Главная » Статьи » Article_all_52Артеріальна гіпертензія, як фактор ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих з ЦД 2 типу.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Кондрацкая Ирина Николаевна

Артеріальна гіпертензія (АГ) є найбільш розповсюдженим хронічним захворюванням у світі і значною мірою визначає високу смертність та інвалідність від серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Відомо, що розповсюдженість АГ вдвічі вища в осіб з цукровим діабетом (ЦД) по відношенню до загальної популяції.

Підвищений артеріальний тиск (АТ) Є одним з важливих факторів ризику серцево-судиних захворювань як у загальній популяції, так і у хворих з цукровим діабетом. Припускають, що 35-75 % усіх випадків серцево-судинних та ниркових ускладнень ЦД обумовлені саме артеріальною гіпертензією. Підвищення артеріального тиску є фактором ризику розвитку не тільки ішемічної хвороби серця, а й гострих порушень мозкового кровообігу. З іншого боку, у хворих з ЦД підвищений АТ призводить до сильнішого ураження периферійних судин, перш за все судин нижніх кінцівок, що веде до зростання кількості ампутацій.

Зростання систолічного артеріального тиску на 10 мм рт. ст. призводить до збільшення частоти розвитку серцево-судинних захворювань на 15%. Одночасно було доведено, що інтенсивний контроль та корекція артеріального тиску у хворих з ЦД значно зменшує ризик розвитку та прогресування цих ускладнень. Так, за результатами популяційних досліджень, було показано, що у хворих на АГ зниження рівня артеріального тиску на 4/3 мм рт. ст. зменшувало відносний ризик інсульту на 23%, частоту коронарних подій – на 15%, частоту виникнення серцевої недостатності – на 19% та знижувало загальну смертність на 14%.

Однак, цілий ряд медикаментозних препаратів, які широко використовують при лікуванні АГ посилюють інсулінорезистентність та сприяють прогресуванню метаболічного синдрому.

В останні роки відбулися значні зміни в підходах, що визначають початок та інтенсивність антигіпертензивної терапії у хворих з цукровим діабетом. Ці зміни стосуються вимог до більш раннього та агресивного проведення корекції навіть незначно підвищених показників артеріального тиску. Рівень артеріального тиску у хворих з ЦД не повинен перевищувати 135/80 мм рт. ст. Однак, антигіпертензивна терапія у хворих з цукровим діабетом не повинна обмежуватись лише корекцією артеріального тиску, але і мати також органопротекторну (захисну) дію. Так, на сучасному етапі до антигіпертензивних препаратів, що призначають хворим на ЦД, висувають додаткові вимоги: позитивний або нейтральний вплив на вуглеводний та ліпідний обміни; відсутність впливу на прояви гіпоглікемії; позитивний вплив на чутливість тканин до інсуліну.

Если рекомендованы «слепые зондирования». Часть 2

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Евграфова Наталья Борисовна

Часть 1

Специальные комплексы физических упражнений перед тюбажом. Комплексы выполняют за 15-20 минут до проведения тюбажа в домашних условиях. Пример комплекса:

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • Упражнение 1. Сидя на стуле, поднять руки вверх — вдох, выпячивая живот, опустить их вниз, положив на бедра, — выдох, втягивая живот и слегка наклоняясь вперед. Повторить 4-6 раз.
 • Упражнение 2. Сидя на стуле, развести руки в стороны — вдох, подтянуть правое колено к груди руками — выдох. Повторить 3-5 раз каждым коленом.
 • Упражнение 3. Сидя на стуле, ноги врозь на ширине плеч, поднять руки вверх — вдох, сделать поворот корпусом влево и руками достать левую часть спинки стула — выдох. То же и в другую сторону. Повторить 3-5 раз.
 • Упражнение 4. Сидя на стуле и опираясь на спинку, ноги согнуть, руки положить на живот. Дышать животом.
 • Упражнение 5. Сидя на стуле, развести руки в стороны, встать — вдох, сесть в исходное положение, руки положить на колени и, слегка наклонившись вперед, сделать продолжительный выдох, втягивая живот. Повторить 6-8 раз.
 • Упражнение 6. Лежа на правом боку, положить правую руку под голову, правую ногу согнуть. Отвести левую ногу назад, а руку вперед — вдох, подтянуть левой рукой левое колено к животу — выдох. Повторить 4-6 раз. Согнуть ноги, а левую руку положить на живот и сделать диафрагмальное дыхание (дышать животом), 8-12 вдохов и выдохов. То же самое сделать на левом боку.
 • Упражнение 7. Стоя на коленях и опираясь на кисти, сесть влево (руки не сдвигать) — выдох, вернуться в исходное положение и сделать вдох. То же и в другую сторону. Повторить 3-6 раз.
 • Упражнение 8. Стоя на коленях и опираясь на кисти, сесть на левую пятку, одновременно отводя правую ногу назад, — вдох, скользящим движением вперед правым коленом достать левую ладонь — выдох. То же и в другую сторону. Повторить 3-5 раз.
 • Упражнение 9. Стоя на коленях, поднять руки вверх — вдох, выпячивая живот, наклониться вперед, а руки отвести назад — выдох. Повторить 4-6 раз.
 • Упражнение 10. Лежа на спине, ноги согнуть, руки положить на живот. Диафрагмальное дыхание, 6-8 движений.

Все. Можно приступать к тюбажу, теперь он пройдет легче.

«Слепое зондирование» или тюбаж по Демьянову. Часть 1

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

Евграфова Наталья Борисовна

«Слепое зондирование» или тюбаж по Демьянову рекомендуется при ремиссии основного заболевания, то есть не в стадии его обострения, не более 4-х – 8-ми раз на курс, не чаще одного раза в три – четыре дня. Цель тюбажа – раскрытие желчного пузыря и выход желчи в просвет кишечника.

Перед проведением вышеуказанной процедуры необходимо посоветоваться с врачом.

Последовательность проведения тюбажа:

var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

1. Утром натощак выпить 1/3 -1 стакан теплой обычной или минеральной воды или отвара желчегонных трав.

 • Детям от 5 до 10 лет – 1/3 стак.
 • От 10 до 14 лет – 1/2стак
 • Старше 14 лет ½ -1 стак


Для зондирования годятся воды малой и средней минерализации, такие, как Боржоми, Нарзан, Арзни, Миргородская, Поляна Квасов, Купель, Славяновская, Смирновская. Под влиянием минеральной воды желчь разжижается, становится менее вязкой, улучшается двигательная функция желчного пузыря.

Минеральную воду перед употреблением подогрейте до температуры 45—55:С. Предварительно не забудьте откупорить бутылку. Поставьте ее в кастрюлю с теплой водой или перелейте минеральную воду в какую-нибудь металлическую посуду и подогрейте на огне.

Теплую воду пейте так: сделайте два-три небольших глотка и полежите 3—5 минут на спине или на правом боку, положив на область правого подреберья горячую грелку, обернутую полотенцем, чтобы сохранялось тепло, не возник ожог кожи. Тепло снимает спазм сфинктера желчевыводящего протока, расслабляет мускулатуру желчных путей, что способствует оттоку желчи. Затем сядьте или встаньте, сделайте еще 2—3 глотка и снова лягте на 3—5 минут с грелкой.

2. Через 15-20 минут принять подогретый до 38-40° С какой-либо желчегонный завтрак, выбранный из приведенных ниже.

3. Запить «завтрак» или лекарство 0,5-1 стаканом очень теплого, подслащенного чая или тем же отваром трав.

try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

4. Лечь на левый бок, а на правый бок, на область печени, положить теплую грелку, укрыться, лежать 1,5-2 часа.

5. Продолжайте пить теплую минеральную воду, без газа, маленькими глотками (1-2 стакана и более).

6. После окончания процедуры рекомендуется сделать несколько глубоких вдохов животом (на вдохе – живот надуть, на выдохе – втянуть), приседаний. Через 30 мин. можно кушать.

7. Обычно через 1-1,5 часа происходит акт дефекации, последняя порция кала ярко-желтого, иногда оливкового цвета.

8. В течение дня рекомендуется обильное питьё и строгое соблюдение диеты (стол № 5).

Примеры желчегонных завтраков, из которых вам следует выбрать один по вашему вкусу и возможностям.

 • 1. «Гоголь-моголь». Готовится из желтков диетических яиц от здоровых кур. Это блюдо нельзя употреблять при аллергических реакциях (непереносимости) на мед и яйца. Для приготовления «гоголя-моголя» берется 1-2 диетических яйца, отделяются желтки, на каждый желток добавляется 1 ст. ложка сахарного песка и 1 ч. ложка меда, смесь растирается до растворения сахара и подогревается. Можно смешать желтки с молоком и сахаром:

  До 10 лет – 1 желток + 0,5 стакана молока (если нет противопоказаний) +1ст. л. сахара;
  После 10 лет – 2 желтка + 1 стакан молока + 2 ст. л. сахара.
 • 1 ст. ложка меда растворяется в 0,5 стакана очень теплой воды.
 • Любое растительное масло, лучше оливковое.1-2 дес. ложки (для детей) или 2-5 ст. ложек (для взрослых)
 • Если на предложенные продукты вы отмечаете аллергические реакции, то можете применять следующие препараты:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
 • 25-33% раствор сернокислой магнезии, 1 мл на год жизни, 1-3 ст. л (для детей) и 3-6 ст. л (для взрослых) ст. ложек, подогреть до 38-40°С или или в сухом виде из расчета 0,2 – 0,4 г/кг, но не более 5-10 г на прием, растворенные в ½ -1 стакане воды;
 • Сорбита, из расчета: 0,5 г на кг веса, но не более 2-х ст. ложек на 100- 200 мл воды (для детей) и 2-4 ст. ложки сорбита (для взрослых), растворенные в 0,5 -1 стакане очень теплой обычной или минеральной воды, или в отваре шиповника или желчегонных трав.
 • 20% раствора ксилита в подогретом виде: 1/4-1/2 стакана (для детей) и 1/2-1/4 стакана (для взрослых);
 • Раствор соли «Барбара», карловарской соли, моршинской рапы 1-2 чайные ложки на 50-60 мл кипятка, мин. вода «Хунади Янош» - 1 – 2 ст. ложки;
 • В некоторых случаях во время процедуры зондирования может появиться умеренная боль в правом подреберье, что объясняется чрезмерно интенсивными сокращениями желчного пузыря. В таких случаях при проведении последующих проц дур во время приема жидкости перед зондированием необходимо принять спазмолитик (например, но-шпу — 1-2 таблетки или папаверин 1-1,5 таблетки).

  «Слепое зондирование» или тюбаж по Демьянову. Часть 2

  Воспаление - дар Божий или дьявольское порождение? Часть 3

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Часть 1

  Часть 2

  Воспаление - главный виновник смертельно опасного заболевания – сепсиса, ДВС – синдрома, диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Во время некротической фазы воспаления разрушаются барьеры, границы очага микробов, истинный враг – микробы разносятся по всему организму. А на внутренних оболочках сосудов, артериол, венул, лимфатических сосудов оседают микробы, быстро развиваются все стадии воспаления, вплоть до образования мелких тромбов, нарушения целостности стенок, кровотечений. В сосудиках тромб за тромбом, а кровь сочится повсюду. Операция за операцией. В одном месте остановят кровь, а она течет уже в другом. Антикоогулянты, мощнейшие антибиотики, гемостатики, переливание крови – все без результата. Смерть неизбежна. Современная медицина, особенно хирурги никак не хотят понять, что в ДВС – синдроме виновато все тоже тупое беспощадное воспаление с которым можно бороться только фитотерапией. Сами растения не защищаются воспалением. У них его нет, у них другие способы защиты: фитоциды и т. п.

  В 1990 году слушала мои лекции студентка 4 курса Архангельского мединститута Галина Зюкина. Она приходила на мой фитотерапевтический прием и говорила, - «Я мечтаю найти для себя учителя по фитотерапии. Как было бы хорошо, если бы Вы оказались моим учителем на многие, многие годы», Уже пятнадцать лет мы обмениваемся письмами, я высылаю ей мои книги, другие публикации. Я был приятно удивлен, когда увидел ее в Черноголовке на моем восьмидесятилетнем юбилее. Она поведала нам, как спаслась с помощью сбора фитоколин. [К. А.Трескунов «Записки фитотерапевта», Кн.1, изд. второе, М.1996 г. с.127-146]. «После рождения ребенка у меня, рассказывает Галина, - развился стафилококковый эндометрит, затем острый пиэлонефрит, а затем и сепсис. Высокая септическая лихорадка с дневными оз-нобами и ночными профузными потами. Антибиотики самые современные, самые сильные не оказывали никакого положительного действия. Началось профузное маточное кровотечение, гематурия, кровохарканье. В реанимации ежедневные переливания крови, гомеостатики. Я почувствовала на себе дыхание смерти. И в это время в сознании проникли страницы о фитоколине (стр.138): «Наличие донника лекарственного, наряду с кровеостанавливающими растениями, создает предпосылки для успешного применения фитоколина при септических заболеваниях, для профилактики и лечения ДВС-синдрома.» Я напрягла все силы и закричала, призывая мужа немедленно приготовить и принести горячий настой фитоколина. Я пила его с восторгом, что найдено спасение. По 12 стакана каждый час. Уже на второй день наступило резкое улучшение, а вскоре и полное выздоровление.».

  Действительно, в фитоколине гармонично сочетаются противовоспалительные (подорожник, зверобой, донник), кровеостанавливающие (спорыш, горец почечуйный), противосвертывающие (донник, клевер), противомикробные (зверобой, подорожник, клевер, брусничный лист), заживляющие, чинящие внутреннюю оболочку сосудов (донник, подорожник, зверобой, клевер, спорыш), усиливающие тонус гладкой мускулатуры матки, артерий (горец почечуйный, спорыш) и тем самым способствующие остановке кровотечений, спазмалитики (одуванчик, мята), улучшающие циркуляцию крови, микроциркуляцию.
   

  Эффективность фитотерапии вычисляется по формуле: Е=(ПЗ+0.7*ЗУ+0.5*УЛ-УХ)/ВСЕГО

  За последние годы участились случаи стафилококковой пнев-монии у детей во время гриппа, абсцессов печени, карбункулов почек, абсцессов легких, гнойных плевритов. Эти опасные забо-левания распознаются поздно, только в фазу нагноения, или после смерти. Заподозрить эти заболевания можно по высокой септической лихорадке (дневной подьем tº до 40º с ознобом, ночное падение tº до 35º с проливным потом), по быстрому оседанию эритроцитов (СОЭ до 40-80 ммчас), по токсическому сдвигу лейкоцитарной формулы (до юнных и палочкоядерных лейкоцитов, с преобладанием до 80 % нейтрофильных лейкоцитов), а так же по быстрому развитию анемии. При малейшем подозрении следует немедленно назначать фитостафилолизин, или фитоколин или другой подобный сбор. Так удалось спасти от смерти девочку 14 лет с двусторонней стафилококковой пневмонией на фоне гриппа; двадцатичетырехлетнего мужчину от двусторонней стафилококковой пневмонии, завершившейся абсцессами, про-рвавшимися в плевру с образованием двустороннего гнойного плеврита; мужчину сорока пяти лет с назревающим абсцессом печени; годовалого мальчика Мишу (К. А.Трескунов «Записки фитотерапевта», ч. II, М.1996 г., с.30-32) со стафилококковым дисбактериозом, пневмонией, завершившейся абсцессом легкого и гнойным плевритом.

  Все больные выздоровели благодаря фитотерапии без операции. Правда, если фитотерапия начинается в стадии нагноения, приходится фитотерапию проводить не менее трех месяцев.

  Коварство воспаления распространяется на такие, как будто далекие от воспаления заболевания, как рак, стенокардия, облитерирующий эндартериит, инфаркт, инсульт. Но об этом уже отдельный разговор.

  Итак, воспаление – это ответная реакция теплокровного живого организма на внедрение чужеродного агента. Она направлена на разбавление, ограничение, уничтожение и отторжение агента даже ценой потери собственной ткани, с последующим восстановлением дефекта с помощью рубца. Воспаление – реакция универсальная, часто нецелесообразная и наносящая вред организму, поэтому с ней нужно бороться. Фитотерапия способна оборвать воспаление на любой стадии, вплоть до стадии некроза и подвергнуть ее обратному развитию с полным выздоровлением.

  Литература:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • Трескунов К. А. Трескунов В. К. Клиническая фитология и фитотерапия болезней органов дыхания. Препринт. Издание АН СССР. Черноголовка, 1990 г.
 • Трескунов К. А. В кн. «Фитотерапия, биологически активные вещества естественного происхождения» Излание РАН, РАЕН, Черноголовка, 2004 г. стр. 7-51
 • Трескунов К. А. Клиническая фитология и фитотерапия воспаления. Практическая фитотерапия. 1998 г., 3, стр. 38-42
 • Трескунов Карп Воспаление – наказание или защита? «Будь здоров», 2000 г., № 1, стр. 38-43
 • Воспаление - дар Божий или дьявольское порождение? Часть 2

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Часть 1

  Воспаление - стадийная, фазовая реакция. Каждая стадия изначально (нравится нам это или не нравится), имеет определенную цель. Первая стадия гиперемия, прилив крови, в результате боль - dolor, краснота – ruber, припухлость – tumor, повышенная температура – calar, нарушение функций – funcio laesda. Прилив крови обеспечивает поступление кровяных защитных сил для уничтожения вредоносного агента. Жар не выносят многие микробы и вирусы. Если вредный агент не удается уничтожить, как при ожоге, т. к. его уже нет, а разрушенная огнем кожа сама становится вредным агентом, то наступает следующая стадия – отек, накопление в очаге жидкости для разбавления агента и его токсинов. При ожоге это пузыри, если кожа не сгорела. А если сгорела, то сыворотка крови для смывания вредного агента скапливается на поверхности, являясь прекрасной пищей для микробов, лишая организм жизненно необходимых белков, солей. С сывороткой извлекается из организма вода, соли, необходимые для жизнедеятельности и выделительной (обратное всасывание – реабсорбция) функции почек. Почки перестают работать, их клетки гибнут. Развивается острый некрозонефрит. От него-то и гибнут при обширных ожогах.

