Главная » Статьи » Article_all_53Трансплантація печінки. Передопераційний ризик та безпека родинного донора органів

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Костенко Андрій Анатолійович

Резюме. В статті наводяться дані обстеження живих родинних донорів нирки і печінки, що визначені в балах ризику їх доопераційного стану. Уніфіковані дані обстеження дають можливість оцінити ризик донорства в залежності від від віку, полу і супутньої патології. Післяопераційні ускладнення та час перебування пацієнта в стаціонарі певною мірою залежить від виявленої вихідної патології. Виконання міжнародних норм безпеки пацієнтів гарантує мінімальні ускладнення після операції та найшвидшу реабілітацію живих донорів органів.

Ключові слова: безпека живих родинних донорів органів, відбір живих родинних донорів для забору органу, міжнародні норми донорства органів.

Вступ

Медична діяльність знаходиться під наглядом Всесвітнього Альянсу за Безпеку Пацієнтів, що працює під егідою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я. В кожній країні має бути також державний контроль за якістю медичної допомоги у вигляді „вимог до біологічної безпеки медичних послуг (медичної допомоги) та процесів, пов’язаних з ними ” [1]. Такі вимоги включають розробку протоколів і стандартів, впровадження безпечних медичних послуг зокрема в трансплантації органів. Необхідно дотримуватися заходів психологічної безпеки всіх суб’єктів трансплантації від живого родинного донора [2].

Ванкуверський Форум 2005 року дав можливість Комітету з Етики Товариства Трансплантологів звернути увагу на відповідальність команди трансплантологів, на відбір живого донора, виконання обов’язків, заходи безпеки [3]. Важливим було рішення Амстердамського форуму 2005 року, що стосувався безпеки живих донорів нирки [4]. Складність в оцінці ризику майбутньої операції полягає у важкості оцінки функціональних можливостей організму пацієнта і в оцінці кваліфікації анестезіолога та хірурга. Класифікація соматичного статусу пацієнтів традиційно оцінюється за шкалою АСА, що включає 5 категорій, хоча вона носить суб’єктивний характер оцінки стану хворого та не надає прогностичної інформації. Шкала ризику Parsonet обмежена тим, що в основному розрахована на пацієнтів, яким планується операція на серці. Шкали APACHE та ГЛАЗГО оцінюють стан хворого уже в інтенсивній терапії [5].

Відбір родинного донора – це багатофазовий процес, що починається з потенційного реципієнта та сім’ї, що надає дані про потенційних донорів, включаючи інформацію про стан здоров’я, зріст, вагу, вік та шкідливі звички. Першочерговий психосоціальний відбір донорів здійснюється для визначення бажання приймати участь у трансплантації. Цей відбір перевіряє мотиви донора, толерантність до болю, емоції, що стосуються можливої смерті потенційного реципієнта (та донору). Відбір родинного донору перш за все ставить питання можливості його перенести операцію і його безпеки, а потім вже питання придатності цього органу для реципієнта і безпеку реципієнта. Саме в такій послідовності він має проводитися. Необхідною є також консультація з відповідними спеціалістами щодо відновлення працездатності та страхування донора.

Мета роботи: оцінити передопераційний ризик та безпеку родинних донорів органів виходячи з міжнародних норм відбору та безпеки та дослідити вплив передопераційної супутньої патології пацієнтів на перебіг забору органу для трансплантації.

Матеріали та методи дослідження

Обстежено 101 донора органів (56 нирки, 45 печінки). Середній вік донорів нирки 49,2 роки (чоловіків 21, жінок 35). Середній вік донорів печінки 34,2 років (чоловіків 30, жінок 25). Кожний вид обстеження донора оцінювався по бальній системі. Використана чотириступенева система оцінки доопераційних показників в балах. Проведена оцінка кожного виду обстеження. Відсутність порушення визначено як 0 балів, верхня межа норми - 1 бал, порушення - 2 бали, суттєве порушення - 3 бали. При суттєвому порушенні одного з показників донорська функція не можлива. Необхідна корекція і лікування. Далі для кожного пацієнта розраховувалась сумарна кількість балів.

Для оцінки передопераційного ризику визначені такі види обстеження: збір анамнезу, загальний аналіз крові, біохімія крові, коагулограма. Бактеріологічне дослідження, імунологічне дослідження, ехокардіограма, ЕКГ, УЗД органів черевної порожнини, дуплексне дослідження судин черевної порожнини, ФГДС, рентгенологічне дослідження, консультація спеціалістів, загальний аналіз сечі, проба Реберга. Післяопераційні ускладнення оцінювалися в результаті обстеження за принципом: порушення по одній із систем, або в органі 1 бал, по двох системах, або органах 2 бали, і так далі.

Дані анамнезу включають такі суттєві для донорства фактори ризику: травми мозку, важкі септичні захворювання, ішемічна хвороба та інші хвороби серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, легенева дисфункція, пієлонефрит, вірусний гепатит, ендокринні порушення, захворювання крові, системні захворювання, психічні розлади, важкі оперативні втручання, онкологічні захворювання. Також проаналізовані фактори ризику донорства у жінок і чоловіків.

Результати роботи:

При розрахунку сумарна кількість балів у донорів виявилася від 0 до 10. В 1-й віковій групі 20-29 років донорів нирки середній бал ризику складає 2.5. В другій віковій групі 30-39 років середній бал ризику вище і складає 3,1, в третій віковій групі 40-59 років середній бал ризику вже 3,2, але найбільший середній бал ризику в старшій віковій групі донорів 60 і старше років – 5.0, в окремих пацієнтів сягає 8 балів. Таким чином з віком ризик донорства нирки підвищується.

У донорів печінки 1-й віковій групі середній бал ризику складає 2,3

В другій віковій групі – 3,7, в третій – 3,8. В четвертій групі пацієнтів не було. Відмінність в першій та другій групі достовірна. У донорів нирки з віком також ризик донорства підвищується.

Донори нирки, які мали бал передопераційного ризику до 4-х отримали середній ризик післяопераційних ускладнень 0,95. Донори нирки, які мали бал передопераційного ризику понад 4 бали мали середній ризик післяопераційних ускладнень 1,5, що є достовірним. Чим менше супутніх захворювань і порушень у донора тим менше імовірність отримання післяопераційних ускладнень. У донорів печінки, які мали бал післяопераційного ризику до 4-х отримали середній ризик післяопераційних ускладнень 1, 26, понад 4 бали – 2.2 бали.

Виявили, що середня кількість післяопераційних днів не залежить від віку пацієнта у групі донорів нирки. Проте при більш важкий за травмою операції із забору печінки така закономірність спостерігається, а саме в першій віковій групі 22,0 днів, в другій 29,0 і в третій 30,6 днів. Такий показник в першій групі донорів печінки був би менший, якщо взяти до уваги більш довге перебування донора матері з дитиною реципієнтом до 2-х років, оскільки мати як правило не виписується з лікарні до виписки дитини і термін її перебування в стаціонарі певною мірою залежить від тривалості післяопераційного лікування дитини.

В першій віковій групі донорів нирки середній бал післяопераційних ускладнень є 0,8, в другій групі – 0,96, в третій – 1,18, в четвертій – 1,4. Таким чином з віком середній бал післяопераційних ускладнень зростає. Така ж тенденція спостерігається у донорів печінки,
в першій віковій групі середній бал післяопераційних ускладнень є 1,12, в другій групі – 1,83 в третій – 2,82

Очевидно, що у хворих з великою кількістю балів ризику та з віком післяопераційний період ускладнюється.

При оцінці впливу статі на ризик донорства виявили, що у жінок, що виступили в якості донорів нирок бал передопераційного ризику 3,6, в чоловіків 3,4. У жінок, що виступили в якості донорів печінки бал передопераційного ризику 3.0 , в чоловіків 1.7. Таким чином доопераційний ризик в жінок вищий ніж у чоловіків.

Таким чином, при аналізі передопераційного стану донора ми повинні враховувати можливий ризик, і при його високому ступені відмовляти пацієнту в його бажанні стати донором, тому що це небезпечно для його життя.

Відбір донорів нирки. При рішенні питання про родинну трансплантацію нирки необхідно: оцінка АВО-сумісності потенційних донорів з реципієнтом; тканинне типування і крос-матч для АВО-сумісних потенційних донорів; обговорення з пацієнтом і його сім'єю кандидатури потенційного донора, який найкраще буде підходити за сумісністю; інформування потенційного донора щодо процедури його обстеження і вилучення нирки.

Обстеження донора включає: повне фізикальне обстеження з вивченням анамнестичних даних; лабораторні тести: загальний і біохімічний аналізи крові, визначення ліпідного профілю крові, дослідження на інфікування ВІЛ, HBs-Ag, ВГС, ЦMВ, визначення толерантності до глюкози (для донорів з діабетичним сімейним анамнезом), оцінка коагулограми ; дослідження загальних аналізів сечі, посіви сечі (двічі); визначення добового вмісту білка в сечі (двічі); визначення кліренсу креатиніну (двічі); рентгеноскопію органів грудної клітки, ЕКГ, Ехокг; УЗІ органів черевної порожнини і нирок, передміхурової залози; екскреторну урографію; радіоізотопне дослідження нирок і сечовивідної системи; ангіографію судин нирок; консультацію психіатра (по свідченнях); повторний крос-матч перед трансплантацією.

Як зазначено в міжнародних рекомендаціях [3] критерії відбору донору печінки повинні бути завершені протоколом, який включає оцінку незалежного адвоката донору та окрему оцінку реципієнта, як підходящого кандидата для часткової пересадки печінки. Зміст оцінки донору включає: початковий відбір потенційних донорів; повну історію хвороби та фізичний огляд; індекс маси тіла; лабораторні аналізи; відсутність психологічних чи етичних проблем пов’язаних з мотивацією донору; відсутність будь-яких психіатричних розладів; додаткові діагностичні методи обстеження; можливу передопераційну біопсію донору печінки, яку з точки зору безпеки слід робити тільки за показаннями.

Біохімічна оцінка донора повинна включати: аналіз крові, серологію, комплексний коагуляційний профіль та етіологічні маркери хвороби. Донора потрібно перевірити на відповідні ендемічні хвороби, які можуть мати шкідливий вплив.

Психологічна/психіатрична оцінка повинна здійснюватись спеціалістом з охорони психічного здоров’я, таким як психіатр, психолог чи соціальний працівник. Перед операцією потрібно зробити належне радіологічне дослідження, щоб оцінити об’єм печінки та анатомію судин. Стан жовчних протоків можна оцінити або перед операцією, або під час операції, залежно від думки хірургів.

Загальний хірургічний досвід показує, що високий індекс маси тіла (більше 30 кг/м2) може збільшити ризик хірургічних ускладнень. Усесторонній аналіз досліджень може перевищувати дійсний об’єм печінки до 10%. Результати аналізу крові, які підтверджують захворюваність донору на ВІЧ, вірус гепатиту С чи вірус гепатиту В є протипоказанням для живого донорства печінки.

Критерії відбору донору підшлункової залози (ПЗ). Потенційні донори можуть підлягати або частковому донорству ПЗ чи одночасному частковому донорстві ПЗ та односторонньому донорству нирок. Ідентифіковані потенційні донори піддаються повній медичній, метаболічній та психосоціальній перевірці. Початкова оцінка виключає кандидатів на донори з діабетом, хворобами підшлункової залози, хронічними чи злоякісними хворобами. Якщо результати перехресної сумісності між потенційним донором та реципієнтом негативні, далі слідує психосоціальна оцінка у формі інтерв’ю з соціальним працівником. Потрібно виключити будь-які психіатричні розлади, а також впевнитись у власному бажанні людини стати донором. Ендокринологічна консультація проводиться призначеним лікарем-ендокринологом, а хірургічну консультацію надає призначений хірург.

Передопераційна медична оцінка включає детальну історію хвороби та медичний огляд та наступні лабораторні дані: загальний аналіз крові і сечі, аналіз електролітів сироватки крові, аналіз коагуляції крові, перевірка функціонування печінки, перевірка на підвищення рівня амілази, ліпази, сечової кислоти, наявність гепатиту В та С, ВІЛ, вірусу цитомегаліїі. Радіологічне обстеження донору включає рентген грудної клітки та ультразвук черевної порожнини і після проходження метаболічних та імунологічних тестів проводять магнітно-резонансну ангіографію щоб оцінити анатомію ПЗ та її кровопостачання.

Додаткові тести, які є специфічними для живого донору ПЗ включають доопераційну діагностику показників: рівень глюкози на голодний шлунок (після 10 – 16 годин голодування); харчовий тест толерантності до глюкози; внутрішньовенний тест толерантності до глюкози.

Медичні критерії придатності живого донору ПЗ. Добровільні донори підшлункової залози мають бути у віці від 18 до 60 років. Донорів заохочують підтримувати масу їхнього тіла, менше 28 кг/м 2, якщо потрібно, за допомогою консультацій дієтологів.

Потенційний донор повинен надати письмову, інформовану згоду; бути обізнаним і бути у змозі виконувати процедури та післяопераційний нагляд. Рішення донора повинно бути добровільним без примусу та без фінансових винагород. Він повинен розуміти суть процедури, ризик для свого здоров’я та усвідомлювати ризик рецидиву хвороби у реципієнта.

В Інституті розроблені заходи безпеки та організації при заборі органів від родинного донора. А саме: розроблена методична література, що інформує живого родинного донора та реципієнта стосовно можливих ризиків та особливостей поведінки. Це є необхідною міжнародною етичною нормою. Вдосконалений робочій протокол проведення та забезпечення трансплантації від живого родинного донора із врахуванням індивідуальних особливостей пацієнтів, розроблений план медичної реабілітації донора і реципієнта. Розроблені постулати роботи етичних комітетів з питань трансплантації органів. Вивчені механізми економічного сприяння та доцільності розвитку родинної трансплантації органів, та принципи калькуляції окремих видів трансплантації. Розроблені та затверджені тестові питання з трансплантології для атестації лікарів. Розроблена карта диспансерного спостереження донора та реципієнта.

Проведені дослідження дозволять впровадити трансплантацію печінки та нирки від родинного донора в клінічну практику регіональних центрів трансплантації.

В Україні захист ризику живого донорства гарантований:

 • державним страхуванням його у зв’язку з виконанням ним донорських функцій;
 • відшкодовуванням шкоди заподіяної ушкодженням здоров’я;
 • додатковими витратами на лікування та реабілітацію, посилене харчування у лікарні;
 • при виникненні інвалідності вона прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва, або професійного захворювання;
 • у разі смерті донора, членам сім’ї померлого, які були на його утриманні призначається пенсія.


Висновки.

 • В Україні під час відбору живих донорів органів в цілому виконуються міжнародні норми безпеки.
 • У хворих з передопераційним ризиком понад 4 бали збільшується кількість днів перебування в стаціонарі та ускладнюється післяопераційний період.
 • Середня кількість післяопераційних днів залежить від віку пацієнта у групі донорів при більш важкий за травмою операції із забору печінки.
 • З віком у донорів середній бал післяопераційних ускладнень зростає.
 • При аналізі передопераційного стану донора ми повинні враховувати можливий ризик операції, і при його високому ступені відмовляти пацієнту в його бажанні стати донором, тому що це небезпечно для його життя.

 • Література:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • Семина Н. А., Корначев А. С., Биологическая безопасность медицинских услуг: основные направления создания технического регламента в кн: Материалы международного конгресса „Стратегия и тактика борьбы с внутрибольничными инфекциями на современном этапе развития медицины”// ФУМЦ, Москва, 2006, с 160-161.
 • Трансплантація органів від родинного донора. Суб’єкти та психологічна безпека // А. А.Костенко // Трансплантологія.-том.9,-2007-№1, С129-132
 • M. L.Barr, J. Belghiti, F.G. Villamil, et. al., A report of the Vancouver Forum on the care of the live organ donor// Transplantation, vol.81,№10, 2006,р.1373-1385.
 • A report of the Amsterdam forum on the Care of the live kidney Donor //Transplantation 2005; 79:S53-S66
 • Руководство по клинической анестезиологии/ под. ред. Б.Дж. Полларда; Пер. с англ.; - М.: МЕДпресс-информ, 2006.-912 с.

 • Резюме. В статье приводятся данные обследования живых родственных доноров почки и печени, выраженные в баллах риска их предоперационного состояния. Унифицированные данные обследования дают возможность оценить риск донорства в зависимости от возраста, пола и сопутствующей патологии. Послеоперационные осложнения и время пребывания пациента в стационаре в определенной мере зависят от выявленной исходной патологии. Выполнение международных норм безопасности пациентов гарантирует минимальные осложнения после операции и быстрейшую реабилитацию живых доноров органов.

  Рак кожи

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  - консультант [разд. Консультации]

  Фитотерапия при раке кожи активно применяется в тех случаях, когда операция противопоказана.

  Имеются также сообщения о регрессии некоторых злокачественных опухолей кожи после применения некоторых препаратов фитотерапии. Основные растения, применяющиеся при лечении опухолей кожи фитотерапевтами – береза лекарственная, чистотел большой, болиголов пятнистый и др.

  1. Береза бородавчатая Издавна используется в народной медицине как средство для лечения различных онкологических заболеваний. Все части березы ( почки, кора, сок, листья) обладают свойствами, которые в той или иной степени воздействуют на опухолевый процесс - противовоспалительными, антибиотическими, антисептическими. Для лечения рака кожи используются в основном почки и кора березы. Кора дерева содержит бетулиновую кислоту, которая является селективным ингибитором клеток рака кожи, т. е. прицельно воздействует именно на раковые клетки и способствует заметному уменьшению опухоли. В почках березы содержатся флавоноиды, эфирные масла, смолы, сапонины, оказывающие противоопухолевое действие.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  2. Чистотел большой Широко используется как противоопухолевое средство. Кроме фитонцидов, флавоноидов, и эфирных масел растение содержит некоторые алкалоиды, задерживающие деление раковых клеток. Растение ядовито и имеет противопоказания к применению.

  3. Болиголов пятнистый - растение с противоопухолевым действием за счет присутствующих в нем алкалоидов, флавоноидов, дубильных веществ. Они содержатся во всех частях растения, поэтому для лечения опухолей и приготовления препаратов используется растение в целом. Растение ядовито и имеет противопоказания к применению.

  В официальной литературе встречаются сообщения о использовании расторопши пятнистой как средства профилактики рака кожи – в экспериментальных исследованиях расторопша показала свою эффективность благодаря содержащемуся в ней веществу силимарину - биофлавоноиду, обладающим антиоксидантным и иммунопротекторным действием. Кроме того, проводятся исследования экстракта календулы, который оказывает цитотоксическое и иммуномодулирующее действие при ряде опухолей, включая меланому. Народная же медицина, помимо вышеупомянутых растений и препаратов из них, рекомендует для лечения рака кожи широкий спектр растений, включая морковь посевную, пижму обыкновенную, очиток, хвощ полевой, мальву и др.

  Ниже представлены наиболее известные рецепты лекарственных средств растительного происхождения, применяемых при меланоме и немеланомном раке кожи. Данный список не является исчерпывающим, поскольку исследования растительных препаратов в онкологии продолжаются, а арсенал фитотерапевтов может пополняться новыми методами.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Помните, что весь арсенал фитотерапевтических средств не заменит основного лечения, назначенного Вам лечащим онкологом! Рак кожи нельзя вылечить исключительно травами, но сочетая лечение фитопрепаратами с традиционными методами, можно существенно улучшить прогноз лечения! Перед использованием любого сбора и любого лекарственного средства растительного происхождения обязательно проконсультируйтесь с Вашим лечащим доктором!

  Рак кожи: лекарственные средства растительного происхождения для наружного применения:

  1. Рекомендуется регулярное прикладывание в виде компресса к болезненному месту березовой коры либо смазывание их настойкой из березовых почек. Для ее приготовления необходимо залить в бутылке 0,5 л водки 100 г березовых почек, настоять 10 дней и процедить. Смазывать настойкой больное место. Можно приготовить дегтярную мазь - перемешать в теплом виде до однородной массы по 1 ст. л. березового дегтя и вазелина и смазывать этой мазью пораженные болезнью места утром и вечером. Для получения качественного дегтя необходимо сжечь березовые ветки, затем просеять пепел через сито, чтобы не было крупной золы, и 1 ст. л. его хорошо перемешать с 3 ст. л. аптечного березового дегтя Этот рецепт не применяется для лечения открытых ран!

  2. Смешать измельченное растение болиголова с таким же количеством натертой моркови ( болиголов 1 часть, морковь 1 часть) и прикладывать в виде повязки на пораженные болезнью участки кожи 3 раза в день. Как истертая морковь, так и болиголов могут применяться и самостоятельно –в этом случае они используются так:
  Морковь в тертом виде прикладывается в виде пластыря на пораженное место и меняется через 12 часов. В литературе встречается и упоминание о морковной «припарке», для приготовления которой необходимо свежую морковь натереть на терке и, не отжимая сока, поставить на медленный огонь. Выпарить до половины объема, дать слегка остыть и прикладывать еще теплый жмых к больному месту.
  Из болиголова готовится настойка для промывания пораженных мест. Трава измельчается и заливается 60-градусным спиртом в пропорции 1:4 (травы болиголова -1 часть, спирта -4 части). Настаивается 15-20 дней в закрытой крышкой банке. Примочки и повязки из болиголова и моркови целесообразно сочетать с приемом внутрь свежего сока моркови иили настойки болиголова

  3. Пораженные места можно обмывать крепким настоем, приготовленным из высушенной травы чистотела. Для приготовления его надо засыпать в эмалированную кастрюлю 2-3 ст. л. чистотела, набранных с верхом, залить 300 мл кипятка, закрыть посуду крышкой, укутать тепло и оставить на 3-4 часа. Обмыв готовым настоем пораженные меланомой места, надо приложить к ним компресс с чистотеловой мазью и зафиксировать его бинтом. Чистотеловая мазь часто применяется для лечения рака кожи.

  В литературе встречаются разные рецепты и разные пропорции:
  Рецепт 1: Свежий сок или порошок чистотела - 1 часть, вазелин 4 части - смазывать пораженные места несколько раз в день.
  Рецепт 2: свежий сок или порошок чистотела - 2 части, вазелин 4 части. Полученную мазь накладывают на больное место в виде компрессов на ночь.
  Рецепт 3: свежий сок или порошок чистотела - 1 часть, вазелин 1 часть. Полученную мазь накладывают на больное место в виде компрессов на ночь.
  Наружное применение препаратов чистотела обычно сочетают с употреблением внутрь настойки чистотела.

  4. Для смазывания больных мест можно использовать мазь, состоящую из 1 ст. л. порошка из листьев и цветов буквицы, 1 ст. л. порошка из листьев крапивы двудомной, 20 г пчелиного воска, 1 ч. л. сока алоэ, 1 ч. л. ликоподня, 20 г сосновой живицы и жженных квасцов - на кончике ножа. Каждую составляющую по порядку насыпать в кипящий на медленном огне куриный жир без шкварок. Варить, непрерывно помешивая, 1,5 часа на медленном огне, процедить и остудить. Готовую мазь нанести плотным слоем на марлю и прикладывать к пораженному участку 2 раза в день (утром и вечером).

  5. Для смазывания пораженных мест применяется и календуловая мазь. Для ее приготовления нужно растопить 0,5 кг качественного овечьего жира, засыпать в него примерно 150 г свежей или 50 г сухой мелко нарезанной календулы и несколько минут прожарить на слабом огне, постоянно помешивая. Снять и настаивать сутки под крышкой. На следующий день подогреть, процедить через льняную ткань и залить в подготовленную стеклянную тару. Мазь хранить в холодильнике. После смазывания краев раны мазью из календулы рекомендуется наложить на рану кашицу из истолченных в ступке свежих листьев подорожника. После этого либо в перерывах между наложением кашицы из подорожника, если рану очень стягивает, следует промыать пораженные места настойкой хвоща или мальвы(см. ниже).

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  6. Настойкой хвоща или мальвы можно промывать пораженные места утром и вечером. Для приготовления настойки хвоща 1 ч. л. с верхом измельченного растения надо залить 250 мл кипятка, настоять 2-3 минуты и процедить. Использовать чуть теплым. Настойку мальвы готовить так: вечером 1 ч. л. с верхом измельченного растения залить 250 мл остывшей до комнатной температуры кипяченой воды и настоять до утра. Утром немного подогреть и процедить 7.3 ст. л. вахты трехлистной залить 3 стаканами холодной воды и под закрытой крышкой кипятить на медленном огне 1 час. Использовать, как припарку на больное место.

  8. Банку емкостью 0,5 л до половины наполнить шишками хмеля, залить внутренним свиным жиром, на 2 пальца не доливая до края, поставить на медленный огонь и выдержать на водяной бане 2 часа. Готовую мазь регулярно наносить на пораженные места до выздоровления.

  9. Пропустить через мясорубку 100 г травы очитка едкого, залить массу в стеклянной посуде 0,5 л внутреннего несоленого свиного жира и выдержать на медленном огне на водяной бане 2 часа. Готовую мазь хранить в холодильнике. Наносить ее тонким слоем на больные места до полного их заживления.

  10. Ежедневно смазывать несколько раз в день пораженные места свежевыжатым соком дурнишника обыкновенного или подмаренника настоящего( встречаются также как вариант облепиховое масло и сок шалфея)

  11. Ягоды можжевельника применять местно в виде повязок или компрессов.

  12. В ряде случаев применяют лечение подофиллином (экстрактом корней растения рода Podophyllum).Для лечения используют 20% спиртовой либо 25% масляный раствор, смазывая им пораженные места несколько раз в день.

  13. В стеклянной посуде залить 2 ст. л. пижмы 2 стаканами кипятка, поставить на медленный огонь и прокипятить 30 минут. Снять с огня и настоять полчаса. Обливать отваром пораженные раком кожи места.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  14. Залить в эмалированной посуде 1 ст. л. ромашки 1 стаканом уксуса, прокипятить на медленном огне 15 минут и прикладывать на больное место, как компресс.


  Рак кожи: лекарственные средства растительного происхождения для внутреннего применения:

  1. Параллельно с компрессами из чистотела при раке кожи нужно 4 раза в день за 30 минут до еды пить по 1 ст. л. сока чистотела. Первый раз его нужно принять утром натощак в 6.00, затем — в 12.00, в 17.00 и последний раз выпить в 22.00. Запивать сок водой. Пить по такой схеме в течение месяца, затем сделать на 10 дней перерыв и вновь повторить лечение. Провести 3 таких месячных курса. Для приготовления сока следует вырвать в мае во время цветения куст чистотела вместе с корнями, промыть от грязи, очистить от желтых листьев и просушить на воздухе 2-3 часа. Пропустить через мясорубку и отжать жмых через марлю. Из 1 кг жмыха получится 0,5 л сока. Поставить его на нижнюю полку холодильника на 2-3 дня, затем чистый сок слить, а осадок выбросить. На 1 л сока добавить 250-300 мл 60-градусногоспирта. Хранится такой сок, сохраняя свои лечебные свойства, 5 лет.
  2. Параллельно с промыванием пораженных мест настойкой болиголова следует пить саму настойку. Принимать ее следует 3 раза в день по такой схеме: утром натощак в 6.00, за час до еды, принять 1 каплю настойки, затем повторить прием в 15.00 и в 22.00. На следующий день принимать настойку болиголова уже по 2 капли, и ежедневно увеличивать дозу на 1 каплю до достижения разовой дозы приема в 30 капель. После этого следует пить настойку болиголова с понижением, ежедневно уменьшая ее прием на 1 каплю. Так постепенно нужно дойти до разовой дозы в 1 каплю - это займет 60 дней, то есть один курс лечения. Далее следует сделать пятидневный перерыв и опять начинать принимать настойку болиголова. Нужно провести всего 2-3 курса лечения. Дозу от 1 до 13 капель принимают со 100 г воды, от 13 до 26 капель — со 150 г, а от 26 до 30 капель — с 200 г воды.

  3. Засыпьте в эмалированную посуду слой ягод черной бузины толщиной в палец, а сверху покройте таким же количеством сахара. Когда сахар растворится, процедите, и сироп готов. Храните его в холодильнике. Ежедневно за 10 минут до еды выпивайте 150 г дистиллированной воды, а после еды, на десерт, — 1 ст. л. сиропа. Курс лечения - 1,5-2 месяца. Можно засыпать в бутылку с темным стеклом кедровые орешки и залить их бузиновым сиропом. Настоять два месяца и принимать по 20-30 капель 3 раза в день.

  4. Для очищения крови больному можно ежедневно выпивать глотками на протяжении дня по четыре 250-граммовых кружки чая из смеси крапивы двудомной (листья), вероники лекарственной (цветы), календулы (целое растение) и тысячелистника (листья и цветы). Все растения для приготовления чая брать в равных количествах. Для дневной нормы 4 ч. л. травяной смеси заливают 1 л кипятка. 250 мл выпивают, а 750 мл чая заливают в хорошо прополосканный кипятком термос. Пить теплым.

  5. Отвар из 30 г травы сушеницы болотной на стакан воды пьют постоянно

  6. Свежий морковный сок при раке кожи, в сочетании с компрессами из моркови– пьют постоянно.

  Внимание! Прием сока и настоя чистотела, настойки болиголова и березового дегтя противопоказан при эпилепсии и беременности. При повышенной кислотности желудочного сока при лечении соком чистотела необходимо каждый день перед его приемом выпивать утром натощак полстакана сока моркови.

  Трансплантація печінки від живого родинного донора при циррозі та гепаторенальному синдромі

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Котенко Олег Геннадиевич

  Національний інститут хірургії та трансплантології
  мені О. О. Шалімова, м. Київ.


  Резюме: Гепаторенальний синдром є грізним ускладненням у пацієнтів з термінальними стадіями хронічних захворювань печінки, що різко погіршують стан пацієнта та прогноз на виживання. Єдиним радикальним методом лікування хворих з цирозом печінки, ускладненим гепаторенальним синдромом є трансплантація печінки. В дослідження включені результати 66 трансплантацій печінки від живого родинного донора у 64 пацієнтів різного віку, що були проведені на базі НІХтаТ ім. О. О. Шалімова АМН України. Серед даних випадків виділена досліджувана група, в яку увійшли 11 пацієнтів з гепаторенальним синдромом. Аналіз результатів показав, що наявність тяжкого гепаторенального синдрому у реципієнтів з трансплантованою печінкою часто асоціюється з більш високим ризиком розвитку інфекційних ускладнень, первинної дисфункції трансплантата та печінкової недостатності. В свою чергу, наявність помірно вираженого гепаторенального синдрому не впливає на післяопераційну летальність, а функціональна ниркова недостатність розрішається в післяопераційному періоду при нормальній функції трансплантату.

  Ключові слова: гепаторенальний синдром, трансплантація печінки, цироз печінки.

  Summary: Hepatorenal syndrome is serious complication in patients with end stage liver disease. LDLT is only one radical treatment in patient with liver cirrhosis. In this study included results of 66 liver transplantation from living donor in 64 patients, witch was performed in National institute of surgery and transplantology, Kiev, Ukraine. Analysis of results of treatment show that mild hepatorenal syndrome in LDLT patients associated with high risk of infection complications and primary graft disfunction. However moderate hepatorenal syndrome do not take effect on postoperative mortality and functional renal leisure reduce with normalization of graft function.

  Key words: hepatorenal syndrome, liver transplantation, liver cirrhosis.

  Вступ.

  Гепаторенальний синдром є грізним ускладненням у пацієнтів з термінальними стадіями хронічних захворювань печінки, що різко погіршують стан пацієнта та прогноз на виживання. За визначенням гепаторенальним синдромом є зворотне порушення функції нирок, що розвивається на фоні значного гострого чи хронічного ураження печінки, при відсутності будь-яких інших відомих причин ураження нирок. Як правило, гепаторенальний синдром розвивається у хворих з декомпенсованою портальною гіпертензію, що проявляється вираженим асцитичним синдромом, при розвитку резистентності до дії сечогінних препаратів. Однак гостре порушення функції нирок може розвиватись також і у компенсованих хворих, наприклад на фоні інфікування[1, 2]. По агресивності перебігу розрізняють два типа гепаторенального синдрому. Перший тип проявляється швидким, на протязі двох тижнів, двократним зростанням рівня креатініну, більш 250 мкмоль/л. Другий тип пов'язаний з поступовим погіршанням функції нирок. Патогенез цього стану до сих пір залишається не повністю дослідженим. Вважається, що найбільш суттєву роль в розвитку гепаторенального синдрому відіграє ниркова гіпоперфузія, в основі якої лежить активація ренин-ангіотензин-альдостеронової системи. Не дивлячись на сучасний підхід до лікування, та те, що функціональні порушення в нирках при гепаторенальному синдромі мають зворотній характер, прогноз для таких пацієнтів в цілому негативний, з медіаною виживає мості 1,7 тижнів. Єдиним радикальним методом лікування хворих з цирозом печінки, ускладненим гепаторенальним синдромом є трансплантація печінки[3].

  Мета дослідження.

  Вивчити результати трансплантації печінки від живого родинного донора у хворих з гепаторенальним синдромом. Оцінити виживаємість та ризик розвитку посттрансплантаційних ускладнень в залежності від ступеню вираженості функціональних порушень у нирках.

  Матеріали та методи.

  В дослідження включені результати 66 трансплантацій печінки від живого родинного донора у 64 пацієнтів різного віку, що були проведені на базі НІХтаТ ім. О. О. Шалімова АМН України. Серед даних випадків виділена досліджувана група, в яку увійшли 11 пацієнтів з гепаторенальним синдромом. В контрольну групу увійшли 53 пацієнта з незміненою функцією нирок. Обидві групи були однорідні за стадією хронічного захворювання печінки – всі пацієнти мали печінкову недостатність класу В та С по Child-Pugh, а середній показник інтегрального функціонального стану печінки склав 12,5 ± 1,2 бала. В обох групах спостерігались реципієнти дитячого та дорослого віку. Розподіл по статевому признаку серед реципієнтів був рівномірним – серед 64 реципієнтів 34 (53,1%) жіночої статі та 30 (46,9%) чоловічої. Причиною постановки пацієнта до листа очікування були: вірусний гепатит В в 14 (21,8 %) випадках, вірусний гепатит С – 5 (7,8%) випадків, вірусний гепатит В+С – 2 (3,1%) випадка, аутоімунний гепатит – 4 (6,25%) випадка, біліарна атрезія – 23 (35,9%) випадка, криптогенний цирроз печінки – 8 (12,5%) випадків, хвороба Вільсона – 2 (3,1%) випадка, хвороба Бада-Кіарі – 3 (4,6%) випадка, первинний склерозуючий холангіт - 1 (1,6%) випадок, рецидив гепатобластоми – 1 (1,6%) випадок, синдром Алажиля – 1 (1,6%) випадок. Детальна характеристика обох груп представлена в таблиці 1.

  Таблиця 1 Характеристика досліджуваної та контрольних груп реципієнтів.

  Характеристика реципієнта Досліджувана група Контрольна група
  Загальна кількість хворих 11 53
  Середній возраст 26.4 ± 5 лет. (6 мес – 53 года) 23.8 ± 6 лет (7 мес – 56 лет)
  Кількість дорослих реципієнтів 7 34
  Кількість реципієнтів дитячого віку (до 3х років) 4 19
  Жіночої статі 6 28
  Чоловічої статі 5 25
  Початковий середній рівень креатініну 142,7 ± 70 мкмоль/л 71,9 ± 30 мкмоль/л
  Середній добовий діурез 780 ± 50 мл 1300 ± 50 мл
  Клас печінкової недостатності по Child-Pugh Всі пацієнти відносились до класів В та С
  Наявність напруженого асциту 7 15
  Середній рівень білірубінемії 110 ± 15 мкмоль/л 106 ± 10 мкмоль/л
  Наявність HBV та HCV інфекції 6 15

  Результати дослідження та їх обговорення.

  Аналіз результатів 66 трансплантацій печінки від живого родинного донора показав, що гепаторенальний синдром є частим ускладненням первинного захворювання печінки, що призвело до постановки в лист очікування. В нашій серії трансплантацій частота гепаторенального синдрому склала 16,6 %. Гепаторенальний синдром першого типу зустрічався в досліджуваній групі в 2х випадках, а другого - в 9. Показники післяопераційного перебігу в досліджуваній та контрольній групах хворих представлені в таблиці №2. Пацієнти досліджуваної групи в цілому більш тяжко переносили післяопераційний період у порівнянні з контрольною групою. Більш високою була частота розвитку специфічних (таких як гострий криз відторгнення трансплантату, тромбоз та стеноз печінкової артерії, портальний тромбоз, біліарні стріктури, недостатність біліарного анастомозу та витікання жовчі з резекційної поверхні) та неспецифічних (сепсис, інфікування післяопераційної рани) ускладнень. У більшості випадків ниркова недостатність розрішилась на 7 – 14 ту добу. Однак в 4х випадках була потрібна замісна ниркова терапія у вигляді високо поточного діалізу.

  Таблиця 2 Характеристика перебігу післяопераційного періоду досліджуваної та контрольної групи.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  Показник Досліджувана група Контрольна група
  Тривалість перебування в стаціонарі, діб 44 ± 5 30 ± 5
  Розвиток елементів ниркової недостатності, кількість хворих - % від загальної кількості 7 (63,6%) 5 (9,4%)
  Необхідність діалізу, кількість хворих - % від загальної кількості 4 (36,3%) -
  Динаміка креатініну, мкмоль/л 1 а доба 142,7 ± 70 мкмоль/л 71,9 ± 30 мкмоль/л
  5 а доба 154,3 ± 70 мкмоль/л 82,1 ± 30 мкмоль/л
  7 а доба 93,5 ± 70 мкмоль/л 70,4 ± 30 мкмоль/л
  14 а доба 72,1 ± 70 мкмоль/л 65,3 ± 30 мкмоль/л
  Загальні та специфічні ускладнення Інфекційні 5 (45,4%) 13 (24,5%)
  Біліарні 4 (36,3%) 14 (26,4%)
  Криз відторгнення 8 (72,7%) 32 (60,3%)
  Артеріальні 1 (9,0%) 4 (7,5%)
  Венозні 2 (18,1%) 3 (5,6%)
  Летальність (кількість померлих - % від загальної кількості) 27,20% 20,70%

  Тривалість замісної ниркової терапії складала від 4 до 12 діб. Не дивлячись на корекцію рівня шлаків крові досягнути розрішення ниркової недостатності виявилося можливим лише у 1 хворого з 4, котрим проводився діаліз.

  Безпосередньою причиною летальних випадків у пацієнтів обох груп була печінкова недостатність та сепсис, що розвинулись на фоні “Small for size” синдрому або судинних ускладнень. Ниркова недостатність явилась супутнім станом, яке ускладнювало перебіг основного захворювання.

  Для виявлення кореляції післяопераційної ниркової недостатності з недостатністю функції трансплантата нами вивчена динаміка усереднених показників згортальної системи крові, кількості асцитопродукції, рівню білірубіну в порівнянні з динамікою рівню креатині ну та добового діурезу у пацієнтів досліджуваної групи. 

  Можна чітко відстежити залежність зниження рівню креатині ну та підвищення добового діурезу в залежності від нормалізації показників функціонування печінкового трансплантата – зниження протромбінового часу, рівня білірубіну, асцитопродукції. В цілому при розрішенні симптомів печінкової недостатності у трансплантаційних хворих покращувалось загальний стан, в тому числі й функціональний стан нирок, знижувалась необхідність введення альбуміну та препаратів свіжомороженої плазми.

  Наші данні відповідають даним ряду закордонних досліджень[4-7], в яких показано, що наявність тяжкого гепаторенального синдрому у реципієнтів з трансплантованою печінкою часто асоціюється з більш високим ризиком розвитку інфекційних ускладнень, первинної дисфункції трансплантата та печінкової недостатності. В свою чергу, наявність помірно вираженого гепаторенального синдрому не впливає на післяопераційну летальність, а функціональна ниркова недостатність розрішається в післяопераційному періоду при нормальній функції трансплантату.

  Висновки:

 • Трансплантація печінки є єдиним радикальним методом лікування хворих з захворюваннями печінки в термінальній стадії, що ускладнені гепаторенальним синдромом.
 • Гепаторенальний синдром збільшує ризик післяопераційних ускладнень, однак при адекватному лікуванні на рівень летальності впливає не суттєво.
 • Розрішення функціональної ниркової недостатності корелює з функцією печінкового трансплантату.
 • Гепаторенальний синдром першого типу в поєднанні з довготривалою необхідністю ниркової замісної терапії після трансплантації печінки є несприятливим прогностичним критерієм для виживання реципієнта.

 • Література.

 • Ijichi H., Shimada M., Suehiro T., Soejima Y., Maehara Y., Nakamuta M.,Nawata H. Living donor liver transplantation for a patient with renal failure.// Fukuoka Igaku Zasshi - Fukuoka Acta Medica,- 2002.- 93(12)- P. 266-71.
 • Wang, X., G. Li, X. Li, F. Zhang, J. Qian, L. Kong, H. Zhang, B. Sun Multimodal approach to clinical liver transplantation.// Chung-Hua Wai Ko Tsa Chih [Chinese Journal of Surgery],- 2002.- 40(10)- P. 758-61.
 • Ojo AO, Held PJ, Port FK, Wolfe RA, Leichtman AB, Young EW, Arndorfer J, Christensen L, M. RM. Renal failure after liver transplantation: calcineurin inhibitors are not the only villains.// Journal of Hepatology,- 2004.- 41- P. 176–184.
 • Carlo Alessandria, Osman Ozdogan, M´ onica Guevara, Tea Restuccia, Wladimiro Jim´enez, Vicente Arroyo, Juan Rod´es, P. Gin`es MELD Score and Clinical Type Predict Prognosis in Hepatorenal Syndrome: Relevance to Liver Transplantation.// Hepatology,- 2005.- 41- P. 1282 - 1289.
 • Satheesh Nair, Sumita Verma, P.J. Thuluvath Pretransplant Renal Function Predicts Survival in Patients Undergoing Orthotopic Liver Transplantation.// HEPATOLOGY,- 2002.- 35- P. 1179-1185.
 • Pere Gin`es, M´onica Guevara, Felix Perez-Villa Management of Hepatorenal Syndrome: Another Piece of the Puzzle.// Hepatology,- 2004.- 40.
 • Dagher L.,Moore K. The hepatorenal syndrome.// Gut,- 2001.- 49- P. 729–737.
 • Трансплантація печінки. Відбір та інтраопераційна безпека донора

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Перелік заходів та показників оцінки доопераційного стану донора. Обстежено 37 донорів органів (17 трансплантація нирки, 20 трансплантація печінки)

  Кожний вид обстеження оцінювався по бальній системі. Використан чотириступенева система оцінки доопераційних показників в балах. Проведено маркування кожного виду обстеження. Відсутність порушення визначено як 0 балів, верхня межа норми - 1 бал, порушення - 2 бали, суттєве порушення - 3 бали.

  Визначені такі види обстеження. Анамнез, Загальний аналіз крові, Біохімія крові, коагулограма. Бактеріологічне дослідження, імунологічне дослідження, ехокардіограма, ЕКГ, УЗД органів черевної порожнини, дуплексне дослідження судин черевної порожнини, ФГДС, рентгенологічне дослідження, консультація спеціалістів, загальний аналіз сечі, проба Реберга.

  При суттєвому порушенні одного з показників донорська функція не можлива. Необхідна корекція і лікування. Далі для кожного пацієнта розраховувалась сумарна кількість балів, яка виявилася від 0 до 12.

  Дані анамнезу включають такі суттєві для донорства

  ЗАЛЕЖНІСТЬ РИЗИКУ ВІД ВІКУ ДОНОРІВ ОРГАНІВ

  Виявляється, що середній вік донора, який не має значних доопераційних порушень 3-4 бали ризику складає 41+/- 2 (р=0,05) роки, в віці понад 46 років досягає 12 +/- 3 (р = 0,05) Кращі показники мають жінки. Оскільки середній сумарний бал ризику в них на 14% нище ніж у чоловіків, а також вони на 15% швидше виписуються із стаціонара після трансплантації.

  ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ ДОНОРІВ В СТАЦІОНАРІ ПІСЛЯ ЗАБОРУ ОРГАНУ

  Зі збільшенням кількості балів доопераційного ризику підвищується термін перебування хворого в стаціонарі, тобто його післяопераційна реабілітація

  Так цей термін підвищується від 16,9 +/- 1,8 ( р =0,05) там де 3-4 бали до 42 днів при 12 балах ризику.

  Очевидно, що у хворих з великою кількостю балів ризику післяопераційний період ускладнюється

  Це наглядно демонструє і наступний графік

  КІЛЬКІСТЬ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ

  Відбір та інтраопераційна безпека донора

  Таким чином, при аналізі передопераційного стану донора ми повинні враховувати можливий ризик, і при його високому ступені відмовляти пацієнту в його бажанні стати донором, тому що це небезпечно для його життя.

  Приклад тижневої дієти для пацієнта після трансплантації нирки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавторы: Саєнко В. Ф., Котенко О. Г.

  Трансплантація печінки. Шлях до життя.
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України


  Понеділок

  I сніданок: Кури відварні 230 г, каша вівсяна 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Суп перловий зі сметаною 400 г, риба відварна 75-150 г, картопляне пюре 200 г, капуста тушкована, компот 200 г.

  Вечеря: Сарделька 106 г, каша пшенична 200 г.

  Вівторок

  I сніданок: Сарделька 106 г, каша рисова 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Суп манний зі сметаною 400 г, кури відварні 230 г, картопляне пюре 200 г, бурякова ікра, компот 200 г.

  Вечеря: М'ясо відварне 94 г, каша пшенична 200 г.

  Середа

  І сніданок: Кури відварні 230 г, каша вівсяна 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  Іі сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Суп гречаний із сметаною 400 г, риба відварна 75-150 г, картопляне пюре 200 г, капуста тушкована, компот 200 г.

  Вечеря: М'ясо відварне 94 г, каша рисова 200 г.

  Четвер

  I сніданок: Сарделька 106 г, каша гречана 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Борщ із сметаною 400 г, капуста тушкована з м'ясом і рисом 200 г, м'ясо відварне 94 г, компот 200 г.

  Вечеря: Риба відварна 75-150 г, картопляне пюре 200 г.

  П'ятниця

  сніданок: Кури відварні 230 г, каша рисова 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Суп перловий зі сметаною 400 г, котлета парова 70 г, каша вівсяна 200 г, м'ясо відварне 94 г, бурякова ікра, компот 200 г.

  Вечеря: Сарделька 106 г, каша пшенична 200 г.

  Субота

  I сніданок: Кури відварні 230 г, каша вівсяна 200г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Суп вермішельний зі сметаною 400 г, риба відварна 75-150 г, картопляне пюре 200 г, капуста тушкована, компот 200 г.

  Вечеря: М'ясо відварне 94 г, каша гречана 200 г.

  Неділя

  I сніданок: Сарделька 106 г, каша вівсяна 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Борщ зі сметаною 400 г, риба відварна 75-150 г, картопляне пюре 200 г, бурякова ікра, компот 200 г.

  Вечеря: Кури відварні 230 г, каша пшенична 200 г.

  Що треба знати родинному донору нирки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавтори: Саєнко В. Ф., Зограб’ян Р. О., Черенько С. М.

  Інформаційна брошюра для пацієнтів з трансплантацією нирки
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  Тут наведено тільки декілька питань, які можуть турбувати донора перед прийняттям рішення. Докладніше читайте тут

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Які переваги трансплантації нирки від живого донора?

  Головна перевага в тому, що реципієнту може бути виконана пересадка у зручний для нього і донора час. За період очікування на трупний орган стан пацієнта може погіршитись; це додає можливості виникнення ускладнень після пересадки і ризику зменшення ефективності в зв'язку з цим. При родинній трансплантації є ще одна важлива перевага - якість нирки може бути кращою, тому що звичайно живі донори є дорослими і здоровими людьми, що пройшли ретельне медичне обстеження протягом декількох днів або тижнів. Варто пам'ятати, що час, протягом якого нирка, що трансплантується, знаходиться без крові, дуже короткий. В разі вилучення органу від трупа рідко можлива пересадка раніше ніж через 6-7 годин. У випадку родинної трансплантації ця проблема також відсутня.

  Скільки часу проходить між нефректомією донора і пересадкою реципієнту?

  Операція в донора і реципієнта відбувається одночасно.

  Який перший етап в процесі оцінки донора?

  Перший крок - визначення групи крові донора. . Це дослідження просте і може бути виконано звичайним лікарем або в будь-якому центрі заготівлі крові. Повинна бути та ж група, що і в реципієнта або тип «О». Резус фактор крові (Rh) позитивний (+) або негативний (-) не впливає на придатність бути донором.

  Який другий крок оцінки?

  Необхідно перевірити стан нирки і розглянути розташування артерій і вен. Пов'язані з цим дослідження нададуть дуже докладну картину опису нирки, і ми зможемо визначити, чи можете Ви бути донором. Також будуть проведені розширені аналізи крові. В подальшому буде виконано розширене обстеження легень і кардіологічне дослідження. Врешті-решт, Ви познайомитесь з усіма членами трансплантаційної команди. Відповідно до індивідуальних особливостей донора можуть виявитися необхідними інші консультації або дослідження. В деяких випадках потрібно виконати біопсію нирки.

  Які ускладнення можуть зустрічатися?

  Як за будь-якої операції, яка потребує використання загальної анестезії, існують можливі ускладнення: серцеві ускладнення, порушення мозкового кровообігу або формування тромбів в судинах ніг або легенів.

  Чи потрібно припиняти проводити яке-небудь лікування перед оцінкою або операцією?

  Ви не повинні припиняти проводити призначене лікування без дозволу лікаря. Ви не повинні приймати аспірин або гормони протягом 7 днів перед нирковою біопсією або операцією. Ці препарати впливають на здатність крові згущуватись і призводять до більш високого ризику крововиливу. При необхідності можливий прийом парацетамола. Він рекомендується жінкам, які припинили приймати протизаплідні препарати або таблетки, пов'язані з гормонозаміщувальною терапією через високий ризик формування тромбів протягом післяопераційного періоду.

  Чи потрібно повертатися до клініки Інституту для медичних оглядів?

  Робота нової нирки - це такий процес, який потрібно контролювати. Тому спочатку ми будемо спостерігати за нею, щоб упевнитися, що все гаразд. Ви повинні приходити для контролю і обстеження раз на місяць протягом перших трьох місяців. Необхідно періодично проходити певні обстеження, щоб підтвердити нормалізацію роботи нирки, а також пройти основні дослідження крові. Залежно від загального стану будуть заплановані наступні візити, або вони будуть відмінені.

  Як довго донору потрібно залишатися поблизу клініки Інституту після трансплантації?

  Потрібно буде знаходитися поблизу клініки Інституту протягом 2 або 3 тижнів після виписки. Також необхідно прийти, якщо з'являться якісь проблеми зі здоров'ям протягом періоду відновлення.

  Коли знімуть шви?

  Звичайно шви знімають протягом 10 днів після операції.

  Чи я маю потребу в якій-небудь підготовці перед операцією?

  Медичне обстеження, яке ми проводимо потенційним донорам, досить ретельне. Коли оцінку завершено, ухвалюється рішення про необхідність додаткових досліджень. Потрібно буде здати кров за 2 або 4 тижні перед операцією. Можливо також, що буде необхідно повторити деякі аналізи крові, якщо попередні аналізи були виконані більш ніж за ЗО днів до дати трансплантації. В день перед пересадкою ми проведемо останній огляд.

  Післяопераційні ускладнення. Трансплантація нирки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавтори: Саєнко В. Ф., Зограб’ян Р. О., Черенько С. М.

  Інформаційна брошюра для пацієнтів з трансплантацією нирки
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України


  Хірургічно-урологічні ускладнення

  Пригнічення імунологічних реакцій обов'язкове в післяопераційний період, оскільки воно перешкоджає відторгненню пересадженого органа. Однак така терапія здатна викликати ряд ускладнень.

  Порушення загоєння рани

  Прийом імунодепересантів зменшує здатність тканин відновлюватись. Тому шви після операції знімають тільки на 10-12 день, у той час як у звичайному випадку це відбувається на 7-9 день. Деколи рана інфікується. Це особливо ймовірно при повторному оперативному втручанні для обстеження пересадженої нирки. В залежності від ступеня поширеності інфекції призначається лікування рани антибіотиками локально чи цілком. Вона може бути частково розкрита, щоб видалити джерело зараження.

  Усі ці заходи подовжують час перебування в лікарні, тому пацієнту потрібно із самого початку запастися неабияким терпінням.

  Ускладнення з боку кровоносних судин

  Іноді після трансплантації спостерігається порушення артеріовенозної фістули, що використовувалась на гемодіалізі до трансплантації. Часто спостерігається її тромбоз. Причина цього на сьогоднішній день не вивчена. Якщо нова нирка одразу почала нормально функціонувати, і гемодіаліз більше не потрібний, то тромбоз не має жодного значення. Однак за необхідності подальшого проведення діалізу, тромб повинен бути оперативно видалений. При неможливості такої операції, використовують інші методи.

  Можливий розвиток ускладнень з боку судин самої пересадженої нирки чи судинного анастомозу. Дуже рідко виникає артеріальна кровотеча, переважно з зони артеріального анастомозу. Причиною цього звичайно є погане загоєння внаслідок відторгнення чи інфікування. У випадку артеріальної кровотечі необхідне термінове оперативне втручання. З іншого боку, можливий тромбоз (закупорювання судин пересадженої нирки). Причинами тромбозу судин може бути відторгнення, ушкодження нирки при її вилученні з організму донора і консервації, а також надлишкова активність згортання крові пацієнта. Якщо усунути порушення кровопостачання нирки неможливо, орган має бути видалений.

  До хірургічних ускладнень відноситься і розрив пересадженої нирки, що також може бути викликаний кризом відторгнення. При цьому спостерігаються значні кровотечі, що роблять необхідним термінове оперативне втручання. У ряді випадків розрив може бути ліквідований спеціальним гемостатичним пломбувальним матеріалом.

  Нарешті, одним з можливих ускладнень є розвиток стенозу (звуження) артерії пересадженої нирки. Внаслідок цього підвищується артеріальний тиск і погіршується функція нирки. Якщо прийом гіпотензивних препаратів не дозволяє знизити тиск, а ступінь звуження судини вищій за припустимий і викликає порушення функції, то стеноз повинен бути усунений хірургічно.

  Дефекти сечовивідної системи

  У ранньому післяопераційному періоді поява дефекту сечовивідних шляхів нирки призводить до утворення сечового свища, тобто витікання сечі в рану. Причинами можуть бути уповільнення процесів загоєння тканин і атрофія стінки сечового міхура внаслідок тривалої відсутності сечі у гемодіалізних пацієнтів. У звичайній урологічній клініці такі дефекти, як правило, ліквідуються без оперативного втручання. Однак при трансплантації нирки в умовах імуносупресіїї необхідно вчасно оперативно усувати такі дефекти.

  У ряді випадків як результат порушення кровопостачання може розвитися некроз сечоводу пересадженої нирки. При цьому для відновлення сечових шляхів може бути використаний сечовід власної нирки пацієнта. Щоб запобігти виникненню дефектів сечовивідних шляхів, а також розвитку звуження сечоводу чи місця накладення сечового анастомозу в лоханку пересадженої нирки через сечовід іноді встановлюється спеціальний стент - трубка, по якій сеча вільно відтікає в сечовий міхур. Стент видаляється через 3-4 тижні після операції.

  До хірургічних ускладнень відноситься також витікання лімфи з післяопераційної рани - лімфатична фістула. Лімфа може витікати в рану з ушкодженої лімфатичної протоки чи вузла. Кількість її буває значною, що може викликати підозру на розвиток сечового свища. Найчастіше лімфатична фістула закривається самостійно. У ряді випадків необхідна операція.

  Інфекційні ускладнення

  Імуносупресивна терапія знижує здатність організму до захисту від впливі* навколишнього середовища.

  Імунна система не в змозі так само швидко й ефективно, як колись, реагувати на атаки зовнішніх інфекцій. Тому першим ускладненням, з яким може зіштовхнутися пересаджена нирка - це віруси, гриби, бактерії й ін. Інфекція може накопичуватися у верхніх дихальних шляхах, поширюючи потім і знаходячи слабкі місця. Існує імовірність запалення легень. Крім того, при імуносупресивній терапії становить небезпеку цитомегаловірусна інфекція. Близько 2/3 населення, як правило, мали з нею контакт, і мають її в організмі під контролем імунної системи. Відповідно, коли імунна система пригнічується, небезпека значно зростає.

  Звичайно хвороба протікає практично бессимптомно, з незначним ступенем поразки легенів і печінки, звичайно без жовтяниці, нагадуючи дуже легку форму гепатиту. Заражені можуть виділяти вірус зі слиною (до 4 тижнів) і із сечею (до 2 років). Типовими ознаками хвороби є дещо погіршений загальний стан здоров'я і щоденні нетривалі підвищення температури при нормальному її значенні в інший час доби.

  Поряд із цим спостерігають скарги на шлунково-кишковий тракт, біль в кінцівках, при важкому плині - запалення легенів. Для виявлення інфекції необхідний аналіз крові. Якщо форма плину захворювання особливо важка, потрібно зменшувати імуносупресію або зовсім її припиняти. За будь-яких обставин збереження життя пацієнта є головною задачею.
  Досить поширені і загальновідомі герпесні інфекції (найчастіше вони проявляються у вигляді наповненого рідиною пухирця на губі). Крім того, існують герпесні інфекції, що викликають захворювання нервової системи, генітальний герпес; вони можуть поширюватися на більшу ділянку шкіри чи слизової оболонки і викликають, окрім болю, значне погіршення загального стану здоров'я. Зараз у продажу є достатньо ліків, здатних знищити цю інфекцію.

  Існує група бактеріальних інфекцій сечовивідних шляхів. Щоб виключити подібні захворювання чи вчасно визначити діагноз, проводяться стаціонарно або в межах амбулаторного обстеження регулярні аналізи сечі. Інфекція може розміщуватися в нирці або в сечовому міхурі, викликаючи запалення.

  Часто такі інфекції цілком бессимптомні. Іноді вони проявляються легким підвищенням температури. У деяких випадках необхідно досліджувати пересаджену нирку і сечові шляхи поряд із сечею. Якщо в сечі виявляються бактерії, проти них призначається антибіотик.

  Негайна боротьба з кожною інфекцією необхідна, щоб уникнути ушкодження трансплантата.

  Потрібно нагадати про те, що кожна інфекція спочатку може протікати непомітно. Типові ознаки, такі як почервоніння, припухлість, відчуття жару, біль, повинні привернути увагу пацієнта. У цьому випадку потрібно негайно звернутися до лікаря.

  Імуносупресивна терапія в періоди відторгнення трансплантата нирки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавтори: Саєнко В. Ф., Зограб’ян Р. О., Черенько С. М.

  Інформаційна брошюра для пацієнтів з трансплантацією нирки
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  АЛГ, Атгам

  АЛГ і Атгам - препарати, що містять поліклональні антитіла. Активна речовина - імуноглобулін кролика (АЛГ) чи коня (Атгам). Дію цих препаратів спрямовано на боротьбу з різними типами білих кров'яних тілець. Атгам і АЛГ - дуже ефективні імунодепресанти, однак вони застосовуються тільки в дуже короткий період - одразу після трансплантації чи в періоди відторгнення.

  Атгам (кінський антилімфоцитарний глобулін) являє собою очищений, з контрольованою якістю, поліклональний кінський Ig імуноглобулін з переважною специфічністю до Т-лимфоцитів людини. Мається досвід більш, ніж 10-річного застосування Атгама з тієї пори, коли він був зареєстрований FDA у США. Було показано, що він є безпечним і ефективним препаратом при використанні в якості індукційної терапії і лікування відторгнення нирки, серця, печінки і підшлункової залози в реципієнтів даних органів, а також при лікуванні апластичної анемії.

  Аналіз співвідношення ризик/перевага підтверджує доцільність використання Атгама в більшості хворих з пересадженими органами як для індукційної терапії, так і для лікування відторгнення. Перевагами Атгама є добре документована ефективність, відсутність важких реакцій «першої дози», можливість контролю за лікуванням з використанням оцінки рівнів Т-клетин і відносно тривалий період ліцензованого виробництва і застосування.

  Побічні ефекти

  Можливі анафілактичні реакції у вигляді різкого зниження артеріального тиску, відчуття напруженості в грудній клітині, важкості подиху, нудоти, підвищення температури, знобіння, кропивниці. Можуть відзначатися болі в суглобах, зменшення кількості лімфоцитів і тромбоцитів, збільшення ризику розвитку геморагії. Також можливі гастроентерологічні проблеми - нудота, блювота, діарея.

  Ортоклон (ОКТ-3)

  Ортоклон містить мишачі антитіла, що виводять з організму (елімінують) Т-лімфоцити. Це сильний імунодепресант і застосовується тільки протягом нетривалого часу. Його використовують при гострому відторгненні нирки, коли терапія з застосуванням кортикостероїдів виявилася неефективною. Також використовують його для профілактики відторгнення в короткий проміжок часу після трансплантації у пацієнтів категорії високого імунологічного ризику.

  Прийом Ортоклона

  Ортоклон призначається в дозі 5 мг/доб болюсно внутрішньовенно протягом 1 хвилини з профілактичною метою протягом 5-7 днів, а для лікування - протягом 10-14 днів за відповідним призначенням.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Імуносупресивне лікування нирки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавтори: Саєнко В. Ф., Зограб’ян Р. О., Черенько С. М.

  Інформаційна брошура для пацієнтів з трансплантацією нирки
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  Препарати, що застосовуються в якості «базової» терапії, регулярно приймаються протягом усього життя пацієнта з пересадженою ниркою - циклоспорин А (Сандіммун Неорал), азатіоприн (чи Селл-Септ) і кортикостероїди (Prednisone, Prednisolone, Methypred).

  У період відторгнення пересадженої нирки поряд з «базовою» терапією застосовуються наступні препарати: метилпреднизолон, АЛГ, АТГ і OKT-3. Препарати зенапакс, симулект, АТГ, АЛГ, ортоклон також використовуються для профілактики відторгнення в незрівняно менших дозах і з меншим за тривалістю курсом.

  Циклоспорин A (Sandimmun/Neoral)

  Циклоспорин А випускається під торговою маркою Сандиммун Неорал у желатинових капсулах і ампулах для внутрішньовенного введення. Циклоспорин А випускається також і в рідкій формі.

  Сандиммун Неорал - циклічний поліпептид, його дія спрямована на пригнічення імунітету у відношенні алотрансплантата. Циклоспорин А є основним у цій групі медичних препаратів. Сандиммун Неорал дезактивує дію Т-лімфоцитів (Т-лімфоцити - один з видів білих кров'яних тілець), щоб вони втратили здатність атакувати пересаджену нирку. Його приймають перорально в комбінації з азатіоприном, кортикостероїдами чи Селл-Септом, але перші кілька днів циклоспорин А вводять внутрішньовенно. Сандиммун Неорал діє на лімфоцити специфічно й оборотно. На відміну від цитостатиків, він не придушує кровотворення і не впливає на функцію інших дуже важливих клітин - фагоцитів. Пацієнти, що одержують Сандиммун Неорал, у меншому ступені піддаються інфекціям, ніж пацієнти, що одержують інші імуносупресивні препарати. Контроль рівня його змісту здійснюється спеціальним аналізом крові і, виходячи з його результату, призначається схема подальшого прийому імунодепресантів.

  Концентрацію циклоспорина А в ранні періоди після операції утримують на рівні 200-300 нг/мл, а до кінця першого півріччя - 100-150 нг/мл. Режим дозування циклоспорина А лікар встановить Вам індивідуально. При його виборі і корекції будуть враховані клінічні і лабораторні параметри, а також його концентрація в плазмі крові.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Внутрішньовенно циклоспорин А призначають тільки протягом 1-2 днів після операції в дозі з розрахунку 2-2.5 мг/кг маси тіла чи внутрішньовенно 10-15 мг/кг перорально. Потім під контролем вмісту циклоспорина А в крові дозування поступово збільшують до 5-7 мг/ кг маси тіла на добу внутрішньовенно і переходять винятково на пероральний прийом.
  Циклоспорин А частіше призначають у комбінації з кортикостероїдами й азатіоприном (чи Селл-Септом), що дозволяє зменшувати дозування цих препаратів.

  Приймають препарат щодня в однаковий час. Добову дозу Сандиммуна Неорала завжди варто поділяти на 2 разові дози. У день візиту до лікаря не приймають циклоспорин А до проведення аналізу крові. Візьміть із собою препарат, щоб прийняти його, як тільки у Вас візьмуть кров на циклоспорин А. У випадку неможливості за місцем проживання визначити концентрацію циклоспорина А необхідно взяти кров у спеціальну пробірку, помістити її в термос з льодом і з посильним передати до Центру трансплантації, потім за телефоном довідатися про результат і скоригувати дозування. Підтримка необхідної концентрації циклоспорина А має найважливіше значення протягом усього життя трансплантата.

  Консультативна Рада Робочої Групи з ефективності і безпеки лікарських засобів при трансплантації (ESPRIT - UK: Efficiency & Safety of Prescribing In Transplantation) зазначила, що циклоспорин варто призначати з вказівкою торгової марки, а незапланована чи випадкова заміна препарату циклоспорина, що приймається пацієнтом після трансплантації, може зумовити відторгнення, втрату трансплантата чи ускладнення, пов'язані з токсичністю препарата.

  Правила прийому пероральних форм циклоспорину

  • А. Капсули.


  Капсули приймають у два прийоми, при цьому необхідно проковтувати їх цілком. Капсульна форма значно спрощує прийом циклоспорина А. Пацієнту досить запити капсулу якою-небудь рідиною (не можна використовувати грейпфрутовий сік) відразу ж після прийому. Капсули з циклоспорином А мають характерний запах, що вважається нормальним. Капсули необхідно зберігати при кімнатній температурі. Слід зазначити, що капсульна форма має перевагу перед рідкою, тому що дозволяє уникати контакту циклоспорина А зі слизовою оболонкою ротової порожнини, що запобігає розвиткові стоматиту чи кандидозу.

  • Б. Рідка форма


  При прийомі рідкої форми циклоспорина А с допомогою шприца, що додається, набирають необхідну дозу в скляний чи керамічний посуд. Циклоспорин А при кімнатній температурі розмішують з молоком чи какао фруктовим соком (в залежності від Вашого бажання), потім ретельно перемішують і негайно випивають. Шприц для набору циклоспорина А при цьому не повинен контактувати з рідиною, якою Ви розбавляєте препарат. Після цього склянку додатково споліскують тим самим соком чи какао і випивають, щоб забезпечити прийняття дози в повному обсязі. Шприц після прийняття дози циклоспорина А можна витирати тільки сухою серветкою. Не мийте його водою чи іншими миючими засобами.

  Після прийому циклоспорина А в рідкій формі промийте ротову порожнину. При виникненні грибкових захворювань чи стоматиту необхідно негайно провести відповідну терапію.

  Рідка форма циклоспорина А для перорального прийому стає нестабільною при тривалому перебуванні на світлі. Розчин циклоспорина А можна використовувати тільки протягом двох місяців з моменту розкриття флакона.
  Зберігаєте циклоспорин А в сухому, прохолодному, захищеному від світла місці, не тримаєте його в холодильнику.

  Побічні ефекти циклоспорину

  Побічні ефекти звичайно залежать від дози і реагують на її зниження. Найбільш часто має місце нетривале порушення функції пересадженої нирки, що виявляється підвищенням концентрації сечовини і креатиніна в крові, особливо на початку лікування циклоспорином А. При тривалому прийомі циклоспорина А можуть розвиватися структурні зміни в пересадженій нирці, які необхідно диференціювати від змін, викликаних хронічним відторгненням трансплантата. Явища нефротоксичности усуваються зниженням дози.

