіт, ущільнення в статевому члені дещо пом’якшало (пальпаторно), у чоловіка посилився статевий потяг. На основі цього в лікувальний курс введено ще один препарат — Silicea 200 CH.

  Результати другого місяця лікування: болю у пенісі немає, статевий акт перебігає без неприємних відчуттів, ступінь викривлення статевого члена суб’єктивно зменшився до 30°, також зменшилися і розміри бляшки. До всього комплексу препаратів додано ще Graphites 1000 CH — один день на тиждень по 6 разів на добу.

  Через 6 місяців лікування пацієнт відзначив значне поліпшення статевих стосунків і посилення лібідо, будь-які больові відчуття зникли.

  Очевидно, що при фібропластичній індурації статевого члена гомеопатичне лікування можна використовувати як один із методів для купірування алгічного синдрому і для забезпечення регресування фіброзних бляшок.

  Гомеопатия. Когда медикаменты не в силах помочь

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  На первый взгляд ее принцип противоречит здравому смыслу. Разве можно вылечить грипп веществом, которое вызывает жар? Оказывается, да! Причем без осложнений и аллергии. И не только грипп: гомеопатия поможет там, где традиционная медицина бессильна. Так в чем же сила гомеопатии?

  Консультант – Зоя Дергачева, гомеопат

  Для начала – простая арифметика. В 30-е годы XIX века в России свирепствовала тяжелая эпидемия азиатской холеры, 85 % больных умирали. В отчаянии русские врачи обратились с письмом к Самуилу Ганеману, отцу гомеопатии: чем лечить страшную болезнь? В ответ Ганеман прислал названия трех гомеопатических препаратов. После их применения смертность от холеры упала до 16 %! Именно после этого случая в 1833 году указом Николая I гомеопатия официально пришла в царскую Россию.

  Сегодня трудно найти человека, который не слышал бы о гомеопатии. Преимущества гомеопатии перед традиционной медициной – это высокая эффективность в сложных, запущенных случаях, отсутствие противопоказаний. И младенцам, и беременным, и старикам – всем можно лечиться гомеопатией!

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Подобное – подобным
  Главный закон гомеопатии: «Лечи подобное подобным». Иными словами, если у тебя насморк со слезотечением, похожий на тот, который возникает при резке лука, прими лекарство, приготовленное из лука, – аллиум цепа, только в очень сильном разведении. И насморк пройдет!

  Но не все так просто. Чтобы подобрать препарат, врач-гомеопат проводит подробнейшую консультацию. Ты удивишься, как долго и детально доктор будет расспрашивать тебя не только о болезни, но и о твоем характере, образе жизни, наклонностях. Также ему понадобятся медицинская карточка и результаты анализов. Только такая беседа позволит врачу из нескольких тысяч гомеопатических лекарств выбрать то, которое подходит именно тебе! Причем прописанный препарат не просто поможет преодолеть болезнь, но и укрепит весь организм, гармонизирует его функции. Гомеопатия не всегда дает мгновенные результаты. Конечно, ей под силу быстрое устранение определенных симптомов – когда речь идет об острой боли, препарат действует уже через 10 минут! Но если у тебя хроническая болезнь, потребуется несколько месяцев, а то и лет, чтобы распрощаться с ней навсегда.

  Чудо-гранулы
  При приготовлении гомеопатического лекарства используют метод многократного разведения, в результате которого действующее вещество измельчается до размера меньше одной молекулы. Все препараты готовятся в гомеопатических аптеках.

  Принимать гомеопатические лекарства (естественно, прописанные врачом) можно без опасений: они действуют намного мягче, чем химические. Именно поэтому гомеопатия стала спасением для беременных и кормящих женщин, малышей, людей преклонного возраста. Сейчас во многих аптеках продаются гомеопатические препараты, которые можно купить без рецепта. Это так называемые комплексы – смесь нескольких лекарств. Например, всем известные антигриппин, антиангин. Если принимать их в соответствии с инструкцией, то лекарства наверняка помогут и уж точно не навредят. Но такие готовые комплексы показаны только здоровым людям в острых случаях, причем кратким курсом. Провести полноценное гомеопатическое лечение может лишь серьезно подготовленный врач.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Все ли ей под силу?
  Конечно, гомеопатия не заменит химиотерапию при раке или операцию при приступе аппендицита. Но она заставит иммунитет бороться с инфекциями и ревматизмом, нормализует работу желудка и мочевого пузыря, облегчит ПМС, одолеет мигрень. Гомеопатия отлично зарекомендовала себя при лечении невроза, бессонницы, заикания, депрессии, фобий. Она справляется со многими болезнями. Даже те, кто в нее не верил, вылечились. И готовы об этом рассказать!

  Гомеопатия – спасение для маленького аллергика
  Аня Тарковская в течение полугода кормила своего новорожденного сына только грудным молоком и с прикормом не спешила. Но когда в 6 месяцев у ребенка вылез первый зубик, мама все-таки решилась дать ему яблочко. Вот тут-то и начались проблемы. «Антошу сразу обсыпало. Стало ясно, что мой сын – аллергик. Причем реакция была практически на все! К году из прикормов мой сын ел только гипоаллергенную кашу, банан, овощной супчик и наринэ. Когда мамы на детской площадке рассказывали, как разнообразно питаются их чада, я едва сдерживала слезы. В год Антоша попробовал творожок, и его кожа тут же отреагировала сильными высыпаниями. У меня началась истерика: я не знала, что делать, как помочь ребенку.

  Я водила сына к лучшим аллергологам, но спасения не было. Тогда я нашла в Интернете сайт Ассоциации украинских гомеопатов и наугад записалась к одному из врачей. Первый прием длился 2 часа! В результате доктор подобрала сыну конституциональное лекарство. Мы начали его принимать – и меньше чем через месяц я увидела прогресс: с кожи сошла кора, нормализовался стул. Под прикрытием гомеопатии мы стали вводить новые продукты, и впервые реакция была нормальной!

  Но нас ждало новое испытание. Однажды ночью у ребенка началась рвота, поднялась температура. Я вызвала «неотложку». Врачи назначили промывание кишечника и жаропонижающее. Я тут же обратилась за советом к гомеопату. «Ты что? Не сбивай температуру, дай организму возможность бороться!» – ответила врач. Родные смотрели на меня как на ненормальную: ребенок горит, а мама бегает с какими-то бутылочками (гомеопатические гранулы я разводила в воде) и не дает привычных лекарств! А как я дам ему жаропонижающее, если в инструкции к каждому – длинный список побочных эффектов, и на первом месте – аллергические реакции?! Хотя я тогда изрядно перенервничала. Но гомеопатия подействовала – температура упала. Только на следующий день выяснилось, что причиной наших страданий был творожок из молочной кухни, который Антоша съел накануне. В результате массового отравления детей в Киеве больницы были переполнены, а мы – без антибиотиков и без капельниц – вылечились дома!»

  Поликистоз яичников? Лечим без гормонов!
  Когда 18-летней Оксане Буденковой прописали мощную прогестероновую терапию, девушка наотрез отказалась от гормонов. Спасением для нее стала гомеопатия. «Я предупреждала тебя об этом давно!» – сказала мне врач-гомеопат, когда я пришла к ней с диагнозом «поликистоз». И я вспомнила: действительно, полгода назад «за компанию» с подругой я пошла к гомеопату. Врач и меня осмотрела, расспросила и вынесла неожиданный вердикт: болею тем-то. Я ей, конечно, не поверила. Но спустя несколько месяцев у меня вдруг пропала менструация, врачи обнаружили поликистоз, гормональные нарушения и назначили прогестероновую терапию. «Определись, чем будешь лечиться: гормонами или гомеопатией – совмещать эти методы нельзя», – предупредила гомеопат. Я выбрала последнее. Она выписала мне гомеопатические капли. Во время лечения следовало отказаться от кофе, шоколада, лимона и всех блюд, содержащих уксус (кетчуп, майонез, маринованные овощи и т. д.). Но меня это не остановило. Каждый день по специальной схеме я пила лекарства. И через месяц цикл восстановился! Скажу, что лечилась я еще 3 года, но со временем все пришло в норму. Теперь я хожу к гинекологу только на проф-осмотры: убедиться, что все хорошо».