  Следующая стадия направлена на изоляцию болезнетворного фактора, что бы он не распространялся по всему организму. Для этого очаг инфильтруется лейкоцитами, эритроцитами, тромбоцитами, фибриногеном. Последний свертывается и образуется деревянистой плотности очаг, из которого не может вылезти вредный агент. В очаг инфильтрации не могут проникнуть защитные силы, а также антибиотики. В конце концов надо же избавиться от вредного агента. А как? Это можно сделать только путем гибели собственной ткани. Развивается стадия некроза. Тромбируются артериолы инфильтрированного участка, прекращается поступление в него крови, обогащенной кислородом и клетки гибнут от гипоксии. Открываются границы и микробы свободно расплываются по всему организму. Лейкоциты распадаются и образуется гной. Гной напирает на поверхность. Если не сделать разрез, то гной сам прорвется и выльется на поверхность. На поверхность кожи слизистых – закончится выздоровлением, на поверхность плевры – гнойным плевритом, на поверхность брюшины – перитонитом, на поверхность мозговой оболочки – менингитом.

  Моя сорокалетняя практика фитотерапии показала, что воспаление можно оборвать на любой стадии, прекратив его пагубное развитие.

  Например, ожог. Каким бы он не был обширным, глубоким, он всегда начинается с гиперемии. Гиперемия лечится вяжущими для стягивания ткани, кровеносных и лимфатических сосудов. Заварите траву зверобоя продырявленного, или кору дуба, или траву горца птичьего (спорыш), или корни лапчатки прямостоячей (калган), или корни горца змеиного (змеевик), или корни кровохлебки лекарственной. 1 столовую ложку на 0,5 литра кипятка, довести до кипения, настоять полчаса, остудить. Смочить салфетку настоем, приложить к обожженной поверхности, какой бы она ни была обширной и глубокой. Держать до высыхания, снова смочить и наложить. И так постоянно 2-3 дня. Вяжущие примочки можно чередовать с примочками обвалакивающими (семя льна посевного, подорожника большого, лист лопуха большого, мать-и-мачехи обыкновенной, цвет и лист коровяка скипидаровидного или метельчатого, лист и цвет липы мелколистной, трава яснотки белой, трава донника. Обволакивающие снижают возбудимость нервов, рецепторов, успокаивают боли, снимают гиперемию.

  Не следует опасаться развития инфекции, т. к. перечисленные растения являются сильными антисептиками. Если начать фитотерапию вскоре после ожога, то остановив гиперемию, обрывается воспаление на первой стадии, не разовьется опасная для жизни вторая стадия (фаза) воспаления – ОТЕК.

  В стадии отека увеличиваются щели между клетками капилля-ров, из крови и лимфы вытекает жидкая часть и прорывает ткани. Образуются пузыри, мокнутия. В это время полезно давать пить настой мочегонных, налаживающих микроциркуляцию растений:

  Лист и корень лопуха большого, одуванчика лекарственного, трава горца птичьего, лапчатки гусиной, лист мать-и-мачехи, березы, трава герани луговой, василька лугового и др. Настой из этих трав можно не только пить, но и делать из него примочки на обожженную поверхность. Благодаря применению этого сбора мы не только обрываем пагубное воспаление на стадии отека, но и способствуем быстрому заживлению поврежденной поверхности. Все перечисленные растения являются антимикробными и ранозаживляющими регенераторами.

  На стадии инфильтрации сильнее всего действуют растения – «сорняки». По данным обработки результатов фитотерапии воспалений быстрее всего рассасывают инфильтраты лист лопуха, подорожника, трава донника лекарственного, лист березы, трава хвоща полевого, лист мать-и-мачехи и другие растения.

  Недоверчивый читатель или врач, воспитанный и обученный на фармхимии, спросит: зачем такие сложности с травами, ведь есть мощные противовоспалительные химиопрепараты – метиндол, индометоцин, вольтарен, бруфен и другие. Наконец, гормоны глюкокортикоиды есть мощнейшие антибиотики, которые убьют любую инфекцию?! Правильно, есть, но они также угнетают иммунитет, кроветворную функцию костного мозга, действуют токсически на паренхиматозные органы, на печень, поджелудочную железу, почки, сердце, мозг. В результате длительного их применения развивается анемия, дисбактериоз, аутоинфекция, гастрит, дуоденит, энтероколит, некронефроз, гепатоз и др. заболевания. Кстати, антибиотки действуют только на причину воспаления – инфекцию, но не на само воспаление. Порочный круг замыкается. Ожоговые больные умирают не от ожога, а от лечения. Медицина не видит выхода. А то, что топчем ногами и сжигаем на кострах, просто не замечаем.

  Уже к 1989 году накопилось много наблюдений фитотерапии всех стадий воспаления. Особенно драматично оно протекает при стафилококковой инфекции, остром и храническом мастите, карбункулезе, стафилококковой пневмонии, перитоните, пиэлонефрите, дисбактериозе. При стафилококковой инфекции воспаление проходит все стадии за 3-5 дней, поэтому фитотерапию необходимо включить как можно раньше.

  Больная Д. 22 лет. После родов развился острый мастит. Началось набухание правой молочной железы. Нарастали боли, лихорадка до 40 º. На другой день покраснение кожи и уплотнение железы. Лечение антибиотиками, УВЧ, согревающим полуспиртовым компрессом не дало результата. Через 5 дней операция – вскрытие гнойника. Однако состояние не улучшилось. Начался мастит левой молочной железы. Через день после этого – правосторонняя среднедолевая пневмония (стафилококковая). В тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью больная переведена в реанимационное отделение. Я принес сбор фитостафиллолизин (Рос. патент №2007177. Приоритет изобретения 13 апреля 1987 года):

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});


  Трава тысячелистника обыкновенного – 6 весовых частей (в. ч.), лист лопуха большого – 5 в. ч., трава зверобоя продырявленного, донника лекарственного, душицы обыкновенной, лист крапивы двудомной и подорожника большого по 3 в. ч., лист мать-и-мачехи обыкновенной, горца птичьего, плоды шиповника коричного, корни лапчатки прямостоячей, одуванчика лекарственного, цвет календулы лекарственной,, пижмы обыкновенной по 2 в. ч., цвет ромашки лекарственной, трава хвоща полевого по 1 в. ч. 2 столовых ложки сбора заварить 1 литром кипящей воды. Довести до кипения. Настаивать 1 час. Процедить. Пить по 12 стакана каждый час в течение 2 дней. Затем по 12 стакана 4 раза в день за 15 мин. до еды и перед сном. Из второй фракции (гущу травы заварить повторно 1 стаканом кипящей воды). Настоять 1 час. Жидкость использовать для примочек, микроклизм (50 мл.), спринцевания. Делать примочки на молочные железы 3 раза в день, микроклизмы 50 мл. 2 раза в день. На вторые сутки состояние резко улучшилось, исчезла лихорадка, одышка и кашель. Через 5 дней больная переведена в хирургическое отделение. Через 10 дней выписана по выздоровлению. Так как в сбор включены молокогонные травы (тысячелистник, лопух, донник, крапива, одуванчик) лактация восстановилась. Могла кормить грудью пока пила сбор.

  Стафилококковая инфекция и воспалительный процесс, в частности, мастит, может протекать хронически. Один за другим возникают гнойники, которые приходиться многократно вскрывать. Образуются гнойные свищи, стафилококковый пиэлонефрит, анемия, ускоренное СОЭ до 80 мм. в час. Длительный прием антибиотиков широкого спектра приводит к дисбактериозу, больные теряют аппетит, худеют, астенизируются. Лечение фитостафилолизином в течение трех месяцев дает полное выздоровление с заживлением свищей, рассасыванием инфильтратов, без обезображивающих рубцов. Выздоровление прослежено 15-20 лет. Я часто встречаю в Черноголовке красивую женщину лет 35. Мы останавливаемся, улыбаемся друг другу. Я справляюсь о ее здоровье, она отвечает: «Все нормально!». А прошло 15 лет с тех пор, как она после 2 лет бесконечных мук, многократных разрезов, вскрытий родников, малокровия, похудания, слабости выле-чилась фитостафилолизином. Здорова, радуется жизни и счаст-лива.

  Часть 3

  Воспаление - дар Божий или дьявольское порождение? Часть 1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Когда я учился в Военно-медицинской академии, моими любимыми предметами были патофизология и патоанатомия – фундаментальные науки медицины. В них можно было без конца внедряться в глубину и расплываться в ширину, задавать вопросы «Зачем это нужно?» и самому на них отвечать, т. к. в учебниках ответов часто не было.

  В 1973 г. ко мне на прием зашла красивая женщина тридцати двух лет. Внимание привлекли пылающие румянцем щеки и сверкающие огнем голубые глаза. Она подала мне медицинскую карту Швецовой Валентины Николаевны. Карта была открыта на странице, где хирургом было написано: «Направляется к терапевту с жалобами на боли в сердце». Я предложил Валентине Николаевне, - «Садитесь пожалуйста.». Но она как будто не слышала меня, продолжала стоять. При исследовании никаких заболеваний сердца я не нашел. Учащение пульса 120 ударов в минуту, объяснялось повышением температуры 39,8 ºС. Я попросил объяснить, почему такая высокая температура и почему она не садится.

  И тогда Швецова рассказала: «Гинеколог назначил мне глюконат кальция внутримышечно. В нашей аптеке его не оказалось. Я, не долго думая, села в автобус и очутилась в Московской аптеке, предъявила рецепт и мне вручили две коробочки с ампулами. Прилетела, как на крыльях, домой, воодушевленная успехом, схватила две ампулы по десять кубиков, и бегом в процедурную. Медсестра, зараженная моей радостью, насосала из ампул в шприц 20 кубиков прозрачной жидкости, смело воткнула в ягодицу иглу и быстро надавила на поршень. Я закричала от сильной боли. Медсестра, заподозрив неладное, подняла ампулы и ахнула от ужаса: на ампулах написано – хлористый кальций – 10 %. Побежала к хирургу. Обкалывали физраствором, новокаином, УВЧ, наложили спиртовой компресс. Боли не проходили, а все больше увеличивались, повышалась температура. Я всю ночь не спала, утром поехала в Москву, в платную поликлинику. Хирург посмотрел, пощупал ягодицу, развел руками и нарисовал ужасную картину: «Месяца три надо мучиться, пока нарыв не созреет, его вскроют и выпустят гной, а потом будет еще месяц-два заживать втянутым рубцом. Опечаленная и убитая безысходностью я вернулась к своему хирургу. Снова УВЧ, компрессы, компрессы, УВЧ и так день за днем. Ягодица ярко-красная, твердое как дерево tº 39,8, разболелся весь левый бок в том числе и сердце. Сказала об этом хирургу и вот я у Вас. Помогите!»

  К этому времени я глубоко проник в фитотерапию. Не надеясь на успех, я решил испробовать травы с уверенностью, что буду первым, сказал, - «Ромашку купите в аптеке, тысячелистник, зверобой, подорожник, мать-и-мачеху, донник, лапчатку гусиную, спорыш, крапиву, лопух, - мы пойдем сейчас и нарвем. Смешайте все поровну. Залейте крутым кипятком. Доведите до кипения. Полчаса постоит. Процедите, будете пить по 12 стакана 4 раза в день, а гущу прикладывать к ягодице 2 раза в день.» На дворе был июль. Мы быстро все травы нарвали. Валентина ч надеждой пошла домой, а я вернулся на прием. День за днем, за большим потоком больных, каждодневными заботами, я забыл про страдания Валентины. Через неделю звонок хирурга:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  - «Карп Абрамович, почему Вы вмешиваетесь в мой лечебный процесс? !» –
  «О ком речь? »,
  - «О Швецовой.».
  - «А что, я ей навредил?»,
  - «Да нет, но надо согласовывать со мной.»

  Я к Нине в процедурную. А она бросилась меня обнимать, целовать:
  - «Карп Абрамович, ведь Вы меня спасли от большой неприятности, меня хотели отдать под суд. У Швецовой все рассосалось и она уже на работе.».

  Нина пригласила ее ко мне. И вот Валентина у меня. Она проявила здоровую инициативу, пила настой трав по 12 стакана не 4 раза в день, как я рекомендовал, а каждый час. Гущу держала на ягодице непрерывно, только смачивала ее настоем по мере высыхания. Уже в первую ночь крепко спала, боли утихли, tº к утру нормализовалась. Через 3 дня ягодица стала мягкой, эластичной упругой, как будто ничего и не было. Я был в восторге. Ведь это важное открытие! Этим сбором я, с неизменным успехом, стал лечить: Старые маститы («грудница»), фурункулы, карбункулы, начинающиеся абсцессы, смертельно опасные стафилококковые пневмонии, перитониты и др. болезни воспаления. Так родился Российский патент № 2007117 от 13.04.1987 г.

  Пришлось в корне пересмотреть теорию воспаления. Во всех учебниках, энциклопедиях пишут: воспаление это защитная реакция организма на вредный агент. Значит ее надо беречь и лелеять. «Воспаление развивается как защитно-приспособительная реакция на болезнетворное раздражение.» (БМЭ т.5, М. 1958, с. 1062). В БМЭ изд. III, т.4, с. 1220 определение разбавили, но суть та же. «Воспаление болезненный процесс, сопровождающийся болью, жаром, припухлостью и краснотой пораженной ткани.» (С. И. Ожегов и Н. Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М.1997 г., с. 98).

  Это определение касается только первой стадии воспаления. Но вот вопросы:

  • От чего защищает воспаление при ожоге?
  • При аллергии?
  • При внутривенном мышечном и подкожном введении гипертонического раствора хлористого кальция?


  Ответа на этот вопрос мы не найдем ни в одном руководстве по ожогам. Больше того, в толстых книгах об ожогах нет даже упоминания о воспалении и его лечении. «Лечение ожогов начинают с проведения комплексной противоожоговой терапии, в которой ведущее место занимают мероприятия, направленные на замещение плазмопотери: переливание жидкостей, плазмы или белковых заменителей, консервированной крови. Одновременно начинают интенсивную антибиотикотерапию…». А воспаление пусть в это время творит свое пагубное дело. «Важнейшей частью современного лечения ожогов является кожная пластика…» [А. В.Григорян. Руководство к практическим занятиям по общей хирургии. Изд. II испр. И дополн. М. Медицина, 1976 г. с.206-207]. Ничего не изменилось до настоящего времени, а все больше и больше людей с ожогами гибнут именно от воспаления.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Часть 2

  Часть 3

  Эти невероятные левши. Часть 2

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Издательство психологической литературы Генезис

  Опыт показывает, что в отношении взрослых к проблемам ребенка практически всегда присутствуют, как минимум, три чисто логические ошибки.

  левшаПервая – диагноз (любой, даже самый неблагоприятный) – не приговор, который обжалованию не подлежит. Это, во-первых, констатация наличия у ребенка того или иного дефицита, причины и механизмы которого необходимо выявить и всесторонне проанализировать, а во-вторых, руководство к активному противодействию влиянию указанного дефицита на актуальное развитие и всю последующую судьбу ребенка.

  Поэтому нечего над ним (диагнозом) думать, плакать и повторять его формулировку ежечасно, как «Отче наш». Грамотнее и эффективнее будет потратить это время на поиски специалистов, которые подскажут и помогут найти выход из данного положения. То есть - способны ответить на вопросы о первопричинах и последствиях имеющейся недостаточности и, соответственно, подобрать такую коррекционную, профилактическую или развивающую программу, которая подходит именно данному типу развития.

  Основные заповеди (они же – многократно подтвержденные истины) при этом очевидны. Мы никогда полноценно не поможем ребенку, если не увидим всю картину его типа развития целиком. Конечно, это идеал, но стремиться к нему необходимо; тем более, что современные методы исследования предоставляют все большие перспективы на этом пути. С другой стороны, не существует такого патологического или препатологического состояния, при котором ребенку не был бы отпущен природой определенный потенциал для Развития. Да, он очень отличается у разных детей, но использовать его необходимо полностью, не останавливаясь на достигнутом, сиюминутно удовлетворяющем вас.

  Это вы удовлетворены, а не программа развития ребенка. Сегодня вам всем хорошо. Если, конечно, не учитывать всего, на что вы закрываете глаза или видите, но гоните от себя плохие предчувствия. Но ему-то придется взрослеть дальше, перед ним встанут все новые и новые задачи адаптации к этому миру.

  Вторая ошибка заключается в «псевдодемократическом» отношении к желаниям ребенка. Прежде всего, в уверенности в том, что для него актуально слово «должен». Отнюдь! У любого ребенка, особенно демонстрирующего особенности и отклонения в развитии, в наличии имеется и главенствует лишь глагол «хочу». Он не должен заговорить, научиться пользоваться туалетом, читать и т. д. Во всяком случае, до тех пор, пока может достаточно комфортно себя чувствовать без всех этих хлопот. Он должен захотеть заговорить и многое другое сделать.


  А желание это может у него появиться только в ответ на требования, запрос со стороны взрослых и элементарное копирование их поведения (движений, речи, поступков, скандалов и т. д.). Вспомните, дети-Маугли продолжали ходить на четвереньках вплоть до того возраста, когда их находили люди; они подражали и учились у того, кто их окружал.

  Вспомните и то, как часто, будучи уже взрослыми людьми, мы с благодарностью вспоминаем тех, кто «через не хочу», упорно продолжал водить нас в бассейн, музеи, на занятия музыкой, танцами, английским языком; искать ответы на свои вопросы в классической литературе и тяжеловесных словарях, а не удовлетворяться точкой зрения друзей по классу и героев боевиков.