  Дуже рідко виникають гастроентерологічні проблеми: втрата апетиту, нудота, блювота, діарея, панкреатит, порушення функції печінки, підвищення вмісту в крові білірубіна, печінкових ферментів. Може підвищитися артеріальний тиск, що супроводжується головним болем. Іноді можуть спостерігатися судоми, м'язова слабкість, анемія. Можливі також алергійні реакції, підвищений вміст калію і магнію, збільшення концентрації сечової кислоти в крові, тремор рук, відчуття печіння в кінцівках, відчуття утоми, поява набряків, збільшення маси тіла, можливе збільшення вмісту ліпідів у крові. Також може спостерігатися запалення ясен і небажаний ріст волосся.

  Разом з тим є всі підстави вважати, що на пацієнтів, які приймають Сандимун Неорал, менше впливають інфекції, ніж ті, хто одержує яку-небудь іншу імуносупресивну терапію. При лікуванні циклоспорином А необхідно проводити постійний контроль артеріального тиску, стану нирок і печінки, а також рівня вмісту ліпідів у крові. При тенденції до підвищення показників сечовини, креатиніну, білірубіну і печінкових ферментів доза циклоспорина А повинна бути скоригована лікарем. У випадку стійко підвищеного артеріального тиску необхідно приймати гіпотензивні препарати, а при підвищеному рівні вмісту ліпідів у крові - обмежити вживання з їжею жирів, при необхідності - призначити спеціальні препарати. Варто уникати продуктів з високим вмістом калію і не приймати калійутримуючі діуретики. При комбінації циклоспорина А з іншими препаратами варто остерігатися підвищеної імуносупресії, тому що це може призвести до інфекцій і розвитку лімфоми. Нізорал, дифлюкан різко підвищують вміст циклоспорина А в крові, тому при їхньому застосуванні необхідна корекція дози під контролем лікаря. При випадковому прийомі високої дози циклоспорина А необхідно терміново промити шлунок. Слід зазначити, що циклоспорин А практично не виводиться на гемодіалізі.

  При регулярному прийомі циклоспорина А варто уникати одночасного призначення деяких антибіотиків (аміногликозидів, дифлюкана і ряду інших), а також нестероїдних протизапальних засобів внаслідок нефротоксичності даних комбінацій.

  Необхідно мати на увазі, що наступні препарати підвищують концентрацію циклоспорина А в плазмі крові: еритроміцин, доксициклін, пероральні контрацептиви, пропафенон, верапаміл і інше., а барбітурати, сульфадимедин, бісептол навпаки, знижують його концентрацію. Лікування великими дозами преднізолону також може підвищити концентрацію циклоспорина А в крові.

  Більшість побічних ефектів усувається зміною схеми прийому циклоспорина А и корекцією його дози під контролем лікаря.

  Увага!

  Багато медикаментів можуть змінювати дію циклоспорина А. Тому будь-які інші призначення, включаючи призначення безрецептурних ліків, вітамінів і ін., повинні узгоджуватися з Вашим лікарем-трансплантологом.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Азатіоприн (Imuran)

  Азатіоприн відноситься до групи цитостатиків і своєю дією перешкоджає здатності клітин до процесу розподілу. Застосування азатіоприну дозволяє знижувати дози циклоспорина А и інших імунодепресантів у загальній схемі імуносупресії. Азатіоприн ефективний, якщо необхідно знижувати дози інших імунодепресантів через небажаний прояв їхніх побічних ефектів, тому він призначається не всім пацієнтам.

  • Прийом азатіоприна


  Ваша доза розраховується індивідуально, виходячи з Вашої ваги, фізичного стану і часу, що пройшов з моменту трансплантації, і складає в середньому 1-2 мг/кг маси тіла на добу. Азатіоприн можна приймати в будь-який зручний для Вас час, однак цей час повинен бути щодня однаковим.

  Селл-Септ (Mycophenolate Mofetil)

  Селл-Септ є сучасною альтернативою азатіоприна. Препарат Селлсепт (мофетила мікрофенолат, ММФ) займає важливе місце у сучасних схемах імуносупресії, що застосовуються для профілактики та лікування гострого та хронічного відторгнення пересаджених органів. В поєднанні з циклоспорином-А та кортикостероїдами Селлсепт вдвічі зменшує частоту гострого відторгнення трансплантата.

  Вирізняльною особливістю Селлсепта є селективне пригнічення %6 проліферації Т - та В-лімфоцитів. При цьому нейтрофіли пригнічуються в значно меншому ступені, і, таким чином, зберігається імунний захист організму проти різних інфекційних агентів.

  Крім того, у Селлсепта відсутні нефро - та гепатотоксичність, він не підвищує артеріального тиску і не викликає гіперліпідемію. Ось чому при імуносупресивній терапії лікарі все частіше віддають перевагу Селлсепту. На сьогоднішній день в світі на терапії СеллСептом перебувають 61 тис. пацієнтів.

  • Прийом Селл-Септа


  З метою профілактики відторгнення алотрансплантата першу дозу препарату призначають протягом перших трьох діб після операції. Надалі денна доза при прийомі повинна поділятися на дві частини, прийняті з різницею в 12 годин і складає в середньому 2 г/ доб. При зменшенні кількості нейтрофілів нижче 1300/мм3 необхідно знизити дозу чи припинити прийом препарату.

  Побічні ефекти

  При застосуванні Селл-Септа знижується кількість білих кров'яних тілець, через що підвищується ризик атаки з боку інфекцій і розвитку інфекційних захворювань різного ступеня важкості, зокрема, інфекцій нижніх відділів сечових шляхів і цитомегаловірусної інфекції.

  Серед побічних ефектів рідко відзначаються головні болі й анемія, з боку шлунково-кишкового тракту - гастрит, діарея, нудота, блювота. Можливі порушення сну і судоми м'язів нижніх кінцівок. Кістковий мозок також чутливий до впливу Селл-Септа. Побічні ефекти зникають при зміні дозування препарату, а для боротьби з цитомегаловірусною інфекцією як можливим проявом побічного ефекту при призначенні Селл-Септа в даний час ефективно застосовуються препарати фамвир чи цимевен.

  Кортикостероїди (Prednisone, Prednisolone, Methypred)

  Кортикостероїди зменшують кількість імунокомпетентних клітин. Преднізолон і метипред, схожі засоби, використовуються в схемі імуносупресії для профілактики хронічного відторгнення в малих чи у великих дозах - під час епізодів гострого відторгнення. Кортикостероїди - синтетичні аналоги гормону кори наднирковиків. Організм продукує ці гормони в добовому ритмі. їхня максимальна концентрація відзначається зранку і падає протягом дня. За цією ж причини варто приймати ці препарати переважно ранком, щоб максимально копіювати природний ритм і не порушувати синтетичну функцію кори власних наднирковиків. Однак у випадку, якщо існує ризик відторгнення, доза прийому може орзділятись на ранкові і вечірні прийоми. Кортикостероїди завжди приймаються разом з базовим імунодепресантом - циклоспорином А.

  • Прийом кортикостероїдів


  Доза розраховується індивідуально відповідно до Вашої ваги, фізичного стану і часу, що минув з моменту трансплантації, і складає в середньому в початковий період після операції 0.5-0.8 мг/кг ваги, досягаючи 4-12 мг/доб через рік після операції, що відповідає мінімальній ефективній дозі. Таблетки необхідно приймати з їжею. Якщо Вам прописаний прийом медикаменту один раз на день, приймайте його ранком за сніданком.

  Зенапакс (Daclizumab)

  Даклізумаб містить моноклональні антитіла і своєю дією пригнічує проліферацію Т-клетин (один з різновидів білих кров'яних тільців), що спонукають організм атакувати пересаджену нирку. Даклізумаб призначається завжди тільки в комбінації з іншими імунодепресантами, зокрема, з циклоспорином A, Cell-Cept і кортикостероїдами безпосередньо перед операцією як профілактичний засіб і дозволяє істотно знизити ризик відторгнення.

  • Прийом Даклизумаба


  Даклізумаб призначається внутрішньовенно перед трансплантацією і після неї через кожні 14 днів в цілому в п'ятьох дозах - 1 мг/кг маси тіла кожна.

  Симулект (Basiliximab)

  Базиліксимаб містить моноклональні антитіла, і, як і даклізумаб, дезактивує дію Т-лімфоцитів на тривалий період, тому також є профілактичним препаратом. Базиліксимаб завжди застосовується разом з іншими імунодепресантами, зокрема, з циклоспорином А, кортикостеродами і Селл-Септом.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Прийом Базиліксимаба


  Базиліксимаб призначається внутрішньовенно за дві години до трансплантації в дозі 20 мг. Наступна доза базиліксимаба призначається також внутрішньовенно через чотири дні. Відзначається гарна переносимость даного препарату хворими і мінімальна кількість інфекційних і вірусних ускладнень.

  Життя після трансплантації нирки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавтори: Саєнко В. Ф., Зограб’ян Р. О., Черенько С. М.

  Інформаційна брошура для пацієнтів з трансплантацією нирки
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  Під час перебування в стаціонарі Пацієнт починає звикати до свого нового стану. Поступове збільшення навантажень під спостереженням лікаря дозволяє пацієнту відчути свої можливості. Література, яку він отримує, надає повну інформацію про подальший образ життя і небезпеку, яка може очікувати його за межами клініки. Пацієнт заводить свій власний журнал, куди регулярно вносить записи про прийом ліків, самопочуття й ін. Такий журнал є своєрідним заочним спостереженням у лікаря, оскільки при наступній зустрічі в лікарні він зможе робити висновки про стан пацієнта, керуючися цими записами. За місцем проживання пацієнта буде прикріплено у районній лікарні до нового лікаря, який з цього часу буде вести спостереження.

  Спочатку після виписки з лікарні необхідно буде досить часто приїжджати на обстеження (близько 1 разу на місяць). Згодом періоди між обстеженнями подовжаться. Однак це означає, що доля нового органа ввірена до рук пацієнта, і він повинен відповідально до цього поставитись. Згодом пацієнт навчиться розрізняти незначні прояви нездоров'я від більш серйозних. Підвищення температури, високий тиск, виразне зменшення кількості сечі можуть бути симптомами інфекції, що з'явилася, чи реакції відторгнення трансплантата. Тому необхідно докладно описувати своєму лікарю всі подібні прояви, щоб той мав перед собою повну картину можливого захворювання.

  Після виписки з лікарні збереження успішних результатів пересадження найбільшою мірою буде залежати від самого пацієнта. У залежності від способу мислення і сили волі пацієнт опиняється в різних пунктах між «дозволити собі «усе» чи «не дозволити «нічого». Зрозуміло, деякі рутинні операції (своєчасний прийом ліків, регулярні фізичні вправи) повинні міцно закріпитися у Вашому щоденному графіку. Але потрібно пам'ятати, що це ціна здоров'я і свободи. Така незрівнянно низька плата за збереження Вашого життя, тепер уже незалежного від діалізного апарата.

  Як для будь-якої людини, здоровим способом життя будуть називатися правильне харчування, достатній час для сну і прогулянок на свіжому повітрі. Вільний час, що незмінно з'явиться у Вас у великій кількості, часто народжує нове хоббі чи відновлення інтересу до старого захоплення.

  Харчування

  Щоб не збільшувалася вага, необхідно обмежити споживання солі і цукру, більш того, вага тіла і рівень вмісту цукру в крові має бути постійно контрольований. Необхідно, порадившися з дієтологом, скласти збалансовану дієту, що повинна складатися, в основному, із фруктів, овочів, хліба і хлібопекарських виробів з низьким вмістом солі, нежирного молока і кисломолочних продуктів з високим вмістом кальцію, а також пісного м'яса, риби, птаха й інших продуктів харчування, багатих протеїном.

  Крім того, рекомендується щодня контролювати свою вагу, утриматися від вживання солодкого в перервах між прийняттям їжі. Бажано, щоб у Вашому раціоні переважали фрукти й овочі, тому що вони містять мінімальну кількість калорій.

  Утримайтеся від вживання сирів, виготовлених з непастеризованого молока й тих, що мають цвіль.

  Продукти повинні бути завжди свіжими, тому намагайтеся купувати тільки ту їхню кількість, яка необхідна Вам в денному раціоні.

  Прийняті Вами кортикостероїди сприяють утриманню солі в організмі. Це, у свою чергу, призводить до нагромадження води і збільшенню артеріального тиску.

  У багатьох пацієнтів зі зниженою функцією нирки, як і в хворих з пересадженою ниркою є схильність до підвищення в крові рівня калію. У зв'язку з цим бажано виключити з харчового раціону продукти з високим його вмістом, зокрема, банани і шпинат.

  Якщо Ви помітили, що набираєте вагу більше одного кілограму на день чи два на тиждень, негайно проінформуйте лікаря, тому що це може бути однією з ознак порушення функції трансплантата.

  Рідина

  Рекомендується випивати в день у холодну пору року 1-1,5, а влітку до 2 і більше літрів води, що є оптимальною кількістю рідини, необхідної для нормальної роботи пересадженої нирки.

  Дуже корисний також трав'яний чай, пастеризоване нежирне молоко і кип'ячена мінеральна вода з невисоким вмістом солей.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Алкоголь доведеться виключити. Крім шкоди пересадженій нирці, дія алкоголю призводить також до поразки печінки значно швидше, ніж у здорової людини.

  Для тих, хто не може втриматися від вживання алкоголю через слабкість сили волі, можна дати пораду: якість алкогольних напоїв повинна бути незаперечною, а кількість обмежитись 100 грамами на добу.

  У зв'язку з тим, що алкоголь сприяє більш швидкому метаболізму циклоспорина А в печінці, необхідний додатковий прийом препарату в дні вживання алкоголю з розрахунку на кожні 1 мл прийнятого алкоголю 1 мг циклоспорина А додатково до добової дози.

  Фізичні вправи

  Рекомендується постійно проводити фізичні вправи. Поліпшуючи самопочуття і піднімаючи настрій, регулярні вправи значною мірою сприяють контролю над вагою тіла. Необхідно постійно тримати себе в гарній фізичній формі. Програма фізичних вправ повинна бути погоджена з Вашим лікарем. Не рекомендується проводити фізичні вправи в періоди нездужань. Мінімум через три місяці можна включати такі види фізичних вправ, як плавання, теніс, використання велотренажера, бігової доріжки й інші.

  Зміна зовнішнього вигляду

  Необхідно відзначити, що дія кортикостероїдів, може позначатися на змінах шкіри, особливо шкіри обличчя, шиї і плечів. Бажано тричі в день мити ці частини тіла бактерицидним м'яким милом. Жінкам при необхідності нанесення і видалення макіяжу рекомендується використовувати тільки натуральні косметичні засоби, а для миття тіла - м'які гелі для душу.

  Кортикостероїди справляють недобрий вплив на стан волосся, у зв'язку з цим рекомендується використовувати шампуні і кондиціонери на натуральних компонентах.

  Іншим побічним ефектом імуносупресивної терапії є посилення росту волосся на обличчі. Особливо це турбує жінок. Для їхнього видалення дозволяється використовувати депілятори і різні спеціальні косметичні засоби.

  Водіння автомобіля

  При пересуванні на автомобілі завжди використовуйте ремінь безпеки, навіть якщо Ви почуваєте при цьому дискомфорт. Використання ременя безпеки не призведе до ушкодження нирки.

  Утримання домашніх тварин

  Утримання домашніх тварин, птахів, рептилій хворим з пересадженою ниркою не рекомендується в зв'язку з підвищеним ризиком інфекції.

  Маючи постійний контакт із домашніми тваринами, Ви знаходитеся в контакті з їхньою шерстю, екскрементами й інфекціями, що можуть бути джерелом багатьох захворювань

  Гігієна

  Стежте за станом операційного шва, обробляйте його дезинфікуючими розчинами, регулярно мийте з використанням бактерицидного мила. Якщо спостерігаються які-небудь незвичайні зміни - припухлість, почервоніння, виділення рідини, - намагайтеся якнайшвидше поінформувати про це свого лікаря.

  Постійно виконуйте вологе прибирання приміщень, особливо ванної кімнати і кухні, мийте холодильник зі спеціальним дезинфікуючим розчином, регулярно змінюйте постільну білизну. Регулярно мийте руки, приймайте душ з бактерицидним милом чи миючим засобом, частіше змінюйте рушник.

  Дотримуйтеся загальних правил гігієни особливо ретельно. Пам'ятайте, що Ви більшою мірою сприймаєте атаки з боку інфекції. Жінкам у період менструації варто особливо уважно поставитися до питань гігієни, тому що в ці дні ризик інфекції особливо великий.

  Сексуальні відносини

  Якщо Ви почуваєте себе добре, то можете повернутися до статевого життя після виписки з лікарні. Варто звернути особливу увагу на існування інфекцій, що передається статевим шляхом, тому що вони безпосередньо загрожують пересадженій нирці. Цілуватися корисно за умови, що партнер не має інфекцій, наприклад, застуди, герпеса. Важливо, щоб кожний партнер мив інтимні місця з милом і водою до і після статевого акту. Необхідно також відзначити, що медикаменти, що застосовуються при імуносупресивній терапії, у багатьох випадках змінюють дію пероральних контрацептивів. Найбільш оптимальним методом запобігання від небажаної вагітності визнано використання презервативів. Жінкам, крім того, необхідно регулярно консультуватися з гінекологом.

  Паління

  Паління пацієнтам, що перенесли операцію трансплантації, абсолютно протипоказане. Крім того, що воно протипоказане всім людям без винятку, до особливо пагубних наслідків воно може призвести в хворих з пересадженою ниркою, тому що впливає на дію прийнятих ліків. Значно зростає несприятливий вплив на нирку в зв'язку з впливом на неї токсинів, що попадають у кров у результаті паління.

  Відмовтеся від паління! Пам'ятайте, що запеклим курцям краще відмовитися від паління одразу, а якщо ще не сформована стійка психологічна залежність - поступово. При підвищеній дратівливості, збудливості, почутті тривоги бажано вживати настоянку валеріани й інші заспокійливі, а при кашлі - відхаркувальні засоби. Вони також будуть сприяти виведенню токсичних сполук і якнайшвидшій адаптації організму в умовах відмовлення від паління.

  Пийте більше води. У харчуванні не слід вживати гостру, солодку чи солону їжу, тому що це може спровокувати паління. Слід особливо зазначити, що паління призводить до зменшення рівня РН у крові, що додатково погіршує самопочуття пацієнта після трансплантації нирки.

  Народження дитини

  Народження дитини в жінок, що перенесли трансплантацію нирки, не є неординарною подією.

  Що стосується чоловіків, при гарному стані здоров'я і нормальному функціонуванні пересадженого органа вони без особливого ризику можуть одружуватися і мати дітей у тому випадку, якщо мати майбутньої дитини - абсолютно здорова жінка. На світ з'являються здорові діти. У більшості спостережень спадкоємної поразки нирок у дітей немає. Є багато прикладів таких шлюбів і народження дітей.

  Що стосується жінок, то вони знаходяться в зоні набагато більшого ризику. Це пов'язано з можливим розвитком нефропатії трансплантата внаслідок збільшення навантаження на пересаджений орган. Одночасно існує великий ризик народження імунологічно ослабленої дитини.

  Відновлення менструального циклу в більшості жінок відбувається протягом декількох місяців після операції, однак говорити про можливе народження дитини можна не раніше, ніж через два роки.

  При бажанні мати дитину жінці з пересадженою ниркою необхідно проконсультуватися з лікарем. Вагітність у таких пацієнток відбувається під постійним спостереженням з боку лікарів-трансплантологів і акушерів-гінекологів. При цьому необхідно постійно стежити за функцією і здоров'ям0пересадженої нирки, оберігати себе від можливих інфекц2щ{. тому що дози імуносупресивних препаратів у випадку важності будуть знижені

  Купання, відпочинок

  Вам необхідно уникати контакту з прямими сонячними промінням в зв'язку з підвищеною небезпекою виникнення онкологічних захворювань, зокрема, новоутворень шкіри. Це пов'язано з тим, що в хворих після пересадження нирки знижується імунітет, і вони більш піддані несприятливому впливу ультрафіолету.

  У сонячну погоду рекомендується користуватися захисним кремом і лосьонами. Намагайтеся знаходитися переважно у тіні, а після купання не забувайте повторно наносити захисний крем.

  Пам’ятайте, що, крім прямого впливу, ультрафіолет відбивається від води, снігу і піску. Категорично забороняється відвідування солярію.

  Якщо Ви помітили незвичайні зміни кольору шкіри чи її пігментацію, негайно в поінформуйте про це свого лікаря.

  Професійна діяльність

  Внаслідок прийому імунодепресантів з'являються деякі обмеження. Вони пов'язані з необхідністю створення дбайливих умов для нової нирки на робочому місці: помірний клімат, чистота приміщення, зниження припустимих фізичних навантажень. Найбільш прийнятна офісна робота, де негативних впливів можна уникнути. З огляду на всі рекомендації, варто пам'ятати, що поновлення соціальної значущості є дуже важливим фактором післяопераційної реабілітації. Тому потрібно прагнути повернутися в суспільство повноцінним членом, вибравши собі нову професію чи відновивши колишній вид діяльності. Про дату початку роботи варто порадитися зі своїм лікарем.

  Рослини

  Кімнатні рослини також не рекомендовані в зв'язку з небажаністю контакту з бактеріями і мікроорганізмами, що живуть у ґрунті.

  Водяні рослини мають перевагу, проте їх не слід тримати на кухні чи у ванній кімнаті. За цими ж причинами Вам не варто займатися роботами в саду, особливо першого року після операції. Надалі ж намагайтеся уникати участі в роботах, де має місце контакт із ґрунтом.

  Термін служби трансплантата

  Реакція відторгнення трансплантата залежить від особливостей організму, а також від якості і мудрості післяопераційного догляду за собою. У випадку якщо нирка не «налагодить життя» зі своїм новим власником, Вам доведеться повернутися на діаліз.

  У той самий час є ряд пацієнтів, що прожили з пересадженою ниркою більше 20 років. Зараз середня тривалість успішної роботи трансплантата складає 5-6 років, близько 90% пацієнтів залишають клініку з органом, що задовільно функціонує, і біля 80% з них через рік демонструють добру функцію нирки.

  Можливість повторних пересаджень

  Якщо пересаджена нирка втрачає свою функцію, пацієнт знову повертається на діаліз. Тепер при бажанні пацієнта разом з лікарями буде встановлюватися можливість повторного пересадження органа. При цьому підготовка буде аналогічна підготовці до першого пересадження. Не має великих відмінностей також в післяопераційному періоді. Якщо пацієнт уже має два трансплантати, один буде вилучений для звільнення місця третьому.

  Медична допомога після виписки із лікарні

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавтори: Саєнко В. Ф., Зограб’ян Р. О., Черенько С. М.

  Інформаційна брошура для пацієнтів з трансплантацією нирки
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  Реакція відторгнення

  Людський організм постійно знаходиться під впливом факторів зовнішнього середовища різного характеру. Це бактерії, гриби, віруси. Для боротьби з ними організм за довгі роки існування сформував систему захисту - імунітет.

  Ця система завжди реагує на небажане вторгнення чужорідних часток; намагаючись їх знешкодити і видалити. Пересаджений орган також сприймається як вторгнення, і боротьба імунітету з ним така сама, як у будь-якому іншому випадку.

  Тому головним ускладненням післяопераційного періоду є відторгнення трансплантата, викликане тканинною несумісністю донора і реципієнта.

  Відторгнення пересадженої нирки виявляється у вигляді кризів відторгнення. На даний час накопичений достатній досвід у виявленні факторів, що провокують криз відторгнення, а також у їхній профілактиці і лікуванні за допомогою імуносупресивної терапії.

  Криз відторгнення виявляється в більшості випадків у перші три місяці з моменту операції і має тенденцію до повторення через певний час. Тому встановлення діагнозу саме в ранньому періоді є дуже важливим для збереження життєдіяльності трансплантата.

  Суб'єктивно криз відторгнення проявляється зменшенням кількості сечі, підвищенням артеріального тиску, лихоманкою. Часто відзначаються слабкість, запаморочення, сонливість, відчуття жару чи знобіння, швидка стомлюваність. При наростанні синдрому відторгнення можуть додаватися ознаки, пов'язані з високим вмістом у крові азотистих шлаків: втрата апетиту, нудота, блювота.

  Можуть виникати болі в області пересадженої нирки, здуття живота, діарея. Однак нудота і блювота можуть також бути ознаками артеріальної гіпертензії, що розвивається на тлі кризу відторгнення, що почався.

  Відзначають також скарги на важкість в ногах, відчуття утоми, болю при русі, затримку рідини. Іноді прояви лихоманки супроводжуються болями в суглобах. Задишка, серцебиття, біль в області печінки часто є ознаками гострої серцевої недостатності, викликаної триванням кризу відторгнення.

  Нерідко виникають болі в області пересадженої нирки, викликані збільшенням ниркового трансплантата і його тиском на навколишні тканини. Трансплантат при цьому стає твердим і болючим. За відсутності кризу відторгнення трансплантат м'який і еластичний, а в міру його розвитку він стає більш щільним, при цьому можливо також підвищення артеріального тиску і температури до 37,5 - 38,5С.

  Необхідно навчитися у свого лікаря самостійно пальпувати область трансплантата для того, щоб можна було завчасно виявити початок відторгнення нирки.

  Дуже корисно також навчитися в домашніх умовах спостерігати за щільністю ранкової порції сечі за допомогою урометра. Зменшення її може бути ознакою порушення функції нирки.

  Однак необхідно відзначити, що зниження концентрації сечі може бути зумовлено також прийомом сечогінних препаратів чи вживанням великої кількості рідини.

  Серед проявів ниркової недостатності внаслідок кризу відторгнення, що розвивається, можна назвати також припухлість під очима, набряклість повік, одутлість обличчя, здуття живота. Шкіра ніг при цьому бліда, напружена, блискуча, така, що зберігає слід після натиснення.

  До змін психічного стану варто віднести підвищене збудження, тремор рук.

  Трансплантація нирки - підготовчі дослідження і лікування

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавтори: Саєнко В. Ф., Зограб’ян Р. О., Черенько С. М.

  Інформаційна брошюра для пацієнтів з трансплантацією нирки
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України


  Тривалий, як правило, період лікування пацієнта з ХНН дозволяє йому налагодити тісний контакт із своїм лікарем. Вони разом вирішують, чи може трансплантація в даному випадку поліпшити стан здоров'я пацієнта.

  Якщо трансплантацію вирішено проводити, необхідно пройти попереднє обстеження. Будь-які незвичайні явища в організмі пацієнта, яким раніше не приділялося багато уваги, тепер повинні бути ретельно вивчені. Уся справа в тім, що імуносупресивна терапія, що призначається після пересадження, може викликати розвиток прихованих захворювань. Проводиться обстеження очей, зубів, статевих органів, шкіри, крові, сечі, серця, легень, кісток, печінки, нирок, ендокринної системи..

  Іноді навіть перед трансплантацією необхідно провести інші хірургічні операції.

  Всебічне дослідження Вашого організму важливе для прийняття рішення про трансплантацію!

  Однією з найважливіших передопераційних процедур є типування. Кров пацієнта буде узята для проведення відповідного аналізу, в результаті якого буде визначено присутність у ній певних антигенів, генетично властивих саме цьому організму.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Антигенами називають певні сорти білків. Ними можуть бути, наприклад, антигени, властиві конкретній групі крові, резус-фактор, і т. д. Процедура типування необхідна для того, щоб можна було підібрати донорський орган, що був би генетично максимально близьким до організму пацієнта за зразками присутніх у ньому антигенів. Найважливішу роль при цьому грають так звані лейкоцитарні антигени тканинної сумісності. У результаті з'являється можливість створити найбільш сприятливі умови приживання трансплантата.

  У період передопераційної підготовки варто остерігатися контакту з чужорідними білками імунної системи організму майбутнього пацієнта. Наприклад, замість переливання крові з метою корекції гемоглобіну, необхідно користуватися такими препаратами, як епрекс, рекормон і еритропоетин.

  За результатами типування пацієнта буде включено у лист очікування на донорський орган. Власне чекання займає досить тривалий час, тому що донорська нирка повинна бути здоровою, підходити за результатами типування і мати розміри, масу і вік, максимально відповідні організму реципієнта.

  Очікування на нирку може бути тривалим; це пов'язано з найгострішим дефіцитом донорських органів. Протягом всього часу буде тривати терапія гемо - чи перитонеальньїм діалізом. Завжди потрібно мати на увазі, що операція може бути призначена в будь-який час.

  Дуже важливо залишити в Центрі трансплантації та у Діалізному центрі всі телефони, за якими лікарю можна буде знайти Вас в будь-який час доби у випадку надходження відповідного донорського органа. За необхідності від'їзду потрібно попередити лікаря і залишити йому контактні телефони.

  Завжди повинне бути напоготові все необхідне, включаючи предмети гігієни, домашнього побуту, а також одяг, що може знадобитися під час перебування в Центрі Трансплантації. Потрібно пам'ятати, що у будь-який момент може пролунати виклик на операцію, і з цього моменту фактор часу буде відігравати вирішальну роль.

  Підготовка реципієнта нирки

  Паратиреоїдектомія

  Гіперпаратиреоз - це патологічний ендокринний стан, пов'язаний з надлишковим виробленням паратгормону збільшеними прищитоподібними залозами (їх у людини чотири, вони знаходяться поруч із щитоподібною залозою на шиї).

  Вже при перших ознаках хронічної ниркової недостатності у людини поступово порушується тонкий механізм співвідношення кальцію та фосфору в організмі. Це запускає механізм розростання прищитоподібних залоз, які намагаються надолужити зменшення рівня кальцію в крові шляхом його вивільнення з кісток. Таким чином, в умовах поступового погіршення функції нирок, втрата кальцію неминуче зростає, а гіперфункція прищитоподібних залоз збільшується.

  Головним наслідком руйнівної дії надлишку гормону прищитоподібних залоз є розсмоктування щільної речовини кісток. Цей процес супроводжується різним за виразністю болем у кістках, суглобах, попереку, спині, деформацією трубчастих кісток, вигинанням гомілок, стегон, слабкістю у м'язах, погіршенням розумової діяльності, пам'яті, наростанням анемії, призводить до спонтанних переломів.

  Найбільш важким ускладненням гіперпаратиреозу може стати кальційфілаксія, яка проявляється в повному блокуванні солями кальцію кровопостачання по дрібних судинах з розвитком некрозів (омертвіння) ділянок шкіри, м'яких тканин, шийки стегна з частим фатальним результатом.

  За величезним досвідом наших колег з Японії, Німеччини, Франції, США, який налічує десятки тисяч спостережень, після вчасної трансплантації нирки у 80 % пацієнтів відбувається поступове (за 0,5-1 роки) зникнення проявів гіперпаратиреозу. Але при процесі, що зайшов вже далеко, допомагає лише видалення збільшених прищитоподібних залоз. Для вчасного розпізнавання та попередження гіперпаратиреозу у хворих на ниркову недостатність необхідне обов'язкове періодичне визначення у всіх пацієнтів з нирковою недостатністю рівнів кальцію, фосфору та паратгормону крові. Такий самий контроль потрібен і після пересадки нирки - для того щоб вчасно розпізнати незворотність стану гіперпаратиреозу, що загрожує функції пересадженої нирки та життю пацієнта.

  Що являють собою операції нефректомії і трансплантації нирки.

  Трансплантація нирки триває 2-4 години. Нирку звичайно розміщують попереду на одному з боків нижної частини живота, у подвздошній області. Ця зона обрана внаслідок впливу декількох факторів:

  • Тут легше з'єднати судини трансплантата із судинами пацієнта;
  • Тут зручніше з'єднати сечовід нирки із сечовим міхуром пацієнта;
  • Це найкраща позиція для спостереження пересадженої нирки лікарем-трансплантологом.

  Виклик на трансплантацію нирки

  Період часу між вилученням нирки і її пересадженням повинен бути якомога більш коротким, тому що життєдіяльність нирки обмежена.

  Реципієнту необхідно пам'ятати, що він може бути викликаний на операцію в будь-який час, і бути готовим негайно приїхати.

  Виклик на пересадження відбувається після того, як встановлено загальну сумісність організму реципієнта з трансплантатом. Лікар знову проводить аналіз стану здоров'я пацієнта на даний момент, оскільки з часу останнього обстеження він міг погіршитися. Особлива увага приділяється наявності інфекцій, стану серця (чи здатний пацієнт перенести наркоз).

  Трансплантація нирки

  Якщо виявлений надлишок рідини в організмі чи калію в крові, що може бути небезпечно при проведенні операції, то призначають процедуру діалізу. Якщо аналізи задовільні, то, як перед будь-якою операцією, пацієнту рекомендовано не пити і не їсти. Останньою перевіркою буде визначення відповідності антигенів реципієнта і донора. Для цього змішують певні клітини крові обох з них. Через встановлений проміжок часу спостерігають результат під мікроскопом. Якщо антиген донора зруйнував антитіло реципієнта, ТРАНСПЛАНТАЦІЮ НЕ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНО! У цьому випадку, на жаль, усе повертається на своє коло. Пацієнт змушений повертатися додому. З одного боку це завжди розчарування, але з іншого - впевненість, що він був захищений від заздалегідь визначеного відторгнення нового органу.

  Після операції

  Безпосередньо після трансплантації нирки пацієнт кілька-днів знаходиться під пильною увагою та доглядом. Часто проводяться аналізи крові, вимір тиску, температури, ваги, вивчається стан рани. Протягом 4-5 днів у сечівнику буде встановлений постійний катетер для відведення сечі із сечового міхура й успішного загоєння шва між сечовим міхуром і сечоводом. Якщо пацієнт почуває себе добре, то через кілька годин після операції дозволяється приймати рідину, а через кілька діб - підніматися з ліжка.

  Нова нирка повинна виділяти сечу відразу. Сеча може бути з кров'ю - це нормальний стан для перших декількох днів після операції. У деяких випадках нирка може взагалі не працювати внаслідок гострого тубулярного некрозу, пов'язаного з консервацією. Цей стан може бути нетривалим. Рідко функція нирки не відновлюється.

  Якщо нова нирка переносить гострий тубулярний некроз чи криз відторгнення, то потрібно проведення діалізу доти, поки її функція не буде відновлена. Гемодіаліз не ушкоджує нирку, а очищує організм від продуктів розпаду, допоки пересаджений орган не відновить свою діяльність.

  Вже в перші дні після операції корисні дихальні тренування. За допомогою сестер потрібно підніматися з ліжка і виконувати нескладні вправи. Це запобігає порушенню роботи легенів і тромбозу. Такі тренування необхідно проводити кілька разів на день, і незабаром вони стають звичною частиною денного розпорядку пацієнта.

  Вірогідні післяопераційні болі поступово зникають, але спочатку їх можна зменшувати медикаментозно.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Про всі зміни самопочуття чи зовнішнього вигляду необхідно повідомляти своєму лікарю, що спочатку буде щодня неодноразово проводити Ваш огляд. Необхідно прислухатися до свого організму, щоб дати можливість лікарям завчасно виявити можливі ускладнення і не припустити їхнього розвитку.

  В початковий післяопераційний період пацієнт особливо ризикує припуститись впливу вірусів, тому відвідування його сторонніми особами має бути обмежене. Але все-таки, коли воно буде дозволене, не варто припускати занадто близького контакту, оскільки немає ніякої впевненості, що відвідувач не є носієм якої-небудь інфекції.

  Отже, кілька тижнів присутність у лікарні необхідна. Це період, коли важливо слухати і запам'ятовувати все, про що говорить лікар щодо нового стану пацієнта, докладно розпитувати про спосіб життя після виписки, читати корисну літературу.

  Відсутність залежності від діалізу викликає нове відчуття життя в пацієнтів з пересадженим органом. Тому дуже важливо дотримуватись всіх рекомендацій лікаря і дбайливо ставитись до нового органу, щоб зберегти його працездатність на більш тривалий термін.

  Законні основи трансплантації нирки в Україні

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавтори: Саєнко В. Ф., Зограб’ян Р. О., Черенько С. М.

  Інформаційна брошура для пацієнтів з трансплантацією нирки
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  Трансплантація - це можливість повернення нормального способу життя для пацієнта з необоротними порушеннями функцій органів. Рішення про проведення цієї операції приймається винятково на підставі об'єктивних медичних даних (характер хвороби, плин, загальний стан пацієнта, результати попередніх досліджень). Проведення трансплантації здійснюється тільки за згодою пацієнта чи його законного представника (наприклад, у дітей за згодою батьків). Попередньо пацієнт одержує вичерпні роз'яснення, чому пересадження необхідне в його випадку, власне про операцію трансплантації, можливі наслідки як пересадження, так післяопераційної терапії.

  Для трансплантації нирки можуть бути використані органи як від померлої людини, так від живого близького родича.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Закон України «Про трансплантацію анатомічних матеріалів людині» встановлює правила діяльності, пов'язаної з трансплантацією органів. Варто підкреслити, що будь-які фінансові операції, пов'язані з донорством органів,

  ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ

  Живе донорство:

  Законом України дозволяється вилучення в живого донора нирки як одного з парних органів. При цьому рішення про вилучення органа приймає консиліум лікарів відповідного лікувального закладу чи наукової установи після медичного обстеження донора. Шкода, заподіяна здоров'ю донора, повинна бути завжди меншою, ніж небезпека для здоров'я реципієнта. Донор неодмінно повинен знаходитися в близькому зв'язку з реципієнтом. Іншими словами, донорами нирки за життя можуть бути: чоловік/дружина, батько, мати, син, дочка, брат, сестра, дідусь, бабуся, онук, онучка, дядько, тітка, племінник, племінниця. Живим донором при цьому може бути тільки повнолітня дієздатна особа, що не перебуває в місцях позбавлення волі, не страждає важкими психічними розладами, що не має хвороб, здатних передатися реципієнту і зашкодити його здоров'ю. Людина може віддати за житті тільки одну нирку. Донорська згода оформлюється документально.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трупне донорство:

  Людина вважається мертвою з моменту констатації смерті її мозку. Процедура констатації смерті мозку визначена МОЗ в Інструкції щодо констатації смерті мозку. Факт смерті мозку встановлює консиліум лікарів відповідного лікувального закладу чи наукової установи.

  В Законі України про трансплантацію закладено презумпцію незгоди на забір органів. Так, за життя людина може виявити згоду або незгоду на забір його органів після смерті. Для цього при Координаційному Центрі трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ створений реєстр донорської згоди і відмови, куди будь-яка людина може занести своє ім'я за допомогою телефонного дзвінка, листа чи повідомлення іншого виду. Якщо за життя людина не виявила свою волю, то після її смерті рішення про донорство органів будуть приймати її рідні: дружина/чоловік, близькі родичі, що жили з нею до смерті, чи законні представники для неповнолітніх чи недієздатних осіб.

  Хто може вести діяльність, пов'язану з трансплантацією?

  Існує визначений Кабінетом Міністрів України перелік акредитованих державних і комунальних установ охорони здоров'я і наукових закладів, яким надано право ведення діяльності, пов'язаної з трансплантацією. Такі установи мають відповідну матеріально-технічну базу, устаткування і медперсонал високого рівня. Головною науково-медичною установою і Центром трансплантації є Інститут Хірургії і Трансплантології АМН України. Надання організаційно-методичної підтримки і здійснення контролю за діяльністю таких установ покладено на Координаційний Центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України.

  Історія розвитку трансплантації нирки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавтори: Саєнко В. Ф., Зограб’ян Р. О., Черенько С. М.

  Інформаційна брошура для пацієнтів з трансплантацією нирки
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  Бажання заміняти хворі органи людини здоровими старе, як світ. На Валенсійському соборі в Іспанії є дерев'яний горельєф із зображенням святих братів Косми і Даміана - арабських лікарів, що, за свідченням збережених кафедральних хронік, ще в III столітті нашої ери зробили пересадження ноги.

  В давньоєгипетському медичному трактаті «Папірус Збере», створеному приблизно за 1500 років до н. е., описуються успішні пересадження шкіри з однієї ділянки тіла на іншу для закриття зяючої рани чи косметичного усунення дефекту.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Утім, усе це належить до області легенд. Практичне застосування пересадження одержали в ботаніці, при схрещуванні різних сортів рослин - переносу частини однієї рослини на іншу. Термін «трансплантація» виник у XIX столітті для визначення таких пересаджень.

  Власне історія пересадження органів починається з кінця XVIII століття. Тоді були проведені перші систематичні дослідження з експериментальним пересадженням органів між тваринами різних видів.

  Стрімкий зліт хірургії в другій половині XIX століття з відкриттям наркозу і впровадженням стерильних операцій відкрив нові, непередбачувані можливості і посилив науковий інтерес до трансплантації органів. Одним із перших успіхів було зшивання кровоносних судин при пересадженні органа. У1900 році австрійський хірург Пайр досяг чималих успіхів у цій області. Через кілька років француз Каррель розробив унікальний метод зшивання судин. Нирка як парний життєво важливий орган дуже скоро стала центром уваги в дослідженнях трансплантації. Віденський хірург Ульманн вже в 1902 повідомив про перше успішне пересадження нирки собаці.

  Після серії численних дослідів і спостережень англійський лікар-імунолог Медавар переконливо продемонстрував на мікроскопічних препаратах імунну природу відторгнення. З жовтня 1953 року в англійському журналі «Nature» («Природа»), що вважається енциклопедією наукових відкриттів, з'явилася коротка стаття Медавара, у якій виявлене ним і його співробітникам явище було названо «імунологічною толерантністю».

  Інтенсивна дослідницька діяльність зводилася, насамперед, до глибокого розуміння імунного захисту організму і методів впливу на нього. Разом з тим не припинялися роботи з удосконалення методу штучного очищення організму.
  Усі ці методи переслідують одну мету - підвищення можливостей пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю і поліпшення якості їхнього життя.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Фахівці вважають, що не такий далекий той день, коли вчені навчаться «наводити» штучну толерантність, і організм перестане відривати пересаджені органи. Програми таких досліджень існують зараз у США, Англії, Франції, Німеччині, Швеції, реалізація таких проектів добре фінансується. Успішного результату очікують від міжнародної організації підбору донорів за відповідними антигенами - для цього створюються банки органів, у яких забезпечується тривале збереження органів, придатних для трансплантації. Відповідні комп'ютерні програми знаходять реципієнтів для цих органів, а спеціальні літаки в короткий термін транспортують їх до відповідного шпиталю, щоб допомогти людині, яка ще може стати здоровою.

  Трансплантація нирки: шлях до життя

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавтори: Саєнко В. Ф., Зограб’ян Р. О., Черенько С. М.

  Інформаційна брошура для пацієнтів з трансплантацією нирки
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України
  ми хотіли подякувати за матеріали, що використані в цій брошурі фахівцям з організацій:
  Міжнародна газета «УТРО»( діаліз та трансплантація)
  та компаніям Novartis, Roche, Pfizer
  Тел. роб.: (044)408-60-33

  Трансплантація нирок Як метод лікування хронічної ниркової недостатності активно використовується уже протягом З0 років.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Незважаючи на те, що якість проведення діалізу постійно підвищується, багато пацієнтів хотіли б бути незалежними від діалізного апарата.

  Таку можливість сьогодні може дати тільки пересадження донорської нирки. Завдяки таким операціям щорічно тисячі людей в усьому світі одержують можливість бути знову здоровими і активними членами суспільства.

  Як будь-яка інша операція, трансплантація має певний ризик, що повинен бути добре оцінений спільними зусиллями пацієнта і його лікаря. У той самий час трансплантація, особливо її післяопераційний період, має ряд істотних відмінностей від інших операцій.

  Дана брошура містить інформацію, що допоможе Вам і членам Вашої родини розібратися в перевагах і ризиках пересадження нового органа. Інформація буде корисна як підготовка до подальшої бесіди з Вашим лікарем.

  Крім того, враховуючи дані рекомендації, Ви допоможете своїй новій нирці краще звикати до Вашого організму.

  Призначення Вашої нової нирки - забезпечити Вам повноцінне, активне життя!

  Нирка: функції і захворювання

  Нирки є парними внутрішніми видільними органами, що розташовані з обох боків хребта нижче останнього ребра. Вони оточені жировою капсулою, прикриті від органів живота і покриті задньою черевною стінкою. У дорослої людини середня довжина нирки складає 12 см, ширина 6 см і товщина 4 см, вага приблизно 150 г. У нирку входить артерія, вена і сечовід, що з'єднаний із сечовим міхуром.

  На частку нирок припадає майже 75% виведених з організму речовин. Це продукти розпаду білків (сечовина, сечова кислота і креатин), надлишок води, солей і чужорідні речовини, що потрапили в кров (наприклад, ліки, фарби, солі йоду й ін.). У результаті роботи нирок кров очищується, в організмі підтримується постійний обсяг її та інших рідин. Крім того, у нирках виробляються біологічно активні речовини, що беруть участь у регуляції артеріального тиску, згортанні крові й утворенні еритроцитів. Найдрібнішою структурою речовини нирки є нефрон. У ньому відбувається утворення сечі.

  Нирки мають добре кровопостачання. Приблизно 1/6 серцевого с викиду крові (близько 1500 літрів на день) проходить через них.
  З цієї кількості утвориться 150-180 л первинної сечі і тільки 1,5 л кінцевої сечі. Такі інтенсивні фільтраційні процеси в нирках відбуваються завдяки величезній загальній площі всіх ниркових канальців. Їхня загальна довжина сягає 120 км, а поверхня — 40-50 м2.

  Функціональні резерви нирок дуже високі. Навіть видалення однієї з них не призводить до порушення водного балансу в організмі. Порушення діяльності нирок виникають при атрофії 2/3 ниркової тканини.

  Причини ураження нирки дуже різноманітні. Основними можна назвати запалення, порушення кровопостачання і сечовиділення, природні зміни, отруєння і реакції імунної системи

  Перші симптоми хвороби в залежності від причини можуть бути дуже різноманітні: болі, підвищення температури, підвищення кров'яного тиску, кров у сечі і т. д. Першорядним завданням лікування є усунення причини захворювання (прийом антибіотиків, нормалізація кров'яного тиску, операція).

  Зниження функції нирки означає втрату її здатності до концентрації сечі. Це призводить до збільшення обсягу сечовиділення до
  3 літрів і більше. При цьому вона виділяється світла, має в складі велику кількість води. Таким збільшенням виділення рідини нирка певний час ще намагається виводити з організму продукти метаболізму. До цього часу в організмі пацієнта накопичується достатня кількість отруйних речовин, через що той відчуває помітне погіршення самопочуття. Накопичення отруйних продуктів метаболізму призводить до поразки серця, нервової системи, шлунка і слизової оболонки кишечнику, коагуляції крові. Без очищення такий стан веде до неминучої швидкої смерті. Рішенням проблеми є підключення до «штучної нирки» (гемодіаліз), перитонеальний діаліз чи трансплантація нирки.

  Виявлення початку захворювання і контроль функції нирки можуть проводитися різними методами. Поряд з оцінкою фізичного стану й опитуванням пацієнта до загальних аналізів відносять перевірку сечі і крові, рентген - і ультразвукове дослідження, пункція нирки.

  Приклад тижневої дієти для пацієнта після трансплантації печінки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавторы: Саєнко В. Ф., Котенко О. Г.

  Трансплантація печінки. Шлях до життя.
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України


  Понеділок

  I сніданок: Кури відварні 230 г, каша вівсяна 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Суп перловий зі сметаною 400 г, риба відварна 75-150 г, картопляне пюре 200 г, капуста тушкована, компот 200 г.

  Вечеря: Сарделька 106 г, каша пшенична 200 г.

  Вівторок

  I сніданок: Сарделька 106 г, каша рисова 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Суп манний зі сметаною 400 г, кури відварні 230 г, картопляне пюре 200 г, бурякова ікра, компот 200 г.

  Вечеря: М'ясо відварне 94 г, каша пшенична 200 г.

  Середа

  І сніданок: Кури відварні 230 г, каша вівсяна 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  Іі сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Суп гречаний із сметаною 400 г, риба відварна 75-150 г, картопляне пюре 200 г, капуста тушкована, компот 200 г.

  Вечеря: М'ясо відварне 94 г, каша рисова 200 г.

  Четвер

  I сніданок: Сарделька 106 г, каша гречана 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Борщ із сметаною 400 г, капуста тушкована з м'ясом і рисом 200 г, м'ясо відварне 94 г, компот 200 г.

  Вечеря: Риба відварна 75-150 г, картопляне пюре 200 г.

  П'ятниця

  сніданок: Кури відварні 230 г, каша рисова 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Суп перловий зі сметаною 400 г, котлета парова 70 г, каша вівсяна 200 г, м'ясо відварне 94 г, бурякова ікра, компот 200 г.

  Вечеря: Сарделька 106 г, каша пшенична 200 г.

  Субота

  I сніданок: Кури відварні 230 г, каша вівсяна 200г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Суп вермішельний зі сметаною 400 г, риба відварна 75-150 г, картопляне пюре 200 г, капуста тушкована, компот 200 г.

  Вечеря: М'ясо відварне 94 г, каша гречана 200 г.

  Неділя

  I сніданок: Сарделька 106 г, каша вівсяна 200 г, сік овочевий 200-300 г.

  II сніданок: Молоко 200-400 г, творог 250 г, сир 100-200 г, яйце 1-2 шт., сік фруктовий 200-300 г, печиво 100-200 г.

  Обід: Борщ зі сметаною 400 г, риба відварна 75-150 г, картопляне пюре 200 г, бурякова ікра, компот 200 г.

  Вечеря: Кури відварні 230 г, каша пшенична 200 г.

  Трансплантація печінки. Процес оцінки потенційного живого донора

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавторы: Саєнко В. Ф., Котенко О. Г.

  Трансплантація печінки. Шлях до життя.
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України


  Коли реципієнт вже завершив оцінку як кандидат на те, щоб отримати трансплантат, він проходить через Консиліум. Розглядаються всі потенційні донори, які повинні мати таку ж групу крові, що і в реципієнта. Всі потенційні донори і реципієнти повинні прочитати нашу книгу-довідник про трансплантацію печінки. Всі потенційні донори повинні зв'язатися з нашим координатором трансплантації. Якщо існує багато донорів, трансплантаційна команда зможе допомогти вибрати самого відповідного кандидата. Потенційний донор буде контактувати з нами і йому будуть повідомлені дати візиту до наших фахівців, щоб завести картку, оглянути і зробити йому необхідні обстеження і аналіз крові. Як тільки будуть відомі результати обстежень, і якщо лікарі визнають, що Ви придатні як донор печінки, ми повідомимо Вас про приїзд для виконання другої частини обстеження, яка складається з комп'ютерної оцінки, рентгенологічної діагностики, оцінки серцевої і дихальної системи. Також може бути застосована психіатрична оцінка. Через один або два тижні, завершивши другу частину оцінки, ми повідомимо про наше рішення про співпрацю з Вами як з можливим живим донором. Можливо, що і на цьому етапі знадобляться додаткові обстеження, або печінкова біопсія. Коли встановлено, що Ви придатні як живий донор, є згода Ваша і реципієнта, то буде ухвалено рішення про дату трансплантації. В більшості випадків проходить 8 тижнів між початком оцінки живого донора і встановленням дати пересадки. У виняткових випадках, можливо виконати оцінку і за менший термін, але ця більша кількість часу надається Вам - донору, щоб ще раз обдумати і осмислити це Ваше благородне рішення.

  Трансплантація печінки. Післяопераційні ускладнення

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавторы: Саєнко В. Ф., Котенко О. Г.

  Трансплантація печінки. Шлях до життя.
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  Будь-який пацієнт, що переніс велику операцію, може перенести і післяопераційні ускладнення. Ви не повинні турбуватися, якщо Ви стикаєтеся з деякими проблемами, тому що більшість трансплантаційних пацієнтів переносять деякі види ускладнень в перші декілька тижнів після операції. Ваша трансплантаційна команда робитиме все, щоб зменшити вірогідність ускладнень і лікуватиме їх швидко, якщо вони трапляться.

  Відторгнення трансплантата

  Спочатку може не бути очевидних фізичних ознак відторгнення.

  ПРИМІТКА

  Більшість епізодів відторгнення можуть успішно лікуватися, якщо вони діагностуються достатньо рано.

  В перші чотири-вісім тижнів після трансплантації багато пацієнтів переносять як мінімум один і іноді два епізоди м'якого або помірного відторгнення. Спочатку може не бути ніяких очевидних фізичних ознак відторгнення, але ви можете помітити ледь помітну зміну у вашому загальному стані, як наприклад, нез'ясована слабо виражена лихоманка або загальна слабкість. Ви повинні також бути обізнаними про наступні ознаки відторгнення:

  • Утомленість
  • Черевний біль або болючість
  • Темно жовтого/оранжевого забарвлення сеча
  • Глинисто-зафарбовані випорожнення


  Лікування відторгнення трансплантата

  Тільки малий відсоток пацієнтів має неконтрольоване відторгнення.

  Важливим є обмеження Вашого контакту з потенційними інфекційними організмами. Коли є підозра на відторгнення, вона звичайно підтверджується біопсією печінки. Якщо Ви маєте помірне або тяжке відторгнення, Ви отримаєте короткий курс кортикостероїдів ('steroid pulse') високої дози понад три дні підряд. Через тиждень буде виконана біопсія, щоб побачити, чи ефективним було лікування. Якщо помірне відторгнення ще спостерігається, або погіршується пульс, або якщо незабаром поновлюється відторгнення, ви можете одержати курс більш могутнього імуносупресора, наприклад, ОКТ 3. Через тиждень після лікування ОКТ 3 буде виконана інша біопсія, щоб з'ясувати, чи відторгнення взято під контроль. Антилімфоцитарний глобулін (ATG) може також бути використаний, щоб лікувати важкі епізоди відторгнення. На щастя, з доступним зараз рядом могутніх імуносупресивних ліків, тільки малий відсоток пацієнтів має неконтрольоване відторгнення трансплантату.

  Інфекція

  Поки триває пригнічування Вашої імунної системи, необхідне для попередження відторгнення органу, також слабшає здатність вашого тіла захищатися від інфекції. Ви можете помітити, що протягом початкового післяопераційного періоду Ви є більш сприйнятливим до простуд і грипу.

  Попередження зараження

  Світ навколо нас наповнений мікробами і поки що важливо обмежити Ваш контакт з потенційними інфекційними організмами, але не потрібно жити в «ізоляції». Є деякі відносно прості заходи для Вас і Вашої родини, при дотриманні яких Ви зменшите ризик інфекції без занадто великого обмежування Вашого образу життя. Ці заходи включають:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Достатній відпочинок
  • Харчування здоровою, збалансованою їжею
  • Регулярні тренування і утримування вашої ваги в допустимих межах
  • Уникнення переповнених торгових центрів, театрів, кіно протягом сезону грипу
  • Зменшення близького контакту з тими, хто має активну інфекцію, як наприклад простуда або грип
  • Ретельне миття рук після відвідання туалету і перед їжею
  • Негайне очищення малих розрізів і подряпин та закриття їх пластирем
  • Надівання рукавичок, коли обробляється сад, або робиться інша брудна робота
  • Припинення паління


  Ознаки інфекції

  Іноді інфекція неминуча і Ви повинні негайно повідомити вашого лікаря або трансплантаційну команду, якщо Ви маєте:

  • Будь-яку лихоманку більше 38°С довше, ніж один день, особливо, якщо вона супроводжується простудою
  • Понос, нудоту, блювання або головний біль неясного походження
  • Утомленість, втрату апетиту
  • Задишку, утруднене або дискомфортне сечовипускання, біль в животі
  • Будь-яку зміну кольору вашої шкіри або очей, появу шкірних висипань
  • Біль при ковтанні


  Ваш лікар призначить вам відповідні ліки, щоб допомогти взяти інфекцію під контроль.

  Порушення функції нирок

  Прийом циклоспоріну (Sandimmun) і такролімусу (Prograf) може викликати порушення функції нирок в деяких пацієнтів. Погіршення функції нирок може легко вимірятися аналізами крові на сечовину та креатинін. Ці два продукти розпаду підвищуються до абнормальних рівнів, коли нирка функціонує погано через токсичність циклоспоріну або такролімусу. В багатьох випадках ці побічні ефекти пов'язані з дозою і можуть звичайно повернутися до норми, коли доза препарату зменшується. Симптоми порушення ниркової функції можуть бути важкими для розпізнавання, але якщо Ви помічаєте, що ви мочитеся надмірно протягом ночі, або постійно відчуваєте втому, Ви повинні негайно контактувати з Вашим лікарем або трансплантаційною командою

  В багатьох випадках побічний ефект пов'язаний з дозою препарата.

  Діабет

  Діабет - це зростання в рівня цукру у крові. З часом діабет може привести до ниркової недостатності, сліпоти, зменшеного кровообігу і втрати чутливості в руках і ногах. Деякі з імуносупресивних ліків, які Ви приймаєте, можуть викликати діабет. Ви повинні інформувати вашого лікаря або трансплантаційну команду, якщо Ви помічаєте будь-яку з наступних ознак:

  • Збільшена спрага
  • Збільшена частота сечовипускання
  • Нечітке бачення
  • Сплутаність свідомості


  Ви можете допомогти зменшити рівень цукру крові за допомогою втрати ваги, ретельної дієти і регулярних тренувань. Пероральні антидіабетичні ліки або ін'єкції інсуліну можуть також бути необхідні. Якщо у вас розвивається діабет, ви отримаєте спеціалізоване лікування, щоб допомогти вам справитися з цією проблемою.

  Гіпертонія (підвищений кров'яний тиск)

  Вам, можливо, доведеться приймати додаткові ліки, щоб контролювати ваш тиск.

  Гіпертонія і хвороба серця є загальним розладом, що стає більш частим, коли люди стають старше. Ваш тиск крові може також збільшитися як побічний ефект деяких ліків, які Вам доводиться приймати. Якщо гіпертонія залишається нелікованою, це може привести до ослаблення серця і викликати старіння кровоносних судин. Таким чином, Вам можливо, буде потрібно приймати додаткові ліки, щоб контролювати Ваш тиск. Вам, можливо, буде призначено сечогінний засіб, щоб збільшити Ваше сечовипускання і видалити небажану додаткову рідину з Вашого тіла.

  Регулювання вашого стилю життя може також допомогти зменшити ваш тиск крові. Спробуйте уникати стресів, їжте низькосолону їжу, кидайте курити, і робіть регулярну зарядку

  Рак

  Всі імуносупресивні ліки можуть злегка збільшити ризик розвитку раку, особливо В-клітинної (вид білих клітин крові) лімфоми. Поки ви приймаєте імуносупресори, ризик розвитку раку присутній, але цей ризик малий (<3%). Трансплантаційні пацієнти мають вищий ризик розвитку раку шкіри(/handbook/sub/206.html), і Ви повинні дотримуватися запобіжних заходів, щоб захистити себе від сонця

  Неврологічні ускладнення

  Ви можете відчути дратівливість і мати раптові зміни настрою.

  Циклоспорін і такролімус можуть викликати розлади сну, як наприклад безсоння, кошмари або яскраві сни. Ви можете відчути дратівливість і мати раптові зміни настрою, і деякі пацієнти відмічають складність з концентрацією уваги, або запам'ятовуванням. Ви можете помітити, що Ваші руки тремтять або є поколювання у руках і ступнях. Ці побічні ефекти звичайно нетривалі після операції, і в нормі зменшуються, коли доза ліків зменшена.

  Психіатричні проблеми

  Трансплантаційні пацієнті звичайно можуть чимось турбуватися, або бути подавленим, бо одного дня початкова ейфорія зникає. Зміни в зовнішньому вигляді можуть турбувати деяких пацієнтів, особливо жінок і дітей. Ви можете відчувати неспокій, що Ваше життя не буде таке ж саме після операції і що Ви будете недієздатні, або якось змінитесь. Це може створити проблеми або напругу в сім'ї. Зрозуміти Ваші незвичайні потреби може бути важко для вашого партнера або сім'ї. Щоб допомогти Вам і Вашій сім'ї пристосуватися до життя удома, і щоб підготувати Вас для можливого повернення до роботи або школи, існують консультаційні послуги. Ви повинні контактувати з Вашим лікарем або трансплантаційною командою, щоб таких проблем можна було уникати, або їх вирішувати.

  Якість життя

  Більшість трансплантаційних пацієнтів вважають, що їх якість життя дуже добра.

  Пересадка іншої печінки не подібна зміні двигуна в автомобілі! Вам доведеться зробити деякі пристосування до нової ситуації, як наприклад, прийом ліків щодня і повернення до лікарні для регулярних оглядів. Проте більшість трансплантаційних пацієнтів вважають, що їх якість життя є дуже доброю в порівняння з їх дотрансплантаційним

  Станом. Для багатьох людей трансплантація надала цінний другий шанс жити і символізує нове народження.

  Зв'язки з Вашою лікувальною Командою

  Утримуйте в точності і у відповідності записи ваших медичних даних. Це являється вашим головним обов'язком! Одного дня Ви і Ваш графт печінки пристосуєтеся одне до одного, ціль медичного догля¬ду незабаром стане для вас те ж саме, що для будь-якої іншої здорової людини - попередження хвороби і успішне лікування проблем, що виникають. Зв'язок між вами і вашою трансплант. командою, сімейним лікарем, провізором, і дантистом є вельми важливим для вашого подальшого благополуччя. Переконайтеся, що всі члени лікувальної команди обізнані про вашу трансплантацію, ліки, що ви приймаєте, і запобіжні заходи, що вам доводиться застосовувати, щоб зберегти здоров'я. Майте точний і сучасний запис ваших медичних даних: тиск крові, пульс, будь-які зміни в лікуванні або дозуванні, незначних інфекцій і їх лікування, будь-яких нових симптомів або побічних ефектів.
   

  Що треба знати родинному донору печінки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавторы: Саєнко В. Ф., Котенко О. Г.

  Трансплантація печінки. Шлях до життя.
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  Введення

  При трансплантації печінки, що походить від живого донора, відокремлюється частина печінки з судинами донора, що дозволяє її розмістити в реципієнта, після повного видалення хворої печінки. Пересадка печінки від живого донора виявляється можливою тому, що печінка, на відміну від будь-якого іншого органу тіла, має здатність регенеруватися або рости. Регенерація відбувається в дуже короткий період часу (дні або тижні) і закінчується на 6 або 8 тижнях. Таким чином, коли хірурги резецирують з судинами частину печінки донора та частина, яка залишається, зростає досить швидко і печінка досягає свого первинного розміру.

  Які переваги трансплантації печінки від живого донора?

  Головна перевага в тому, що коли реципієнт потребує пересадки, йому може бути виконана пересадка без необхідності чекати своєї черги в списку очікування. Стан реципієнтів, які сподіваються на загальний список очікування, зазвичай прогресивно погіршується і вони набагато слабше на момент пересадки. Також в цих пацієнтів можуть виникати захворювання, поки вони чекають трансплантації, і можливо, вони виявляться непридатними для пересадки. Окрім цього, стан пацієнта, що погіршився протягом очікування, можливість ускладнень після пересадки і існування ризику того, що ЇЇ ефективність виявиться гірше в порівнянні з ситуацією, коли б пересадка була виконана своєчасно. При достатній кількості органів померлих донорів не існувало б необхідності пересадки від живого донора. Це право вибору розвинулося, зважаючи на недолік органів.

  При родинній трансплантації є додаткова перевага. Пересадка може бути виконаною при підборі відповідного органу. Якість печінки також може бути краще, тому що звичайно живі донори являються дорослими і здоровими людьми, пройшли ретельне медичне обстеження протягом декількох днів або тижнів. Час, протягом якого частина печінки, що трансплантується, знаходиться без крові, - дуже короткий, не більше однієї години. В тому ж випадку, якщо орган вилучається від трупа, дуже рідко можлива пересадка раніше, чим через 6-7 годин.

  Яка кількість печінки резецирується в донора?

  Резецирується 40-60% печінки донора. Печінка ділиться на праву і ліву частки. Анатомічний розподіл між двома частками дозволяє хірургам розділяти печінку на дві відмінні частини, які можуть функціонувати незалежним способом одна від одної. Права частка розміром близько 60% повного об'єму печінки і це та частина, яка вимагається для пересадки дорослому реципієнту.

  Скільки часу проходить між резекцією частини печінки донора і пересадкою реципієнту?

  Операція в донора і реципієнта відбувається одночасно. Момент видалення правої частки печінки донора співпадає з повним видаленням печінки реципієнта.

  Чи можу я бути живим донором?

  Звичайно донор повинен мати вік між 18 і 55 роками. Переважно, щоб донор був той же статури або більше, ніж реципієнт, але іноді донори можуть бути і менше, ніж реципієнт. Донор може мати додаткову вагу. Проте, він може стати кандидатом в донори тільки якщо схудне. Донор не повинен мати ніяких соматичних або психіатричних захворювань. Також він повинен розуміти весь процес донорства, і перш за все ризик, який несе цей вид хірургії. Він повинен слідувати нашим рекомендаціям протягом всього періоду підготовки і перебування в клініці інституту.

  Чи потрібно, щоб донор був родичем реципієнту?

  Є необхідним, щоб існував родинний зв'язок між донором і реципієнтом, або вони знаходились у шлюбі. Друзі і добровільні донори, чужі хворому реципієнту, не можуть віддавати частину своєї печінки.

  Якщо донор є родичем реципієнта - вірогідність відторгнення органу буде меншою?

  В опублікованих виданнях описується не менший ризик відторгнення, якщо донор - єдинокровний родич. Відношення між донором і реципієнтом також не відображається на кількості імунодепресантів, які реципієнт одержує після операції. Ймовірно, вони повинні були б бути ідентичними братами-близнятами для того, щоб була дійсна помітна відмінність.

  Що має на увазі процес оцінки донора?

  Суть цієї оцінки полягає в тому, щоб упевнитися, що донор - здорова людина. Потрібно гарантувати те, що його печінка здорова і відповідного розміру, і що він не має ніяких загальних або психіатричних хвороб, які б передбачали більший ризик або небезпеку для самого донора. Також повинно довести, що не існує ніякого ризику передачі хвороби реципієнту. В решті решт, потрібно упевниться, що донорство було добровільним актом, і, що не існувало ніякого зовнішнього, суспільного, психологічного або економічного тиску на донора.

  Чи виключається реципієнт із загального списку очікування протягом процесу підготовки живого донора?

  Поки виконується оцінка потенційного донора - не змінюється стан реципієнта в листі очікування пересадки. У будь-якому випадку, якщо з'являється печінка, від живого донора, або від трупа, яка підходить для реципієнта, йому виконується трансплантація.

  Процес трансплантації від живого донора має на увазі якийсь прибуток для донора?

  Українське законодавство ясним чином визначає те, що в трансплантації від живого донора не повинен бути присутній ніякий економічний розрахунок, а також не передбачена ніяка економічна компенсація для донора. Потрібно відзначити, що нами видається лікарняний лист донору на час його перебування в клініці інституту, а також при необхідності він може бути продовжений по місцю проживання до повного відновлення здоров'я донора.

  Дільничий лікар може оцінити мене як кандидата на живого донора?

  Ні. Оцінка донора печінки відбувається за допомогою складної техніки і вимагає всебічного аналізу. Якщо донор живе далеко від інституту, деяке обстеження може бути виконано в його місцевості, але він також повинен завершити обстеження в нашому центрі.

  Який перший етап в процесі оцінки донора?

  Перший крок полягає в тому, щоб знати групу крові донора. Це дослідження просте і може бути виконано звичайним лікарем або в будь-якому центрі заготівлі крові. Повинна бути та ж група, що і в реципієнта або тип «О». Резус фактор крові (Rh) позитивний (+) або негативний (-) не впливає на придатність бути донором.

  Що я повинен робити, коли стала відома моя група крові?

  Коли з'явилася можливість вважатися вірогідним донором для пересадки печінки від живого донора телефонуєте: (044) 4886181 або 4886000. Ви зможете задати питання і скоординувати свій приїзд в інститут. Під час візиту лікар пояснить програму пересадки від живого донора і буде розмовляти з Вами про потенційний ризик і результати трансплантації, про процедури обстеження в нашому інституті, які є стандартними для центрів трансплантації у всьому світі. Також Вам буде зроблено декілька аналізів крові. Через декілька днів ми обговоримо результати цих аналізів з Вами. Якщо все виявиться нормальним, проводиться другий етап оцінки донора.

  Який другий крок оцінки?