  Мы спаслись от операции
  «Вашему ребенку немедленно нужна операция!» – кричал доктор. Но Алена Оскома выбрала другой путь: на свой страх и риск отвела трехлетнюю дочь к гомеопату. «Ирочка часто болела бронхитами, ей поставили ужасающий диагноз «отмирание нижней доли левого легкого». По словам врачей, состояние было критическое: легкое сворачивалось, и его нужно было урезать и ушивать, чтобы избежать непоправимого. За месяц дочка получила такую дозу антибиотиков, что температура выше 35,6 °С не поднималась! Как и все мамы, я очень боялась хирургического вмешательства. По собственной инициативе написала отказ от операции и отвела ослабленного ребенка к гомеопату.

  Оксана Владимировна Дмитренко посмотрела снимки и спокойно сказала: «Рентген повторим через год. А сейчас будем лечиться». После приема антибиотиков моя Ирочка страдала еще и сильнейшим дисбактериозом и пиелонефритом. «Не переживайте, мама, все будет хорошо», – уверила врач. Курс гомеопатии, который она прописала, был сложным. Когда я увидела беленькие крупинки, которые нужно было принимать Ире, вдруг вспомнила, что гомеопатические гранулы все время пил мой двоюродный дед. А он прожил 97 лет! Я аккуратно, по схеме, чередовала препараты – и состояние дочери начало улучшаться на глазах. Восстановилась флора кишечника, исчезла проблема с запорами, ребенок перестал болеть. Впервые мы прожили зиму без антибиотиков!»

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Второй раз гомеопатия спасла саму Алену, более того, благодаря ей Алена родила крепкого, здорового сына. «Никогда не забуду, как после кольпоскопии участковый гинеколог сказала тоном, не терпящим возражений: «Срочно на операцию! Из-за поликистоза не видно яичников!» И уже через 3 дня я начала принимать гомеопатические препараты. Спустя 9 месяцев на УЗИ стал отчетливо виден правый яичник. А когда «освободился» и левый, врачи обнаружили фибромиому. Мне хотели удалять яичники. Это означало, что я уже никогда не смогу родить ребенка. «Поверь, твоя болезнь для нас не проблема», – сказала мне Оксана Владимировна. И в 35 лет я в третий раз стала мамой! Сейчас моему сыну Глебу полтора года. Благодаря гомеопатии, беременность протекала отлично, без токсикоза (в отличие от предыдущих двух). Вы не поверите, но даже нашу собаку гомеопатия спасла от смерти! Еще 5 лет назад ветеринар предлагал усыпить ее из-за запущенного отита, а я, упрямая, притащила ее фотографию доктору – и любимец семьи Билл с нами уже 12-й год! С 1998 года я ни разу не обращалась к врачам».

  Подготовила Виктория Витренкo

  50 % средств гомеопатии готовятся на основе растений,

  30-35 % – минеральных веществ,

  15-20 % – продуктов животного происхождения

  Как принимать гомеопатические средства
  ! Гомеопатические лекарства принимаются вне приема пищи. Если врач не дал специальных рекомендаций, то за час до или после еды.
  ! Во время лечения гомеопатией воздерживайся от чая, кофе, шоколада, трав и мятной жевательной резинки.
  Обычно гомеопаты не против сочетания своих препаратов с другими лекарствами, но сообщи доктору о медикаментах, которые ты принимаешь. Может, в этом уже нет нужды?

  Применение гомеопатии у детей при реакции на прорезывание зубов

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Прорезывание зубов у детей нередко вызывает целый ряд нарушений функций организма: со стороны пищеварительной, дыхательной, нервной систем.

  Высокоэффективными средствами для коррекции этих состояний являются гомеопатические препараты. Наиболее часто при выраженном беспокойстве, повышенной температуре тела, зубной боли используется препарат Хамомилла (Chamomilla) – ромашка. Возбуждение ребенка – основная характеристика этого средства. Дети находятся в состоянии постоянного движения: они не сидят на месте, трогают все предметы, бросают игрушки. Маленького ребенка может успокоить только то, что его постоянно будут носить на руках. Иногда в этот период у таких детей на высоте возбуждения возникают судорожные подергивания и даже судороги. Кроме этого, Хамомилла эффективна, если прорезывание зубов сопровождается слюнотечением и нарушением пищеварения в виде водянистого раздражающего стула.

  Другим препаратом, который можно рекомендовать при высокой температуре тела в этот период является Феррум фосфорикум (Ferrum phosphoricum) – фосфорнокислое железо. Главные его характеристики – лихорадка с краснотой лица и склонностью к повышенной кровоточивости.

  Широко используется для ликвидации патологической реакции при прорезывании зубов и препарат Меркуриум солюбилис (Mercurium solubilis) – гомеопатическая ртуть. Его назначают при ночных потах, обильном слюнотечении с неприятным запахом, насморке, кашле, водянистом зеленоватом стуле.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Температурную реакцию и возбуждение у ребенка можно снизить препаратом Белладонна (Belladonna) – красавка. В таких случаях симптомы развиваются очень быстро, кожа красная, очень горячая на ощупь, нередко появляются дрожание, подергивания, спазмы при засыпании и даже судороги. Характерны сильные боли.

  При афтозном стоматите в сочетании с поносом эффективен Боракс (Borax)-бура. Если ребенок не спит и у него выраженный афтозный стоматит, боли, кровоточивость десен, то может быть эффективен Креозот (Kreosot) – деготь.

  Таким образом, если у ребенка тяжело протекает период прорезывания зубов, можно использовать один из указанных гомеопатических препаратов или их комбинацию. Например: Хамомилла+Феррум фосфорикум+Меркуриум или Белладонна+Феррум фосфорикум+Меркуриум. Препараты можно использовать в 30-м или 200-м сотенном разведении. Принимать по 3-6 крупинок за 15-30 минут до еды, рассасывая в полости рта. Маленькому ребенку крупинки можно растворить в 5-10 мл теплой кипяченой воды и дать выпить.

  В гомеопатических аптеках многих городов Украины можно приобрести комплексные гомеопатические препараты для купирования осложнений при прорезывании зубов. Следует только обратить внимание, чтобы в их состав входили рекомендуемые препараты.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Хорошо зарекомендовал себя комплексный гомеопатический препарат немецкой фирмы Хель – вибуркол, который выпускается в виде свечей. В его состав входит Хамомилла, Белладонна, Дулькамара (паслен), Подорожник и другие средства в десятичных разведениях (обозначаются буквой D). Для детей с первых дней жизни и до 6-ти месячного возраста доза составляет по? - ј свечи 2-3 раза в день.

  Использование гомеопатии должно быть согласовано с лечащим врачом ребенка. Несомненно, что максимальный терапевтический эффект будет достигнут при индивидуальном подборе гомеопатического средства для ребенка врачом-гомеопатом.

  Гомеопатия при невралгиях

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Сапа Ирина Юрьевна

  Невралгические боли доставляют очень много страданий пациентам, так как плохо поддаются лечению обычными фармакологическими средствами и порой требуют длительного приема обезболивающих препаратов. Причинами невралгий может быть переохлаждение, травмы, перенесенные вирусные инфекции, хронические очаги воспаления в носоглотке и придаточных пазухах носа. Очень часто стойкая Невралгия тройничного нерва и Межреберная Невралгия сохраняются после герпетической инфекции. Высоко эффективным методом лечения невралгических болей является гомеопатия. При правильном подборе конституционального средства можно добиться не только стойкого обезболивающего эффекта, но и полного выздоровления. Использование гомеопатических препаратов как симптоматического лечения при соответствии клиники болезни и симптомов действия препарата способствует значительному повышению эффективности базисной терапии. Ценно и то, что гомеопатические препараты можно сочетать с другими методами лечения.

  Приводим описание препаратов, которые наиболее эффективны при невралгии тройничного нерва и межреберной невралгии.