  Третья ошибка состоит в том, что в процессе общения с ребенком амплитуда маятника родительской любви приобретает абсолютно неоправданный характер: от требований к нему как к взрослому до отношения как к младенцу. Особенно ярко это выступает в случаях «двое-троевластия» (мама, папа, бабушка, воспитатель и т. д.). Между тем этот маятник должен колебаться в некоторых медианных значениях, которые необходимо жестко соотносить с возрастом и характером ребенка. Границы «да», «нет» и «выбери сам» должны быть незыблемыми. А все дискуссии взрослых никак не отражаться на общей стратегии взаимоотношений с ребенком.

  Иначе в его бедной головке, в его «картине мира» и себя в этом мире образуется хаос, с которым он не может справиться. Ведь для него абсолютно неочевидны, более того непонятны, необъяснимы наши резоны и побуждения, причины, по которым требования извне столь стремительно меняются. До поры до времени он видит себя только в зеркале нашего отношения к нему: объятий и поцелуев, претензий и наказаний, поощрений и восторгов.

  Настоящая книга адресована не только специалистам – психологам и педагогам, но и ближайшему окружению ребенка. Концентрация фокуса внимания на обсуждении именно детей с наличием фактора левшества предопределена тем, что этот феномен, как правило, воспринимается как необычный и вызывает наибольшее число вопросов. С другой стороны, такие дети действительно могут демонстрировать достаточно экзотическую картину своего развития. Именно поэтому в заглавие вынесено несколько выспренное: «Эти невероятные левши».

  Они действительно удивительны и необыкновенны. Они задают ученым загадки и не очень охотно раскрывают свои тайны. Потому заслуживают того, чтобы быть еще и еще раз героями психологической литературы. Думается, что и для профессионалов, и для родителей полезно вновь пристально рассмотреть и обсудить их проблемы, чтобы еще раз обдумать - что же стоит за таким знакомым и таким непонятным словом «левша»?

  Наверное, не будет преувеличением сказать, что загадка левшества - одна из интенсивно обсуждаемых и по-прежнему таинственных проблем в науках о человеке. Именно загадка, подчеркнем это. Потому как, несмотря на многолетние исследования в этой области человеческого бытия, число неразрешенных вопросов здесь на порядок превышает уже полученные ответы. Причем, новые находки и открытия порождают все новые и новые вопросы. И так без конца.

  Иногда кажется, что наконец-то найдено верное решение, но появляются новые факты, открываются новые феномены и приходится в который раз переосмысливать всю совокупность полученной информации. Строить новые гипотезы, экспериментально их проверять, подтверждая, а подчас – опровергая, собственные догадки. И в итоге – прийти к тому же оптимистическому выводу, к которому пришел всемирно известный исследователь сна М. Жуве: « Мы по-прежнему ничего не знаем о природе сна, только не знаем на более высоком научном уровне».

  леворукий ребенокМы все больше узнаем о природе левшества, но эта проблема по-прежнему притягивает к себе исследователей различных направлений. Это вполне понятно, непонятно другое – почему этих исследований так, в сущности, немного. Во-первых, «левшество» определенной части людей всегда, во все века привлекало внимание тех, кто этим качеством не обладает. Во-вторых, особенности этой части человечества настолько демонстративны, а подчас и невероятны, что просто «напрашиваются» под микроскоп междисциплинарного научного исследования.

  Перед тем, как ребенок входит в кабинет нейропсихолога, родителям или педагогам, сопровождающим его, предлагают заполнить карту, где, среди прочего, их просят сформулировать свои жалобы, причины, которые побудили обратиться за специальной консультацией. Не будет преувеличением сказать, что почти в половине случаев в этой графе написано: «леворукость». Все! Оказывается, леворукость (или «левшество», «скрытое левшество» и т. п.) и есть основная причина, по которой ребенку необходима консультация и помощь психолога.

  Далее драматургия разговора развивается примерно так:

  Психолог (П): «Что Вас волнует?»
  Родители (Р): “ Он – левша?”
  П: “ Пока не знаю. А Вас что-то волнует в его поведении, развитии? Что именно?”
  Р: “ Мне сказали, что он левша, я хотела бы это уточнить?”
  П: “ Это понятно, но все-таки начнем с того, что конкретно тревожит или удивляет Вас в Вашем ребенке?”
  Р: “ Да, конечно! Но как же все-таки с его левшеством? Вообще-то он все делает правой рукой, но мне сказали, что он скрытый левша?”

  Понятно, что дальнейшее обследование ребенка все расставляет по местам. Но то завораживающее действие, которое оказывает слово “левша”, просто поражает. Этот гипноз может сравниться только с употреблением таинственных шаманских напевов: каков их смысл – непонятно никому, но захватывает до самых глубин.

  Эта книга написана как диалог с родителями, психологами и педагогами, которые часто являются собеседниками нейропсихолога при обсуждении проблем детей-левшей. Именно их озабоченность особенностями развития ребенка инициирует обращение за помощью к различным специалистам. Поэтому и представляется важным в форме такого «заочного» общения попытаться обобщить наиболее часто встречающиеся вопросы и показать пути выхода из, казалось бы, тупиковых ситуаций.

  Несмотря на то, что в последние годы проблема леворукости у детей достаточно часто становится темой различных публикаций, обсуждение многих особенностей этого феномена остается «за кадром». Это объяснимо: в рамках различных дисциплин феномен левшества обсуждается с определенных, существенных именно для данной специальности, позиций. Можно выделить две основные тенденции, бытующих в этой области знания.

  Первая заключается в том, что ударение в ходе анализа делается на двух вопросах: «Каковы трудности ребенка-Левши?» и « Как преодолеть эти трудности?».

  Вторая (отличающая нейропсихологический подход) состоит в том, что ключевыми, ядерными вопросами становятся: « Что такое феномен левшества вообще? Существует ли специфика его мозговой организации?», «Каковы базовые нейропсихологические механизмы возникновения особенностей психического развития детей-левшей?». «Как установить наличие этого феномена у ребенка и квалифицировать его: ведь бывает левшество естественное (генетическое) и патологическое, компенсаторное, амбидекстрия? Обнаруживается ли в развитии ребенка влияние фактора семейного левшества, если сам он правша и. т.д.?», «Является ли леворукость однозначным маркером, свидетельствующем о левшестве»?»,

  Уже из различия в постановке вопросов очевидно, что направленность рассуждения в каждом случае, а, соответственно, и поиск ответов будет качественно отличным. Нейропсихология отвечает на поставленные перед ней вопросы следующим образом.

  Естественное, генетически заданное левшество является отражением специфической, уникальной в своем роде функциональной организации нервной системы (прежде всего-головного мозга) человека. Подчеркнем определение «естественное», поскольку феномена левшества как единого, однородного явления в природе не существует. В реальности есть несколько его видов, принципиально отличных по своему происхождению, а, следовательно, по всем базовым нейропсихологическим характеристикам.

  Поэтому обсуждать структуру, проявления и все многообразие спецфических проблем, связанных с этим феноменом можно только после четкого определения того, о каком «левшестве» идет речь; и идет ли вообще речь о левшестве или о временном предпочтении левой руки. Только так можно грамотно и корректно спрограммировать дифференциально-диагностическую, коррекционную, профилактическую и абилитационную (развивающую) работу с ребенком.

  Понятия «леворукость» и «левшество», следовательно, синонимами (во всяком случае - в нейропсихологии) не являются.

  Леворукость – это термин, отражающий предпочтение, активное использование левой руки, т. е. внешнее проявление того, что по каким-то причинам правое полушарие мозга взяло на себя (временно или навсегда) главную, ведущую роль в обеспечении произвольных движений человека.

  Левшество – проявление устойчивой, неизменной психофизиологической характеристики, специфического типа функциональной организации нервной системы (в первую очередь - головного мозга) человека, имеющей кардинальные отличия от таковой у правшей, если это левшество – истинное, генетически заданное.

  Эти два принципиальных типа и способа мозговой организации психической деятельности человека, сформировавшиеся в эволюции, будут подробно обсуждаться в в специальных разделах книги. Здесь же важно акцентировать то обстоятельство, что тип мозговой организации (соответственно, правшество и левшество) и предпочтение той или иной руки (соответственно, право - или леворукость) не всегда совпадают.

  Очень часто, особенно в современной детской популяции, что также будет подробно обсуждаться далее, леворукость оказывается временным, латентным признаком. Он отражает всего лишь факт задержки формирования у ребенка межполушарных взаимоотношений и закрепления специализации, доминантности левого полушария мозга (правой руки) относительно всех динамических, поступательно разворачивающихся во времени двигательных функций (еда, пользование бытовыми приборами, рисунок, письмо и т. п.). По мере наращивания функционального потенциала левого полушария в таких случаях происходит «волшебное превращение» левши в правшу.

  И последнее, о чем хотелось бы здесь сказать, это вопрос о «скрытом левшестве». Такового в природе не существует! Если Вам в процессе исследования Вашего ребенка говорят о его скрытом левшестве, можете смело задать вопрос: «От кого его левшество скрыто?». Поскольку ответа Вы наверняка не дождетесь, или он будет маловразумителен и неимоверно наукообразен, можете смело благодарить за уделенное Вам время и отправляться на поиски другого, более квалифицированного специалиста.

  Нейропсихологическая коррекция и абилитация детей с наличием фактора левшества не является чем-то абсолютно специфичным. Прочитав представленный материал и усвоив идеологию нейропсихологической коррекции и абилитации, изложенную в следующих главах, вы убедитесь, что эта идеология универсальна; важно только правильно квалифицировать трудности ребенка и подобрать адекватную именно ему программу психолого-педагогического сопровождения.

  Ведь и у правшей, и у левшей могут быть несформированными пространственные представления, речевые и двигательные процессы и т. п. Другой вопрос, что у левшат все эти знаки отклоняющегося развития могут иметь более генерализованный, комплексный характер, обусловленный качественным своеобразием мозговой организации их психического развития. Именно поэтому ее основные характеристики необходимо знать, уметь выявить (увидеть) и учитывать. Хотя бы для того, чтобы неординарные, невероятные, необыкновенные свойства этих детей (положительные и отрицательные) были не тормозом адекватного взаимодействия с ними, а его вектором и опорой.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Настоящая книга адресована не только специалистам – психологам и педагогам, но и ближайшему окружению ребенка. Концентрация фокуса внимания на обсуждении детей с наличием фактора левшества предопределена тем, что этот феномен, как правило, воспринимается как необычный и вызывает множество вопросов. С другой стороны, такие дети действительно могут демонстрировать достаточно экзотическую картину своего развития.
  Именно поэтому в заглавие вынесено несколько выспренное: «Эти невероятные левши».

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  Эти невероятные левши. Часть 1

  Феномен левшества с позиций нейропсихологии. Часть 1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Феномен левшества с позиций нейропсихологии. Часть 2

  Комплекс Бога. Взгляд психолога

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Куракин О. Г.

  Я как психолог, могу отметить, что Человек первым делом хочет верить, что все, что он думает, существует - как будто он господин истины. Желая стать новым богом он на деле стал интриганом, обманщиком, мошенником и плутом. Наши проблемы порождаются нашей теоманиакальной фантазией. После того, как человек решил переустроить мир на свой лад, ничто уже не работает правильно, по той простой причине, что теперь нас несколько миллиардов богов, и каждый строит то, что он хочет видеть истинным. Самое ужасное - то, что такая установка самоудовлетворенности закрыла наши уши для всего, что приходит извне. Ничего удивительного! Если мы создатели действительности, то как мы можем обращать внимание на что-либо еще!

  Так шествует человек, отвечая зову инстинктов (только потому, что они требуют немедленного ответа) и полностью отвергая духовную жизнь. Мне кажется, что все мы участники диалога глухих: каждый говорит, но никто не слушает. Жизнь - не проблема, это мы сами создаем проблемы и приписываем их жизни. А что же это за проблемы, которые мы изобретаем?

  Основная проблема - это желание жить в более высоком плане, чем действительный, как будто мы новые боги и каждый из нас может создать свой собственный, особый Олимп. Пытаясь это сделать, мы упускаем возможность делать что-либо настоящее. Иными словами, мы систематически отвергаем наше человеческое состояние, как будто можно быть другими. Такая установка ведет нас к отчуждению от нашего положения и падению на более низкий уровень, так что, в конце концов, мы теряем даже то, чего для нас было достаточно, и своим поведением уподобляемся животным или даже растениям.

  Душевный недуг человека - это его теомания (комплекс Бога). Примечателен факт, что мы хотим быть свободными от всех законов и всех личностей (свободными от всего сущего, всего действительного), но становимся совершеннейшими рабами своей фантазии. Человек всегда надеется на чудо, потому что верит, что он всемогущий бог, которому все можно, снова отрицая таким образом действительность творения. Творение должно быть таким, каким мы представляем его, потому что в том виде, в котором оно существует, оно слишком незначительно! Даже религия обычно выглядит как побудительный мотив мегаломании - не как сам предмет, который она должна показывать нам, но как новый пьедестал, на который человек себя помещает.

  Все проблемы, существующие в мире, созданы самим человеком.

  Я часто удивляюсь: как люди могли быть столь оптимистичны и думать, что мы легко сможем подчиниться тому, что правильно. Прошло очень много времени с тех пор как мы сделали выбор в пользу иллюзий, отринув действительность, которая в своем существовании не зависит от нашей воли. Эта установка - есть не что иное, как еще одна идеализация, которой мы пытаемся соответствовать, в противоположность всей очевидности, представляющейся нам. Если я скажу, что большую часть времени мы проводим в поисках правильного прямо перед собой - это прозвучит неправдоподобно, но именно это мы делаем по отношению к истине. Следовательно, можно точно сказать, что наши действия - есть попытка отодвинуть действительность все дальше и дальше от себя. Человек попытался перестроить мир в соответствии со своей фантазией и воображением и теперь чувствует себя некомфортно со всем тем грузом, который он взвалил на свои плечи. Каждый раз как он старается сделать что-нибудь совершенно свое, он отгораживается от действительности и, следовательно, искажает картину мира и впадает в иллюзию богоподобия. С тех пор как человек отделился от действительности, он следует совершенно бесполезным курсом, при котором каждая установка есть не что иное, как великая феноменальная иллюзия. Неважно, как много он работает - все его усилия уходят на то, чтобы взрастить ничто.

  Мало-помалу мы начинаем приближаться к забавному выводу, что единственная проблема мира - это человек. Ошибка пришла в мир через иллюзорное познание, и лишь возвращение к действительности может гарантировать нам счастье. Ошибка пришла в мир через познание, потому что познание было навязано действительности человеком. При этом оно не было истинным знанием, а лишь созданием фантазии и воображения, помещенным над истиной, которую мы скрыли. Начиная с того времени все наше поведение стало неправильным, потому что мы утратили связь с действительным, пытаясь улететь в космос, который отнюдь не является нашей вотчиной. Человек никогда не достигнет истины через знание, потому что знание - это фантазия и воображение, тогда как действительность существовала до начала жизни и является основой жизни. В самом деле, по каким причинам мы хотим знать истину?

  Фома Аквинский утверждал, что знание цементировано чувствами, но направляется целью, интеллект выступает в роли агента, управляющего понятностью чувственных данных. Следовательно, говорить, что действительность может быть достигнута через опыт, значит отрицать истину, от которой исходит само бытие. К сожалению, разум показал свою беспомощность в отношении своей болезни. Не без причины психиатр и философ Карл Ясперс придавал ценность догматам трудов Зигмунда Фрейда - ведь философия полностью связана с богом разума (который совершенно очевидно не является богом вообще).

  Если человек стал больным из-за своего разума, как же мы тогда можем хоть сколько-нибудь верить в разум? Верить в разум означало бы то же самое, что верить в саму фантазию, создаваемую этим разумом. Идеи, производимые человеком - это и есть то, что разрушает его. Это мир исключительно человеческого творения, мир фантазии и воображения, потому что мы не можем создать действительность, которая существовала до нас и находится над нами, но наша мегаломания не позволяет нам принять это. Человек построил мир в соответствии со своими идеями, но не удовлетворен им, так как этот мир однообразен и неудобен. Более того, как можем мы изучать действительность посредством ошибки? Установка овладения знанием - есть просто идеализм, поддерживаемый нашей претензией на построение истины. Вдобавок к известному однообразию коллективной фантазии каждая личность обладает своей личной фантазией и именно здесь она находит выход своей гордости, считая себя оригинальной, талантливой и т. д. Однако даже в воображении есть общая и неизменная основа, ограниченная и однообразная.

  Когда Кант, превосходный философ сказал, что вещь в себе не доступна нам, он имел в виду Создателя, как и все остальные, кто обращался к этому предмету. Вера, как мы ее знаем, всегда представлялась чем-то, что добавляется к тому, что мы сами есть, а не уже существующим в нашем внутреннем существе, которое мы отвергаем. Каждый индивид чувствует, что где-то, через какие-то виды поведения можно достичь большого счастья, которое лишь ждет нашей готовности и знания, как "Шангри-ла", затерянная во времени и пространстве. Некоторые люди предпринимают археологические исследования, другие пробуют ментальные или физические упражнения и лишь очень немногие доходят до самой истины или, лучше сказать, снова находят ее, так как мы потеряли ее однажды, но она продолжает существовать в ожидании того, что мы примем ее. Не истина отвернулась от нас, это мы ее отвергли. Мы либо живем постоянно в прошлом, либо представляем себе будущее существование, но не принимаем настоящего, потому что настоящее - это мы сами, тогда как прошедшее и будущее более тесно связаны с фантазией. То же самое касается смерти, ведь смерть неприемлема для нас, поэтому мы живем так, как будто мы вечны, изо всех сил стараясь быть именно такими, не сдаваться. То же и в отношении здоровья. До тех пора пока мы верим, что сами обеспечиваем свое равновесие, мы никогда не достигнем его, потому что оно создано не нами.