  Протягом другого етапу оцінки потенційному донору буде зроблено ультразвукове, магнітно-резонансне та ангіографічне дослідження черевної порожнини, щоб зміряти об'єм печінки і розглянути розташування артерій, вен і жовчних проток. Ці дослідження нададуть дуже докладну картину опису печінки і ми зможемо визначати, чи можете Ви бути донором. Також будуть проведені розширені аналізи крові. В подальшому буде виконано розширене обстеження легень і кардіологічне дослідження. В решті решт, Ви познайомитесь з усіма членами трансплантаційної команди. Відповідно до індивідуальних особливостей донора, можуть виявитися необхідними інші консультації або дослідження. В деяких випадках потрібно виконати печінкову біопсію.

  Я повинен бути натщесерце перед тим, як виконувати дослідження?

  Рекомендується не їсти з ранку перед дослідженнями.

  Чи необхідно, щоб моя сім'я прийшла на медичний огляд зі мною?

  Бажано, щоб донора супроводжував якийсь член його(її) сім'ї, принаймні в якісь дні обстеження, для того, щоб також він брав участь в процесі оцінки, і для того, щоб він розумів відповідальність до того, як ухвалити своє остаточне рішення. Всі ці медичні огляди дають можливість знати якомога більше аспектів операції. Сім'я донора повинна брати участь в процесі оцінки або бути присутня на останньому медичному огляді до того, як буде виконана операція.

  Коли я узнаю, чи зможу я можу бути донором?

  Загальна оцінка займає близько чотирьох тижнів. Тільки коли ми маємо всі результати обстеження, ми зможемо повідомити про Вашу можливу участь як донора. Іноді необхідно провести більше медичних досліджень і їх здійснення може затримувати весь процес. Розв'язання про дарування частини печінки - дуже серйозне. Остаточне рішення необхідно ухвалювати після обговорення з сім'єю.

  Хто вирішує остаточно, що людина може бути донором?

  Після виконання всіх досліджень, команда трансплантологів збереться на консиліум, щоб розглянути їх результати і обговорити медичний стан реципієнта та донора. Команда складається з лікарів організаторів забезпечення, анестезіологів, хірургів, а також інших лікарів, фахівців, які брали участь в оцінці донора. Команда ухвалює рішення, чи можете Ви бути донором. При ухваленні рішення пріоритетним є безпека донора.

  Якщо мене вважають придатним щоб бути донором, хто вирішує, коли буде виконана трансплантація?

  Команда трансплантації, Ви і реципієнт ухвалюєте це рішення спільно. Лікарі команди визначать найкращий момент для виконання пересадки відповідно до медичного стану реципієнта. Щоб виконати забір частини печінки і трансплантацію, вимагається два операційних зали і дві команди хірургів, медичних сестер і анестезіологів, що вимагає більшої координації. Пропонуємо Вам подивитись відео сюжет о процесі трансплантації, щоб зрозуміти, скільки зусиль потрібує ця операція, від трансплантаційної команди

  noflash

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Ви - доброволець, який, через свою великодушність, ухвалює рішення подарувати частину своєї печінки, щоб врятувати життя іншої людини. Перед тим, як робити цей акт, важливо зрозуміти, що це пожертвування може врятувати життя вашого родича. Як і в інших людей, після звичайних операцій, так і після трансплантації в реципієнта можуть виникати хвороби – гепатит і рак печінки. Умови вихідного стану реципієнта відомі нам, отже, ми знаємо результати, які можуть очікуватися. Проте, Вам буде прокоментовано медичний стан реципієнта, можливі ускладнення при трансплантації, або в результаті хвороби реципієнта. Ми сподіваємося, що Ви розумієте конфіденційну природу цих розмов. Реципієнт також усвідомлює, що ми потребуємо того, щоб обговорити ці теми з Вами.

  Які ускладнення можуть зустрічатися?

  Як при будь-якій операції, яка має на увазі використання загальної анестезії, існують можливі ускладнення самої анестезії. Це включає: серцеві ускладнення, порушення мозкового кровообігу або формування тромбів в судинах ніг або легенів. Також існує ризик кровотечі або жовчотечі після операції. Крім того, є вірогідність того, що частина печінки, що залишилася, не регенерує, і Ви будете потребувати термінової пересадки. Навіть існує ризик того, що Ви можете померти. Хоча ці ускладнення достатньо рідкісні, ми маємо усвідомлювати, що вони трапляються, і ми їх обговоримо з Вами більш детально в процесі оцінки майбутньої операції. Найчастіші ускладнення цього типу операції - невеликі жовчотечі з частини печінки, що залишилася, невеликі інфекції хірургічної рани, і порушення шлунково-кишкового тракту, уповільнення травлення шлунку і, іноді, нудота або діарея, які звичайно проходять через тиждень.

  Мені будуть переливати кров протягом пересадки?

  Необхідність виконувати переливання крові протягом цього типу операції - рідкісна, хоча вона може виявлятися потрібною. Тому ми пропонуємо, щоб Ви здали власну кров за 2-4 тижні до того, як буде виконана трансплантація. Так, якщо вимагається переливання компонентів крові, ми зможемо використовувати Вашу власну кров і таким чином, Ви не будете піддаватися можливому ризику переливання крові від іншої людини.

  Чи необхідно припиняти палити?

  Ми радимо, щоб донор припинив палити, навіть якщо він палить мало. Завзяті курці виявилися непридатними для донорства, зважаючи на збільшення ризику ускладнень у них.

  Чи потрібно припиняти вживання алкоголю?

  Якщо Ви будете донором печінки, було б краще, щоб Ви припинили пити. Якщо Ви у минулому вживали алкоголь, дуже важливо повідомити лікарів про це. Вживання алкоголю не виключає можливості бути донором. Проте, можливо, що буде необхідно, виконати печінкову біопсію щоб перевірити, чи не була нанесена шкода печінці.

  Чи потрібно припиняти проводити яке-небудь лікування перед оцінкою або операцією?

  Ви не повинні припиняти проводити призначене лікування без дозволу лікаря. Ви не повинні приймати аспірин або гормони протягом 7 днів перед печінковою біопсією або операцією. Ці препарати впливають на здатність крові згущуватись і призводять до більш високого ризику кровотеч. При необхідності можливий прийом парацетамола. Він рекомендується жінкам, які припинили приймати протизаплідні препарати або таблетки, пов'язані з гормонозаміщувальною терапією через високий ризик формування тромбів протягом післяопераційного періоду.

  Який час необхідно не працювати?

  Вам буде потрібно, принаймні, мінімум від 4 до 6 тижнів, щоб відновитися після операції.

  Чи вважається запалення або нагноєння в рані як зниження працездатності?

  Так, воно може трактуватися як тимчасове зниження працездатності протягом всього часу до загоєння рани.

  Який розмір рани? Вона велика?

  Рана значна і представляє собою вертикальний розріз з продовженням на рівні пупка в поперечному напрямі.

  В мене шрам залишиться?

  Так. В більшості випадків, рана заживає швидко, залишаючи тонкий шрам, який зникає з часом, але у будь-якому випадку він завжди буде помітним. Якщо приєднується інфекція, можливо, буде широкий шрам, який виявиться більш помітним. В деяких випадках розвивається гіпертрофічний рубець. Це - результат регенерації шкіри, яка виробляє такий рубець. Це може бути виправлено пластичною операцією.

  Чи буде біль після втручання?

  На жаль, ви будете трохи відчувати біль після втручання. Лікування може полегшити стан, але невеликий біль можливий протягом, принаймні, першого тижня. З кожним днем біль буде зменшуватися, але більшість донорів нас повідомляє про те, що вони відчували незручності протягом 2-4 тижнів після операції. Основні препарати, що використовуються для того, щоб полегшувати біль, метаболізуються печінкою. Оскільки об'єм печінки буде меншим після операції, ми будемо стежити, щоб вона не отримувала дуже багато препаратів, які можуть викликати побічні ефекти. Більшість препаратів проти болю може впливати на дихальну і кишкову функції. Ми будемо шукати баланс щодо лікування від болю : щоб воно було зручним, але не усипляючим, для того, щоб Ви змогли виконувати вправи глибокого дихання, підійматися і ходити. Звичайно ми використовуємо епідуральну анестезію, яка виконується для знеболення під час операції та після неї. Анестезіолог обговорить це з Вами перед трансплантацією. Ви зможете продовжувати лікування проти болю і удома.

  Я повернуся до нормального життя після втручання?

  За відсутності ускладнень, ми сподіваємося, що життя повернеться до норми за період близько 3 місяців після пересадки. Ми не передбачаємо довгострокових ускладнень, але оскільки ця операція являється новою, ми не можемо надати результати довгострокового післяопераційного дослідження донорів печінки.

  Коли я смогу знов мати сексуальні відносини?

  По наявному досвіду можна сказати, що потрібно утриматися від сексуальних відносин протягом декількох тижнів до тих пір, поки не будете відчувати себе більш здоровим і мати більше сил.

  Через який час жінці можна завагітніти?

  Не існує остаточної відповіді на це питання, але ми рекомендуємо, щоб жінка утрималася від вагітності протягом 3-6 місяців після операції.

  Коли я можу знов приймати протизаплідні препарати або гормонзамісну терапію?

  Рекомендується почекати мінімум 3 місяці після операції.

  Скільки часу необхідно для того, щоб печінка відновила свій початковий об'єм?

  Печінка майже відразу починає регенерувати. Очевидно, цей процес досягає максимуму на перших двох тижнях після операції. В З місяці печінка за звичай повертається до її початкового, або майже нормального розміру.

  Чи можна знов пожертвувати частину моєї печінки іншій людині в майбутньому?

  У жодному випадку не можна знов віддавати частину печінки.

  Я зможу водити машину після операції?

  Ми радимо не водити автомобіль протягом перших 2-3 тижнів після пересадки. Перед тим, як знов сісти за кермо, потрібно бути фізично сильним, наскільки це необхідно, мати нормальну реакцію, не відчувати біль в животі або інші незручності. Також, ви не повинні приймати ніяких ліків тому, що вони можуть впливати на стан роботи мозку.

  Коли можна знову робити зарядку?

  Відразу, як прокинетеся після наркозу потрібно починати робити «вправи». Буде необхідно глибоко дихати, щоб повітря проходило через всі ділянки легенів. Це допоможе запобігти розвитку пневмонії. Також потрібно починати робити вправи для м'язів ніг, роблячи періодично згинання і розгинання. Вам допоможуть встати з ліжка в перші 24-48 годин після операції для того, щоб ви трохи посувалися. Ходьба - важлива процедура для досягнення повного відновлення. Щодня вимагається небагато більше рухатися. Ходьба після операції допоможе запобігти таким ускладненням як тромби в судинах ніг, запалення судин, застійна пневмонія, а також зміцнить м'язи. Продовжувати щодня займатися ходьбою потрібно і тоді, коли Ви повернетеся додому. Необхідно пам'ятати, що головна ціль полягає в тому, щоб повністю відновити здоров'я в період 2-3 місяців.

  Коли можна піднімати тягарі, «бігати підтюпцем», плавати і т. д.?

  Потрібно уникати підняття ваги протягом перших 4 тижнів після того, як заживе рана черевної стіни. Ви не повинні піднімати вагу більше 5-10 кілограмів. Якщо 4 тижні опісля операції ви відчуєте себе добре і уникнули післяопераційних ускладнень, ви можете повертатися до нормальної життєдіяльності, займатися плаванням, бігом підтюпцем, аеробікою, їздити на велосипеді, і т. д. Необхідно починати з малих навантажень і збільшувати силу м'язів поступально. Потрібно бути обережним з вправами для живота і починати з мінімальних навантажень з невеликою кількістю повторень, щоб нарощувати силу поступово.

  Коли можна йти у відпустку або подорожувати літаком?

  Ви не повинні організовувати ніяких подорожей за межі країни протягом перших 4 тижнів, і було б бажаним почекати з цим 8-12 тижнів після здійснення пересадки. Якщо Ви хочете повернутися до-дому - це можна буде зробити через 2-4 тижні, залежно від стану здоров'я. Важливо пам'ятати, що, якщо є підозра на яке-небудь ускладнення, необхідно повернутися в інститут для обстеження, і для отримання належного догляду.

  Чи завжди здійснюється запланована пересадка?

  На жаль, можливі умови, які змінюють заплановану програму. Стан реципієнта може ставати таким, коли не можливо виконати трансплантацію. В реципієнта може розвиватися інфекція, або інше ускладнення, яке буде вимагати лікування, перед тим, як виконати пересадку.

  Коли я зможу їсти і пити після пересадки?

  Як тільки кишечник знов почне функціонувати, можна починати пити і їсти. Кишкові шуми - сигнал, після якого можна починати пити воду. Якщо ви не відчуваєте нудоту або блювоту після пиття води, можна приймати рідку їжу, з поступовим переходом до нетвердої їжі, і потім, через 2 дні, до нормальної дієти. В деяких пацієнтів, повернення до нормальної дієти не відбувається так швидко. Звичайно протибольове лікування дещо гальмує відновлення нормальної роботи шлунку і кишечнику.

  Чи будуть в мене зонди або трубки після втручання?

  Ви будете мати два внутрівенні катетери протягом операції і після неї для того, щоб ми змогли вводити ліки і рідини. Один з цих катетерів буде використаний для того, щоб вводити знеболюючі препарати після пересадки. Також буде встановлений сечовий катетер, щоб контролювати функцію нирок. Це значить також, що не буде необхідності йти в туалет відразу ж після трансплантації. Також можливо, що буде встановлено одна або дві дренажні трубки в черевній порожнині для дренування крові або жовчі, які можуть виділятися після пересадки. Всі ці трубки і внутрівенні катетери будуть видалені через 2-4 дні.

  Я буду одержувати ін'єкції проти болю?

  Ми використовуємо декілька методів для того, щоб полегшити післяопераційний біль. Іноді анестезіолог вводить епідуральний катетер, щоб блокувати біль прямо в спинному мозку. Крім того, відразу після операції будуть вводитися сильнодіючі знеболюючі, які через деякий час будуть замінені на протизапальні анальгетики.

  Чи потрібно повертатися в клініку інституту для медичних оглядів?

  Регенерація печінки - це такий процес, який потрібно контролювати. Тому спочатку ми будемо спостерігати за нею, щоб упевнитися, що все гаразд. Ви повинні приходити для контролю і обстеження разу 10 днів і кожного місяця протягом перших трьох місяців. Необхідно пройти УЗІ печінки або КТ раз на 3 місяці і далі раз на рік, щоб підтвердити нормалізацію розміру печінки, а також пройти основні дослідження крові. Залежно від загального стану будуть заплановані наступні візити, або вони будуть відмінені.

  Як довго донору потрібно залишатися поблизу клініки інституту після трансплантації?

  Потрібно буде знаходитися поблизу клініки інституту протягом 2 або 3 тижнів після виписки. Також необхідно прийти, якщо Ви маєте якусь проблему із здоров'ям протягом періоду відновлення.

  Чи потрібно приймати які-небудь ліки, пожертвувавши частину печінки?

  Ви не буде мати потреби ні в якому лікуванні, окрім знеболюючих. Якщо приєднається інфекція рани - необхідно буде одержувати деякі антибіотики.

  Чи буде мені потрібна медична допомога, коли я вийду з лікарні?

  Хоча операція велика і Ви будете стомлені і ослаблені, ймовірно, не буде необхідності в допомозі медичного персоналу удома. Друг або родич повинен доставляти покупки або може доставляти їжу і, загалом, бути поряд, якщо у вас виникнуть які-небудь труднощі, або щоб привести вас в клініку інституту для медичного огляду.

  Коли знімуть шви?

  Звичайно шви знімають протягом 10 днів після операції.

  Чи я маю потребу як донор в якій-небудь підготовці перед операцією?

  Медичне обстеження, яке ми проводимо потенційним донорам досить ретельне. Коли оцінка завершена, то буде ухвалено рішення про необхідність додаткових досліджень. Потрібно буде здати кров за 2 або 4 тижні перед операцією. Можливо також, що буде необхідно повторити деякі аналізи крові, якщо попередні аналізи були виконані більш ніж за З0 днів до дати трансплантації. В день перед пересадкою ми проведемо останній огляд і відповімо на будь-яке питання, яке у вас є.

  Чи повинен я дотримувати спеціального режиму (дієти) перед операцією?

  Ні. Ви можете їсти і пити все до полудня перед трансплантацією. Немає необхідності спеціально приймати проносне. Якщо ви приймаєте будь-яке лікування, ми будемо говорити про це під час Вашого останнього візиту. Вам не можна буде вживати алкоголь протягом 3 місяців перед операцією. Пам'ятайте, що якщо Ви приймаєте протизаплідні, або яку-небудь гормональну замісну терапію - ви будете повинні припинити її за 3 місяці до операції. Ви не повинні приймати аспірин за 7 днів до операції.

  Чи буду я госпіталізований за 2 дні до операції?

  Так. Необхідно знаходитися в найкращих психологічних умовах, і для цього ми госпіталізуємо Вас за 2 дні. Залежно від стану реципієнта він буде госпіталізований завчасно, щоб підготувати його до трансплантації.

  Що я повинен узяти з собою?

  Приносьте мінімальну кількість побутових приладь. Ви не повинні приносити дорогі речі.

  Контрольний лист лікування печінки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавторы: Саєнко В. Ф., Котенко О. Г.

  Трансплантація печінки. Шлях до життя.
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  Наступні правила стосуються всіх ліків:

  • Намагайтеся приймати Ваші ліки в один і той же час щодня.
  • Ніколи не змінюйте або не припиняйте лікування самостійно, навіть якщо Ви почуваєте себе краще.
  • Якщо ви випадково прийняли більшу дозу, ніж рекомендовано, сповістіть Вашого лікаря негайно.
  • Пам'ятайте, що ваші ліки призначені тільки для Вас. Ніколи не давайте їх будь-кому іншому.
  • Не використовуйте ніякі ліки після закінчення дати використання, вказаної на етикетці. Будь-які невикористані ліки повинні бути повернуті до провізора.
  • Інформуйте Вашого лікаря або трансплантаційну команду, якщо Ви відчуваєте будь-які нові або незвичайні побічні ефекти, коли приймаєте ліки.
  • Не призначайте собі ліки, що продаються без рецепта, без дозволу Вашого лікаря.
  • Зберігайте Ваші ліки в прохолодному, сухому місці, далеко від сонячного світла і в недосяжності від дітей.
  • Не зберігайте ліки в холодильнику за винятком, коли так порадить лікар або провізор.

  Імуносупресивне лікування печінки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавторы: Саєнко В. Ф., Котенко О. Г.

  Ваше тіло розпізнає, що печінковий графт є чужерідним

  Ваше тіло визнає, що графт печінки є чужерідним і ваша імунна система почне атаку проти цього «втручання». Імуносупресивні ліки попереджують відторгнення пересадженої печінки за допомогою ослаблення відповіді вашої імунної системи. В той же час, тим не менше, імуносупресивні ліки можуть робити вас більш сприйнятливими до інфекцій. Таким чином зберігається необхідний баланс між недопущенням відторгнення і зберіганням відповідних захисних механізмів проти зараження.

  На щастя, кількість імуносупресивних ліків, необхідних, щоб зберегти функціонування пересадженого органу, зменшується після перших місяців після операції. Проте деякі імуносупресивні ліки необхідні завжди навіть через багато років після трансплантації, і Ви не повинні ніколи пропускати дози або зменшувати кількість препаратів, входячих до складу Вашої схеми лікування без дозволу вашого лікаря.

  Деякі імуносупресивні препарати необхідні завжди навіть через багато років після операції.

  Всі сучасні імуносупресивні ліки можуть викликати побічні ефекти. Лікарі знайшли, що комбінація цих препаратів зменшує побічні ефекти кожного препарату, в той самий час підтримуючи оптимальний рівень імуносупресії. Тому Ваше лікування ймовірно складатиметься з декількох видів імуносупресивних речовин.

  Оскільки пацієнти можуть мати різну реакцію на ці ліки, кожний імуносупресивний режим спеціально розробляється на замовлення до індивідуальних потреб пацієнта. Не турбуйтеся, якщо інші пацієнти одержують інші ліки, або більше, або менше ліків, ніж Ви.

  Далі слідує загальний короткий перегляд самих загальних видів імуносупресивних речовин. Ця інформація не розкриває всіх аспектів кожних ліків, і Ви повинні консультуватися у вашого лікаря або трансплантаційної команди, якщо Ви маєте додаткові запитання. Пам’ятайте, що більшість людей не має всіх побічних ефектів, що перераховані нижче. Оскільки ваша доза ліків зменшується з часом, Ви, ймовірно перенесете менше побічних ефектів.

  ПРИМІТКА

  Деякі форми імуносупресивних ліків доводиться застосовувати тривало (в т. ч. все життя), тоді як інші використовуються тільки як короткострокова терапія, щоб боротися з епізодами відторгнення.

  Можливі препарати тривалого застосування:

 • Імурек(Imurek),
 • Преднізон ( Prednison),
 • Програф( Prograf ),
 • Сандіммун (Sandimmun)

 • Можливі препарати короткострокового застосування:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • Лімфоглобулін (Lymphoglobulin Merieux ) ,
 • Ортоклон (Orthoclone ОКТ З),
 • Тимоглобулін (Thymoglobulin Merieux)
 • Преднізолон (Prednisolon) (кортикостероід)

 • Перша річ вранці - Ви повинні прийняти кортикостероїдні ліки.

  Преднізон(Prednison) або Преднізолон(Prednisolon) (подібні ліки, які використовуються для деяких пацієнтів) є кортикостероїдами, які можуть бути використані для довічної імуносупресії, щоб не допустити відторгнення органу, або у вищих дозах, для лікування відторгнення. Кортикостероїди виробляються природно наднирковими залозами нирки і є дуже важливими для нормального функціонування більшості тканин. Організм виробляє кортикостероїди в 24-годинному ритмі, найвища концентрація спостерігається рано-вранці з подальшим зниженням на протязі дня. Це є причиною, чому Ви повинні приймати лікування кортикостероїдами вранці таким чином, щоб « копіювати «природний ритм вашого тіла.

  Прийом кортикостероїдів

  Ваша доза кортикостероїдів буде обчислена відповідно до Вашої ваги, медичного стану і того, скільки часу пройшло з моменту трансплантації. Приймайте Ваші таблетки з їжею. Якщо ви приймаєте таблетки один раз на день, приймайте їх вранці зі сніданком.

  Побічні ефекти

  Короткострокові побічні ефекти кортикостероїдів включають:

  • збільшену сприйнятливість до зараження,
  • сповільнене загоювання ран,
  • зниження нормальної температурної відповіді і інших ознак зараження;
  • підняття цукру крові, особливо в пацієнтів, хто вже має діабетичні зміни,
  • настрій, що коливається від високого до низького, а в деяких випадках, відчуття депресії.


  Тривалі побічні ефекти кортикостероїдів пов'язані з повною дозою препарата. Залежно від їх дозування, кортикостероїди можуть викликати:

  • зміну в розподілі жиру в тілі (розвиток кушингоїдних ознак - потовщення щік, закруглення сідниць),
  • потоньшення і слабкість кісток, м'язова слабкість,
  • збільшена тенденція до гіпертонії,
  • зменшення в товщині шкіри, сприйнятливість до легких пошкоджень,
  • діабет,
  • катаракта,
  • деяке збільшення прищів на обличчі або приріст волосся,
  • зростання апетиту і як наслідок - зростання ваги.


  Не дивлячись на те, що цей список побічних ефектів являється швидше виключенням, потрібно наголосити, що з відносно низькими дозами кортикостероїдів, що використовуються у наш час, щоб попередити відторгнення, ці несприятливі побічні ефекти є набагато рідшими, ніж в минулому. Кортикостероїди мають деякі переваги, в порівняні з іншими імуносупресивними речовинами; вони не пригнічують формування кісткового мозку, можуть безпечно використовуватися в комбінації з іншими ліками, і не є безпосередньо токсичними до пересадженого органу.

  Кортикостероїди можуть безпечно використовуватися в комбінації з іншими ліками.

  Застережні заходи

  Користь від прийняття цих ліків, якщо ви вагітні або вигодовуєте грудьми, повинна бути порівняна з потенційним ризиком для Вас, плода, або немовляті. Проконсультуйтеся з Вашим лікарем або трансплантаційною командою негайно, якщо Ви думаєте, що Ви вагітні.

  Імуран (Імурек) (азатіопрін/azathioprine)

  Азатіопрін працює завдяки його втручанню у здатність клітин до поділу. Він завжди дається в комбінації з іншими імуносупресорами таким чином, щоб інші речовини могли призначатися в нижчих дозах. Азатіопрін є також корисною альтернативою, коли побічні ефекти інших ліків вимагають іншої комбінації імуносупресивних речовин. Не всі трансплантаційні пацієнти одержують азатіопрін, так що не тривожтеся, якщо він не є частиною вашого імуносупресивного режиму.

  Прийом Азатіопріну

  Ваша доза кортикостероїдів буде обчислена відповідно до Вашої ваги, медичного стану і того, скільки часу пройшло з моменту трансплантації. Ви можете приймати таблетки в будь-який час дня, але намагайтеся дотримуватись режиму прийому ліків в той же час щодня.

  Побічні ефекти

  Клітини кісткового мозку діляться часто і є дуже чутливим до ефекту азатіопріну. Пацієнти, що приймають препарат, можуть мати збільшену сприйнятливість до зараження, подовження часу кровотечі та кровотеч, зменшення числа еритроцитів, що приводить до анемії. Таким чином, лікарю необхідні часті підрахунки клітин крові, поки досягається стійка доза азатіопріну. Якщо ця кількість клітин крові є низькою, вам, можливо, доведеться припинити прийом цих ліків на якийсь час, щоб дати час відновитися клітинам кісткового мозку.

  Крім того, азатіопрін може викликати:

  • випадіння волосся
  • шлунково-кишкові проблеми, напр. блювання, понос, нудоти
  • болі в суглобах
  • анормальну функцію печінки
  • збільшений ризик розвитку пухлин (лімфом)


  Цей список не може здаватися приємним, але важливо відзначити, що частота цих неприємних побічних ефектів є відносно низькою. Ефект азатіопріну на кістковий мозок є оборотним, якщо ліки відміняються. Азатіопрін використовується для попередження відторгнення протягом більше ніж 35 років, і для більшості людей є безпечним в низьких дозах, необхідних для попередження відторгнення органу.

  Запобіжні заходи

  Користь від прийняття цих ліків, якщо ви вагітні або вигодовуєте грудьми, повинна бути порівняна з потенційним ризиком для Вас, плода, або немовляті. Проконсультуйтеся з Вашим лікарем або трансплантаційною командою негайно, якщо Ви думаєте, що Ви вагітні.

  Сандіммун (циклоспорін/cyclosporin)

  Циклоспорін працює, перешкоджаючи активації Т-клітин (вид білих кров'яних клітин імунної системи) таким чином, що вони не в змозі «напасти» на ваш графт печінки. Циклоспорін звичайно приймається перорально в комбінації з кортикостероїдами та/або азатіопріном. Проте деякі пацієнти можуть одержати внутрішньовенну форму циклоспоріну протягом декількох днів після трансплантації. Концентрація циклоспоріну, що циркулює у Вашому тілі, може бути виміряна за допомогою аналіза крові, і результати будуть використані, щоб вирішити, коли і як корегувати дозу препарата, якщо це необхідно.

  Прийом циклоспоріну

  Ваша доза буде обчислена відповідно до Вашої ваги, концентрації препарату в крові, медичного стану, результатів лабораторних тестів і наявності будь-яких побічних ефектів. Якщо ви приймаєте циклоспорін двічі в день, між прийомами повинно пройти 12 годин.

  В день візиту до лікаря та огляду, не приймайте циклоспорін, поки Ви не здали аналіз крові. Не забувайте принести ліки з собою, щоб Ви змогли їх прийняти, як тільки Ви здали аналізи крові.

  Є дві форми циклоспоріну: рідина і капсули.

  ПРИМІТКА

  Ви будете часто здавати аналізи крові протягом перших кількох місяців прийому циклоспоріну. Таким чином, ефективність препарату буде контролюватися, як і будь-які побічні ефекти.

  Рідка форма

  Пероральна рідинна форма циклоспоріну вимагає обережного приготування, тому що являється хімічно нестійкою, якщо знаходиться на освітленому місці на протязі тривалого періоду часу. Оскільки циклоспорін являється маслянистою рідиною, він не розчиняється добре у воді, і пацієнти, що приймають його, повинні слідувати таким інструкціям: старанно відмірюйте призначену кількість циклоспоріну, використовуючи піпетку, що поставляється в комплекті, і розміщайте рідину в скляному або керамічному кухлі. Не використовуйте пластмасовий або полістероловий стакан. Змішайте повністю циклоспорін з молоком, какао з молоком або соком яблука, використовуючи металеву ложку. Не використовуйте грейпфрутовий сік. Молоко або фруктовий сік повинні бути кімнатної температури. Випийте мікстуру одразу і полощіть посуд з молоком або фруктовим соком, щоб переконуватися, що Ви прийняли всю дозу. Просушіть піпетку ззовні м'яким одноразовим папером, і помістіть її назад в захисний футляр. Ніколи не мийте піпетку з водою або іншими чистячими засобами. Приймайте ваші ліки в один і той же час кожен день. Не зберігайте циклоспорін в холодильнику. Утримуйте ці ліки в прохолодному, сухому місці далеко від світла.

  Капсули

  Деякі пацієнти знаходять капсули легшими для прийому, ніж рідку форму. Пацієнти повинні проковтнути капсулу з молоком, какао з молоком або соком яблука. Ви повинні приймати капсули в один і той же час щодня. Проовтніть капсулу негайно після зняття обгортки.

  Олтерал (Opteral)

  Є нова пероральна форма циклоспоріну, що називається олтерал, яка також випускається в рідкій і капсулованій формі. Рідкий олтерал і капсули повинні застосовуватись таким же чином, як описано для препарату Сандіммун - рідини і капсул.

  Побічні ефекти циклоспоріну

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Порушення функції нирок
  • Гіпертонія
  • Потовщення ясен
  • Збільшений ріст волосся в місцях, де волосся немає в нормі
  • Тремтіння рук, яке називається тремором
  • Шлунково-кишкові проблеми, наприклад, понос, блювання, нудота
  • Порушення функції печінки
  • Головні болі


  Більшості з цих побічних ефектів можна уникнути або зменшити їх прояви, якщо доза препарату зменшується. Пам’ятайте, що більшість людей не має всіх побічних ефектів, що перераховані нижче. Оскільки ваша доза ліків зменшується з часом, Ви, ймовірно перенесете менше побічних ефектів.

  Запобіжні заходи

  Циклоспорін взаємодіє з багатьма загально-використовуваними ліками. Завжди радьтеся з Вашим лікарем або трансплантаційною командою перед прийомом будь-яких нових ліків. Це включає ліки, що продаються вроздріб, які Ви можете купити в аптеці.

  Користь від прийняття цих ліків, якщо ви вагітні або вигодовуєте грудьми, повинна бути порівняна з потенційним ризиком для Вас, плода, або немовляті. Проконсультуйтеся з Вашим лікарем або трансплантаційною командою негайно, якщо Ви думаєте, що Ви вагітні.

  Селлсепт (мікофенолат мофетіл mycophenolate mofetil)

  Селлсепт має більш виражену цитостатичну дію на лімфоцити, ніж на інші клітини. Застосовується для профілактики гострого відторгнення органа у хворих після трансплантації. Блокує ферменти синтезу пуринів та проліферацію Т і В клітин. Менш токсичний для кісткового мозку. Для профілактики відторгнення використовується в дозі 2,0-2,5 г на добу. Як правило, застосовується в комбінації разом з циклоспорином та преднізолоном, або з такролімусом.

  Селлсепт можна призначати вагітним в тих випадках, коли потенційна користь для матері перевищує передбачуваний ризик для плода.

  Побічні ефекти

  Головним побічним ефектом, пов'язаним з використанням Селлсепта в комбінації з циклоспоріном та преднізолоном є діарея, лейкопенія(зниження кількості лейкоцитів в крові), сепсис, блювання. Існують дані про підвищення частоти інфекційних ускладнень. Також існує загроза утворення лімфом.

  Є небезпека асциту, астенії, лихоманки, головної болі, болі в животі. Можливий розвиток анемії, тромбоцитопенії. Даних про передозування препарату немає.

  Запобіжні заходи

  Таблетки не можна розламувати, а капсули відкривати, бо препарат роздражає слизові оболонки. Препарат зберігається при температурі не вище ЗО градусів до трьох років.

  Програф (такролімус/tacrolimus)

  Подібно циклоспоріну, такролімус також блокує активацію Т-клітин і оберігає їх від нападу на ваш графт печінки. Такролімус звичайно приймається перорально в комбінації з кортикостероїдами і іноді з азатіопріном. Проте в окремих випадках деякі пацієнти можуть одержати внутрівенну форму протягом декількох днів після трансплантації. Концентрація такролімусу, що циркулює у Вашому тілі, може бути виміряна аналізом крові, а результати використовуються, щоб при необхідності відрегулювати дозу препарату.

  ПРИМІТКА

  Ви часто здаватимете аналізи крові протягом перших кількох місяців прийому такролімусу, щоб контролювати ефективність прийняття препарату, як і будь-які побічні ефекти.

  Такролімус запобігає нападу Т-клітин на ваш печінковий графт.

  Завжди радьтеся з Вашим лікарем перед прийомом будь-яких нових ліків.

  Прийом такролімусу (капсули 1 мг та 5 мг)

  Ваша доза препарату буде обчислена відповідно до Вашої ваги, концентрації препарату в крові, медичному стану, результатам лабораторних тестів і присутності будь-яких побічних ефектів. Вся щоденна доза повинна бути поділена на 2 прийоми з 12- годинною перервою між ними. Зніміть упаковку з капсули, проковтніть негайно та запийте достатньою кількістю води або фруктового соку. Не використовуйте грейпфрутовий сік. Капсули повинні прийматися як мінімум за одну годину перед або через 2-3 години після їжі. В дні вашого візиту до лікаря та огляду не приймайте вашу дозу такролімусу, поки Ви не здасте аналіз крові. Не забувайте принести ліки з собою, щоб Ви змогли їх прийняти, як тільки Ви здасте аналізи крові.

  Побічні ефекти такролімусу

  • Порушення функції нирок, наприклад, зменшення кількості сечі
  • Гіпертонія
  • Порушення сну
  • Високий рівень цукру крові
  • Оніміння і поколювання в руках і ступнях
  • Тремтіння рук (тремор)
  • Шлунково-кишкові проблеми, наприклад, понос, блювання, нудота
  • Головні болі


  Більшості з цих побічних ефектів можна уникнути або зменшити, якщо доза препарату зменшується. Пам'ятайте, що більшість людей не має всіх побічних ефектів, що перераховані нижче. Оскільки ваша доза ліків зменшується з часом, Ви, ймовірно перенесете менше побічних ефектів.

  Запобіжні заходи

  Такролімус може взаємодіяти з деякими часто вживаними ліками. Завжди радьтеся з Вашим лікарем або трансплантаційною командою перед прийомом будь-яких нових ліків. Це роздрібні ліки, які ви можете купити в аптеці. Користь від прийняття цих ліків, якщо Ви вагітні або годуєте грудьми, повинна бути порівняна з потенційними ризиками для Вас, плода, або немовляті. Консультуйтеся з вашим лікарем або трансплантаційною командою негайно, якщо Ви думаєте, що вагітні.

  Лімфоглобулін (Lymphoglobulin Merieux/ антилімфоцитарний глобулін/ antilymphocyte globulin, ALG) та Тімоглобулін (Thymoglobulin Merieux/ антитімоцитарний глобулін/ antithymocyte globulin, ATG)

  ALG і ATG - препарати поліклональних антитіл, це означає, що вони можуть зв'язувати різні види білих клітин крові. Як ALG так і ATG є дуже ефективними імуносупресорами, але тут є небезпека надмірної імуносупресії. Таким чином, ці імуносупресивні ліки переважно використовуються тільки протягом короткого періодом часу, наприклад, одразу після трансплантації печінки, або для лікування відторгнення.

  Прийом ALG або ATG

  Ваша доза препарату буде обчислена відповідно до Вашої ваги, функції трансплантанту, підрахунку білих клітин крові і присутності будь-яких побічних ефектів. ALG і ATG випускається у внутрівенній формі і таким чином ви можете одержати це лікування тільки під час знаходження у лікарні. Час інфузії - 4-6 годин.

  Ваша трансплантаційна команда може змінити дозування інших ліків протягом курсу прийому ALG або ATG.

  Побічні ефекти ALG або ATG

  • Утруднення дихання
  • Шлунково-кишкові проблеми, напр. понос, блювання, нудота
  • Сироваткова хвороба, напр. лихоманка, озноб, висипи, суглобові болі
  • Зниження кількості білих клітин крові
  • Збільшений ризик кровотеч


  З подальшими, повторними курсами ATG або ALG пов'язаний риск розвитку лімфом

  Запобіжні заходи

  Користь від прийняття цих ліків, якщо Ви вагітні або годуєте грудьми, повинна бути порівняна з потенційними ризиками для Вас, плода, або немовляті. Консультуйтеся з вашим лікарем або трансплантаційною командою негайно, якщо Ви думаєте, що вагітні.

  Ортоклон (Orthoclone ОКТ З/muromonab-CD 3)

  ОКТ 3 є моноклональним антитілом, яке зв'язує тільки Т-клітини і може знищити тільки клітини, що відповідають за гостре відторгнення. ОКТ 3 - дуже могутній імуносупресор і може бути використаний тільки короткими курсами через небезпеку надмірної імуносупресії. Тому ОКТ 3 переважно використовується, щоб обірвати гострий момент відторгнення, який є стійким до лікування кортикостероїдами.

  ОКТ 3 переважно використовується, щоб уникнути гострих моментів відторгнення.

  Прийом ОКТ З

  Ваша доза препарату буде обчислена відповідно до Вашої ваги, функції трансплантанту, кількості білих клітин крові, кількості тромбоцитів і наявності будь-яких побічних ефектів. ОКТ-3 призначається внутришньовенно один раз на день впродовж 5-14 днів.

  Ваша трансплантаційна команда може змінити дозу інших ліків протягом курсу лікування ОКТ 3.

  Побічні ефекти ОКТ З

  • Утруднення дихання
  • Шлунково-кишкові проблеми, напр. понос, блювання, нудота
  • Лихоманка, озноб
  • Прискорене серцебиття
  • Набряк легень


  Досить часто деякі з цих побічних ефектів можуть бути зменшені за допомогою додаткового призначення кортикостероїдів перед початком призначення ОКТ 3. В більшості пацієнтів, переважна кількість побічних ефектів спостерігаються тільки протягом перших кількох доз ОКТ 3.

  Запобіжні заходи

  Користь від прийняття цих ліків, якщо Ви вагітні або годуєте грудьми, повинна бути порівняна з потенційними ризиками для Вас, плода, або немовляті. Консультуйтеся з вашим лікарем або трансплантаційною командою негайно, якщо Ви думаєте, що вагітні.

  Життя після трансплантації печінки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавторы: Саєнко В. Ф., Котенко О. Г.

  Трансплантація печінки. Шлях до життя.
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  Переїзд додому

  Одужання є процесом, який займає багато тижнів. Переїзд додому після трансплантації є звичайно щасливим і емоційним явищем, але це відчуття радості може супроводжуватися тривогою, або навіть м'якою депресією в перші кілька тижнів. Але треба усвідомлювати, що одужання є процесом, який займає багато тижнів. Як для Вас, так і вашої сім'ї потрібен час, щоб пристосуватися до нового стилю життя і життя з пересадженим органом є навчальним процесом, який вимагає часу. Більшість людей справляються краще, якщо вони є активними, особливо, якщо вони прикладають рішучі зусилля для продовження довгого процесу фізичної відновлення. Але одного дня уразливий ранній період перших трьох місяців заклінчується і майже всі пацієнти після трансплантації насолоджуються відновленням повного і активного життя. Не дивлячись на потенційні проблеми, які можуть вплинути на кого-небудь з тих, хто живе з трансплантантом, більшість пацієнтів після трансплантації повертаються до нормального стилю життя. Вони працюють, мають сім'ю, ростять дітей, грають корисну роль в суспільстві і насолоджуються відпочинком.

  Дієта і харчування

  Ви були хворим довгий час до трансплантації і, ймовірно, втратили багато ваги. Таким чином, харчування належним чином є важливою частиною вашого процесу одужання, і здорова і врівноважена дієта допоможе повернути Вас на ноги знову. На жаль, одним з ефектів кортикостероїдів є значне зростання апетиту. Приріст ваги є серйозною, тривалою проблемою для багатьох пацієнтів після трансплантації, і Вам може бути низькожирова, низькоцукрова дієта, щоб допомогти контролювати Вашу вагу і цукор крові.

  Просіть дієтолога допомагати Вам розробити план харчування, що забезпечує збалансовану дієту і відповідає вашим потребам.

  Ваша дієта повинна включати: фрукти, овочі, злакові, хліб, низькожирове молоко і молочні продукти або інші джерела кальцію, нежирне м'ясо, рибу, домашню птицю, або інші джерела білку.

  Подальші рекомендації: зважуйтеся щодня, уникайте солодких легких закусок, як наприклад, кекси і бісквіти, між їжею. Якщо Ви відчуваєте голод, їжте якийсь фрукт або овоч (низький в калоріях). Намагайтеся випивати близько 2 літрів рідини щодня. Це корисно для Ваших нирок і допомагає видалити шкідливі речовини з Вашого тіла. Використовуйте мінеральну вода в пляшках (з низьким вмістом натрію), трав'яний чай, пастеризоване низькожирове молоко, і фруктові соки в пакетах.

  Завжди мийте і очищайте свіжі фрукти. Овочі, які ростуть в землі, наприклад картопля, повинні завжди очищатися і варитися в кип'ятку. Приготування овочів у скороварці є добрим шляхом збереження вмісту вітамінів, як і часу і електрики. Не їжте сирих овочів, наприклад салат, не їжте сир, зроблений з непастеризованого молока та уникайте видів сирів з пліснявою.

  Купуйте тільки невелику кількість молочної продукції за один раз, щоб з'їсти її поки вона ще свіжа.

  Кортикостероїди викликають накопичення солі в організмі.

  Сіль (Натрій)

  Інший ефект кортикостероїдів полягає в тому, що вони примушують Ваше тіло накопичувати сіль. Це може привести до накопичення води і збільшення тиску крові. Ви повинні намагатися обмежувати споживання солі: коли варите їжу, соліть її помірно. Намагайтеся не додавати сіль до приготованої їжі. Уникайте солоної їжі, наприклад картопляних чипсів. Уникайте консервованої їжі (вона часто містить багато солі).

  Зарядка

  Фізична активність стимулює дух, як і тіло. Пацієнти, які регулярно займаються фізкультурою, говорять, що це покращує їх здоров’я і вони мають більше енергії для роботи, відпочинку, і особистих взаємин. Регулярні вправи також допомагають контролювати Вашу вагу.

  Важливо мати щоденний режим тренувань, щоб укріпити Ваші м'язи, ослаблені довгим періодом хвороби. Ваша програма вправ повинна бути прогресивна, щоб Ви поволі збільшували рівень вправ. Таким чином Ви отримаєте ефект від вправ без навантажень, або шкоди Вашому організму. Підіймання сходинками є добрим початком тренувань, але треба бути обережним, щоб не перенапружуватися і відпочивати кожного разу коли ви відчуваєте себе стомленим. Ви незабаром помітите, що Ви знов маєте силу і можете спробувати інші форми тренувань. Велосипедна їзда, плавання, і ходіння є дуже корисним для збільшення Вашої витримки і тонусу м'язів, і якщо все іде добре, Ви можете згадати про інші хобі, як наприклад теніс і біг, але не раніше ніж через три місяці після операції.

  Перш, ніж починати будь-яку програму тренувань, пам'ятайте, що необхідно проконсультуватися з вашим лікарем або трансплантаційною командою. Вони порадять вам кращу програму тренувань для Вас.

  Керування автомобілем

  Не варто керувати автомобілем протягом перших чотирьох тижнів після пересадки. Перш, ніж починати будь-яку програму тренувань, проконсультуйтеся з вашим лікарем.

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ

  Якщо ви відчуваєте будь-яку з наступних ознак, припиніть або затримайте тренування, поки Ви не проконсультуєтеся з вашим лікарем:

 • біль або тиск у грудній клітці, шиї або щелепі,
 • надмірна утомленість, яка не пов'язана з відсутністю сну,
 • незвичайна короткість дихання,
 • запаморочення або легке порушення свідомості протягом вправ або після них,
 • стійкий швидкий або нерегулярний пульс, незвичний з часу трансплантації, протягом або після вправ.

 • Алкоголь

  Алкогольні напої не рекомендуються. Алкоголь може заподіяти шкоду печінці.

  Паління

  Киньте палити! Паління шкідливе для здоров'я кожного. Контактуйте з вашою місцевою групою «проти паління», якщо вам потрібна допомога.

  Сексуальна активність

  ВИ можете продовжити сексуальну активність, коли ви відчуєте себе достатньо добре.

  Сексуальна активність зазвичай поліпшується в межах декількох місяців після успішної пересадки і Ви можете відновити сексуальну активність, як тільки Ви відчуєте себе достатньо добре. У більшості чоловіків відновлюється потенція і більшість жінок знаходять, що їх менструальний цикл повернувся до норми через декілька місяців після операції. Проте певні ліки можуть завадити Вашій сексуальній функції, і Ви повинні звернутися за допомогою до Вашого лікаря або трансплантаційної команди, якщо Ви маєте будь-які проблеми. Поцілунки не шкодять за умови, що ваш партнер не має інфекцій, наприклад простуди, герпеса. Рекомендується, щоб кожний партнер мив інтимні місця з милом і водою до і після статевого акту.

  Оскільки деякі форми імуносупресивних ліків можуть вплинути на ефективність пероральних контрацептивів, не рекомендовано їх використовувати. Внутрішньоматкові засоби, напр. спіраль, є також не доцільними через збільшений ризик інфікування. Презервативи є кращим засобом запобіганню зараження, і коли вони використані в поєднанні з сперміцидними кремом/піною, то забезпечують добру контрацепцію. Колпачки є додатковою альтернативою, але деяким жінками краще проконсультуватися з їх гінекологом про цей варіант контрацепції.

  Вагітність не рекомендується пацієнтам, що приймають Програф.

  Вагітність

  Багато чоловіків успішно стали батьками дітей після пересадки та велике число жінок народило здорових дітей. Жінки повинні обговорити їх побажання створити сім'ю з їх лікарем або членом трансплантаційної команди.

  В нормі Ви повинні чекати як мінімум рік, перш ніж завагітніти. До того ж Ви повинні мати добру функцію нирок, бути вільним від будь-яких хвороб, які могли б піддати небезпеці здоров’я Ваше або Вашого немовляти, і отримувати низьку дозу імуносупресивної терапії.

  Відпочинок

  Немає ніякої причини не насолоджуватися подорожами до різних частин світу, але майте здоровий глузд. Уникайте місця, де може бути заражена їжа й вода та погана санітарія. Взагалі, безпечними є подорожі до Північної Америки, Європи, Японії і Австралії, але спочатку обговоріть і плани подорожі з Вашим лікарем.

  Пам'ятайте, що необхідно взяти з собою достатньо ліків для цілої подорожі, залишити адресу, де з Вами можна контактувати. Просіть Вашого сімейного лікаря, щоб він надав свою контактну адресу в місці Вашого відпочинку.

  Вакцинації

  Ви не повинні приймати ніяких живих або ослаблених вакцин, як, наприклад, пероральна поліомієлітна, вакцина від краснухи або жовтої лихоманки. Вакцинації з вбитими або ослабленими вірусами, напр. правець, дозволяються, але інформуйте про це Вашого лікаря або трансплантаційну команду перед будь-якими вакцинаціями.

  Домашні тварини і Рослини

  В нормі не рекомендується мати домашніх тварин через збільшений ризик зараження. Проте для багатьох людей, здатність погладити тварину і турбота про неї є важливим фактором в процесі одужання і покращення якості життя. Риби, плазуни, павуки і малі гризуни представляють найнижчий ризик зараження. Собаки є також варіантом, коротковолосі породи є легшими до утримання в чистоті. Котів потрібно уникати через ризик зараження токсоплазмозом, саджені в клітку птахи також не рекомендуються, оскільки вони можуть бути носіями бактерій стафілококу.

  Якщо Ви маєте тварину, то Ви повинні уникати контакту з екскрементами і завжди надівати гумові рукавички, коли чистите клітку. Краще всього попросити кого-небудь іншого зробити цю роботу для Вас. Не дозволяйте вашій тварині лизати Ваші руки або лице, але якщо це трапилось, Ви повинні вимити цю дільницю негайно з милом і водою. Тримайте всі приналежності Вашого улюбленця, наприклад, посуд, чистими і далеко від ваших власних предметів.

  Горшкові домашні рослини не бажані через небезпеку зараження земляними мікробами. Рослини не повинні бути розміщені в кухні або спальні. Ви не повинні робити ніякої роботи в саду в межах першого року після пересадки через високий ризик зараження. Надалі Ви можете робити якусь легку роботу в саду, але намагайтеся уникати брудної роботи, як наприклад, саджання або загрібання листя. Завжди при цьому надівайте рукавички.

  Прибирання помешкання

  Ви повинні регулярно чистити ванну і кухню, зокрема холодильник. Спеціальні дезінфікуючі засоби не потрібні, використання звичайних домашніх миючих засобів чищення є достатнім.

  Інші кімнати повинні бути прибрані, як звичайно, й постільна білизна змінюватись кожні два тижні.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Трансплантація печінки. Медична допомога після виписки із лікарні

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавторы: Саєнко В. Ф., Котенко О. Г.

  Трансплантація печінки. Шлях до життя.
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України


  Не приймайте ніяких ліків без дозволу вашого лікаря! До цих пір Ви добре виглядали після ретельного догляду медпрацівниками в відділенні трансплантації печінки, але на даний момент Вам пора відправлятися з лікарні. Ви зараз в значній мірі відповідаєте за Ваш подальший стан здоров'я, але пам'ятайте, що спеціалісти-трансплантологи лишаються, щоб допомогти Вам, якщо Ви будете мати будь-які проблеми.

  Догляд за післяопераційною раною

  Утримуйте післяопераційну рану чистою за допомогою використання антисептичного мила. Якщо Ви помічаєте будь-які зміни, як наприклад почервоніння, припухлість або виділення рідини з рани, інформуйте Вашого лікаря негайно.

  Догляд за Т-трубкою

  Якщо ви маєте Т-трубку, вставлену, щоб дренувати жовч, можливо, що дільницю, де Т-трубка контактує зі шкірою, може стати зараженою. Ви повинні обережно використовувати антисептичне мило навкруги області трубки, уникати будь-яких сильних рухів, що може ушкодити рану або змістити Т-трубку.

  Контроль Вашої температури

  Перевірте Вашу температуру у будь-який час, коли ви відчуваєте гарячку, тремтіння, погане самопочуття або болі. Це може бути першим знаком інфікування або епізоду відторгнення. Якщо ваша температура тримається понад 38°С довше, ніж один день, Ви повинні негайно повідомити вашу трансплантаційну команду або відповідального лікаря. Не приймайте ніяких ліків без дозволу Вашого відповідального лікаря.

  ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ!

  Викличте вашого лікаря або трансплантолога негайно, якщо ви помічаєте або одчуваєте:

  • почервоніння шкіри,
  • тепло навкруги місця Т-трубки,
  • підтікання рідини збоку,
  • подразнення шва, що приєднується до Т-трубки,
  • зміна у видимій довжині Т-трубки.


  Кров'яний тиск і норма пульсу

  Медсестра навчить Вас, як вимірювати Ваш тиск крові і пульс. Важливо, щоб Ви знали Ваш нормальний тиск крові і норму пульсу, тоді Ви можете сповістити вашого лікаря, якщо Ви помітили будь-яке відхилення від звичайних значень.

  Догляд за зубами

  Регулярні візити до стоматолога кожні шість місяців необхідні для уникання інфікування та/або лікування карієсних порожнин.

  Ви повинні використовувати м'яку зубну щітку таким чином, щоб не ушкодити ясна. Чистить зуби одразу після їжі і промивайте рот з антисептиками. Якщо Ви маєте штучні зуби, чистить їх цілком після кожного прийому їжі. Регулярні візити к стоматологу кожні шість місяців для контролю являються важливими, щоб уникати інфікування та/або запалення. Ви не повинні йти до стоматолога в перші шість місяців після операції, якщо тільки ви не маєте серйозну зубну проблему. Не дивлячись на те, як довго Ви маєте пересаджену печінку, Ви повинні завжди приймати антибіотики протягом 24 годин перед будь-яким зубним втручанням і протягом 48 годин після. Цей вид терапії називається профілактикою. Ви також повинні контактувати з Вашим лікарем для виписки антибіотиків.

  Загальна гігієна тіла

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Будь-який великий або інфікований прищ підлягає лікуванню дерматологом! Важливим є дотримання особистої гігієни, щоб зменшити ризик зараження. Старайтесь дотримуватись наступних рекомендацій:

  • Мийтеся регулярно, переважно під душем, а не приймайте ванну.
  • Використовуйте рідке мило, а не мило у формі бруска. Змінюйте рушник і мочалку щодня.
  • Завжди мийте руки перед їжею і після відвідування туалету.
  • Чистіть нігті цілком з нігтьовою щіткою.
  • Жінки під час менструацій повинні змінювати гігієнічні прокладки і тампони регулярно, оскільки кров являється ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Не використовуйте ніяких зайвих жіночих засобів гігієни. Вони містять дезинфікуючі засоби, які можуть знищити мікроорганізми, що нормально знаходяться в піхві, це призводить до збільшеного ризику інфекції. Регулярне миття з м'яким милом і водою є достатнім.


  Шкіра і догляд за волоссям

  Кортикостероїди (преднізон) можуть викликати прищі на вашому обличчі, грудях, плечах або спині. Якщо прищі поширюються, мийте уражену дільницю три рази в день з м'яким антибактеріальним милом і переконуйтеся, що Ви змиваєте все мило цілком з Вашої шкіри. Спробуйте уникати натирання ураженої дільниці і не використовувати лікувальну гіпоалергенну косметику з метою приховати прищ, тому що грим затримає його зникнення. Пам'ятайте, що великий або інфікований прищ повинен лікуватися дерматологом. Якщо прищ залишається проблемою, порадьтеся з Вашим лікарем або членом Вашої трансплантаційної команди.

  Якщо Ваша шкіра стає дуже сухою, треба тимчасово не мити такі ділянки, щоб шкіра змогла відновити природну вологість. Використайте м'яке мило і застосуйте лосьйон для тіла після купання. Преднізон, ймовірно вплине на стан вашого волосся. Постійні фарбування волосся, фарби, завивка і відбілююча речовина може зробити волосся ламким. Використовувайте добрий кондиціонер для Вашого волосся.

  Небажаний приріст волосся

  Один з побічних ефектів деяких форм імуносупресивного лікування - збільшення росту волосся на обличчі. Це може засмутити жінок і дітей, але у жодному випадку Ви не повинні припиняти застосування імуносупресивного лікування. Використовувайте крем - депілятор для видалення волосся або відбіліть волосся з 50% розчином перекису водню. Вощіння або електроліз є також дієвими засобами, щоб видалити додаткове волосся. Якщо приріст волосся є надмірним, контактуйте з Вашим лікарем для поради.

  Контакт з сонячним випромінюванням

  Ви повинні завжди захищати Вашу шкіру від сонця.

  Надлишок сонця може бути небезпечним для кожного. Ультрафіолетове (УФ) випромінювання, що міститься в сонячному світлі, відповідає за загар, передчасне старіння шкіри і рак шкіри. Пацієнти після трансплантації мають вищий ризик розвитку раку шкіри, тому що їх імунна система не здатна відновити всі пошкодження, викликані ультрафіолетовим випромінюванням, що легко пронизує шкіру. Таким чином, Ви повинні завжди захищати вашу шкіру від сонця, керуючись простими правилами.

  Уникайте полуденного сонця (з 10 до 15 години) коли УФ - випромінювання є найсильнішим. Намагайтеся сидіти в тіні при першій-ліпшій можливості. Одягайте капелюх, одяг з довгими рукавами і легкі штани, коли Ви знаходитеся на відкритому повітрі, якщо тільки Ви не використовуєте сонцезахисний крем. Використовуйте високоякісний сонцезахисний крем з сонцезахисними факторами( мінімум SPF 15) протягом весняних і літніх місяців. Застосовуйте його на всі відкриті області, особливо лице, шию і руки. Сонцезахисні засоби змиваються. Застосовуйте їх заново регулярно, якщо ви потієте і особливо після плавання.

  Пам'ятайте, що сонячне проміння може завдати шкоду навіть в хмарний день. Віддзеркалення ультрафіолетового світла від моря, піску, снігу і бетону може також викликати загар. Не йдіть до солярію. Ризик перетворення родинок на злоякісні новоутворення є вищим в пацієнтів після трансплантації через їх імунопригнічений стан. Якщо ви помічаєте, що родинка змінює колір або форму краю, ви повинні контактувати з вашим лікарем негайно.

  Трансплантація печінки - підготовчі дослідження і лікування

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавторы: Саєнко В. Ф., Котенко О. Г.

  Трансплантація печінки. Шлях до життя.
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України

  Після того, як Ви повідомлені, що Вам потрібна інша печінка, ваше ім'я і медичні дані будуть поміщені в листі очікувань Укртранспланту. Існує два шляхи для трансплантації печінки.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Один шлях - це чекати на печінку від померлої людини. Час очікування залежить від сумісності відповідних органів донора та ще більше - від наявності донорського органа. На жаль, родичі померлих дуже рідко дають згоду на забір органа. Все ж, Ви повинні пройти обстеження і залишити свої координати в Інституті хірургії та трансплантології АМН України для того, щоб спеціапісти-трансплантологи могли інформувати Вас про появу органа, як тільки орган стає доступним.

  Другий шлях - це можливість отримати частину печінки від живого родинного донора, якщо Він дасть згоду на таку операцію

  Підготовка до госпіталізації в Інститут

  Було б непогано, щоб Ви мали вже зібрані речі для термінової госпіталізації при повідомленні Вас про можливість термінової трансплантації.

  Вам належить приготувати наступне: халат або костюм, кімнатні тапочки, піжама або нижня білизна, і туалетні речі (засоби для гоління, зубна паста, чашку і так далі), ігри, плейер (якщо Вам подобається).

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Поки Ви чекаєте донорського органу, Ви повинні відвідати зубного лікаря для контролю або для лікування вражених зубів. Це допоможе зменшити потенційні джерела зараження після операції.

  ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ!

  Як тільки орган стає доступним, з Вами контактуватимуть спеціапісти-трансплантологи. Від цієї миті Ви повинні:

 • нічого не їсти та не пити, не палити
 • негайно направлятись до лікарні
 • і при цьому залишатися спокійним!

 • Підготовка до операції

  Коли Ви поступаєте в лікарню, Ви проходите серію обстежень. Це є звичайним етапом підготовки до операції, щоб виявити приховані інфекційні процеси. Ви проходите загальний медичний огляд і здаєте аналізи сечі і крові. Також необхідні рентген-обстеження грудної клітки і електрокардіограма.

  ПРИМІТКА

  Навіть в цій пізній стадії підготовки операція може бути відмінена, або відстрочена, якщо буде відмічена несумісність з донорським органом та виникнуть будь-які інші ускладнення. Вам слід буде помитися цілком з туалетним милом і поголити дільницю операції. Хірург-трансплантолог і анестезіолог пояснять Вам зміст операції та можливі ризики. Вас попросять підписати згоду на операцію.

  Операція

  Більшість хірургічних методик для пересаджування печінки були удосконалені близько двадцяти п'яти років тому. Вражена печінка видаляється і донорський орган розміщується в правому підребер'ї. Це може звучати відносно легко, однак операція дуже складна і може відбуватися шість-вісімнадцять годин. Як мінімум три хірурги, два анестезіологи і півдюжини медсестер зайняті протягом операції. Вражена печінка повинна бути від'єднана від чотирьох головних кровоносних судин і протоки, що несе жовч від печінки до кишечнику (жовчна протока), яка повинна бути від'єднана від кишки. Тоді нова печінка поміщається на місце видаленої, і головні кровоносні судини і жовчна протока під'єднуються на своє місце.

  Розміщення Т-подібного дренажу і жовчного дренажу

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Ваш хірург може знайти необхідним розміщення невеликої Т-подібної трубки в жовчному протоці. Через Т-подібну трубку жовч виходить назовні з Вашого тіла в спеціальну ємкість. Кількість жовчі, яка варіює в кольорі від темно-золотого до темно-зеленого, може тоді бути виміряна. Якщо Т-трубка вставляється, вона може залишатися приєднаною до ємкості на тиждень або, можливо на довше. Коли ця ємкість виключається, Т-трубка буде перев'язана або перекрита і залишиться протягом кількох тижнів для того, щоб могли бути виконані спеціальні дослідження.

  Т-трубка приєднується до шкіри ниткою. Пов'язка над нею повинна замінюватися як мінімум щодня і частіше, якщо вона стає вологою. Медсестра покаже Вам, як змінювати пов'язку без витягування Т-трубки.

  Після операції

  Після операції Ви знаходитиметеся в відділенні інтенсивної терапії і дихатимете через респіратор (ШВЛ). Якщо все іде успішно, респіратор може поступово зніматися протягом 24-48 годин, хоча з респіратором можна дихати і протягом більшого часу. Крім Т-трубки, ще інші дренажні трубки будуть знаходитись у вашій черевній порожнині протягом післяопераційного періоду. Ці дренажні трубки використовуються, щоб видаляти рідину навкруги Вашої печінки і звичайно видаляються перед випискою додому.

  Після семи-десяти днів у відділенні інтенсивної терапії, Ви, ймовірно, проведете ще від двох до чотирьох тижнів у відділенні трансплантації до одужання та дозволу йти додому. Протягом цього часу Вас будуть контролювати на можливі ознаки відторгнення органу, як наприклад: лихоманка, біль, жовтушність, рідина, що акумулюється у Вашому череві, і зниження функції печінки. Післяопераційний період одужання включає фізичне і харчове відновлення і потребує певних зусиль з Вашого боку, що допоможе швидко поставити Вас на ноги.

  Біопсія печінки

  Якщо необхідно, спеціалісти-трансплантологи можуть взяти зразки тканини Вашої нової печінки, щоб контролювати її стан. Ця процедура називається біопсією і зазвичай виконується, щоб перевірити, чи немає відторгнення, запалення печінки або інших проблем. Біопсія може бути зроблена в лікарні, або амбулаторно. До біопсії ви одержите ін'єкцію знеболення (місцевий анестетик) з правої сторони Вашого черева. Потім вставляється спеціальна голка, щоб забрати зразок тканини печінки, який буде розглянуто під мікроскопом. Після цієї процедури, Ви повинні лежати на тому ж боці протягом як мінімум 1 години і залишатися в ліжку протягом близько 4 годин.

  Візити для огляду

  Ціль доповнюючих візитів до лікаря - виявити будь-які потенційні ускладнення.

  Протягом перших місяців після виписки з лікарні дуже важливо, щоб Ви поверталися до відділення трансплантації кілька разів на тиждень для спостережень. Ціль цих спостережень - контролювати Ваше одужання і виявляти будь-які потенційні ускладнення. При кожному візиті, функція Вашої печінки старанно оцінюватиметься і Ви будете обстежені таким чином, щоб будь-які зараження могли бути ідентифіковані. Вам необхідно буде здати кров для аналізу на рівень такролимуса (Програф) або циклоспоріну (Сандіммун), що циркулюють у вашій крові, і ваше лікування буде відповідно корегуватися. Дуже велика доза ліків може привести до надмірної імуносупресії і вищого ризику заражень, тоді як дуже маленька може привести до відторгнення Вашої пересадженої печінки. Так ризики можливих інфекцій і зниження можливості відторгнення печінки корегуються частотою подальших спостережень.

  ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ!

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Я не приймаю такролімус або циклоспорин безпосередньо перед аналізом крові, тому що це вплине на результати обстеження.

  Я завжди приношу список препаратів і цю брошуру з собою на кожен з цих візитів огляду, так щоб можна було записати будь-яку важливу інформацію.

  Все знания о трансплантации органов и тканей в одной школе здоровья

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Тема трансплантации органов и тканей является одной из интегральных направлений для. С декабря 2009 г совместно с Национальным институтом хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова Ассоциацией трансплантологов Украины активно освещает проблемы трансплантологии в Украине, проводит конференции, встречи и интервью с ведущими специалистами Украины в этой отрасли медицины, собирает статистику по трансплантациям, готовит уникальные видеоматериалы, освещающие работу украинских трансплантологов.

  Со всеми этими материалами можно ознакомиться на сайте в разделе LIKAR для Профи - Із перших вуст, а также в разделе Видеоконференции. В рамках проекта «Донорство органов и тканей: Трансплантология» совместно с Национальным институтом хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова Ассоциацией трансплантологов Украины планирует информационную кампанию для наших читателей о трансплантации органов, для повышения социальной ответственности нашего общества и понимания важности донорства в современных условиях. С этой целью мы помещаем всю информацию о трансплантации в рамки Школы Здоровья.

  В рамках программы Школы Здоровья – (Донорство органов и тканей: Трансплантация органов) - , которую проводит, читайте:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • Школа для пациентов – раздел для пациентов, где будут размещены рекомендации для пациентов, готовящихся к трансплантации, и для тех, кто хочет стать донором. Как доноры, так и реципиенты ( те, кому показана трансплантация) получат здесь ответы на все вопросы по трансплантации: об операции, препаратах, которые необходимо принимать, жизни после операции, необходимым обследованиям и другим актуальным вопросам.
 • Школа для докторов – раздел для докторов, где будут публиковаться научные статьи, посвященные теме трансплантации, от ведущих специалистов Украины и мирового сообщества
 • Библиотека доказательной медицины – раздел, в котором мы будем размещать интересные факты, полученные в результате новейших научных исследований в трансплантологии
 • Украина и мировой опыт – раздел, в котором мы рассказываем об опыте международного сообщества в трансплантологии – как развивается эта отрасль медицины во всем мире, что происходит в Украине. Совместно с Ассоциацией трансплантологов Украины мы планируем разработать ряд мер, которые позволили бы положить начало повышению осведомленности общественности о трансплантации, а далее – рассмотреть возможность инициирования изменений к существующему законодательству по трансплантологии, которые позволили бы существенно облегчить работу трансплантологов.
 • Наша ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ ® будет постоянно пополняться материалами. Следите за анонсами!

  Если у Вас будут возникать вопросы на любые темы, связанные с трансплантологией, присылайте их на наш электронный адрес: glavred@.

  приглашает к участию в проекте «Донорство органов и Тканей: Трансплантология» все заинтересованные общественные организации, СМИ, а также организации, занимающиеся социальной рекламой. Совместными усилиями реформу системы трансплантологии в стране реально начать уже сегодня!

  Що треба знати реципієнту печінки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Костенко Андрій Анатолійович

  Соавторы: Саєнко В. Ф., Котенко О. Г.

  Трансплантація печінки. Шлях до життя.
  Від Інституту Хірургії та Трансплантології АМН України
  ми хотіли подякувати за матеріали,
  що використані в цій брошурі фахівцям з організацій:
  Fujisawa GmbH Японія
  Міжнародне Суспільство Трансплантаційних Медсестер, Pittsburgh, США
  Національна Ниркова Федерація, Worksop, Англія
  Універсітетська кліника Rudolf Virchow, Berlin, Німеччина

  Ви вже повідомлені, що вам потрібна інша печінка, щоб допомогти вилікувати вас від хвороби. Ця новина, ймовірно, викличе у вас деяку турботу. Проте, пересадка органу являється зараз кращим шляхом, щоб оздоровити пацієнтів з печінковою, нирковою або серцевою недостатністю. Щодня у всьому світі сотні серйозно хворих людей одержують шанс і можливість активного життя за допомогою заміни їх враженого органу на здоровий.