  Agaricus (агарикус): ощущение скованности, напряжения мышц лица. Подергивание мышц лица, зуд, жжение. Колющая, рвущая боль как от занозы. Невралгии с ощущением, что по ходу нервов пробегают ледяные иглы. Очень высокая чувствительность к холоду. Боль уменьшается от медленного движения и медленной ходьбы.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Cedron (цедрон): периодическая невралгическая боль вокруг глаз, в глазном яблоке, в носу. Обжигающее слезотечение. Периодическое повторение боли в одно и то же время, “по звонку”. Невралгии при фронтите. Чаще боль вокруг левого глаза. Боль усиливается ночью, перед непогодой, в положении лежа. Уменьшается, если пациента сидит прямо или стоит. Нервозность с последующей депрессией.

  Kalmia (кальмия): противоревматическое средство. Невралгическая боль в виде прострелов вниз, с ощущением онемения. Справа боль выражена сильнее. Внезапная, острая, колющая боль в языке, в челюстях, в костях лицевого скелета. Беспокоит каждый день во второй половине дня и ночи. Пугающий пациента треск в голове и шум в ушах. Боль в пояснице корешкового происхождения. Боль по ходу локтевого нерва, в указательном пальце. Хуже вечером и на свежем воздухе. Невралгическая боль может уменьшаться после еды. Очень характерно ощущение сердцебиения в верхней трети шеи. Различные нарушения частоты сердечных сокращений: слабый учащенный пульс или замедленный до 40-48 ударов в минуту, очень слабый пульс. Выраженная слабость при невралгии и приступах сердцебиения.

  Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум): боли стреляющие как молния либо сверлящие. Невралгическая боль в правой верхней челюсти и зубах, возникающая в 14 часов и прекращающаяся в тепле постели. Лицо отекает как от укуса пчелы. Боль усиливается при открывании рта во время питья или еды, от ходьбы на холодном воздухе, от легкого прикосновения Возможен локальный паралич мышц лица. Пот на верхней губе. Судорожные подергивания углов рта и век. Ощущение болезненного сжатия челюстей. Часто невралгические боли сочетаются со спазмами. Периодически носят блуждающий характер. Облегчаются от тепла, от надавливания. Все виды спастической боли: спазмы в желудке, боль в животе, обычно расходящаяся радиально от пупка, боли при менструации.

  Mezereum (мезереум): жалобы светловолосых, нерешительных людей с флегматичным темпераментом. Межреберная невралгия после герпес зостер (опоясывающего лишая). Невралгия тройничного нерва со жгучими, стреляющими болями и с онемением с необычным ощущением меха и как-будто струя холодного воздуха дует в глаз. Боль провоцирует появление слезотечения. Усиливается от холода, от умывания прохладной водой, ночью, при прикосновении, во время еды. Уменьшается боль от лучистого тепла, например, от тепла инфракрасной лампы. Часто боль отдает в глаз, висок, зубы, шею, плечо. Невралгическая боль после операций на глазном яблоке. Склонность к экзематозным высыпаниям в виде плотных корок, под которыми скапливается гной.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Spigelia (спигелия): одно из основных средств при невралгии тройничного нерва. Внезапная, острая, колющая “кинжальная” боль. Повышенная чувствительность к прикосновению. Сильная, мучительная боль в глазных яблоках и вокруг глаз, распространяющаяся глубоко в глазницу. Невралгия захватывает также скулы, щеки, зубы, виски. Начинается с восходом солнца, усиливается в продолжении дня и уменьшается к вечеру. Ухудшается от прикосновения, от мытья головы, при бритье, при поворотах в другую сторону, от сотрясения. Улучшение в положении лежа на правом боку с приподнятой головой, при глубоком вдохе. Очень ценное сердечное средство. Характерно учащенное сердцебиение, колющие боли в области сердца, стенокардия, одышка. Сердцебиение настолько сильное, что видно, как дрожит одежда в такт сердечным толчкам. У детей часто указание на наличие глистной инвазии. Обычно ребенок показывает на пупок, как на самую болезненную точку. Необычный симптом – страх иголок, ножей и других острых предметов.

  Verbascum (вербаскум): обладает выраженным действием на нижнюю ветвь тройничного нерва, на ухо, на дыхательные органы. Простуды и периодически повторяющейся невралгией. Боль в скуловой кости, височно-челюстном суставе и ухе, особенно слева, со слезотечением, насморком и ощущением, будто пораженные части сжимают клещами. Разговор, чихание, перемена температуры воздуха и сжимание зубами усиливает боль. Приступы боли чаще появляются в одно и то же время суток – утром и в послеполуденные часы.

  Viola odorata (виола одората): эффективная при поражении окологлазничной области. Боль с напряжением, распространяющимся на верхнюю часть лица и уши. Напряжение покровов черепа, вынужден хмурить брови. Боль локализуется непосредственно над бровями. Пульсация под глазами и в висках. Ощущение тяжести в веках. Мерещится пламя. Воздействует на лобные пазухи. Стреляющая боль в ушах, глухота, выделения из ушей. Эффективна при ревматизме, при глистах у детей.

  Xantoxylum (ксантоксилюм): стреляющая невралгическая боль как “удары электрического тока” в нижней челюсти. Сочетается с сухостью во рту и зеве. Очень ценное средство при болезненных месячных, при так называемой невралгии яичников. Подходит людям неврным, хрупким, худощавого телосложения.

  Указанные препараты чаще используют в 30-м сотенном разведении. Можно сочетать несколько препаратов.

  Клинический пример. У мужчины 50 лет очень сильные боли в левой половине лица, как от “электрического разряда” при малейшем прикосновении. Невозможность помыть голову и побриться из-за резкого усиления болей при наклоне головы и контакте с водой. При болевом “разряде” - подергивание щеки и сокращение век. Боль ночью не беспокоит. Появляется с пробуждением. Впервые аналогичные симптомы появились 10 лет назад после переохлаждения. Эффект был достигнут после длительного курса медикаментозной терапии и ИРТ. Ранее гомеопатические препараты не получал. Последнее обострение развилось после эмоционального перенапряжения. Прием большого количества фармакологических средств во время этого обострения был неэффективен. Развилось нарушение сердечного ритма в виде брадикардии и слабого пульса. Был назначен комплекс гомеопатической терапии: Агарикус 30 ежедневно утром, Спигелия 200 – 2 раза в неделю днем, Ксантоксилюм 30 – ежедневно вечером. В течение 3 недель состояние значительно улучшилось. Боли утратили острый характер, исчезло подергивание мышц лица, нормализовалась деятельность сердца. Рекомендован прием препаратов 2 раза в неделю еще на протяжении 1-1,5 месяцев.

  Перечисленными препаратами, конечно, не ограничивается спектр противоневралгических средств. Правильно подобранный врачом-гомеопатом препарат позволяет излечить или стабилизировать большинство патологических состояний организма. Мы не останавливались на специфических противогерпетических средствах (Рус, Ранункулюс, Апис, Натриум муриатикум, Альнус рубра и др.), поскольку вопрос об их назначении желательно решать на очной консультации у врача.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам в лечении.

  Повышенная кровоточивость десен. Гомеопатическое лечение

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  При парадонтозе с повышенной кровоточивостью десен, особенно у больных с нарушениями углеводного обмена, сахарным диабетом, эффективно применение гомеопатических препаратов.

  Наиболее часто используются следующие препараты:

  1/ Эхинацея (не путать с фитопрепаратом!) в 6-м, 30-м сотенном разведениях. Назначается, когда десны легко кровоточат и легко отстают от зубов, на слизистой оболочке полости рта язвы, губы растрескавшиеся, есть ощущение покалывания в языке, губах и глотке. Применять можно ежедневно утром или 2-3 раза в неделю по 3-6 крупинок под язык за 15-30 минут до еды.

  2/ Креозот 30С назначается при выраженной рыхлости десен, их кровоточивости. Зубы быстро разрушаются, крошатся. Гнилостный запах и горький привкус во рту.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  3/ Меркуриум солюбилис 30С, 200С, реже 500С. Используется при гнойном воспалении десен с обильным слюнотечением, изъязвлением слизистой оболочки, обнажении зубов.