  Принятие действительности рассматривается как один из видов смерти, и эта идея сама по себе правильна, потому что принятие действительности ведет к гибели фантазии. В самом деле, именно те, кто прилагает много усилий, чтобы достичь полной идеализации своей жизни, действительно умирают или уже почти мертвы, так как они прилепляются к неважному (не действительному). Счастье - это вещь, которую нужно не искать, а просто принимать, вот почему мы столь несчастливы. Мы хотим, чтобы счастье зависело только от нас, как будто мы его даруем, не желая принять того, что оно происходит извне. Это то же самое, что желать быть господином чувств, приходящих из внутреннего существа.

  То обстоятельство, что мы отвергли истину, не означает, что истина перестала существовать. Она находится там же, где и всегда. Действительность не отвергла нас, это мы отвергли действительность, ведь она остается там же, где и прежде, поддерживая нас и помогая нам - в шаге от нас, в непосредственной близости от нас, но все же далекая от нашего желания. Однако в тот момент, когда мы принимаем ее, она становится нашей во всей своей полноте.

  Рекомендации при запорах. Часть 2

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Евграфова Наталья Борисовна

  Вода

  После выполненного комплекса упражнений надо выпить стакан прохладной воды. При запоре необходимо следить за водным режимом.

  В нормальных условиях потребность взрослого человека в воде в сутки - около 40 граммов на килограмм веса, для детей - 30 мл на 1 кг веса. При запорах объем жидкости рекомендуют увеличивать до 50-100 мл на кг веса в сутки. Воды, а не супов, соков и напитков! Кофе, чай, газированная вода, даже молоко и соки - это совсем не то, что вода. Дело в том, что напитки содержат определенные вещества, изменяющие химический состав организма. Даже молоко - это пища, и относиться к нему нужно как к пище.


  Вот несколько рецептов, рекомендуемых к применению при запорах у детей:

  • С вечера залить кипятком 4-5 ягод чернослива, кураги, инжира. Настоять до утра. Утром натощак съесть ягоды и выпить настой.
  • Курага, инжир, грецкие орехи, алоэ - по 1 части, апельсин - 1шт. Курагу, ижир запарить кипятком, алоэ на 2 дня положить в холодильник. Смолоть все на мясорубке, добавить 1 часть меда. Хранить в холодильнике. Принимать по 1-2 ч. л. до еды.(Пропорции: курага 200 гр, чернослив 200 гр)
  • Инжир 200 гр. Мед(сахар) 100 гр. Алоэ 100 гр. Фрукты запарить кипятком, алоэ на 2 дня положить в холодильник. Перемолоть все на мясорубке. Хранить в холодильнике. Принимать: 1-3 лет по 1 ч. л., 3-6 лет по 1д. л., 6-12 лет и взрослые по 1 ст. л. х 3 раза в день между едой в течении 1 мес.

  В рацион ребенка надо включать «грубую» пищу, усиливающую перистальтику кишечника. Это, в первую очередь, продукты, богатые растительной клетчаткой: морковь, свекла, белокочанная, цветная, пекинская, морская капуста, огурцы, помидоры, тыкву, кабачки, сливы, инжир, абрикосы, яблоки, апельсины, бананы, киви, финики, чернослив, виноград, арбуз, дыня, фасоль, хлеб из ржаной и пшеничной муки грубого помола. Рекомендуется ежедневно есть салаты из овощей, заправленные растительным маслом, включайте в рацион ребенка блюда из тыквы, буряка, морковки.

  Рекомендуется добавлять в еду готовую клетчатку, которая продается в аптеках и супермаркетах. При запорах можно использовать тыквенную или буряковую клетчатку. Суточная потребность взрослого человека в клетчатке - 25 грамм в сутки, а ребенка - возраст прибавить 5. Т. е. пятилетнему ребенку в сутки необходимо потреблять 10 гр. Перед употреблением клетчатку надо залить кипятком и дать ей набухнуть в течение 1 -2 часов. Только в таком виде ее можно использовать в питании ребенка, добавляя в каши, соки или кефир. Если этого не делать, то можно получить обратный результат. Сухая клетчатка, попадая в кишечник, начнет тянуть на себя воду и может усилить проявления запора.

  Давайте пить Вашему ребенку свежевыжатые соки из морковки, буряка, сельдерея, тыквы, сливы, абрикос, огурцов, компоты из сухофруктов, слив, абрикос, ревеня. Обязательно включайте в рацион ребенка продукты, обладающие послабляющим эффектом: нерафинированные масла (подсолнечное, кукурузное, оливковое, льняное), при расщеплении они образуют жирные кислоты, которые возбуждают перистальтику кишечника.

  Ежедневно в рационе ребенка должны быть свежие (однодневные) кисломолочные напитки. Лучше их готовить самостоятельно на основе молочнокислых заквасок. Из круп при запорах можно готовить гречневую, пшенную, овсяную и ячневую каши. Продукты, которые необходимо исключить из питания при запорах: мясные и рыбные супы, бульоны, копчености, колбасы, белый хлеб, булочки, сдобу, манную, рисовую каши (тем более молочные или с молоком), картофельное пюре, макаронные изделия, кофе, какао, крепкий чай, кисель, шоколад, кизил, гранаты, бруснику, чернику, груши.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Комплексная нейропсихологическая коррекция и абилитация процессов развития в детском возрасте. Часть 2

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Семенович А. В. 
  Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте.
  Метод замещающего онтогенеза

  Глава 2. Массаж и самомассаж

  массажЕще раз отметим, что обучение ребенка самомассажу лучше проводить в несколько этапов. Сначала взрослый массирует его тело сам, затем — руками самого ребенка, наложив сверху свои руки, только после этого ребенок выполняет самомассаж самостоятельно.

  Пусть ребенок опишет свои ощущения до и после массажа: «Возможно, что-то изменилось? Что? Где? На что это похоже?»

  Подчеркнем, что аналогично происходит освоение и всех иных упражнений, входящих в данный раздел: психолог демонстрирует, комментируя, то движение, которое предстоит освоить ребенку. Когда он повторяет показанное, психолог помогает ему своими руками (всем телом) и пояснениями. Выполняя упражнения самостоятельно, ребенок дает отчет о своих ощущениях до, в процессе и после выполнения упражнения.

  17. «Волшебные точки». Массаж «волшебных точек» повышает сопротивляемость организма, способствует улучшению обменных процессов, лимфо - и кровообращения. Безусловно, методы акупунктуры гораздо обширнее, и овладение ими во всяком случае принесет большую пользу как специалистам, так и ребенку. Однако такая работа однозначно должна вестись только специально обученными профессионалами. Здесь же приведены примеры тех «волшебных точек» (по А. А. Уманской), которые апробированы, доказали свою эффективность и доступность при широком внедрении в повседневную педагогическую и домашнюю практику. На рис. 5 показаны точки, которые следует массировать последовательно.

  Приемы этого массажа легко освоить взрослым, а затем научить детей. Массаж «волшебных точек», производимый вращательными движениями, надо делать ежедневно три раза в день по 3 сек. (9 раз в одну сторону, 9 — в противоположную). Если вы обнаружили у себя или ребенка болезненную зону, то ее надо массировать указанным способом через каждые 40 мин. до восстановления нормальной чувствительности.

  Помимо других своих эффектов, постоянный массаж благоприятен для ребенка, поскольку:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Точка 1 — связана со слизистой трахеи, бронхов, а также с костным мозгом. При массаже этой зоны уменьшается кашель, улучшается кроветворение.
  • Точка 2 — регулирует иммунные функции организма. Повышает сопротивляемость инфекционным заболеваниям.
  • Точка 3 — контролирует химический состав крови и слизистую оболочку гортани.
  • Точка 4 — зона шеи связана с регулятором деятельности сосудов головы, шеи и туловища. Массаж этой точки нормализует работу вестибулярного аппарата. Эту точку следует массировать не вращательными, а только поступательными, надавливающими или вибрирующими движениями сверху вниз, так же как и точку 5.
  • Точка 5 — расположена в области 7-го шейного и 1-го грудного позвонка. Работа с ней дает разнообразные положительные эффекты, в том числе: улучшение общего кровообращения, снижение раздражительности и чувствительности к аллергическим агентам.
  • Точка 6 — массаж этой точки улучшает кровоснабжение слизистых оболочек носа и гайморовой полости. Нос очищается, насморк проходит.
  • Точка 7 — улучшается кровоснабжение в области глазного яблока и лобных отделов мозга.
  • Точка 8 — массаж воздействует на органы слуха и вестибулярный аппарат.
  • Точка 9 — массаж дает многосторонний эффект; снимаются отеки, нормализуются многие функции организма.

  18. Ребенок располагает свои ладони перпендикулярно друг другу и производит резкие хлопки (5—10 хлопков с интервалом около 1 сек.); местами соприкосновения становятся углубления между запястьем и нижней частью ладони. Затем упражнение повторяется, но местами соприкосновения становятся внешние стороны запястья.

  19. Руки вытянуты вперед, кисти сжаты в кулаки; резкие удары выполняются сначала кулаками, обращенными вверх, а затем — вниз; во время удара должно происходить полное совмещение боковых поверхностей сжатых кулаков.

  После этих стимулирующих упражнений можно переходить к массажу и самомассажу различных частей тела.

  20. «Мытье головы».
  а) Пальцы слегка расставить и немного согнуть в суставах. Кончиками пальцев массировать голову в направлении: 1) ото лба к макушке, 2) ото лба до затылка и 3) от ушей к шее.

  б) Пальцы слегка согнуты, поверхность ногтей и первые фаланги плотно соприкасаются с поверхностью головы за ушами; массаж производится ребенком обеими руками навстречу друг другу от ушей к макушке.

  массаж21. «Обезьяна расчесывается». Правая рука массирует пальцами голову от левого виска к правой части затылка и обратно. Затем левая рука — от правого виска к левой части затылка. В более сложном варианте руки перекрещиваются у линии роста волос (большие пальцы — по средней линии!); в такой позе ребенок интенсивно массирует голову ото лба к шее и обратно.

  22. «Ушки». Уши растираются ладонями, как будто они замерзли; разминаются три раза сверху вниз (по вертикали); возвратно-поступательным движением растираются в другом направлении (по горизонтали) (пальцы, исключая большие, соединены и направлены к затылку, локти вперед).

  Затем уши закрыть ладонями, а пальцы приложить к затылку, сблизив их. Указательными пальцами слегка постукивать по затылку до трех раз. Это упражнение тонизирует кору головного мозга, уменьшает ощущение шума в ушах, головную боль, головокружение.

  23. «Глазки отдыхают». Закрыть глаза. Межфаланговыми суставами больших пальцев сделать 3—5 массирующих движений по векам от внутренних к наружным уголкам глаз; повторить то же движение под глазами. После этого помассировать брови от переносицы к вискам.

  24. «Веселые носики». Потереть область носа пальцами, затем ладонями до появления чувства тепла. Повращать кончик носа вправо и влево 3—5 раз. После этого проделать 3—5 поглаживающих, вращательных движений указательными пальцами обеих рук вдоль носа сверху вниз с обеих сторон. Это упражнение предохраняет от насморка, улучшает кровообращение верхних дыхательных путей.

  25. Покусывание и «почесывание» губ зубами; то же — языка зубами от самого кончика до середины языка. Интенсивное «хлопанье» губами и растирание губами друг друга в различных направлениях.

  26. «Рыбки». Рот немного приоткрыт. Взять пальцами правой руки верхнюю губу, а левой — нижнюю. Выполнять одновременные и разнонаправленные движения рук, растягивая губы вверх, вниз, вправо, влево. Закрыть рот, взять руками обе губы и вытягивать их, массируя, вперед.

  27. «Расслабленное лицо». Руками проводить по лицу сверху вниз, слегка нажимая, как при умывании (3—5 раз). Затем тыльной стороной ладони и пальцев рук мягкими движениями провести от подбородка к вискам; «разгладить» лоб от центра к вискам.

  28. «Гибкая шея, свободные плечи». Массировать шею сзади (сверху вниз) двумя руками: поглаживающие, похлопывающие, пощипывающие, растирающие, спиралевидные движения.

  Аналогично: а) правой рукой массировать левое плечо в направлении от шеи к плечевому суставу, затем левой рукой — правое плечо; б) правой рукой взяться за левое плечо и сделать 5—10 вращательных движений по часовой стрелке и против нее. То же — левой рукой, затем обеими руками одновременно.

  29. «Сова». Поднять вверх правое плечо и повернуть голову вправо, одновременно делая глубокий вдох; левой рукой захватить правую надкостную мышцу и на выдохе опустить плечо. Разминайте захваченную мышцу, выполняя глубокое дыхание и глядя как можно дальше за спину. То же — с левым плечом правой рукой.

  30. «Теплые ручки». Поднять правую руку вверх, двигая ею в разных направлениях. Левая рука при этом придерживает плечо (предплечье) правой руки, оказывая сопротивление ее движению и одновременно массируя ее. Затем руки меняются.

  Растирание и разминка пальцев рук и всей кисти от кончиков пальцев к основанию и обратно; особое внимание следует уделить большим пальцам. Имитация «силового» мытья, растирания и пожатия рук.

  31. «Домик». Сложить пальцы «домиком» перед грудью и надавливать ими друг на друга сначала одновременно, затем отдельно каждой парой пальцев.

  32. «Качалка» на спине и животе и «Бревнышко», которые подробно будут описаны в §1 главы 3 (упражнения 55, 56), являются прекрасным массажем для позвоночника, спинных и брюшных мышц, внутренних органов.

  33. «Теплые ножки». Сидя, энергично растереть (разминать, пощипывать) правой рукой подошву, пальцы и тыльную сторону стопы у межпальцевых промежутков левой ноги, то же — левой рукой со стопой правой ноги. После этого потереть (побарабанить) стопы друг о друга, а также об пол.

  Полезно также поглаживание стоп и пальцев ног тыльной стороной кисти и пальцев; растирание, разминание их и давление на них кончиками пальцев и большим пальцем, косточками пальцев сжатой в кулак кисти, краем ладони и т. д.

  Эти упражнения оказывают активизирующее и заземляющее действие на организм, а также укрепляют мышцы и связки свода стопы, снимают усталость, предотвращают плоскостопие; их полезно также использовать при простуде и головных болях. Хорошим подкреплением к ним является хождение босиком по гальке, фасоли, любым неровным поверхностям (массажные коврики и шлепанцы, тренажеры).

  Семенович А. В.

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Глава 1. Дыхательные упражнения

  Традиционный массаж

  Комплексная нейропсихологическая коррекция и абилитация процессов развития в детском возрасте. Часть 1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте.
  Метод замещающего онтогенеза

  Раздел 1. Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. Повышение пластичности сенсомоторного обеспечения психических процессов.

  Глава 1. Дыхательные упражнения

  дыханиеВ начале курса занятий необходимо уделить большое внимание выработке правильного дыхания, что оптимизирует газообмен и кровообращение, вентиляцию всех участков легких, массаж органов брюшной полости; способствует общему оздоровлению и улучшению самочувствия. Оно успокаивает и способствует концентрации внимания. Одной из важнейших целей организации правильного дыхания у детей является формирование у них базовых составляющих произвольной саморегуляции. Ведь ритм дыхания — единственный из всех телесных ритмов, подвластный спонтанной, сознательной и активной регуляции со стороны человека. Тренировка делает глубокое медленное дыхание простым и естественным, регулируемым непроизвольно.

  Дыхательные упражнения всегда должны предшествовать самомассажу и другим заданиям. Основным является полное дыхание, то есть сочетание грудного и брюшного дыхания; выполнять его нужно сначала лежа, потом сидя и наконец стоя. Пока ребенок не научится дышать правильно, рекомендуется положить одну его руку на грудь, другую на живот (сверху зафиксировать их руками взрослого — психолога, педагога, родителей) для контроля за полнотой дыхательных движений.

  После выполнения дыхательных упражнений можно приступать к самомассажу и другим упражнениям, способствующим повышению стато-кинетического уровня психической активности ребенка, увеличению его энергетического и адаптационного потенциала.

  Универсальным является обучение четырехфазным дыхательным упражнениям, содержащим равные по времени этапы: «вдох — задержка — выдох — задержка». Вначале каждый из них может составлять 2—3 сек. с постепенным увеличением до 7 сек. Как уже отмечалось, вначале необходимой бывает фиксация психологом рук ребенка, что значительно облегчает обучение. Психолог должен также вслух отсчитывать указанные временные интервалы с постепенным переходом к самостоятельному выполнению упражнений ребенком.

  Правильное дыхание — это медленное, глубокое, диафрагмальное дыхание (при котором легкие заполняются от самых нижних отделов до верхних), состоящее из следующих четырех этапов:

  1. Вдох:

  • распустить мышцы живота, начать вдох, опустить диафрагму вниз, выдвигая живот вперед;
  • наполнить среднюю часть легких, расширяя грудную клетку с помощью межреберных мышц;
  • приподнять грудину и ключицы, наполнить воздухом верхушки легких.

  2. Пауза.
  3. Выдох:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • приподнять диафрагму вверх и втянуть живот;
  • опустить ребра, используя группу межреберных мышц;
  • опустить грудину и ключицы, выпуская воздух из верхушек легких.

  4. Пауза.

  дыханиеОтработку дыхательных упражнений лучше всего начинать со стадии выдоха, после чего, выждав естественную паузу и дождавшись момента, когда появится желание вдохнуть, сделать приятный, глубокий, без напряжения вдох ртом или носом. Нужно внимательно следить за тем, чтобы двигалась диафрагма и оставались спокойными плечи. При выполнении упражнения в положении сидя или стоя — не нагибаться вперед. Все упражнения выполняются по 3—5 раз.