  Частота успішних трансплантацій печінки дуже виросла з часу перших операцій. Двадцять років тому, тільки близько 35% пацієнтів пережили перший рік після пересадки печінки. У наш час 80-90% трансплантацій печінки у пацієнтів явилися вдалими через один рік після операції, і цей відсоток безперервно підвищується завдяки імуносупресивному лікуванню і вдосконаленню хірургічної техніки та забезпеченню операції. Дорога життя іде далі і далі.

  Цей довідник розроблявся, щоб інформувати Вас про трансплантацію печінки і поповнити інформацію, дану вам медпрацівником. На багато з Ваших питань ви можете знайти відповідь в цьому довіднику, не треба боятися питати, якщо ви сумніваєтесь у чомусь або турбуєтесь про деякі речі. Ви також побачите, що пацієнти після трансплантації явилися великим джерелом інформації для інших. Ми хочемо, щоб Ви стали експертом про ваш власний трансплантат печінки, тому що це допоможе вашому оновленню і допомагає Вашій команді лікарів-трансплантологів дивитися вперед.

  Печінка
  Ваша печінка - щонайбільший орган у Вашому тілі. Вона розташована у верхній частині живота справа нижче ребер і нижче правої легені. Функції печінки є комплексними та численними. Вона відбирає з їжі, яку Ви їсте, споживні речовини для вашого тіла (наприклад, перетворюючи крохмаль в цукор, виробляючи жовч для розщеплення жирів), виробляє фактори згортання крові, ензими та інші протеїни для утилізації заліза, вітамінів і енергетичних ресурсів (жири, цукри), видаляє або хімічно змінює ліки, алкоголь, і інші субстанції, які можуть бути шкідливими для Вашого організму.

  Захворювання печінки
  Печінка має чудову здатність до регенерації після більшості хвороб. Проте в деяких випадках печінка стає незворотно ушкодженою. Це може бути через успадковану патологію, надлишок спиртного або споживання наркотиків, рак, або інфекційні віруси, які викликають гепатит. Заміщення сполучною тканиною (т. н. цироз) може розвиватися і може привести до потенційно фатальних ускладнень, як наприклад, кровотеча, інфекції, і отруєння токсичними речовинами. Тільки радикальне втручання у цей момент може видалити вражену печінку і пересадити здорову на її місце.

  Симптоми хвороби печінки
  Прояви хвороби печінки виявляються пожовтінням (жовтушністю очей і шкіри). Жовтяниця викликається додатковими продуктами жовчних пігментів в крові.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Інші ознаки захворювання печінки:

  • Постійний свербіж шкіри, темно-зафарбована сеча, порушення свідомості або кома,
  • Блювота кров'ю, тенденція до виділення сірого або глинистозабарвлений кал,
  • Наявність рідини в черевній порожнині.
  • Показником хвороби печінки є пожовтіння очей і шкіри (іктеричність).

  Какой пакет документов по ребенку необходимо предоставить?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Для того, чтобы больной ребенок был взят под опеку фундации, необходимо предоставить следующие документы:

 • Письменное обращение родителя (заявителя) на имя Правления МБФ "Ликар. инфонд" в произвольной форме, с просьбой об оказании помощи, мотивов оказания помощи и четко сформулированной просьбой о нуждах ребенка.
 • Копия паспорта заявителя (1,2 страница, прописка, семейное положение)
 • Копия Идентификационного кода заявителя
 • Копия свидетельства о рождении ребенка
 • Копия официальных медицинских документов, подтверждающих состояние ребенка в настоящий момент (эпикриз, выписка из истории болезни, результаты обследований, направление на лечение и назначение препаратов и пр.) за подписью и печатью лечащего врача, на бланке соответствующего лечебного учреждения.
  При этом срок давности таких документов не должен превышать 1 месяц со дня обращения за помощью.
  Администрация оставляет за собой право запросить более свежую выписку, если того требует состояние здоровья ребенка.
 • Копия документов, подтверждающих статус заявителя (справка из собеса, пенсионное удостоверение ребенка, справка с работы, подтверждающая малообеспеченность и пр.)
 • Короткий рассказ в произвольной форме о ребенке, его истории болезни, прогнозах и перспективах, с обоснованием требуемых сумм помощи. Таким обоснованием может служить счет (калькуляция) из клиники (возможна предварительная оценка), либо смета на закупку требуемых препаратов. Все это будет использовано для постановки на сайт.
 • Желательно иметь фото ребенка.
 • Все копии документов высылаются в отсканированном виде, в формате *.jpg или *.pdf. Собственно, сам рассказ высылается в формате *.doc.

  Правила сбора, сортировки и упаковки вещей для волонтеров

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Координатор - Ольга Артюшина (в Форуме — OlgaA)
  т. м.8 (050) 385-54-43

  Суть работы: сбор, сортировка, передержка, транспортировка вещей на склад волонтеров

  Объекты сбора:
  1. Одежда — детская, взрослая
  2. Обувь — детская, взрослая
  3. Игрушки детские — пластмассовые, резиновые, мягкие (редко), игровые наборы, развивающие и др. игры
  4. Постельное белье и полотенца
  5. Аксессуары и мебель для детей — кроватки, коляски, ходунки, стульчики для кормления, велосипеды, посуда (бутылочки, соски-пустышки), столики и стульчики
  6. Гигиена для детей — подгузники, пеленки, слюнявчики
  7. Техника — плееры, телевизоры, компьютеры
  8. Канцелярия
  9. Книжки детские и взрослые, журналы для мам и детей
  10. Деньги

  Адрес склада: ул. Багговутовская, 4 (р-н Лукьяновка)

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Время приема вещей: еженедельно по субботам или воскресеньям с 11-00 (12-00) часов дня

  Координатор склада — Наталья Протасова (в Форуме — BоgdanaMama)
  т. м. 8-095-274-69-34 (обязательно предварительно звонить, писать - о возможности приезда на склад - в Форум или СМС по указанному номеру)

  Средства для облегчения сортировки вещей:

  • акты приема-передачи вещей
  • большие мешки (120 л) или огромные пакеты
  • средние пакеты для одежды\обуви
  • большие пакеты для верхней одежды\обуви
  • малярная лента
  • ручка\фломастер

  ПОРЯДОК СБОРА ВЕЩЕЙ:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  1. Узнать в Форуме или от волонтеров\координаторов, что есть люди, желающие отдать вещи

  2. Списаться\созвониться с этими людьми и договориться о встрече в удобное время

  3. Предварительно созвонившись накануне встречи, подъехать в условленное место. Забрать вещи, которые в обязательном порядке должна сопровождать опись, составленная отдающими людьми, согласно «Памятке по приему-передаче вещей» (размещена на сайте UAUA. INFO) и подписать акт приема-передачи вещей и денег (если передаются деньги)

  4. Как заполнить акт
  По идее получается, что актов у Вас будет два - один - который Вы подписываете с отдающими людьми. Тогда пишем в акте - например - "Вещи детские - 1 пакет". Подписываете этот акт Вы и они. Потом, когда Вы эти вещи отсортируете, составляется подробный сводный акт по всем собранным категориям вещей для передачи их координатору склада. Первый акт остается у Вас, а второй - у координатора склада - Протасовой Наташи.

  Примечание:
  - если вещей много (от 3-х больших пакетов) и нет возможности привезти их к Вам, - поезжайте к отдающим сами. Если вещей мало, - просите либо дособирать вещи до большего объема, либо подвезти их к Вам.
  - цените свое время\бензин и время отдающих. Будьте точны, вежливы, доброжелательны, и предусмотрительны.

  СОРТИРОВКА ВЕЩЕЙ:

  ВАЖНО!! В ДД не принимается — (т. е. эти вещи выбрасывются Вами без сожаления) -

  • грязная, с пятнами, рваная, заношенная и без нужной фурнитуры одежда;

  • грязные, застиранные мягкие, сломанные (с нарушением основной функции), некачественные игрушки;

  • - грязная, неотремонтированная, стоптанная, рваная, старая обувь

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  В ДД принимается

  • Техника: только в хорошем рабочем состоянии, при наличии пульта (там, где он должен быть) и, желательно, инструкции

  • Коляски\кроватки\стульчики\велосипеды\ходунки: целые, крепкие, со всеми деталями, нужными для элементарной эксплуатации, чистые

  • Книжки\журналы: целые, с обложкой, не сильно потрепанные, со всеми страницами

  • Постельное белье\полотенца\одежда\обувь: чистое, целое, незастиранное, невылинявшее, со всей целой и рабочей фурнитурой. Гладить необязательно=))

  • Игрушки: чистые, целые, со всеми деталями, необходимыми для обычной эксплуатации, игровые наборы (рамки-вкладыши, конструкторы и т. д.) - только в полном комплекте

  • Деньги: только в конверте, - при отдающем пересчитать, запечатать и подписать, какая сумма в конверте и для кого она предназначена. Отдавать координатору склада лично в руки.

  СОРТИРОВКА ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ИГРУШЕК:

  1. Одежда сортируется по возрастам и типам (футболочки, бодики, ползунки, кофточки, юбочки, курточки, комбинезоны и т. д.) и складывается в пакеты. Каждый пакет подписывается - например - “Футболочки дев. на 5-6 лет, 3 шт.

  2. Обувь складывается отдельно каждая пара в пакет и подписывается по образцу - “Ботинки деми, р-р 28, унисекс”.

  3. Игрушки сортирутся по возрастам и типам. Игровые наборы желательно класть по одному в пакет, чтоб не потерять его детали. Каждый пакет подписывается - “Погремушки — 8 шт.”, “Рамка — вкладыш — 8 дет., 1 доска”.

  4. Все рассортированные вещи упаковать в большие мешки\пакеты и подписать.

  5. Составить подробный сводный акт по всем типам вещей, которые готовятся к отъезду на склад волонтеров. Акт передать координатору склада.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  КАК ПРАВИЛЬНО ПАКОВАТЬ ВЕЩИ:

  1. Отсортировать вещи, как указано выше. Потом брать по несколько вещей из одной категории (например человечки) и поместить их в пакет средней величины. Завязать пакет на бантик=).

  2. Потом пакет надо подписать. Для этого берем малярную ленту (она легко отрывается руками, клеится НА ПАКЕТ, и на ней можно спокойно писать ручкой\фломастером). Наклеили ленту на пакет и на ней пишем: например - "Человечки на рост 68-74 - 4 шт.".

  3. Берем следующий пакет, кладем в него вещи, завязываем, подписываем и т. д.

  4. После того, как все вещи разложены по пакетам, берем либо огромные пакеты (как в Метро или Эпицентре) или 120-литровые мешки для мусора (они дешевле и вместительнее) и складываем пакеты с вещами туда. Потом пакет\мешок тоже подписываем: н-р "Вещи детские - человечки, брючки, футболки на возраст от 6 мес. до 2-х лет".

  НЕ ЗАБЫВАЕМ, при этом, составить СВОДНЫЙ АКТ, в котором ПОШТУЧНО И ПОДРОБНО описываем содержимое всех пакетов во всех мешках, которые от вас отправляются на склад. Это существенно облегчит работу координатору склада в последующей передаче вещей в ДД и больницы

  Спасибо за помощь!

  Помощь Вашими умениями

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Ваши варианты помощи:

  • распространение информации, поиск спонсоров, поддержка интереса к подопечным детям, которым нужна помощь в лечении (веб-ресурсы, корпоративные сети, радио, телевидение, пресса, форумы и тематические ресурсы, блоги, социальные сети – ЖЖ, Одноклассники, В Контакте и пр.)
  • работа на телефоне, поиск информации в интернете (поиск лекарств, оборудования, продуктов, книг, услуг и др., узнать где можно купить дешевле, координация «транспортного цеха»)
  • написание, редактирование статей для сайта фундации, текстов листовок, буклетов
  • перевод медицинских и др. документов на иностранный язык (английский, немецкий, итальянский, польский)
  • помощь в полиграфии –дизайн, распечатка, верстка буклетов, плакатов, листовок
  • участие в мероприятиях (выставки, акции)
  • сопровождение детей на экскурсиях
  • помощь по уходу за детьми, которые проходят длительное лечение в больницах (посещения, прогулки, игры, занятия, привезти продукты и пр.)
  • профессиональная помощь:
   • психолог, социальный работник
   • медик, реабилитолог
   • юрист
   • юристы по медицинскому праву – особо разыскиваются нашим фондом)))
   • бухгалтер (особенно, если у Вас есть опыт работы с неприбыльными организациями)
   • маркетолог
   • программист (PHP, SQL и пр.)
   • дизайнер
   • другое (спортсмен, тренер, строитель, сметчик и пр.)
  • курьерская помощь (доставка документов, мелких пакетов в пределах г. Киева в будние или выходные дни)
  • помощь транспортом (перевозка крупногабаритных вещей по г. Киеву и регионам)
  • создаем банк скидок и контактов профессионалов - поделитесь с нами полезной информацией. Наверняка, у Вас есть знакомые, которые могут оказать выше указанные и другие виды помощи или предоставить хорошие скидки на услуги или продукцию, текстиль, бытовую технику, лекарства в аптечных сетях, на перевозку. Сообщите нам об этом, тогда мы сможем обратиться к Вам и возможно, получить хорошие скидки, тем самым сэкономить деньги. Нам также нужен недорогой офис для проведения встреч, создания реабилитационного и тренингового центра.
  • собираем идеи о том, как сделать жизнь детей лучше! Делитесь светлыми мыслями, даже, если они Вам кажутся смешными) Иначе они так и не воплотятся в реальность! Адрес нашего форума: http://likarinfund. org/fondforum/, конференции «Хочу помочь», «Реформы и инициативы» У вас возникли идеи? Пишите!

  Правила передачи вещей для детей в Детские дома и больницы

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Наш сайт постоянно помогает детям-отказникам, детям-сиротам в детских домах и больницах.
  В форуме и на страницах нашего сайта Вы очень часто можете прочитать призывы о сборе помощи для конкретных детей (ДД, больница, многодетная семья и пр.). Если Вы решили помочь этим малышам и передать для них вещи, гигиенические средства и пр.,
  Вы должны знать некоторые правила.

  визитка волонтера Внимание!
  При передаче вещей и материальной помощи в Детские дома и больницы, передавайте все только в руки зарегистрированных волонтеров сайта (см. ниже) и при наличии фирменной визитки волонтера (см. фото) и фирменного бланка сайта с логотипом, куда вы обязаны вписать перечень вещей и др. материальной помощи под вашу подпись.

  Как передать детские вещи
  Как передать игрушки
  Как передать cанитарно-гигиенические средства
  Как передать лекарства и продукты питания

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  КАК ПЕРЕДАТЬ ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

  В детские дома и больницы не всегда нужны только новые вещи. Если больница, или детский дом просит нас привезти именно Новые вещи, это Оговаривается отдельно. В большинстве случаев принимаются вещи как новые, так и бу. У многих из Вас остались в доме вещи, из которых уже вырос Ваш ребенок, но есть дети, которым они очень пригодятся.

  Дети в детских домах и больницах такие же дети, как и наши с Вами, они тоже любят красивые вещи! Поэтому мы принимаем вещи б/у, но в хорошем состоянии. Хорошее состояние включает в себя соблюдение следующих несложных рекомендаций:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  1. Вещи (одежда) должны быть чистыми. Постирайте вещи, прежде чем передать их детям.
  2. Вещи не должны быть рваными или с расходящимися от старости швами, затхлыми, с запахом.
  3. Вещи не должны быть с огромными неотстирывающимися пятнами.
  4. Вещи не должны быть вытянутыми или растянутыми так, что их невозможно носить.
  5. Предварительно оцените сами внешний вид вещи. Если бы Вы одели ее на своего ребенка, то она подойдет и для малыша в ДД.
  6. Рванные, сильно изношенные, с заметными пятнами вещи лучше выкинуть. Если Вы не можете этого сделать, так как затрудняетесь определить, какие вещи стоит оставить, а какие - нет, либо проконсультируйтесь с волонтером, либо при передаче вещей волонтеру обязательно предупредите, что вещи не отсортированы!

  Прежде чем передать вещи волонтеру:
  1. Постирайте их.
  2. Отсортируйте их по возрасту (до 6 мес, до 1 года, 1-2 года…)
  3. Отсортируйте вещи для дома, отдельно от верхней одежды и обуви. Пеленки, одеяльца и полотенца отсортируйте отдельно от ползунков и рубашечек. Чулочно-носочные изделия также отсортируйте отдельно.
  4. Упакуйте вещи в полиэтиленовые кульки, куда вложите перечень вещей, написанный на бумаге, подписанный Вами, с указанием своего имени (ника) и даты передачи (составления перечня). Отдельно укажите кол-во новых вещей и вещей бу.

  Например:
  Ира М. (tatuska) – вещи для ребенка от 0 до 6 мес.
  - пеленки бу - 2 шт
  - ползунки новые (рост 60) - 3 шт
  - рубашечки с пуговицами бу (рост 86) - 3 шт
  (число, подпись)

  КАК ПЕРЕДАТЬ ИГРУШКИ

  1. Игрушки должны Быть чистыми, целыми и в рабочем состоянии. Рабочее состояние определяется следующими критериями:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  а) если игрушка имеет какой-либо дефект или поломку, которая не нарушает ее основной функциональности (например, у заводного самолета выломано окошко из кабины, у черепахи-каталки потеряна шляпка и пр.), игрушка может быть использована по своему прямому назначению и доставить радость ребенку, следовательно, передавайте.
  б) если игрушка имеет какой-либо дефект или поломку, которая нарушает ее основную функциональность (например, пирамидка, в которой половина потерянных колец, или кукла с отломанными руками), игрушка не может быть использована по своему прямому назначению - очень неловко становится, когда ребенок берет ее в руки, следовательно, такие игрушки передавать не стоит. Если Вы затрудняетесь определить, стоит ли передавать данную игрушку, проконсультируйтесь с волонтером.

  2. Многие детские дома (особенно с малышами до 3 лет), а также больницы, категорически не принимают мягкие игрушки! Эти игрушки невозможно обработать. Уточняйте передачу таких игрушек, и не скрывайте их наличие в передаче волонтеру (он потом не будет знать, что с ними делать).

  3. Детские дома с малышами до 3 лет очень охотно принимают развивающие игрушки – пирамидки, рамки-вкладыши, сенсорные игрушки, музыкальные игры и пр.

  Прежде чем передать игрушки волонтеру:
  1.Если игрушки загрязнены (в пыли, песке, запачканы чем-либо), вымойте их и вытрите насухо.
  2.Упакуйте игрушки в полиэтиленовые кульки, отдельно от вещей. Напишите (или дополните уже имеющийся) перечень, подписанный Вами, с указанием своего имени (ника) и даты передачи (составления перечня). Детальное перечисление игрушек не требуется. Укажите просто типы игрушек, которые Вы передаете (развивающие игрушки, погремушки, резиновые игрушки, игры и пр.). Отдельными группами выделите новые игрушки и игрушки бу.

  Например:
  Ира М. (tatuska) – игрушки бу
  - игры - 2 шт
  - погремушки - 5 шт
  Игрушки новые развивающие – 2шт.
  (число, подпись)

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  КАК ПЕРЕДАТЬ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА


  1. Детям в детских домах и больницах нужны обыкновенные, но качественные гигиенические средства - мыло (лучше всего, самое простое, отечественное), зубная паста, порошок, крем, молочко для тела, присыпка, детское масло, шампунь и пр.
  Санитарно-гигиенические средства не должны быть уже распечатанными или вскрытыми (это требования принимающей стороны). Тем не менее, если у Вас остались вскрытые детские крема (присыпки, молочко, масло, жидкое мыло), обязательно проинформируйте волонтера, что Вы передаете их в таком виде. Некоторые больницы и ДД принимают и вскрытые упаковки, и волонтер определит, в какой ДД или больницу можно передать Вашу помощь в этом случае.

  2. Особенно острой нуждой для практически всех без исключения детских домов и больниц в связи с ограниченным бюджетным финансированием являются одноразовые подгузники (памперсы), часто – влажные гигиенические салфетки. Уточняйте у волонтера необходимые размеры памперсов, так как они могут варьироваться в разных учреждениях, в зависимости от возраста находящихся там детей..

  3. Подгузники не должны быть с грязной упаковкой, надорванными или вскрытыми (это требования принимающей стороны). Тем не менее, если у Вас остались небольшие кол-ва подгузников от ребенка (неполная либо вскрытая пачка), обязательно проинформируйте волонтера, что Вы передаете их в таком виде. Некоторые больницы и ДД принимают и вскрытые упаковки, и волонтер определит, в какой ДД или больницу можно передать Вашу помощь в этом случае.

  Прежде чем передать санитарно-гигиенические средства волонтеру:
  1.Тщательно упакуйте проливающиеся и рассыпающиеся предметы гигиены (например, масло, присыпку, шампунь) в отдельный полиэтиленовый кулек.
  2. Напишите (или дополните уже имеющийся) перечень, подписанный Вами, с указанием своего имени (ника) и даты передачи (составления перечня), с указанием кол-ва каждого типа переданных Вами санитарно-гигиенических средств. Для влажных салфеток следует указывать количество упаковок и штук, для памперсов следует указывать не только количество упаковок и количество штук, но и размер.

  Например:
  Ира М. (tatuska)
  - шампунь - 2 шт
  - мыло детское - 5 шт
  - памперсы размер 5 -1 упаковка (66 шт)
  - салфетки влажные -1 упаковка (20 шт)
  (число, подпись)

  КАК ПЕРЕДАТЬ ЛЕКАРСТВА И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ


  Лекарства и продукты просто так передавать в детские дома и больницы запрещено! Вы должны помнить, что остатки лекарств, вскрытые упаковки препаратов и продуктов (детское питание – смеси, каши и пр), передавать нельзя. Если вы сомневаетесь, стоит ли передавать данные продукты или лекарства, проконсультируйтесь у волонтера.

  1. Важно знать, Что лекарства и детское питание передаются в ДД и больницу Только при наличии сертификата качества и с разумным сроком годности (не менее трех месяцев до окончания срока годности для лекарств и не менее 1 месяца для продуктов)
  2. НЕ НУЖНО специально покупать для больницы или ДД детское питание. У нас существует договор с крупным дистрибутором детского питания по Украине, согласно которому мы закупаем его оптом, и при этом со значительными скидками от оптовых цен. Кроме того, нам обеспечивают также бесплатную доставку питания в больницу и сертификаты. Поэтому лучше не покупать 1-2 баночки детского питания, а поучаствовать финансово в оптовой закупке. Детское питание необходимо ВСЕГДА и в больших количествах, и Ваши средства всегда будут приняты нами с благодарностью.
  3. Перед тем, как покупать лекарства под конкретные нужды больницы или ДД, также рекомендуется проконсультироваться с волонтером. Мы имеем прямых поставщиков фармацевтических препаратов, которые часто могут обеспечить нам значительные скидки от оптовых цен. В любом случае, лучше проконсультироваться с волонтером.
  4. Если Вы также имеете возможность оптовой закупки или бесплатной передачи детского питания, (при этом Вы обязательно должны иметь возможность взять сертификат для закупки детского питания), лучше всего отдать предпочтение детскому питанию отечественных производителей. Дело в том, что в ДД детей кормят недорогими смесями, отечественного производства (ввиду ограниченного бюджетного финансирования). Чаще всего в ДД используют смеси и молоко «Детолакт» (очень нуждаются в специальных смесях, например – Детолакт бифидус, Детолакт антирефлюкс и пр), фруктовые и овощные пюре, типа «Румяные щечки», «Карапуз» и пр.)
  Если же Вы привезете 1-2 ящика импортной смеси, пусть даже самой лучшей, ее будет очень сложно ввести грудным детям, которые адаптированы и кушают с рождения смесь отечественного производства. Тем более, 1-2 ящиков хватит на пару дней. А это чревато, прежде всего, проблемами с ЖКТ. Тем не менее, некоторые ДД и больницы позитивно относятся и к импортному питанию. Поэтому перед закупкой (поставкой) рекомендуется проконсультироваться на счет необходимых данному конкретному учреждению смесей у волонтера.

  Имеются также некоторые ограничения в передаче сладких продуктов и фруктов.

  1. Детские дома очень ограничивают детей в шоколаде и карамельках (связано с тем, что огромное число воспитанников имеет проблемы с ЖКТ иили являются аллергиками). Их лучше не передавать вообще.
  2. Лучшая конфета для малышей до 3 лет - мягкая конфета, типа «Коровка» - она не прилипает к зубам и небу, легко тает во рту, ею сложно подавиться.
  3. Детям можно передавать мармелад, зефир. Тем не менее, для некоторых отделений ДД (как правило, тех, где находятся детки младшего ясельного возраста) не рекомендуют передавать и их. Для таких деток лучше передавать фруктовое детское питание и фруктовые десерты промышленного производства.
  4. Детям можно передавать сезонные и распространенные фрукты, например, яблоки и бананы. Не все ДД принимают цитрусовые – мандарины и апельсины (связано с тем, что огромное число воспитанников имеет проблемы с ЖКТ иили являются аллергиками), но, например, лимоны приветствуются (лимоны как самые низкоалергенные цитрусовые часто добавляют детям в чай).

  Прежде чем передавать любые продукты, проконсультируйтесь с волонтером!

  Прежде чем передать лекарства и продукты волонтеру:
  1.Если Вы передаете лекарства, упакуйте их в отдельный полиэтиленовый пакет.
  Обязательно предупредите волонтера, в каком пакете они находятся, чтобы не возникло угрозы нарушения правил хранения данного препарата.
  2.Если Вы передаете продукты питания, также упакуйте их в отдельный полиэтиленовый пакет.
  3. Напишите (или дополните уже имеющийся) перечень, подписанный Вами, с указанием своего имени (ника) и даты передачи (составления перечня), с указанием кол-ва продуктов (килограмм, упаковок) и наименования и количества лекарств.

  Например:
  Ира М. (tatuska)
  - нифуроксазид - 2 уп
  - смесь «НАН» - 10 банок
  (число, подпись)

  Мы благодарим Вас заранее за соблюдение этих несложных инструкций, которые помогут вам избежать недоразумений при передаче, а нашим волонтерам – эффективно работать, не тратя лишнее время на организационные вопросы и сосредотачиваясь на своей основной деятельности.

  Мы также благодарим Вас за Вашу помощь!

  Форум для родителей

  Если вы хотите стать волонтером нашего сайта и помогать больным детям, деткам-отказникам в детских домах и больницах и пр.! Пишите:
  Волонтерам сайта

  © UAUA, 2008

  Волонтеры LIKAR. INFUND в детских домах и интернатах Украины

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Днепропетровская обл.
  Житомирская обл.
  Запорожская обл.
  Киев и Киевская обл.
  Луганская обл.
  Львовская обл.
  Николаев
  Сумская обл.
  Харьков и Харьковская обл.
  Херсон
  Хмельницкий и Хмельницкая область
  Черкассы
  Чернигов и Черниговская область
  Черновцы и Черновицкая область

  Днепропетровская обл.

  Детский приют «Пролісок», г. Кривой Рог
  550055, Кривой Рог,
  ул. Кириленка, 31
  тел. (0564) 72-61-52
  директор: Галина Николаевна

  Волонтер сайта
  Виктория Сероокая
  serookvika@yandex. ru
  тел. 8 (067 ) 687-97-41

  Житомирская обл.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Областной специализированный дом ребенка Житомирской областной рады
  11701 Житомирская обл.,
  г. Новоград-Волынский
  ул. Радянська, 64,
  Заведующий: Радченко Василий Александрович

  Волонтер сайта
  Протасова Наталья (в форуме BogdanaMama)
  095 274 69 34 (моб).
  nprotasova@gmail. com


  Переяслав-Хмельницький район,
  с. Циблі, вул. Шевченкa, 28
  8-267-24148

  Волонтер сайта:
  Людмила (в форуме kosmos)
  kosmos23@ukr. net

  Васильковский районный детский дом «Горобинка»
  ул. И. Франка, 7
  Васильковский р-н,
  пгт. Гребинки

  Волонтеры сайта:
  Шаленко Евгения
  (067)440-20-22
  jenia. sh@mail. ru
  jenia@dako. ua
  Александра Сопильняк (в форуме Алехандра)
  (063) 135-53-32
  okocha2000@mail. ru

  Луганская область


  Луганський обласний будинок дитини № 2
  91012, м. Луганськ, пл. Леніна, 43-а
  тел: 8 (0642) 42-47-99, факс 42-19-62,
  ординаторська 42-18-63
  гол. лікар Донцова Катерина Михайлівна 8 (050) 967-60-56

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Волонтер сайта:
  Злата Балакина (в форуме Златик)
  тел. 8 050 189 9747,
  zlatab@mail. ru

  Львівська область


  Лаврівський дитячий будинок
  Львівська обл.,
  Старосамбірський р-н,
  с. Лаврів
  +38 03 (238) 411 47
  Директор: Яворський Мар'ян Володимирович
  Моб. тел.: +38 097 519 13 13

  Волонтер сайта:
  Микола Войтів
  Тел.:+38 044 481-21-98, 481-21-76
  Email: mykolay83@ukr. net
  Моб. тел.: +380 67 664 17 53

  Добромильська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат
  Львівська обл.,
  Старосамбірський р-н,
  м. Добромиль,
  вул. Грушевського, 11
  т.+38 03 (238) 33 1 53, 33 2 68
  Директор: Муль Микола Ярославович
  Моб. тел.: +380676857529
  E-mail: shkola-internat2007@ukr. net

  Волонтер сайта:
  Микола Войтів
  Тел.:+38 044 481-21-98, 481-21-76
  Email: mykolay83@ukr. net
  Моб. тел.: +380 67 664 17 53

  Добромильський дитбудинок сiмейного типу
  Старосамбiрський район,
  Львiвська область,
  м. Добромиль,
  вул. Листопадова, 24,
  тел. моб.:+380 96-837-26-04
  (Марта Шатинська, Микола Шатинський)

  Волонтер сайта:
  Микола Войтів
  Тел.:+38 044 481-21-98, 481-21-76
  Email: mykolay83@ukr. net
  Моб. тел.: +380 67 664 17 53

  Николаев


  Николаевский дом ребенка
  г. Николаев
  ул. Бутоми, 7б
  34-21-85

  Bолонтер сайта
  Анна Тароян (в форуме Aniez)
  050 608 05 40,
  aniez@mail. ru
  Координатор в г. Киеве,
  Таня Вильчинская (в форуме Ирбис)
  8 (050) 331 31 29, или прямой 231 31 29,
  tvil@i. com. ua

  Сумская обл.


  Шосткинская общеобразовательная школа-интернат

  Волонтеры сайта:
  Головач Александр (в форуме Maxxx)
  e-mail: kontact@bk. ru
  тел: 8-097-786-22-66
  Пилипенко Сергей Николаевич (в форуме Регент)
  телефон дом:8-054-497-64-21
  моб:8-095-878-41-00
  regent. ps@bk. ru

  Областной детский противотуберкулезный санаторий

  41100, Сумская обл.
  г. Шостка,
  ул. Бабушкина, 22
  (05449) 5-19-45 - главный врач Пустовит Валентина Яковлевна
  (05449) 5-16-41 - oрдинаторская
  (05449) 5-18-52 - завуч Михайленко Людмила Павловна

  Волонтеры сайта:
  В Шостке - Головач Александр (в форуме Maxxx)
  e-mail: kontact@bk. ru
  тел: 8-097-786-22-66
  В Киеве - Манакова Виктория
  vmanakova@mail. ru,
  тел 050 928 5865

  Харьков и Харьковская обл.


  Областной специализированный детский дом «Зеленый гай»
  Харьковская обл.,
  пгт Высокий,
  ул. Фрунзе, 11
  Главврач Титаренко Игорь Александрович

  Интернат для детей со сниженным слухом
  г. Харьков,
  ул. Франтишика-Крала, 46
  тел: (057) 393-50-98
  Директор: Бинус Н. В.

  Областной специализированный дом ребенка №3
  г. Харьков,
  ул. Корчагинцев, 44А
  Директор: Скульская Тамара Андреевна

  Областной учебно-воспитательный комплекс для детей-сирот
  Харьковская область, г. Богодухов,
  ул. Поповича, 2,
  тел. 3-30-45
  Директор - Поважный И. И.

  Волонтеры сайта в Харькове:
  Кира Невесенко (mama_kira)
  м. тел (093) 148 34 64
  д. тел (057) 779 35 34
  icq 414-605-104
  kira_nevesenko@mail. ru
  Семенова Мария Александровна (в форуме - Гадя)
  тел. 8 (050) 25 35 899
  masha_semenova@ukr. net
  Оксанa Рубель
  тел. (067) 576 30 79
  hansel_kharkov@mail. ru
  Оксана Патриюк (в форуме Жанна_дАрк)
  (057) 714-30-19,
  8-050-403-23-43

  Херсон


  Херсонская областная общеобразовательная школа-интернат
  ул. Пугачева, 101

  Волонтер сайта:
  Резник Юлия Казимировна (Leya)
  моб 067-661-21-73

  Хмельницкий и Хмельницкая область


  Хмельницкий детский дом
  Львовское шоссе, 43/2

  Волонтер сайта:
  Ольга Сивопляс
  olga106@ukr. net
  тел. 097 38 48 730

  Хмельницкий областной приют для детей
  29000 г. Хмельницкий,
  ул. Конева, 5/1
  Заведующая - Тукачева Лидия Юрьевна
  Методист - Коцемир Ольга Станиславовна
  Возраст детей - от 3-х до 18 - ти лет.

  Волонтеры сайта:
  Ольга Сивопляс
  olga106@ukr. net
  тел. 097 38 48 730
  Козак Наташа (нік в форумі – Kozachka)
  e-mail:Kozachka-N@rambler. ru
  моб. тел. – 8 098-329-86-97

  Ізяславська спеціалізована школа-інтернат
  вул. Незалежності 46
  м. Ізяслав
  Хмельницька обл.

  Волонтер сайта:
  Манакова Виктория, (в форуме мвика)
  e-mail:vmanakova@gmail. com
  050 928 5865

  Черкассы


  Черкасский областной дом ребенка

  Волонтер сайта:
  Вика Стрильчик (в форуме Рысь)
  8-097-966-10-10

  Чернигов и Черниговская обл.


  Прилуцький обласний будинок дитини "Надія"
  м. Прилуки
  вул. Богунського, 2-А
  8 (04637) 5-33-77
  Контактна особа гол. лікар - Ющенко Надія Іванівна

  Волонтеры сайта:
  Лилик Анжелика,
  тел 8 050 462 26 81, 240 26 81
  Манакова Виктория, (в форуме мвика)
  e-mail:vmanakova@gmail. com
  050 928 5865

  Краснохуторская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот
  16000, с. Красный Хутор
  Черниговская область
  тел. 8(258) 3-55-54
  Пушкар Анатолий Алексеевич

  Волонтеры сайта:
  Протасова Наталья (в форуме BogdanaMama)
  095 274 6934 (моб).
  nprotasova@gmail. com

  Черновцы и Черновицкая обл.

  Черновицкий специализированный дом ребенка
  г. Черновцы,
  ул. Чапаева,2
  Главврач: Бабич Людмила Павловна
  тел. 8-0372-23-21-56

  Волонтеры сайта:
  Орелецкая Наталия
  дом. тел.:80372-52-78-98
  моб. тел.:8-063-4327259
  EmailNata. kulishenko@gmail. com

  Черновицкая специализированная общеобразовательная школа-интернат №4
  г. Черновцы,
  ул. Московской Олимпиады, 3А
  Директор: Коропецкий Иван Иванович
  тел. раб.:8-03722-6-08-22,
  8-03722-6-08-25

  Волонтер сайта:
  Орелецкая Наталия
  дом. тел.:80372-52-78-98
  моб. тел.:8-063-4327259
  EmailNata. kulishenko@gmail. com

  Форум для родителей

  Если вы хотите стать волонтером нашего сайта и помогать больным детям, деткам-отказникам в детских домах и больницах и пр.! Пишите:
  Волонтерам сайта

  © UAUA, 2008

  Перевести благотворительный взнос на счет Ликар. инфонд

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Когда творишь добро,
  сам испытываешь некое радостное
  удовлетворение и законную гордость,
  сопутствующую чистой совести.
  Мишель Монтень


  перевести благотворительный взнос на счет ликар.инфонд - изображение №1

  ДЛЯ ПЛАТЕЖА в ГРИВНАХ

  Получатель: Международная благотворительная фундация "Ликар. инфонд"
  Код за ЕДРПОУ 36184862
  Банковские реквизиты:
  Рр 26006208980000
  в АКИБ "УкрСиббанк" МФО 351005
  Назначение платежа:
  Благотворительный взнос (... можно указать конкретно для чего...)

  перевести благотворительный взнос на счет ликар.инфонд - изображение №2

  ДЛЯ ПЛАТЕЖА в USD

  INTERMEDIARY:
  Deutsche Bank Trust Company Americas, NEW YORK, USA,
  S. W.I. F.T.: BKTRUS33
  ACCOUNT WITH INSTITUTION : 04-402-971
  UKRSIBBANK, KHARKOV, UKRAINE
  S. W.I. F.T.: KHABUA2K
  BENEFICIARY : 26006208980000
  IEF "LIKAR. INFUND"
  Details of payment: Donation (...purpose of donation....)

  перевести благотворительный взнос на счет ликар.инфонд - изображение №3

  ДЛЯ ПЛАТЕЖА в EURO

  INTERMEDIARY:
  Deutsche Bank AG, FRANKFURT/ Eschborn, GERMANY,
  S. W.I. F.T.: DEUTDEFF
  ACCOUNT WITH INSTITUTION : 947 0006 10
  UKRSIBBANK, KHARKOV, UKRAINE
  S. W.I. F.T.: KHABUA2K
  BENEFICIARY : 26006208980000
  IEF "LIKAR. INFUND"
  Details of payment: Donation (...purpose of donation....)

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  перевести благотворительный взнос на счет ликар.инфонд - изображение №4 ДЛЯ ПЛАТЕЖА через WebMoney Получатель:

  WM U268044531339 грн
  WM Z542162022397 долл
  WM E255414678963

  ID 271975489449
  Назначение платежа:
  Благотворительный взнос (... можно указать конкретно для чего...)
  Ваши координаты: Укажите, пожалуйста, координаты для обратной связи, чтобы мы знали, кого благодарить:). Спасибо.

  Правила размещения просьб о помощи больным детям и отчетов по сбору помощи

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Учитывая количество таких просьб в последнее время и, к сожалению, стремительно нарастающий поток тех, кому нужна помощь, пишу короткие и простые правила:

  1. Любая просьба о помощи тяжелобольному ребенку размещается на сайте исключительно при наличии официальных документов, подтверждающих состояние ребенка в настоящий момент (эпикриз, выписка из истории болезни, результаты обследований, направление на лечение и пр.) за подписью и печатью лечащего врача, на бланке соответствующего лечебного учреждения.

  2. Размещать просьбу о помощи волонтер (им может быть любой, кто готов помогать вести больного ребенка) может

  • самостоятельно, в обязательном порядке предварительно согласовав такое размещение:

  • Для детей с онкологическими заболеваниями либо любыми доброкачественными новообразованиями - с Любой Павловой (Camry), координатором онкологического направления, lyu_lp@mail. ru
  • Для детей с другими патологиями - с Таней Вильчинской (Ирбис), tvil@i. com. ua

  • Через Любу Павлову или Таню Вильчинскую соответственно.

  3. Просьба о помощи на сайте сопровождается коротким (1-2 абзаца) рассказом волонтера о ребенке и его истории болезни, прогнозах и перспективах, с обоснованием требуемых сумм помощи. Таким обоснованием может служить счет (калькуляция) из клиники (возможна предварительная оценка), либо смета на закупку требуемых препаратов. Документы ребенка (см. п.1) при этом направляются администратору форума (forum@) для постановки на сайт.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  4. Если сбор помощи предполагает, помимо перечисления денег на расчетный счет ребенка (родителей, опекуна), сбор наличных денег, отчетность по собранным деньгам предоставляется ответственным волонтером Любе Павловой или Тане Вильчинской соответственно, вместе с итоговым отчетом о исходе такого сбора. Расходы, где возможно, должны сопровождаться подтверждающими документами (например, чеки на лекарства). Если расходов не было, а все собранные деньги передавались родителям (опекунам) ребенка, единственным подтверждающим документом является расписка от них о получении денег.

  5. Не обязательным, но желательным условием в случае размещения просьб о помощи, которые требуют длительного и серьезного сбора средств, являются промежуточные краткие отчеты волонтера о текущем состоянии ребенка (с различной регулярностью для разных патологий) и информацией о том, как идет сбор средств.

  6. В случае возникновения любых трудноразрешимых, конфликтных, спорных ситуаций в связи со сбором средств и направлением их на нужды данного ребенка, просьба согласовывать действия с Любой Павловой или Таней Вильчинской соответственно.

  Как стать волонтером LIKAR. INFUND и помочь детям-сиротам?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Часто человек ХОЧЕТ помочь,
   НО НЕ ЗНАЕТ, с чего начать...
   Как сделать первый шаг?

  Мы знаем, что многие принимают свое решение о помощи очень спонтанно и начинают активно действовать – собирать, везти и передавать помощь в детский дом. И при этом, очень часто сталкиваются с трудностями, а то и непониманием…

  Очень просим Вас не бежать сразу в больницу, детский дом, или в первую попавшуюся газету-журнал. Эта проблема не решается в спешке, и без определенного опыта!

   Мы – команда волонтеров LIKAR. INFUND (прежде - сайтов и UAUA).
   Мы работаем в дружной и проверенной команде.
   Только вместе у нас есть шанс что-то сделать!

  Как лично Вы можете помочь детям?
  Кто такой волонтер?
  Как стать волонтером?
  Как собирать помощь и предоставлять отчеты?

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  КАК ЛИЧНО ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ?

 • Вы можете передавать время от времени памперсы, детские вещи, гигиенические средства для детей в больницах.
 • Вы можете помочь нам собирать вещи в своем городе (Киев и по Украине).
 • Если у Вас есть машина, Вы можете помогать нам с перевозками и сбором помощи. Нам всегда нужны машины и руки!
 • Вы можете помочь своими руками: починить игрушки в больнице, отремонтировать что-либо, отремонтировать проводку, покрасить или разрисовать стены больничных палатах и пр
 • Вы можете стать спонсором или помочь нам найти спонсоров для крупных покупок: медицинского оборудования, техники, сенсорных комнат, детских игровых комнат, детских площадок и пр….
 • Вы можете оплатить, или провести праздник в детском доме или интернате для детей от 3 лет. Помочь в поездке детей в музей, Зоопарк, театр.
 • Даже если Вы не имеете возможности стать спонсором для оплаты крупных покупок и мероприятий, Вы можете помочь нам финансово любой, даже самой скромной суммой. Ваши деньги всегда придутся кстати, поскольку у всех больниц есть текущие бытовые потребности( санитарно-гигиенические средства и предметы обихода), покупку которых надо каким-то образом постоянно финансировать.

  КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?

 • Вы можете стать волонтером (Волонтеры сайта UAUA. INFO) нашего сайта, присоединившись к уже работающим волонтерам в конкретной больнице или ДД, чтобы помогать детям в конкретной больнице или детском доме. Наш уже работающий волонтер расскажет Вам, чем Вы можете быть полезны для помощи этой конкретной больнице.
  Если вы хотите стать волонтером нашего сайта и помогать больным детям, деткам-отказникам в детских домах и больницах и пр.! Пишите:
  Руководителю волонтеров LIKAR. INFUND

 • Если рядом с Ввами находится больница, которой еще нет в нашем списке, Вы можете стать волонтером-координатором этой больницы. Что это значит?
  Это значит, что Вы будете общаться с больничным начальством, зав. отделением, где находятся детки-отказники. Вы будете регулярно ездить туда, будете в курсе всех нужд отделения и регулярно размещать информацию о них на нашем сайте.
  Вам придется активно участвовать в организации сбора помощи для вашей больницы, искать спонсоров самой, курировать поездки. С определенной периодичностью (раз в 1-3 месяца) писать отчеты. Это требует определенных временных затрат, и вложения частички Вашей души в то, что Вы делаете. Взвесьте все, подумайте, по силам ли Вам такая работа, и если Вы ответите «Да», мы будем рады помочь Вам и научить Вас!
 • >
 • Вы можете стать педагогом-волонтером в конкретной больнице – приходить и заниматься с детьми, развивать деток или просто общаться с малышами. Они рады любому контакту, любому общению, любому человеку, кто проявляет к ним интерес.
 • Вы можете помогать нам с перевозками. Нам всегда нужны машины!

  Мы всегда ждем волонтеров, которые хотят присоединиться к нам и оказывать помошь детям-сиротам больниц и ДД!

 • try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  КАК СОБИРАТЬ ПОМОЩЬ И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТЫ?

 • Стать нашим волонтером и собирать помощь в рамках нашего форума – отслеживать топики с просьбами о помощи, с предложением об оказании помощи. Отвечать на звонки людей, которые хотят Вам передать эту помощь, встречаться с ними для ее сбора и координировать такие встречи.
 • Для оказания спонсорской помощи на крупные покупки и мероприятия - взять официальное письмо от руководства детского дома или больницы, в котором Вы собираетесь работать, о нуждах данного учреждения - с подписями и печатями. У нас имеются стандартные образцы таких писем (форма пересылается по электронной почте). Мы разместим его на сайте.
 • Узнать благотворительные счета ДД, на которые можно перечислять средства для оказания спонсорской помощи.
 • Всю собранную помощь собирать и фиксировать на бланках сбора помощи. На бланке сбора помощи должно быть указано имя (ник на форуме) сдающего ее лица, подпись, дата и список сданных предметов согласно Памятке Правила передачи вещей в больницы и Детские Дома (Памятка*. Правила передачи вещей для детей в Детские дома и больницы)(пустой бланк сбора помощи пересылается по электронной почте).
 • Все вещи, которые вы передаете в больницу или ДД, Вы должны пересчитать и вписать в Акт приема-передачи помощи согласно Памятке Правил передачи вещей в больницы и Детские Дома (форма Акта приема-передачи пересылается по электронной почте).
 • Вещи следует передавать только под Акт приема-передачи согласно п.5 (форма Акта приема-передачи пересылается по электронной почте), на котором ставится печать больницы (зав. отделением, в которое передавалась помощь). Кроме этого, ДД должен Вам выдать свой акт приема-передачи, с печатью и подписями материально ответственного лица и администрации (начмед, главврач, зав. отделением и пр.).
 • Для отчетности Вы должны фиксировать (согласно заполненным бланкам сбора помощи из п.4) всех, кто передает Вам помощь. Имена тех, кто передал Вам помощь, Вы отдельным списком предоставляете редактору сайта при составлении текущего отчета по оказанию помощи данному лечебному учреждению, вместе с рассказом и документами о передаче помощи.
 • Для составления отчетов по оказанию помощи лечебному учреждению желательно сделать фото, иллюстрирующее основные моменты, отраженные в Вашем отчете, или те пункты (объекты, вещи), к которым Вы хотите привлечь внимание пользователей, читающих Ваш отчет. Собранную и передаваемую вами помощь также желательно фотографировать при передаче (фотоотчет о передаче помощи).
 • Итого, в отчет по оказанию помощи лечебному учреждению входит:
 • Ваш рассказ о поездке и передаче вещей в произвольной форме, возможно, Ваши личные впечатления;
 • Акт приема-передачи вещей от Вас и от ДД;
 • Финансовый отчет о приходе спонсорских средств и расходах за данный период (если собираются деньги) (форма отчета пересылается по электронной почте), к которому прилагаются подтверждающие документы: чеки, квитанции, приходные накладные на покупку чего-либо
 • Фотоотчет согласно п.8 (желательно).

  Пример отчета можно посмотреть здесь:
  Новости акции помощи Детской областной больнице № 1 г. Киева

  Пример финансового отчета можно посмотреть здесь:
  Расходы на закупку оборудования и медикаментов для грудного отделения (ноябрь 2006-январь 2007)

  10.Собранные вами Оригиналы документов для финансового отчета: чеки, квитанции, приходные накладные на покупку чего-либо, а также заполненные бланки сбора помощи передаются лично редактору сайта после составления Вами отчета по оказанию помощи лечебному учреждению (для дальнейшего сохранения в архиве сайта).

  Если Вы согласны работать с нами :), - добро пожаловать в семью наших волонтеров! :)

  Форум для родителей

  Если вы хотите стать волонтером нашего сайта и помогать больным детям, деткам-отказникам в детских домах и больницах и пр.! Пишите:
  Администратору форума

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  © UAUA, 2008

  Реконструкция вен при трансплантации печени от живого родственного донора у детей

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Котенко Олег Геннадиевич

  Вступление. На данный момент трансплантация печени является единственным радикальным методом лечения пациентов детского возраста с терминальными стадиями хронических заболеваний печени. Трансплантация печени от живого родственного донора значительно сокращает время пребывания ребенка в листе ожидания [1]. Однако в техническом плане трансплантация печени от живого родственного донора является более сложным вмешательством, чем трансплантация от трупного донора [2]. Это обусловлено такими факторами как, малые размеры сосудов, патологические изменения воротной вены реципиента, дефицит пластического материала для сосудистых реконструкций, выраженный спаечный процесс брюшной полости после операции Касаи. Для трансплантации печени у детей в возрасте до 3х лет, как правило, используют трансплантат левой латеральной секции печени донора. [3-5]. Крайне важным является формирование адекватного венозного оттока трансплантата. Недостаточная ширина анастомоза либо его перегиб приводят к тому, что трансплантат существует в условиях венозного застоя с повышением внутрисинусоидального давления и нарушением микроциркуляции. Что в свою очередь может приводить к развитию как синдрома первично нефункционирующего трансплантата или хронической дисфункции трансплантата, вплоть до его потери [3, 6].

  Целью исследования явилось изучить результаты 22 трансплантаций печени от живого родственного донора у пациентов младшего детского возраста. Определить показания к применению различных способов реконструкции венозного оттока.

  Материал и методы исследования.

  Для реализации поставленной цели исследованы результаты трансплантации печени от живого родственного донора у 22 детей в возрасте от 6 мес. до 3х лет с массой тела до 3х кг., среди них мужского пола – 12 (54,5%) пациентов, женского – 10 (45,4%). Причиной постановки ребенка в лист ожидания были в 20 (90,9%) случаях билиарная атрезия, в 1(4,54%) случае синдром Алажиля, в 1(4,54%) случае гликогеноз I типа. Все пациенты имели печеночную недостаточность класса С по Child-Pugh. Особенности анатомического строения печеночной артерии, воротной и печеночных вен реципиентов и доноров изучали с помощью спиральной компьютерной томографии (КТ) с внутривенным контрастированием. Индекс GRWR (graft to recipient weight ratio - отношение массы трансплантата к массе реципиента) и объем остающейся донорской части печени определяли по данным КТ с помощью разработанной M. Makuuchi методики компьютерной волюметрии с использованием программного обеспечения MS Exel. Считали возможной трансплантацию при 2% < GRWR < 4%

  Результаты исследования.

  kotenko Анализ гепатовенограмм доноров производили в соответствии с классификацией Nakamura S., Tsuzuki T., [3]. Необходимость пластики печеночных вен трансплантата возникала, как правило, при раздельном впадении печеночных вен левой латеральной секции донора (II, III и IV типы строения по Nakamura S., Tsuzuki T.), а также у доноров с малым диаметром ствола левой печеночной вены. Целью венозной реконструкции при II, III и IV типе строения печеночных вен явилось моделирование I типа – общего широкого ствола левой печеночной вены.

  Приведем краткое описание предложенных нами вариантов реконструкции печеночных вен трансплантата левой латеральной секции.

  kotenko1 Способ 1. Циркулярная венозная пластика с формированием общего устья Sg 2,3 печеночных вен аутовеной из бифуркации воротной вены реципиента. Данный способ применяли при III-IV типе строения печеночных вен трансплантата. Целью является формирование I типа, – широкого общего ствола левой печеночной вены для обеспечения адекватного оттока крови (рис.1). При этом бифуркацию воротной вены реципиента отсекали таким образом, чтобы длинна остающегося ствола воротной вены была достаточна для портопластики. Затем на этапе “back table” производили рассечение боковых стенок ствола воротной вены и её ветвей первого порядка, формировали циркулярную вставку, диаметром, соответствующим диаметру устья печеночных вен трансплантата (рис 2).

  Также применяли аутовенозную вставку из овариальной вены донора. В следствие малого диаметра овариальной вены рассекали ее вдоль и формировали широкую циркулярную вставку (рис 3).
  kotenko2
  Вначале накладывали анастомоз между устьем печеночных вен донора и аутовенозной вставкой по типу «конец в конец». Затем формировали анастомоз между вновь сформированным стволом левой печеночной вены трансплантата и устьем печеночных вен реципиента по типу «конец в конец». Способ выполнен у 3(13,6%) больных при коротком стволе левой печеночной вены трансплантата.

  Способ 2. Формирование общего устья печеночных вен Sg 2, 3 трансплантата. Данный способ пластики печеночных вен применяем при IV типе строения вен трансплантата лавой латеральной секции. Целью данного способа является формирование II типа печеночных вен из IV. У детей-реципиентов до 1 года диаметр воротной вены и ее бифуркации настолько мал, что использоватьkotenko3 последнюю для венозной пластики не представляется возможным. Нередко овариальная вена донора бывает слишком тонка, что служит существенным ограничением ее использования в качестве пластического материала. В таких случаях нами предложен настоящий способ пластики печеночных вен трансплантата. Данный способ использовали, когда расстояние между устьями вен Sg 2 и 3 не превышало 5мм. Первым этапом формировали общую боковую стенку печеночных вен трансплантата на этапе “back table”, таким образом, что за счет сшивания внутренних стенок печеночных вен Sg 2, 3 более чем на 1/2 окружности формируется короткий общий ствол левой печеночной вены. Затем между сформированным устьем левой печеночной вены трансплантата и устьем печеночных вен реципиента накладывали анастомоз по типу «конец в конец» (рис 4). Способ выполнен у 5 (22,7%) больных при раздельном впадении этих вен в общий ствол левой и срединной печеночной вены донора.

  kotenko4 Способ 3. Увеличение размера левой печеночной вены путем использования общего ствола левой и срединной вен донора при изъятии трансплантата Методику использовали при I-II типе анатомического строения печеночных вен левой латеральной секции с малым диаметром левой печеночной вены (менее 5 мм.) Необходимым условием применения данного способа явилось наличие доминирующей правой печеночной вены у донора и наличие фиссуральных вен достаточного диаметра. Это позволяет выполнить забор трансплантата левой латеральной секции с устьем срединной вены без нарушения кровоснабжения остающейся части печени. Данный способ обеспечивает полноценный венозный отток трансплантата за счет соответствия диаметра общего ствола левой и срединной печеночных вен донора диаметру печеночных вен реципиента. При заборе трансплантата выделяли общее устье левой и срединной вен, а затем отсекали его на уровне впадения в нижнюю полую вену (НПВ), что позволяет достичь адекватного диаметра устья печеночных вен трансплантата. При имплантации трансплантата формировали анастомоз между общим устьем печеночных вен реципиента и общим устьем левой и срединной печеночных вен донора по типу «конец в конец» (рис 5). Способ выполнен у 3 (13,6%) больных.

  Обсуждение.

  Таблица 1. Характер ранних послеоперационных осложнений.

  Осложнение Количество больных Процентное соотношение
  Острый криз отторжения трансплантата 17 77,2
  Истечение желчи 5 22,7
  Инфекционные осложнения 14 63,6
  Тромбоз воротной вены 1 4,5
  Стеноз печеночной артерии 1 4,5
  Тромбоз печеночной артерии 2 9
  Тромбоз печеночных вен трансплантата 0 -
  Стеноз печеночных вен трансплантата 0 -
  Выживаемость в течении 1 года 77,20%

  Сосудистые осложнения развились у 4(18,1%) больных. В одном случае произошел тромбоз воротной вены на фоне коагулопатии вследствие печеночной недостаточности реципиента. Была применена консервативная тактика лечения, в течении 30 дней у реципиента отмечена реканализация воротной вены. У одного больного имел место стеноз печеночной артерии, который успешно коррегирован с помошью стентирования. В двух случаях развился тромбоз печеночной артерии, приведший к потере трансплантата. В одном из этих двух случаев в семье была возможность для ретрансплантации от второго живого родственного донора, которая была произведена на 10 сутки с момента определения артериального тромбоза. Ни в одном случае мы нами не наблюдался стеноз либо тромбоз печеночных вен трансплантата как в раннем так и в отдаленном периоде.

  Применение предложенных нами способов реконструкции венозного оттока трансплантата левой латеральной секции печени позволило значительно расширить анатомические показания к донированию. В условиях живого родственного донорства, когда донор выбирается из ограниченного круга семьи, это дает возможность провести трансплантацию большему количеству реципиентов. Также данные способы реконструкции позволили минимизировать сосудистые осложнения в послеоперационном периоде и улучшить показатели выживаемости среди реципиентов печени. Выполнение пластики печеночных вен трансплантата считаем не возможным без их анатомического обоснования с помощью детального прецизионного изучения строения печеночных вен пары донор-реципиент в каждом конкретном случае.

  Выводы.

 • Трансплантация части печени от живого родственного донора является единственным радикальным методом лечения терминальных стадий болезней печени у детей.
 • Использование способов современной сосудистой пластики позволяет получить удовлетворительные результаты при трансплантации левой латеральной секции печени у детей.
 • Для выбора адекватного способа реконструкции венозного оттока трансплантата необходимо детальное предоперационное изучение сосудистой анатомии донора и реципиента.


 • Литература:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • Chen, C. L., A. Concejero, C. C. Wang, S. H. Wang, C. C. Lin, Y. W. Liu, C. C. Yong, C. H. Yang, T. S. Lin, Y. C. Chiang, B. Jawan, T. L. Huang, Y. F. Cheng, H.L. Eng Living donor liver transplantation for biliary atresia: a single-center experience with first 100 cases.// American Journal of Transplantation,- 2006.- 6(11)- P. 2672-9.
 • Sung-gyu Lee, Shin Hwang, Ki-hoon Kim, C.-s. Ahn Approach to anatomic variations of the graft portal vein in right lobe living-donor liver transplantation.// Transplantation,- 2003.- 75(3)- P. 28-32.
 • Nakamura, S.,T. Tsuzuki Surgical anatomy of the hepatic veins and the inferior vena cava.// Surg Gynecol Obstet,- 1981.- 152- P. 43-50.
 • Neto, J. S., E. Carone, V. Pugliese, A. Salzedas, E. A. Fonseca, H. Teng, G. Porta, R. Pugliese, I. Miura, V. Baggio, M. Hayashi, M. Beloto, T. Guimaraes, A. Godoy, M. Kondo, P. Chapchap Living donor liver transplantation for children in Brazil weighing less than 10 kilograms.// Liver Transplantation,- 2007.- 13(8)- P. 1153-8.
 • Mitchell, A. M., Darius; de Goyet, Jean de Ville; Buckels, John ABSENCE OF THE LEFT PORTAL VEIN: A DIFFICULTY FOR REDUCTION OF LIVER GRAFTS?// TRANSPLANTATION,- 2000.- 69(8)- P. 1731-1732.
 • Kumar, N., P. Atkison, M. V. Fortier, D. R. Grant, W.J. Wall Cavoportal transposition for portal vein thrombosis in a pediatric living-related liver transplantation.// Liver Transplantation,- 2003.- 9(8)- P. 874-6.

 • Ключевые слова: Трансплантация печени, билиарная атрезия, венозная пластика
  Резюме: На данный момент трансплантация печени является единственным радикальным методом лечения пациентов детского возраста с терминальными стадиями хронических заболеваний печени. Для трансплантации печени от живого родственного донора у детей в возрасте до 3х лет, как правило, используют трансплантат левой латеральной секции печени донора. Крайне важным является наличие адекватного венозного оттока трансплантата. Целью исследования явилось изучить результаты 22 трансплантаций печени от живого родственного донора у пациентов младшего детского возраста. Определить показания к применению различных способов реконструкции венозного оттока. Для реализации поставленной цели исследованы результаты трансплантации печени от живого родственного донора у 22 детей в возрасте от 6 мес. до 3х лет с массой тела до 3х кг. В статье приводится описание способов венозной реконструкции печеночных вен трансплантата и результаты их использования. Даны критерии выбора того или иного способа.

  Ключові слова: Трансплантація печінки, біліарна атрезія, венозна пласика.

  Резюме: На даний момент трансплантація печінки є єдиним радикальним методом лікування пацієнтів дитячого віку з термінальними стадіями хронічних захворювань печінки. Для трансплантації печінки від живого родинного донора у дітей віком до 3х років використовують трансплантат лівої латеральної секції печінки донора. Важливим є наявність адекватного венозного відтоку трансплантату. Метою дослідження є вивчити результати 22 трансплантацій печінки від живого родинного донора у пацієнтів молодшого дитячого віку, визначити покази до використання різних способів реконструкції венозного відтоку трансплантату. Для реалізації поставленої мети досліджені результати трансплантації печінки від живого родинного донора у 22 дітей віком від 6 міс. До 3х років з масою тіла до 3х кг. В статті наводиться опис способів венозної реконструкції печінкових вен трансплантата та результати їх використання. Надані критерії вибору того чи іншого способу.

  Key words: liver transplantation, biliary atresia, venous plastic.

  Summary: Liver transplantation is the only one radical treatment for end stage liver deceases in children. For small children (up to 3 y. o.) we use left lateral section liver graft. It is important presence of adequate graft veinous outflow. Goal of this study was to explore results of 22 liver transplantation from living donor in pediatric patients and to determinate indication for different types of graft hepatic vein reconstruction. In this article we describe technique of graft outflow reconstruction with their results.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};


  Национальный институт
  хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова, г. Киев

  Ко Дню защиты детей мы всех благодарим!!!

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Друзья!

  Команда МБФ «Ликар. инфонд» от души поздравляет Вас, наших постоянных помощников и спонсоров, с Днем защиты детей!

  ко дню защиты детей мы всех благодарим !!! - изображение №1

  Мы очень рады, что рядом с нами есть люди, которые делают возможным воплощение в жизнь наших проектов помощи детям сиротам, а также детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении.

  В 2008-2009 году с Вашей помощью мы постоянно поддерживали детские дома в 20 регионах Украины. Мы провели чудесные новогодние и рождественские праздники в детских домах, когда дети получили желанные подарки. Каждый из Вас стал на время Дедом морозом и Снегурочкой.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Мы с Вами помогли оплатить лечение Вере Богонюк (операция на сердце в Германии), Веретянниковой Лизе (закупка лейкерана), Барсукову Коле (сирота, операция в Германии), Летиковой Ане (кохлеарный имплант, операция, девочка стала слышать), братьям Куприенко (ДЦП, лечение в реабилитационном центре Козявкина), Тане Юзепчук (сирота, ДЦП, лечение в реабилитационном центре Козявкина), Илюше Коломойцу (сирота, ДЦП, лечение в реабилитационном центре Козявкина, ребенок пошел!), Наде Дисько, Аносовой Алене (пересадка почки, купили иммунодепрессант програф на сумму 15000 грн) (см. весь список).Мы благодарны авиакомпании «Международные авиалинии Украины» за поддержку и предоставление бесплатных билетов в Берлин семье Богонюк.

  Есть еще дети, которые нуждаются в помощи, и которым мы с Вами Продолжаем помогать.

  Команда волонтеров получила массу удовольствия, участвуя вместе с нашими друзьями и родителями детей, которым нужна помощь, В выставке Масляна – 2009, где выпеченные с любовью блины принесли 4239 грн, которые пошли на лечение Тани Юзепчук и Веры Богонюк.

  Мы с вами провели потрясающую акцию «Собери монетки - подари жизнь деткам» в поддержку детей, которые проходят лечение в Научном центре радиационной медицины, где лечатся дети с онкологическими заболеваниями крови. В результате акции мы собрали 53 000 гривен, где около 18 000 грн. были собраны мелочью. Именно эта акция, которая дала неожиданно высокие сборы, научила всех участников тому, что помощь не бывает маленькой. На эту сумму было закуплено оборудование и медикаменты и оказана Адресная помощь пациентам НЦРМ . К акции присоединились и работники Главного управления налоговой милиции Украины, которые передали в детское отделение противопролежневые матрацы и телевизоры на сумму 44979 грн. Позже присоединилась Киевская городская школа йоги. Мы рады были отметить активное участие педагогических коллективов школ Оболонского и Святошинского районов, а также школы «Триумф», НВК «Социум» и «Консул», которые стали лидерами детского неравнодушия.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  К тому же, 27 мая 2009 года МБФ «Ликар. инфонд» выиграл грант в Международного женского клуба и подписал договор на закупку медицинского оборудования в детское онкоотделение Центра на сумму 98 600 грн.

  Рядом с нами весть этот сложный год находились люди, для которых слово «безразличие» не существует. С Вами мы убеждаемся, что невозможного нет! Что в Украине много людей, готовых оказывать помощь и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

  Сейчас мы призываем компании, для которых близка позиция социальной ответственности их бизнеса, присоединиться к проекту «Безопасные лето для детей».

  В пяти региональных подопечных детских домах в настоящий момент детям нет возможности играть на детских и спортивных площадках, они разрушены и небезопасны. Проблема летнего отдыха на воздухе остро стоит в домах малютки в Новограде-Волынском (Житомирская область), Виннице; дети среднего школьного возраста лишены возможности играть в Луганском детском доме и в Васильковском детском доме-интернате (Днепропетровская область); в Черновецком интернате для детей старшего возраста нет оборудованной спортивной площадки.

  Подробнее о наших проектах читайте на сайте фундации www. likarinfund. org и присоединяйтесь к нам!

  Еще раз сердечно Вас поздравляем, желаем Вам и Вашим близким благополучия и крепкого здоровья,

  С уважением, команда МБФ «Ликар. инфонд»
  www. likarinfund. org

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Волонтеры LIKAR. INFUND в детских больницах Украины

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Руководитель волонтеров по больницам Украины
  Наташа Лебец ( в форуме - Martik))
  м. 8-050-687-39-37
  Почта - nvlebets@gmail. com

  Руководитель волонтеров по детским домам и интернатам Украины
  Протасова Наталья (в форуме BogdanaMama)
  тел. 095 274 6934 (моб).
  Nprotasova@gmail. com

  Координатор по сбору вещей в г. Киеве — Ольга Артюшина (в Форуме — OlgaA) т. м.8- 050- 385- 54- 43

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  kosmos23@ukr. net Если вы хотите стать волонтером нашего сайта и помогать больным детям, деткам-отказникам в детских домах и больницах и пр.! Пишите:
  Волонтерам сайта

  © UAUA, 2008

  визитка волонтера Внимание!
  При передаче вещей и материальной помощи в Детские дома и больницы, передавайте все только в руки зарегистрированных волонтеров сайта (см. ниже) и при наличии фирменной визитки волонтера (см. фото) и фирменного бланка сайта с логотипом, куда вы обязаны вписать перечень вещей и др. материальной помощи под вашу подпись.

  Кроме основных волонтеров, есть Помощники, которые собираю помощь по районам Киева
  Имя, ник в форуме
  1) Наташа, Martik
  2) Оля, ОlgaA
  3) Женя, MamaSlavy
  4) Кристина, Зернышко
  5) Катя, Матроскин
  6) Мария, Айлен
  7) Саша, Scudo
  8) Алена, Bdzhilka
  9) Саша, Александра

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Волонтеры в детских больницах Украины

  Донецк
  Запорожье
  Киев и Киевская обл.
  Крым
  Одесса
  Ровно
  Харьков
  Хмельницкий
  Чернигов

  Донецк


  1 городская детская клиническая больница
  Киевский проспект, 40
  Отделение детей раннего возраста

  Волонтер сайта:
  Украинская Лена (мама Маши),
  тел. 067 596-33-85

  Запорожье


  Запорожская областная детская клиническая больница
  пр. Ленина, 70

  Волонтеры сайта:
  Крылова Светлана
  sveta@radiocom. net. uа
  моб. - 8-067-971-25-34
  дом. - (061) 280-09-49
  раб. - (061) 220-98-00
  Гавришева Ирина
  моб. 8 097 136-41-82,
  аська 339500957
  hematologia@mail. ru

  Киев и Киевская обл.