  При длительно текущих гнойных гингивитах (воспалении десен) применяются и такие препараты как Ляхезис, Арсен, Силика. Гепар сульфур. Но следует обязательно учитывать, парадонтоз – это отражение общего состояния организма и эффективное лечение его возможно только при точном подборе гомеопатического средства квалифицированным врачом-гомеопатом.

  В гомеопатических аптеках многих городов Украины можно приобрести комплексные гомеопатические препараты для купирования повышенной кровоточивости десен. Следует только обратить внимание, чтобы в их состав входили рекомендуемые препараты.

  Из зарубежных гомеопатических средств эффективно применение препарата для инъекций “Эхинацея-композитум”, содержащее более 15 компонентов. Водится он подкожно или внутримышечно, или внутривенно 1-3 раза в неделю на протяжении 4-5 недель.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Гомеопатия при головной боли

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Сапа Ирина Юрьевна

  Головная боль - очень распространенный симптом, как у взрослых, так и у детей. О причинах ее возникновения мы уже писали в статье “Головная боль” в разделе “Здоровье”. Большим подспорьем в лечении этого многоликого состояния является гомеопатический метод терапии. Важно, что для гомеопатии не столь существенна первичная причина, вызвавшая головную боль, сколь особенности болевых ощущений у конкретного человека, учет зависимостей их от условий внешней среды (модальности), характера человека, его мироощущения, особенностей обмена веществ (конституция).

  При лечении головной боли гомеопатическими препаратами чрезвычайно важно оценить характер самой боли, ее локализацию, характер распространения, взаимосвязь с другими симптомами. Но при внезапно развивающихся сильных, часто повторяющихся болях, не проходящих от лекарств, необходимо дополнительное обследование и консультация специалистов.

  Часто возникает дискуссия, какие использовать разведения гомеопатических препаратов. Есть правило, что чем ближе подобие гомеопатического средства и клинических проявлений, тем выше должно быть разведение. Чем меньше подобие, то есть препарат назначается как симптоматический, а не как конституциональный, тем ниже должно быть разведение. К высоким относят 200-е 1000-е сотенные разведения, обозначаемые 200 СН и 1000 СН. К низким – 6 СН и 12 СН. К средним – 30 СН. Если Вы подбираете себе препарат самостоятельно, применяйте низкие или средние разведения. Кратность приема их 1-5 раз в неделю или ежедневно. Высокие разведения препаратов используют 1-2 раза в месяц или еще реже. Конституциональное средство подбирать должен опытный врач-гомеопат, поскольку нередко при неправильном выборе лекарства может возникнуть ухудшение состояния. Кроме этого, конституциональные средства могут вызывать и гомеопатическое обострение состояния, которое является признаком правильного подбора средства. Другими словами, если нет эффекта от гомеопатии при самостоятельном подборе препарата, это признак неверного выбора, а не отсутствия эффекта гомеопатической терапии в целом.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  При головной боли можно использовать следующие гомеопатические средства.

  Argentum nitricum (аргентум нитрикум): ощущение, что голова раздулась и увеличилась в объеме Необычное ощущение, что голова “сжата как в панцире”. Давящая повязка приносит облегчение. Сладкоежки при одновременной потребности в соли. Ухудшение состояния после сладкого. Головокружение. Дрожь. Предэкзаменационный страх и “медвежья” болезнь (учащенный жидкий стул при эмоциональном напряжении). Страх куда-то опоздать. Страх высоты. Суетливость. Поспешность. Сильная потребность в холодном свежем воздухе. Опасение того, что у них неизлечимая болезнь.

  Belladonna (белладонна): сильные головные боли справа и спереди. Пульсирующая боль, временами острая, резко усиливающаяся от света, шума, тряски и в лежачем положении. Ощущение жара в лице, покраснение лица. Головная боль после прически с туго затянутыми волосами. Перегревание на солнце. Люди, которые сильно реагируют на события и ситуации. У детей может возникнуть желание бить, кусаться, пинать ногами. “Ангел, когда здоров, но дьявол, когда болен”. Иногда входит в состав “Антигриппина”. Чаще подходит блондинам с ясными светлыми глазами и расширенными зрачками.

  Bryonia (бриония): Боль начинается в передней части головы, затем по голове переходит на шею, плечи и спину. Часто появляется после гнева. Ухудшение по утрам и при любом движении, даже движения глаз усиливают боль. Но лучше от сильного давления. Люди реалистичные и деловые. Бизнесмены, а не артисты. Постоянно говорят о доходах. Страх бедности. Сухость слизистых оболочек. Жажда с потребностью в большом количестве холодной воды.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Cimicifuga (цимицифуга, или актеа рацемоза): острая, режущая боль в глазницах и надглазничной области, простреливающая макушку, которая как-бы приподнимается по ощущениям человека. Острая боль, распространяющаяся от шеи к передней части головы. Ощущение, что боль проходит сквозь головы, а не по ее поверхности. Связь с менструальным циклом, родами, климаксом. Женщины часто вздыхают и грустят. Зябкость. Общительность. Болтливость.

  China (хина): резкая пульсация артерий на шее. Ощущение, что череп вот-вот разорвется. Снижение слуха. Шум в ушах. Анемия. Бледность. Состояния после “потери жизненных соков”: после гриппа и инфекционных заболеваний, после кровопотери, обильных месячных, поноса, носового кровотечения и т. д. Творческие люди. Поэты, художники. Развитое чувство прекрасного. Характерно частое вздутие живота, горький привкус во рту.

  Cocculus (Коккулюс): Боль с выраженным головокружением, чаще локализуется в затылке и шее, со склонностью к тошноте и рвоте. Укачивание в транспорте. Непереносимость качелей. Лекарство “медсестер” после бессонных ночей. Выраженная слабость с невозможностью удерживать голову. Чаще подходит белокурым, невысоким молодым людям.

  Coffea (коффеа): головная боль после противоречия, от звука шагов, от музыки, после избыточных эмоций. Жгучая боль в глазных яблоках. Ощущение “вбитого” гвоздя. Лицо красное. Экзальтация и повышенная психическая реактивность. Повышенная чувствительность к боли. Ухудшение состояния на открытом воздухе, от прикосновения. Бессоница у молодых лиц, после употребления кофе.

  Gelsemium (гельземиум): тупая боль, ощущение тяжести в веках. Боль возникает в затылке, затем через голову переходит в один глаз. Ощущение давящей повязки вокруг головы. Ухудшение по утрам, облегчение после мочеиспускания. Больной апатичен, безрадостен. Характерно дрожание рук и ощущение внутренней дрожи, заложенность ушей. Недостаток силы воли. Ухудщение состояния после страха, испуга. Отсутствие жажды. Лицо темно-красное, с опущенными веками. Хуже в душную, знойную погоду. Часто лекарство входит в состав “Антигриппина”.

  Glonoinum (глоноин): пульсирующая боль и “волнообразная”. Может появиться в любой части головы. На свежем воздухе боль стихает, состояние ухудшается при откидывании головы назад. Последствия солнечных и тепловых ударов. Боль очень быстро появляется и бурно нарастает. При этом глаза красные, с обилием сосудов, с пристальным взглядом. Связь у женщин с менструальным циклом, климаксом. При боли потребность крепко сжимать голову руками.

  Helleborus (геллеборус): отупляющие головные боли, лучше от наклона головы и движения. Зарывает голову в подушку. Автоматические движения рукой или ногой. Ухудшение при концентрации внимания. Зябкость. Перенесанная родовая или черепно-мозговая травма. Повышенное внутричерепное давление при пониженном артериальном. Ощущение отупения.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Ignatia (игнация): Голова тяжелая, как будто налитая. Ощущение вбитого в голову гвоздя. При наклоне головы становится легче. Приступ часто заканчивается рвотой и обильным мочеиспусканием. Люди с внутренним конфликтом. Романтический идеализм вступает в конфликт с реальностью. Боль от разочарований, от горя, после потери близкого человека, от неразделенной любви. Характерно сильное чувство долга. Склонность “заедать” стрессы (особенно гнев и горе). Может при этом даже поправиться. Реже – отказ от еды. Ощущение кома в области шеи при эмоциональном напряжении. Вздохи. Подергивание мышц лица. Эффективна при переутомлении у школьниц и студенток.