  1. Сделать полный выдох, набрать воздух медленно через нос, следя за тем, чтобы передняя брюшная стенка все больше выдавалась вперед (набирать воздух свободно, не напрягаясь). При этом диафрагма уплощается, увеличивая объем легких, грудная клетка расширяется. На 2—5 сек. задержать воздух, затем начать выдох ртом с подтягиванием брюшной стенки; в конце выдоха опускается грудь. Вдыхать и выдыхать — плавно, избегая толчков.

  2. Правую руку положить на область движения диафрагмы. Сделать выдох и, когда появится желание вдохнуть, с закрытым ртом сделать глубокий, без напряжения вдох носом. Затем пауза (задержать грудную клетку в расширенном состоянии). Сделать полный выдох, медленно и плавно выпуская воздух через нос. Пауза.

  3. После выдоха начать дыхание через нос, следя, правильно ли работают диафрагма, нижние ребра и мышцы живота, спокойны ли плечи. Выдержав паузу, начать постепенный, плавный выдох через узкое отверстие, образованное губами. При этом должно возникнуть ощущение, будто струя воздуха является продолжением воздушного потока, идущего от диафрагмы. Необходимо следить за тем, чтобы не было напряжения в верхней части грудной клетки и шее. При ощущении напряжения следует, расслабившись, медленно покачать головой вправо — влево, вперед — назад, по кругу.

  4. «Шарик». Повышение эффективности выполнения дыхательных упражнений достигается благодаря использованию образного представления, подключения воображения, так хорошо развитого у детей. Например, возможен образ желтого или оранжевого теплого шарика, расположенного в животе (соответственно надувающегося и сдувающегося в ритме дыхания). Ребенку также предлагается вокализировать на выдохе, пропевая, отдельные звуки (а, о, у, ш, х) и их сочетания (з переходит в с, о в у, ш в щ, и т. п.).

  5. «Ветер». На медленном выдохе пальцем или всей ладонью прерывать воздушную струю так, чтобы получился звук ветра, клич индейца, свист птицы.

  6. Сесть или встать прямо. Сделать медленный вдох через нос и медленный выдох через узкое отверстие, образованное губами, на свечу (перышко, воздушный шарик), которая стоит перед ребенком. Голову вперед не тянуть. Пламя должно плавно отклониться по ходу воздушной струи. Затем немного отодвинуть свечу и повторить упражнение; еще больше увеличить расстояние и т. д. Обратите внимание ребенка на то, что при удалении свечи мышцы живота будут все более напряженными.

  После усвоения ребенком этих навыков можно переходить к упражнениям, в которых дыхание согласуется с движением. Они выполняются на фазе вдоха и выдоха, во время пауз удерживается поза.

  7. Исходное положение (И. п.) — лежа на спине. По инструкции ребенок медленно поднимает одну руку (правую, левую); ногу; затем две конечности одновременно на вдохе и удерживает в поднятом положении во время паузы; медленно опускает на выдохе; расслабляется во время паузы. Затем ребенок выполняет упражнение лежа на животе.

  8. И. п. — сесть на пол, скрестив ноги, спина прямая (!). Поднимать руки вверх над головой со вдохом и опускать вниз, на пол перед собой, с выдохом, немного сгибаясь при этом. Это упражнение хорошо тем, что оно автоматически заставляет ребенка дышать правильно, у него просто нет другой возможности.

  9. И. п. то же, либо встать на колени и сесть на пятки, ноги вместе. Прямые руки расставлены в стороны параллельно полу. Кисти сжаты в кулаки, кроме больших пальцев, вытянутых вовне. Со вдохом поворачивать руки большими пальцами вверх; с выдохом — вниз. Вариант: руки вытянуты вперед и большие пальцы поворачиваются в такт дыханию налево и направо.

  10. И. п. то же. Прямые руки вытянуты вперед или в стороны на уровне плеч, ладони смотрят вниз. Со вдохом поднять левую кисть вверх, одновременно опуская правую вниз (движение только в лучезапястном суставе). С выдохом левая кисть идет вниз, правая — вверх.

  11. И. п. то же. Дыхание: только через левую, а потом только через правую ноздрю. При этом правую ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, а левую — мизинцем правой руки. Дыхание медленное, глубокое. Как утверждают специалисты в области восточных оздоровительных практик, в первом случае активизируется работа правого полушария головного мозга, что способствует успокоению и релаксации. Дыхание же через правую ноздрю активизирует работу левого полушария головного мозга, повышая рациональный (познавательный) потенциал.

  12. И. п. — встать, ноги на ширине плеч, руки опущены, ладони обращены вперед. На быстром вдохе руки притягиваются к подмышкам ладонями вверх. На медленном выдохе — опускаются вдоль тела ладонями вниз. Такой тип дыхания оказывает мощное мобилизующее действие, быстро снимает психоэмоциональное напряжение.

  13. И. п. то же. На медленном вдохе руки плавно разводятся в стороны и поднимаются вверх (или в стороны и к груди) — «притягивающее движение». На выдохе — «отталкивающее движение» — опускаются вдоль тела ладонями вниз. Это упражнение гармонично сочетается с представлением о втягивании в себя солнечного света и тепла, распространении его сверху вниз по всему тел

  14. И. п. — встать, ноги вместе, руки опущены. На вдохе медленно поднять расслабленные руки вверх, постепенно «растягивая» все тело (не отрывать пятки от пола); задержать дыхание. На выдохе — постепенно расслабляя тело, опустить руки и согнуться в пояснице; задержать дыхание. Вернуться в И. п.

  15. И. п. — встать, ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулаки, большие пальцы внутри ладоней, кулаки прижаты к низу живота. На медленном вдохе — поднять кулаки над плечами, сохраняя локти слегка согнутыми, и прогнуться в спине, разводя плечи и запрокидывая голову; вытянуться вверх, распрямляя руки и поднимаясь на мыски (представьте, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь). Зафиксировать эту позу, задержать дыхание. На выдохе — вернуться в И. п., не спеша выполняя движения в обратном порядке.

  16. Ребенок кладет одну руку на грудь или живот и акцентирует внимание на том, как на вдохе рука поднимается, а на выдохе — опускается. Затем в такт с дыханием другой рукой он показывает, как дышит (на вдохе рука поднимается до уровня груди, а на выдохе — опускается). Далее ребенок должен плавно и медленно поднимать и опускать руку или обе руки одновременно в такт дыханию, но уже на определенный счет (на 8, на 12).

  В процессе последующей коррекции отработанные и закрепленные (автоматизированные) дыхательные упражнения сочетаются с любым из описываемых ниже заданий, что требует дополнительного внимания со стороны специалиста.

  Семенович А. В.

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  Глава 2. Массаж и самомассаж

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  «Мусорная еда» ворует детский ум

  Типы дыхания

  Фитотерапия послеоперационного течения болезней печени, желчного пузыря и желчных путей.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Трескунов Карп Абрамович

  Фитотерапию послеоперационного периода необходимо начинать с момента, когда разрешают пить. Она должна быть направлена на предупреждение инфекции операционной раны, способствовать быстрому заживлению первичным натяжением и нормализации функции печени, желчных путей, кишечника, поджелудочной железы и желудка, предупреждать осложнения: пневмония, тромбоз и др.

  Нередко после операции развивается гипотония и атония кишечника. В кишечнике скапливаются газы, стенка растягивается. Резкое вздутие ведет к распиранию, резким болям, рефлекторному нарушению сердечно-сосудистой деятельности. Нередко развивается частичная или полная непроходимость кишечника с тяжелыми последствиями. Для предупреждения и лечения гипотонии и атонии кишечника следует назначать растения, повышающие тонус гладкой мускулатуры кишечника и усиливающие его перистальтику (трава горца почечуйного, трава душицы, трава тысячелистника, лист подорожника большого, цветки пижмы, лист мать-и-мачехи, корень одуванчика, цветки ромашки, плод шиповника и др.).

  После нормализации функции кишечника, через десять-пятнадцать дней после операции можно назначать на длительное время сборы в зависимости от функции желудка, кишечника, артериального давления и т. д. Для предупреждения образования камней в желчных путях и развития в них инфекционных осложнений следует проводить фитотерапию длительно и непрерывно годами.

  Назначение при калькулезном холецистите сильных желчегонных растений, усиливающих моторную функцию желчного пузыря, нередко приводит к изгнанию камня (камней) из желчного пузыря в общий желчный проток. Там или в фатеровом соске камень застревает, вызывая желчную колику и механическую желтуху. В невыгодных условиях острого холецистита, холангита и механической желтухи приходится по экстренным жизненным показаниям проводить операцию, которая чревата тяжелыми осложнениями.

  ПРИ бескаменном холецистите применение сильных желчегонных, противовоспалительных, спазмолитических растений позволяет избежать операции даже там, где она как будто является единственным способом избавления от тяжелых страданий. Бескаменный и калькулезный холецистит, гепатит нередко осложняется острым и хроническим панкреатитом.

  ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ:

  Больной Ц. 87 лет. Обратился по поводу частых приступов болей в правом подреберье с тошнотами и рвотами. При обследовании выявлен хронический калькулезный холецистит. Ввиду преклонного возраста, хронической ишемической болезни сердца со стенокардией, дисциркуляторной энцефалопатии, гипертонии (артериальное давление 180/120) решено было воздержаться от оперативного вмешательства. С 03.02.90 назначена фитотерапия: горец птичий (трава), подорожник большой, одуванчик лекарственный (лист) по семь частей, одуванчик лекарственный (корни), зверобой пронзенный, донник лекарственный (трава), мята перечная (лист) по пять частей, клевер луговой (цвет), брусника обыкновенная (лист) по три части, горец почечуйный (трава) - одна часть. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипящей воды. Настаивать один час. Процедить. Пить по полстакана четыре раза в день за 15 минут до еды и перед сном. Уже через семь дней наступило значительное улучшение.

  В течение трех лет наблюдения ни разу не было приступа печеночной колики. Артериальное давление не повышалось выше 150/90. Приступов стенокардии не было. Память, ориентировка, зрение сохранялись, слух удовлетворительный. На УЗИ камни не уменьшились, однако явления холецистита, гепатоза и панкреатина подверглись обратному развитию.

  Больная К. 40 лет. Жаловалась на приступы длительных и сильных болей в верхней половине живота с иррадиацией в спину и левую половину грудной клетки. Приступы сопровождались тошнотой, отрыжкой воздухом и пищей. Одновременно беспокоила резкая общая слабость, депрессия, плохой сон, отсутствие аппетита, похудание, вздутие живота, спастические запоры. Периодически возникала фебрильная лихорадка, выраженный нейтрофильный лейкоцитоз. При клиническом исследовании установлен диагноз - хронический панкреатит, болевая форма, хронический холецистит, гастродуоденит гипоацидный, хронический колит. Сопутствующее заболевание - умеренная миома матки. Лечение в течение семи лет диетическое, физиотерапевтическое, санаторно-курортное и медикаментозное не дало результатов. Назначена фитотерапия: трава тысячелистника - одна часть, цветки ромашки - пять частей, трава полыни горькой - пять частей, трава зверобоя - одна часть, лист подорожника большого - одна часть, цветки пижмы - пять частей, кукурузные рыльца - одна часть, трава пустырника - одна часть, лист мать-и-мачехи - одна часть, плод шиповника - три части, лист мяты перечной - три части. Одну столовую ложку заваривать пол-литром кипящей воды,
  настаивать полчаса. Процедить. Прием по полстакана за 15 минут до еды и перед сном. В течение десяти дней боли, лихорадка и лейкоцитоз прошли и больше не возобновлялись. После трехмесячного курса фитотерапии исчезла общая слабость, наладился сон, появился аппетит. Больная прибавила в весе. Исчезли тошноты, уменьшились вздутия живота, явления спастического запора. Рост миомы матки не отмечался.

  Способствуют развитию острого и хронического панкреатита воспаление двенадцатиперстной кишки, острый и хронический дуоденит. Дело в том, что желчь и панкреатический сок, обладающий мощной переваривающей силой, изливаются в просвет двенадцатиперстной кишки через сосок, папилла фатери. Если воспалительный отек и инфильтративное уплотнение распространяется на сосок, то отверстие сужается или совсем закрывается. Отток желчи и панкреатического сока затрудняется или прекращается В зависимости от функциональной способности печени образовывать и гнать желчь и функциональной способности поджелудочной железы образовывать и гнать пищеварительный сок возникает или механическая желтуха, или острый панкреатит. Если помнить об этом и использовать в лечении противовоспалительные растения, снимающие воспалительный отек и инфильтрацию, то удается быстро справиться с механической желтухой и острым панкреатитом, тем самым избежать ненужной операции.

  Больная К. 26 лет. В течение десяти лет периодически лечилась по поводу хронического панкреатита и холецистита. При нарушении диеты возникали приступы болей в эпигастральной области. Периодически появлялись сильные опоясывающие боли в эпигастральной области, тошноты, жидкий обильный стул. Понос сопровождался схваткообразными болями по всему животу. Понос сменялся спастически-атоническим запором, часто ущемлялись геморроидальные узлы. Несколько раз в год болела ангиной. Отмечались выраженные явления двустороннего аднексита, эрозия шейки матки. При рентгенологическом и гастроскопическом исследовании выявлена грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и гастродуоденит. После многолетнего безуспешного диетического и медикаментозного лечения была назначена фитотерапия: корневище и корень девясила высокого - одна часть, трава зверобоя обыкновенного - четыре части, корневище лапчатки прямостоячей - одна часть, плод можжевельника — одна часть, корень одуванчика лекарственного - три части, цветки пижмы обыкновенной - одна часть, лист подорожника большого - три части, цветки ромашки аптечной – две части, трава сушеницы топяной - три части, плод укропа огородного - одна часть, трава тысячелистниа обыкновенного - две части, трава хвоща полевого - одна часть, трава череды трехраздельной – одна часть, корень щавеля конского - одна часть, корневище с корнями синюхи лазурной - две части, лист шалфея лекарственного - одна часть, лист мяты перечной - две части.

  Одну столовую ложку заваривали пол-литром кипящей воды, настаивали один час. Процеживали. Прием по полстакана четыре раза в день, через один час после еды и перед сном. Через две недели стул нормализовался, прошли боли в кишечнике, боли в эпигастральной области уменьшились, приступы не повторялись. После двух месяцев лечения обострений аднексита и рецидива эрозии шейки матки не было, прекратились ангины, исчезла горечь во рту и тяжесть в правом подреберье. Исчезли боли в заднем проходе и выпадение геморроидальных узлов.

  Больной М. 37 лет. Поступил в феврале 1994 года на лечение в гастроэнтерологический центр МО РАН по поводу портального цирроза печени с выраженной желтухой и асцитом. После проведенного успешного комплексного лечения с применением лазеротерапии (ЭЛОКСО) продолжал амбулаторно фитотерапию: горец птичий (трава), подорожник большой, одуванчик лекарственный (лист) по семь частей, одуванчик лекарственный (корни), зверобой пронзенный, донник лекарственный (трава), мята переч ная (лист) по пять частей, клевер луговой (цвет), брусника обыкновенная (лист) по три части, горец почечуйный (трава) - одна часть. Одну столовую ложку сбора заварить пол-литром кипящей воды. Настаивать один час. Процедить. Пить по полстакана четыре раза в день за 15 минут до еды и перед сном.

  Состояние значительно улучшилось, асцит, желтуха исчезли и больше не возникали. При исследовании 20.03.96 патологии не выявлено.

  Больная Т. 55 лет. Жаловалась на постоянные тупые боли и тяжесть в правом подреберье, тошноты, отрыжки, горечь в рту, запоры, сердцебиения, головную боль, головокружения, плохой сон. Периодически возникали сильные боли в левом подреберье с иррадиацией в левую подлопаточную область. Отмечались боль, отечность, покраснение голеней. В течение 20 лет лечилась амбулаторно и стационарно по поводу хронического гепатохолецистита. панкреатита, тромбофлебита глубоких вен нижних конечностей. Улучшение было незначительным и кратковременным. Назначен сбор: корневище аира болотного - одна часть, цветки бессмертника песчаного - четыре части, трава багульника болотного - две части, трава зверобоя обыкновенного - пять частей, лист крапивы двудомной - две части, цветки ноготков лекарственный - три части, корневище лапчатки прямостоячей - пять частей, лист мать-и-мачехи обыкновенной - две части, плод малины обыкновенной - одна часть, корень одуванчика лекарственного - две части, лист подорожника большого - пять частей, цветки пижмы обыкновенной - две части, трава полыни обыкновенной - семь частей, трава сушеницы топяной - пять частей, трава тысячелистника обыкновенного - три части, трава хвоща полевого - пять частей, трава чабреца - три части, корневище с корнями родиолы розовой - три части, трава горца почечуйного - две части, трава чистотела большого - пять частей, цветки ромашки лекарственной - две части, корневище с корнями синюхи лазурной - одна часть, лист сены слабительной - одна часть, корень алтея лекарственного - одна часть, трава золототысячника зонтичного - три части.

  Одну столовую ложку сбора заваривали поллитром кипящей воды, настаивали один час. Процеживали. Прием по полстакана четыре раза в день через один час после еды и перед сном. Уже в первые дни фитотерапии исчезли боли в животе, диспептические явления, наладился стул. Вскоре перестали беспокоить горечь во рту, тяжесть в правом подреберье. Через месяц рассосались отеки нижних конечностей. В течение трех месяцев наладился сон, исчезли головокружения, уменьшились головные боли. Приступы болей в левом подреберье не возникали. В дальнейшем фитотерапия проводилась не систематически: только при появлении болей. Фитотерапия быстро снимала боли и диспептические явления.

  Больной Е. 38 лет. Жаловался на постоянные сильные боли в правом подреберье и опоясывающие боли в верхней половине живота, отрыжки воздухом, горечь во рту, тяжесть в правом подреберье, спастические запоры, схваткообразные боли в области всего живота, боли в заднем проходе и выпадение геморроидальных узлов. В течение четырех лет безуспешно лечился стационарно и амбулаторно по поводу хронического панкреатита, хронического холецистита, спастической дискинезии кишечника. Назначена фитотерапия: цветки ноготков
  лекарственных - одна часть, трава зверобоя обыкновенного - две части, цветки ромашки аптечной – три части.