  Киевская городская детская клиническая больница №1
  ул. Богатырская, 30
  тел. (044) 412-09-85
  Отделение младшего возраста (2 этаж)
  сестра-хозяйка отделения Медельская Роза Петровна,
  заведующая отделением - Королева Валентина Аркадьевна

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Bолонтеры сайта:
  Таня Вильчинская (в форуме Ирбис)
  тел. (050) 331-31-29 или прямой (044) 231-31-29,
  tvil@i. com. ua
  Лена Волкова (в форуме Lekochka)
  тел. (050) 382-74-46,
  lekalex@tica. com. ua

  Киевская городская детская клиническая больница №2
  ул. Алишера Навои, 3
  (044) 514-53-46
  Отделение для детей до 3-х лет.
  Отделение для детей старше 3-х лет.

  Bолонтер сайта:
  Нина Сутковая (в форуме Nina_AS)
  (067) 798-58-40,
  ninaas@ukr. net

  Киевская городская детская клиническая больница №3
  ул. Волынская, 21
  Замглавврача по лечебной работе Лось Галина Николаевна
  Старшая медсестра Василенко Юлия Леонидовна
  Сестра хозяйка Елена Ксенофонтовна Малоока
  Отделение младшего детства.
  (044)242-22-91, 243-15-82

  Bолонтер сайта:
  Курдыдык Анна (в форуме Ню)
  (067) 508-72-62
  nusha@svitonline. com

  Киевская городская детская клиническая больница №4
  пр. Комарова 3, 3 корпус
  тел. (044) 497-33-36

  Bолонтеры сайта:
  Быцько Оксана (в форуме Маrchik),
  8-050-330-88-81
  Светлана Головенко,
  8-050-815-73-67

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Киевская городская детская клиническая больница №6
  ул. Терещенковская, 23-25/10
  главный врач: (044) 234-32-63;
  приемное отделение: (044) 234-61-44

  Bолонтеры сайта:
  Наталья Беланчук:
  моб. т. – 8 095 102-90-52
  natbel80@mail. ru
  Рената Богатова
  8 050 454-20-21
  r. bogatova@mail. ru

  Киевская городская детская клиническая больница №7
  ул. Подвысоцкого 4б.
  Заведующая отделения педиатрии:
  Кот Людмила Петровна, тел.: (044) 285-19-99
  Старшая медсестра отделения педиатрии:
  Онашко Елена Петровна, тел.: (044) 285-20-81

  Bолонтеры сайта:
  Людмила Лысенко
  8 (098) 408-12-13 (мобильный)
  8 (044) 390-65-49 (домашний)
  lvlys@mail. ru
  Наталья Кошкина
  Моб. тел. 8(050)445 67 29

  Киевская городская детская клиническая больница №8
  ул. Мельникова, 16
  (044) 483-96-57
  (044) 483-96-65

  Bолонтер сайта:
  Тенькова Зоя
  098 417 77 22
  anopartner@meta. ua

  Киевская городская детская клиническая больница №9
  ул. Копыловская, 1/7
  тел.: 468-50-70

  Bолонтер сайта:
  Ольга Сагадеева (в форуме Lely),
  8 097 303-71-05
  lely@voliacable. com
  ICQ: 208398359

  Киевская городская детская клиническая больница №10
  пр Голосеевский, 59-Б
  (044) 525-32-39

  Bолонтер сайта:
  Виталий Лункан (VituZZ)
  тел. м. 050 311-87-71
  тел. р. (044) 245-45-22(23)
  V_Lunkan@nchadvisors. kiev. ua

  Поликлиника Охматдет - центр для ВИЧ-инфицированных детей, г. Киев
  ул. Стретинская, 7/9
  (044) 272-15-91, 272-39-38

  Bолонтеры сайта:
  Лена Лабенко,
  моб. 096 860 85 56
  Паламарчук Ирина
  моб. 8 066 224-67-37

  Cайт Украинской Открытой Ассоциации Организаций, Групп и Лиц, работающих с детьми, страдающими онкозаболеваниями
  Волонтер сайта
  Люба Павлова (Охмадет)
  Тел. моб. (067) 755-55-02
  E-mail: lyu_lp@mail. ru
  или Camry87@yandex. ru

  Г. Бровары Киевской обл.


  Броварська районна дитяча лікарня, інфекційне відділення
  вул. Короленка 54а/52

  Волонтер сайта:
  Андрієнко Юлія Миколаївна
  м. т.8 050 410-53-40

  Крым


  Крымская республиканская детская клиническая больница
  Отделение гематологии
  95000 Украина, Крым,
  Симферополь, ул. Титова, 77
  тел. (0652)-24-16-97
  Волонтер сайта:
  Головченко Алена (alenaSimf)
  (066) 727-52-90, (0562) 61-54-91

  Одесса


  Городская детская больница № 3
  ул. Академика Заболотного, 26a, корпус № 3
  755-49-99 (приемная главврача)
  Главврач: Артёмова Елена Николаевна - педиатр высшей категории.

  Волонтеры сайта:
  Яна Столярова (в форуме Felicis)
  8 (066) 118-28-02,
  yana. stolyarova@gmail. com
  Марианна Кадеева (в форуме Irvago)
  8 (050)-492-42-37,
  andreys@te. net. ua

  Ровно


  Рівненська обласна дитяча лікарня
  Волонтер сайта:
  Тетяна Свірська
  моб. т. (067)4475480

  Харьков


  г. Харьков. Детские клинические больницы
  Волонтеры сайта:
  Кира Невесенко (mama_kira)
  м. тел (093) 148 34 64
  д. тел (057) 779 35 34
  Семенова Мария Александровна (в форуме - Гадя)
  тел. 8 (050) 25 35 899
  Оксанa Рубель
  тел. (067) 576 30 79
  Оксана Патриюк (в форуме Жанна_дАрк)
  (057) 714-30-19,
  8-050-403-23-43

  Хмельницкий


  Хмельницкая областная детская больница
  г. Хмельницкий,
  ул. Каменецкая, 94;
  тел.(0382) 2-10-55 Отделение нефрологии
  Обласной детский нефролог - Урбан Наталья Григорьевна,
  нефролог ХОДБ - Ковальская Елена Михайловна;

  Волонтер сайта:
  Ольга Сивопляс (097) 38 48 730,
  olga106@ukr. net

  Чернигов


  Черниговская областная детская больница
  ул. Пирогова, 16

  Волонтер:
  Вершняк Оксана - (Sonko)
  Leon0880@ya. ru
  т. (093) 909-94-33.

  Форум для родителей

  Если вы хотите стать волонтером нашего сайта и помогать больным детям, деткам-отказникам в детских домах и больницах и пр.! Пишите:
  Волонтерам сайта

  © UAUA, 2008

  Центр Сердца. Списки необходимого оборудования

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Для виконання операцій у маленьких діток необхідно використовувати свіжу кров і її компоненти. В зв’язку з тим, що в структурі центру не було передбачено відділення заготівлі донорської крові, то на даний час Центр серця має великі труднощі з діставанням свіжої крові і її компонентів. Значно полегшить таку ситуацію наявність свого відділення з оснащенням, яке дозволяє заготовляти свіжу кров, готовити всі необхідні складові її частини, а також розфасовувати її в дитячих дозах.

  Для облаштування такого відділення необхідно закупити обладнання, яке представлено в таблиці першочергової закупки під № 2, 4, 5, а також всі позиції, що перераховані в таблиці 2.

  Список первоочередного необходимого оборудования КГКБ «КГЦС»

  № пп Наименование продукции
  [ Фирма-производитель ] Цена за 1 шт., грн. Кол, шт.
  1. Ингалятор ультразвуковой NE U17 детский 18 000.00 1
  2. Стерилизатор ВК-75-01 11 000.00 1
  3. Комплект “Ver mop medical” 1 817.30 3
  4. Фильтри для удаления лейкоцитов «PALL» RC1VAE 400.00 100
  5. Кресло донорское MD - 4000
  [ «Mobile Design», США ]
  46 000.00 2

  Список необходимого оборудования для кардиохирургического КГКБ «КГЦС»

  6. Весы помешиватели в комплекте T-RAC
  [ «Terumo Europe», Бельгия ]
  ***.00 2
  7. Устройство стерильного соединения ПВХ трубок TSC-II
  [ «Terumo Europe», Бельгия ]
  ***.00 1
  8. Центрифуга напольная рефрижераторная малогабаритная для 4 комплектов мешков с кровью Rotixa 50 RS, включая 4-х местный ротор, 4 стакана 1000 мл для мешков с кровью, 4 адаптера для мешков с кровью, комплект балансиров и комплект разновесов
  [ «Hettich», Германия ]
  ***.00 1
  9. Настольная центрифуга EBA 21
  [ «Hettich», Германия ]
  ***.00 3
  10. Диалектрический запаеватель магистралей (мобильный) ЭЗМ-01
  [ «Дельрус», Россия ]
  ***.00 1
  11. ABACUS ( 18 параметров ) Автоматический гематологический анализатор ABA 18
  [ «Diatron», Австрия ]
  ***.00 1
  12. Комплект оборудования иммуно - ферментного анализатора планшето - чный(анализатор с печатным устройс - твом, автоматический промыватель со сменой промывающих растворов, инкубатор с помешивателем на 4-8 планшеток, комплект автоматических дозаторов 8- канальных - 6 шт. и 1- канальный - 6шт.) LL-90
  [ «Labline Diagnostics», Австрия ]
  ***.00 1
  13. Полуавтоматический биохимический анализатор LL-016
  [ «Labline Diagnostics», Австрия ]
  ***.00 1
  14. Цифровой гемоглобинометр HG-202
  [ «Apel», Япония ]
  ***.00 1
  15. Тромбомиксер линейный на 24 мешка AG 50 000A
  [ «LMB Technologies», Австрия ]
  ***.00 1
  16. Термостат KL 30000A для хранения тромбоцитов для AG 50000A
  [ «LMB Technologies», Австрия ]
  ***.00 1
  17. Аппарат для автоматического плазмофереза PCS2
  [ «Haemonetics», США ]
  ***.00 1
  18. Расходный комплект для получения плазмы для PCS-2 ***.00 500
  19. Холодильник MBR 107D 79 л.
  [ «SANYO», Япония ]
  ***.00 6
  20. Холодильник MDF U5411 482
  [ «SANYO», Япония ]
  ***.00 4

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Інгалятори ультразвукові необхідні дітям, для відновлення функції легень в ранньому післяопераційному періоді.

  Комплекти “Ver mop medical” – для якісної санітарної обробки палат інтенсивної терап

  Центр Сердца. Краткая история. Медицинская статистика

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Коротка історія КМКЛ «КМЦС»

  В 2007 році реалізована ідея створення європейської кардіохірургічної клініки вищого класу – на кошти Київської громади за ініціативи Київської міської влади побудований Київський міський центр серця (КМКЛ «КМЦС»). Вже на етапі проектування закладені найсучасніші технічні і медичні рішення, які дозволяють діагностувати та лікувати складні вади серця та судин. Операції на серці у новонароджених, трансплантація серця та малоінвазивна кардіохірургія на сьогодні стали можливими в стінах найсучаснішої клініки в Україні.

  Ліжковий фонд закладу нараховує 150 ліжок.
  В структурі центру є 5 відділень і допоміжні діагностичні підрозділи.
  Серед них і кардіохірургічне відділення лікування вроджених вад серця для дітей на 20 ліжок та відділення інтенсивної терапії для дітей на 12 ліжок.
  Завдяки такій структурі і кадровому потенціалу в центрі можливо надавати щорічно допомогу більше як 300 дітям з вродженими вадами серця.

  Центр серця був відкритий 21.02.2007 року.
  Перша операція була проведена 3.04.2008 року.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  На сьогоднішній день успішно зроблено понад 1500 операцій, в тому числі 132 дітям.

  Медична статистика з квітня 2008 р. по квітень 2009р.

  Зареєстровано звернень до дитячої поліклініки КМКЛ «КМЦС», 1425
  З них дітей із синдромом Дауна 38
  Надана консультативна допомога дітям, 1173
  З них:
  Дітей новонароджених і раннього віку 374
  Дітей старшого віку 799
  Дітей із синдромом Дауна 38
  З них шпиталізовано і прооперовано, 132
  В тому числі дітей із синдромом Дауна 15
  Виїздні консультації до пологових будинків та дитячих стаціонарів, 78
  З них шпиталізовано і прооперовано, 27
  В тому числі дітей із синдромом Дауна 6
  Проведено ЕХО-дослідження дітей, 1444
  З них новонароджених та дітей раннього віку, 502
  В тому числі дітей із синдромом Дауна 52
  Проведено пренатальних ЕХО-досліджень 5
  Проведено зондувань, 22
  з них дітей із синдромом Дауна 5
  Проведено КТ-досліджень, 47
  з них дітей із синдромом Дауна 4
  Проведено рентген-оглядів, 615
  з них дітей із синдромом Дауна 50
  Проведено холтерівських досліджень, 2
  з них дітей із синдромом Дауна 1

  Проект МБФ Ликар. инфонд для Киевского городского Центра сердца

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Год назад, 3 апреля 2008 года, в Киеве состоялось знаменательное событие – была успешно проведена первая операция в Киевском городском центре сердца.

  По статистике В Украине коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – один из самых высоких. С открытием Киевского городского центра сердца, построенного на муниципальные средства, сотни пациентов получили шанс на экстренную высокопрофессиональную медицинскую помощь.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Эта клиника заняла достойное место рядом с ИССХ им. Н. Амосова АМНУ и НПМЦ детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ, где детей с врожденным пороком сердца оперируют на первых днях жизни. Ведь для многих таких малышей своевременная кардиохирургическая операция является единственным способом спасти жизнь.

  Возможности этого кардиоцентра просто уникальны для Украины. Он построен и оснащен по последним мировым стандартам. В составе Центра – Консультативная поликлиника для взрослых и детей, отделение компьютерной и функциональной диагностики, диагностическая лаборатория, блок из пяти операционных, реанимационные отделения для детей и взрослых.

  Директор центра, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, Борис Михайлович Тодуров, собрал замечательную команду профессионалов, по-настоящему преданных своему делу – спасению жизней. На протяжении многих лет эти уникальные специалисты проводят международные благотворительные акции в различных странах мира ради спасения детей с врожденными пороками сердца. Египет, Багдад, Ирак, Косово, Азербайджан, Грузия – вот неполный перечень стран, в которых они проводили операции и консультации. И, конечно, сотрудники Центра ездят в другие города Украины и консультируют тех пациентов, которые не могут приехать в столицу.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  За год работы Центра Сердца было проведено более 1500 операций, из них 132 операции – детям. В детском кардиохирургическом отделении лечения врожденных пороков сердца 20 коек, оснащенных современной системой кардиомониторинга, есть отделение интенсивной терапии на 12 мест.

  Руководит работой детского отделения доктор медицинских наук, профессор Довгань. Александр Михайлович всегда внимательно относится к маленьким пациентам, консультирует и оперирует детей из детских домов и малообеспеченных семей. Подробнее о работе детского отделения вы можете узнать на официальном сайте Центра сердца.

  Неоценимо важен профессиональный подход специалистов Центра к Лечению детей с синдромом Дауна. Центр активно сотрудничает с Всеукраинской ассоциацией «Даун-Синдром». За год работы в отделении были обследованы более 50-ти детей с синдромом Дауна и проведено 16 операций по исправлению пороков сердца.

  К сожалению, из-за недостатка финансирования у Центра существуют проблемы, которые не позволяют максимально использовать технический и кадровый потенциал. Первоочередная потребность Центра – оборудование для детского отделения. В списке самого необходимого: детский ультразвуковой ингалятор для восстановления функции легких в послеоперационном периоде, стерилизатор, комплекты “Ver mop medical” для качественной санитарной обработки палат интенсивной терапии, лампа ультрафиолетового излучения для новорожденных. Общая сумма закупки может составить около 140 000 грн. С полным Списком необходимого оборудования и Медицинской статистикой Центра за год Вы можете ознакомиться на нашем сайте.

  Кроме острых проблем, перед Центром также стоит вопрос о необходимости Создания собственной станции переливания крови. Кардиохирургические операции всегда сопряжены с риском травмирования сосудов, мягких тканей, кровопотерями. Для профилактики послеоперационных осложнений у маленьких пациентов и уменьшения сроков реабилитации необходимо использовать свежую донорскую кровь. К сожалению, из-за отсутствия бюджетного финансирования, Центр так и не был обеспечен собственным донорским пунктом для заготовки свежей крови и ее компонентов с возможностью расфасовки в детских дозах. Сейчас донорскую кровь заказывают в других городских пунктах. Это существенно сказывается на пропускной способности Центра. Учитывая существующий дефицит донорской крови в городе-миллионнике, создание нового центра заготовки компонентов крови просто необходимо.

  Решение этих задач позволит сотрудникам Киевского городского центра сердца выполнять более 6 тысяч операций в год, в том числе около 300 операций – детям, и, тем самым, спасти тысячи человеческих жизней.

  В продолжение многолетнего успешного сотрудничества, МБФ «Ликар. инфонд» начинает долгосрочную благотворительную программу «Сердце, которое хочет жить» в поддержку Киевского городского центра сердца.
  Цель программы
  – сбор средств, необходимых для закупки оборудования, расходных материалов и медикаментов.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Мы призываем общественность, предпринимателей, государственные органы объединить усилия, и приглашаем всех неравнодушных людей присоединиться к нам!

  Помните, что именно Ваш вклад может спасти еще одно сердце,
  сердце, которое хочет жить!

  Концепция Социального проекта адаптации детей-сирот к взрослой жизни

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Социальный проект адаптации детей-сирот к взрослой жизни

  Участники проекта:

  • Воспитанники детских домов, школ-интернатов, Находящихся под опекой МБФ «Ликар. инфонд»
  • Спонсоры и меценаты (здесь может быть Ваше имя или название Вашей организации)
  • Благотворительная фундация (МБФ «Ликар. инфонд»)
  • Страховая компания (ЗАО «СК «УСГ «Жизнь»)

  Суть проекта:

  Накопительное страхование жизни на детей, живущих в интернатах. Страхование проводится в период, пока дети находятся еще под опекой государства, до своего совершеннолетия. В момент выхода во взрослую самостоятельную жизнь каждый ребенок получает стартовую финансовую поддержку (в виде выплат страховых сумм), обеспеченную участниками проекта.

  Цель проекта:

  Социальная адаптация детей-сирот с точки зрения профессиональной ориентации – получение образования, освоение специальности.

  Такая поддержка как получение возможности выбора профессии, выбора ВУЗа будет напрямую способствовать развитию ответственности и самостоятельности этих детей.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Накопленные с помощью благотворительных взносов средства позволят страховой компании осуществить выплаты для выпускников детских домов в виде:

  • оплаты за обучение в выбранном учебном заведении;
  • оплаты за стажировку;
  • «стипендии» (ежемесячных страховых выплат – аннуитета) на весь или хотя бы на первый этап учебы;
  • доплаты тем, кто стабильно трудится на официальной работе.

  Целевое использование средств спонсоров и меценатов:

  В связи с тем, что не все дети имеют одинаковую социальную зрелость, в рамках сотрудничества каждый из участников проекта (спонсор, благотворительная организация, страховая компания) имеет возможность:
  • стимулировать детей к достижению определенных целей (успеваемость в учебе, личная результативность, выявление индивидуальных способностей, пр.);
  • контролировать суммы и направления страховых выплат, т. е. использование этих средств.

  Благотворительная фундация на страницах сайта публикует отчеты о целевом использовании страховых выплат.

  УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

  Страховое покрытие:

 • дожитие (окончание действия договора страхования)
 • смерть (минимальное покрытие - на ритуальные услуги)
 • травматизм, госпитализация (как возможное дополнение)
 • try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Валюта страхования:

  гривна

  Страхователь:

  Благотворительная организация МБФ «Ликар. инфонд»

  Застрахованные лица:

  дети-сироты (возраст от 1 года до 18 лет)

  Выгодоприобретатель:

 • по риску дожитие - ребенок (схема выплат - на усмотрение Страхователя и спонсора)
 • другие риски – МБФ «Ликар. инфонд» (в случае смерти), медицинское учреждение (при травматизме, госпитализации).
 • Срок действия договора:

  от 1 года до 17 лет с осуществлением страховых выплат при достижении совершеннолетия.

  Территория страхового покрытия:

  Без ограничений

  Контакты:

  По вопросам сотрудничества и взаимодействия по проекту можно связаться с экспертом – Андреем Семочко
  ЗАО «Страховая компания «Украинская страховая группа «Жизнь»
  г. Киев, ул. Димитрова, 5, корп. 10-А, 8 этаж
  тел./факс +38 (044) 206 66 01
  моб. тел. +38 (050) 414 13 01
  e-mail: Andrey@UIGlife. com. ua

  Предыстория формирования Социального долгосрочного проекта опеки над выпускниками детских домов, школ-интернатов Украины

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Как много и часто мы слышим сегодня с высоких трибун от политиков, которые перестали скрывать степень своего достатка, что главное их счастье - видеть страну состоявшейся и богатой, свободной и развитой. Чтобы и им, и их детям жить и работать хотелось именно в этой стране. И это - не лирика, а экономический расчет своего же будущего.

  Нельзя чувствовать себя по-настоящему состоявшимся человеку, живущему в стране, где бедность - оправдание всему. И эта бедность - не только вопрос разбитых донельзя дорог, изношенности и взрывоопасности систем жизнеобеспечения, очередей за выплатой частички давно утерянных вкладов... Это - ставшая привычной необязательность тех, кому нечем платить, безответственность тех, кому нечем лечить, бессилие тех, кому не на что учить. Это - и неулыбчивые лица недосмотренных пожилых людей, агрессия и бесконтрольность подростков и ставшие, как ни страшно это произносить, привычными стаи бездомных детей...

  От такого будущего не скрыться ни за высоким забором собственного замка, ни за далекой границей благополучных государств. На самом деле, будущего, которому нечего терять, надо смертельно бояться.

  Брошенные дети, лишенные родительского тепла - история трагичная и отдельная. По разным подсчетам из официальных источников их в Украине от 110 до 200 тысяч. Разброс в цифрах - огромный, а за каждой единицей - человеческая жизнь тех, кто завтра станет взрослым, завтра станет рядом с Вами, рядом с Вашими детьми.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Картина, конечно, меняется сегодня. По мере взросления общества, роста благосостояния отдельных его граждан, до самых дальних и заброшенных детских домов добираются спонсоры и благодетели. Ремонтируются корпуса, налаживается питание, кому-то везет выезжать на экскурсии.

  За последние несколько лет даже вопрос усыновления брошенных детей сдвинулся с мертвой точки. Мы повсюду можем видеть социальную рекламу, которая пусть и неконкретно, но постепенно приучает случайного читателя к мысли, что таки "чужих детей не бывает". И за 6 лет нашего непосредственного участия в процессе мы отмечаем очень положительную картину, когда в отделениях больниц, где находились до 170 брошенных детей, остаются сейчас до 10 с самым сложным букетом наследственных болезней.

  Но не всем детям счастливится обрести семью и растут они на хлебах государства. За годы благотворительной опеки их глобальная проблема нам увиделась шире. На наших глазах дети взрослели и покидали стены интернатов. Покидали, в сущности, в никуда. По достижении совершеннолетия опека государства над ними заканчивается и дальше каждый из них предоставлен только себе. Не имея социального опыта, простых навыков жизни в семье, без практики решения таких привычных вопросов, как распоряжение собственными деньгами, необходимость за все платить, забота о благополучии и здоровье близких, и, хуже того, привыкнув, что все их жалеют, и все им должны - они оказываются не готовы к новым условиям жизни. Мы знаем разные дальнейшие их судьбы.

  Сегодня мы создали новый социальный проект по опеке над взрослеющими детьми. Суть проекта - в накопительном страховании жизни детей, живущих в интернатах. Страхование проводится в период, пока дети находятся еще под опекой государства, до своего совершеннолетия. А, сопровождая их во взрослую самостоятельную жизнь, мы готовы предоставить им стартовую поддержку в виде выплат страховых сумм.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Но просто деньги - не всегда реальная помощь, особенно тем, кто не имеет ни малейшего опыта обращения с ними. Наши программы страхования на выходе предусматривают как стимул к дальнейшему профессиональному образованию, совершенствованию полученных знаний и развитию ответственности и самостоятельности - выплаты в виде оплаты за обучение в выбранном учебном заведении, дополнительной стипендии, тем кто продолжил учебу, доплаты тем, кто стабильно трудится на официальной работе. Так как мы по многу лет работаем с каждой нашей школой-интернатом и персонально знакомы с детьми, то страховые выплаты будут расписаны рационально по индивидуальным договорам. Мы привыкли нести социальную ответственность за деньги спонсоров и меценатов.

  Наша цель - этим проектом инициировать новую практичную заботу о становящихся совершеннолетними, но совсем еще не взрослыми, и, уж точно, не самодостаточными детьми, растущими без семьи, без близких, без пожизненной человеческой поддержки.

  Мы приглашаем руководителей крупных, средних, малых предприятий, бизнесменов и состоятельных людей приссоединиться к сотрудничеству с нами.

  Мы приглашаем страховые компании не только добавить к перечню своих коммерческих программ страхования специфическую программу страхования жизни детей, начинающих взрослую жизнь с интернатной скамьи. Мы приглашаем включиться в конкурс по выработке наиболее эффективной программы социальной защиты таких детей до момента их реального становления. Мы готовы сотрудничать со всеми, для кого социальная ответственность - внутренняя норма мышления, а не рекламная необходимость.

  Мы рады тому, что уже на первом этапе становления проекта мы нашли взаимопонимание и очень практичный отклик у профессионалов страхования жизни - Украинская Страховая Компания Жизнь....

  Все наши дела и действия, документальные сериалы нашего персонального участия можно прочесть и увидеть на сайте фундации - www. likarinfund. org. Там же - перечень наших давних партнеров, кто без громких слов и за просто "спасибо", привносил вместе с нами свою так необходимую детям долю своего участия.

  Мы ценим любую Вашу помощь и будем рады любому Вашему участию!
  Спасибо за Ваш небезразличный вклад!

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  С искренней Верой в силу Единения,
  Елена Костюкова,
  Президент Международной благотворительной фундации Ликар. инфонд

  Мы не ожидаем Будущего, мы его Создаем! Мы помогаем создавать будущее Детям! Детям, взрослеющим БЕЗ родительской опеки. Мы страхуем их СТАРТ во взрослую жизнь! ИХ СТАНОВЛЕНИЕ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

  Некоторые итоги 2008 года

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  За период 2008 г. усилиями волонтеров „Ликар. инфонд" были успешно осуществлены такие проекты и акции:

 • “Открытые двери детской реанимации” - родителям, дети которых находятся в реанимации, разрешено посещать своих малышей в тяжелые минуты их жизни. Постоянно ведется разъяснительная деятельность, среди родителей болеющих детей, касательно прав пациентов.
 • Пошив специальных детских фиксирующих повязок, для облегчения процедуры “капельница”, и распространение их в реанимационных отделениях детских больниц.
 • “Дом малютки в г. Боярка, Киевская область” - проведен благотворительный аукцион среди форумчан сайта “УАУА. инфо”. Средства, собранные с аукциона, переданы на нужды Домов малютки Боярки и Новограда-Волынского (Житомирская область).
 • “Помогите Даниилу жить завтра”- участие в благотворительной выставке-продаже с целью сбора средств на лечение онкобольного ребенка Дани Пшеничного (врождённая парциальная 1 ростковая красноклеточная анемия Даймонда-Блэкфонда). Не без нашего активного участия, Дане была проведена неродственная трансплантация костного мозга в клинике Хадасса (Израиль).
 • “Помощь Ирине Гавришевой” - сбор средств на лечение социально-активной девушки, которая, по причине тяжелейших заболеваний (тимома и миастения), передвигается в инвалиднй коляске. На собранные деньги Иру прооперировали в клинике г. Мюнхен (Германия). Теперь она даже может немного ходить (с опорой на ходунки).
 • “Помощь Тане Юзепчук” - сбор средств на прохождение реабилитации девочке, страдающей ДЦП, в “Центре помощи детям с ДЦП доктора Козявкина” (г. Трускавец, Украина). Собранная сумма была передана семье девочки и потрачена по назначению.
 • “Помощь Василию Радченко” - сбор средств на проведение операции на сердце и приобретение необходимых для этого материалов директору “Новоград-Волынского Дома ребенка для детей с особенными потребностями”. С нашей помощью, деньги были собраны, а операция - проведена успешно и своевременно.
 • “Помощь Юрочке Бражнику” - сбор средств киевскому ребенку, от которого отказались родители, для проведения операции на сердце. Благодаря активной работе волонтеров и в кратчайшие сроки собранной сумме, Юрочку успешно прооперировали в одной из клиник г. Берлин (Германия). И, самое главное, - у малыша появились новые любящие родители!
 • “Помощь Игорю Олексюку” - проведение благотворительной выставки-продажи с целью сбора средств на лечение онкобольного мальчика - Игоря Олексюка (острый миелобластный лейкоз (M1 по FAВ) в клинике г. Минск (Беларусь). Собранные деньги переданы семье ребенка.
 • “Помощь Дариночке Гладкой” - сбор средств на прохождение дельфинотерапии ребенку с ДЦП в г. Одесса (Украина). Деньги были собраны и потрачены родителями девочки по прямому назначению.
 • “Помощь Интернату в г. Калиновка, Запорожская область” - сбор средств с целью улучшения условий жизни и развития умственно-отсталых детей. Собранные деньги переданы волонтерам области.
 • Проведениие регулярных выставок творческих работ онкобольных детей по сбору средств на их лечение. Приобретение необходимых материалов для занятий арт-терапией, которые регулярно проводятся волонтерами „ЛИКАР. ИНФОНД" в онкогематологических отделениях наших подопечных больниц. Активное привлечение внимания общества к проблемам донорства и детской онкологии в стране.

  Помимо указанных проектов, наши волонтеры оказывают постоянную помощь своим подшефным больницам и детским домам.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  К сожалению, из государственного бюджета выделяется ничтожно малая сумма на поддержание нормального функционирования такого рода заведений.

  К счастью, нам на помощь приходят спонсоры, — коммерческие организации и частные лица. Благодаря их милосердию и неравнодушию, были проведены ремонты в нескольких отделениях наших больниц и помещениях детских домов. Остальные проблемы также решаются при участии спонсоров, которых активно привлекают наши волонтеры.

  Все представители „ЛИКАР. ИНФОНД" регулярно посещают заведения, находящиеся под их опекой, и стараются обеспечить детей, живущих без родителей, практически всем необходимым для поддержания нормального уровня жизни. Сегодня волонтеры „ЛИКАР. ИНФОНД" постоянно заботятся о брошенных детях 27 школ-интернатов и приютов по всей Украине. Среди тех, кто находится под нашей опекой, свыше 700 детей станут выпускниками в 2009 году. Все эти цифры растут каждый день.

  Поддержка талантливых детей - присоединяйтесь! - 4 интернет-издания, 08.05.2009

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Поддержка талантливых детей – присоединяйтесь!
  | Комп&ньоН online Поддержка талантливых детей – присоединяйтесь!
  | Ricardo Поддержка талантливых детей – присоединяйтесь!
  | Страхнадзор Поддержка талантливых детей – присоединяйтесь!
  | Tristar Твой финансовый навигатор

  поддержка талантливых детей – присоединяйтесь! - 4 интернет-издания, 08.05.2009 - изображение №1

  ЗАО «АСК «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» совместно с компанией «ИНГО Украина» и при поддержке Международной Благотворительной Фундации "Ликар. инфонд" запустила долгосрочный проект индивидуального накопительного страхования жизни детей-сирот из детских домов Украины.

  09.04.09г. АСК «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» запустила долгосрочный проект индивидуального накопительного страхования жизни детей-сирот из детских домов Украины.

  Для реализации данного проекта были застрахованы трое детей в возрасте 12-13лет из детского дома «Горобинка» по программе накопительного страхования жизни «Копилочка». Согласно условиям данной программы каждый из застрахованных детей гарантированно получит 20000 грн. по достижению ими 18 лет.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  По окончанию срока действия договора по программе «КОПИЛОЧКА», накопленные средства могут быть использованы застрахованными лицами в разных направлениях, основными из них есть:

 • Оплата за обучения (единовременно или поэтапно на протяжении 5 лет);
 • В качестве частичной оплаты за жилье, которое приобретается;
 • Формирование капитала на другие цели.

  Учитывая современные реальные условия жизни воспитанников детских домов, проект обращает внимание общественности на необходимость поддержки их при вступлении во взрослую жизнь. Этот проект - результат объединения усилий людей, которые понимают суть проблемы восстановления национального генофонда.

  Цель проекта - предоставление материальной поддержки с помощью накопительных программ перспективным детям из детских домов, чей безусловный талант и способности в разных областях науки и искусств не смогут быть раскрыты и реализованные в условиях существующей системы воспитания и образования без дополнительных усилий людей доброй воли.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Компания надеется, что ее пример поможет другим предприятиям определиться с вопросом направлений развития социальной ответственности бизнеса, присоединиться к данному проекту и поддержать будущее детей, которые крайне нуждаются в общественном внимании.

  ЗАО "Акционерная страховая компания "ИНГО Украина ЖИЗНЬ" входит в состав международной страховой группы «ИНГО». Учредителями "ИНГО Украина ЖИЗНЬ" выступили три страховые компании. "Ингосстрах" (Россия), которому принадлежит 40% акций украинского страховщика, АСК "ИНГО Украина" и ООО "Страховая компания "Ингосстрах ЖИЗНЬ" (Россия) - по 30% акций. Лицензия на осуществление деятельности по страхованию жизни получена в ноябре 2007г,

  МБФ «Ликар. инфонд» – международная благотворительная фундация, обединяющая более 60 волонтеров из 20 областей Украины, ведущих свою деятельность с 2002 года. Миссия МБФ «Ликар. инфонд» – это благотворительная помощь детям, лишенным родительской опеки (воспитанникам детских домов, интернатов, приютов), малышам-отказникам в столичных и областных больницах, а также семьям, дети которых нуждаются в дорогостоящем лечении. Фундация делает максимально возможное, чтобы обеспечить им, часто одиноким и нуждающимся в помощи, поддержке, счастливое детство.

  З миру по монетці - Вечірній Київ, 18.03.2009

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; З миру по монетці
  | Вечірній Київ - Київська мунiципальна газета

  газета вечерний киев про акцию ликар.инфонд

  Благодійна акція «Збирай монетки – подаруй життя дітям» зібрала понад 50 тисяч гривень для онкохворих хлопчиків та дівчаток

  «Копійчану» акцію для порятунку маленьких пацієнтів з відділення дитячої онкогематології Наукового центру радіаційної медицини (НЦРМ) доброчинці влаштували вперше. Гроші для дітлахів збирали протягом місяця. Як розповідають організатори, спеціально виготовлені акційні листівки передавалися з рук до рук або ж переходили від однієї організації до іншої. Свій дебют філантропи не можуть назвати невдалим, навіть навпаки – на такий ажіотаж навколо акції, за словами її організаторів, не чекали. «Відгуків на наші заклики допомогти було дуже багато. Навіть зараз нам продовжують дзвонити люди. Вони просять, аби ми зробили цю акцію безстроковою. – розповідає координатор заходу Лариса Слюнченко. – Зібраних копійок було десь кілограмів з 200! Звісно, жертвували також і паперові купюри». Фінансовими донорами для онкохворих стали не тільки дорослі, а навіть діти. До речі, останні віддавали на благодійність свої скарбнички з монетами, які збирали від самого дитинства.

  Коли доброчинці запропонували допомогу, завідувачка відділення Олена Кузнєцова одразу склала перелік потреб. На всі зібрані кошти для НЦРМ було придбано ліки для хіміотерапії та високоточний інфузіомат. Адже медпрепарати, крім того що дуже дорогі, ще й закінчуються надзвичайно швидко. «Працювати доводиться в умовах жорстких обмежень. Фінансування – невелике. А лікування онкохворої людини сьогодні – надзвичайно дороге. Навіть два-три роки тому пролікувати пацієнта з лейкемією коштувало майже 100 тисяч гривень. Тому наш заклад не може стовідсотково забезпечити маленьких пацієнтів усім необхідним, – зазначає лікар. – На щастя, у кожної з наших мам є волонтер, який допомагає їм і морально, і фінансово. Великий відсоток наших хворих ми лікуємо за спонсорські кошти».

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  А про медобладнання годі й казати. Воно – дорожче за ліки. Тож і спонсорів таких знайти ще важче. Проте тепер, каже Олена Євгенівна, їх відділенню буде хоч трохи легше – з новим автоматичним інфузіоматом. «Такий прилад у нас лише один на обидва поверхи відділення, тобто на 40 ліжок, – продовжує пані Кузнєцова, – а медсестер – усього дві-три. Зрозуміло, що прослідкувати за всіма хворими, яким у той чи інший день «крапають» хімію, вони не можуть».

  Інфузіомат, у свою чергу, дозволяє точно відміряти і ввести в організм хворої дитини необхідну кількість препаратів. Якщо ж щось пішло не так, або ж процедуру закінчено, інфузіомат видає звуковий сигнал, який і сповіщає про це маму дитини чи медсестру.

  Як розповіла лікар, з таким апаратом – набагато легше і матерям, і медперсоналу. Адже зараз у відділенні проводять хіміотерапію здебільшого «дідівським» методом, тобто через класичні крапельниці на штативі. А матері та медсестри змушені самостійно вираховувати кількість необхідних мілілітрів хімії, час та слідкувати за усім процесом введення.
  Маленький онкохворий Максим Виливок лікується у відділенні вже третій рік поспіль. Його мама Антоніна жартує: за весь цей час «хімій» було так багато, що її син навіть навчився читати. Якщо ж серйозно, то було важко. «Коли не було автоматичного інфузіомата, то інколи доводилося вночі, кожні півгодини чи годину, прокидатися і дивитися, чи все в порядку. Це дуже втомлює, – розповідає мама онкохворого хлопчика пані Антоніна. – А якщо Максим випадково не так поворухнеться, то «хімія» перестає «крапати». Тому ми, зазвичай, з ним лежали в такі дні. Зараз же він може спокійно собі гратися, рухатися як завгодно, і це не завадить його лікуванню». А от говорячи про гроші, Антоніна зітхає ще більше, адже один флакон підтримуючого препарату для її сина може коштувати 2000 гривень. «Що назбирають вдома, те надсилають нам, – каже жінка. – Проте самотужки, без волонтерів, благодійників подужати все практично неможливо».

  Значення благодійницької допомоги у відділенні вже давно не применшують. Вона вкрай необхідна, адже здебільшого саме доброчинці і допомагають батькам та маленьким пацієнтам у скрутних ситуаціях.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  14 июля. Катеньку Матроскин, с Днем Рождения!

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Вязовченко Тарас Анатольевич

  Дорогая Катенька!
  Матроскин! Друг!

  14 июля. катеньку матроскин, с днем рождения! - изображение №1

  От всей души наша команда поздравляет тебя с ЮБИЛЕЕМ!
  Надеемся, что праздник в компании Матроскиной команды удался и ты полная сил приступила к исполнению своих рутинных трудовых обязанностей!

  Мы очень рады, что в нашей команде есть вот такое вот сокровище с бессменным помощником в лице Василия!

  Ты наша постоянная палочка-выручалочка и уж никто не удивляется, когда на помощь приходит Матроскин!

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Катенька, от души хочется пожелать тебе удачи, счастья, профессионального роста, здоровья крепкого твоему сыночку и всей твоей семье! Будь счастлива, Катюша! Ты прекрасный человечек, и мы очень рады, что ты с нами 

  14 июля. катеньку матроскин, с днем рождения! - изображение №2

  P. S. Спасибо Эдуарду Успенскому за любезно предоставленный образ 

  Правление и руководство

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  НАПРАВЛЕНИЯ и РУКОВОДСТВО Фундации Ликар. инфонд

  Костюкова Елена Президент Фундации
  Вильчинская Татьяна Директор направления
  «Медицинская помощь детям Украины»
  Мануилова Наталья Директор направления «Социальная помощь детям без родительской опеки»
  Слюнченко Лариса Директор направления
  «Реформы и инициативы»
  Лебец Наталья Директор направления
  «Волонтерское движение»

  ПРАВЛЕНИЕ Фундации Ликар. инфонд

  Костюкова Елена Глава Правления
  Вильчинская Татьяна Член Правления
  Мануилова Наталья Член Правления
  Слюнченко Лариса Член Правления
  Скляренко Элина Почетный Член Правления

  НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ Фундации Ликар. инфонд

  Недильчак Светлана Глава Наблюдательного Совета
  Братчик Виктория Член Наблюдательного Совета
  Шкуренко Лариса Член Наблюдательного Совета

  Помощники волонтеров LIKAR. INFUND (г. Киев, Левый Берег)

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  Фамилия, имя - ник в форуме Моб. телефон Электронный адрес Микрорайон
  помощники волонтеров likar.infund (г.киев, левый берег) - изображение №1
  1 Анна Пивовар - anette_82 8 050 355 75 57 U_anette@mail. ru Русановка
  помощники волонтеров likar.infund (г.киев, левый берег) - изображение №2
  2 Ирина Чижевская - mamy_lia 8 044 568 08 91 zabavca@meta. ua Ленинградская пл.
  помощники волонтеров likar.infund (г.киев, левый берег) - изображение №3
  3 Наташа - Drakosha 8 066 740 21 73 Alfnata@i. com. ua М. Дарница
  помощники волонтеров likar.infund (г.киев, левый берег) - изображение №4
  4 Ольга Андриенко - Бараболис 8 096 232 02 66 Olga_andrienko@mail. ru Красный Хутор
  помощники волонтеров likar.infund (г.киев, левый берег) - изображение №5
  5 Кристина - Зернышkо 8 044 559 75 67 Luchik2233@rambler. ru Ленинградская пл.
  помощники волонтеров likar.infund (г.киев, левый берег) - изображение №6
  6 Анна Цилюрик - Мама_Даши 8 096 116 07 60 Annazh@ukr. net Харьковский

  Задачи Фундации «Ликар. инфонд»

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  ЗАВДАННЯ ФУНДАЦІЇ ЛIКАР. IНФОНД

  Для досягнення своєї статутної мети Фундація вирiшуватиме такi завдання:

  • участь у наданні медичної допомоги та здійсненні соціального догляду за дiтьми, позбавленими батьківської опіки, з малозабезпечених чи кризових сімей, хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
  • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання будь-якої допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
  • сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;
  • сприяння забезпеченню захисту життя та здоров'я через державні програми та програми інших організацій, діючих в рамках законодавства України;
  • сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя;
  • сприяння практичному здійсненню регіональних та місцевих програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
  • співробітництво із засобами масової інформації з метою висвітлення процесів та проблем, що існують та проходять у суспільстві і відображають проблеми міста та регіону;
  • подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
  • сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
  • розвиток наукових досліджень та інноваційної діяльності;
  • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;
  • подання допомоги талановитій творчій молоді;
  • встановлення іменних стипендій для талановитої молоді;
  • підтримка культурних ініціатив міст і регіонів;
  • сприяння збереженню пам’яток історії, культури, духовного надбання міст та регіонів;
  • допомога в організації конкурсів, концертів, виставок, вернiсажiв, фестивалiв, ярмарок, аукцiонiв, випуску благодiйних грошово-речових лотерей, кошти вiд яких використовуватимуться на фiнансування цiлей Фундації;
  • об'єднання зусиль активістів правозахисного руху для здійснення діяльності, спрямованої на захист законних прав та інтересів дітей, пацієнтів, лікарів, незалежно від їх національного та соціального походження, релігійних, політичних та інших переконань;
  • розробка і висунення пропозицій щодо покращення стану справ у галузі захисту прав дітей, пацієнтів, лікарів;
  • припинення порушень прав дітей, пацієнтів, лікарів;
  • діяльність щодо сприяння приведенню законодавства України і практики його застосування в сфері охорони здоров’я, материнства, дитинства у відповідність з міжнародними стандартами з прав людини;
  • сприяння розвитку та підвищенню правової культури населення;
  • захист та сприяння у реалізації прав, свобод та законних інтересів осіб, що потребують допомоги;
  • надання консультативної допомоги на безкоштовній основі, сприяння правовій обізнаності осіб, що потребують допомоги;
  • збір та аналіз інформації щодо додержання та захисту прав людини, інформування громадськості, органів державної влади та управління про ситуацію щодо зазначеного питання;
  • надання безкоштовних юридичних консультацій громадянам щодо захисту їх прав, представництво інтересів громадян в судах, органах державної влади та управління, в тому числі сприяння та допомога в реєстрації авторських прав, реалізації та захисті прав інтелектуальної власності;
  • проведення роботи зі зверненнями громадян, надання громадянам різноманітної консультативної допомоги в різноманітних галузях суспільного життя;
  • діяльність у сфері навчання та освіти з прав людини шляхом проведення семінарів, круглих столів, шкіл, диспутів, конференцій, лекцій, бесід і інших форм навчання, а також допомога в організації вивчення основ прав людини в закладах освіти;
  • інформаційна, організаційна та матеріальна підтримка діяльності груп правозахисників і окремих активістів правозахисного руху;
  • сприяння побудові в Україні демократичної правової держави, заснованої на принципах забезпечення прав людини;
  • сприяти швидкому поширенню інформації про завдання Фундації, та про підсумки їх реалізації;
  • подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
  • проведення рекламних кампанiй власних заходiв;
  • самостійне або спільно з державними органами і громадськими об’єднаннями проведення конференцій, з’їздів, семінарів, творчих вечорів та інших заходів, що не суперечать завданням та меті діяльності Фундації;
  • органiзацiя будь-яких власних заходiв, проведення яких відповідає меті створення Фундації;
  • фiнансування та спонсорська пiдтримка заходiв, що здiйснюються рiзними органiзацiями з метою, що вiдповiдає завданням Фундації;
  • фінансування програм, що сприяють захисту життя та здоров'я людей, що потребують допомоги;
  • участь у фiнансуваннi благодійних акцiй, проектiв, програм;
  • розвиток взаємозв’язків та співробітництва з благодійними фондами та іншими фундаціями i фізичними особами в Україні та за її межами, вивчення їх досвiду;
  • пропаганда ідей меценатства;
  • iншi завдання, що пов'язанi з метою дiяльностi Фундації та не суперечать чинному законодавству України.

   Цели создания Фундации «Ликар. инфонд»

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   МЕТОЮ (ціллю) СТВОРЕННЯ ФУНДАЦІЇ є:

  • здiйснення благодiйної дiяльностi, спрямованої на надання матерiальної, фiнансової та іншої Допомоги дітям, що знаходяться у дитячих будинках, сиротинцях, школах-інтернатах та інш. відповідних установах; cприяння обдарованій молоді в розвитку її талантів в усіх сферах діяльності, збереження і розвиток культурних цінностей і традицій, підтримка молодих дарувань в усіх галузях мистецтва; допомога обдарованим митцям в набутті належних умов творчості та життя; захист та сприяння у реалізації прав, свобод та законних інтересів цих осіб, гарантованих Конституцією України.

  • здiйснення благодiйної дiяльностi, спрямованої на надання матерiальної, фiнансової та іншої Допомоги хворим дітям, позбавленим батьківської опіки чи від них відмовились батьки, що знаходяться у лікарнях і потребують такої допомоги; хворим дітям, що їхні батьки не взмозі забезпечити лікування і гідне життя; захист та сприяння у реалізації прав, свобод та законних інтересів цих осіб, гарантованих Конституцією України.

  • вивчення існуючих нагальних проблем в сфері охорони здоров’я, материнства і дитинства, організація публічного обговорення ситуації в регіонах, Ініціалізація змін до законодавства щодо забезпечення прав дітей, пацієнтів, лікарів, сприяння поширенню інформації щодо прийняття та впровадження висунутих ініціатив, інформування населення про їх права, організація добровільних просвітницьких та навчальних заходів.

   Лариса Слюнченко - Малыш:: Золотое сердце IVсезон - Твой Малыш, №3, 2009

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Лариса Слюнченко

   золотое сердце. лариса слюнченко

   Хочу рассказать об удивительной женщине Ларисе Слюнченко, волонтере сайта и МБФ «Ликар. инфонд».
   Она дарит тепло своего сердца малышам из подшефных детских домов и больниц. Кроме того, она является организатором программ помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Но и это еще не все! В душе Ларисы горит огонь, который зажигает самые широкомасштабные национальные проекты и реформы здравоохранения в Украине.
   У этой женщины непростая судьба – жизнь поставила ее лицом к лицу с ситуацией, из которой победителем выйдет не каждый. Лариса же нашла в себе силы на то, что казалось невозможным, и теперь помогает бороться с трудностями другим людям. Я знаю, что у этого человека действительно золотое сердце!
   Татьяна Вильчинская, Киев

   Много ли вы знаете людей, посвятивших себя детям? Брошенным, тяжело больным, попавшим в сложную ситуацию... Немного? Знакомьтесь: Лариса Слюнченко, волонтер
   Наша героиня – яркий пример тому, насколько кардинально в один момент может измениться жизнь человека. Жила-была обычная девушка, вышла замуж, родила дочь. Все бы хорошо, пока не случилось непоправимое: малышка тяжело заболела и ушла из жизни...
   Однажды на сайте для родителей «Ликар. инфо» Лариса прочитала, что Боярский Дом ребенка нуждается в продуктах. Это заставило вздрогнуть сердце, ведь ранее она никогда не соприкасалась с чужой бедой. Захотелось помочь. Вместе с мужем она привезла продукты. А увидев светлые личики ребятишек, решила, что будет приезжать сюда вновь и вновь.
   Наступил момент, когда супруги приняли решение об усыновлении. Дочку Наташеньку они нашли в одной из больниц Киева. Нашу героиню ожидало новое открытие: оказывается, большинство детских отделений для отказничков находятся в ужасном состоянии. Недолго думая, она разместила призыв о помощи на сайте, и добрые люди откликнулись. Были закуплены кроватки, матрасики.
   Но и это еще не все! По электронной почте Лариса активно переписывается с родителями, потерявшими детей. «Только человек, переживший такое горе, способен понять и поддержать другого», – считает наша героиня. Помощь от этой удивительной молодой женщины – советы, адреса, слова ободрения, подсказки – получают и люди, решившие усыновить ребенка.
   «Вскоре стало очевидным, что нужно создавать общественную организацию, которая будет представлять интересы детей и родителей. Ведь очень часто их права нарушаются: маму не пускают к ребенку в реанимацию, не говорят, какая операция намечена, просто не информируют о состоянии малыша...»
   Побывав за границей (когда пыталась спасти дочь), Лариса видела, как действуют там.
   Цель достигнута! Теперь Лариса – соучредитель Международной благотворительной фундации «Ликар. инфонд». Вся работа, которая проводилась ранее на сайте, обрела более четкие очертания. К тому же появилось больше возможностей помочь.
   «Представительства во всех областях Украины и за рубежем – это шансы связываться с европейскими клиниками, привлекать ресурсы из других стран, получать консультации».
   Последний грандиозный успех фундации – помощь детдомовскому мальчику Коле, страдавшему тяжелейшим заболеванием. Благодаря размещению информации на сайте ему была сделана операция за границей. Теперь чудный мальчик просто нарасхват у потенциальных усыновителей.
   «Когда ты видишь, что конкретный ребенок имеет шанс стать здоровым, учиться, то понимаешь: за это стоит бороться!»
   А ведь многое начинается с волонтеров, которые обращают внимание на детские дома, нуждающиеся в помощи, на больных деток, семьи, которые попали в сложную ситуацию... Наша героиня уверена: «Иногда всего-то и требуется, что заметить определенную проблему, дать знать о ней другим – и помощь не заставит себя долго ждать».
   Да, сейчас существует много благотворительных фондов, но уникальность этой организации в том, что здесь соблюдается традиция сайта «Ликар. инфо» – беско-рыстная помощь, основанная на доверии!
   «Возникла мысль проводить сеансы арт-терапии в онкоцентре. Родители передают альбомы, краски. Находится мама, готовая посвятить 2 часа в неделю больным деткам... Процесс пошел. Вот так легко: появилась идея – нашлись возможности».
   Лариса является координатором еще одной акции: «Собери монетки – подари жизнь деткам». Ее цель – донести до взрослых и ребят мысль о том, что даже пару копеек, игрушка, конфетка очень значимы. «Достаточно сделать чуть-чуть, чтобы кому-то помочь...»
   А сколько еще проектов и акций впереди! Такие люди, как Лариса и ее коллеги-волонтеры, не дают нам забыть о самом главном – о сострадании и любви к ближнему.

   5 принципов нашей героини
   • Быть настоящей, оставаться самой собой.
   • Верить в лучшее и любить жизнь.
   • Все, что делается, – в память о прошлом и ради будущего.
   • Помогать детям и родителям, попавшим в беду.
   • Помнить о том, что каждое событие в нашей жизни имеет смысл. Нужно только понять, чему именно мы должны научиться.

   Рейтинг: 1033 голосов

   var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

   LIKAR. INFUND как закономерный результат многолетней благотворительной активности форумчан

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Друзья!

   В 2008 году общественные и благотворительные инициативы форумчан сайтов Www. и Www. uaua. info обрели новую форму – в сентябре прошлого года была официально зарегистрирована Международная благотворительная фундация «Ликар. инфонд».

   История МБФ «Ликар. инфонд» началась в 2002 году с небольшой группы инициативных людей. Их объединила общая идея благотворительной помощи детям, лишенным родительской опеки (воспитанникам детских домов, интернатов, приютов), малышам-отказникам в столичных и областных больницах, а также семьям, дети которых нуждаются в дорогостоящем лечении.

   var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

   Постепенно команда активистов «Ликар. инфонд» пополнялась новыми людьми из разных регионов. Сейчас в нашей команде более 60 волонтеров из 20 областей Украины.

   Активная волонтерская деятельность, дополненная желанием достичь позитивных сдвигов в социальной и медицинской сфере, закономерно привели к необходимости получения юридического статуса.

   Миссия МБФ «Ликар. инфонд» - это, прежде всего, ДЕТИ, забота об их правах, здоровье, благополучии. Мы делаем максимально возможное, чтобы обеспечить им, часто одиноким и нуждающимся в помощи, поддержке, счастливое детство.

   В нашей деятельности мы выделили четыре основных направления работы:

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Медицинская помощь детям Украины

   В рамках этого направления мы оказываем адресную помощь детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. Онкология была выделена в отдельное направление и теперь этими детками занимаются опытные волонтеры на базе ассоциации «Жити завтра».

   Одним из значительных успехов команды МБФ «Ликар. инфонд» было проведение первого этапа акции «Собери монетки – подари жизнь деткам». Благодаря живому отклику и активной поддержке форумчан мы собрали более 52 тысяч гривен в поддержку детей, проходящих лечение в радиологическом центре Киева . Мы будем продолжать эту акцию, и собирать средства для решения других важных задач, требующих общественного участия.

   Кроме того, мы рады сообщить вам, что наша фундация приняла участие в конкурсе благотворительных проектов Международного женского клуба, и в апреле мы выиграли грант на 98 600 гривен. Мы гордимся нашей победой, тем более что это наше первое участие в грантовых программах. На полученные средства будет закуплено оборудование для НЦРМ (Чернобыльский центр), и это станет уместным подарком центру ко Дню памяти чернобыльской трагедии.

   Социальная помощь детям, лишенным родительской опеки

   Наша деятельность направлена на предоставление информационной, материальной, финансовой и просто человеческой поддержки деткам в детских домах, интернатах, приютах, отказникам в больницах. Одним из самых важных аспектов в работе с воспитанниками подобных учреждений является подготовка детей к самостоятельной жизни вне казенных стен. Ведь они не приспособлены принимать решения, отвечать за свою жизнь, отстаивать свои права. Часто они не знакомы с самыми простыми вещами, с которыми в жизни будут сталкиваться постоянно. Мы разрабатываем программу содействия талантливым и целеустремленным воспитанникам детских домов в виде помощи в выборе будущей профессии, подготовке к поступлению.

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Продолжая давние традиции, большое внимание мы будем уделять реализации самого главного детского права – права на семью. Как много раз мы с Вами были свидетелями историй усыновления от самого начала и до полной адаптации семьи, которая принимает ребенка. Мы видим, что путь этот еще очень тернист. Чтобы облегчить его, мы планируем создание школы усыновителей.

   Реформы и инициативы

   С 2007 года мы активно сотрудничаем с Министерством здравоохранения для улучшения ситуации в детской медицине. Нашей задачей мы видим изучение актуальных проблем в сфере охраны здоровья, материнства и детства, организация публичного обсуждения, инициация изменений в законодательстве касательно обеспечения прав детей, пациентов, врачей, распространение информации о правах граждан. Один из важных проектов – разработка приказа о соблюдении профессиональной этики в детских отделениях реанимации и интенсивной терапии. В приказе будут прописаны права родителей на получение полной информации и порядок подписания информированного согласия на оказание медицинской помощи, правила посещения детей и пребывания родителей с детьми в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

   Волонтерство

   В рамках нашей деятельности мы стремимся привлечь внимание всех слоев общества к актуальным проблемам детства путем взаимодействия со СМИ, государственными органами, широкими кругами общественности.

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Мы много раз убеждались, что нужна и важна разная помощь – как регулярная поддержка бизнесом социальных проектов, так и активная волонтерская помощь профессионалов в виде бесплатных услуг, консультаций.

   Наше волонтерское движение объединяет обычных людей разных возрастов, социального статуса, профессий. Все они находят время и силы для того, чтобы помочь детям, которые в этом остро нуждаются. Недавно мы организовали Волонтерский центр для привлечения, координации и поддержки таких добровольных помощников Фонда.

   Мы призываем всех желающих присоединиться к нашей команде.
   Нам нужны юристы и психологи, организаторы мероприятий и журналисты, дизайнеры и программисты, переводчики и педагоги, водители со своим автотранспортом и диспетчеры.
   Все Ваши знания и умения очень пригодятся в наших проектах. Нам нужна ваша помощь!

   По всем вопросам, касающимся работы фундации, вы можете обращаться к руководителям направлений:

   • Медицинская помощь детям Украины:
    Татьяна Вильчинская (Ирбис)
    тел. (050) 331-3129 (моб). или (044) 231-3129
    tvil@i. com. ua

    Социальная помощь детям, лишенным родительской опеки:
    Наталья Мануилова (BogdanaMama)
    тел. (095) 274-6934 (моб).
    nprotasova@gmail. com

    Реформы и инициативы:
    Лариса Слюнченко (Мультик)
    тел. (067) 209-9756 (моб).
    larisas79@yandex. ru

    Волонтерство:
    Наталья Лебец (Martik)
    тел. (050) 687-3937 (моб).
    nvlebets@gmail. com

   ☼ Пономаренко Миша [синдром Прадера-Вилли]

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Рассказ мамы, Лили Пономаренко:

   "Меня зовут Лилия Пономаренко, мне 32 года. Вынуждаемая сложившимися обстоятельствами (у меня в семье и в стране в целом), решилась Вам написать.

   Я сама (одинокая мама) воспитываю ребёнка-инвалида. Понимаю, что таких одиноких мам, как я, с детьми-инвалидами много, но мне очень хочется поставить своего ребёнка на ноги (в прямом и переносном смысле). У моего сына синдром Прадера-Вилли. Этот диагноз подтвердили в Москве, когда ему было шесть лет. А до этого наши педиатры писали ДЦП. Раз не ходит – значит ДЦП.

   С 1997 года мой сын прошел девятнадцать курсов интенсивной нейрофизиологической реабилитации в Международной клинике восстановительного лечения в городе Трускавец Львовской области и два курса дельфинотерапии в НГЦ «Государственный океанариум Украины» (в закрытом морском бассейне на территории санатория «Крым», пгт Партенит, Южный берег Крыма).

   Благодаря постоянному лечению мой сын может ходить, учится в пятом классе специальной школы-интерната №15 г. Киева. К сожалению пока ещё он очень плохо разговаривает, но всё понимает.

   var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

   Я верю, что мой сын очень перспективный, у него хорошие показатели в проводимом лечении и учёбе в школе. Я очень хочу, чтобы мой сын вырос полноценным человеком и делаю для этого всё возможное и невозможное. Но для этого ему ещё необходимо лечение.

   Сейчас в связи с тяжелым материальным положением в нашей семье (в августе прошлого года меня уволили с работы, т. к. организация, в которой я работала, прекратила свою деятельность) я не имею возможности оплатить лечение ребёнка. Стоимость лечения 4304.00 грн. Это уже со скидкой 20%, т. к. это будет уже двадцатый раз и клиника предоставляет скидку. Мой сын записан на курс лечения в Международную клинику восстановительного лечения в городе Трускавец Львовской области с 17.06.2009 г. по 29.06.2009 г.

   Я с последней надеждой обращаюсь к вам и, если это возможно, очень прошу вас помочь с оплатой лечения моего ребёнка. Буду очень вам благодарна."

   Вести ребенка буду я, Таня Вильчинская, 050 331 31 29 , tvil@i. com. ua

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Гавришева Ирина [остеонекроз]

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Цокало Василий Николаевич

   Волонтеру Ирине Гавришевой срочно нужна помощь!

   Срочная помощь!   РЕЙТИНГ: 4164

   Пишет Таня Вильчинская (в форуме Ирбис)

   Речь пойдет о человеке, хорошо знакомом нам всем по форуму - нашем активном волонтере, который начал свою работу давным-давно, еще задолго до появления на нашем сайте, и с удовольствием примкнул к нашей команде, которого многие коллеги знают, как активного волонтера и просто как доброго и отзывчивого человека.

   Я хочу сразу написать, что данное обращение - моя личная инициатива. Я очень долго уговаривала этого человека на размещение информации, не будучи в силах преступить этические нормы и сделать это самовольно. О чем теперь даже немножко жалею - потеряно драгоценное время. Этот добрый и отзывчивый человек умудряется вести свою деятельность, сидя в инвалидной коляске, иногда на пределе своих возможностей. Но, к сожалению, человеческим возможностям наступает предел, за которым - или жизнь, или..

   var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

   ☼ гавришева ирина [остеонекроз] - изображение №1 Я говорю об Ире Гавришевой. Мало кто знает, что в самом деле кроется за Ириной болезнью и чем чревато в итоге такое состояние. Все началось еще в школе, когда Ире диагностировали Тимому - опухоль вилочковой железы (органа, отвечающего за системный иммунитет), коварную своим непредсказуемым течением: в любой момент времени на протяжении жизни она может перейти в злокачественную. Диагностировали на той стадии, когда удаление ее оказалось технически невозможным. В том же юном возрасте у Иры начались Остеонекрозы - омертвение участков костной ткани, причину которых установить не могли… Кости организма просто начали разрушаться. Но стать пациентом онколога в 16 лет сейчас неудивительно. Страшнее другое: одним из грозных осложнений тимомы является Миастения - генерализованное ослабевание мышц. А поскольку слабеют все мышцы организма сразу, то больной получает полный «букет» двигательных, дыхательных и прочих нарушений - неожиданные остановки дыхания, парезы и параличи в самый неожиданный для себя момент.

   Ира прочувствовала все это на себе. Последовал ряд операций, после одной из которых девочка, которая вчера бегала и двигалась, очутилась в инвалидной коляске. Тогда и прозвучал диагноз Миастении, с тяжелым течением: 4 остановки сердца, трахеостомия из-за проблем с дыханием, продолжающиеся операции на суставах, которые попрежнему разрушались; переливания крови, несмотря на которые, гемоглобин упорно опускался ниже критического уровня. За эти несколько лет Ире не единожды приходилось «выкарабкиваться» в жизнь в буквальном смысле слова. Каждая операция сопровождалась тяжелейшими осложнениями - пневмониями, варикозными узлами в сосудах, приводящих к тому, что инъекции ей было делать невозможно, бронхообструкциями, «заработанной» в итоге сердечной недостаточностью и аутоимунными осложнениями (когда иммунитет начинает разрушать собственный организм, принимая его за «врага»). Выжить помогли воля к жизни и накопленный к тому времени объем знаний. В самом начале болезни, разве что несколько недель, она пришла к онкологу с инструкцией к препарату-иммунодепрессанту (имуран) и спросила: «Сколько я с этим выиграю?». Он ответил: «Не знаю, но хоть пару недель – должна». Ради пары недель Ира начала его пить... И вот уже скоро 7 лет, как она живет, отдавая себя без остатка другим. Но…

   Проблемы с остеонекрозами (омертвениями участков костной ткани) продолжают стремительно прогрессировать - т. е. у человека в буквальном смысле слова крошатся и разрушаются кости по всему телу. И за все эти годы причину этого разрушения наши доктора, ни в Запорожье, ни в Киеве, не смогли определить!!! В декабре 2003 года Ире оперировали мениск колена (пересаживали на место разрушенной кости здоровую), в январе 2007 - снова пересадка, так как первый раз кость не прижилась, в январе этого года - кисть правой руки. И тем не менее, ситуация продолжает катастрофически ухудшаться. Начала разрушаться бедренная кость. Не так давно диагностировали три(!) некроза головки бедра, с кистами и переломами. Это значит, что если в кратчайшие сроки не сделать срочно ряд операций, а именно: установить венозный порт, который обеспечит хоть какое-то кровоснабжение (доступ к вене и сделает возможным введение необходимых препаратов) и потом протезировать бедренную кость, Ира не сможет даже сидеть в коляске, а будет вынуждена только лежать без движения!! Чем чревато это с ее миастенией, при которой дыхательные мышцы атрофированы и без того настолько, что дыхание может снова остановиться в любой момент, страшно представить. Но протезирование делать категорически нельзя, не установив порт, а его устанавливать здесь не берется никто: в операции в Украине Ире отказали из-за невозможности определить причину некрозов, сомнительной ситуации с тимомой и кровообращением в бассейне верхней полой вены, из-за подавленного имураном иммунитета, при котором любая инфекция чревата очередным витком пневмоний и дыхательной недостаточностью.

   К сожалению, как обычно, я вынуждена констатировать, что подходы к лечению таких сложных больных (равно как и соответствующее техническое оснащение) у нас и за рубежом отличаются во многих аспектах - кардинально. Опуская детали, скажу, что мы списались с одной из хороших клиник в Германии, где давно занимаются такими сложными больными, и после месяца общения получили, наконец, положительный ответ: немецкие специалисты готовы принять Иру на обследование и установку венозного порта.

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Обследование и операция обойдутся, по предварительным калькуляциям немцев, От 10 до 16 тыс. евро (у нас есть полная детализация процедур и скоро на руках будет официальная калькуляция). Ни у Иры, которая живет только на пенсию по инвалидности, ни у Ириной семьи, которая и так более 10 лет вкладывает все сбережения в лечение Иры (а в семье, кроме нее, есть еще брат), таких денег нет и в необходимые сроки не будет. Я лично очень прошу всех, кто может помочь собрать необходимую сумму! Я очень хочу, чтобы этот добрый и хороший человек, который нашел в себе силы, несмотря на страшные недуги помогать другим, вселяя в них надежду и убеждая своим примером, что за жизнь надо бороться, хотя бы просто ЖИЛ!!! и оставался с нами. Нам нужна не такая уж огромная сумма - давайте попробуем ее собрать. Я с трудом уговорила Иру, которая привыкла все средства и силы отдавать тем, кому нужнее, на эту публикацию. Она до конца не осознавала, и может быть, еще и не осознает, что наступил момент, когда нужнее ей... Понимая всю серьезность ситуации, я с тревогой считаю время, и ВЕРЮ в то, что эти деньги найдутся.

   Документы, подтверждающие диагноз

   Я прилагаю все выписки Иры критического 2003 года, где описана ее основная патология, и текущую выписку по поводу некроза бедра (последнюю КТ)


   Больше информации об Ире и о ее деятельности можно найти, набрав в любом поисковике "Ира Гавришева".