  Ipecacuanha (ипекакуана): головная боль часто связана с остеохондрозом и артритическими изменениями шейного отдела позвоночника. Ощущение, что кости размозжены и даже язык ушиблен. Тошнота и рвота, обильное слюноотделение. Язык чистый. Нет жажды. Склонность к спастическим респираторным заболеваниям. При кашле “давится”.

  Iris (ирис): интенсивная, пульсирующая боль в надглазничной области, расстройства зрения. Болит чаще одна сторона головы. На высоте приступа боли может быть рвота с кислым или горьким привкусом, со слизью в виде тягучих нитей. Жжение вдоль всего пищеварительного тракта. Усиление боли от умственных занятий. Головные боли “выходного” дня после приема гостей. Угнетенное настроение. Хуже от сладкого и молока. Патология поджелудочной железы. Ощущение свисающей в горле нити.

  Melilotus (мелилотус): сильная головная боль при переполнении мозга кровью. Спазмы у грудных детей. Эпилепсия после травм головы. Голова тяжелая, пульсация в лобном отделе с ощущением волн. Мигрень, облегчающаяся после носового кровотечения. Нечеткость зрения. Болезненность волосистой части головы. Красное лицо. Близок к глоноину. Более эффективен у мужчин.

  Natrium muriaticum (натриум муриатикум): пульсирующая головная боль с растройствами зрения. Ухудшение с восхода до заката солнца. От тепла и шума. Головная боль у школьниц от переутомления. Чаще люди интроверты, плохо переносят утешение, защищающиеся, осторожные. Размышляют о прошлых непрятностях. Потребность в соли. Дети часто мокают палец в солонку. Герпетические высыпания от солнца. Жажда с желанием холодных напитков. Трещины губ, “географический” язык. Влажные ладони.

  Nux vomica (нукс вомика): головная боль по утрам, после расстройства желудка. Боль в затылочной части головы или в одной из надглазничных областей. Часто сопровождается рвотой. Головная боль с похмелья. Очень зябкие люди. Желание стимулирующих веществ: пряностей, кофе, сигарет, алкогольных напитков. Склонность к спастическим состояниям, мышечным подергиваниям. Бессоница с 3-4 часов утра. Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. Запоры. Синдром “менеджера”. Часто независимые, педантичные, скандальные мужчины и мужеподобные деловые женщины.

  Phosphoricum acidum (ацидум фосфорикум): головная боль в затылке утром в постели или после умственного напряжения. Ухудшение от музыки, от изменения погоды. Усиление болей от испуга, от горя. Зябкость. Апатия. Ацидум фосфорикум называют “гомеопатическим ноотропилом” и хронической Игнацией. Выдающийся гомеопат доктор Е. Б. Нэш так писал об этом средстве: “мы имеем лекарство от головной боли студентов, особенно тех, которые растут слишком быстро. Грех заставлять таких молодых людей гнуться над трудными книгами. Верно и то, что юность – лучшее время для получения образования, хотя не менее верно, что в это время слишком большое напряжение может причинить крайний вред и навсегда подорвать умственные способности”. Неоценимую помощь у таких детей оказывает этот гомеопатический препарат.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Pulsatilla (пульсатилла): боль локализуется во лбу или над глазами, часто перемещается с одного места на другое. Ухудшение от тепла и умственного напряжения. Связь с менструальным циклом, желудочными нарушениями, патологией желчевыводящей системы, ревматизмом. Варикозные вены. Легко краснеет лицо при волнении. Потребность в утешении и ласке. Плаксивость. Любвеобильность. Мягкость. Много страхов: темноты, узких пространств, когда один. Нет жажды. Склонность к обморокам в душном помещении.

  Sanguinaria (сангвинария): боль начинается утром, в затылке, переходит на макушку и локализуется над правым глазом. Сон приносит облегчение. Непереносимость шума и света. На высоте приступа боли возможна рвота. Ограниченная краснота щек. Повторение болей еженедельно. Сухость слизистых оболочек. Желание острой и пряной пищи. Внезапные обмороки. Часто положительная реакция Манту. Связь с менструальным циклом и климаксом.

  Sepia (сепия): острая боль с ощущением “простреливания” мозга. Связь у женщин с гормональным дисбалансом. Интровертные люди. Подавленность. Необщительность. Тип женщины “гречанки”. Венозный застой в органах малого таза. Желтые пятна на лице, особенно на щеках и переносице.

  Silicea (силицея): головная боль чаще после умственного перенапряжения. Боль начинается в задней части головы и переходи в правую надглазничную область. Шум, движение, тряска усугубляют боль до невыносимой. Теплое укутывание головы облегчает состояние. Люди покладистые, с недостатком уверенности в себе. Склонность к быстрому развитию нагноений. Выпадение волос у детей после стрессов в школе. Очень зябкие. Совершенно не переносят сквозняков. Повышенная потливость, особенно стоп.

  Spigelia (спигелия): боль чаще локализуется над левым глазом, начинается утром и проходит к вечеру. Ощущение выпирания глаза из глазницы. Страх иголок, ножей, других острых предметов. Сочетание с учащенным сердцебиением. Невралгия тройничного нерва. У детей – при глистной инвазии.

  Таким образом, арсенал гомеопатических препаратов, используемых при головной боли очень широк и не исчерпывается перечисленными. Важно правильно подобрать лечение. Принимать лекарства следует по 3-7 крупинок под язык, за 15-20 минут до еды. При приступе боли можно повторять прием препарата до 3-4 раз в день. Плановый прием может быть 1-2 раза в неделю.

  Гомеопатия при аллергическом рините

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Сапа Ирина Юрьевна

  Гомеопатическое лечение аллергических ринитов слагается из двух этапов: лечение обострения и назначение конституционального гомеопатического средства. Правильно подобранное основное конституциональное лечение позволяет предупредить сезонные обострения аллергического ринита и значительно уменьшить медикаментозную нагрузку фармакологическими средствами на организм.
  При подборе гомеопатических препаратов необходимо учитывать индивидуальные особенности конкретного человека. Наиболее важно не то, “чем” человек болеет, а – “как” он болеет.

  Allium cepa (аллиум цепэ, лук репчатый): чихание при входе в теплую комнату. Обильный, раздражающий, водянистый секрет из носовых ходов. Ощущение инородного тела в области корня носа. Слезы жгучие, но не раздражающие. Жжение в носу, полости рта, горле, мочевом пузыре и на коже. Ведущий симптом – раздражающий насморк, но не раздражающие слезы. Выраженная светобоязнь. Эффективен у флегматичных, спокойных пациентов; при простудах в сухую холодную погоду, при сенной лихорадке (поллинозе, то есть аллергии на пыльцу растений). Иногда входит в состав “Антигриппина”.

  Arsenum iodatum (Арсенум йодатум): обильный водянистый, жгучий, раздражающий секрет при насморке, разъедающий кожу верхней губы и носовых отверстий; болезненное чихание. Жжение в горле и гортани. Отечность миндалин. Утолщение слизистой оболочки на всем протяжении от зева до губ. Неприятный запах при дыхании. Длительно текущий, застарелый насморк со средним отитом. Насморк усиливается в теплом помещении, но и от очень холодного воздуха.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Arsenum album (арсенум альбум): водянистый секрет из носовых ходов с заложенностью носа, раздражением кончика носа, ощущением жжения. Чихание, не приносящее облегчения, носовые кровотечния. Насморк с ухудшением на свежем воздухе и улучшением в закрытом помещении. Угревая сыпь на носу. Очень зябкие пациенты, но не любят, чтобы голова была в тепле.
  Арсенум альбум глубоко действует на все органы и ткани организма. Это одно из наиболее часто используемых в гомеопатии препаратов. Наиболее значимыми симптомами для его назначения являются слабость, истощение, беспокойство, которое усиливается по ночам. Характерно сильное истощение, изнурение после малейшего напряжения. Жгучие боли. Жалобы во время пребывания вблизи моря. Септические процессы со снижением жизненных сил. Чувство страха и тревоги. Чувствительность ко всякому рода беспорядку и путанице.