  Одну столовую ложку заваривали пол-литром кипящей воды, настаивали тридцать минут, процеживали. Прием по полстакана четыре раза в день: через один час после еды и перед сном. Через несколько дней боли и диспептические явления значительно уменьшились, стул нормализовался.

  Больная К. 52 года. При переедании и употреблении жирной, жареной и копченой пищи возникали боли в эпигастральной области, тошноты, рвоты. После промывания желудка боли и диспептические явления проводили. При обследовании выявлены камни в желчном пузыре, хронический панкреатит.

  В течение 15 лет чувствовала себя удовлетворительно. Временами беспокоили головные боли, головокружения, слабость, нарушение сна (просыпалась в три-пять часов ночи и долго не могла уснуть). Отмечались явления шейного
  остеохондроза с болевым и вегетативным синдромом. В феврале 1980 года внезапно после обильной жирной пищи возникли сильные боли в правом подреберье, тошноты и рвоты. Несмотря на инъекции баралгина, морфия, атропина, пластифиллина боли не проходили. Повысилась температура до 38°, развился нейтрофильный лейкоцитоз до 20000. Больная экстренно стационирована в хирургическое отделение. Боли утихли на четвертый день после инъекций пенициллина, капельных внутривенных вливаний. Одновременно принимала цветки ромашки аптечной - две части, лист подорожника большого - две части, лист мяты перечной - две части, трава зверобоя - обыкновенного - одна часть, трава тысячелистника - одна часть.

  Одну столовую ложку сбора заваривали пол-литром кипящей воды. Настаивали тридцать минут. Прием: четверть стакана через час (два дня) в теплом виде, затем по полстакана четыре раза в день. Больной предложено оперативное лечение, от которого она отказалась. Больная на 14-й день была выписана на амбулаторное лечение. Назначена фитотерапия: цветки ромашки аптечной - одна часть, лист подорожника большого – семь частей, лист мяты перечной - одна часть, трава полыни обыкновенной - семь частей, трава горца птичьего - семь частей, трава зверобоя - одна часть. Через три месяца фитотерапии боли и диспепсические явления, слабость исчезли, наладился сон, прекратились головные боли, головокружения, сердцебиения. Больная продолжает фитотерапию двенадцать лет. Приступов болей ни разу не было. При эхографии камни в желчном пузыре не обнаружены.

  Больная П. пяти лет. С младенческого возраста беспокоят частые "колики" в животе (схваткообразные боли). С рождения - стафилококковый дисбактериоз, энцефалопатия с церебральной гипертензией (Рео - и электроэнцефалография). Учащенный, кашицеобразный стул со слизью. На УЗИ желчный пузырь с перегибом и утолщенными стенками, поджелудочная железа диффузно уплотнена и увеличена.

  Назначен сбор: трава горца птичьего и зверобоя продырявленного - по семь частей, лист подорожника большого и одуванчика лекарственного - по пять частей, корни одуванчика лекарственного, трава донника лекарственного - по три части, лист мяты перечной - две части, трава горца почечуйного, лист брусники обыкновенной, цвет клевера лугового - по одной части. Одну десертную ложку сбора заварить одним стаканом кипящей воды. Настаивать один час. Процедить. Пить по две столовых ложки четыре раза в день за 15 минут до еды и перед сном. Через три дня после начала фитотерапии прекратились "колики" и больше не возобновлялись, нормализовался стул, сон и аппетит. Через три месяца лечения на УЗИ патологии не выявлено. РЕО - и электроэнцефалография без патологии.

  Больная С. 32 года. Жалуется на приступы сильных головных болей с тошнотами, головокружениями. Беспокоили резкие боли в верхней половине живота, бессонница, плохой аппетит. На голодный желудок часто возникали приступы головокружений, пошатываний. Беспокоили обильные менструации по шесть-семь дней. В течение пяти лет лечилась амбулаторно и стационарно по поводу хронического панкреатита, холецистита, дуоденита и колита с атоническими запорами, хронический аднексит, пиелонефрит. Назначена фитотерапия: кукурузные рыльца - пять частей, плод шиповника - две части, цветки бессмертника песчаного - одна часть, лист земляники - одна часть, трава сушеницы топяной - одна часть. Одну столовую ложку сбора заваривать полулитром кипящей воды. Настаивать один час. Прием по полстакана четыре раза в день через один час после еды и перед сном. После трехмесячного курса фототерапии значительно уменьшились боли в животе, тошноты, слабость, улучшение зрения. Прекратились головные боли, головокружения, дизурические явления, наладился сон, аппетит и менструация, нормализовался стул. Диастаза мочи и крови в норме.

  При хроническом гепатохолецистите, панкреатите фитотерапию необходимо проводить непрерывно, длительно, меняя сборы в зависимости от преобладания тех или иных симптомов заболевания.

  Больные привыкают к фитотерапии. Она становится неотъемлемой частью их жизни, питания, как чай, кофе. Процесс сбора, сушки, хранения растений, приготовление сборов и их заваривания сами по себе действуют благоприятно на нервную систему. Жизнь украшается тесной связью с природой, дает моральное удовлетворение и способствует длительной здоровой жизни.

  Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Часть 2

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте.
  Метод замещающего онтогенеза

  Часть 2

  развитие способностейВторая часть содержит описание иерархически организованной трехуровневой системы комплексной нейропсихологической коррекции и абилитации отклоняющегося развития. Подчеркнем еще раз, что Коррекция и абилитация (развитие способностей) практически неразделимы в детском возрасте ввиду универсальности закономерностей единого онтогенетического процесса.

  Здесь нет специальных разделов, посвященных нейропсихологической коррекции чтения (дизлексий), письма (дисграфий), счета (дискалькулий). Это связано с наличием двух соображений. Во-первых, указанные процессы являются чрезвычайно сложной, как бы «надфункциональной» системой, в состав которой входят и операциональные (речевые, гностические, двигательные и т. д.), и ре-гуляторные факторы. Нейропсихологическая коррекция и абилитация именно этих, ядерных, факторов являются залогом адекватного формирования у ребенка и счета, и чтения. Соответственно в настоящем учебном пособии поставлена задача максимально полного описания работы именно с этими базовыми, основополагающими конструктами. Практический опыт доказывает, что такой подход зачастую приводит к якобы «спонтанному» преодолению имеющейся недостаточности по математике или русскому языку и литературе.

  С другой стороны, нельзя не подчеркнуть, что именно дефициту названных процессов (равно как и речи) и его преодолению у детей посвящено огромное множество дефектологической и логопедической литературы. В нейропсихологии эта проблематика всесторонне и глубоко (как методологически, так и методически) освещена в классических трудах школы Л. С. Цветковой. В этой связи, очевидно, нет необходимости специально останавливаться на данной тематике. Существенно продуктивнее для читателей будет обращение к первоисточникам, отраженным в списке рекомендованной литературы.

  Итак, содержание второй части книги как в зеркале отражает те пласты (уровни) психической деятельности, которые станут объектом психолого-педагогической работы. В нейропсихологическом контексте конкретные психотехники и процедуры каждого из описываемых уровней коррекции имеют свою специфическую «мишень» воздействия.

  Методы 1-го уровня направлены прежде всего на элиминацию дефекта и функциональную активацию подкорковых образований головного мозга, что в конечном итоге создает основу для оптимального статуса подкорково-корковых интеграции, меж - и внутриполушар-ных взаимодействий и их динамических перестроек; 2-го — на стабилизацию межполушарных взаимодействий и функциональной специализации левого и правого полушарий; а 3-го уровня — на формирование оптимального функционального статуса передних (префронтальных) отделов мозга, что приводит в онтогенезе к закреплению конролирующей роли произвольной саморегуляции над всеми иными составляющими психики, что, собственно, и является Целью и результатом нормального онтогенеза.

  развитиеИнтериоризация предлагаемого материала (только на первый взгляд кажущегося простым и понятным) предполагает скрупулезное освоение базовых постулатов нейропсихологии, не говоря уже о владении принципами системно-эволюционного анализа и непременном обучении у опытных специалистов.

  Подчеркнем — у опытных и знающих специалистов, а не у тех, кто где-то когда-то присутствовал на чьих-то обучающих семинарах, а сегодня предлагает вам (если, конечно, вы достаточно платежеспособны) за короткий срок сделать из вас волшебников. Вам предстоит помогать страдающим детям и их не менее страдающим родителям. А согласно правилу ЮНЕСКО: «Эксперименты над живыми людьми позволительны только с их полного согласия». Посему, прежде чем начинать обучение, постарайтесь как можно более тщательно выбирать себе учителей и учебники; одна из ярких примет нашего времени — бездумное «сканирование» малограмотными людьми абсолютно непонятых ими идей в эклектичный дайджест под собственным именем.

  Последующая упорная практическая отработка накопленных знаний, непременно включающая постоянную, подчас даже нелицеприятную рефлексию, позволит накопить соответствующий опыт, использовать свою интуицию и творчество. Ведь очевидно, что методы, содержащиеся в каждой из глав, могут быть расширены и дополнены другими, аналогичными; несколько модифицированы (без утери содержания) в зависимости от ваших профессиональных интересов, а также исходных возможностей и возраста ребенка.

  Для того чтобы на наглядных примерах проиллюстрировать, каким образом могут быть сформированы психолого-педагогические технологии на базе «метода замещающего онтогенеза», в данное издание включена третья часть, где представлен ряд дидактических разработок нейропсихологической коррекции и абилитации применительно к конкретному обучающему процессу. Предложенные программы могут быть использованы как трамплин для приобретения вашего индивидуального профессионального почерка; как образцы (раппорты) создания психолого-педагогических технологий. Мы надеемся, что изложенные в данном пособии идеология и структура психокоррекционного воздействия позволят более эффективно решать задачи, стоящие перед любым профессионалом, работающим над проблемой отклоняющегося развития. Думается, что подготовленный специалист, читающий данную книгу, при необходимости сможет не только ассимилировать накопленный нами опыт, но и развивать его, используя разработанный алгоритм.

  В заключение хотелось бы выразить глубокую признательность всем, кто стоял у истоков создания метода замещающего онтогенеза: их имена уже упоминались выше в ссылках на литературные источники. Без их ежедневной скрупулезной работы теоретический конструкт, заложенный в основе данной нейропсихологической технологии, просто не был бы материализован, апробирован и внедрен в практику. Неоценимый вклад в разработку идеологии и научно-прикладной базы метода замещающего онтогенеза внесли канд. психол. наук Л. С. Назарова, В. В. Можайский и В. М. Шегай; а также Н. Д. Бари-нова, Н. А. Иванова, Т. Н. Панина и О. Ю. Михалева, любезно предоставившие свои авторские разработки, вошедшие во вторую часть настоящего издания.

  Семенович А. В.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Часть 1

  Железо в еде тормозит развитие ребенка

  Безупречная зона бикини: это достижимо

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  - консультант [разд. Консультации]

  Часто бывает так, что после депиляции воспаляется кожа или новые волосинки начинают врастать под кожу. Как это предотвратить и какие методы удаления нежелательных волос лучше выбрать?

  Почему после депиляции возникает воспаление?

  Чащу всего это происходит при удалении тех волосков, луковицы которых находятся глубоко под кожей, в направлении против их роста – это бывает при использовании воска и депилятора.

  Часто при удалении волосинки обрываются на конце или под кожей. Отмершие клетки кожи забивают поры, в результате чего волосинки оказываются закупоренными под кожей. Вследствие этого и происходит врастание волосинок под кожей и развитие воспалительного процесса. В таком случае совет простой: не следует удалять нежелательные волосы против направления их роста – лучше это делать в области бикини, где волосы наиболее толстые и растут быстрее всего, не следует пользоваться воском, бритвой или депилятором.

  Что следует применять при депиляции в зоне бикини?

  Если Вы не решаетесь на лазерную эпиляцию или если волосы слишком светлы для этой процедуры, то самым эффективным и одновременно самым простым средством является сахарная пудра. Этот метод был изобретен на Ближнем Востоке.

  Состав депиляционной сахарной пасты основан на древних рецептах и включает сахар, лимонный сок и травы. Таким образом, паста изготавливается исключительно из природных компонентов и не содержит никаких химических веществ. Выполнение этой процедуры лучше доверить специалисту, но можно попробовать провести ее и самостоятельно.

  В чем состоит эта процедура и как она работает?

  Сахарная паста удаляет волосы только в направлении их роста. Благодаря этому не нарушается нормальная структура кожи и не расширяется волосяной канал. Паста наносится на волосы и срывается вместе с ними в естественном направлении. Сахарная масса соединяется с кератиновыми пластинками волос, что позволяет легче удалить их.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Эта процедура определенно менее болезненна, чем другие методы механической депиляции. Паста не пристает к коже, и потому не срывает поверхностный слой эпидермиса.

  Сахарная масса разогревается до температуры тела, что позволяет использовать ее также людям с чувствительной кожей и даже на воспаленных участках кожи.

  Как часто следует повторять эту процедуру?

  При использовании сахарной пасты выработаны определенные схемы ее применения. Для начала промежутки между процедурами должны быть короткими. При наличии серьезных воспалительных процессов процедуру следует повторять каждые 4 дней в течение 2-3 месяцев.

  Сахарная паста захватывает также вросшие волоски и деликатно удаляет их, оставляя пустую полость, которая вскоре возвращается к нормальному размеру. Новые волоски растут более тонкими, редкими и в меньшем количестве.

  После того, как воспаление пройдет, а вросшие волоски будут удалены, интервалы между процедурами могут быть от 4 до даже 8 недель.

  Какие еще методы депиляции можно применять дома?

  Предлагаем Вашему вниманию также несколько советом относительно депиляции воском в домашних условиях. Самостоятельно провести эту процедуру нелегко, однако постепенно Вы наберетесь опыта и сможете творить чудеса!

  Время: около 1 часа.

  Степень сложности: высокая (требует практики)

  Что понадобится?

  • старое полотенечко,
  • полоски для депиляции,
  • оливковое масло (лучше – масло чайного дерева)
  • пинцет.

  При депиляции горячим воском пригодится также специальный аппликатор, который поможет равномерно распределить воск на коже.

  Рекомендации

  Помните о регулярном увлажнении кожи, особенно – за несколько дней до процедур с воском. Идеальная длина волос для депиляции воском – около 6 мм.

  Также перед началом процедуры депиляции воском следует принять теплый душ и сделать легкий пилинг. Сама процедура проводится в теплом помещении (холод вызывает сужение пор кожи, сто делает процедуру удаления волос более болезненной). Для защиты поверхностей (пола, кровати) можно застелить их старым полотенцем.

  При использовании специальный полосок с «холодным» воском не забудьте о том, что их также следует разогреть в ладонях прежде, чем накладывать на кожу. Воск должен разогреться до состояния, похожего на мед (температуру можно проверить на запястье, если воск слишком горячий, следует подождать, пока он остынет).

  Наносить воск следует с помощью деревянной лопаточки, по форме напоминающей восьмерку (или роликового аппликатора), затем наложить полоску (в направлении роста волос) и, оставив ее на три секунды, оторвать ее.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Внимание: Полоску необходимо срывать всегда в направлении против роста волос.

  При депиляции больших поверхностей (икры, бедра) используются более блинные полоски, а при удалении волос в области бикини или подмышками – короткие и узкие. Помните, что не стоит повторять нанесение воска на одно и то же место больше одного раза кряду, иначе может появиться воспаление.

  Если после депиляции останутся единичные волоски, удалите их пинцетом.

  После окончания процедуры смойте остатки воска ватным тампоном, смоченном в оливковом масле или масле чайного дерева (для дезинфекции и успокоения кожи). В течение суток после процедуры следует избегать облегающей одежды и горячих ванн.

  Совет: Депиляцию воском лучше проводить в косметическом салоне, так как это сложная процедура, которая требует профессионального подогрева воска (иначе существует риск ожогов), а также специального аппликатора (емкости с валиком),который помогает наносить воск равномерно и не затрагивая лишних мест. Кроме того, в косметическом кабинете во время этой процедуры Вы будете лежать на специальной кровати, застеленной бумажным покрывалом, тогда как дома приходится применять другое покрывало, с которого воск очень трудно отчистить.

  Какой метод лучше выбрать дома

  Хотя депиляция сахарной пастой занимает много времени, ее можно проводить и в домашних условиях, например, во время просмотра кино. Конечно, выполнение этой процедуры профессионалом более эффективно (особенно если речь идет о зоне бикини), но постепенно можно натренироваться делать ее и самостоятельно.

  Настоятельно советуем Вам посетить косметический кабинет и попробовать оба метода (учитывая высокую стоимость сахарной пасты, можно сделать депиляцию только одной зоны, икр или зоны бикини). Таким образом, Вы сможете подобрать процедуру, которая наиболее подходит именно Вам. Правда, при этом следует учитывать, что эффект от депиляции, проведенной в косметическом кабинете, может сильно отличаться от эффекта депиляции, проведенной самостоятельно в домашних условиях.

  желает Вам безболезненного проведения процедуры и идеального эффекта от нее!

  Типы дыхания

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Кумбхака (задержка дыхания на вдохе)

  Упражнение выполняется в и. п. стоя, сидя или лежа Внимание концентрируется на сердце.

  Полный вдох носом на 8 ударов пульса. Задержат дыхание на 6—8 ударов пульса, выдох (полный) на 8 ударов пульса. На каждом последующем занятии необходимо прибавлять по одной ритмической единице (1 удару) в каждой фазе дыхания. Если вначале будет трудно, прибавляйте эту единицу через каждую неделю.

  Нормой для практически здорового человека должны стать 32 удара пульса при задержке дыхания.