   С уважением и надеждой,
   Таня Вильчинская (в форуме Ирбис)
   тел. 050 331 31 29 или прямой 231 31 29,
   tvil@i. com. ua

   ☼ Юзепчук Тетяна [ДЦП нижній спастичний пара парез, згинальна контрактура колінного суглобу]

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; К новой семье© проект

   Пише волонтер Манакова Вікторія (мвика)

   Хочу розповісти вам історію про дівчинку з Ізяславського інтернату, яка дуже потребує нашої допомоги...

   Юзепчук Тетяна народилися 15 квітня 1992 року семимісячною, з вагою 950 г. З перших годин свого життя дитина почала боротьбу за виживання. Вже той факт, що вона народилася свідчить про те, що Тетянка дуже хотіла як найскоріше розпочати своє життя, щасливе і красиве... Але доля розпорядилася інакше... З перших кроків свого життя вона вела боротьбу за своє існування в цьому світі...

   Розпочалось це з того, що зразу після народження потрапила до лікарні. Тані поставили діагноз гострий рінофарінгіт, рахіт 2ст., перинатальної гіпоксичної енцефалопатії середнього ступеня важкості. Гіпсохромна анемія легкого ступеня.

   В 1993 році поставили діагноз ДЦП, затримка психомоторного розвитку, затримка фізичного розвитку, гіпсохромна анемія. Так розпочалось митарство по лікарням. До трьох років майже весь час Таня проводила у Острозькій дитячій лікарні. В 1995 році їй з мамою дали направлення в м. Одесу на лікування в санаторій "Хаджибей". Хоча дівчинці було лише три роки, спогади про те не легке лікування її не покинули і досі... Вона пам’ятає все це, ніби то було вчора...Розповідає мені весь пережитий жах з слізьми на очах...:" Там мені робили таку процедуру, як блокада, хто знає що це, мене зрозуміє, це страшна біль, кожного разу коли мені треба було проходити цю процедуру я плакала і хотіла, щоб це скоріше закінчилось. Але завдяки цьому я зробила свої перші кроки в 3 роки!!!... це було важко і боляче, зробивши 2-3 кроки я падала. Однак я могла ходити!!! Це були мої перші кроки до одужання!!! Я так хотіла ходити як всі діти...ходити по вулиці міцно тримаючи маму за руку..."

   var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

   Після санаторію Таня лікувалась в Острозькій лікарні, туди у лікарню приїхали лікарі з Рівненської обласної дитячою лікарні. Серед них був лікар, який запропонував зробити операцію. Так Таня потрапила в Рівненську лікарню, де першу операцію зробили у 1999 році. Був поставлений діагноз: ДЦП у формі нижнього спастичного парапарезу із еквінусним положенням обох стопів та внутрішньою ротацією нижньої кінцівки. Залишкові явища МКД, НКО.

   І 5 березня 1999 року зробили Перше операційне втручання в 5 етапів:

  • Низведення спіральної мускулатури зліва.
  • Низведення спіральної мускулатури зправа.
  • Міотомія аддукторів зліва.
  • Міотомія аддукторів зправа.
  • Міотoмія малого та середнього сідничних м’язів зліва по Чалкіну.
  • Першого червня 1999 року зробили Другу операцію, після цієї операції Таня змогла ступати на п’ятки...

   18 грудня 2000 року Зробили третю операцію:

  • Операція Еггерса справа.
  • Операція Стаддера справа.
  • try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   А через півроку зробили Четверту операцію.

   Ось так, крок за кроком Таня навчалася ходити, навчалася жити, навчалася спілкуватись...знайомитись...Так протягом двох з половиною років їй зробили чотири операції, завдяки яким дівчина змогла навчатися в справжній школі!!! В Ізяславській школі-інернат!!! До цього вона навчалася дома.

   А в 2007 році Таня була в Національному центрі “Україна” м. Євпаторія, де проходила реабілітацію. Саме найбільше, що Тані сподобалось, що там вона навчилась плавати і зустріла багато друзів і відомих людей. З першого дня свого життя Тетяна стала боротися за своє щастя - за здоров"я...

   Через 1.5 року в неї буде випускний і дівчина вже не по дитячому мріє... мріє все своє життя станцювати вальс. Як всі дівчатка випускниці... Хоче навчитися кататися на ковзанах, хоче допомагати дітям, які мають таку саму хворобу, як вона... Для цього Таня має сильний дух і велике бажання. Але їй потрібна допомога, НАША допомога....

   Лікар, який робив попередні операції, сказав, що Таня зможе ходити ще краще, але для цього необхідно зробити ще одну операцію...

   11 лютого 2008 року я з Тетяною зустрілась з хірургом з Охматдит. Нажаль, лікар поставив вирок… дівчині не можна робити операцію, АЛЕ Їй необхідна реабілітація в Трускавці в лікаря Козявкіна!!! Є великі шанси що після реабілітації Таня зможе ходити як всі… Їй ДУЖЕ потрібна НАША допомога!!! Давайте подаруємо дівчинці путівку на реабілітацію, яка з часом послужить білетом в нормальне, здорове і щасливе життя. Я подала документи Тетяни на реабілітацію в клініку. Мені прийшла відповідь що Її зможуть прийняти там 2 липня 2008 року. Лікування на 12 днів коштуватиме 3795 грн, туди не входить харчування і проживання у клініці. Якщо ж проживати і харчуватися у клініці, то це коштує 45 євро на добу з одного чоловіка… є ще один варіант з проживанням, можна винаймати квартиру, це буде коштувати приблизно 50 грн за добу.

   Таня мріє, що зможе навчатись в університеті та ходити на дискотеки Дівчинка народилася в один день з відомою артисткою Аллою Пугачовою, вона сильна і цілеспрямована жінка, і Тетянка за характером схожа на неї.

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Таня написала нам листа:

   "В Пугачової є пісня, де такі рядки:
   Море счастья опустело,
   А река любви замерзла,
   Лишь осталось озеро надежды…
   Я сподіваюсь, що море мого щастя тільки почало поповнюватися, річка мого кохання тільки починає розливатися світлими і чистими водами, а надія завжди поряд зі мною... Як би я не мала надії і бажання я б не досягла того, що я маю тепер. І зараз я маю надію на те, що знайдуться люди, які допоможуть здійснити мою найзаповітнішу мрію. І завжди сподіваюсь на диво..."

   Тим, хто бажає допомогти Тетянці, можна передавати гроші нашому волонтеру по Ізяславській школі-інтернату:

   Вікторія Манакова (в форумі мвика),
   мобільний телефон 8 050 928 58 65
   Icq (416-265-394) vmanakova@mail. ru

   м. Київ, Солом’янський район (біля Солом’янського ринку)

   ☼ Веретянникова Лиза [гормонозависимый хронический гломерулонефрит с нефротическим синдромом]

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

   Лизочке Веретянниковой нужны деньги на оплату курса лейкерана -1750 грн.

   likar.infund медпомощь детям лиза веретянникова

   Я слышала об этой семье от наших волонтеров еще в прошлом году, когда девочка с мамой проходили лечение в Донецке. Тогда у Лизы было обострение заболевания, она находилась в критическом состоянии, волонтеры искали доноров. Тогда они справились. И вот недавно мне довелось лично познакомиться с мамой Лизы. Разговаривая с такими семьями, где мама одна воспитывает и лечит ребенка на смехотворную пенсию по инвалидности, каждый раз задаю себе вопрос – как они это выдерживают? Постоянное напряжение, поиски лекарств, спонсоров, добрых людей, просьбы о помощи, жуткая экономия… и все ради одной цели, самой заветной – вылечить ребенка.

   Я познакомилась с мамой Леной, через пару дней приехала за документами, привезла покушать, так как Лизка сейчас на преднизолоне и ей все время хочется кушать. Готовить в отделении нельзя, кормят недостаточно и только ребенка, мама на собственном сухом пайке. Лизе она покупает еду в кулинарии, хоть это очень дорого для них.

   У них была небольшая радость – бабушка выслала свою пенсию Мы поднялись на этаж, по коридору навстречу бежит Лизка:

    - Привет! Ты Лариса? Мама сказала, что ты ей помогаешь купить лекарства… а ты мне подарок принесла? Лена (мама) дергает ее и говорит, что это же неприлично. Я смеюсь и достаю из сумки подарок. Лизка, смеется, аж заливается: - Мама, мама!!! Я же говорила тебе, что она обязательно что-то принесет!!!

   var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

   Мне очень хочется привлечь Ваше внимание к проблемам деток с болезнью почек. Это заболевание требует постоянного лечения. При отсутствии нормальной медикаментозной поддержки почки перестают работать, неизбежен гемодиализ (искусственная почка) и спасти ребенка может тогда только донорская пересадка. Сейчас в больницах практически нет препаратов, только мелочи вроде аспаркама. Все покупают родители. Доктора назначили ребенку длительный курс приема лейкерана на фоне постепенной отмены преднизолона. Курс лечения обойдется в 1750 грн. Помимо этого Лена постоянно покупает дочке Кальций Д3 Никомед, хафитол, преднизолон, фитосед, неуробекс, Магне В6, группу витаминов В, рыбий жир. Питание тоже обходится в хорошую копеечку. Мама и дочка нуждаются в помощи.

   Мама Лизы большая умница. У нее нет возможности работать, так как постоянно занимается доченькой, но она все ищет возможность подработки. Умеет красиво вязать, хоть в больнице это не приветствуется, а в донецком поселке некому покупать. Бабушка Лизы обращалась во все возможные государственные органы, к депутатам, все без результата. Сама написала письмо в фонд Рината Ахметова, сейчас пишем на донецкий городской благотворительный фонд.

   Делаем все возможное, а пока очень нужна наша общая помощь.
   Спасибо!

   ☼ Дисько Надежда [лимфогрануломатоз (лимфома Ходжкина) с поражением внутренних органов, второй рецидив]

   try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Гордиенко Надежда Васильевна

   ЭТАП 1. [февр.2009]

   Мы подключились на завершающем этапе лечения. С одной стороны - это легче, т. к. многое пройдено. С другой стороны, наша помощь также оказалась очень кстати, т. к. как раз к завершению у родственников не осталось никаких средств.

   Ушло около 9тыс. грн. на лекарства и около 2000грн. на лечение в отделении ТКМ (т. к. она - не киевлянка), включая те лекарства, которые ей в отделении предоставили.

   Из денег которыми ей в этот раз помогли, было только то, что передали наши девочки - Аня (Ню) 200 грн. и Лена (Лекочка) 500 грн. Это было очень кстати, т. к. девчонка в конце очередного лечения была уже просто на нуле, все резервы родственников подточены, а ей в среду нужно было делать КТ с записью на диск (платно) и еще лекарства покупать.

   Так что, огромное спасибо откликнувшимся! И здоровья Надюше!

   var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

   Итак, 16 февраля Надюшка уезжает домой! И есть все основания полагать, что болезнь побеждена навсегда!

   ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО [янв.2009]

   Пишет бабушка Надежды, Параска Химей:

    До вас звертається Хімей Параска Василівна, жителька села Тисменичани Надвірнянсткого району Івано-Франківської області.

    У нас сталося велике горе. Моя 18-річна внучка Дисько Надія Василівна тяжко захворіла. З раннього дитинства Надійку виховувала я, бабуся. Батьки Надійки глухонімі, інваліди. Вони ніколи не цікавилилися вихованням дитини та не допомагали матеріально.

    У 2004 році Нідійка захворіла на онкозахворювання (лімфогрануломатоз), пройшла курс лікування. У 2007 році хвороба повернулася. Цього року Надіка пройшла курс хіміотерапії та лікування не допомогло. Їй терміново була потрібна операція у Києві (пересадка кісткового мозку), яка коштувала 50 тисяч гривень. Перший місяць після пересадки минув без ускладнень та нажаль зараз почались ускладнення. На даний момент Надя перебуває в Києві в лікарні їй потрібні дуже дорогі препарати на які у нас немає коштів:

    • циливен ( гарцикловир) 500 мг 15 флаконов по 500 грн = 7500 грн
    • тиєнам -28 флаконов ( 932 грн за 5 флаконов) = приблизно 4660 грн
     Всього 12 160 грн.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Єдина надія на вашу допомогу. Я з чоловіком пенсіонери в нас уже закінчились усі гроші що зібрала родина, кредити в банку нам недають ми у відчаї. Дуже прошу допоможіть моїй внучці стати здоровою. Наша сім’я буде молитися за Вас.
    З повагою Параска Хімей.

    Адреса: Івано-Франківська область, Надвірнянський район,
    село Тисменичани, вул. Котляревського, 12.
    Тел. +380989241652; +380935426683

    Фотодокументы отправлены в архив.

    Спасибо всем, кто откликнулся!!!!!!!!!!
    Счастья Вашим деткам!

    ☼ Барсуков Коля [деформация мочевыводящего канала]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    &#9788; барсуков коля [деформация мочевыводящего канала] - изображение №1 В одной из больниц Черниговской области с момента рождения вот уже девять месяцев живет замечательнейшее солнышко Коленька… Красивый, смышленый, очень общительный ребенок – просто радость любой мамы. Но мамы у малыша нет… В его маленькой жизни ему не повезло дважды. Первый раз - когда сразу после рождения выяснилось, что у него патология мочевого пузыря (врожденное отсутствие передней стенки мочевого пузыря и деформация мочевыводящего канала). А вторая беда случилась, когда узнав диагноз ребенка, мама отказалась от него. Кроха уже перенес две операции - ему делали пластику мочевого пузыря. Но, к сожалению, это еще не все, что Коле предстоит перенести по части медицинского вмешательства, чтобы в дальнейшем прийти к полноценной жизни.

    Внешне, ребенок просто ангел!!! Голубоглазый блондинчик со смышлеными глазками. Так смешно хмурит бровки, целенаправленно тянется за игрушкой, так настойчиво... А как улыбается! Прям видно все зубы, правда, их пока только два, и те недавно прорезались. Вот он их всем и показывает!!! Колечка уже сидит, правда слабовато, и на ручки просится, усердно рассматривает погремушки и жует свою смешную соску. Он так искренне радуется, когда его берут на ручки и так горько плачет, когда оставляют одного…Ведь он действительно один все свою жизнь, один на один со своей бедой, с болью, страданиями.. Но он мужественно держится, потому что верит, что обязательно найдется МАМА!!!

    Малыша можно вылечить, это без сомнения.. Да, это будет непросто, но это возможно… Необходимо только, чтоб нашелся человек, который, если не станет мальчику мамой, то станет просто его опекуном - ангелом-хранителем, с которым крохе легче будет пережить еще небыстрый путь к выздоровлению Мы очень-очень ждем МУЖЕСТВЕННУЮ женщину, которая примет малыша, как родного, станет его Спасительницей в буквальном смысле, ведь без мамы, в больнице, в детдоме малыш не сможет жить

    По всем вопросам пишите ESVolkova@gmail. com Звоните – 8-050-382-7446, Елена

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Медицинская выписка

    &#9788; барсуков коля [деформация мочевыводящего канала] - изображение №2 &#9788; барсуков коля [деформация мочевыводящего канала] - изображение №3

    ЭТАП 1. Определена клиника для лечения

    &#9788; барсуков коля [деформация мочевыводящего канала] - изображение №4 &#9788; барсуков коля [деформация мочевыводящего канала] - изображение №5 Прочитать перевод
    письма из клиники, где
    готовы оперировать
    Колю Барсукова

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Спасибо всем, кто откликнется!!!!!!!!!!
    Счастья Вашим деткам!

    ☼ Летикова Аня [сенсоневральная глухота]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Здравствуйте!

    Обращается за помощью мама девочки Ани. Моей дочке 3 года и 4 месяца. Когда Ане было 3 месяца, я обратила внимание на то, что она не реагирует на звуки, не гулит. В 6 месяцев мы поехали в Киев в ЛОР-институт на обследование, диагноз - ГЛУХОТА.

    likar.infund помощь больным детям. летикова аня

    Дочке дали инвалидность и право на получение одного бесплатного слухового аппарата, второй мы купили. Но они, к сожалению, не дали результата. Я узнала, что в частной клинике г. Киева есть мощные слуховые аппараты, мы их купили, но и они не оправдали наши надежды.

    В ЛОР-институте г. Киева нас поставили на очередь, на бесплатную операцию (кохлеарная имплантация), но впереди нас 600 человек, а в год бесплатно делают 15-20 операций. Делать операцию через несколько лет будет бессмысленно. У Анечки осталось очень мало времени для восстановления слуха, т. к. в 3,5 года атрофируются голосовые связки, да и оставшиеся сохранившиеся волоски слухового нерва атрофируются.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Если не сделать операцию сейчас, Анечка не сможет полноценно развиваться. Если Анечка не будет слышать и говорить, наступит ГЛУХОНЕМОТА.

    Я - одинокая мама, одна воспитываю дочь, не в состоянии оплатить дорогостоящую операцию, на сегодняшний день - около 30 тыс. евро.

    Помогите, пожалуйста!
    Мой моб. тел.:+38(067)9623838 - Ольга (мама Ани) Ольга Копылова 067 234 12 25 (волонтер)

    ПАМЯТКА. Как в интернет-просьбе о помощи распознать интернет-обман

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Друзья,

    в последнее время участились рассылки через контакт-листы с просьбой о срочной помощи донорской кровью умирающему неизвестному ребенку.
    Как правило - это "утка".

    В НОРМАЛЬНОЙ ПРОСЬБЕ О ПОМОЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ:

   • ФАМИЛИЯ И ИМЯ РЕБЕНКА
   • ДИАГНОЗ, ВОЗРАСТ И В КАКОЙ БОЛЬНИЦЕ, ГОРОДЕ НАХОДИТСЯ
   • КОНТАКТЫЙ ТЕЛЕФОН С ИМЕНЕМ "МАМА ИРИНА 80671111111"
   • СКОЛЬКО ВЫ НЕ ПРОБУЙТЕ ЗВОНИТЬ ПО УКАЗАННЫМ В ПОДОБНЫХ ПРОСЬБАХ ТЕЛЕФОНАМ - НЕ ДОЗВОНИТЕСЬ.
    С ВАС МОГУТ СНЯТЬ КАКИМ-ТО ХИТРЫМ СПОСОБОМ ДЕНЬГИ.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    И ОЧЕНЬ ВАЖНО ТО, ЧТО ВОТ ТАКИЕ РАССЫЛКИ ПОДРЫВАЮТ ВЕРУ ЛЮДЕЙ, В ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОТБИВАЮТ ОХОТУ ПОМОГАТЬ.

    ЭТО НАНОСИТ ЖУТКИЙ УРОН ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ. И БЕЗ ТОГО НЕПРОХОДИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ, А ТУТ ЕЩЕ И ПОДОБНЫЕ ПРОДЕЛКИ!!!!
    ОЧЕНЬ ПРОШУ, ПЕРЕДАТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ВАШИМ ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ.

    У МЕНЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОВЕРЕННЫЙ НА 180% ИСТОЧНИК ПОДОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ: сайт www. DONOR. ORG. UA. Там отдельно всегда висит список детей, которым срочно нужна кровь.

    Помимо этого всегда нужна кровь в институте Шалимова, в медгородке и в Центре сердца им. Амосова.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки!

    Здоровья вам и вашим деткам!

    Индык Милана [опухоль Вильмса]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    После того, как в мае 2008 года девочка переболела простудным заболеванием, мама обратила внимание, что у ребенка несколько асимметричный животик. Обратились к хирургу, который предположил, впоследствии подтвердившийся, диагноз.

    likar.infund нужна помощь милане

    В областной больнице от предлагаемой сразу операции родители отказались и поехали в Национальный институт рака на обследование и консультацию. В Киеве ребенку расписали протокол лечения, и блоки химиотерапии Мила проходила в Донецке. С начала августа 2008 года девочка находится в отделении детской онкологии Национального института рака, где она прошла еще курс предоперационной химиотерапии. Ребенку сделали операцию по удалению пораженной почки, но после операции с месяц продолжалась борьба с послеоперационным осложнением, которое удалось устранить путем второй операции. Впереди еще серьезное лечение. Сейчас девочка восстанавливается. Она веселая, игривая, к тому же дома ее и маму ждет еще трехлетняя сестричка.

    Сейчас малышка дома (в Киеве у знакомых, вообще они из Донецка) с ветрянкой. Несмотря на трудное восстановление после операций (первая - нефрэктомия, затем были осложнения в восстановительном периоде) малышка и родители не унывают (хоть мы и видим, как им тяжело).
    Неделю назад мы крестили Милашу - просим Ваших молитв о здравии младенца Мелании.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Тел для контакта -
    050 938 98 20 Аня Фомина (мама)

    Кирьянов [отсутствие почки, кишечная непроходимость]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Цокало Василий Николаевич

    Спасибо всем, кто прочел, кто откликнулся...
    Не стало малыша Кирьянова :((
    Так и ушел малыш, не успев понять зачем появился на свет, так Света и не увидев :((
    Скорбим...

    ИЗ ИСТОРИИ малыша Кирьянова...

    likar.infund - срочная помощь новорожденному кирьянову Этот малыш родился в Чернигове и ему даже имя еще не успели дать - мама отказалась от него при рождении, ..она все девять месяцев беременности прокурила, пропила и неоднократно употребляла наркотики. К тому же мама вич-положительная.
    Во время родов ей больше всего хотелось побыстрее избавится от этого "выродка" - не стоит дальше говорить, что она сразу же написала отказ от ребенка и умчалась. А придумать имя.. докторам было не до того – ребенок родился с таким количеством врожденных пороков, что они бросились спасать маленького пациента, а не думать об имени..

    likar.infund - срочная помощь новорожденному кирьянову Если с отсутствием одной почки еще можно жить при соблюдении ряда условий и постоянном наблюдении, то с кишечной непроходимостью и как следствие ее - сложной операцией, при которой петля кишки выводится на брюшную стенку, счет жизни идет на дни – очень важно достичь состояния, при котором ребенок потихоньку переходит сам на полноценное питание и стабильных параметров гомеостаза буквально в первые пару недель после операции!

    Малыша по фамилии Кирьянов прооперировали на этой неделе, и сейчас, для того, чтобы выжить, ему очень нужны дорогостоящие антибактериальные препараты (Mеронем, Bанкомицин), иммуноглобулин и специальное легкоусвояемое питание. .На это все жизненно важно иметь ДЕНЬГИ, которых сейчас очень не хватает, чтобы наша черниговская волонтер Оксана Вершняк (Sonkо) могла купить для малыша все и передать в областную больницу, где он находится.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Очень просим Вас помочь малышу!! Его жизнь сейчас в буквальном смысле слова зависит от нас с вами.

    Спасибо всем, кто откликнется!!!!!!!!!!
    Счастья Вашим деткам!

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Бондаренко Юра [тугоухость 3 и 2 степени на оба уха]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Толстоухова Наталiя

    likarinfund. помощь больным детям юра бондаренко Юре уже 12 лет. Около полугода назад он попал в Жмеринский приют социальной реабилитации детей вместе с младшим братиком. Детей изъяли из семьи, мама сильно выпивала и совсем не смотрела за детьми. По рассказам директора центра, Юра был младшему брату за маму, папу, брата и друга. Кормил, поил, убирал за ним. Юра очень добрый, это видно даже по глазам. Всем в приюте он старается помощь. Когда приходит слесарь, он сразу норовит быть полезным, очень любит что-то мастерить сам, особенно с паяльником.

    Но у мальчика есть проблема. После перенесенного гриппа он начал глохнуть. Но нерадивой матери было не до сына, поэтому болезнь запустилась и малыш почти оглох. На сегодня он почти ничего не слышит.

    Диагноз - тугоухость 3 и 2 степени на оба уха. Помочь ему опять услышать окружающий мир может только слуховой аппарат. Его стоимость небольшая – 2550,00 гривен. Но у матери и приюта таких денег нет. Мы обращаемся за помощью к вам, небезразличным к чужой бед людям. Помогите мальчику вновь в полной мере слышать окружающий его мир!

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Волонтер Юлия Адамлюк – 8-067-855-63-60

    Гладкая Дарина [ДЦП, болезнь Пертеса]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Цокало Василий Николаевич
    Пишет мама Дарины, Анна Гладкая:

    гладкая дарина [дцп, болезнь пертеса] - изображение №1

    «В 2008 ГОДУ в августе Дарине запретили ходить - обнаружилась болезнь Пертеса. Мы очень долго обследовались и лечили свою дочурку. И вот месяц назад встал вопрос об операции, но Вы же знаете, как тяжело даются операции для детей с диагнозом ДЦП. Мы решили еще обследовать ее в Охмадете. Попали на прием к докторам Левицкому и Терпиловскому. Они назначили дополнительные исследования. И после всех обследований - представьте нашу радость - нам разрешили дозированную ходьбу и сказали, что наконец, наши суставы в стадии восстановления...ура!!....

    Это - большое достижение для нашей Дарины. Теперь ей надо обязательно восстанавливаться, особенно по нашему основному заболеванию – ДЦП, так как в связи с тем, что она не ходила конечно же, мы сделали большой шаг назад.

    Моя просьба : если у кого - то есть возможность помогите моему ребенку заново научиться чувствовать себя полноценным ребенком, бегать и смеяться!...Нам крайне необходимо пройти курс лечения по методу Козявкина.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    С уважением Анна

    Все документы ребенка высланы администрации сайта.

    Ребенка, как и ранее, буду вести я, Таня Вильчинская, 050 331 31 29,tvil@i. com. ua

    Ганиева Роза-Мария [ДЦП, спастический тетрапарез, задержка психомоторного развития]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; На правах рекламы
    Пишет папа ребенка, Фарид Ганиев:

    "Наша дочь, Ганиева Роза-Мария, родилась 7-ми месячной, в свои 2 годика не сидит самостоятельно, не стоит и не ходит, у ребёнка высокий мышечный тонус, в ручки ничего не может взять. Увы, диагноз ДЦП (спастический тетрапарез, задержка психомоторного развития) нам поставили поздно, только ближе к году.

    ганиева роза-мария [дцп, спастический тетрапарез, задержка психомоторного развития] - изображение №1

    С 8 месячного возраста мы 4 раза проходили лечение во Львовской областной детской клинической больнице - это массаж, озокерит и электрофорез, но каких-то существенных изменений в развитии ребенка не увидели. На апрель 2009г. нас пригласили на курс лечения в реабилитационный центр "Золотой ангел" (г. Одесса), мы съездили туда, но проведенное лечение не дало результатов. Нам было рекомендовано лечение в Евпаторийском детском клиническом санатории Министерства Обороны, и они готовы принять нас на лечение в октябре, но после поездки в Одессу финансовые возможности наши исчерпаны. В связи с низкими доходами нашей семьи, мы не можем оплатить подобное лечение и обращаемся за помощью.

    Мама у нас не работает, получает пособие на детей до 3-х лет и пособие по инвалидности, что в сумме составляет 860,00грн., папа работает и его зарплата составляет 545грн. Роза - наш единственный общий ребёнок, в семье есть также дети от предыдущих браков, поэтому возможности собрать самостоятельно сумму в 6676 грн (именно столько будет стоить поездка в санаторий для ребенка и одного сопровождающего) у нас просто нет. Очень надеемся на Вашу поддержку и помощь!"

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Ребенка будет вести волонтер Николай Войтов, 067 64 17 53 , mykolay83@ukr. net.

    Селенина Карина [хроническая почечная недостаточность]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Карина Селенина, 6 лет – хроническая почечная недостаточность. Ей и маме Люде очень нужна поддержка. Недавно они остались одни

    Бывает даже так, что уговариваешь родителей признаться, что им нужна помощь. Они вообще не представляют, как это – чтобы кто-то, неродной и незнакомый – захотел принять участие в их судьбе. Но возникают ситуации, когда вера в это – единственное, что остается. Так случилось и с Людмилой Селениной.

    Мама-одиночка, она растила двоих маленьких дочек. Родители помогали, как могли. Жизнь в селе нелёгкая, но самые простые потребности – накормить, одеть, приласкать – обеспечить ребенку можно, было бы только желание и старание… И вдруг оказалось, что этого недостаточно.

    В сентябре 2008 года старшей девочке, 5-летней Каринке, неожиданно стало плохо, она попала в реанимацию г. Хмельницка. Когда состояние стабилизировалось, ребёнка перевели в детское нефрологическое отделение, где наблюдали по ноябрь 2008 года, поставив диагноз острый тубуло - интерстициальный нефрит со стойким мочевым синдромом с ПФН. Состояние Кариночки не улучшалось, поэтому было принято решение перевести её в ДКБ № 7 г. Киева, где диагноз приобрел новый вид: хроническая почечная недостаточность, интерстициальный нефрит, вторичная анемия II степени гетерогенного характера. Обычное лечение так и не дало нужных результатов. И теперь, по заключению врачей, остается либо дальнейшее лечение более эффективными (и, к сожалению, более дорогими) препаратами: кетостерил, эпрекс, леспенефрил, либо переход на пожизненный гемодиализ. Впрочем, последний, хоть и выполняет функции почки по очищению крови, к общему состоянию организма добавляет целый ряд негативных побочных эффектов. Это значит, что, пока еще есть возможность лечения, её обязательно нужно использовать. Это значит – маме нужно иметь около 3450 грн в месяц, чтобы вовремя покупать Каринке все назначенные препараты. Казалось бы, это немного по сравнению с суммами, которые мы собираем для других деток. Но для Людмилы, мамы Кариночки, это больше, чем она может найти.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    «Каждой маме хочется сделать всё от неё зависящее, чтобы её ребёнок был здоров и сполна ощущал радость детства. Но, боюсь, моих стараний и средств оказалось слишком мало…» - это пишет Людмила в своем письме к нам… к вам – «прошу вас поддержать меня в этих стараниях. Даже страшно вспоминать, сколько боли и страданий уже перенесла Кариночка, тяжело мне смотреть на неё и не знать, какое будущее её ждёт. Кому небезразлична её судьба – прошу помочь нам.

    Заранее благодарю вас,
    Мама Карины, Людмила».

    После этого дописать уже нечего. Давайте просто поможем им.

    Вести ребенка будет волонтер Инна Чернышева innache@bk. ru

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Продолжение истории – на форуме

    Сусуловская Марта

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; На правах рекламы

    Шановні читачі!

    Дуже просимо Вас допомогти у лікування нашої важкохворої доньки Сусуловської Марти (1997 р. н.). Ми з 2004 року звертались до багатьох наших лікарень, як у Львові, так і Києві, проте ніде нам не змогли надати необхідної медичної допомоги. Після багаторазових звертань та пошуків клінік, інститутів та спеціалістів, які б надали медичну допомогу нашій доньці, проведення медичних досліджень, Головний дитячий хірург МОЗ України професор Ольга Михайлівна Горбатюк надала нам висновок про неможливість діагностування та лікування доньки в Україні та необхідність пошуку клінік за кордоном.

    likar.infund помощь больным детям марта сусуловская
    likar.infund помощь больным детям марта сусуловская
    likar.infund помощь больным детям марта сусуловская
    likar.infund помощь больным детям марта сусуловская

    Починаючи з листопада 2008 року, ми направили усі наші результати та попередні висновки про захворювання Марти з дисками КТ в університетськ клініки, міські госпіталі та лікарні Німеччини, Австрії, Польщі та Швейцарії, куди рекомендували звертатись наші медики. На сьогодні ми маємо обширну переписку з іноземними клініками та переважаючу кількість відмов у лікування, пов”язану з унікальним поєднанням кількох важкооперабельних діагнозів по серцево-судинній патології та патологій кістково-опорного апарату. Усі відповіді провідних університетських клінік схиляються до того, що комплекс патологій нашої доньки є унікальним не лише для України, такі захворювання є рідкістю для медиків Європи.

    Лише одна клініка, яка займається даними патологіями,– Відділення педіатрії Медичного Університету м Відень (Австрія) після кількамісячної переписки та вивчення гістологічних матеріалів дали остаточну згоду на повне діагностування та лікування нашо доньки.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    На сьогодні, професор доктор Ulrike Salzer-Muhar (Associate Professor of Paediatrics Department of Paediatrics, Medical University of Vienna), відклавши ус свої важливі справи, призначила день оперативного втручання на 21 липня 2009 року.

    В нас залишилось дуже мало часу. Вже на сьогодні нам необхідно зібрати для оплати лікування 21507,84 Є. Це єдина можлива надія на порятунок дитини.

    Ми дуже просимо Вас зрозуміти наше становище, наш матеріальний стан не дозволяє нам самостійно лікувати нашу доньку. В будь-який момент в дитини може відмовити печінка, йде повільна постійна нтоксикація організму, варикозно-розширені вени стравоходу та шлунку можуть привести до крововиливів, донька практично не ходить, їй важко рухатись, самопочуття дитини постійно погіршується.

    На жаль, для нас склалась така ситуація, коли Ваша допомога є для нас останньою надією.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Звертаємось до Вас з великим проханням допомогти вилікувати нашу доньку (дитина на сьогодні дуже мало їсть, практично не рухається і страждає від постійних нічних болей в ногах).

    Додаємо Вам максимально можливий пакет медичної інформації для Вашого аналізу та прийняття рішення На жаль, ми не маємо коштів для поїздки та оплати лікування нашої доньки у м. Відень.

    Дуже просимо допомогти нам.

    Сердечно дякуємо Вам,

    Сусуловський Роман
    Сусуловська Наталя

    Дитину веде волонтер сайта Микола Війтів,
    mykolay83@ukr. net,
    067 664 17 53

    Коломоец Илья []

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Толстоухова Наталiя

    Рассказ - отчет о поездке Илюши Коломиец в клинику профессора Козявкина, г. Львов

    1 мая маленький Илюша Коломиец вернулся из Львова, где он проходил реабилитацию в клинике профессора Козявкина на протяжении 2 недель. За свои 4,5 года малыш впервые выехал за пределы детского дома, впервые ехал в машине, на поезде, жил в квартире. Когда мы везли их на поезд, он так крутил головой, что было аж страшно, чтобы он не свернул шею. Для Илюши все было в новинку. Во Львов его сопровождала нянечка из его детского дома и еще одна женщина, которая там им готовила, ходила в магазин, убирала в квартире и т. д.

    likar.infund помощь больным детям илья коломоец

    В день отъезда Илюши во Львов, нам отказали в заказанной заранее квартире, и пришлось срочно искать другие варианты поселения. Слава Богу, мы оперативно нашли вариант, но он был аж в 1 часе ходьбы от клиники. Поэтому через 2 дня Илюша переехал в квартиру поближе. В клинике Илюшу приняли хорошо, за день он проходил 7 процедур. Очень ему понравилась ЛФК, ритмика и массаж. Массажистку он уговаривал уехать с ним ))) А вот на мануальной терапии сначала даже плакал.

    Через неделю его впервые поставили на ноги. А в конце следующей он пошел сам!!! Теперь Илюша может спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила и руку воспитательницы. Также он научился поднимать согнутые в коленках ножки, стал лучше ходить за обе руки. Пока что ножки полностью не разогнулись, не все еще получается, но самое главное. Что ОН ПОШЕЛ!!!

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    От всей души благодарим клинику «Элита» за бесплатно предоставленный курс реабилитации для Илюши. Хочу выразить всем форумчанам огромную благодарность за помощь в сборе средств, и за поддержку малыша. Спасибо Вам огромное – Оле (Lelik76), Онищенко Марии, Сорокиной Любе, Владимиру и Светлане, Марьяне Набока, Тане (Muchacha), Щелковой Жене, Жанне (Janna), Наташе (Twinsmama) и Оле (OlgaA).

    Сейчас нам ваша поддержка будет еще очень нужна - ведь 4 сентября Илюше назначили следующий курс реабилитации в клинике. На этот раз курс нужно будет оплатить. Подсчитав стоимость курса, проживания и питания в этот раз, я пришла к выводу, что на руках нужно иметь около 6,500-7,000 гривен. У малыша есть огромный шанс, ведь такие значимые результаты видны уже после первого курса!!! Ваша помощь очень актуальна!!! Ведь кто знает, может быть, с нашей помощью он будет не только ходить, но и бегать, и в будущем пойдет в обыкновенную школу, а может быть, найдет и маму с папой!!!

    С уважением,
    Юля Адамлюк

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Тимовский Серафим [двусторонняя сенсоневральная глухота]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; UAUA. INFO
    Уважаемые члены правления Фундации Ликар. инфонд.
    Меня зовут Тимовская Ирина. У меня есть муж и двое деток. Мы живем в с. Гуков Хмельницкой обл. Я обращаюсь к вам с мольбой о помощи.

    likar.infund помощь больным детям тимовский серафим

    Моему младшему сыну Серафимчику всего 11 месяцев. Растет очень умным, хорошим ребеночком. Глядя на него, серце разрывается на куски. Спустя несколько месяцев после рождения у нас появились подозрения, что он плохо слышит. Мы водили его к местным врачам. После обследования они сказали, что ребенок абсолютно нормальный, а то что он не реагирует на погремушки, так это ничего страшного - каждый ребенок развивается по-своему. Но подозрения не оставляли меня в покое. Когда Серафиму исполнилось 7 месяцев мы все таки решили повезти ребенка в Киев.

    В институте отоларингологии им. проф. О. С. Коломийченка сыночку поставили ужасающий диагноз - двусторонняя сенсоневральная глухота. Единственная возможность помочь моему ребенку это кохлеарная имплантация. Операцию желательно сделать до 3-х лет, в крайнем случае до пяти, иначе наш Серафимка останется глухонемым. На данный момент она стоит 256450 грн вместе с имплантантом. Серафимушку поставили в очередь на бесплатную операцию. Наш номер 665, т. е операция возможна аж в 33 года.

    Операцию можно делать, когда ребенку будет где-то 1,5 года. До этого времени нужны слуховые аппараты на оба ушка. Один из которых Серафимка должен будет носить и после операции где-то год. На тот момент нам рекомендовали Bravo 32, который стоит 7 тыс. грн. за один. Однако 22 мая я разговаривала с врачем и он сказал, что в принципе этот дорогущий аппарат можно заменить на Allegro XT, который стоит в районе 5400 грн за оба.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Но мы даже такую, на первый взгляд, не большую сумму сможем собрать только за несколько лет. Работает только мой муж Андрей. В селе работы нет, поэтому он работает в другом городе и снимает там квартиру. Владик, наш старший сын живет с папой и ходит в городскую школу (сельское образование сейчас слабое). А стоимость операции это вообще недосягаемая цифра.

    Я очень вас прошу разместить мою просьбу о помощи на сайте и помочь мне собрать деньги на слуховые аппараты (5400 грн) и операцию (256450 грн.) Я так хочу, чтобы Серафим мог слышать, чтобы он мог говорить.

    Удинцова Мелания [тяжелая форма ДЦП и мн. др.]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Селиванова Дарья Александровна

    likar.infund помощь больным детям мелания удинцова
    likar.infund помощь больным детям мелания удинцова

    Девочке с красивым именем Мелания всего 1 годик. Она почти ничего не видит, не сидит сама и даже не переворачивается сама... У ребёнка тяжелая форма ДЦП, травма при родах, глубокая недоношенность. Проблема усложняется тем, что у Мелании, есть сестричка-близняшка Ангелина - второй ребенок из двойни - также пострадавшая при родах, как она сама. Оба ребенка имеют пенсионные удостоверения - инвалидность по ДЦП.

    Родители Милочки и Ангелины живут предельно скромно. В семье трудится только папа, маме 21 год и она не работает, лишь занимается тем, что пытается хоть как-то поднять и реабилитировать детей, и борется за их здоровье вопреки всем диагнозам.

    На следующей неделе Милочке предстоит сложнейшая операция на ножках, с общей анестезией - будут подрезать мышцы и надставлять сухожилия: у малышки сильный тонус мышц в ногах и они почти не сгибаются. Из-за этого идёт сильнейшая деформация конечностей, и в дальнейшем могут быть грубейшие изменения в виде мышечных контрактур. После операции ребёнок будет по пояс загипсован до середины мая месяца.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Милочке предстоит пройти нелёгкий путь долгой и непростой реабилитации после разгипсовки конечностей. Зная по своему собственному ребенку, насколько это длительный,, тяжелый и ответственный этап, я прошу Вас откликнуться на боль Милы и поддержать, помочь нам всем миром Миле!

    На данный момент у родителей нет денег даже на операцию (около 6,000 рос. рублей, или 1,500 грн.),а ведь еще предстоит поездка в санаторий. Хотелось бы помочь Миле пройти операцию и реабилитацию после гипсования в начале июля в Евпаторийском детском клиническом санатории (ЕКДС) в Украине. Ведь именно там ребёнку могут помочь встать на ножки!

    Я прошу: помогите Миле и её маме поехать на лечение, ведь санаторий ЕКДС на Украине - это единственный шанс комплексной реабилитации для нее - в России подобных санаториев нет, а значит, нет и шанса начать ходить.

    Все документы Мелании высланы администрации сайта.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Ребенка будет вести мама, которой мы год назад помогли реабилитировать в том же санатории ее дочь, собрав недостающие деньги на лечение - Ася Мутушева, +79271108464 , мейл nasmore@yandex. ru или hava5@mail. ru.

    Аносова Аленка [пересаженная мамина почка должна жить!]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Алёнке Аносовой недавно исполнилось 16, но со старшим другом, «тётей Ларисой», она делится не переживаниями первой любви, а беспокойством: «Будет ли завтра?». Она привыкла беспокоиться о себе сама

    likar.infund помощь больным детям аленка аносова

    В 2002 г. в семью пришло первое горе: умер папа. Алене тогда было всего 9, старшему братику – 13. Потерю девочка переносила очень тяжело, после прощания уехала к бабушке, а когда вернулась – сразу оказалась в больнице… Так ей поставили диагноз гломерулонефрит – инфекционно-аллергическое заболевание почек. В течение последующих четырех лет в детском отделении Института нефрологии Украины под руководством И. В. Багдасаровой как могли боролись за почки ребёнка, и всё же излечения не произошло – почки отказали. Последующий год жизни Алёны также прошел в Киеве – в отделении Детской клинической токсикологии и экстракорпоральной детоксикации УДСБ «ОХМАТДЕТ» под руководством Б. С.Шеймана. В этот раз девочка лежала одна. Мама Таня вторично вышла замуж и родила Алёнке младшую сестричку - отныне приходилось делить себя на двоих. Кроме того, семья живёт в маленьком с. Макариха Знамянского р-на Кировоградской обл., автобус туда ходит всего дважды в неделю – часто не наездишься

    Отделение Детской клинической токсикологии и экстракорпоральной детоксикации – место, где дети лежат месяцами и даже годами. Когда собственные почки не работают, необходимо регулярно проходить процедуру гемодиализа – очищение крови с помощью специального аппарата, т. н. «искусственной почки».

    В то время – в 2007 году – отделение было закрытым, родители не всегда могли получить полную информацию о состоянии ребёнка, а навестить его в реанимации было и вовсе невозможно. Тогда Алёна – уже взрослая девочка – поднимаясь в отделение реанимации на процедуру гемодиализа, присматривалась к лежащим там деткам: как выглядят, как за ними ухаживают… После рассказывала об этом их родителям. Так Алена познакомилась с Ларисой Слюнченко – её маленькая дочка Машенька провела в отделении реанимации два долгих и тяжелых месяца.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    В начале октября 2007 года просить о помощи пришлось уже самой Алёне: «тётя Лариса, мне нужно в течение трёх недель найти 35 000 гривен на пересадку маминой почки, иначе я умру. Дольше не выдержит сердце… Вы можете как-то помочь?». Этот звонок 14-летнего ребёнка Лариса помнит до сих пор.

    Времени действительно не было: за годы лечения почек и гемодиализа детский организм исчерпал все свои силы и дольше, даже при условии искусственной поддержки, бороться уже не мог.

    Деньги нашлись.

    24 октября 2007 года в Национальном институте хирургии и трансплантологии Им. А. А. Шалимова состоялась долгожданная операция: девочке пересадили донорскую почку от мамы. Таня перенесла операцию хорошо, а вот дочке пришлось нелегко, её оперировали в два захода. Кроме общего истощения организма оказалось, что он в принципе отвык от нормального функционирования. За последний год, когда собственные почки уже не работали и кровь очищалась искусственно, сосуды отвыкли от нагрузки, а когда она возобновилась – не выдержали и стали лопаться… Пришлось устанавливать специальные дренажи, чтобы регулировать нагрузку и постепенно приучать сосуды работать.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    В этот период Алёну поддерживали как родные, так и вовсе незнакомые ей люди. На форуме писали добрые слова и пожелания – перед операцией Лариса распечатала их все и передала изумленной девочке. Эти листочки хранятся у неё до сих пор, и вместе с ними сердце согревается знанием о чуде человеческого неравнодушия.

    С тех пор прошло больше года, девочка, наконец, жила с семьей в родном селе, училась на дому, но это не мешало ей получать хорошие оценки. Казалось, жизнь налаживается… Но перед Новым годом Алёна снова почувствовала себя плохо. Снова – Институт Шалимова, Институт Нефрологии, бесчисленные обследования, за которые семье Аносовых как иногородним положено платить. Спустя почти четыре месяца - заключение: у девочки идёт процесс отторжение донорской почки, на сегодняшний день она работает всего на 50%. Даже с таким органом можно жить долгие годы – при условии грамотного ухода и поддержки. Девочке срочно нужен новый и хороший иммунодепрессант. Дешевый аналог, который принимала девочка ранее, неэффективен. Врач высказал предположение, что Алене поможет иммунодепрессант нового поколения, Програф, причем начинать принимать его нужно срочно.

    Перед Пасхой девочка вернулась домой. Госпитализироваться без лекарства смысла нет. По закону, оно должно быть обеспечено государственным бюджетом, в реальности – выдавать его Аленке не спешат. «Прографа нет и не будет» - ответ главного нефролога Кировоградской области, где прописана Алёна, предельно ясен.

    Самостоятельно обзвонив все аптечные сети Украины и связавшись с представительством фармацевтической компании, которая выпускает лекарство, удалось найти его – одна пачка препарата стоит 3180 грн., хватает её на 6 дней, далее нужно покупать следующую, и прерывать курс нельзя. Таким образом, В месяц на один програф Алёнке нужно 15900 грн.

    Кроме того, необходимо принимать ряд других поддерживающих лекарств:
    - физиотенз – на 162 грн./мес.
    - мекардис – на 234 грн./мес.
    - метипред – на 70 грн./мес.
    - селлсепт – на 1818 грн./мес.

    И ряд других, не таких дорогих по отдельности, но если посчитать стоимость всех вместе… А пенсия по инвалидности, которую выплачивает Алене государство, составляет 630 грн. в месяц.

    Село Макариха, где живет семья девочки, пустует, живут там преимущественно старики. Мама Таня раньше работала на хлебозаводе – но с тех пор, как завод закрылся, работы в селе не осталось вообще. Отчим Алены не выдержал испытания трудностями и ушел из семьи, никакой помощи не оказывает. Живут за счёт подсобного хозяйства, засаживают огород, держат курочек, коров и поросят… На скромную жизнь семье хватает, на лечение тяжело больного ребёнка – нет.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Мама не сидит сложа руки, помогает и Лариса. С просьбой обеспечить Алену Аносову необходимым ей лекарством обратились в МинЗдрав – письмо мамы находится на рассмотрении у замминистра охраны здоровья В. В. Лазаришинца и директора Департамента Материнства и Детства Р. А Моисеенко. Аналогичное письмо адресовано начальнику управления охраной здоровья в Кировоградской областной государственной администрации Н. В. Беннету - оно зарегистрировано в ведомстве под № 6/442-с 24.04.2009. По закону, официальный ответ должен быть дан в течение 30 дней. За судьбой этих писем будут пристально следить и мама девочки, и волонтеры, которые помогают семье, новости будут опубликованы.

    Девочка Алена с детства привыкла к самостоятельности, она даже маме не разрешает беседовать с врачами с глазу на глаз – хочет знать правду, какой бы тяжелой она ни оказалась. А правда сегодня в том, что времени ждать, пока решится вопрос о государственном обеспечении лекарством, нет. За последние месяцы донорская почка увеличилась на 3 см, участились сердечные приступы, очень сильный постоянный тремор рук. Нужно как можно быстрее остановить отторжение донорской почки, ведь второго шанса нет – еще одну пересадку ослабленный организм не переживёт.

    Мама Аленки очень просит помочь её ребенку продержаться этот период. Для этого нужно оплатить програф – по 3180 грн. на каждые 6 дней.

    Кроме здоровья доченьки, есть у мамы еще одна мечта, о которой я не могу не написать. Мама Таня мечтает купить… трактор. «Разве мне нравится ходить с протянутой рукой? Я очень хочу работать, и я люблю землю. Наше село пустует, земли дичают. Вот был бы у меня трактор – я бы снова село подняла, и люди бы вернулись!» - Лариса с волнением слушает этот рассказ и уже думает о том, что на ближайшей сельскохозяйственной выставке нужно обязательно рассказать эту историю и обратиться за помощью к производителям с/х техники.

    А тем временем часы отсчитывают минуты: до 5 мая осталось меньше 5 дней.

    На все вопросы ответит волонтёр девочки
    Лариса Слюнченко, тел. +38 067 209 97 56
    либо Мария Айлен, тел.+38 067 628 22 11; e-mail mari-mya@mail. ru

    По договоренности с мамой, деньги на оплату лекарства для Аленки Аносовой собираются на счета “LIKAR. INFUND

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Мы просим Вас всех подключиться и распространить информацию об этой беде, просто невозможно проиграть в этом бою, где мама и дочка сражаются уже так долго! Ведь даже малые суммы могут нам помочь быстро собрать необходимые 15900 грн! Мы уже научены не ждать как манны небесной крупного спонсора, а обращаться КО ВСЕМ, чтобы каждый мог соприкоснуться с чудом спасения жизни и радости победы! Это всего-то полторы тысячи небезразличных, которые внесут свои 10 грн в такое дело…

    ДЛЯ ПЛАТЕЖА в ГРИВНАХ

    Получатель: Международная благотворительная фундация "Ликар. инфонд"
    Код за ЕДРПОУ 36184862
    Банковские реквизиты:
    Рр 26006208980000
    в АКИБ "УкрСиббанк" МФО 351005
    Назначение платежа:
    Благотворительный взнос на лечение Аносовой Елены

    ДЛЯ ПЛАТЕЖА в USD

    INTERMEDIARY:
    Deutsche Bank Trust Company Americas, NEW YORK, USA,
    S. W.I. F.T.: BKTRUS33
    ACCOUNT WITH INSTITUTION : 04-402-971
    UKRSIBBANK, KHARKOV, UKRAINE
    S. W.I. F.T.: KHABUA2K
    BENEFICIARY : 26006208980000
    IEF "LIKAR. INFUND"
    Details of payment: Donation for treatment of Anosova Olena

    ДЛЯ ПЛАТЕЖА в EURO

    INTERMEDIARY:
    Deutsche Bank AG, FRANKFURT/ Eschborn, GERMANY,
    S. W.I. F.T.: DEUTDEFF
    ACCOUNT WITH INSTITUTION : 947 0006 10
    UKRSIBBANK, KHARKOV, UKRAINE
    S. W.I. F.T.: KHABUA2K
    BENEFICIARY : 26006208980000
    IEF "LIKAR. INFUND"
    Details of payment: Donation for treatment of Anosova Olena

    ДЛЯ ПЛАТЕЖА через WebMoney

    Получатель:
    WM U268044531339 грн
    WM Z542162022397 долл
    WM E255414678963

    ID 271975489449
    Назначение платежа:
    Благотворительный взнос на лечение Аносовой Елены

    Ваши координаты: Укажите, пожалуйста, координаты для обратной связи, чтобы мы знали, кого благодарить:). Спасибо!

    Шевченко Владик [двухсторонняя сенсоневральная глухота]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; UAUA. INFO
    Пишет мама ребенка, Татьяна Шевченко:

    likar.infund помощь больным детям. шевченко владик
    likar.infund помощь больным детям. шевченко владик

    "С просьбой о помощи к вам обращается семья Шевченко из города Новая Каховка Херсонской области.

    30 мая 2008 года в возрасте 36 лет после неоднократных попыток я родила долгожданных двоих мальчиков. Роды были преждевременными. Сейчас мальчикам по 10 месяцев.

    В восьмимесячном возрасте Владику поставили диагноз - двухсторонняя сенсоневральная глухота. Слуховой аппарат в нашем случае не эффективен. Для того, чтобы мой сын смог заговорить и услышать этот мир нужна дорогостоящая операция по внедрению кохлеарного импланта, которая стоит 292660грн. (26 тысяч евро) на одно ушко. У нас таких денег нет! Если не сделать операцию в ближайшее время, то научить слышать и говорить будет уже невозможно.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Пожалуйста, помогите малышу услышать мой голос!!!"

    Ребенка будет вести волонтер сайта,
    Ольга Копылова, тел 067 234 12 25,
    мейл o_kopylova@ukrsibbank. com

    Лесничая Настя [врождённый порок сердца, и мн. др]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Цокало Василий Николаевич

    likar.infund помощь больным детям лесничая настя

    Мы семья Лесничих, просим Вас помочь собрать деньги для проведения операции на сердце нашей дочери Насти. Ей 3 года, она весёлый и жизнерадостный человечек, но так сложилась судьба, что у неё врождённый порок сердца: вторичный дефект межпредсердной перегородки (диаметр 1,3см), минимальная трёхстворчатая недостаточность.

    У меня замечательный муж, который меня с первых дней нашего знакомства во всём поддерживает и понимает. И вот, когда я только узнала о своём интересном положении, с первых дней полюбила своего ребёнка.

    Всё было хорошо как в сказке, только вот плохие предчувствия меня не покидали, думала о том, чтобы ребёнок был здоровым. По ходу беременности выполняла все рекомендации врачей. На плановых УЗИ врачи ничего не говорили даже о врождённом пороке сердца, и нехорошие предчувствия подтвердились уже в родильном зале.

    Мои роды оказались очень сложными и тяжёлыми для дочери, сразу же её забрали от меня в инкубатор. Сказав только перед этим: «А Вы знаете, что такое синдром Дауна? У Вашего ребёнка именно этот диагноз». Я сказала, что ничего страшного, это же мой ребёнок! Мне мою дочурку не приносили на кормление, так она находилась в отделении патологии под колпаком. Первое время старались не пускать меня, в надежде, что я откажусь, но я настойчиво ходила с надеждой хоть одним глазком посмотреть на мою дочурку - и они сдались под моим напористым рвением увидеться с ребёнком. С первых секунд её рождения столкнулась с негативом по отношению к таким детям, и поняла сама для себя, что мне теперь нужно бороться за свою маленькую девочку.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Приехав наконец после всего этого ужаса домой, стало легче, как говориться дома и стены лечат, но приходя каждый раз на прием ко врачам они говорили: «Вы ещё не отказались от ребёнка?» Как же больно всё это слышать и ещё сложней понять, для меня это осталось до сих пор непонятно как врачи, дающие клятву Гиппократа, могут так кощунственно относиться к людям и к их чувствам. Говоря о том, что это Человек, никто даже и не пытался услышать.

    Мы с мужем решили уехать из этого города в другой. На новом месте всё пошло иначе, так как не было психологического воздействия. Начала собирать информацию о таких детях. Как оказалось за границей более гуманное отношение к таким детям. Ведь они жизнь и окружающий их мир воспроизводят в красках радости и любви, даже и не знают, как сложно приходятся подобным детям в обществе, но мир меняется, и кто знает, с чьёй стороны он окажется правильным: с их - радости и любви или обычной - жестокости и хладнокровности.

    Вы знаете, словами не описать, на сколько добрые, чувствительные и солнечные дети. А какая у них внутренняя сила и желание жить! Связалась с московским центром ранней помощи «Даунсайд Ап» и они мне выслали литературу. Стали мы заниматься, и каждый день радовалась, что у меня такая хорошая и самая любимая доченька. Всегда не могу на неё налюбоваться, какая же она у нас умница и красавица. Занимаемся с логопедом, проводим курсы массажа и ЛФК. Очень люблю сама с ней заниматься.

    Но вот только здоровье…Настенька нуждается в оперативном лечении (возможность закрытия дефекта окклюдером Амплатцера) стоимость операции 4600 евро, необходимой суммы и времени её собрать - у нас нет. Знаете, никогда не просила ничего ни у кого, а вот сейчас прошу о помощи, чтобы спасти свою дочь. Пожалуйста, помогите нам собрать необходимую сумму и спасти жизнь моей дочери Насти.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Заранее Вам благодарны!

    Девочку будет вести замечательный человек и замечательный папа, которому мы не так давно помогли собрать деньги на операцию его дочери - Игорь Богонюк, тел +38 067 944 72 69, электронннй адрес svetany@ukr. net. В конце этой неделе Игорь улетает со своей дочкой в Берлин на операцию, поэтому связываться с ним лучше в ближайшие дни, или уже после майских праздников. В промежутке можно писать мне или Ларисе Слюнченко.

    Клещ Ваня [недоношенность, ретинопатия 5 степени]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Цокало Василий Николаевич

    Пишет мама Вани, Юлия Клещ:

    Уважаемы господа!

    Я, Клещ Юлия Михайловна, обращаюсь к вам с просьбой о помощи сбора необходимых средств для моего сына Вани на проведение оперативного вмешательства на глазках.

    Хочу рассказать вам свою историю и с надеждой на понимание обратиться за помощью!

    3 ноября 2008 года я родила двойню - мальчиков Ванечку и Костю. Дети родились на 27-й неделе с маленьким весом – 810 и 750 грамм. У деток при рождении обнаружили проблемы по здоровью – пневмония, менингит, кровоизлияние в паренхиму головного мозга и т. д. Два месяца они лежали в реанимации, боролись за свою жизнь и дышали только с помощью аппаратов. Что пришлось пережить и перенести маленьким человечкам! Не каждый взрослый перенесет столько бесконечных уколов, капельниц, переливаний плазмы, ежедневного приема большого количества антибиотиков, сдачу анализов, всякого рода обследований. К сожалению, Костю спасти не удалось

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Ванечке, после 2 месяцев реанимации, предстояло еще 30 дней лежать в отделении патологии новорожденных. За это время он набрал вес, научился самостоятельно дышать, кушать, поддерживать температуру.

    У ребенка остались проблемы с легкими (бронхо-легочная дисплазия), головном мозге (кровоизлияние, которое превратилось в кисту). Однако одним из наиболее весомых и страшных стало следующее. После обследования врачей – офтальмологов уже в отделении патологии был поставлен страшный диагноз – ретинопатия 5 степени – ребенок ничего не видит и надежд на восстановление полноценного зрения нет. Поскольку он очень долго находился в реанимации на аппарате искусственного дыхания, обследование в данном направлении не проводилось и операционное вмешательство для остановление процесса отслоения сетчатки в нужный момент было невозможно.

    После выписки из отделения патологии Ваня побыл дома 5 недель, после чего у него ухудшилось самочувствие по причине беспокойства и боли глазок. После консультации у офтальмолога была назначена срочная операция, диагноз - вторичная глаукома. После операции Ваня провел 3 дня в реанимации, после чего еще 2 недели в отделении патологии, поскольку врачи сказали, что у него возобновилась пневмония от повторного пребывания на аппарате. И снова масса лекарств, уколов, антибиотиков! Теперь Ваня дома.

    Однако мы не сидели, сложа руки! Мы узнали о возможности проведения операции, которая дает надежду на возвращение частичного зрения Ване! Для этого необходимо ехать в Санкт-Петербург, в Ленинградское областное государственное медицинское учреждение. Именно там доктор Дискаленко О. В. делает подобные операции и возвращает частичное зрение деткам с таким диагнозом. Нам удалось записаться на консультацию на 4 мая. Очень надеемся на госпитализацию и операцию у данного доктора (поскольку записи к нему идут на полгода вперед)!

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    В случае отказа данного доктора от операции, будем консультироваться у доктора Баранова А. В. в детской больнице им. Филатова, в офтальмологическом отделении г. Санкт –Петербург, который тоже достаточно успешно оперирует таких деток. По отзывам и рассказам родителей, которые ездили на операцию к обоим врачам, Стоимость лечение примерно одинаковая, и составляет 20 000 грн. Эта сума необходима на операцию, реанимацию, медикаменты, послеоперационный период в больнице. Проживание, питание, переезд в расчет не брались.

    Заранее благодарим за понимание и помощь!

    Волонтер ребенка: Семенюк Инна Александровна,
    моб. тел. 8-066-407 31 59 ,
    эл. адрес:Inna. Semenyuk@ua. ey. com

    Ткаченко Марина, Анечка и Леночка [ ДЦП, задержка психо-моторного развития, косоглазие и др. ]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Мариночка и Леночка – однояйцовые близнецы, они очень похожи. Леночка – спокойная и улыбающаяся, тихонько сидит на диванчике рядом, трогает игрушку. Иногда что-то говорит. Эта малышка тоже не ходит, но сама сидит, может немного стоять на ножках.

    Аннушка – непоседа, девочка с характером, постоянно куда-то пытается ползти, что-то потрогать, просто обожает ходить за ручки. Правда, последнее дается девчушке с огромным трудом - ножки не слушаются. Но она радостно идет и улыбается нам! А мы в ответ! Господи, до чего же жизнерадостные эти светлые малышки :).

    Девочкам исполнилось по 3 годика, — рассказывает мама. — Они выросли, многому научились (каким трудом!), а мне стало намного труднее. Ведь за день каждую нужно поднять миллион раз: поиграть, успокоить, позаниматься...
    Зимой девочки почти не выходят на улицу. Это сложно - 12 этаж, старенькая коляска, в которую девочки с огромным трудом уже входят в зимней одежде. А на улице практически невозможно спокойно погулять – каждой хочется на горку. А какой труд поднять каждую малышку для Тани, которая сама выглядит как дюймовочка?!

    Хорошо еще бабушки помогают — приезжают по очереди. Но бывает, что дома и сама остаюсь. Вот тогда и начинаются слезы, проблемы….

    Но мы видим, что Таня сильная, она держится, она очень надеется, что ее дочки пойдут, смогут многому научиться! Ежедневно она занимается с девочками: развивающими игрушками, книжками, пазлами, гимнастикой. Когда есть возможность (а эта семья старается по максимуму) – дети проходят курсы массажа и ЛФК, иглоукалывания. В частности, Таня очень довольна результатами иглоукалывания – девочки стали себя лучше чувствовать, сидеть, Леночка может немного стоять.
    Таня хорошо отзывается про метод краниосакральной медицины. Но все эти методики дорогие, а семье не хватает средств, которые зарабатывает только папа.

    К слову, хочется отметить, с какой любовью мама и бабушка говорят про папу Славу. Он много работает, но он очень любит играть с малышками, во всем помогает. По выходным (которые не так часто и случаются), папа сам застеклил балкон и сейчас пытается доштукатурить и покрасить. Но проблем масса и в одиночку этой семье не справиться….
    Таня давно просила у властей выделить им няню… Но, увы, никто не помог.
    Семье необходимы деньги и помощники, чтобы доделать и привести в порядок квартиру, которую им выделил киевский мэр.

    Сегодня эта семья очень нуждается, именно поэтому их близкие друзья обратились в наш форум, чтобы мы помогли им. Поверьте, искренность и доброта родителей, их внимательное отношение к детям этого заслуживает! Нам показали все справки с диагнозами детей с самого рождения (прилагаем внизу), нас провели по всем комнатам, показали игрушки, детскую, рассказали обо всех проблемах. Семья очень открыта для общения.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Давайте поможем этой семье выстоять в трудностях и хоть немного скрасим их быт и проблемы.

    Телефоны для связи:
    Мама Таня Ткаченко: (044) 496-75-56 (дом. тел)
    Наш форум для родителей собирает посильную помощь для этой семьи.
    Мы принимаем деньги (под расписку), игрушки, помощь и пр… Вся помощь будет передана семье. Все отчеты будут предоставлены на сайте.

    Администратор форума, редактор сайта Элина, forum@
    Волонтер форума Мария (в форуме Маньяна), mv510@voliacable. com : 8067-932-55-04
    Пишите:
    Администратору форума

    Форум для родителей

    Пророк Зоряна [підозра на синдром Ретта, але точний діагноз не можуть виявити]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; На правах рекламы

    У житті Зорянки немає друзів, книжок, улюблених телесеріалів. У цьому винна важка і рідкісна хвороба, котра не дозволяє спокійно жити як самій дитині, так і її батькам. Хтось з них повинен постійно перебувати у кількох кроках від дівчинки, тому що в неї у будь-який момент може початись напад істерії, вона почне бити посуд, перекидати меблі, а коли напад минає, вона присоромлено перепрошує (...). Щоденно Зорянка отримує величезні дози заспокійливих. І так триває вже кілька років.

    likar.infund помощь больным детям зоряна пророк
    likar.infund помощь больным детям зоряна пророк

    Зоряна Пророк…..про цю дівчинку вже багато хто чув напевне, а історії про її незвичну та підступну хворобу віддавна можна прочитати на http://hope. lviv. ua/ та інших сайтах.

    Проблема у тому, що чіткого медичного діагнозу немає – важко визначити чи це гиперпролинемія чи с-м Ретта. Зараз у Зорянки є епілептиформні припадки. У Польщі після обстеження діагноз такий:

    Затримка розумового розвитку. Тяжкі розлади поведінки з посиленими елементами агресії невизначеної етіології.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Гіперпролінемія типу 2 виключена.

    Підозра на синдром Ретта.

    Але визначити правильний діагноз настільки важливо – бо усі зусилля на протистояння із тою хворобою ідуть не туди….. і зараз у Зорянки з’явився ще один шанс – завдяки Тані Вільчинській, є можливість поїхати на безкоштовну генетичну консультацію у Медико-генетический научный центр у Москві, але необхідні кошти на дорогу, та тимчасове перебування там.

    Не виключений варіант, що відразу доктори запропонують госпіталізувати, але про ціни не говорять – усе після обстеження.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Сайт Центру http://www. med-gen. ru/content/clinics/index. html Вартість дороги в одну сторону на одну людину зі Львова приблизно 800грн., так як Зорянка поїде з батьком, то на дорогу необхідно буде біля 3200грн. (це без врахування пільг і т. п.) і звичайно необхідні кошти, щоб там тимчасово десь зупинитися.

    Прощу Вас дуже сильно – давайте зберемо ці грошенята, щоби дати шанс цій 11-річній дівчинці мати право на здійснення своєї мрії….

    Волонтер Лікар. инфонд Микола Войтів

    Горогоцкий Валера [ВПР экстрофия мочевого пузыря ]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Цокало Василий Николаевич

    Дайте шанс маленькому Валерочке стать полноценным мальчиком. Диагноз – ВПР экстрофия мочевого пузыря.

    likar.infund медпомощь больным детям горгоцкий валера

    Как и все молодожены, Люда и Вова мечтали о ребенке… И вот она, долгожданная беременность. Будущей мамочке немного пришлось полежать на сохранении, но прогнозы были благоприятные. Далее беременность протекала без осложнений. Как и положено, было сделано все три УЗИ, последнее на сроке 33 недели. Обещали мальчика и легкие роды.

    Роды действительно прошли без осложнений, родился мальчик. Но когда врачи внимательно рассмотрели ребенка, то стало понятно, что у малыша серьёзная патология (которую на трех УЗИ никто не заметил!). В срочном порядке пригласили хирурга из детской областной больницы, который поставил диагноз – ВПР экстрофия мочевого пузыря. Молодой маме несколько дней не разрешали смотреть на кроху, пока она не пришла в себя.

    likar.infund медпомощь больным детям горгоцкий валера

    На третьи сутки их с малышом перевели в Охматдет, где на шестые сутки маленького Валеру прооперировали, а еще на пятые сутки после операции все швы разошлись… Так их и выписали… авось дома сойдется.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Мама Люда уже приловчилась ухаживать за маленьким Валерой и обрабатывать его животик. Но очень хочется, чтобы у Валеры была полноценная жизнь, чтобы он мог состоятся, как личность, и как мужчина в дальнейшем. Малыш очень активный, веселый, обожает быть у мамы на ручках, где ему тепло и уютно и ничего не болит. Сейчас Валерочка слишком мал, ему всего 4 месяца, и не понимает того, что ждет его в будущем с подобным диагнозом, но в наших силах это будущее изменить!!!

    Очень рассчитываем на вашу помощь и участие в жизни маленького Валеры!!!

    Заранее благодарны!!! Здоровья вашим деткам!!!