  Bromium (бром): насморк с болезненностью носа от разъедающего отделяемого. Закупорка правой ноздри. Давление в корне носа. Щекочущая жгучая боль, ощущение как от паутины. Раздувание крыльев носа. Кровотечение из носа облегчает симптомы со стороны грудной клетки. Склонность к уплотнению лимфатических узлов. Они становятся очень плотными, но безболезненные и редко нагнаиваются. Улучшение на берегу моря, от любого движения, физических упражнений. Ухудшение в теплом помещении, в теплую сырую погоду. Подходит молодым блондинам среднего телосложения, с голубыми глазами, тонкими волосами, красивой нежной кожей. При длительных заболеваниях кожа может приобретать желтовато-землистый оттенок.

  Dulcamara (дулькамара, паслен сладко-горький): заложенность носа, насморк с густым отделяемым и корочками возле носовых отверстий. Края век воспалены. Все симптомы резко усиливаются при влажной погоде, вблизи прудов и водоемов, в сырых помещениях. Особенно показан в период жарких дней и холодных ночей в конце лета. Заболевания в результате сидения на холодной сырой земле. Потребность держать нос в тепле. Насморк у новорожденных. Насморк и отиты после купания летом или после бассейна, после промокание под дождем. Прекрасное средство при холодовой аллергии в виде отеков Квинке и крапивницы. Наилучшие результаты дает у блондинов и лиц с рыжеватыми волосами, с веснушками, со спокойным характером, общительных.

  Euphrasia (эуфразия): особенно выражено действие на конъюнктиву глаз. Профузный текучий насморк с сильным кашлем и конъюнктивитом. Глаза все время слезятся, веки отечные, зуд глаз. Клейкая слизь и маленькие пузырьки на роговице, помутнение роговицы. Ухудшение от света, в закрытом помещении, в тепле, от южного ветра. Улучшение от кофе, в темноте.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Sabadilla (сабадилла): спастическое чихание с “текучим насморком”, боль в области лба, покраснение глаз со слезотечением. Ощущение кома в горле с постоянным желанием сглотнуть. Повышенная чувствительность к запаху чеснока. Поочередная заложенность носовых ходов. “Задний” ринит со стеканием слизи с примесью крови по задней стенке глотки. Ухудшение от холодного воздуха. Желание пить горячие напитки. Аллергия на домашнюю пыль, клещей, шерсть животных.

  Scilla (сцилла, морской лук): постоянное очень сильное чихание с жидкими выделениями. Чихание во время кашля, глаза слезятся, дети трут глаза и нос руками. Едкие, раздражающие выделения по утрам. При кашле и чихании может быть непроизвольное отхождение мочи. Мокнущая сыпь под носом, вызывающая зуд и жжение. Ощущение, будто глаза залиты холодной водой. Улучшение в покое, при теплом укутывании. Влияет на почки и способствует уменьшению отеков за счет увеличения объема отходящей мочи. Характерны сильная тревожность, иногда злость по пустякам, нежелание трудиться.

  Wyethia (виэция): симптомы сенной лихорадки с очень сильным зудом и щекотанием в горле. Пациент постоянно откашливается, но не получает облегчения от попыток прочистить горло. Зуд неба. Ощущение увеличения небного язычка. Хорошее средство при раздражении горла у певцов и ораторов.

  Рекомендуемые препараты чаще используют в 6, 12 или 30-м разведении. Допустимо сочетание нескольких средств: например - сабадилла 30+эуфразия 30 ежедневно утром по 3-5 крупинок каждого, за 15-30 минут до еды рассасывать во рту; арсенум йодатум 200 – 2 раза в неделю днем. Препараты в 6-м или 12-м разведениях можно применять до 4-6 раз в день. При поллинозе предсезонную профилактику обострения следует начинать за 3-5 недель до предполагаемого начала цветения растений.

  На фармацевтическом ранке Украины сегодня можно приобрести зарубежные комплексные гомеопатические средства для лечения аллергического ринита: “Ринитал” и “Эуфорбиум”.
  Из конституциональных средств наиболее часто применяются препараты натрия (муриатикум, сульфурикум), нукс вомика, пульсатилла, силицея, сепия и другие. Их подбор должен проводить только врач-гомеопат на очном приеме.

  Возможности применения гомеопатии при сибирской язве

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Сапа Ирина Юрьевна

  Гомеопатический метод лечения имеет широкие возможности эффективного применения при различных острых и хронических заболеваниях. Для пользы больного необходимо применение всех видов лекарственной терапии. Использование гомеопатических препаратов в соответствии с конкретным заболеванием несколько искажает принцип классической гомеопатии – Лечение целостного организма По закону подобия картины болезни и картины препарата. С другой стороны, многие симптомы гомеопатических средств не всегда понятны врачу-аллопату (врач общепринятой традиционной терапии) или самому пациенту. Поэтому применение гомеопатических средств по диагнозу в настоящее время вполне оправдано, так как позволяет повысить эффективность терапии и профилактики многих тяжелых заболеваний.

  В период формирования гомеопатического направления в медицине (в конце XVIII – начале XIX вв.) фармакологических средств было еще очень немного. К середине XIX века учение С. Ганемана (основоположника гомеопатии) получило более широкое распространение и Эффективность гомеопатии была доказана достаточно убедительно Во время эпидемий холеры, чумы, дифтерии, скарлатины и других инфекционных заболеваний.
  Применялись гомеопатические средства и при сибирской язве, которую ранее называли “огневик злокачественный”. На сегодняшний день в специальных справочных руководствах по подбору гомеопатических средств насчитывается более 120 рубрик со словом “язва” в разделе “Кожа” и рекомендуется около150 препаратов, в том числе больше 50 при гангренозных язвах.

  Напомним, что Сибирская язва – это острое инфекционное заболевание из группы зоонозов (то есть им болеют животные). Протекает болезнь в виде кожной, легочной, кишечной и септической форм. Возбудитель проникает в организм человека через ссадины и повреждения на коже, при вдыхании пыли, содержащей возбудителя при обработке зараженной шерсти, волоса, щетины. Сибиреязвенная палочка может проникнуть через поврежденную слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта при употреблении в пищу мяса, молока, масла, полученного от больных животных.
  Для Кожной формы заболевания характерно быстрое образование в месте инфицирования карбункулов. Карбункул (уменьш. от Сarbo – уголь, как-бы “обугленный” из-за темного цвета) – это группа из нескольких фурункулов с общим кожным и подкожным уплотнением; синоним – злокачественный фурункул.
  Легочная форма сибирской язвы сопровождается болью в груди, затрудненным дыханием, развитием гнойно-септических поражений легочной ткани и гнойных плевритов.
  Кишечная форма характеризуются сильными болями в животе, тошнотой, рвотой, кровавым поносом.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Все формы заболевания протекают с очень Высокой температурой тела и Могут трансформироваться в сепсис с развитием вторичных гнойных очагов в печени, селезенке, мозге.

  Гомеопатия располагает достаточно большим числом средств, которые могут быть использованы при сибирской язве. Приводим характеристику некоторых из них с более подробным освещением симптомов со стороны органов дыхания, пищеварения и кожи.

  ANTHRACINUM (антрацинум) – Нозод сибирской язвы, введен в гомеопатию в 1880 году (нозод – это гомеопатический препарат, приготовленный из различных тканей и продуктов обмена веществ организмов, который не обладает токсичными и болезнетворными свойствами). Антрацинум – это спиртовой экстракт ткани, пораженной сибирской язвой, изготовленный из селезенки больной овцы. Показания к применению препарата: фурункулы и подобные им образование в коже (угри), карбункулы, злокачественные язвы, септические воспаления с Очень сильным чувством Жжения. Черные и синие волдыри на коже. Уплотнение подкожной клетчатки, абсцессы и бубоны (опухание лимфоузлов), воспаление соединительной ткани с образованием в ней гнойных очагов. Панариции с некрозом. Гнойно-некротическая ангина. Кровотечения из всех естественных отверстий тела темной, дегтеобразной, густой, быстрой разлагающейся кровью. Сепсис. Тяжелое общее состояние с беспокойством, судорогами или с истощением и коллапсом.
  Эффективен при лечении самой сибирской язвы как у людей, так и у животных. Используется при тяжелом течении рожистого воспаления, ветряной оспы, при гангрене, в том числе гангренозном паротите, если есть характерное изменение кожи и “ужасные жгучие боли и жжение в кожных очагах”.
  Ключевой симптом Антрацинум – постоянная череда возникающих друг за другом фурункулов или карбункулов.
  Выдающийся гомеопат В. Берике в своем руководстве “Materia Medica гомеопатических препаратов” при описании данного средства писал: “При лечении карбункулов вспоминайте и о библейском назначении пророка Исайи царю Езекии по поводу имевшегося у него карбункула: припарки из мякоти фиги”.