  Тем, кто страдает сердечнососудистыми заболеваниями, практиковать Кумбхаку не следует, пока с помощью других дыхательных упражнений и асан им не удастся избавиться от этих недугов. Но если даже при абсолютно здоровом сердце, увеличивая время задержки, вы ощутите дискомфорт, — остановитесь!

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Капалабхати


  Упражнение выполняется в и. п. стоя или сидя. Внимание концентрируется на носовой полости и дыхательных путях.

  Предварительно наберите в легкие воздух, расслабь мышцы живота. Как и все дыхательные упражнения Капалабхати начинается с выдоха (Речаки). Однако выдох производится не медленным сокращением мышц живота, а их резким и стремительным сокращением и поднятием диафрагмы. При этом воздух выходит из ноздрей с «лающим» звуком. Не останавливаясь ни на секунду, расслабьте мышцы живота: диафрагма опустится, и за счет этого сами по себе медленно наполнятся воздухом нижние и средние отделы легких (это преимущественно диафрагмальная пранаяма).

  Вслед за «лающим» выдохом — медленный вдох.

  Капалабхати — прекрасное упражнение для легких. Кроме того, оно очищает и укрепляет носовую полость, ее слизистую оболочку, диафрагму, помогает концентрации сознания.

  Постепенно осваивая Капалабхати, вы перестанете дышать ртом.
  Вариант Капалабхати: выдох-вдох левой ноздрей, затем то же правой (одна из ноздрей перекрывается большим пальцем).

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Бхастрика

  Движения легких в этом упражнении можно сравнить с работой кузнечных мехов.

  И. п. — любая поза для концентрации внимания. Спокойно выдохните. Сделать 10 мощных вдохов-выдохов: резкое втягивание живота — выдох, расслабление мышц живота — вдох. Затем после десятого глубокого вдоха задержать дыхание на 7—12 секунд (ударов пульса). После этого медленно выдохнуть. Повторить все упражнение 3 раза.

  Это упражнение требует осторожности. При малейших признаках утомления и ощущениях дискомфорта его следует тут же прекратить.

  Бхастрика хорошо очищает носоглотку и оказывает лечебное действие при простудах. Применяется и профилактически.

  Так же, как и в Капалабхати, возможен второй вариант: вдох-выдох левой (правой) ноздрей.

  Несколькими отрывистыми выдохами. Повторить 2 раза.

  Упражнение великолепно очищает (вентилирует) легкие, помогает согреться при переохлаждении и освежает при усталости.

  • Дыхание «Ха» в положении стоя

  И. п. — Тадасана, ноги немного расставить. Выдохнуть. С полным вдохом медленно поднять руки над головой, задержать дыхание на 4—5 секунд. Затем, резко наклонившись вперед, опустить руки, одновременно делая выдох через рот, сопровождающийся звуком «ха». Этот звук возникает без участия голоса.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Медленно выпрямиться, поднять руки над головой 4 вдох. Повторить 3—5 раз.

  • Дыхание «Ха» в положении лежа на спине

  И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выдохнуть. Вдох, как при полном дыхании. Одно временя поднять обе руки вверх, медленно опустить их за головой.

  На 4—5 секунд задержать дыхание, быстро поднят ноги, согнуть в коленях и прижать их с помощью рук животу. Одновременно произвести выдох, как в положении стоя. Отдых в и. п. в течение нескольких секунд.

  Повторить 3—5 раз.

  • Семь маленьких практических дыхательных упражнений (Малая пранаяма)

  Упражнение 1. И. п. — Тадасана. Выдохнуть. Медленно поднять руки через стороны вверх ладони соединить над головой — вдох. Задержать дыхание на 7—12 секунд, затем медленно опустить руки — выдох. Упражнение заканчивается очистительным дыханием.
  Повторить 3—5 раз.
  Упражнение 2. И. п. — то же. Выдохнуть. Под руки перед собой на уровень плеч ладонями вниз — вдох, как при полном дыхании. Задержать дыхание быстро и ритмично размахивая руками назад и вперед, стараясь держать их горизонтально (3—5 раз). Медленно опустить руки — сильный, напряженный выдох ртом Упражнение заканчивается очистительным дыханием.
  Повторить 3—5 раз.
  Упражнение 3. И. п. — то же. Выдохнуть. Поднять руки перед собой на уровень плеч, ладони обращены друг к другу. Медленный вдох, как при полном дыхании. Задержать дыхание. Быстрые, ритмичные круговые движения руками вверх-назад-вниз — до 3 раз. Выдох ртом, вернуться в и. п. Упражнение заканчивается очистительным дыханием.
  Повторить 3—5 раз.
  Упражнение 4. И. п. — лежа на животе. Выдохнуть. Ладони подложить под плечи, пальцы вытянуты вперед — глубокий вдох. Задержать дыхание и медленно подняться, напрягая мышцы. Опора только на пальцы рук и ног. Вернуться в и. п., выдох — мощно, ртом. Упражнение заканчивается очистительным дыханием.
  Повторить 3—5 раз.
  Упражнение 5. И. п. — Тадасана. Лицом к стене. Выдохнуть. Опереться ладонями обеих рук о стену на уровне плеч — полный вдох. Задержать дыхание, нагнуться, не отрываясь от стены, с силой оттолкнуться и вернуться в и. п. — выдох. Упражнение заканчивается очистительным дыханием.
  Повторить 3—5 раз.
  Упражнение 6. И. п. — то же, руки на бедрах. Выдохнуть. Полный вдох, короткая задержка дыхания. (1—2 секунды), медленный наклон вперед — выдох через нос. Вернуться в и, п.
  Вариант: то же, но при задержке дыхания наклониться вправо (влево) — выдох, вернуться в и. п. Упражнение заканчивается очистительным дыханием.
  Повторить 3—5 раз.
  Упражнение 7. И. п. — то же или одна из поз Для концентрации. Выдохнуть. Наполнить легкие воздухом мелкими, дробными вдохами: так нюхают душистые цветы. Задержать дыхание на 7—12 секунд. Медленный выдох. Упражнение заканчивается очистительным дыханием.
  Повторить 3—5 раз.

  • Сукх Пурвак

  И. п. — Тадасана. Взгляд устремлен вперед. Выдохнуть. Закрыть большим пальцем правой руки правую ноздрю глубоко вдохнуть через левую. Задержать дыхание. Закрыл большим пальцем левой руки левую ноздрю, выдохнуть через правую. Сразу же вдохнуть через правую ноздрю закрыв левую.

  Выполнить 3 цикла упражнения.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Стимулирует центральную нервную систему, дыхательные пути.

  • Анулома Вилома

  Дыхание в равной и в неравной пропорциях.

  В описании глубокого ритмического дыхания уже говорилось о соотношении вдоха, задержки дыхания и выдоха. Пропорции могут быть разными. На этот раз разучим одно из упражнений с неравной пропорцией вдоха, паузы и выдоха. Задержать дыхание на 16 ударов пульса, затем зажать мизинцем левую ноздрю и на 8 ударов пульса выдохнуть через правую.

  После этого на 4 удара пульса вдохнуть через правую ноздрю, вновь задержать дыхание на 16 ударов пульса. Закрыть правую ноздрю и на 8 ударов пульса выдохнуть, через левую.

  Формула дыхательного цикла 4:16:8 (4 — вдох, 16 — задержка дыхания на вдохе, 8 — выдох).

  Тем, у кого слабые легкие, это упражнение следует выполнять по формуле 8:8:8.

  Оно способствует активизации умственной деятельности, снимает усталость. Хорошее профилактическое средство.

  • Уджайи

  Упражнение выполняется в и. п. стоя, сидя или лежа. Внимание концентрируется на щитовидной железе. Выдох! на 16 ударов пульса (через рот), затем спокойный вдох! через нос на 8 ударов пульса. Затем на 8 ударов пульса задержать дыхание.

  Во время выдоха язык приподнять к нёбу, возникающий при этом звук «с-с-с-с» образуется потоком выходящего воздуха.

  Это упражнение стимулирует деятельность щитовидной железы увеличивает умственную активность, повышает АД.

  Противопоказания: повышенная функция щитовидной железы, высокое АД.
  Упражнения для укрепления центральной нервной системы

  Упражнение 1 (по Йэсудиану). И. п. — Тадасана. Выдохнуть. С медленным вдохом поднимать руки перед собой ладонями вверх на уровень плеч. Сжать пальцы в кулаки, задержать дыхание, быстро коснуться кулаками плечевых суставов. Вернуться в и. п. (можно слегка наклониться вперед).

  Повторить 3—4 раза.

  Небольшое пояснение: руки должны как бы ощущать сопротивление. Поднимать их надо медленно и с усилием — Так, чтобы они слегка дрожали от напряжения.

  Упражнение 2 (по Рамачарака). И. п. — Тадасана. Выдохнуть. Вдыхая, вытянуть руки вперед и расслабить мышцы. Задержать дыхание.

  Медленно развести руки в стороны на уровне плеч, напрягая мышцы так, чтобы от напряжения они чуть дрожали (пальцы сжать в кулак). Затем медленно разжать кулаки и вновь быстро и с усилием сжать их (повторить 3—4 раза). На последнем разжимании — мощный выдох.

  Упражнение заканчивается очистительным дыханием.

  Эффективность этого упражнения в значительной степени зависит от умения быстро сжать кулаки, силы напряжения мышц, глубины вдоха и выдоха. Оно укрепляет центральную нервную систему, предупреждает нервные срывы.

  • Ситали

  «Ситали» в переводе с санскритского означает «свежесть». Упражнение это достаточно сложное, для его освоения требуются определенные навыки и опыт. Тем, кто предрасположен к простудам, не рекомендуется выполнять его зимой на открытом воздухе.

  И. п. — сидя в любой позе для концентрации, спина прямая (одна линия с затылком). Руки положить на колени ладонями вверх, большой и указательный пальцы соединить. Такое положение рук называется Инани Мудр Рот открыт, губы вытянуты, как бы произносят букву «О Сложить язык в «трубочку» и высунуть его наружу. Медленно втягивать воздух ртом (как бы через «трубочку»), пока легкие не наполнятся им до конца; Закончив такой вдох, закрыть рот. Медленно опустит голову так, чтобы подбородок коснулся груди, и задержат дыхание на 5 секунд, выполняя Мула Бандха Мудру и Джа ландхара Бандху. Поднять голову вверх - выдох через нос. Закончить упражнение расслаблением

  Если вы будете чувствовать себя вполне комфортно можно повторять его в течение 5—8 минут.

  При повышенном АД и заболеваниях сердечно-сосудистой системы противопоказана задержка дыхания в Ситал

  • Ситакара

  Ситакару можно рассматривать как один из варианто Ситали. В данном случае язык не сворачивается в «трубочку», рот лишь слегка приоткрыт, кончик язык высуну наружу. Все остальное - как в Ситали.

  Упражнение следует выполнять утром и вечеров по 2—3 раза.

  Ситакара предупреждает желудочно-кишечные заболевания, положительно влияет на функцию эндокринных желез, улучшает цвет лица.

  • Каки Мудра

  Это дыхательное упражнение несколько модернизиравано и приспособлено к нашим условиям жизни.

  И. п. — Тадасана. Полный выдох через нос, губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им легкие до отказа, но не «перекачивая» их Небольшую же часть воздуха, оставшуюся во рту, «проглотить». Задержать дыхание на 2—3 секунды и выпол нить Джаландхара Бандху.

  Медленно поднять голову вверх — спокойный выдох через нос.

  Повторить 2—3 раза (утром и вечером).

  Дыхательные упражнения, представленные в этом раз деле, не только укрепляют носоглотку, верхние дыхательные пути и легкие, но и оказывают положительно* воздействие на весь организм в целом.


  Лах Ман Чун Г. Е

  Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Часть 1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте.
  Метод замещающего онтогенеза

  развитиеВ настоящее время резко возросло число детей с отклонениями в психическом развитии. Причем характерно, что эта тенденция наблюдается в образовательном пространстве в целом: в яслях, детских садах, школе. Объективные клинические обследования, как правило, не выявляют у этих детей грубой патологии и фиксируют вариант развития в пределах нижненормативных границ. Между тем проблемы обучаемости их подчас практически неразрешимы.

  Заметно увеличивается количество коррекционных классов, всевозможных реабилитационных центров и консультаций. Специалисты утверждают, что традиционные общепринятые психолого-педагогические методы, позволяющие эффективно воздействовать на тот или иной дефицит ребенка непосредственно, по типу «симптом—мишень», во многих случаях перестали приносить результаты и в Процессе обучения, и в процессе направленной коррекции. Для всех уже давно очевидно, что в нынешней детской популяции актуализируются дизонтогенетические (то есть нарушающие и/или искажающие процессы развития) механизмы, формирующие качественно новые варианты индивидуальных различий и нормы реакции.

  Описанные к настоящему моменту нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития позволяют наглядно продемонстрировать, сколь разнообразны патогенетические церебральные механизмы детской психологической дизадаптации. Соответственно только их своевременная, грамотная квалификация приводит к выбору наиболее адекватного и индивидуализированного пути преодоления имеющихся трудностей. А в более широком контексте нейропсихологии детского возраста — к своевременной профилактике, абилитации, грамотному прогнозированию процессов онтогенеза.

  Традиционно методы коррекции детей с отклонениями в психическом развитии разделяются на два основных направления.

  Первое — собственно когнитивные методы, чаще всего ориентированные на преодоление трудностей усвоения школьных знаний и формирование тех или иных психических функций. Например, речи, слухо-речевой памяти, счетных операций, письма и т. д.

  Второе направление — методы двигательной коррекции (танцы, гимнастика, цигун, у-шу, массаж, ЛФК и т. п.) и телесно-ориентированные психотехники, которые давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент преодоления психологических проблем. Цель их внедрения — восстановление или формирование у человека контакта с собственным телом, снятие телесных напряжений, осознание своих проблем в виде телесных аналогов, развитие невербальных компонентов общения для улучшения психического самочувствия и взаимодействий с другими людьми.

  разитиеНаличие этих двух противоположных по своей направленности подходов — «сверху» и «снизу» — открывает нам еще раз, в ракурсе психологической коррекции, вечную проблему соотношения души (психики) и тела: первый ориентирован «на голову», а второй — «на тело». Немногочисленные попытки «связать» воедино эти два направления с целью преодоления имеющегося дуализма чаще всего сводятся к обычной суммации: например, в коррекционную программу вводятся и когнитивные, и двигательные методы. Опыт показывает, что желаемые результаты не достигаются, так как в современной популяции детей преобладают системные нарушения психических функций с обилием мозаичных, внешне разнонаправленных дефектов.

  Таким образом, в сложившейся актуальной ситуации оптимальным является системный подход к коррекции и абилитации психического развития ребенка, в котором когнитивные и двигательные методы должны применяться в некотором иерархизированном комплексе с учетом их взаимодополняющего влияния.

  Для дифференциально-диагностической квалификации и коррекции различных типов онтогенеза необходимым представляется внедрение специального клинико-психолого-педагогического аппарата. Адекватна в этом смысле разработанная нами технология «Комплексное нейропсихологическое сопровождение развития ребенка». Ее Фундаментом является метод замещающего онтогенеза, созданный в

 • 990—1997 гг. {Семенович, Умрихин, Цыганок, 1992; Семенович, Цыганок,
 • 1995; Семенович, Архипов, 1995; Гатина, Сафронова, Серова,1996; Архипов, Гатина, Семенович, 1997; Семенович, Воробьева, Сафронова, Серова,
 • 2001; Семенович, 2002, 2004, 2005) и доказавший свою валидность как эффективный инструмент и как язык описания при работе с раз-очными вариантами развития.
 • Имманентными составляющими этой единой технологии являются Нейропсихологическая диагностика и про гнозирование; профилактика, коррекция и абилитация процессов развития в норме, субнорме, патологии и т. д.

  Суть данного подхода заключается в аксиоме, что воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает активизацию развития всех высших психических функций (ВПФ). Так как он является базальным для дальнейшего развития ВПФ, логично в начале коррекционного процесса отдать предпочтение именно двигательным методам, не только создающим некоторый потенциал для будущей работы, но и активизирующим, восстанавливающим и простраивающим взаимодействия между различными уровнями и аспектами психической деятельности. Ведь очевидно, что актуализация и закрепление любых телесных навыков предполагают востребованность извне к таким психическим функциям, как, например, эмоции, восприятие, память, процессы саморегуляции и т. д. Следовательно, создается базовая предпосылка для полноценного участия этих процессов в овладении чтением, письмом, математическими знаниями.

  Последующее включение когнитивной коррекции, также содержащей большое число телесно-ориентированных методов, должно происходить с учетом динамики индивидуальной или групповой работы.

  Настоящее издание включает три части. Первая посвящена основным нейропсихологическим закономерностям психолого-педагогического сопровождения Процессов развития. Представлен «метод замещающего онтогенеза» как базовая технология нейропсихологичес-кой коррекции, абилитации и профилактики в детском возрасте. Приведена краткая схема (алгоритм) нейропсихологического сопровождения процессов развития.

  Семенович А. В.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Часть 2

  Полезные свойства стевии медовой

  Основы йоговского дыхания

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Основные виды йоговского дыхания — полное ВОЛНО образное и глубокое ритмическое дыхание. Они отличаются одно от другого тем, что полное дыхание является произвольным, свободным, а при глубоком ритмическом требуется соблюдение заданного ритма.

  Помните: максимальное количество вдыхаемого воздуха хорошо только в виде упражнения. «Перекачивать» легкие воздухом не следует. Количество упражнений на глубокое дыхание должно быть ограничено — не более 60 в сутки.

  Начинать дыхательные упражнения необходимо очень осторожно даже практически здоровым людям. За одно занятие начинающим рекомендуется не более 10 дыханий-упражнений. Максимальное количество таких упражнений в первые месяцы — 21 (по 7 упражнений 3 раза в день) или 24 (по 6 упражнений 4 раза).