    С ув. Оксана

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Контактный телефон мамы Людмилы 8 096 33 86 296.

    Вести ребенка буду я, волонтер по Черниговской детской областной больнице Вершняк Оксана (в форуме Sonko). Контактный телефон 8 093 909 94 33.

    Лань Наташа [приобретенная апластическая анемия]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    ЭТАП 2. Направление на лечение заграницу [октябрь 2008]

    likar.infund помощь онкобольным детям. наташа лань likar.infund помощь онкобольным детям. наташа лань

    ИЗ ИСТОРИИ Наташи Лань [сентябрь 2008]

    likar.infund помощь онкобольным детям. наташа лань

    likar.infund помощь онкобольным детям. наташа лань Живет в г. Сватово Луганской области замечательная девушка Наталья с чудесной фамилией Лань. О том, насколько она замечательная вы поймете из ее письма, а также взглянув на ее фотографии, откуда на вас смотрит открытое, дружелюбное лицо, и взгляд не отвести от этих пытливых, лучезарных глаз.

    Наташа заболела в 2003 г., когда ей было всего 11 лет. Вы можете себе представить - 5 лет она живет в постоянной борьбе, живет сегодняшним днем, потому что, кто знает, каким будет завтрашний день и будет ли...

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    За спиной лечение в Луганске, Донецке и Киеве. Все, что могло бы спасти девочку, врачи уже перепробывали - результата нет... Остался последний шанс - трансплантация костного мозга (ТКМ) от неродственного донора. К письму приложено заключение от Белорусского республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии, где названа сумма, необходимая для ТКМ, - 155 тыс. долларов... Скажите, кто-то готов, глядя в глаза этой девочке, сказать - извини, я не могу помочь - и отвернуться? И оставить ее одну ждать, полностью осознавая, что происходит, и прощая нас за нашу слабость, бессилие и безволие? Спасти жизнь человеку - это наше благословение, наше прощение, наше отпущение грехов. Сделайте это ради нее, сделайте ради себя, ведь нужно так мало - поделиться тем, что есть. Разве чудо человеческой жизни не стоит заработанных денег?

    Письмо Наташи:

     "Я Лань Наталья. Мне 16 лет. Родилась и живу в маленьком, чистом и цветущем городке Сватово. Моя семья - мама и 12-летний братик Сережа (наш папа трагически погиб 10 лет назад). Это мои самые любимые и родные люди.

     Учусь я в 10-м классе. Любимые предметы - зарубежная литература, история, алгебра и химия. Все свободное время провожу за чтением книг. Любимые писатели - А. Дюма, Ф. Достоевский и О. Де Бальзак. Я большая фанатка футбола, болею за весь украинский футбол. Очень хочу, чтобы чемпионат "Евро 2012" прошел в Украине.

     В 11 лет в Донецке мне был поставлен страшный диагноз - апластическая анемия. Всё своё сознательное детство я провела в больницах Луганска и Киева. Врачи пытались сделать всё возможное и невозможное, чтобы победить мою болезнь, но она не поддавалась никакому лечению. Сейчас моё будущее зависит от трансплантации костного мозга.

     Я хочу жить, учиться, мечтать. Моя самая заветная мечта - быть здоровой и забыть о своей страшной болезни.

     Люди добрые, услышьте мою боль!
     Помогите сбыться моей мечте!

    Телефон Наташи +38 067 1762087
    Телефон мамы Наташи Людмилы +38 066 0398715
    Телефон волонтера Юлии Ноговицыной + 38 050 628 18 07

    likar.infund помощь онкобольным детям. наташа лань likar.infund помощь онкобольным детям. наташа лань

    Спасибо всем, кто откликнется!!!!!!!!!!
    Счастья Вашим деткам!

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Куприенко Андрей и Александр [дистресс-синдром, расщелина губы, ДЦП, и мн. др]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    ИЗ ИСТОРИИ Андрюши и Сашеньки Куприенко [июль 2007]

    Мальчики родились семимесячными 25 мая 2007 года, в результате кесарева сечения. Один из диагнозов, поставленных при рождении - ДИСТРЕСС-СИНДРОМ (незрелость легких).

    likar.infund помощь больным детям. близнецы куприенко
    Куприенко Андрей
    (после операции, дек.2007)

    likar.infund помощь больным детям. близнецы куприенко
    Куприенко Саша
    (после операции, дек.2007)

    В течение первых суток жизни им нужно было ввести препарат - КУРОСУРФ (синтетический белок). Кроме того, у обоих мальчиков врожденная патология - РАСЩЕЛИНА ГУБЫ (заячья губа), которую прооперировали в декабре 2007 (смотрите обновления ниже). У Андрюшки обнаружились проблемы со зрением, которое, к сожалению, не поддается восстановлению. Проблем со здоровьем у обоих малышей очень много и семья решает их по мере поступления.

    Обстоятельства сложились так, что мама этих малышей родила их без мужа и на сегодняшний день - одна. В первые часы после появления малышей на свет, когда остро встал вопрос их жизни, требовались лекарства и средства, мы, в первую очередь, обратились за помощью к отцу детей. Но, к сожалению, он отказался принимать в этом любое участие (хотя о прерывании беременности никогда не заходила речь). "Выжили ли дети?"- до сегодняшнего дня его это так и не заинтересовало...

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Пишет подруга мамы, Юлия:

    • ...Для всех стало неожиданностью, что Татьяна попала в больницу, по причине преждевременных родов. Потом стало неожиданностью кесарево сечение. Потом - диагнозы детей. В течение двух недель никому об этом даже не говорили, знал только узкий круг. Т. к. было под сомнением - выживут малыши или нет. Саша, кроме общих патологий у двойняшек, родился без сердцебиения и дыхания. Татьяне не рассчитали наркоз и накладывали швы, когда анестезия перестала действовать...

     Обратились к отцу детей за финансовой поддержкой, но Вы знаете итог. Денег одолжили приятели Таниной сестры. Определенную сумму на определенный срок одолжила сестра ( тоже растит сына 12-ти лет, одна). Основную часть потратили в первый день, дальше растягивали, экономили, как могли. За полтора месяца в больнице израсходовали порядка 12 тыс. (чеки есть где-то тыс. на 10 тыс.) НО и этих денег было мало.

     Например: деткам принудительно вводили питание, через зонд, каждые 2-3 часа, по 20-30-40 грамм. Каждый раз был необходим новый зонд, а он что-то стоит, а детей двое, а вес и силы набирать надо... но нет денег - и нет каждый раз нового зонда.. Например: когда их возили во Львов, к хирургу, машина обошлась в 400грн... А их скоро опять везти на сканирование головного мозга.. Не будем отрицать очевидное, минимум год, может три будет до конца под сомнением их физическое и умственное развитие...

     В больнице врач как-то заметила, что впервые видит маму с двойней, которая лежит сама, без поддержки кого-то еще. Но опять все упирается в финансы, дистанции, время: Неонатальный центр находится на расстоянии 140 км от места жительства Таниных родителей (Луцк - г. Нововолынск), часто приезжать, тем более быть рядом постоянно - не было шанса. (А я, вообще, на другом конце страны). Кроме родителей и сестры у нее там никого нет. Поэтому пришлось справляться со всеми грустными новостями о состоянии здоровья малышей, тревожными мыслями, бессонницами, самостоятельно…..

     С УВАЖЕНИЕМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

    Мама малышей - Куприенко Татьяна Геннадиевна
    e-mail:chepurnayayul@gmail. com
    т. 80984098332
    т. 80506220445
    Звонить Юлии Чепурной (близкая подруга и помощница мамы по всем вопросам) 8-050-9748586

    Спасибо всем, кто откликнется!!!!!!!!!!
    Счастья Вашим деткам!

    ☼ Богонюк Вера [тяжелый порок сердца, синдром Дауна]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Пишет мама Верочки, Светлана Богонюк:

    Уважаемые дамы и господа!

    Мы, семья Богонюк, просим Вас о финансовой помощи для операции на сердце нашей дочери Веры.

    Невозможно описать и выразить словами те ощущения, которые испытывает женщина, когда в ней зарождается новая жизнь. Это нужно пережить, почувствовать. У меня в душе потеплело, и приятная дрожь пробежала по моему телу, когда я увидела 2 полоски на аппликаторе теста на беременность. Хотя я почему-то была уверена, что результат будет положительный. Я в этот же день, как на крыльях, неслась к врачу, чтобы он подтвердил мою радость. К сожалению, срок был еще маленький и УЗИ ничего не показало. Но я чувствовала, что беременна, и через неделю врач это подтвердил. Мне все время хотелось улыбаться, хотелось кричать от радости, хотелось всеми миру рассказать, что скоро у меня родится доченька. Я знала, что это девочка, с самого первого дня, хотя ни на одном УЗИ не было видно пол ребенка.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Всю беременность я разговаривала с доченькой, говорила ей, как сильно ее люблю, как жду ее рождения. Она отвечала на каждое мое слово, каждое прикосновение.

    likar.infund помощь больным детям богонюк вера

    И наконец-то настал тот день, когда моя крошка решила, что пора уже встретиться с мамой и папой. Роды были очень легкими, совсем не такими как я их себе представляла. Я ожидала, что мне будет очень больно, страшно, но мне было очень радостно в тот момент. Я знала, что еще чуть-чуть и я увижу свою малышку. Сколько счастья испытываешь, когда тебе на грудь кладут теплый комочек. Это девочка, крошечная, маленькая, самый родной человечек на свете. Она ползет по мне, губками ищет грудь, а я смотрю и не могу насмотреться на свое маленькое чудо.

    Но, любое счастье можно омрачить. Так случилось и со мной. На утреннем обходе ко мне подошла врач и сказала, что есть подозрение, что у ребенка синдром Дауна, и спросила нести ли мне доченьку на кормление. Конечно нести, она же голодная и где-то там одна без меня. Мне принесли малюсенький сверточек, из которого выглядывало очаровательное личико. Я смотрела, на свою родную девочку и не могла поверить словам врача, слезы текли из моих глаз. Я прижимала доченьку к себе и твердила, что все все у нас с ней будет хорошо, несмотря ни на что. В этот же день пришла врач-генетик и подтвердила, что у дочки синдром Дауна.

    Я назвала дочку Верой, потому что знаю и верю, что она преодолеет все трудности и испытания, которые приготовила ей судьба. Трудности начались уже на второй день ее жизни, врачи обнаружили очень сложный порок сердца - полная Атриовентрикулярная коммуникация, высокая гипертензия в системе легочной артерии. Но, как говорят, беда не приходит одна. На третий день жизни Верочку забирают в больницу ОХМАТДЕТ с подозрением на порок желудочно-кишечного тракта.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Я быстро еду вслед за доченькой, но меня не хотят класть в больницу вместе с Верочкой, так как мам сразу после родов там не принимают. Я готова была на колени встать и просить, чтобы меня не разлучали с ребенком. Я не представляла себе как она будет там одна без меня, она же совсем крошка, но врачи стояли на своем. Нам сказали, что состояние ребенка очень тяжелое. Вскоре выяснилось, что у Верочки частичная кишечная непроходимость, немедленно нужно делать операцию. Операция шла 6 часов, и все это время я молила Бога, чтобы все прошло хорошо. В реанимацию меня не пускали, врачи твердили, что шансов выжить у ребенка практически нет, состояние стабильно-тяжелое. Я думала, что с ума сойду за эти дни, я не находила себе места, но я верила, что моя девочка сильная, что она все все преодолеет, ведь она чувствовала, что дома ее с нетерпением ждут папа и мама. Я всеми силами, пыталась сохранить молоко, потому, что знала, что оно поможет быстрее восстановиться доченьке после операции.

    Произошло невозможное, Веру, на третий день после операции, сняли с аппарата искусственного дыхания, а через 4 дня уже перевели из реанимации в отделение хирургии новорожденных. Наконец-то я могла быть вместе с дочкой. С каждым днем Верочке было все лучше и лучше, она шла на поправку, и вскоре нас выписали домой.

    Как говорится, дома и стены лечат. Верочка, придя домой, сразу же начала стремительно развиваться, как будто бы наверстывала упущенное в больнице время. Я начала собирать информацию о том, как заниматься с детками с синдромом Дауна, прочитала о том, что заграницей такие детки ходят в обычные садики и школы. В интернете я нашла сайт московского центра ранней помощи "Даунсайд Ап", написала им письмо и мне выслали литературу, согласно которой, я могла аниматься с Верочкой. Доченька радовала нас каждый день все новыми и новыми достижениями, она быстро всему училась.

    В назначенное время мы понесли дочку на плановое обследование в Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии. Там мы столкнулись с очень негативным отношением к деткам с синдромом Дауна. Врач, посмотрев на ребенка, спросил: "А зачем вам такой ребенок, он же Даун, вы - молодые, родите себе здорового, а этот пусть живет сколько проживет, но с таким пороком он долго жить не будет". Услышав эти слова, я, прижимая к себе доченьку, со слезами на глазах вышла из кабинета этого врача.

    Мы все же надеялись, что несмотря ни на что, Верочке здесь сделают операцию, в которой она очень нуждается. Но, к сожалению, мы каждый день сталкивались только с негативом, направленным в адрес детей с синдромом Дауна. Как потом выяснилось, Верочке здесь даже диагноз неправильный поставили, то ли по неопытности, то ли по невнимательности.

    Мы стали искать другие клиники, где бы могли оказать помощь доченьке. В Киевском городском центре сердца мы увидели доброжелательность и понимание в глазах врачей. Веру здесь детально обследовали, поставили правильный диагноз. И, казалось бы, все хорошо, и доченьке скоро сделают операцию, но, увы, врачи сказали, что они не могут прооперировать такой сложный порок. Ни в какой кардиоклинике Украины, не берутся сделать операцию нашей доченьке. Мы начали писать запросы в другие клиники мира.

    Недавно мы получили ответ из Немецкого кардиологического центра в Берлине. В этой клинике Верочке согласны сделать операцию, которая ей необходима как можно быстрее. Стоимость операции 27725,00 евро.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Верочка очень хорошо развивается. Все педагоги и врачи удивляются, что имея такой сложный порок сердца, ребенок так хорошо развит. Доченька начала сидеть в 7,5 месяцев, почти так же как обычный ребенок. Хотя были прогнозы, что с таким пороком, да еще имея синдром Дауна, Вера сядет не раньше года.

    Скоро Верочке исполнится один годик. Она встает, держать за опору, стоит, пытается ползать, разбирает пирамидку, играет в ладушки, издает много лепетных звуков. У Верочки очень хорошо развито внимание, навыки мелкой моторики, она понимает речь. Наша доченька очень веселая и улыбчивая девочка. Мы ходим с ней на занятия в школу Монтессори, где Верочку очень любят и хорошо к ней относятся. С Верочкой занимаются логопед, дефектолог, коррекционный педагог, массажист, остеопат. Она у нас очень старательная и умненькая девочка, главное - все ей показать и рассказать и она все поймет, запомнит и повторит.

    Но, из-за порока сердца Вере очень тяжело развиваться физически, хотя она очень старается. Из-за порока она очень плохо кушает и медленно набирает вес. Мы все сделаем, чтобы наша девочка стала полноценным членом общества и была счастлива. Она наше маленькое солнышко, яркий лучик в нашей жизни, она радует с каждым днем все больше и больше.

    Я никогда в жизни ни у кого не просила денег, а сейчас я прошу о помощи, ради спасения своей дочери. Врачи говорят, что с операцией тянуть нельзя, а такой суммы денег у нас на сегодняшний день нет.

    Мы, Светлана и Игорь Богонюк, родители Верочки, обращаемся к Вам за помощью. Пожалуйста, помогите нам спасти жизнь нашей доченьки.

    Заранее, спасибо огромное.
    С уважением, Света и Игорь Богонюк.

    Полищук Никита [муковисцидоз с панкреатической недостаточностью]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Никита родился в 1993 г, но болезнь у него была диагностирована не сразу, а спустя многие годы. У Никиты одна из самых тяжелых форм муковисцидоза – с панкреатической недостаточностью, при которой пациент вынужден месяцами получать заместительную ферментотерапию – поджелудочная железа практически не работает, находясь на постоянном питании белковыми смесями ( Клинутрен и подобные).

    В отделение гастроэнтерологии УГДКБ №1 Никита поступил практически в состоянии реанимационного пациента, но лечащие доктора и заведующая отделением говорят, что при полноценном питании и правильной терапии, направленной на подавление инфекции, «гуляющей» по организму, у Никиты очень высокие шансы на возвращение к нормальной жизни ( естественно, на препаратах, которые больные муковисцидозом принимают пожизненно, под строгим контролем врачей, но – нормальной).

    likar.infund помощь больным детям полищук никита

    А сейчас... мальчик весит около 20 кг в 15 лет(!), ко всему букету заболеваний добавились сердечные проблемы - ставшая хронической легочная гипертензия. Неудивительно – ведь все последние годы мальчик практически живет в стационарах, на парэнтеральном питании и кислородных подушках...

    Мама Анна воспитывает ребенка одна, и, к сожалению, поздно выявленные проблемы (в течение 5 лет ребенку упорно ставили хроническую пневмонию...) и обрушившаяся на ее плечи необходимость финансирования лечения единственного и горячо любимого сына ей просто не под силу. Что неудивительно - по выпискам, которые нам предоставили лечащие доктора, составили примерную смету: на 21 день лечения Никиты требуется ни много ни мало – 13000 грн!!

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Ребенка ведет волонтер Юлия Кисиль ( наш днепропетровский волонтер по онкобольным детям) 066 785 32 70.

    Усик Алеша [сенсоневральная глухота]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Маленькому Алеше всего 2 с половиной годика, но уже больше года он не слышит маминого голоса. Со слов мамы Виктории:

     likar.infund помощь усик алексею

     "Наш Алешенька сильно переболел когда ему было 1год 2 месяца. Он говорил, то есть начинал говорить, свои первые "перлы" (мама, баба, бух, ам, папа), но случиось непредвиденное. Чтобы предотвратить воспаление лёгких, мы прокололи ему 10 ампул антибиотиков, в результате чего был полностью утрачен слух на оба ушка. Сейчас нам поставлен диагноз: СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ГЛУХОТА. Обращения за помощью к сильным мира сего, к благотворительным фондам не дали результата. Сумму огромную для нас (26 706 ЕВРО) нам нужно было собрать еще полгода назад, так как операция имеет возрастные ограничения. Пока не атрофировался слуховой нерв, у Алексея есть шанс услышать все то, что слышим мы. Спасибо!!!" < i>

    likar.infund помощь усик алексею likar.infund помощь усик алексею

    Семья Усик с апреля месяца прошлого года пытается собрать деньги на кохлеар, а смогли купить лишь 2 слуховых аппаратика... и денег практически не осталось. Разместив информацию про Лешу в интернете, за несколько месяцев на счету Алеши уже собралось 35 000 грн. Но это - ничтожно малая часть от нужной суммы!!! А ведь родителями было отправлено около 250 официальных писем - прошений и миллионерам, и депутатам, и крупным предприятиям, и по черниговскому телевидению прошла информация. Но ни одна партия не помогла, а депутаты выделили всего 780 гривен, предприятие "ЯСЕН"- 5 000гр.! Откликаются мамы и пенсионеры, а ведь им всем тоже нужна помощь.

    Поэтому очень рассчитываем на Вашу помощь!!! Ведь так хочется, чтоб Алеша мог слышать голос мамы, звуки природы, музыку, чтоб малыш рос здоровым и счастливым!!!

    Заранее всем большое спасибо!!!

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Вести ребенка буду я, волонтер по Черниговской детской областной больнице Вершняк Оксана (Sonko), 8 093 909 94 33

    Калайда Даша [поликистозная трансформация головного мозга]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Цокало Василий Николаевич

    Пишет мама, Ирина Калайда:

    Здравствуйте!

    Моя история началась пол года назад. За это время мой ребенок получил в свой маленький расстущий организм столько лекарств, сколько взрослый человек не получает за всю свою жизнь. У нее пять раз только брали пункцию, а капельниц и уколов было столько, что у нее, как у наркоманки даже вены спрятались. На данный момент ее жизни уже ничего не угрожает, но герпетическая инфекция убила почти все клетки головного мозга (целыми остались только лобная правая и затылочная часть головного мозга). Кроме этого, симптоматическая эпилепсия до сих пор преследует нас.

    likarinfund помощь больным детям. даша калайда

    Я родила здорового ребенка, нас выписали из роддома домой как положено на 3-й день и все было отлично. Я была счастлива, но недолго к сожалению. На 12-й день у нее начались судороги и ее забрали в реанимацию, сказали «Мамочка не сильно рассчитывайте, что ваш ребенок выживет». Но я верила и верю что ей Господь дал жизнь, чтоб жить счастливо, а не существовать!!! Через неделю ей купировали приступы и перевели в палату интенсивной терапии. Мне стало немного легче, что я ее хоть видеть могла целый день! Но там опять сказали "не надейтесь", - я пригласила пастыря нашей церкви, чтоб благословить мою кроху! После благословения произошло чудо, у нее больше не было температуры и она стала поправляться не по дням, а по часам! Все были в шоке!

    Через месяц сделали повторное узи и КТ и обнаружили что клетки мозга убиты!

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Сейчас нам 6 месяцев, она просто красавица, и мы находимся в Киеве на повторном обследовании и реабилитации. Здеcь мне сказали что вылечить ее невозможно (последствия - ДЦП, дебилизм и т. д.) Я не поверила и искала выход - лекарство, которое может ей помочь восстановить погибшие клетки. Я не ошиблась - есть такое лекарство, способное восстановить клетки головного мозга - это лечение стволовыми клетками, которое нам готовы предоставить в Америке, в единственной клинике, которая занимается этим. Но они стоят 30 тыс долларов!!! К сожалению, таких денег у меня нет, после лечения дочери наши средства на исходе, поэтому я обращаюсь к Вам - дорогие люди, помогите чем можете! Это единственный шанс для Дашеньки прожить эту жизнь нормальной и счастливой!

    likarinfund помощь больным детям. даша калайда

    В данный момент откликнулась на нашу просьбу наша известная олимпийская чемпионка по плаванью Клочкова Яна! Она оплачивает нам реабилитацию в Киеве и мы живем в ее доме!

    Мы с дочкой заранее благодарим ВАС за помощь НАМ! СПАСИБО

    Тел мамы 80999264998 Ирина Калайда

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Посмотреть заключение1
    Посмотреть заключение2
    Посмотреть заключение3
    Посмотреть заключение4

    Комментарий Яны Клочковой:

    Я в последнее время всё чаще сталкиваюсь с больными детками – у моих друзей, здоровых молодых людей, спортсменов, рождаются дети с очень серьёзными диагнозами.

    Об этом не принято говорить, это большое испытание для всей семьи и я поняла, что не смогу больше оставаться в стороне от этой проблемы. Сейчас уже почти месяц моя подружка детства, с которой мы плавали ещё в Симферополе, призналась мне в своём горе и я решила сделать всё, что в моих силах. Лечение очень дорогое, но я когда вижу, как на моих глазах девочка стала улыбаться, реагировать – у меня появляется надежда. Я надеюсь, что я не останусь одна и ко мне присоединятся люди, которые смогут оторвать от себя, от своей семьи в это тяжёлое время какую-то сумму денег и не оставить мать наедине со своим горем.

    Фесенко Николетта [гнойный менингит, гнойный эндобронхит, гидроцефалия и мн. др.]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Цокало Василий Николаевич

    История жительницы Симферополя Алины Ветчиновой началась еще в роддоме. Во время операции ("кесарево") в организм молодой женщины был занесен стафилококк. К чему это привело, она узнала через три месяца, когда ее маленькую дочь Николетту в состоянии комы забрали в детскую инфекционную больницу.

    В течение нескольких месяцев у ребенка наблюдалось ухудшение здоровья. Но участковый педиатр не принял необходимые для лечения меры: мол, пусть ребенок переболеет, пусть иммунитет выработается.

    Через три месяца после рождения инфекция стафилококка, попавшая в организм ребенка вместе с молоком матери, проникла в головной мозг - начались необратимые реакции.

    Когда же младенец потерял сознание и начал покрываться синими пятнами, родители вызвали «неотложку», которая и забрала девочку в реанимацию - по пути подключив дыхательный аппарат. Диагноз поставили страшный - стафилококковый сепсис и гнойный энцефалит.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    С 29.12.08 Нику перевезли в Киев. Она находилась в институте нейрохирургии, ребенка вывели из состояния комы, сделали все анализы, все вроде хорошо, даже обещали скоро выписать, но произошел рецидив сепсиса, девочка снова вошла в состояние комы.

    С 30.01.09. Николетта находится в реанимации Киевской обласной детской клинично-инфекционной больницы, ул. Дегтяревская 23, (тел. реанимации: (044) 483 74 55, зав. отделения Буяло Виктор Корневич).

    На прошлой неделе сделали МРТ. Врачи сказали, что пока операция не нужна. Сняли дренаж с темени, если все будет нормально с гипертензией, если гидроцефалия будет компенсирована хорошо, то операция не понадобится. Если же нет, то тогда потребуется хирургическое вмешательство. Все будет зависеть от ситуации.

    Сейчас ребенок в состоянии сопора(предкоматозное), дышит без аппарата. Врач говорит, что состояние стабилизировалось, то есть стало стабильно-тяжелое.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Ее диагноз сейчас: Сепсис с гнойным менингитом, усложненный субуральной эмпиэмой двух лобных частей, гнойный эндобронхит, и, ко всему этому, еще и септический кардит.

    Телефон мамы 8-066-906-37-00 Алевтина
    Мой телефон 8-067-408-96-12 Лиза

    Клюзко Кирилл [двухсторонняя сенсоневральная глухота 5-й степени]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Пишут родители Кирилла, Александр и Юлия:

    likar.infund помощь кириллу клюзко

    Мы, родители маленького Кирюши, просим помочь вырасти нашему ребенку здоровым и полноценным.
    Сейчас ему 2 года и 10 месяцев. Со второй половины прошлого года мы начали замечать, что малыш не реагирует на свое имя, перестает произносить привычные звуки. Сначала сомневались, надеялись, что это временно. В ноябре решились на обследование в столице…

    likar.infund помощь кириллу клюзко

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Осмотр специалистов, аудиограмма и КСВП определили страшный Диагноз – двухсторонняя сенсоневральная глухота 5-й степени, то есть полная потеря слуха. Это влечет за собой полную немоту. Слуховые аппараты в нашем случае малоэффективны, и не факт, что вообще помогут.

    likar.infund помощь кириллу клюзко likar.infund помощь кириллу клюзко

    Нашему ребенку можно вернуть полноценную жизнь, и он будет слышать и научится говорить, если сделать кохлеарную имплантацию как можно скорее (до 3,5-й лет). Операция дорогостоящая – 28 тысяч евро. Для нашей семьи такая сумма просто нереальна! Ради Бога! Помогите Кирюше вырасти здоровым и счастливым!

    Г. Нежин, Черниговской области.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Родители Кирилла:
    Клюзко Александр и Плеханова Юлия.
    моб. телефона папы (Александр): 8(095) 275 35 88
    мамы (Юли): 8(095) 275 35 87.

    Ребенка ведет волонтер Татьяна Кононец тел (067) 377 48 48.

    Розсоха Тимофей [синдром Смита-Лемли-Опитца и мн. др.]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Цокало Василий Николаевич

    ИЗ ИСТОРИИ Тимофея Розсохи (Федорук) [октябрь 2008]

    У маленького Тимофея очень необычная история.

    likar.infund нужна срочная помощь тимофею розсохе

    Два года назад у него родился старший братик, здоровый и красивый мальчик. Ровно через месяц и четыре дня после рождения, в Ровенской области, откуда родом его мама, он вместе с родителями попал в автокатастрофу. Папа выжил, мама "отделалась" компрессионным переломом позвоночника, а малыш погиб... За два года мама, несмотря на травму, которая для пациентов обычно является приговором, научилась заново вставать, ходить, и пытаться радоваться жизни.. после всего пережитого.. Родители очень хотели, чтобы Тимофей появился на свет. Мама даже рожала его сама, естественным путем – "всем смертям назло". Беременность протекала относительно нормально, роды прошли без каких-либо особенностей, которые могли бы навредить малышу – в срок, с нормальным (2800г весом), родился Тимофей.

    Сразу при рождении обнаружилось, что у мальчика совсем не все гладко.. несколько недель малыш находился в патологии новорожденных в УГДКБ № 1 .. за первые месяцы жизни ему пришлось получить целых 8 антибактериальных и антигрибковых препаратов!!

    Расщелина мягкого неба, гипоспадия (неправильное размещение мочеиспускательного канала), опущение почки с удвоением, и – что насторожило сразу же – слишком стремительная потеря веса, превышающая физиологическую..

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Родители начали консультироваться со специалистами, но однозначного мнения не мог высказать никто – ни патология новорожденных, ни Охматдета, где лежала мама Оля с Тимофеем. Челюстно-лицевые хирурги пообещали начать цикл операций на небе в год, урологи предупредили, что с их стороны тоже понадобится целых четыре операции. Педиатры разводили руками.... В двухмесячном возрасте, благодаря бдительности мамы (рвоты и отсутствие стула более недели), у ребенка очень поздно диагностировали пилоростеноз (сужение привратника в верхнем отделе желудка, которое при несвоевременном вмешательстве может закончиться летально из-за обезвоживания в результате постоянных рвот) и срочно прооперировали в Охматдете. Как сказали Оле хирурги, им крупно повезло - еще бы день, и малыша могло бы не стать.

    На этом мытарства родителей не закончились - после операции рвоты не прекратились.. десятки раз в сутки, при том, что рентген показывал, что операция прошла удачно.. Кроме того, Оля стала замечать небольшие, но определенные отставания в развитии (например, головку малыш стал держать только после 3 месяцев) и срочно начала консультироваться с неврологами и делать практически ежедневные массажи. Наверное, благодаря упорству и терпению родителей, у Тимофея появился прогресс в развитии, он начал держать головку, пытаться приподниматься, лежа на животике, гулить, улыбаться, узнавать маму и папу... Только рвоты все учащались и отравляли жизнь и малышу, и родителям..

    На фоне всех этих перипетий в семье случилась еще одна неприятность – отец, который являлся единственным кормильцем, потерял работу – его сократили за год до достижения пенсионного возраста. Ни постановка на учет в центре занятости, ни самостоятельный поиск результатов не принесли.. Несколько месяцев семья была вынуждена отдавать долги за предыдущее лечение малыша, операции, медикаменты, массажи.. А ответа на вопрос, что же с ребенком, так никто и не давал.. деньги таяли..

    Очень просим тех, у кого есть возможность, помогите собрать небольшую сумму на диагностику для Тимофея. Уже третий месяц маленький Тимофей так и переживает эти приступы после каждого кормления, а мама бессменно находится с ним рядом, практически не отдыхая круглые сутки – рвотные приступы продолжаются и ночью и днем... а без дифференциальной диагностики и выбора правильной тактики лечения их купировать нет шанса!!!!!!!!!!!!!!!!

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Параллельно, мы организуем обследование малыша в детском гастроэнтерологическом центре, чтобы хоть немного облегчить его текущее состояние и "выкарабкаться" из последствий хотя бы одного диагноза. Дальнейшая тактика будет зависеть от результатов анализа.

    Курирует ребенка волонтер LIKAR. INFUND – Таня Вильчинская (в форуме Ирбис)
    тел. (050) 331-31-29 или прямой (044) 231-31-29,
    Tvil@i. com. ua

    Спасибо всем, кто откликнется!!!!!!!!!!
    Счастья Вашим деткам!

    2009.03. [ко Дню детей с синдромом Дауна] Приглашаем на вечер с группой С. К.А. Й.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Друзья!

    21 марта в 20-00 мы хотим пригласить Вас в клуб «Патипа» на премьеру акустического концерта группы «С. К.А. Й».

    Поскольку на этот день приходится еще одна важная дата – День ребенка с синдромом Дауна – солисты группы «С. К.А. Й» и творческое объединение «Наш гараж» решили принять активное участие в сотрудничестве с МБФ «Ликар. инфонд» и Всеукраинской благотворительной организацией «Даун Синдром».

    20 марта музыканты будут знакомиться с этими особенными солнечными детками, а 21 марта во время концерта поделятся с гостями клуба своими впечатлениями и кратко расскажут о проблемах, с которыми сталкиваются эти дети и их родители в повседневной жизни. В зале клуба будет стоять бокс для благотворительных пожертвований на нужды ВБО «Даун Синдром». Собранные средства прежде всего пойдут на помощь тем деткам с синдромом Дауна, которым необходима операция на сердце.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    21 марта мы начинаем ряд акций, посвященных проблемам детей с патологией сердца и поддержке Киевского городского центра сердца, который проводит высококлассные операции таким детям. До 1 июня - Дня защиты детей - команда МБФ «Ликар. инфонд» проведет еще несколько благотворительных мероприятий, среди которых планируется «зеленые выходные» - посадка деревьев вместе со знаменитыми украинцами на территории Киевского городского центра сердца, бал маленьких принцев и принцесс, интернет-аукцион.

    Мы сообщим Вам о плане предстоящих мероприятий и будем рады видеть Вас на концерте группы «С. К.А. Й», которая так живо откликнулась и решила нас поддержать.

    Концерт состоится в субботу 21 марта в 20-00 в клубе «ПАТИПА» по адресу переулок Музейный, 10.

    Справки по телефону 2530150.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Милка Лидочка [вирусный энцефалит, левосторонний гемипарез]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Филь Татьяна Александровна

    Пишет волонтер сайта LIKAR. INFUND, Саша Головач:

    likar.infund помощь лидочка милка

    Лидочка и Валюшка Милка родились 21.05.2007 здоровыми малышами-двойняшками.
    И все бы хорошо, но в 6 месяцев этим очаровательным малышкам поставили страшный диагноз: острый ринофарингит, острый вирусный энцефалит неизвестной этиологии, судорожный синдром. Детей сразу поместили в реанимацию. Через сутки маленькое сердечко Валечки перестало биться.
    Лидочку отправили в Сумскую областную детскую больницу, где был подтвержден Диагноз Вирусный энцефалит, левосторонний гемипарез.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Теперь Лидочка не может самостоятельно даже сидеть, плохо держит головку.
    Спустя некоторое время Люду, маму Лидочки бросил муж. Люда осталась одна с тремя детьми. Лидочка - самая младшенькая, Маринке - 6 лет, Славику - 13.

    likar.infund помощь лидочка милка

    Для тех, у кого нервы выдержат
    прочитать ЭТО -
    привожу ее рассказ в первоисточнике:
    likar.infund помощь лидочка милка likar.infund помощь лидочка милка
    likar.infund помощь лидочка милка likar.infund помощь лидочка милка
    likar.infund помощь лидочка милка likar.infund помощь лидочка милка
    likar.infund помощь лидочка милка

    Лидочка нуждается в постоянном лечении и реабилитации, что невозможно без нашей с Вами помощи. Мама крохи не в состоянии купить все это.

    Ведь весь доход, учитывая пенсию Лидочки - 1200 грн в месяц. Еще у Лидочки нет коляски. Нужна прогулочная коляска с дождевиком. Без коляски очень трудно. Поэтому ребенок в основном дышит свежим воздухом на балконе.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Нам очень хотелось бы найти контакты людей, у кого тоже такая беда с детками. Люда, сейчас очень хочет найти людей, столкнувшихся с таким горем.

    У Лидочки есть шансы пойти на поправку. Но девочке нужна дорогостоящая реабилитация. Я знаю, что судьба этой малышки не останется в стороне.

    Когда Люда рассказывала о своем ангелочке, который теперь молится за всю их семью. Я прокручивал в голове, как можно пережить ВСЕ ЭТО?! Особенно после того, как прочитал рассказ, который Люда написала по моей просьбе. Я тогда очень долго еще не мог прийти в себя после прочитанного.

    Волонтер г. Шостка - Саша Головач
    Мой тел. 8 097 786 22 66
    раб. (044) 404-58-62

    2009.03. [Олком ] Компания «Олком» передала волонтерам фундации Ликар. инфонд подарки для 140 детей с онкогематологическими заболеваниями

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    10 марта, сразу после официального завершения акции «Собери монетки – подари жизнь деткам!» нам удалось еще больше порадовать детей и родителей сразу трех отделений киевских клиник: детской онкогематологии НЦРМ (Чернобыльский центр), онкологии на Верховинной и трех отделений в клинике «ОХМАТДЕТ»: онкогематологии, интенсивной химиотерапии и трансплантации костного мозга.

    likar.infund медпомощь больным детям олком-подарки детям из онкологии
    likar.infund медпомощь больным детям олком-подарки детям из онкологии

    Компания «Олком» совместно с нашими волонтерами передала 140 продовольственных наборов для родителей и 140 канцелярских наборов для деток, куда входили фломастеры, альбомы для рисования, краски, цветная бумага и картон.

    Дети с радостью встретили эти подарки, им дорого любое внимание, ведь так много времени в больничных стенах проводят эти маленькие пациенты, на долю которых выпали уж совсем недетские испытания. Как они радовались и нетерпеливо ждали, когда мамы получат для них подарки… и какие печальные были глаза и одной девочки, которая, слабая, сидела в кресле и, едва приоткрыв глаза, наблюдала за этой суетой… как мама этой девочки радовалась за других деток и обнимала, и целовала свою доченьку, понимая, насколько девочке тяжело и больно… Словами не опишешь, конечно.

    likar.infund медпомощь больным детям олком-подарки детям из онкологии

    Но хочется подчеркнуть главное, дети не перестают быть детьми. Их детство должно быть счастливым. И даже когда у них на пути возникают такие испытания, мы, взрослые, можем и должны быть рядом. Да, конечно важна материальная помощь, но нам по-прежнему не хватает волонтеров для арт-терапии, возможно у Вас есть друзья – аниматоры или актеры, можно пригласить их раз в две-три недели уделить пару часов внимания этим детям. Развлечь их, можно устраивать чтение сказок в игровой комнате, и мамы смогут отдохнуть хоть полчасика или сбегать в аптеку. Или может просто прийти в отделение с шариками. Или принести вкусный домашний пирог. Этим детям и родителям очень важно понимать, что они не одни, есть люди, которым не безразлично.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    likar.infund медпомощь больным детям олком-подарки детям из онкологии likar.infund медпомощь больным детям олком-подарки детям из онкологии likar.infund медпомощь больным детям олком-подарки детям из онкологии

    Еще раз благодарим компанию «Олком» за подарки и Вас за Вашу бесконечную поддержку!

    [Собери монетки... ] Наша благодарность по акции

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Обновленный список участников акции "Собери монетки - подари жизнь деткам!" - теперь все по алфавиту и найти себя проще))) еще раз от души благодарим: Лицей «Триумф»
    НВК «Социум» школа №240 завуч Гонтарь Инна Николаевна
    школа №194 "Перспектива" Гончар Елена Владимировна
    специализ. Школа №252 Гедз Валентина Николаевна
    ДУЗ №509 Черный Т. О. Лесной пр-т 19а
    Детский сад №753, коллектив и группа «Гномики», «Бджілка», «Квіточка»
    Детский центр «Лелека»
    кафедра ортопедии Стомат. Институт Неля Федоровна
    2А класс школы «Консул»
    75 школа 4 класс -
    Alex_26
    anya_vesna
    Bali (Лена)
    Galina_80
    IYA
    Krysenyw
    Lydok
    Mrs. English
    Natalkakiev
    Nokia Sciemence и Ирина Маркина Nokia Sciemence
    O_Svetlanka
    PtaXa Вишневой
    pusia
    Rкотляр Вика
    Sofisyanya
    Sofiya
    Ttina (Юля)
    Visa international Service Association
    Zlyuka (Катя)
    Александра Листопад
    Александра Прудникова
    Александра Самойленко sanenka
    Алена
    Алена Харченко
    Алина Захарова
    Алла банк «Биг – Энергия»
    Анна
    Анна журналист СТБ
    Анна Кубицкая Musia Индекс – Банк
    Анна Михаэлян anna_m
    Аня (Docha)
    Аня Нюрочка (Александра Анатольевна)
    Базарко Е
    Бородатюк М. В.
    Бутович Надежда
    Валентина Приходько
    Ващенко Борис Ирпенская
    Веревкины и компания «Ксерокс Украина»
    Вика Тори
    Виктория м. академгородок
    Власова Татьяна Panfermag
    Волкова Н.
    Галина Femily
    Герасименко
    Гоголь Таня Tan4ik
    Голубенко Д. И.
    Гриненко Наталья
    Грыцив Ольга Эрсте Банк
    Гуменюк Лариса happywoman. com. ua
    Дана Шилова
    Даценко
    Даша
    Денис
    Диана Marigold
    Донец Татьяна ТД
    Елена (ole_nka)
    Елена и Катя Гирич –
    Єйгмонт Ольга Владимировна Laylya
    Зиневич Оксана
    Зубаль С.
    Инга (мДарница)
    Инга ingusya
    ИНГО Украина
    Инна (Княжий Затон)
    Инна Inok
    Инна Kitsa
    Инна и Дима Невзоровы
    Инна Карловна
    Инна Чернышева Ishka КП Медиа, Юлия Сердцева juli_sv, Оксана Самофалова Борисполь,
    Ира Брусиловская
    Ира с ул. Полярная
    Ирина
    Ирина нотариальная контора
    Ирина пр. Свободы
    Ирина Бойко
    Ирина Варенникова
    Ирина Дерейко, Марина, Ивасик 5-й канал
    Ирина Дорогожичи копилка
    Карина Конышева Karina_Boo
    Катерина Василишина
    Катя "Парус" Vasilek
    Катя Матроскин
    клуб " Скворечник"
    Козловец Юля (ЮК)
    коллектив «Сведбанк Инвест»
    Компанию "СевенТ".
    Копань Катя
    Корель Игорь и Юля
    Коряк
    Крец Наталья(Lerro)
    Крючкова Катя
    Кур Татьяна
    Лена пер. Металлистов
    Лена 4udo4udo
    Лена Hellen__
    Лена lena01
    Лена и Варя
    Лена Федорко метро Печерская
    Лена Циветта
    Лена, Богдан и детки
    Леся
    Леся1 НАК "Украгролизинг" + Claas
    Лымарь Тегра Украина
    Лящук Тина
    Макар Владимир
    Макарчук Александр
    Малышоп
    Мальчик Андрей и мама Наталья -
    Малютина
    Марина Риша
    Мария (через банк)
    Мария Семеновна
    Марченко Женя
    Мирослава myrchik
    Михина Ирина Эрсте Банк
    Мороз Елена ЕСЦ
    Мулько Ирина
    Мусий Карина
    Надя Тищенко
    Настя Антуриум
    Наталья
    Наталья банк "Киевская Русь"
    Наталья Ивченко
    Наталья Стародубцева
    Наташа BigMother, сын Алеша
    Наташа Corbie
    Наташа Jasminka
    Наташа рыжики
    Наташульчик Кло Ойл
    Неждана
    Некипелая Анна
    Неофитова Борис, ул. Гречко
    Нина с Кашкай-клуба
    Оксана Александрова «Самсон»
    Оксана сеня, Вовка и семья, Рябко Таня
    Оксана, Марина
    Окунева Аня
    Ольга Оболонь
    Ольга
    Ольга
    Ольга Андросенко, Lilyshka
    Ольга Байковая гора
    Перов Максим Эрсте Банк
    Пономаренко Надежда Ивановна (ЗАТ «Оболонь)
    Потемская авиакомпания "Аэросвит"
    Приходько Лена
    Пужаенко Людмила
    Пункт приема Автобазар
    Пустовой Юлия Наумова
    Путова Анна magdalena_kiev
    Рита
    Рита (Маргарита)
    Руслана
    Савчук Лариса МОТ
    Салон «L – стиль» Воробьева Елена Васильевна
    САМА_НАТА
    Самардак Надежда Григорьевна (ЗАТ «Оболонь)
    Саша, Никита, Наташа (Витальевна)
    Светлана Кловский Спуск
    Светлана кондитерская фабрика
    Седых Инна
    Семергей Ирина iruska
    Семья Рева Андрей, Ирина и сыночки
    Систренская Ленуся-Мамуся
    Скорская Ирина
    Сноз Марина, Алиса, Сергей
    Собкович Валя
    Соколенко ИНГО Украина Жизнь
    Сокор Е
    Сорока Олька и салон «Ты-квитка»
    Стасевич Алексей, Эрсте Банк
    Таня chirvi
    Таня tatia
    Тарасенко Нина
    ТОВ «Саланс» Вовнюк С. В., ТОВ «Саланс»
    ТОВ «Триник +» Автоцентр на Подоле
    Трейтьяк (Бровары?) -
    Укрпромгранит
    Укрсиббанк Ильинская, 8 –
    Флора Григорьевна
    Харченко Людмила
    Цилюрик Аня
    Чопака
    Шаля Аня
    Шапран А. И.
    Шевченко
    Шеянова Евгения
    Школьницкая Ивана Armada и ко
    Шпак Всеволод -
    Эллина, Княжий Затон
    Юдицкая Ирина
    Юлия
    Юлия Коростелева «САП Украина»
    Юля
    Юля Щербакова
    Юля "Парус" JulieD, ТНК
    Юля Стешенко
    Янтерова

    [Собери монетки... ] «Собери монетки - подари жизнь деткам!» -- Акция стартовала

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    15 февраля – день защиты ОНКОБОЛЬНЫХ детей
    «Собирай монетки — ПОДАРИ ЖИЗНЬ деткам!»

    Друзья!

    Рак, онкология — это страшно. Страшно даже представить и думать об этом.

    А тем временем сотни семей столкнулись с этим страшным недугом, и их близким тоже страшно— не все могут справиться самостоятельно…

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Участие не бывает «слишком маленьким».

    У каждого из нас в доме есть место, куда из карманов и кошельков высыпается груда звенящей мелочи.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Что купишь за мелочь?

    На лечение ребёнка в сутки необходимо в среднем около 500 гривен, а выделятся только 12 гривен в день, включая питание.

    Если бы каждый киевлянин бросил медный грошик, гривну в общую копилку!

    Ведь в Киеве только официально живет 3 миллиона человек. Посчитаем?

    Очень просто собирать со своими семьями и близкими до 15 февраля монетки в копилку. Потом ее смогут забрать наши волонтеры, те, кто постоянно помогает и участвует в жизни таких детей. Они – наши друзья, которые попали в беду. На эти деньги мы купим лекарства детям, проходящим лечение в Научном центре радиационной медицины. Да, мы не сможем помочь всем…

    Подумайте, ведь для кого-то ВАША монетка спасет жизнь, превратившись в дорогое и необходимое лекарство!

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    «Кто спасет одного — спасет целый мир»

    Детки, больные раком, тоже любят мультфильмы, книжки, краски и пластилин для занятий арт-терапией, игрушки, воздушные шарики, вкусности. Просто им приходится учиться мудрости и терпению в испытаниях, и иногда только трубка капельницы соединяет их с жизнью.

    Помощь онкобольным деткам координируют волонтеры
    Люба Павлова 8067 7 5555 02
    Лариса Слюнченко 8067 209 97 56
    Оксана Сядренко 380633923863

    Они ответят на все ваши вопросы, только позвоните!

    Более детальную информацию о том, как помочь, как согласовать с координаторами время сбора монет, вы можете обсудить на mamforum'е UAUA, 

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Отделение детской радиационной гематологии

    Научный центр радиационной медицины, Чернобыльский центр
    (заведующая Кузнецова Елена Евгеньевна )
    03115 г. Киев, пр. Победы, 119, 121

    Международная благотворительная фундация "Ликар. инфонд"

    Код за ЕДРПОУ 36184862
    реквизиты: Р/ с 26006208980000
    в АКИБ "УкрСиббанк" МФО 351005
    Назначение платежа: Благотворительный взнос (обеспечение лечебного процесса пациентов НЦРМ)

    Спасибо всем, кто откликнулся!!!!!!!!!!
    Счастья Вашим деткам!

    2008.12. [Листи дітей до Святого Миколая] з Добромильської спеціалізованої загальноосвітної школи-інтернату

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Чернобай Екатерина

    Добромильська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат
    Львівська обл.,
    Старосамбірський р-н,
    м. Добромиль,
    вул. Грушевського, 11
    т.+38 03 (238) 33 1 53, 33 2 68
    Директор: Муль Микола Ярославович
    Моб. тел.: +380676857529

    Пише волонтер МБФ “LikarInFund”, сайту UAUA. info, Микола Війтів

    Перше, з чим дитинці асоціюється зима – це Святий Миколай, Новий рік та Різдво…
    Немає значення, що патроном діток за одною традицією є Святий Миколай, а за іншою – Дід Мороз, тут саму більшу роль відіграє дитинка, її сонячна посмішка на вустах :) і кристалічна віра у мрію…

    Дітки із Західної України, а саме з Львівської області – Добромильської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат, Добромильського дитячого будинку та Лаврівського дитячого будинку Святого Онуфрія цього разу також пишуть листи і навіть не здогадуються, що вони (листи) поїдуть до…Києва, де й живе саме той Святий Миколай…стати яким може кожен з Вас – любі наші благодійники. Тому саме завдяки Вам, та кожна дитинка, діставши подарунок – продовжує вірити у чудо на цій Землі, а життя її забарвлюється у яскравіші кольори, ну нічого, що тільки на трохи – це вже великий поступок, а ми з Вами зможемо забарвлювати їхнє життя, що раз – то в яскравіші фарби.., що раз – то на довше…ми здійснимо мрії діток та зробимо їхні бажання реальністю :).

    1. Пукач Іван (21.01.1993 р. н.)
    Розмір взуття – 41
    Розмір одягу – 44
    Футбольний м’яч, баскетбольний м’яч, машинку пультом, тетріс, радіо, цукерки, сорочку, штани, ліхтарик, лазер, пазли, замальовку, кольорові олівці та ще щось із одягу.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    2. Собчук Микола (30.04.1992 р. н.)
    Розмір взуття – 41
    Розмір одягу – 50
    Шорти, кросівки, штани, шапку, рукавиці, терлий светр та зимову куртку (дуже любить грати у футбол)

    3. Ільницька Оксана (1 клас)
    Багато цукерків, мобільний телефон, олівці та замальовки, штани і шапку

    4. Данило Мар’ян (07.08.2000 р. н.)
    Розмір взуття – 30
    Розмір одягу – 32
    Конструктори, пазли, фломастери, замальовки, курточку, светрик, шапочку та солодощі

    5. Нагорнова Любов (29.06.1993 р. н.)
    Розмір взуття – 39
    Розмір одягу – 44
    Казочки, замальовки, сумочку, заколки до волосся, солодощі, шапочку із шарфом, штани і тапки

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    6. Костиненков Іван (26.06.1996 р. н.)
    Розмір взуття – 35
    Розмір одягу –36
    Зимове взуття, курточку, солодощі, олівці, замальовки, іграшковий мобільний телефон і машинку

    7. Пристацька Лідія (07.08.1999 р. н.)
    Розмір взуття – 32
    Розмір одягу – 36
    Курточку, шапку, рукавиці, чоботи, тетріс, м’якого ведмедика, тапочки, шампунь, мило, зубну пасту та щітку, рушники, піжаму, ручки, зошити, олівці та альбоми і солодощі

    8. Мудренков Юрій (05.08.1990 р. н.)
    Розмір взуття – 43
    Розмір одягу – 50
    Светр, штани, фломастери, ручки, зошити, тетріс, пенал, цукерки, печиво та фрукти

    9. Біла Марія (03.09.1999 р. н.)
    Розмір взуття – 34
    Розмір одягу – 36
    Зошити, фломастери, кольорові олівці, пазли, конструктори, ляльку, книжечки, курточку, шапку, рукавиці, солодощі

    10. Ільницька Ірина (3 клас)
    Ляльку, казочки, замальовки, сумочку, солодощі, шапочку з шарфиком, штани, тапочки

    11. Іщенко Андрій (31.08.1992 р. н.)
    Розмір взуття – 41
    Розмір одягу – 48
    М’ячи та футбольну форму, великий рушник, пазли на 1000, шкарпетки, рукавиці, штани, светр, шкіряні туфлі, солодощі, годинник, зошити на 100 аркушів, парасолю

    12. Ляшенко Сергій (06.06.1993 р. н.)
    Розмір взуття – 40
    Розмір одягу – 44
    Футбольну форму та м’яч, светр, штани (джинси), зимову куртку та шапку, футболку та шкіряну куртку

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    13. Музика Марта (05.11.1991 р. н.)
    Розмір взуття – 38
    Розмір одягу – 48
    Білизна, шампунь (від лупи), зубну пасту і щіточку, капронові чорні колготи, косметику, сумочку, кросівки, солодощі

    14. Сурмай Андрій
    (24.02.1999 р. н.)
    Розмір взуття – 36
    Розмір одягу – 38
    Зимове взуття, курточку, олівці, солодощі, замальовки, іграшковий мобільний телефон

    15. Кіц Ігор (26.05.1992 р. н.)
    Розмір взуття – 41
    Розмір одягу – 44
    Ліхтарик, кольорові ручки, товсті зошити, “Буквар”, шкарпетки, мило, мочалку, рушник, тапочки, в’язані шкарпетки, зимові штани, кружку, радіо, печиво і багато цукерок

    16. Горняк Надія (08.03.1995 р. н.)
    Розмір взуття – 38
    Розмір одягу – 40
    Чобітки, гарненькі штани, светр на замочок, нижню білизну, миючий засіб, великий рушник, рукавиці, шапку, капронові колготи, парфуми, резинки для волосся та щітку для волосся, зимовий плащ з капюшоном і солодощі

    17. Спиридонова Марія (19.11.2001 р. н.)
    Розмір взуття – 29
    Розмір одягу – 30
    Пазли, конструктори, ляльку, книжечки, замальовки, кольорові олівці, гарну курточку і солодощі

    18. Романюк Ярослава (14.09.1994 р. н.)
    Розмір взуття – 39
    Розмір одягу – 44
    Іграшковий мобільний телефон, кільчики (сережки), чоботи, гарний одяг, туфлі, солодощі, фрукти, білизну, шкарпетки, штани, колготи, прикраси на шию і руку

    19. Баршоди Руслан (07.07.1992 р. н.)
    Розмір взуття – 42
    Розмір одягу – 44
    Футбольний м’яч і спортивний костюм, кросівки, солодощі та джинсовий костюм

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    З величезною подякою, волонтер UAUA. info, Микола Войтів

    Волонтерство от А до Я
    Помощь детям в детских домах Украины
    Форум для родителей

    2008.12. [Листи дітей до Святого Миколая] з Добромильського будинку сімейного типу

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Чернобай Екатерина

    Добромильський будинок сімейного типу
    Старосамбірський район,
    Львівська область,
    м. Добромиль,
    вул. Листопадова, 24,
    тел. моб.:+380 96-837-26-04 (Марта Шатинська, Микола Шатинський)

    Пише волонтер МБФ “LikarInFund”, сайту UAUA. info, Микола Війтів

    Перше, з чим дитинці асоціюється зима – це Святий Миколай, Новий рік та Різдво…
    Немає значення, що патроном діток за одною традицією є Святий Миколай, а за іншою – Дід Мороз, тут саму більшу роль відіграє дитинка, її сонячна посмішка на вустах :) і кристалічна віра у мрію…

    Дітки із Західної України, а саме з Львівської області – Добромильської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат, Добромильського дитячого будинку та Лаврівського дитячого будинку Святого Онуфрія цього разу також пишуть листи і навіть не здогадуються, що вони (листи) поїдуть до…Києва, де й живе саме той Святий Миколай…стати яким може кожен з Вас – любі наші благодійники. Тому саме завдяки Вам, та кожна дитинка, діставши подарунок – продовжує вірити у чудо на цій Землі, а життя її забарвлюється у яскравіші кольори, ну нічого, що тільки на трохи – це вже великий поступок, а ми з Вами зможемо забарвлювати їхнє життя, що раз – то в яскравіші фарби.., що раз – то на довше…ми здійснимо мрії діток та зробимо їхні бажання реальністю :).

    Лущакевич Марія (20.09.1991 року) - комп’ютер з плоским екраном, цукерки, мандаринки, і мобільний телефон NOKIA N82
    Лущакевич Вероніка (3.08.1992 року) - перукарську машинку (щоб стригти – вчиться в училищі на перукаря)
    Лущакевич Наталія (9.09.1993 року) - мобільний телефон, книги Стівена Кінга “Шукач. Темна вежа I” та “Крізь час. Темна вежа II
    Коцовська Марія (28.08.1990 року ) - Сумочку з різною косметикою
    Галайко Раїса (16.02.1992 року) - MP3-плеєр з навушниками
    Олег - комп’ютер з плоским екраном і багато мандаринок
    Тепер у цій маленькій дитячій сім’ї з’явилася ще одна сестричка - Олеся, а вище перелічені дітки просять для неї гарні подаруночки – іграшки (до 5 років) та солодощі
    Лущакевич Марія (20.09.1991 року) - комп’ютер з плоским екраном, цукерки, мандаринки, і мобільний телефон NOKIA N82

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    З величезною подякою, волонтер UAUA. info, Микола Войтів

    Волонтерство от А до Я
    Помощь детям в детских домах Украины
    Форум для родителей

    2008.12. [Письма Деду Морозу] от детей Изяславской школы-интерната

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Чернобай Екатерина

    Изяславская школа-интернат для детей
    с последствиями полиомиелита и церебральным параличом.

    Хмельницкая обл.
    г. Изяслав
    ул. Независимости, 46
    30 300
    тел. (03852) 4-25-80
    директор - Юрий Андреевич Хеленюк.

    благотворительный счёт Изяславской школы-интернат
    35421004001713 МФО 815013 код 22989023 в Хмельницкой обл.

    Пишет волонтер UAUA. info Манакова Виктория (мвика)

    Так склалось, що в тому році діти з Ізяславської школи - інтернату не приймали участі в даній акції. Тому, розпочав писати листи в їх очах відразу загорілася надія, надія на те, що до них ОБОВЯЗКОВО прийде Дід Мороз та Снігурочка!

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Листи Діду Морозу від дітей молодших класів!

    Підготовчий клас:
    2 ляльки, 4 машинки, 2 набори дитячих меблів (кухня, жила кімната), посудка, 3 набори для гри «Я лікую людей».

    1 клас:
    5 машинок, 3 ляльки, 3 ігрових набори

    2 клас:
    Сергійко – мр3 плейєр,
    Ярослав – машинку на пульті
    Дмитрик – машина велика на пульті керування
    Тамара – лялька, що розмовляє
    Дмитрик – МП3
    Василько – машинку
    Михайлик – конструктор
    Оксана – лялька, що розмовляє

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    3 клас:
    Шваюк Роман – діски з мультиками
    Шибаєв Діма – машинку з радіокеруванням
    Слободенюк Альона – МП3
    Фаріон Аня – ляльку Барбі
    Тарасюк Діна – МП3
    Сопіла Вова - машинку з радіокеруванням
    Бондар Андрій - машинку з радіокеруванням

    4 клас:
    Гураєвська Леоніда – МП3
    Герук Валентин – футбольний м’яч
    Панчоха Ігор – Машинка на пульті керування
    Заїка Зінаїда – Лялька барбі з одягом
    Заїка Костянтин – футбольний м’яч
    Брожик Сергій – Коструктор
    Бухарець Марина – Лялька Барбі з одягом
    Гечук Андрій – Лего констуктор
    Козачук Вадим – Конструктор

    Старшокласники ( від 4 по 11 клас) з задоволенням приймуть в подарунок солодощі або набори канцелярії, набори для уроків труда ( вишивальні та набори з інструментами) !!!

    Волонтер сайта:
    Манакова Виктория, (в форуме мвика)
    vmanakova@gmail. com
    050 928 5865

    Волонтерство от А до Я
    Помощь детям в детских домах Украины
    Форум для родителей

    2009.03. [Масляна-2009] Первый и второй блино-объеДень!!! Сбор средств для лечения детей с ограниченными возможностями - cобрано 4239 гривен!!!

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Друзья!

    Горячо благодарим Вас за помощь, поддержку и участие в выставке. У нашего стенда было много гостей, а во второй день прямо скажем – очередь! На выставке были представлены работы детей Изяславского интерната, в котором живет Изепчук Таня (ДЦП). Для ее реабилитации в центре Козявкина мы и собирали деньги, так же как и для Верочки Богонюк (порок сердца, Синдром Дауна), которая нуждается в скорой операции.

    Также были работы из онкогематологии, дети разрисовывали магнитики и колокольчики на арт-терапии.

    likar.infund. масляна-2009. помощь вере богонюк и тане юзепчук likar.infund. масляна-2009. помощь вере богонюк и тане юзепчук likar.infund. масляна-2009. помощь вере богонюк и тане юзепчук

    likar.infund. масляна-2009. помощь вере богонюк и тане юзепчук likar.infund. масляна-2009. помощь вере богонюк и тане юзепчук likar.infund. масляна-2009. помощь вере богонюк и тане юзепчук likar.infund. масляна-2009. помощь вере богонюк и тане юзепчук

    likar.infund. масляна-2009. помощь вере богонюк и тане юзепчук likar.infund. масляна-2009. помощь вере богонюк и тане юзепчук likar.infund. масляна-2009. помощь вере богонюк и тане юзепчук

    Гостям нашего стенда мы предлагали отведать блинов с разными начинками, выручка от которых складывалась в бокс и предназначена для оплаты лечения Верочки и Танечки. Итоги акции «Собирай монетки –подари жизнь деткам» ярко подтверждают факт, что помощь маленькой не бывает, ведь собрано более 50000 грн.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    По нашим оценкам в боксе за первый день народных гуляний было около 1500 грн, финальный же подсчет показал, что с любовью напеченные блинчики превратились в 4239 гривен!!!

    Сердечно благодарим участников форума www. и www. uaua. info за помощь в организации выставки. Спасибо Вам за Вашу поддержку!

    Спасибо Марине Иосифовне Кучеренко за предоставленный бесплатно стенд! Уже который раз она откликается всем сердцем и всячески нам помогает.

    Спасибо Галине FEmily за посуду и салфетки, спасибо семье Монаковых и семье Мартик-Лебец за помощь с транспортом, Ане Шаля за микроволновку, и одной мудрой женщине за совет по проведению выставки! Спасибо Маргарите Безгубой за помощь в распечатке листовок. Оксане и Володе (Сеня), папе-Монакову за транспортную поддержку.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Спасибо ресторану «Фортеця» за гору блинов и всякие начинки, привезенные прямо на ВДНХ.

    Спасибо за вкуснющие блины, в которые была вложена душа и позитивная энергия, Лене Гюльчатай, Зое, Лесе, Ксении, Вике Монаковой, Галюсику, Юле и Диме Коломак (Poohi), бабущке Верочки Богонюк, Лене с маленькой Катенькой, Эллине-Василисе (надеюсь, что никого не забыла). очередь стояла. Начинали продавать по 2-3 гривны, продолжили уже по пять и в итоге очередь разочарованных, которые так ждали, когда еще подвезут))))))))))

    Интересно посчитатать, сколько было блинов-то…собрано 4239 грн., пусть просто пожертвования составили около максимум 400 грн, блины в среднем (с начинкой и без) уходили по 4 грн.. Тогда выходит, что блинов было в среднем около 960 штук)))))))))))) ГОРА!

    Спасибо Катерине Бурлак, Диме Коломак, семье Богонюк и друзьям деток с синдромом Дауна за работу на стенде. Отдельное спасибо Диме за советы и поддержку боевого духа с нашей стороны, этот папа, помимо того, что привез самодельных блинчиков кастрюльку, еще и нас хорошо стимулировал, учил и показывал, как гостей на стенд зазывать)))))))))))

    Команда, Вы как всегда молодцы! С Масленицей Вас! Мира Вам и добра!

    ВАЖНОЕ послесловие:
    Собранные 4239 гривен мы распределили следующим образом:
    225 гривен – вернули «производителям» магнитиков и колокольчиков в детскую онкогематологию. На эти деньги волонтер купит краски и формочки для рисования. 2000 гривен пошли Танечке Юзепчук и уже оплачен счет http://www. likarinfond. org/news/140.html 3272.00 грн
    2014,00 грн пошли Богонюк Верочке http://www. likarinfond. org/news/133.html и осталось собрать ВСЕГО 300 евро!!!

    Еще раз всех Вас сердечно благодарим!

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Мира Вам и добра!

    2008.12. [Письма Деду Морозу] от детей Республиканской детской инфекционной больницы г. Симферополя

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Чернобай Екатерина

    Республиканская детская инфекционная больница
    Крым, г. Симферополь,
    ул. Генерала Родионова, 3
    8(0652) 63-89-75 приемный покой
    8(0652) 63-88-70 зам. главврача по лечебной части Бездольная Татьяна Николаевна

    Пишет волонтер больницы, Головченко Алена (alenaSimf):

    В Республиканской Детской Инфекционной Больнице г. Симферополя могут одновременно находиться от 70 до 90 детей. Детишки могут быть как новорожденные, так и подросткового возраста. Задача поздравить каждого ребеночка в больнице. Акция будет проводиться 30 или 31 декабря (раздача подарков Дедом Морозом и Снегурочкой, постараемся устроить концерт, но это последнее под большим вопросом).

    Подарки могут быть:
    1) книги (для любого возраста)
    2) карандаши, фломастеры, альбомы для рисования
    3) игрушки (мягкие, развивалки и др.)
    4) и многое другое, что может подарить детям маленький праздник даже в больнице!

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Отказничкам мы хотим приобрести лампу Чижевского. Хотелось бы подарить отделениям (на 2 этажа) телевизоры и DVD проигрыватели. Но главная цель - это детские подарки для самых ценных и любимых!!!

    Всех, кто может и хочет помочь деткам-отказникам, находящимся на лечении в РДКИБ г. Симферополя, просим связаться с волонтерами нашего сайта:

    В г. Симферополе:
    Головченко Алена (в форуме alenaSimf) - 066 727 52 90 и 0562 61 54 91
    pomowsimf@mail. ru

    В г. Киеве:
    Таня Вильчинская (в форуме Ирбис) 050 331 31 29 или прямой 231 31 29,
    tvil@i. com. ua

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Волонтерство от А до Я
    Помощь детям в детских домах Украины
    Форум для родителей

    2008.12. [Письма Деду Морозу] от детей Областного специализированного детского дома «Зеленый Гай» и харьковских больниц

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Чернобай Екатерина

    Пишет волонтер в г. Харькове Кира Невесенко (mama_kira)

    По прошлогоднему опыту могу сказать, что подобные акции очень полезны и необходимы. Давайте и в этом году общими усилиями подарим деткам сказку???!!!!! Объявляю сбор подарков для Зеленого Гая и 5-ти своих подопечных больниц. Сразу хочу сказать, что рисунков, к сожалению, не будет, т. к. большинство деток не могут нарисовать и сказать о своих желаниях Деду Морозу и Снегурочкам.

    Но ко всему прочему В ДД необходимы канцелярия в группы (в неограниченном кол-ве: бумага, ручки, карандаши, краски и пр.), спортинвентарь, обувь (очень хотелось бы новую, лучше ее будет меньше, но новая) - от 19-34 размера, летняя и зимняя. Одежда. Платья для девочек на праздник, мальчикам рубашки, брючки, а так же колготы на возраст 1-7 лет и носки.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Для больниц необходимы:

    • подгузники 1, 2, 3, 4 размера
    • ср-ва гигиены / косметика (влажные салфетки, крема, присыпка, молочко и пр.)