  ARSENUM ALBUM (арсенум альбум) – белый мышьяк. Препарат обладает очень высокой эффективностью при многих тяжелых формах и типах заболеваний, поэтому данное средство одно из наиболее часто применяющихся в современной гомеопатии. Одной из характерных черт поведения больного, требующих применения Арсена, является Беспокойство. Даже при заторможенности сознания у пациентов возникают вспышки беспокойного поведения и тревожных стонов. Такие люди очень боятся смерти, беспокойство вынуждает их Постоянно двигаться. Препарат используется при сильно выраженных воспалительных процессах с тенденцией к некрозу тканей со жгучими, пронизывающими болями. Жжение – один из ключевых симптомов Арсена. Своеобразие этого жжения заключается в Облегчении от тепла.
  Для Арсена характерны кровотечения; периодичность (возобновление симптомов каждый день, раз в три или четыре дня, каждую шестую ночь и т. д.); ухудшение состояния в 3 часа ночи.
  Симптомы со стороны органов дыхания: вязкая слизь в гортани и дыхательных путях. Невозможность дышать во время приступов кашля. Кашель с отхождением кровянистой мокроты, иногда со жгучим жаром во всем теле. Мокрота отходит с трудом, либо она скудная и пенистая. Пациент не может лежать в горизонтальном положении, так как боится, что задохнется.
  Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: частая отрыжка, икота, тошнота, изжога, рвота различного характера, в том числе кровянистая. На фоне рвоты возникают очень сильная боль в животе, крик, ощущение жгучего внутреннего жара, понос и Страх смерти.
  Симптомы со стороны кожи: шелушение кожи, кожа сухая, холодная и синеватая. Мелкоточечные подкожные кровоизлияния. Черные волдыри. Язвы с твердыми, приподнимающимися краями, красным и блестящим ободком, маслянистым или иссине-черным дном, легко кровоточащие. Карбункулы. Кожные изменения сопровождаются жжением и “прострелами”.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  CROTALUS HORRIDUS (кроталюс) – яд североамериканской гремучей змеи. Этот яд в гомеопатическом разведении назначается при глубоких воздействиях на нервную систему с прострацией, дрожью и психозом, при Дезорганизации всех тканей и сред организма.
  Показан при заболеваниях, которые развиваются на фоне резкого Ослабления защитных Сил вследствие тяжелого инфекционного поражения и сепсиса. Характерны Кровотечения из всех естественных отверстий тела даже из пор кожи. Выраженные отеки.
  Симптомы со стороны органов дыхания: охриплость, сухой кашель. Коклюшеподобный кашель с кровоизлияниями в глаза и кожу лица. Носовое кровотечение. Пенистая, тянущаяся нитями кровянистая мокрота. Сильное стеснение и жжение в груди. Быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность. Пневмония с тенденцией к нагноению.
  Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: неутолимая жгучая жажда, тошнота при движении, Черная Рвота, невыносимая боль в животе, стул жидкий черный или темно-зеленый, зловонный, истощающий.
  Симптомы со стороны кожи: зуд и жалящие ощущения. Кровоподтеки, Черные пузыри. Герпес. Прыщи. Фурункулы, карбункулы. Ожоги. Укусы насекомых. Пузырчатка. Язвы. Гангрена. Панариций. СИбирская язва. Нагноение старых рубцов. ( По Д. Г.Кларк “Словарь практической Materia Medica”.-М.-Гомеопатическая медицина.-2000.-Т.2.-С.120).

  LACHESIS (ляхезис)- яд змеи сурукуку. Клиническая картина подобна действию Кроталюс, однако Кожа выглядит более синей, чем черной. К четырем основным характеристикам Ляхезис относятся следующие: 1/ ухудшение после сна, 2/ чрезвычайная чувствительность наружных покровов с непереносимостью прикосновений или сжатий (пациент Не выносит никакого давления на шею и талию), 3/ преимущественно левостороннее поражение, 4/ улучшение состояния с появлением каких-либо выделений.
  Симптомы со стороны органов дыхания: стеснение дыхания, сжатие и сужение гортани с ощущением опухания и напряжения; утомляющий кашель без выделения мокроты, который провоцируется давлением на гортань, укутыванием горла; вязкая, слизистая, либо кислая, с неприятным запахом, либо кровянистая мокрота; кровохарканье. При засыпании дыхание почти пропадает.
  Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: любая пища вызывает неприятные ощущения. Сильные отрыжки; изжога с ощущением, что весь пищевод заполнен прогорклым жиром. Тошнота со склонностью к рвоте; рвота чистнотой, рвотой и судорогами, с холодным потом. Панариции. Карбункулы, окруой кровью или слизью с примесью крови. Боли в животе тупого характера. Живот плотный и растянутый, колики из-за метеоризма. Замедленное выведение стула, чрезвычайно зловонный стул, кровотечения из геморроидальных узлов.
  Симптомы со стороны кожи: кровоподтеки, легко возникающие и обильные кровотечения из ран и язв, выделение крови через поры. Варикозные узлы. Отеки всего тела. Синюшные пятна на коже. Язвы, окруженные пузырьками и прыщиками, с повышенной чувствительностью к прикосновению, с неровным дном, со зловонными выделениями. Гангренозные язвы и волдыри. Злокачественные изъязвления или нагноения в мышцах, которые отделяются от костей и отпадают кусками. Раны, в которых развивается гангрена с лихорадкой, слабостью, быстрым пульсом и обмороками с тошженные большим количеством мелких фурункулов.

  SILICEA (Силицея) – кремнезем. Применяется у Зябких, чувствительных к холоду пациентов в тех случаях, Когда нагноение не прекращается и из свищевых ходов выделяется раздражающий жидкий гной. Одной из основных характеристик препарата является Нехватка жизненного тепла у больных и Снижение выносливости как физической, так и психической. Чаще это люди уступчивые, тревожные, очень Чувствительные ко всем впечатлениям.
  Симптомы со стороны органов дыхания: кашель и боль в горле с отхаркивание маленьких шариков мокроты, которые имеют неприятный запах. Изнуряющий кашель днем и ночью со скудным количеством слизи и ухудшением при движении и в горизонтальном положении. Боль в грудной клетке при кашле как от ушиба. Откашливание кровянистой мокроты или гноя. Учащение дыхания при малейшей физической нагрузке. Медленное выздоровление после пневмонии.
  Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: отрыжка с ощущением, словно что-то горячее поднимается от желудка к глотке. Постоянная тошнота и рвота, даже ночью. Нежелание Теплой пищи. Боли в животе, уменьшающиеся от тепла. Абсцессы печени. Увеличение паховых лимфоузлов. Свищи Заднего прохода. Геморрой и трещины ануса. Склонность к запорам с бесплодными позывами к дефекации. Понос с трупным запахом каловых масс.
  Симптомы со стороны кожи: болезненная чувствительность кожи. Зуд всего тела. Опухание лимфоузлов и Абсцессы в них. Подкожные нагноения и абсцессы с тенденцией к распространению, разъеданию кожи и губчатым разрастаниям. Язвы Со жжением, покрытые корками, Вялотекущие, очень глубокие, с твердыми краями, с выделением разъедающего гноя. Свищевые ходы с уплотнением ткани вокруг них. Доброкачественные и злокачественные Нагноения на слизистых. Любое повреждение кожи нагнаивается. Фурункулы. Карбункулы злокачественного вида.