    Областной специализированный детский дом «Зеленый гай»
    Харьковская обл.,
    пгт Высокий,
    ул. Фрунзе, 11
    Главврач Титаренко Игорь Александрович

    Группа №1

    1. Богдан 5л – лего
    2. Вадим 5,5 – конструктор
    3. Маша 5,5 – куклу и разукраску
    4. Оля 6,5 – набор для принцесс
    5. Лиза 6,5 – художественный набор (ходит на рисование)
    6. Маша 6 – посуду и куклу
    7. Миша 6 – куклу
    8. Света 6,5 – скакалку и Барби
    9. Саша5,5 – гоночную машину
    10. Марат 9 - художественный набор (ходит на рисование)

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Группа №2

    1. Ира 6 – Барби и Кена
    2. Наташа 5,5 – Русалочку
    3. Руслан 6,5 – мяч и машину
    4. Вася 7 - художественный набор (ходит на рисование) и часы
    5. Маша 6,5 – сумочку и куклу
    6. Катя 6 – книгу с наклейками
    7. Леша 6,5 – велосипед
    8. Эльвира 6 – заколки и резинки
    9. Коля 7 - художественный набор (ходит на рисование)
    10. Юля 5 – сумочку и заколки

    Группа №3

    1. Виталик 3,5 – мяч и машину
    2. Юра 4 – грузовик
    3. Женя 4 – железная дорога
    4. Витя 3 – джип
    5. Максим 3 – машину
    6. Максим 2,5 – машину и сказки
    7. Леша 2,5 – машину
    8. Яна 3 – кегли
    9. Виолетта 3 – пазлы и книга
    10. Оксана 4 – куклу и книгу
    11. Леня 4 – конструктор
    12. Тимур 3,5 - мотоцикл

    Группа №4

    1. Дима 4,5 – конструктор
    2. Маша 3 – большую куклу
    3. Сережа 4 – мяч
    4. Женя 3 – машина большая
    5. Боря 3 – машина
    6. Маша 4 – коляска для кукол
    7. Вита 3,5 – куклу
    8. Руслан 2,5 – джип
    9. Марина 2,5 – большую книгу
    10. Денис 2,5 – машину пожарную
    11. Виолетта 2,5 – пасудка, книга

    Давайте подарим деткам сказку и ощущение праздника. Подарки, которые будут переданы, Наташа Протасова обязательно передаст в Харьков, а мы отвезем и поздравим деток. Все отчеты и фото будут размещены на сайте.

    По всем вопросам можете обращаться к волонтерам:
    Кира, тел. 8-093-148-34-64, или +3 8050 681 26 89 icq 414-605-104

    Волонтерство от А до Я
    Помощь детям в детских домах Украины
    Форум для родителей

    2008.12. [Письма Деду Морозу] от детей Винницкой областной детской клинической больницы, отделения онкогематологии

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Чернобай Екатерина

    Скоро Новый Год. Знаменательный день в нашей жизни. А в буднях онкоотделения - это просто взрыв эмоций и радости. Ведь такие праздники - практически единственная возможность забыть о грустном, и просто радоваться.

    likar.infund дед мороз для отказных детей винницы

    likar.infund дед мороз для отказных детей винницы

    likar.infund дед мороз для отказных детей винницы

    Пишет волонтер сайта UAUA. info, отделения онкогематологии Винницкой областной детской клинической больницы, Юлия Адамлюк
    В этом году мы как всегда, хотим устроить деткам настоящий праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Первые "письма", вернее рисунки, уже есть. Итак, вот они:

    1. Швец Саша - хочет сюрприз (мальчику 10 лет)
    2. Гуменюк Ульяна - 2,5 года – коровка
    3. Паламар Сережа - 14 лет - хочет ноутбук, но это подарок дорогой, можно что-нибудь на его возраст
    4. Слободян Вадим - 6 лет – самолет (синий с красным))) и машинка на управлении
    5. Оринский Ваня - мышку и самолет на пульте управления
    6. Кирюшина Настя - 14 лет - собачка, набор для творчества
    7. Олейник Андрей - 5 лет - свинка и машинка на управлении
    8. Касияненко Оля - 5 лет – кукла
    9. Гнелицкий Максим - 3,8 лет – зайчик
    10. Плазий Дима – ролики
    11. Денисюк Максим - кресло в виде мягкого Зайчика
    11. Коновал Саша - машинка с прицепом
    12. Атаманюк Диана – лошадка

    Пока это все "рисунки" на след. неделе приезжают большинство детей на химии, обязательно допишу!!!

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    С Юлией можно связаться по тел.8-067-855-63-60!

    Волонтерство от А до Я
    Помощь детям в детских домах Украины
    Форум для родителей

    2008.12. [Письма Деду Морозу] от детей Хмельницкого дома ребенка Березка

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Чернобай Екатерина

    Хмельницкий дом ребенка "Березка"
    29000
    Хмельницкий,
    ул. Хотовицкого, 4;
    Тел. (03822) 2 -13-10
    Главврач - Горин Катерина Золтановна

    Пишет волонтер сайта UAUA. info, Ольга Сивопляс:
    Дорогие форумчане, к счастью, письма Деду Морозу от ребятишек из Хмельницкого детского дома не оставили Вас равнодушными, и я очень надеюсь, что благодаря Вам все дети из детдома получат подарки своей мечты (во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день у на "покрыты" все ребята ).

    СПАСИБО ВАМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

    А сейчас я вновь обращаюсь к вам за поддержкой и помощью.
    Дело в том, что в моем родном городе кроме детского дома есть также и Дом ребенка, где воспитываются детки от рождения и до 3-х лет. (В скором времени я вывешу на сайт рассказ - знакомство с этим домом малютки). Конечно, такие крохи пока еще не могут нарисовать рисунки, но они тоже верят в Деда Мороза и тоже мечтают о подарках.
    ДАВАЙТЕ ПОДАРИМ СКАЗКУ И ЭТИМ МАЛЫШАМ!!!

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    likar.infund помощь хмельницкому дому малютки березка likar.infund помощь хмельницкому дому малютки березка likar.infund помощь хмельницкому дому малютки березка

    Я знаю, что в доме ребенка сейчас находится больше, чем 100 малышей. Конечно же, на утреннике будут присутствовать только детки из старших групп (40 - 50 человек), и я надеюсь, что благодаря вашей отзывчивости мы постараемся собрать подарки для максимально большего количества ребят.

    Итак, Список подарков, которым будут рады наши хмельницкие малыши из Дома малютки:

    • Всевозможные развивающие игры ( кубики, конструкторы, рамки - вкладыши, и особенно - пазлы из крупных частей, "волшебные горшочки" с геометрическими фигурками, детские компьютеры "Знайка" и т. п.);
    • Музыкальные игрушки (неваляшки, мобили, музыкальные инструменты, поющие и разговаривающие игрушки);
    • Различная "бытовая техника" (пылесосы, швейные машинки, кассовые аппараты, утюги, фены и т д.;
    • Детские книги со сказками и стихотворениями ( на украинском языке );
    • Куклы, пупсы, мягкие игрушки ( мягкие игрушки в ДР принимают не очень охотно, но малыши их любят, поэтому я думаю, что парочку мишек или зайцев ( или другой "живности" нужно обязательно подарить );
    • Легковые, грузовые машинки, машинки на радиоуправлении и другие виды "транспорта";
    • Детские велосипеды, лошадки, кресла - качалки;

    Буду принимать также деньги для закупки сладостей, фруктов и подарков.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Друзья, выбирайте из перечисленного тот подарок или подарки, которые хотели бы приобрести для хмельницких ребятишек, сообщайте мне, и я обязательно внесу Вас в список наших Снегурочек!

    Конечно же, после проведения утренника я обязательно вывешу на сайт отчет с рассказом о празднике и благодарностью людям, благодаря которым он состоялся. Присоединяйтесь к нашей компании!

    А напоследок хочу показать вам пару фотографий малышей. Полюбуйтесь, какие они хорошенькие! ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ ПОДАРИМ ИМ СКАЗКУ!

    С искренней благодарностью, Оля Сивопляс, волонтер сайта по г. Хмельницкому. Звоните, пишите, стучитесь в аську!

    Ольга Сивопляс (ник в форуме - Хмельничанка)
    olga106@ukr. net
    тел. 097 38 48 730,
    ISQ # 446773803

    2008.12. [Письма Деду Морозу] от детей Хмельницкого детского дома

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
    29000 м. Хмельницький, Львівське шосе, 43\2
    Тел. (80382) 66-08-56
    Розрахунковий рахунок 35423002001768
    УДК у Хмельницькій області
    МФО 8150 код 23563160
    Директор - Верясова Оксана Володимирівна

    Пишет волонтер сайта UAUA. info, Ольга Сивопляс:
    Ребятишки из ХМЕЛЬНИЦКОГО ДЕТСКОГО ДОМА ждут своих Дедушек Морозов и Снегурочек!

    Дорогие форумчане, вы, наверное, помните, какой замечательный новогодний праздник мы с вами подарили в прошлом году хмельницким малышам, как они радовались подаркам, как искрились их глаза! Подари детям сказку в Новый год -2007

    Я предлагаю и в этом году продолжить эту замечательную традицию, надеюсь (вернее, уверена), что вы меня поддержите!
    Все, о чем мечтают "мои" ребятишки, они изобразили на рисунках Деду Морозу. Все рисунки в данный момент находятся у меня, они очень разные по уровню исполнения (кто-то рисовал сам, кому-то помогали воспитатели), но все - очень трогательные и настоящие.
    К сожалению, по техническим причинам я в данный момент не могу разместить их на сайте, но обещаю высылать почтой рисунки тех ребят, которым вы решите сделать подарок. А пока - я просто напишу о желаниях каждого ребятенка.

    Очень прошу вас с пониманием отнестись к некоторым желаниям.
    Среди "заказов" есть достаточно крупные и скажем прямо, не всегда целесообразные. Просто ( к примеру ) наши дети учатся в обычной общеобразовательной школе вместе с "домашними" детьми, они знают, что у тех - есть компьютеры, плееры, мобилки и т. п., детдомовские ребята, естественно, тоже мечтают о подобном, поэтому на многих рисунках есть дорогие вещи, НО это НЕ значит, что мы должны купить обязательно компьютер и ничего другого.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Дети будут рады любому подарку от настоящего Деда Мороза, и поэтому, скорее всего в процессе сбора я заменю "нереальные" заказы на более скромные, но сейчас оставляю все в первозданном виде, чтобы вы видели, о чем мечтают наши ребята.

    А вдруг среди форумчан найдется человек или фирма, которые пожелают, например, купить тот же компьютер или, скажем, велосипед? Тогда мы подарим его целой группе, а конкретному ребенку, сделавшему такой "заказ", приобретем другой личный подарок (эту мысль подбросила мне одна из наших Снегурочек, и думаю, что это неплохая идея). Так что читайте, выбирайте и ПОЗДРАВЛЯЙТЕ!

    ПОВЕРЬТЕ, ВАШИ ПОДАРКИ ДОСТАВЯТ ОГРОМНУЮ РАДОСТЬ МАЛЫШАМ! P. S. У всех ребятишек из 2 и 6 ГРУПП, а также у Танечки Адамович из 3 группы, и Тоси из 4 группы уже ЕСТЬ Снегурочка! ( Подарки этим ребятишкам взяла на себя форумчанка Uma), поэтому прошу вас, друзья обратить внимание на "неохваченных" малышей из 1, 3, 4, 5 групп.

    СПАСИБО ВАМ ЗА НЕРАВНОДУШИЕ!

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Ольга Сивопляс (нік в форумі - Хмельничанка)
    olga106@ukr. net
    тел. 097 38 48 730,

    Подарки, о которых мечтают хмельницкие ребятишки

    1 Группа

    1. Вика Заика – конструктор;
    2. Вася Верхогляд – мячик;
    3. Костя Красий – компьютер;
    4. Богдана Яковенко – санки;
    5. Надя Мовчан – елочка с игрушками;
    6. Толя Яцковский – велосипед;
    7. Вася Власюк – ролики;

    2 Группа - ВСЕ Подарки собраны! (от Снегурочки - форумчанки Uma)
    1. Викуся Довгополова – кукла;
    2. Владичек Костецкий – санки и мобилка;
    3. Славик Сташок – санки;
    4. Сереженька Костецкий – санки;
    5. Настуся Софянникова – кукла;
    6. Настуся Яковенко – елочка с игрушками;
    7. Саша Стойко – мобилка;
    8. Дима Полищук – грузовик;
    9. Олежек Пачиков – грузовик;
    10. Дениска Скоряк – мобилка;
    11. Игорь Подолин – Дед Мороз;
    12. Коленька Демчук – пожарная машина;
    13. Юля Музыка – кукла;

    3 Группа
    1. Оксанка – 4 года – лото, пластилин, клей, картон;
    2. Саша Бондарь – 5 лет - легковая машинка;
    3. Оля Жолкевская – 12 лет – папка со школьными принадлежностями
    ( гелевые ручки, акварельные краски, фломастеры, карандаши, линейка)
    4. Саша Грицюк – 6 лет – велосипед;
    5. Богдан Шевчук – 10 лет – приставка SONY PLAY STATION;
    6. Вита Данилюк – 5 лет – коляска для кукол и скакалка;
    7. Петя Матвийчук – 6 лет – скейт;
    8. Кристина Григорян – 6 лет – синтезатор;
    9. Арсен Трубников – 7 лет – самокат;
    10. Карина Григорян – 7 лет – кукла Барби;
    11. Таня Матвийчук – 5 лет – скорее всего, кубики с названиями животных
    на рисунке – 2 мешочка; первый – с надписью «набор диких животных», второй – «набор домашних животных» );
    12. Ярослав Каланчук – 7 лет – велосипед;
    13. Юра Каланчук – 6 лет – 2 настольные игры и клей;
    14. Иванка Грицюк – 5 лет – шахматы, 2 мячика, набор картона;
    15. Таня Адамович – 11 лет – фен; - подарок от Снегурочки - форумчанки Uma)

    4 Группа
    1. Максимка – 10 лет – МР4 – плеер, футбольный мяч, меч;
    2. Богданчик – 8 лет – плеер с кассетами и наушниками;
    3. Кристина – 8 лет – компьютер, сумочка, детская косметика;
    4. Ванюша – 5 лет – полицейская машинка;
    5. Алиночка – 7 лет – мобилка, сумочка с духами, кремом. косметикой;
    6. Настуся – 6 лет – коляска с младенцем;
    7. Назар – 6 лет – железная дорога и грузовик;
    8. Тося – 2 года – большой пупс (пыталась сама нарисовать ); - Подарки от Снегурочки - форумчанки Uma
    9. Аннушка – 3 года – сказки и пазлы;
    10. Рая – 5 лет – медвежонок;
    11. Дима – 7 лет – настоящий компьютер;
    12. Лена – 8 лет – настоящий телефон (жабку ) и гелевые ручки;
    13. Наталочка – 6 лет – магнитофон и сумочка;

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    5 Группа
    1. Андрей Цинчик – мяч;
    2. Вика Яцюк – кукла;
    3. Валик Шкварук – грузовик «Хлеб»;
    4. Ваня Данилишин – автобус;
    5. Богдан Шкварук – котик;
    6. Андрей Рука – зайчик;
    7. Марина Яцюк – елочка с игрушками;
    8. Славик Синюк – елочка;
    9. Андрей Верховгляд – пирамидка;
    10. Анжелика Гомилко – Снегурочка;
    11. Люда Шулдик – часы;
    12. Юля Данилишина – белочка;
    13. Валя Шулдик – компьютер;
    14. Сережа Михайлов – стиральная машинка-автомат;
    15. Синюк Лена – телефон NOKIA;

    6 Группа- ВСЕ Подарки собраны! (от Снегурочки - форумчанки Uma)
    1. Таня Бурдаева – кукла;
    2. Алена – 6 лет – медвежонок с мячиком;
    3. Виталик Кожин – большой грузовик;
    4. Миша Мирончук – елочка с украшениями;
    5. Диана К. – велосипед;
    6. Ева Годована – компьютер;
    7. Виталик В. – конструктор;
    8. Вика И. – кубики и пазлы;

    2008.12. [Подари детям сказку в Новый год!]

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Чернобай Екатерина

    Дата проведения акции: 1 декабря 2008 года - 1 февраля 2009 года

    Дорогие друзья!

    Группа волонтеров МБФ "Ликар. инфонд" и сайта UAUA. INFO

    начинает сбор подарков для детей-сирот, отказных детей и больных детей, которые находятся в интернатах, больницах и детских домах по всей Украине на Новый год.

    Вы, наверное, помните, какой замечательный новогодний праздник мы с вами подарили в прошлом году детям, как они радовались подаркам, как искрились их глаза! Про прошлогоднюю акцию читайте здесь:
    Подари детям сказку в Новый год, 2007 - 2008
    Давайте и в этом году поддержим нашу добрую традицию и подарим деткам новую СКАЗКУ!

    И малыши и уже совсем большие дети, верят в деда Мороза, загадывают желания, и мы не можем их подвести. Выберите одного ребенка, желание которого вам по силам исполнить и напишите волонтеру, который опекает больницу или детский дом. Вы сделаете не просто благородное дело, а поможете согреть детское сердце верой в новогоднюю сказку!

    Присоединяйтесь! Всю информацию о том, как и чем можно помочь, вы найдете на сайте в разделе
    «АКЦИИ UAUA СЕГОДНЯ» - Подари детям сказку в Новый год, 2008 – 2009

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});


    P. S. Следите за обновлениями информации на сайте каждую неделю!

    Смакуй морозиво - допомагай дітям!

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Вязовченко Тарас Анатольевич

    Смакуй морозиво – допомагай дітям!
    Под таким девизом команда МБФ «Ликар. инфонд» и
    торговая марка «Три медведя»
    приглашает детей и родителей провести ближайшую субботу!

    Место встречи – 6 июня, с 12-30 до 16-00 на Майдане и Крещатике,
    где пройдет фестиваль детского творчества и ярмарка благотворительных проектов!

    Команда «Ликар. инфонд» на своем стенде будут рада угостить Вас мороженым и подарить Вам незабываемые впечатления! 4000 порций мороженого нам предоставила торговая марка «Три медведя». Мы очень надеемся, что средства, собранные во время акции, позволят закупить для детского реанимационного отделения Киевского городского центра сердца оборудование на сумму 18 000 грн – ультразвуковой ингалятор OMRON и систему фототерапии новорожденных BiliBlanket Plus.

    На нашем стенде мы представим работы детей из детских домов, а также рисунки и поделки деток с пороками сердца, которых уже прооперировали и они имеют возможность вести полноценную жизнь. Мы очень надеемся, что вам они понравятся, и вы унесете частичку детского тепла домой.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Возле нашего стенда будет проходить конкурс детского рисунка на асфальте, мы приглашаем детей рисовать мелками все, с чем для них ассоциируется слово «счастье». Все дети получат призы)))

    Также на стенде мы начнем Наш новый проект - «Книга счастья» - и это станет для Вас приятным сюрпризом!

    Вы также можете присоединиться к нашей команде волонтеров «счастье на роликах» и покататься вместе по Крещатику.

    Волонтеры стенда подробнее расскажут Вам о наших проектах – подопечных детских домах, проекте по защите прав маленьких пациентов, накопительному страхованию и стипендиям для одаренных детей-сирот.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Один из проектов «Ликар. инфонда» - «Сердце, которое хочет жить» – посвящен детям с сердечными патологиями. Проект разрабатывается совместно с Киевским городским центром сердца, доктора которого помогли нам составить небольшую листовку о том, что нужно знать родителям об этих заболеваниях, что должно насторожить в здоровье ребенка для своевременного выявления возможных пороков. Это должен знать каждый и делиться своими знаниями. На стенде каждому мы вручим такую листовку.

    Палатка “Ликар. инфонд” будет местом сбора предметов канцелярии. Мы будем рады, если Вы принесете для детей канцтовары, краски, материалы для шитья и лепки – все-все, что может пригодиться для арт-терапии, которой занимаются детишки во время длительного лечения, а также конструкторы, книги и настольные игры, спортивный инвентарь для детей в детских домах. Вы можете вместе с вашими детьми передать, например, коробку карандашей или школьную тетрадку – ведь это по силам каждой семье, правда? Пригодятся и самые банальные предметы гигиены. В конце дня волонтёры соберут все Ваши подарки и после, рассортировав, подарят деткам, которые живут в детских домах или учатся в интернатах. Для тех, кто помнит нашу акцию «Собери монетки – подари жизнь деткам» мы хотим сказать, что копилки также будут благодарно приниматься в палатке.

    Помогать можно легко и с удовольствием. Любые трудности – это только часть нашей жизни, и рядом с ними всегда есть место позитиву, музыке и счастливому смеху!

    Эта суббота на Майдане будет богата интересными детскими мероприятиями, организованными Управлением по делам семьи и молодёжи при Киевской Администрации.

    Откроет праздник в 11:00 яркий карнавальный марш детских творческих и спортивных коллективов города Киева, а в районе фонтанов развернется Городок Мастеров, где можно будет участвовать во всевозможных мастер-классах и просто наблюдать за процессом творчества.

    Приходите на праздник! Это будет весело, это будет красиво. Яркий парад запомнится надолго, а в течение дня будет играть музыка, детей будут забавлять волонтёры. Приходите – и вы увидите это сами, ведь в нашей улыбке не хватает только вас.

    Официальная программа мероприятия здесь... (.doc, 575Kb)

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Предложить себя В ПОМОЩЬ...

    Жмеринский областной центр социально-психологической реабилитации детей

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Толстоухова Наталiя

    Жмеринский областной центр социально-психологической реабилитации детей

    Адрес: 23100 Винницкая область, ул. Училищная, 9 г. Жмеринка

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    О своем первом визите пишет волонтер Юлия Адамлюк.

    likar.infund помощь детям без родительской опеки. жмеринка
    likar.infund помощь детям без родительской опеки. жмеринка
    likar.infund помощь детям без родительской опеки. жмеринка

    Центр реабилитации в г. Жмеринка Винницкой области расположился в одном здании с другими учреждениями. В центре воспитываются 28 детей, в возрасте от 3 о 15 детей. На сегодня это 11 мальчиков и 17 девочек. Туда попадают в основном детки из неблагополучных детей со всей области и пребывают там от нескольких недель до года.

    Очень приятное впечатление произвел на меня центр. Дети ухожены, веселые, помещение цента отремонтировано почти полностью. Видно, что детей там любят, впервые видела, как к директору бросаются обниматься дети!

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Многие из деток находят тут семьи, здесь персонал ориентирован на семейное устройство своих детей.

    К сожалению, в центре есть и проблемы. Там нет стиральной машинки с автоматическим режимом. Стирать вещи и постельное белье всех деток в ручном режиме очень тяжело.

    Кроме того не оборудована должным образом игровая площадка, нет качелей. Как же без этого детям проводить интересно досуг на улице. Еще и понимая, что их мир состоит только из стен заведения на данный момент.

    В списке наиболее актуальных и постоянных нужд следующее:

    • Мячи, скакалки, спортивный инвентарь
    • Обувь на все сезоны и одежда по возрасту деток
    • Развивающие игрушки - их почти нет.
    • Игры (пазлы, домино, кубики и т. д.)
    • Коррекционные игры и материалы
    • Развиваюшие плакаты и картины настенные
    • Книги, детские энциклопедии
    • Канцтовары (тетради, картон, бумага, наборы для творчества)
    • Постельное белье - новое
    • Нижнее белье - новое
    • Носки, колготы - новые

    На все ваши вопросы и предложения с удовольствием ответит волонтер - Адамлюк Юлия [amra1313@yandex. ru] тел. 8-067-855-63-60

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Васильковский детский дом для детей-сирот, и детей лишенных родительской опеки

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Васильковский детский дом для детей-сирот, и детей лишенных родительской опеки

    пер. Солнечный, 18
    поселок Васильковка
    Васильковский р-н
    Днепропетровская область
    52600
    тел 8 (05639) 9-23-60, 9-53-18

    Рассказ-знакомство

    Пишет волонтер МБФ «Ликар. Инфонд» и сайта УаУа, Виктория Сероокая:

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    likar.infund помощь детдомам украины васильков
    likar.infund помощь детдомам украины васильков
    likar.infund помощь детдомам украины васильков

    На данный момент в данном заведении находится 43 ребенка от 3 до 18 лет. Все дети разделены на три группы: младшая, средняя и старшая. В наше посещение, мы привезли туда подарки (игрушки, сок, сладости) и одежду, которую смогли собрать. Что поразило больше всего, так это состояние их одежды и обуви, особенно у мальчиков. Они ходят не просто в старом, а в очень старом, почти ветхом.

    По сравнению с другими детскими домами в черте города, этот отличается значительной ветхостью и самих зданий, построек и мебели. Еще в Васильковском детском доме практически нет игровой площадки - есть футбольные ворота, сломанная песочница и несколько турников. Как и все дети они любят играть, а играть негде. Младшие ребятишки хотят песочницу, качели, старшие просят баскетбольные щиты. Сейчас к тому же лето, потому эта проблема особенно актуальна.

    Сейчас идет активный сбор средств на игровую площадку для этих детей. По предварительным подсчетам нужно около 7 тыс. грн. (предварит смету составляла фирма, которая занимается оборудованием для дет. площадок). Потому просим о помощи и у вас.

    За переданную финансовую помощь для нашей поездки благодарим Ольгу Коновалову (в форуме Micra). Финансовый отчет можно посмотреть в приложении.

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

    Среди нужд детского дома:

    • кровати - 30шт.
    • матрасы: взрослые, детские - 30шт.
    • Постельное белье, полотенца
    • Одежда, особенно для мальчиков
    • Обувь всех размеров и на все сезоны
    • Канцтовары
    • Игрушки
    • Средства гигиены

    Волонтёр сайта Виктория Сероокая
    Ел. почта: serookvika@yandex. ru
    тел. 8(067)6879741
    В Киеве можно передавать помощь Наталье Мануиловой (в форуме BogdanaMama)
    Ел. почта: NProtasova@gmail. com

    Луганский областной детский дом №1

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Кучеренко Андрей Юрьевич
    Название Луганский областной детский дом №1
    Область Луганская
    Город Луганск, 91002
    Переулок Крупской, 17
    Телефон +38 (0642) 52-54-79, 52-87-41
    Директор Кушнир Евгений Ярославович
    Волонтер
    Ликар. инфонд
    Марина Потупало
    Моб. телефон +38 (050) 2471089
    E-mail marishka_75@mail. ru
    В Киеве контакт Наталья Мануилова (в форуме BogdanaMama)
    E-mail NProtasova@gmail. com
    Моб. телефон +38 (095) 2746934

    Рассказ Знакомство

    likar.infund соціальна допомога дітям без батьківської опіки
    likar.infund соціальна допомога дітям без батьківської опіки
    likar.infund соціальна допомога дітям без батьківської опіки

    Первый раз я посетила этот детский дом в декабре прошлого года. К моему посещению отнеслись тогда с некоторым недоверием, никак не могли понять, кто такой волонтер и что от них в замен требуется. Когда поняли, то очень удивились т. к. это был первый опыт общения персонала с волонтёрами в принципе. Нам провели небольшую экскурсию по заведению, показали детские комнаты и двор.

    На данный момент в детском доме находится 45 деток - 14 девочек и 31 мальчик. Здесь живут дети от 4 до 16 лет.

    С приходом в детский дом молодого амбициозного руководителя, немного стал меняться и сам ДД. Потихоньку реставрируются помещения. Сделали ремонт в актовом зале и в старшей группе. Теперь финансы детского дома сильно нагружает кредит, который взяли для данного ремонта. На его погашение требуется 10,000 грн.

    Кому не безразлична судьба деток этого детдома - следите, пожалуйста, за новостями в нашем Дневнике помощи (см. ниже)

    Спасибо Всем!

    Конотопский детский дом-интернат для детей с умственными и физическими недостатками

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Захарова Елена Петровна
    Название Конотопский детский дом-интернат
    для детей с умственными и
    Физическими недостатками
    Область Сумская
    Город Конотоп
    Улица Парижской Коммуны, 30
    Телефон +38 (05447) 66185, 23059
    Директор Доля Анатолий Владимирович
    Волонтер
    Ликар. инфонд
    Ярослава Дутова
    E-mail yarakon@ukr. net
    Телефон (дом) +38 (05447) 28060
    Моб. телефон +38 (067) 9938096
    В Киеве контакт Ирина Черпак
    E-mail eneri@ukr. net
    Моб. телефон +38 (067) 4460746 (только для смс)

    likar.infund соціальна допомога дітям без батьківської опіки конотопський інтернат
    likar.infund соціальна допомога дітям без батьківської опіки конотопський інтернат

    В настоящее время в интернате находятся 126 девочек и девушек возрастом от 3 до 35 лет. 38 девочек живут в детском отделении, остальные - в молодежном. Находящихся в молодежном отделении девочек женщинами назвать не получается, выглядят они максимум на 14-15 лет, а ведут себя, так и того меньше.

    Девочки постарше шьют и вышивают (трудотерапия), причем очень красивые вещи. Еще они вяжут веники. И таким образом, хоть на вениках экономят, т. к. площадь территории интерната просто огромная, и подобного инвентаря нужно много.

    На данный момент интернат нуждается в:

     • Спортинвентаре (маты, сетки волейбольные, корзины и мячи баскетбольные и т. д.), • наборы для рукоделия, наборы для вышивания, нитки(много!), цветная бязь для шитья (девочки сами себе шьют постельное белье), • развивающие игры и литература. • Медики очень просят дезкамеру для обработки того, что нельзя прокипятить. • Подгузниках, одноразовых пеленках и средствах гигиены.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Будем благодарны любой помощи!

    Шосткинский Областной детский противотуберкулезный санаторий

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Филь Татьяна Александровна

    Областной детский противотуберкулезный санаторий

    41100, Сумская обл.
    г. Шостка,
    ул. Бабушкина 22
    (05449) 5-19-45 - главный врач Пустовит Валентина Яковлевна
    (05449) 5-16-41 - ординаторская
    (05449) 5-18-52 - завуч Михайленко Людмила Павловна

    likar.infund помощь детям без родительской опеки. шостка туберкулезный санаторий
    likar.infund помощь детям без родительской опеки. шостка туберкулезный санаторий
    likar.infund помощь детям без родительской опеки. шостка туберкулезный санаторий

    Мы знакомы и активно помогаем данному заведению с начала 2008 года. За это время частично сделали компьютерный класс, оборудовали игровую комнату, мебель и линолеум.

    Сейчас в этом заведении пребывает 111 детей в возрасте от 5 до 15 лет, а вообще санаторий рассчитан на сто десять детей. Здесь проходят лечение и дети с гиперергичной туберкулезной пробой, тубинфицированные. Многие дети, проходящие лечение в санатории – из неблагополучных семей, а некоторые направлены сюда из интернатов области. После прохождения курса лечения детей забирают домой либо отправляют обратно в интернат. В санатории под присмотром квалифицированных врачей дети проходят медикаментозное лечение.

    Детки все очень общительные, любознательные, и каждый ребенок свое свободное время хочет занять чем-то интересным. В помещениях санатория предусмотрено 4 игровые комнаты, но, к сожалению, они совсем не оборудованы. Одну игровую комнату мы с Вами оборудовали: купили линолеум, игровую мебель, привезли детям массу игрушек и развивающие настольные игры.

    var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

    Санаторий расположен в сосновом лесу. Работает круглый год. Благоприятный климат, живописная местность содействуют комплексному лечению туберкулёза. Используются специфические медикаментозные средства, лечебная физкультура, электросветолечение, диетотерапия. Сроки лечения индивидуальные. Работает школа (1 - 11-й классы).

    Изяславская специализированная школа-интернат I-II ступеней для детей с последствиями полиомелита и церебрального паралича (укр.)

    try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; К новой семье© проект
    Назва Ізяславська спеціалізована школа-інтернат І-ІІ ступеней для дітей з наслідками поліомеліта і церебральними паралічами
    Область Хмельницька
    Місто Ізяслав
    Вулиця Незалежності, 46
    Телефон +38 (03852) 4-25-80
    Директор Юрій Андрійович Хеленюк
    Волонтер
    Ликар. инфонд
    Вікторія Манакова (в форумі Мвика)
    м. Київ, Солом’янський район (біля Солом’янського ринку)
    E-mail vmanakova@gmail. com
    Моб. телефон +38 050 9285865

    Вихованці Ізяславського інтернату, хворі на церебральний параліч, мріють про достойні професії та успішне майбутнє життя...

    likar.infund соціальна допомога дітям без батьківської опіки

    В інтернаті навчається 143 дитини віком з 1 по 9 клас. Серед них є сироти, полусироти, дітки із неповних та малозабезпечених сімей та діти-інваліди. Хлопців у інтернаті навчають метало - та деревообробці — майструють завіси для дверей, граблі, стільці абощо. Дівчата печуть й куховарять, шиють вдяганку лялькам і собі. Займаються діти шахами. Колись, у далекому 1996 році, Ізяславський інтернат серед усіх подібних закладів у СНД виборов першість із цього виду спорту, команда спецшколи привезла на Хмельниччину із Білорусії почесну грамоту й подарунки. Тепер грошей, аби відрядити дітлахів на подібні турніри, не вистачає...

    Взагалі Ізяславська школа-інтернат має такі напрямки роботи:

    • Корекційно-відновлювальна робота;
    • Психолого-педагогічний супровід, реабілітація та соціалізація дітей з обмеженими фізичними можливостями;
    • Формування свідомого вибору здорового способу життя;
    • Індивідуальний підхід до кожної дитини з урахуванням її психологічного та фізичного розвитку.
    • Поряд із звичайною школою у школі-інтернаті функціонує допоміжна школа, у якій мають змогу успішно набувати знання діти з змішаними вадами ( фізичні та розумові). Діяльність дітей в позаурочний час емоційно збагачена за рахунок гуртків: «Образотворчого мистецтва», «Іграшка-сувенір», «Дизайнерів», «Господарочка», «Ляльковий», «Музичний», «Шаховий», «Квітникарів», «Інформатики», «Економіки», «Лозоплетіння», «Вишивання» , «Юні майстри» , «Фітотерапія», «Джерело». Гуртківці з успіхом демонструють свої вміння, свої таланти, спортивну майстерність на обласних та республіканських фестивалях «Повір у себе», виставках, оглядах, численних змаганнях.

     Вихователі школи-інтернату не тільки дітей навчають, але і лікують, а для цього потрібна відповідна медична база. Інтернат, по суті, унікальний. Раніше, за радянських часів, подібний був лише у Києві. Нині спецшкола обслуговує три області — сюди, за рішенням обласної медико-педагогічної комісії, відправляють хворих діток. Переважно із неблагополучних сімей. Тут, незважаючи на складні побутові умови, їм краще, аніж вдома. Однак особливо комфортним життя дітлахів не назвеш... Старезні кушетки, інгалятор... В інтернаті застаріла уся медична апаратура.

     Тут діти потребують постійного нагляду, у звичайній школі такі дітлахи — чужі. Тому подібні заклади повинні існувати. І найприкріше, що з кожним роком хворих дітей усе більшає. А умови для їхнього навчання й лікування не кращають.

     Хто хоче допомогти вихованцям цього інтернату, пишіть або дзвоніть волонтеру МБФ «Лікар. інфонд» Вікторії Манаковій (в форумі мвика).

     Июнь 2008. Отчет о поездке в Пугачевский детский дом

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     Пугачевский детский дом-интернат
     с. Березневе,
     Коростеньский р-н,
     Житомирская обл.
     Директор – Гулидов Иван Григорьевич
     Тел./факс (04142) 69-2-90, 69-2-97

     Пишет волонтер UAUA. info Марьяна Воронович (в форуме Marushechka)

     День защиты детей стал хорошим поводом подарить обновки на новенькие кровати (см. наш предыдущий отчет). Но какой же праздник может обойтись без веселья, клоунов, мыльных пузырей и сладостей. Поэтому 1 июня мы в том же составе отправились в Пугачевский детский дом с клоунами и сладкими подарками от компании Кока-кола Украина. Уже в пол-десятого утра мы были в детском доме – дети и персонал нас ждали и малышню по поводу праздника даже принарядили во все красивое. Выступление прошло на ура, но особенно детям понравились мыльные пузыри диаметром в полметра (если не больше). А со сделанными клоунами из воздушных шариков разными зверюшками и даже короной дети потом не разлучались полдня. Вообщем, праздник удался, ведь после клоунов еще были соки, конфеты и печенье.

     Клоуны уехали в Денишовский детский дом дарить праздник малышам там, а мы остались поиграть с детками. Прошел ровно месяц, как с группой младших девочек (4-7 лет) начала заниматься воспитательница в комнате, которую нам помогли обустроить форумчанки. Девченки класс уже немного «обжили» - на стенах появились рисунки, на подоконниках – детские поделки. Воспитатель рассказала, что поначалу детям было очень тяжело привыкнуть к занятиям и вообще к тому, что с ними занимаються, а ей – занять и найти подход сразу к 10 детям. Теперь уже полегче :).

     var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});


     Печальным, однако, остается тот факт, что занимаются с воспитателями только около 20 девочек из 80. Не хватает персонала, да и ставок воспитателей и дополнительных нянь государство не финансирует – считает, что «таким» детям они не нужны. Сейчас в ДД острая необходимость еще хотя бы в 2 воспитателях – государство им уже отказало в ставках, поэтому надежда только на спонсоров. Это около 2 тисяч гривен в месяц, но мы видим, какие результаты это приносит. И дает шанс деткам заняться хоть чем-то, а не сидеть целый день на лавках вдоль стен. Из того, что заметили мы: девченки уже классно спускаются с горки (и на попе, и на животе); умеют занимать очередь на горку; «ездить» понарошку в автобусе-палатке; играть мячами в сухом бассейне; ездить на машинке для отталкивания ножками; укладывать куклу в игрушечную коляску и убаюкивать ее; немного начинают рисовать; очень любят пальчиковую игру-гимнастику. А меня умилило, как они все дружно раззуваются при входе в комнату! Одна малышка после выступления клоунов забежала в обуви, потом посидела на мате, и очевидно, вспомнив про обувь (без напоминания) побежала разуваться и аккуратно ставить ее у входа. При этом, все детки не говорят (надеюсь, что пока) и считаются глубоко умственно отсталыми!

     Из ближайших наших планов – собираемся организовать для нянь старших девочек тренинг по рекреационной терапии для глубоко умственно отсталых детей, если коротко – какие подвижные и занимательные игры можно проводить для таких детей летом. Возможно, нам понадобится немного финансовой помощи на то, чтоб организовать приезд реабилитологов из Львова в Пугачев.

     Из нужд на сейчас – это мольберт для малышек. Воспитатель хочет с ними рисовать пальчиковыми красками, но за столом для детей это не очень удобно. Им также нужны детский столик и пару стульев (можно пластиковый комплект).

     В следующий раз мы повезем им детские трехколесные велосипеды, которые просто не влезли в машину в эту поездку. Там также хотелось бы привезти велосипед для одной девочки – Лиды (ей 14 лет), которая, как мне, кажется, вообще не должна быть в этом ДД. Она даже училась в школе-интернате, но по словам персонала, у нее проблемы с запоминанием материала, поэтому ее перевели в Пугачев. Она очень и очень просила велосипед. Может кто-то захочет сделать ей такой подарок? Велосипед на возраст 10-12 лет, без рамы возле седла и очень желательно – с дополнительными страховочными колесами, ведь Лидусе еще предстоит научиться на нем ездить. У Лиды также есть подружка Оля, ей около 15 лет, но она очень маленького роста (выглядит на 4-5 года) и у нее проблема с одной ногой – похоже на врожденный вывих бедра. Думаю, что обычный детский, но крепкий самокат Оле бы очень понравился. Олечка очень коммуникабельная, несмотря на то, что плохо говорит. Собственно понимает ее только Лида, которая все и «переводит» нам. Вообще, дружба у девочек очень трогательная, они просто неразлейвода, везде вместе и постоянно помогают друг другу.

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     Из текущих нужд ДД остаются

     1. Велосипеды, самокаты, машинки для улицы, игрушки-каталки, мячи большие.
     2. Детская площадка.
     3. Пальчиковые краски, витражные краски (детки на арт-терапии расписывают поделки)
     4. Обувь детская.
     5. Ремонт еще одной игровой комнаты (около 40 тисяч гривен)
     6. Оборудование для сенсорной комнаты (около 10-15 тисяч грн.)
     7. Памперсы от 7 кг и взрослые
     8. Прокладки!!! (в ДД живут одни девочки, много подростков)
     9. Крем и спреи от комаров (комаров тьма, дети покусаны жутко, ранки расчесывают до крови)

     Следующая поездка планируется на 7 - 8 июля - присоединяйтесь!

     Всем огромное спасибо за помощь!

     Волонтер Пугачевского детского дома
     Марьяна Воронович (в форуме Marushechka),
     8 050 441 49 57

     Добромильская специализированная общеобразовательная школа-интернат (укр.)

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; На правах рекламы
     Назва Добромильська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат
     Область Львівська
     Район Старосамбірський
     Місто Добромиль
     Вулиця Грушевського, 11
     Телефон +38 03 (238) 33 1 53, 33 2 68
     Директор Муль Микола Ярославович
     Моб. телефон +38 067 6857529
     Волонтер
     Ликар. инфонд
     Микола Войтів
     Телефон +38 044 481-21-98, 481-21-76
     E-mail mykolay83@ukr. net
     Моб. телефон +38 067 664 1753

     likar.infund соціальна допомога дітям без батьківської опіки
     likar.infund соціальна допомога дітям без батьківської опіки

     Інтернат налічує близько 115 дітей шкільного віку (від 7 до 15 років), які живуть і навчаються в школі. Серед діток є сироти, полусироти, дітки із неповних та малозабезпечених сімей.

     Діти мріють про навчання у вищих навчальних закладах та отримати гідні професії для свого подальшого та кращого життя. На жаль, мрії вступити до вищих навчальних закладів, так і залишаються мріями здебільшого із-за відсутності відповідних фінансів, а також консультацій щодо вступу. Наші волонтери спробують допомогти вихованцям цієї школи-інтернату вступати до вищих навчальних закладів вже в найближчому майбутньому.

     Наразі, директор закладу планує зробити «квартиру» для старших дітей (2 кімнати) у якій би діти могли б краще адаптуватись до повноцінного дорослого життя (прибирати, куховарити, створювати домашню ауру), і відповідно для цього багато чого буде необхідно, включаючи пошук спонсорів.

     var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

     Хорошою ідеєю директора є навчання дітей у музичній школі – щоби розвивати їхні таланти, проте є проблема із фінансуванням навчання.

     Хто хоче допомогти вихованцям цього інтернату, пишіть або дзвоніть волонтеру МБФ «Лікар. інфонд» Миколі Войтіву.

     Весна 2008. Отчет о поездке в Пугачевский детский дом

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     Пугачевский детский дом-интернат
     с. Березневе,
     Коростеньский р-н,
     Житомирская обл.
     Директор – Гулидов Иван Григорьевич
     Тел./факс (04142) 69-2-90, 69-2-97

     Пишет волонтер UAUA. info Марьяна Воронович (в форуме Marushechka)

     Огромное-преогромное спасибо форумчанкам, благодаря которым у девочек в Пугачевском ДД появилась уютная и функциональная игровая комната: Веронике и Игорю (Позняки), Артеменко Алесе (Olesya_Art), Бартецкому Андрею, Танюше (vast), нашим «многоруким» помощницам и волонтерам Оле Артюшиной (OlgaA), Лине (Listra) Оксане (ОксанаБ), а также Ане с Позняков, Ирине, Ире (mamy_lia) за чудесые столики, и еще Ане Anewsja, Ире Irynka1, Кате Дегтяр, Лене Мусиенко, семье Сергиенко, Элине admin, Ярославе YarK, Ире Iriska, Гале (Галиночка), и многим людям, которые передавали вещи и игрушки на склад, откуда они благополучно уехали в Пугачевский ДД.

     Это была первая поездка от нашего форума в Пугачевский детский дом для девочек с умственной отсталостью и я даже не ожидала, что мы соберем так много подарков, а главное – полностью оборудуем игровую комнату для самых маленьких. Для того, чтоб отвезти все в Житомирскую область, пришлось даже просить детдом приехать своим транспортом!

     var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

     Итак, в субботу, 12 апреля я, мой муж и две наших форумчанки ОксанаБ и Лина Listra, загрузив все в микроавтобус детдома и нашу машину, отправились в Житомирскую область. Дорога не заняла много времени и, немного заболтав моего мужа нашими форумскими делами :), мы приехали в детдом.

     Директор провел небольшую экскурсию для тех, кто там был впервые и мы все вместе с директором и воспитательницей взялись собирать и раскладывать в игровой привезенные подарки. В это время мой муж вместе с директором расставили детскую мебель, которую наша семья подарила ДД в прошлый раз. Оказалось, что сделанные усилиями нашей форумчанки, столы для занятий с детками с небесно-голубой столешницей, как нельзя кстати подходят к остальной мебели. А еще вместе с ковролином в яркие детские рисунки (правда, его позже подрезали и постелили, как нужно) комната сразу преобразилась в уютный зал, который так и манит детей к играм.

     Через пару минут там появился сухой бассейн, пластиковая горка, раскладной домик-палатка и много развивающих игрушек на полках, ДВД и СД магнитофоны и диски с песнями и классической музыкой. Детки в это время обедали, поэтому мы все с нетерпением ждали, как они отреагируют на «обновки». Признаюсь, что я даже побаивалась, что детки могут испугаться новой обстановки и гостей, ведь к ним очень редко приезжают волонтеры.
     Но не тут то было! Едва переступив порог, малышня сразу же бросилась к горке (по словам воспитательницы, горка вообще у них стала вне конкуренции), а потом по очереди все принялись за привезенные игрушки. Как отрадно было видеть, что дети, которые еще недавно были вынуждены сидеть целый день на лавке под стенкой с клеймом глубокая умственная отсталость, с такой любознательностью, интересом и восторгом бегают, заглядывают в каждый уголок, рассматривают игрушки!

     Теперь в этой комнате самые маленькие малышки будут заниматься со спонсорской воспитательницей. Благодаря неравнодушным людям уже удалось найти деньги на зарплату ей на год вперед! Спасибо всем, кто помог подарить эту радость деткам.

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     А с приближением Дня защиты детей девочек в Пугачеве ждал еще один замечательный подарок. Благодаря форумчанке Тане (tetyanka) у них появится 25 новеньких кроватей с ортопедическими матрасами вместе старых, разваливающихся пружинных постелей. И конечно же, нам хотелось на новые кровати постелить малышкам новое, яркое, детское белье. И тут мы снова убедились – для нашего всесильного форума нет ничего невозможного!

     Благодаря выпускникам юридического факультета Киевского университета имени Шевченко и директору юридического департамента канала 1+1 Татьяне Смирновой мы купили замечательные 25 комплектов постельного белья, а также сладости и подарки для детей Пугачевского и Денишовского детских домов.

     Из текущих нужд ДД остаются

     1. Велосипеды, самокаты, машинки для улицы, игрушки-каталки, мячи большие.
     2. Детская площадка.
     3. Пальчиковые краски, витражные краски (детки на арт-терапии расписывают поделки)
     4. Обувь детская.
     5. Ремонт еще одной игровой комнаты (около 40 тисяч гривен)
     6. Оборудование для сенсорной комнаты (около 10-15 тисяч грн.)

     Всем огромное спасибо за помощь!

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     Финансовый отчет - см. здесь

     Волонтер Пугачевского детского дома
     Марьяна Воронович (в форуме Marushechka),

     Лаврівський дитячий будинок

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; На правах рекламы
     Лаврівський дитячий будинок
     Львівська обл.,
     Старосамбірський р-н,
     с. Лаврів
     +38 03 (238) 411 47
     Директор: Яворський Мар'ян Володимирович
     Моб. тел.: +38 097 519 13 13

     Волонтер МБФ «Лікар. інфонд» Микола Войтів:
     Тел.:+38 044 481-21-98, 481-21-76
     Email: mykolay83@ukr. net
     Моб. тел.: +380676641753

     likarinfund помощь детдомам украины. лаврив

     Лаврівський дитячий будинок – новостворений. У ньому зараз перебуває 45 дітей віком від 3 до 18-ти років. Ми опікуємося цим дитячим будинком з 2007 року.

     Постійні потреби закладу включають найнеобхідніше:

     • Іграшки, настільні ігри,
     • Одяг,
     • Фільми для дітей (DVD є)
     • Засоби гігієни,
     • Картини (малюнки) для оформлення кімнат,
     • Меблі (тумбочки та шафи).

     В перспективі для дитячого будинку важливим буде підключення до мережі INTERNET, адже місцевість ця є досить віддаленою від цивілізації.

     var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
     likarinfund помощь детдомам украины. лаврив likarinfund помощь детдомам украины. лаврив

     Дитячий державний дошкільний будинок №1 Львівської міської Ради

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     Дитячий державний дошкільний будинок №1 Львівської міської Ради

     Місто Львів, вул. Таджицька 21
     Телефон/факс: 8(032)71 22 08
     Директор: Чернік Марія Степанівна
     Волонтер МБФ «Лікар. інфонд»: Різняк Оля (в форумі malika)
     E-mail: Mala_olka@yahoo. com
     Моб. телефон+38 096 956 8254

     Знайомство – липень 2009 року likarinfund. помощь детским домам львовский горсовет детдом №1
     likarinfund. помощь детским домам львовский горсовет детдом №1
     likarinfund. помощь детским домам львовский горсовет детдом №1
     likarinfund. помощь детским домам львовский горсовет детдом №1
     likarinfund. помощь детским домам львовский горсовет детдом №1

     В дитячому будинку перебуває 105 хлопчиків та дівчаток віком від трьох до шести років. Навчаються малята за програмою «українське дошкілля», яка включає в себе письмо, читання, малювання, ліплення, музику, аплікації, фізкультуру та багато іншого. До вихованців найстаршої групи, навіть, приходить вчитель У-ШУ, для цих занять дітям шили спеціальну форму. Ці заняття приносять маленьким спортсменам неабияку радість.

     В групах переважно по 12 діток, і лише в спецгрупі 9 малюків, 1 з яких має діагноз - ДЦП.

     var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

     Щодо працівників, то в дитячому будинку окрім вихователів і їх помічників також є 1 психолог, 3 логопеди, 6 дефектологів, 1 лікар, 4 медичних сестри та 1 дієтсестра. З вихованцями дитячого будинку проводяться звичайні та розвиваючі ігри в групах та на подвір’ї. А з дітками, в яких є проблеми з чіткістю чи правильністю вимови працюють логопед та дефектолог.

     Малята доглянуті, виховані, веселі дітки, які нічим не відрізняються від своїх ровесників з сімей. І якщо на них поглянути оком людини, яка не знає що це діти з дитячого будинку, то ніколи б не здогадався.

     Директор Чернік Марія Степанівна на своїй посаді працює вже 17 років. За цей час в будинку було проведено великий обсяг роботи. Тільки за останній рік було замінено майже всі вікна та двері, проведено багато внутрішніх ремонтних робіт, також полагодили гойдалки та дитячі павільйони. Діти забезпечені харчуванням та одягом, їм вистачає всього окрім батьківської любові та піклування.

     Оскільки дитячий будинок є державним, то фінансування повинне бути теж державним, але всі ми знаємо що означає бути залежним від держави. На щастя, сиротинець окрім людей, які поразово допомагають має й людей, які це роблять постійно. Серед цих людей троє сталих доброчинців, для яких однак розголос обсягу зробленої завдяки їхнім пожертвам роботи не є важливим, як і їхні імена в пресі чи на телебаченні. Будинку потрібен ремонт фасадів, кошти на який повинна виділити держава. Цікаво тільки коли настане ця радісна мить.

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     На даний час дітки не мають якихось особливих потреб, проте завжди є потреба в білизні, тапочках, шкарпетках. Також бажаними є найрізноманітніші розвиваючі іграшки.

     Якщо маєте бажання та змогу допомогти, пишіть або дзвоніть.

     Із повагою,
     Волонтер Оля Різняк (в форумі malika)
     E-mail: Mala_olka@yahoo. com
     Моб. телефон+38 096 956 8254

     Пугачевский детский дом-интернат для детей с умственной отсталостью

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     Пугачевский детский дом-интернат
     с. Березневе,
     Коростеньский р-н,
     Житомирская обл.
     Директор – Гулидов Иван Григорьевич
     Тел./факс (04142) 69-2-90, 69-2-97

     Пишет волонтер UAUA. info Марьяна Воронович (в форуме Marushechka)

     Впервые я побывала в этом детдоме полтора года назад. Затерянный среди лесов Житомирской области, детдом фактически находится посреди поля, между двумя селами. Это неудивительно, обычно все детские дома для деток инвалидов специально задвинуты в такие места, что добраться туда можно лишь специально поставивив перед собой цель. К примеру, в 2006 году я была первым гостем за последний год, которая приехала к детям с подарками. В Пугачевском детском доме живут 84 девочки от 4 до 30 лет с умеренной и глубокой умственной отсталостью, из них 8 деток еще и с физическими патологиями. Зачастую, сюда попадают детки с интеллектуальным дефицитом из Новоград-Волынского дома малютки, уже хорошо знакомого всем форумчанкам.

     Сам детский дом состоит из нескольких зданий – спального корпуса, столовой, дневного корпуса, банно-прачечного корпуса и еще нескольких хозяйственных построек. Спальный корпус переделан из старого заброшенного католического костела, все остальные постройки худо-бедно воздвигнуты в 60-х годах. К ужасному состоянию самого спального корпуса (старые, прогнившие деревянные перекрытия) добавляется еще и впитанный годами в стены и пол запах, ведь практически все детки нуждаются в памперсах, а они у них, да и то не для всех, появились только в последний год - благодаря редким спонсорам. Иногда психологически бывает очень трудно войти вовнутрь, но еще страшнее представить, что дети там живут годами. Этот корпус требует хотя бы частичного ремонта. Еще одна мечта директора – это новые кровати для девочек и хотя бы минимальная мебель в комнаты – тумбочки и шкафы.

     var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

     Силами директора, очень отзывчивого и чуткого человека, и спонсоров за последний пару лет в зданиях очень много всего отремонтировали, чтобы обеспечить деткам хотя бы комфортные условия проживания. Совместно с директором, местной властью и спонсорами нам удалось создать небольшой учебно-реабилитационный зал, где воспитатель (единственная на 84 человека!) может заниматься поделками хотя бы с маленькими группками детей. Нам также удалось собрать деньги и отремонтировать на 80 процентов дневной корпус, где девочки обычно проводит время днем (кроме лета). Сам дневной корпус состоит из двух больших комнат, двух поменьше и санузла. Теперь из ветхого, тесного, с ужасным запахом помещения эти комнаты превратились в более уютные для детей. В одной из комнат мы планируем сделать учебный класс, где воспитатели могли бы заниматься с девочками - ведь многих из них нужно и главное, можно многому научить, хотя нашим государством эти детки признанные полностью не обучаемыми. Правда еще одна комната остается не отремонтированной из-за нехватки средств. Из-за этого в одной комнате вынуждены ютиться 30 девочек, что превращает их день в полный хаос, дети становятся агрессивными и беспокойными.

     Одна из главным проблем интерната, общая для таких детдомов – это крайне низкая квалификация персонала и его нехватка. Няни просто не знают и не понимают, что можно делать с детьми, в итоге их день превращается с многочасовое сидение на лавках или стульях с перерывом на еду. На всех детей только один воспитатель с педагогическим образованием, поистине золотая женщина, но она не может уделить внимание всем детям. Однако, даже то, что она делает с небольшой группой детей, доказывает, что детки вполне могут обучаться многим вещам. И главное – они очень хотят это делать. Когда воспитатель приходит в группу, чтобы забрать пару деток на занятие, девочки устраивают настоящий «бой» за то, что бы пойти позаниматься. И все, кто в данный момент не может пойти с ней, долго не могут успокоиться из-за рыданий.

     У девочек крайне прохудившаяся одежда и обувь (хотя на праздники и для встречи гостей их стараются нарядить). Вместе с памперсами и прокладками, это постоянная головная боль директора. Практически вся одежда – гуманитарная, большинство которой приходит уже не в лучшем состоянии или даже сказать – в откровенно плохом. Особенно это касается верхней одежды. То же и с обувью - у многих детей нарушена координация движений и они стремительно быстро стаптывают уже и без того ношеную обувь.

     К лету для девочек очень хотелось бы оборудовать современную детскую площадку. Место на территории есть, раньше там торчали покрученные железки, «гордо» именующие себя детской площадкой. После того, як несколько детей поранились об эти железки, директор выбросил их. Летом все девочки целый день проводят на улице, обычно - в саду, целый день сидя на сырой земле, так как там есть только пару поломанных лавочек. Детская площадка – мечта не только директора этого детдома, но и всех девочек!

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     Предлагаю всем желающим присоединиться к помощи этому детскому дому. Обычно туда редко заглядывают спонсоры, а девочки к любым гостям бросаются как к родным людям. Иногда им даже не столь важны наши подарки, сколько внимание и забота.

     Волонтер Пугачевского детского дома
     Марьяна Воронович (в форуме Marushechka),
     8 050 441 49 57

     Специализированный дом малютки Житомирской областной Рады (для детей с осложнениями), г. Новоград-Волынский

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Чернобай Екатерина

     Специализированный дом малютки Житомирской областной Рады (для детей с осложнениями), г. Новоград-Волынский, Житомирская область

     11700, Житомирская область
     Г. Новоград-Волынский
     Ул. Радяньска, 64

     Заведующий: Радченко Василий Александрович
     Тел: (04141) 52508, 53423

     специализированный дом малютки житомирской областной рады (для детей с осложнениями), г. новоград-волынский - изображение №1
     специализированный дом малютки житомирской областной рады (для детей с осложнениями), г. новоград-волынский - изображение №2
     специализированный дом малютки житомирской областной рады (для детей с осложнениями), г. новоград-волынский - изображение №3
     специализированный дом малютки житомирской областной рады (для детей с осложнениями), г. новоград-волынский - изображение №4
     специализированный дом малютки житомирской областной рады (для детей с осложнениями), г. новоград-волынский - изображение №5

     Данному Дому Малютки мы помогаем давно, очень давно – еще с 2005 года. Очень много изменилось с нашей первой поездки – с нашей и вашей помощью, с помощью многочисленных и уважаемых спонсоров, которые не обходят стороной данный дом ребенка, благодаря неутомимым усилиям заведующего – Радченко Василия Александровича.

     Дом Малютки рассчитан на 50 деток, все из них - с тяжелыми и очень тяжелыми болезнями – болезнь Дауна, эпидермолис, порок сердца, ДЦП, гидроцифалия – это далеко не полный перечень. Все детки живут в 3 группах: 1) младшая: от рождения до 1.5 годика, где воспитываются малыши с болезнями различной тяжести. 2) старшая - для деток, кто может самостоятельно передвигаться; и 3) старшая для деток, нуждающихся в постоянной опеке – частично или полностью парализованных. За каждым ребеночком – очень тяжелая история, сложная борьба с болезнью за выживание. Невозможно не восхититься персоналом дома малютки – все очень трепетно относятся к малышам, уделяя такое необходимое внимание каждому. Есть даже традиция крестить малышей при поступлении – крестными выступают все сотрудники по желанию. Все детки называют Василия Александровича «татом».

     О Василии Александровиче хочется рассказать отдельно - это человек с поистине золотым сердцем. Дом малютки – его жизнь, слезы и радость. Каждого малыша Василий Александрович опекает как родного, пытается сделать все возможное для излечения или, по крайней мере, облегчения страданий ребеночка. Детки консультируются в Житомире, в Киеве, у лучших профессоров, к которым Василий Александрович пробивается на прием всеми правдами и неправдами. Благодаря его стараниям некоторые детки уже идут на поправку и по достижении 4-5 лет будут переведены в обыкновенные школы-интернаты для здоровых деток, если конечно их не усыновят. Тема усыновления – предмет гордости сотрудников – за 2007 год из дет дома в семьи забрали 8 малышей, а за 2008 - 11! Это из 50 деток! Этот результат –большое достижение, учитывая, что все детки серьезно больны.

     var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

     Василий Александрович рассказал нам, что когда его бывших воспитанников приемные родители привозят проведать – их нельзя узнать – вот что делает с детками родительская любовь! Значительно ускоряется умственное развитие, многие болезни удается победить, и у малышей появляется возможность на счастливое детство.

     Василий Александрович возглавляет дом малютки уже четвертый год. Но то, что он сделал за этот срок трудно переоценить. Раньше в детском доме не было малейших бытовых условий – отсутствовало отопление (топили печками), не было сан узлов (удобства на улице), не было горячей воды, пеленки и одежка стирались вручную в тазиках и т. д. На сегодня это совершенно другой мир – новая котельная была построена в 2005 году, в каждом корпусе есть бойлеры, горячая вода, установлена новая сантехника, обновлена мебель. В прошлом году (2008) построена вторая спальня для 2-й группы, и теперь детки спят в комфортных (и просторных) условиях. Сейчас (лето 2009) достраивается новая игровая комната, где детки будут играть в развивающие игры.

     Очень приятно видеть своими глазами, как применяется переданная нами всеми помощь – купленный нашими общими усилиями ковролин лежит в спальнях и большой игровой, в специально изготовленном на заказ манеже проводят время воспитанники 2-й группы, радуют глаз новые окна, поставленные благодаря помощи привлеченного спонсора (уважаемой телестудии 1+1), новые спальни и игровая были частично проспонсированы нашими друзьями (журналом «Твой Малыш» и компанией «Чикко»). Вот только найти бы нам еще помощь и спонсоров для замены детской площадки. Существующая площадка уже не просто устарела, она опасна для детишек! Конструкции могут в любой момент рухнуть под одним из малышей, или вовсе привалить своим весом нескольких детишек.

     В чем дом малютки нуждается постоянно:

     • Детская постель
     • Детские полотенца
     • Пеленки
     • Памперсы – всегда и много
     • Лекарства (список всегда меняется, так как меняются детки)
     • Бутылочки для кормления (пластиковые/ стеклянные)
     • Соски (простые и для бутылочек)
     • Ну и конечно, ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     Спасибо Вам!

     Волонтер по дому малютки в Новоград Волынском
     Наталья Мануилова (в форуме BogdanaMama)
     E-mail: NProtasova@gmail. com

     Декабрь 2008. Отчет о посещении отделения детской травматологии ОКТБ

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     Отделение детской травматологи
     г. Харьков,
     Салтовское шоссе, 266, корпус В
     5 этаж, левое крыло
     тел. приемной (057) 711 79 45
     Главный врач: (057) 711 80 40
     Заведующий Довгань Сергей Борисович,-
     врач высшей категории,
     главный детский ортопед-травматолог Харьковской области

     Пишет Семенова Мария (ник в форуме Гадя):
     Отделение реанимации общее, для детей и взрослых.
     В отделении много аппаратуры, рожденной в прошлом столетии, что-то ремонтируется (даже удивительно, откуда детали?), очень мало нового оборудования, а сейчас, с учетом кризиса, обновлений не будет еще неизвестно сколько.

     Самый недорогой аппарат, российского производства, стоит 29 тыс. грн. (цена с ноября выросла втрое). Дефибриллятор - 19 тыс. грн. Ощутимо не хватает кардиографа, что бы отслеживать работу сердца маленького или большого человека, так же нет дефибриллятора. Так, что если вдруг происходит остановка сердца, то из соседнего здания, где есть отделение кардиологии, вызывается дежурный врач с переносным аппаратом-кардиографом. Остается надеяться, что бегает он быстро. А ведь счет идет на минуты. Все реаниматологи отделения обладают навыками «читать» электрокардиограммы.

     var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

     С уважением, волонтер,
     Семенова Мария Александровна, врач-терапевт,
     тел. 8 050 25 35 899

     [Собери монетки... ] Фотоотчеты по акции

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     ТАКИЕ ВОТ ИТОГИ АКЦИИ

     Из финального пресс-релиза: В результаті акції було залучено 51 864,00 гривень.
     Ця акція милосердя торкнула серця багатьох дорослих і дітей. Головна ідея акції полягала в тому, що допомога не буває незначною і кожна копійка дарує надію на одужання родинам, діти яких мають онкологічні проблеми. Адже саме небайдужість, милосердя та достатня фінансова підтримка лікувального процесу онкохворих дітей робить можливість отримати якнайвищі результати одужання.

     Подія відбулася 10 березня о 12 годині в відділенні дитячої онкогематології ДУ «НЦРМ АМНУ» (Чорнобильський центр), який знаходиться за адресою: пр. Перемоги 119/121. ...

     Ознайомитись з офіційним прес-релізом...

     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №1 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №2 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №3 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №4

     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №5 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №6 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №7

     ФИНИШ №1. Отделение № 344 УкрСиббанка (Киев, ул. Мишуги, 9А)

     Отдельная благодарность за понимание и поддержку НАШЕМУ отделению УКРСИББАНКА №344 (на ул. Мишуги, 9А), на которое выпало СЧАСТЬЕ:) в пятницу 13-го с 13-ти часов до почти 21-го пересчитывать все наши пожертвования, считали в уже закрытом отделении, привлекли дополнительных кассиров из других отделений.

     var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

     Личная благодарность его руководительнице Стрельниковой Ирине Васильевне за максимальную самоотдачу и личное самоотверженное участие :) и суперпрофессиональную организацию работ в форс-мажорных обстоятельствах :)) (просто заранее оговаривалось, что мелочи будет ведра 2, а было ее ведер 20 !!!) Кто ж мог знать! И что приятно, прощаясь, мы услышали: "Приходите еще, приносите еще :))". СПАСИБО! Принесем!

     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №8 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №9 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №10
     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №11 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №12 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №13

     НВК Специализированная школа "Триумф"

     Специальная благодарность специализированной школе "Триумф" и всему ее педагогическому коллективу за отзывчивость и оперативность в организации не только сбора монеток по классам, но и за тематическую просветительскую работу среди деток.

     Отдельная благодарность заместитель директора Татьяне Леонидовне и завучу по воспитательной работе Образцовой Татьяне Владимировне за организацию открытого урока со всеми учениками школы.

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     Урок проводила волонтер по донорству Людмила Пелых и волонтер всех волонтеров Лариса Слюнченко :) Детки всех возрастов от 6 до 17 очень внимательно отнеслись к рассказу волонтеров и задавали тааак много серьезных детских вопросов про рак, болезни, здоровье и, главное про то, как помочь! Так трогательно в завершение этого урока ручьем потекли детские монетки в общешкольную коробку! Это было такое сильное эмоциональное действо, что нет никакого сомнения, что с этими монетками деткам-пациентам НЦРМ прийдут не просто таблетки, а МНОГО БОЛЬШЕЕ - энергия ЖИЗНИ и ЗДОРОВЬЯ!!!

     И, конечно же, персональная благодарность директору школы Елене Николаевне Мовчун также и за ее личный вклад.

     Эти кадры вы могли видеть в репортажах 5-го ТВ-канала.

     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №14 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №15 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №16
     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №17 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №18 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №19
     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №20 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №21 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №22

     АКЦИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. НВК "Социум"/ старшая и младшая школа № 240

     Пишет Таня Вильчинская (Ирбис):
     Одной из первых на акцию откликнулись в старшей и младшей школе № 240 (они же - НВК "Социум"). В итоге они общими усилиями собрали 5259 грн.

     Личная благодарность завучу по воспитательной работе Гонтарь Инне Николаевне - она курировала акцию и вместе со мной пересчитывала копейки ( см. на фото), а также классному руководителю моей дочери Ларисе Григорьевне Киселевой, которая активно инициировала идею акции в школе после родительского собрания:-)) Ну и всем деткам - надо было видеть, с каким энтузиазмом шел сбор!!!!!

     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №23 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №24 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №25
     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №26 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №27 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №28

     ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ - ПЕРВЫЕ СБОРЫ.

     Огромное спасибо деткам 2А класса школы "Консул" и их родителям и учителям, активно откликнувшимся на наше обращение.

     try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №29 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №30 [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №31

     Персональная БЛАГОДАРНОСТЬ самоотверженному 10-летнему мальчику Андрею, так благородно расставшемуся со своим "розовыми" кладом 8 кг весом!!! Его мечта обязательно сбудется, т. к. к его одинокой мечте присоединятся десятки окрепших в подаренной надежде сердец тех деток, кому он ТАК достойно помог!
     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №32 Этот кадр вы также могли видеть по всем ТВ-каналам, которые транслировали наш сюжет :)

     А еще одна персональная благодарность бдительному котику Баксу (чей котик попал в историю? - откликнитесь! и уточните, как зовут Героя! - исправим фамилию) ;-))
     Он отррррабооотал ;-)))
     И лапы "нагрел" и добро не прррропало :))

     КОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ АКЦИЯ

     [собери монетки... ] фотоотчеты по акции - изображение №33