  TARENTULA CUBENSIS (тарентула кубензис) – тарантул кубинский. В основном препарат применяется в следующих случаях: 1/ при Карбункулах с отторжением некротических масс в сочетании С сильнейшей слабостью и поносом; 2/ при перемежающейся лихорадке с ухудшением по вечерам; 3/ при Сепсисе и Токсических состояниях с рано наступающей и упорной Прострацией. Ключевым симптомом являются “Сильнейшие боли” при злокачественном течении гнойного процесса. Средство показано при агональных состояниях, с мучительной болью, так как облегчает последние часы жизни больного.
  Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: ощущение, что желудок твердый и болезненный. Отсутствие аппетита в течение всего дня, кроме утра.
  Симптомы со стороны кожи: воспаленные узелки (папулы), которые быстро превращаются в болезненные Абсцессы. Некроз участков кожи с выделением кусочков мягких тканей. Полости после выхода гноя. Гангрена. Кисти рук налиты кровью, дрожащие.
  Использовалось как лечебное и профилактическое средство при бубонной чуме.

  Приведенными выше препаратами, безусловно, не исчерпывается арсенал гомеопатических средств, которые могут быть использованы у пациентов с сибирской язвой. Выбор препарата должен проводиться опытным врачом-гомеопатом с учетом конкретных симптомов и особенностей течения инфекционного процесса для каждого больного индивидуально.
  Главное помнить, что основная Цель гомеопатии – активизировать процессы Саморегуляции и самооздоровления В организме. Гомеопатические средства оказывают неоценимую помощь при лечении тяжело больных, в том числе и в сочетании с аллопатической терапией. Очень часто к гомеопатическому методу воздействия прибегают уже после того, как другие лечебные мероприятия оказались неээфективными или развилась так называемая “лекарственная болезнь” из-за приема большого количества медикаментов.
  Украина обладает уникальным опытом применения гомеопатических средств в лечении детей, взрослых и лиц преклонного возраста при многих болезненных проявлениях. Это наше национальное достояние, которым мы должны гордиться и шире использовать гомеопатию в лечении и профилактике различных заболеваний и состояний “предболезни”.

  Памятка для больных дисплазией соединительной ткани детей и их родителей

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  Показаны:

  дисплазия соединительной ткани-продукты питания, обогащенные белками (мясо, рыба, кальмары, фасоль, орехи), гликозаминогликанами (при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта 2-3 раза в неделю — крепкие бульоны, заливные блюда из мяса и рыбы), витаминами («С», «А», «Е», «РР», группы «В» — «В1», «В2», «ВЗ», «В6»), микроэлементами (кальцием, фосфором, магнием, медью, цинком, селеном);

  -при чрезмерно высоком росте с раннего возраста постоянный прием высокожировых энпитов класса Омега-3, тормозящих секрецию соматотропина;

  -ежедневные (по 20-30 минут) умеренные физические тренировки, направленные на укрепление мышц спины, живота и конечностей. Упражнения проводятся в бесконтактном статико-динамическом режиме, в положении лежа на спине;

  -аэробные тренировки сердечно-сосудистой системы (ходьба пешком, путешествия, бег трусцой, комфортное катание на велосипеде, игра в настольный теннис, ходьба на лыжах, дозированная физическая нагрузка на тренажерах и др.);

  -гидропроцедуры, лечебное плаванье, снимающее статическую нагрузку на позвоночник;

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  -занятия физкультурой по ослабленной программе (спецгруппы, ЛФК);

  -ограничения (не более 3-х кг) в ношении тяжестей, при подъеме которых использовать в качестве подъемника ноги, а не спину;

  -психологическая коррекция больных и членов их семей;

  -при пролабировании клапанов сердца, расширении корня аорты — ежегодно ЭХОКГ и ЭКГ;

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  -при расширении корня аорты более 4 см — применение селективных р-адреноблокаторов в минимально эффективной индивидуально подобранной под контролем пульса и уровня артериального давления дозе;

  -ежегодный контроль за состоянием показателей обмена соединительной ткани и данными денситометрии. По показаниям — коррекция выявленных Метаболических нарушений;

  -при любых хирургических вмешательствах у больных с пролапсом миксематозно измененных клапанов с целью профилактики эндокардита назначение антибактериальных препаратов;

  -перед предстоящим оперативным лечением на клапанах сердца, суставах, грудной клетке, позвоночнике — коррекция выявленных биохимических нарушений;

  -медико-генетическое консультирование перед вступлением в брак.

  Противопоказаны:

  - разновидности контактного спорта, тяжелая атлетика, изометрические тренировки, участие в спортивных соревнованиях, тяжелые сельхозработы, походы на длительные дистанции, психические перегрузки;

  - при гипермобильности суставов — растяжки, висы, чрезмерное вытяжение позвоночника;

  - профессии, связанные с большими физическими и эмоциональными нагрузками, вибрацией, контактами с химическими веществами, воздействием высоких
  температур и радиации;

  - при склонности к спонтанному пневмотораксу — резкие колебания атмосферного давления, ныряние, пользование метро, полеты на самолете;

  - проживание в зонах жаркого климата и повышенной радиации.

  - примерные схемы лечения больных детей с днсплазией соединительной ткани

  В зависимости от тяжести клинического состояния и выраженности биохимических нарушений показателей обмена Соединительной ткани в течение года рекомендуется проводить 1-2 курса метаболической коррекции. Продолжительность лечения определяется в каждом конкретном случае индивидуально, но в среднем составляет 1,5-2 месяца с перерывом между курсами — не менее 2-2,5 месяцев. При наличии показаний, в промежутках между курсами медикаментозной терапии, выполняются физиотерапевтические процедуры, проводится психотерапия. Больным ДСТ необходимо постоянно соблюдать режим, диету, заниматься лечебной физкультурой.

  I схема

  1. Один из комбинированных хондропротекторов (артра, терафлекс, КОНДРО-нова и др.) в возрастной дозе. Принимать во время еды; обильно запивать. Продолжительность приема — 2-4 месяца. По показаниям — в комбинации с хондропротекторами местного действия.

  2. L-пролин. Доза для детей в возрасте 12 лет и старше — 500 мг; принимать за 30 мин до еды; кратность приема — 1-2 раза в день; продолжительность — 1-2 месяца.

  3. L-лизин. Доза для детей в возрасте 12 лет и старше — 500 мг; принимать за 30 мин до еды;
  кратность приема — 1-2 раза в день; продолжительность — 1-2 месяца.

  4. Подобранные индивидуально витаминно-минеральные комплексы в возрастной дозе со сменой препаратов; общая продолжительность курса — 2-4 месяца

  Примечание: показанием к использованию данной схемы лечения могут служить: снижение качества жизни пациента; клинико-инструментальные проявления патологии опорно-двигательного аппарата; признаки остеопении или остеопороза по данным денситометрии; повышенная резорбция костного коллагена; снижение содержания L-пролина и L-лизина; ионизированного кальция в сыворотке крови; макро - и микроэлементов в сыворотке крови и/или тканях (волосы).

  II схема

  1. Один из комбинированных хондропротекторов (артра, терафлекс, КОНДРО-нова и др.) в возрастной дозе. Принимать во время еды; обильно запивать. Продолжительность приема — 2-4 месяца. По показаниям — в комбинации с хондропротекторами местного действия.

  2. Пиаскледин 300; доза для детей старше 12 лет — 1 капсула 1 раз в сутки; курс 2-4 месяца.

  3. Аскорбиновая кислота (при отсутствии оксалурии и отягощенного семейного анамнеза по мочекаменной болезни) в виде коктейлей (с молоком, йогуртом, киселем, компотом и др.); доза — 0,5-1,0-2,0 г в день в зависимости от возраста; продолжительность приема — 3 недели. Далее — подобранные индивидуально минеральные комплексы в возрастной дозе со сменой препаратов; общая продолжительность курса — 1-3 месяца.

  4. Препараты, стабилизирующие процессы перекисного окисления (витамин Е, селен, мекси-дол, полиненасыщенные жирные кислоты и др.) в возрастных дозах; общая продолжительность курса — 2-4 месяца.

  Примечание: показанием к использованию данной схемы могут служить: снижение качества жизни пациента; клинико-инструментальные