  Выполняя описанные ранее циклы, учитывайте свои возможности. Часть дыхательных упражнений вы будете делать при выполнении асан, которые сопровождаются глубоким дыханием. Со временем их количество может, увеличиться до 36 в день

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  При чувстве дискомфорта дыхательное упражнение необходимо прекратить. Обязательно проанализируйте причину этого неудобства, и на следующем занятии, исправляя ошибки, попытайтесь корректировать свое состояние.
  Уроком вам может послужить рассказ известного индийского йога С. Йэсудиана.

  «Одному ученику гуру предложил в начале занятии выполнять по семь глубоких дыханий-упражнений в день. Ученик подумал, что этого слишком мало для него и упражнения не дадут положительного результата. И, чтобы быстрее достичь его, довел число упражнений до 50. А итог оказался плачевным — ученик весь покрылся красной сыпью.

  Гуру объяснил ему, что напряженные упражнения в дыхании вызвали своеобразную реакцию организма: токсичные вещества на фоне такого дыхания активизировались, а это привело к кожному заболеванию.

  Два дня ученик мучился от невыносимой чесотки и высокой температуры, на третьи сутки все прекратилось.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  С тех пор юноша выполнял упражнения только согласно предписаниям гуру».

  Итак, не спешите: следуйте разработанным в хатха-йоге правилам! Только соблюдая все рекомендации, вы почувствуете благотворное, чудодейственное воздействие праны.

  Полное волнообразное дыхание

  Полное дыхание строится на волнообразном процессе: вдох — выдох. Происходит оно медленно, без напряжения, сопровождается чувством легкости и раскованности.
  Техника выполнения

 • Сделать медленный выдох через нос, слегка втягивая живот (это способствует полному удалению углекислого газа из нижних отделов легких).
 • Сделать начальный вдох через нос, слегка выпячивая живот. Попытайтесь представить, что вместо воздуха вы втягиваете носом ароматную воду комфортной температуры. При этом она медленно вливается в вас, наполняет желудок, а живот как бы раздувается. Начальный вдох наполняет воздухом нижние отделы легких.
 • В следующей фазе вдоха вы должны ощутить «распирание» нижних ребер, а воздух при этом заполняет средние отделы легких.
 • В заключительной фазе вдоха заполняются верхние отделы легких и происходит «распирание» грудной клетки. При этом живот слегка подбирается, а диафрагма как бы подпирает легкие. Теперь следует задержать дыхание на 1—2 секунда расслабить мышцы живота.
 • Сделать медленный выдох, слегка втягивая живот. Волнообразное полное йоговское дыхание можно раз делить на три составные части, которые выше представ лены как отдельные дыхательные упражнения. Они, конечно же, составляют единое целое при полном дыхании. Но для того, чтобы освоить весь процесс, надо сначала научиться выполнять каждую фазу отдельно.
 • Нижнее, или брюшное, дыхание

  Это тип так называемого мужского дыхания. При нем мышцы, участвующие в дыхании, расслаблены. Так обычно дышат люди, обладающие хорошим здоровьем.

  Вначале делается выдох, живот одновременно втягивается, затем медленный вдох — диафрагма расслабляется, и живот выпячивается по мере наполнения легкие воздухом. Как только мышцы живота напрягутся, живот раздуется, вдох следует прекратить.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  На выдохе живот вновь втягивается, вытесняя воздух из легких.

  С самого начала внимательно следите за тем, чтобы не нарушалась синхронность — выдох и вдох должны сов-, падать с втягиванием и выпячиванием живота.

  При нижнем дыхании наполняются нижние отдели легких, чему способствуют только мышцы живота, грудная клетка остается неподвижной. При этом внимание надо концентрировать на области пупка.

  Хотя брюшное дыхание является неполным, оно тоже имеет терапевтический эффект: помогает работе сердца, обеспечивает приток к нему венозной крови, снижает по вышенное АД, стимулирует пищеварение, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, как бы массирует органы брюшной полости.

  Начинать упражнение в брюшном дыхании лучше всего в и. п. лежа. Освоив это положение, можно перейти в и. п. стоя.

  Устройтесь поудобнее на коврике, циновке или сложенном вдвое одеяле, расслабьтесь, закройте глаза и положите обе руки на живот. Внутренним зрением попытай «увидеть», как живот при выдохе втягивается, а при вдохе выпячивается. Все движения, сопровождающие Рюшное дыхание, должны быть плавными, без усилий, дышать следует носом.

  Среднее, или реберное, дыхание

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  С помощью этого дыхания наполняются средние отделы легких. Упражняясь в нем, можно занять и. п. стоя, сидя или лежа. Внимание концентрируйте на ребрах.

  Сделайте медленный, ровный выдох, затем вдох, расширяющий (ощущение распирания) грудную клетку. Мышцы живота и плечевой пояс остаются неподвижными.

  Чтобы освоить это упражнение, попросите кого-то из близких или тех, кто занимается с вами в группе, сжимать вам руками нижнюю часть ребер на выдохе, а на вдохе, когда ребра расширяются, руки убирать. Если вы занимаетесь самостоятельно, то положите руки на нижнюю часть ребер и на выдохе слегка сожмите их, а на вдохе уберите руки. Усилием воли, сконцентрировав внимание, помогайте расширить ребра.

  Упражнение таким образом осваивается гораздо легче.

  Верхнее дыхание

  Оно называется еще женским и осуществляется в верхних отделах легких. Расширяются верхние ребра, плечи поднимаются вверх. Воздуха в эти отделы легких поступает мало, а энергии затрачивается довольно много. К сожалению, это дыхание само по себе не принесет вам здоровья. Поэтому старайтесь соединить его с нижним и средним дыханием.

  Верхнее дыхание само по себе не вредно, но оно не должно заменять брюшное и среднее дыхание. Как упражнение же оно полезно: укрепляет лимфатические узлы, вентилирует верхушки легких.

  Глубокое ритмическое дыхание

  За единицу ритма в хатха-йоге обычно берут удары собственного сердца. Начинающие должны нащупать пульс на запястье левой руки четырьмя пальцами правой, закрыть глаза, сосчитать пульс до 10 несколько раз подряд до тех пор, пока этот ритм не запечатлеется в памяти. Незначительное расхождение вашего мысленного счета и ударов пульса не имеет значения.

  Техника выполнения

  Главное в этом типе дыхания, как уже говорилось ритм. Одно из упражнений ритмического дыхания вам уже знакомо — это Враман пранаяма.

  Для выполнения глубокого ритмического дыхания примите любую из поз для концентрации.

 • Медленно втяните воздух носом, мысленно отсчитывая удары пульса. Вдох — 4—6 ударов.
 • На 2—3 удара пульса задержите дыхание.
 • Выдох на 6—7 ударов пульса.
 • На 2—3 удара пульса задержите дыхание на выдохе (когда легкие «пусты»).
 • Если такой ритм для вас сложен, сократите каждую фазу на 1—2 удара пульса. Закончив упражнение, необходимо перейти к очистительному дыханию.

  Лах Ман Чун Г. Е

  Упражнения для развития концентрированного внимания

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  При выполнении этих упражнений старайтесь ни на что не отвлекать свое внимание, течение мыслей должно быть свободным.

  Первое упражнение помимо основной задачи — сосредоточения внимания — направлено на выработку определенных навыков, необходимых в хатха-йоге.

  1. Концентрация внимания на движущихся предметах. Без напряжения раздвинут пальцы правой руки. Очень медленно кончиком большого пальца дотянуться до основания мизинца, затем та же медленно разогнуть его.
  После этого указательный, средний, безымянный мизинец сгибать по очереди, стараясь коснуться кончиков каждого пальца запястья, и разгибать их также по очереди.

  То же проделать пальцами левой руки.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Если, сгибая указательный палец, вы непроизвольно начнете сгибать средний, указательный необходимо тут же разогнуть. Упражнение выполнять 3—5 минут в течении 2 недель по 2—3 раза в день.
  Запомните:

 • каждый палец (левой и правой руки) за одно занятие проделывает только одно сгибание и только одно разгибание — это ведет к автоматическому выполнении асан и пранаям;
 • начало и конец движения каждого пальца должны находиться под постоянным контролем сознания. Вы мысленно говорите себе: «Начинаю», — и в этот же момент начинается движение пальца, вместе с мысленной командой «Заканчиваю» прекращается движение пальца. Таким образом, сознание полностью концентрируется на пальце. Это упражнение развивает координацию движений.
 • Не страшно, если вначале будет нарушаться тот или иной принцип. Прежде всего найдите ошибку в выполнении, запомните ее и постарайтесь больше не повторять.

  Теперь можно перейти к следующему упражнению. Возьмите часы с секундной стрелкой и внимательно следите за ее движением в течение 2—3 оборотов. Это упражнение выполняется 2—3 раза в день в течение 2 недель.

  2. Концентрация внимания на неподвижных предметах. Для этого нужно взять любые часы и сосредоточить свое внимание на стержне, на который насажены стрелки. Делайте это в течение 2—3 минут.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Таким же образом можно концентрировать внимание на любом неподвижном предмете. Условие только одно: он не должен представлять для вас никакого интереса.

  Упражнение десятой фазы начального цикла

 • Сахадж пранаяма - 1, 2, 3.
 • Враман пранаяма.
 • Упражнения для мышц брюшного пресса.
 • Конасана в Ваджрасане.
 • Сиддхасана.
 • Повторение упражнений предыдущих циклов.
 • Ардха Гомукхасана (см. 8-ю фазу) и Ардха Чакрасана.
 • Концентрация в Ваджрасане.
 • Макрасана-1 .

 • Техника выполнения
  Упражнения для мышц брюшного пресса. И. п. — лежа на спине. Из и. п. сесть в Дандасану, вернуться в и. п. Из и. п. приподнять ноги на 20 сантиметров от пола, сосчитать до трех раз (можно больше) про себя, медленно опустить их. Затем вновь поднять ноги на 20 сантиметров от пола, счет ровно вполовину от предыдущего, после чего приподнять ноги в два раза выше и медленно опускать их.

  Если после варианта «20 -- 20» опустить ноги медленно не удается, уменьшайте время задержки между подъемами.

  Есть еще варианты этого упражнения: приподняв ноги из и. п. на 20 сантиметров от пола, выполнить «ножницы» или «велосипед».

  Конасана в Ваджрасане. И. п. - стоя на коленях, руки над головой, ладони в «замок», Наклоны туловища. При наклоне медленный выдох, возвращаясь в и. п. — вдох.

  Концентрация в Ваджрасане. Выполня Ваджрасану, попытайтесь достичь необходимой концентрации внимания. Закройте глаза и повторите несколько раз про себя: «Йога — это здоровье интеллект, сила воли», «Йог — это личность».

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Лах Ман Чун Г. Е

  Эти невероятные левши. Часть 1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Издательство психологической литературы Генезис

  «Можно настаивать, по-настоящему настаивать, даже если мы знаем, что то, что мы делаем – бесполезно, - сказал дон Хуан, улыбаясь. – Но прежде мы должны знать, что наши действия бесполезны, и все же действовать так, как если бы мы не знали».

  К. Кастанеда

  левшиВ последние годы в связи с появлением большого количества литературы, посвященной психическому развитию детей, резко возрос интерес к тем вопросам, которые еще недавно мало волновали взрослых. А если и волновали, то по большей части оставались тайной за семью печатями. Это естественно. Появление информации, позволяющей родителям, педагогам и психологам понять, почему возникают у ребенка те или иные проблемы, почему он не такой «как все», способствует стремлению узнать все больше и больше. В значительной степени, к сожалению, это не абстрактное любопытство, желание быть более образованным, осведомленным и культурным. Актуальная потребность в этих поисках определяется насущной необходимостью, связанной с явным неблагополучием, наблюдающимся в современной детской популяции.

  Немало детей уже с момента рождения нуждается в специализированной помощи со стороны врачей и массажистов. Потом родители вынуждены обращаться за поддержкой к логопедам, дефектологам и психологам. А воспитатели и учителя бессильно опускают руки, откровенно признаваясь, что без специального дополнительного сопровождения ребенка, они не могут обучать его полноценно.

  И надо без лишних эмоций признать их правоту: значительное число современных детей действительно демонстрирует объективно существующие признаки недостаточности, отставания иили искажений психического развития, что закономерно приводит к проблематичности социальной и учебной адаптации, требующей направленной специфической коррекции. Педагоги в детском саду и школе не могут и не должны этим заниматься, поскольку у них совсем иные задачи и обязанности. И, хотя многие из них сегодня внедряют в учебный процесс современные коррекционные и абилитационные (развивающие, формирующие) технологии, строго говоря, делают они это «сверх программы», только за счет своих собственных сил, нервов и времени. За что, безусловно, заслуживают величайшей благодарности, а подчас и восхищения. Они, по сути, выполняют сверхзадачу, которую формулируют сами для себя не только (и не столько) из великодушия, сколько из осознания своей профессиональной ответственности. Ведь иначе во многих случаях они попросту не смогут добиться полноценного (хотя бы отчасти) усвоения своего предмета.

  В общем, имеет место все та же привычная для нашей страны подмена понятий и обязанностей. Ребенку зачастую помогает не тот, кто по роду своей профессии умеет и должен этим заниматься - квалифицированные в своей области специалисты, а тот, кто хочет ему помочь. Чему способствует и то, что многие родители свои требования, тревоги и претензии предъявляют именно педагогам, а не себе и тем специалистам (психологам, дефектологам, врачам и т. д.), которые по роду своей деятельности призваны оказать ребенку адекватную поддержку и коррекцию.

  У этой ситуации есть своя историческая и психологическая подоплека. Всегда проще и комфортнее обойтись «домашними» средствами, чем признать необходимость кардинального вмешательства специалиста и (самое главное!) реализовать его. Если мы практикуем это даже в случаях зубной боли, то, что уж говорить о проблемах, связанных с нашей психикой.

  Безусловно, есть и другая сторона медали, когда Родителям ребенка, очевидно нуждающегося в специализированной помощи и коррекции, настоятельно рекомендуют «просто нанять репетиторов, которые подтянут его по…..».

  Иногда так оно и есть, но, к великому сожалению, сегодня ситуация такова, что любое репетиторство бессильно, поскольку проблемы развития детей лежат не в плоскости их лени или пропусков учебных тем. Большинство из них действительно уже с момента рождения демонстрируют те или иные особенности и отклонения Психического развития и нуждаются в соответствующем профессиональном сопровождении.

  Обеспечить таковое ребенку, его родителям и педагогам – прерогатива специально подготовленных специалистов: психологов, нейропсихологов, логопедов, врачей, психотерапевтов и т. п. К сожалению, не всегда эта помощь адекватна и своевременна. Но ведь не секрет, что и хороший хирург (парикмахер, строитель, переводчик, программист и т. д.) встречается нам не на каждом шагу: таков закон частоты встречаемости мастерства в любой профессии.

  Порой приходиться преодолевать гигантские лабиринты, прежде чем обнаруживается именно тот выход, который открывает ребенку и его окружению путь к нормализации (пусть даже относительной) тревожной ситуации.

  Поиск и выбор родителями и педагогами такого эффективного пути – задача действительно не из легких: ведь априори трудно определить и профессиональный уровень специалиста, и адекватность именно того подхода, который он предлагает, проблемам конкретного ребенка. Разнообразие точек зрения и рекомендаций (иногда прямо противоречащих друг другу) может кого угодно поставить в тупик.

  Между тем именно продуктивный альянс, истинно партнерское взаимодействие разных специалистов с ближайшим окружением ребенка - залог оптимального результата. Для всех сторон он важен не только потому, что получить уникальную информацию о проблемах ребенка можно только рассмотрев их в объеме: и с точки зрения профессионалов, и с точки зрения мамы (воспитателя, педагога и т. д.). Главное заключается в том, что специальная коррекция недостаточности психического развития по определению немыслима вне ее включенности в сложную систему семейных и социальных отношений.

  левшиЧем же руководствоваться родителям, выбирая для своего «проблемного» ребенка ту или иную форму психологического или любого иного сопровождения (профилактического, коррекционного или абилитационного)? Думается, что главным ориентиром тут может служить один-единственный критерий. Хороший профессионал всегда на основании своих исследований изменит их точку зрения на то, что происходит с ребенком.

  Это не значит, что она будет им приятна. Наоборот, возможны и даже более вероятны варианты, когда перед взрослыми в полной мере предстанет вся сложность положения, которая, мягко говоря, не окрыляет. Но преимущество (выигрыш) этой новой точки зрения неоспоримо – родители, психологи и педагоги начинают видеть ситуацию как более целостную, информационно насыщенную и понимать логику своих дальнейших совместных действий в направлении гармонизации развития ребенка.

  Профессионал высокого класса всегда объяснит свое заключение простыми словами, иллюстрируя его конкретными, наглядными примерами, почерпнутыми как из рассказа родителей, так и из собственных данных, полученных в ходе обследования ребенка. Доказательно продемонстрирует, что его проблемы в обыденной жизни и в школе (детском саду, яслях и т. п.) – две стороны одной и той же медали, которая и является базовой причиной, в которой коренятся основные препятствия к его нормальной адаптации.

  И, оказывается, эти препятствия появились не вчера, и не год назад; они постепенно вырастали вместе с ребенком, начиная с периода его внутриутробного развития. И в их формировании принимали участие как разного рода генетические предпосылки, так и изъяны воспитания.

  Почему Ребенок Не может освоить ту или иную учебную программу, конфликтует с окружением, гиперактивен, истощаем, агрессивен и. т.д.? В чем сущностные, ядерные характеристики и механизмы его слабых (и непременно - сильных) сторон? Почему и зачем ему следует провести дополнительные обследования у других специалистов? Наконец, почему и зачем необходимо ребенку (с непременным участием и помощью взрослого окружения) заниматься по предложенной коррекционной (профилактической или абилитационной) программе? Если на приеме у специалиста получены убедительные ответы на эти вопросы, и возник новый образ проблемной ситуации, иной ее ракурс (ретроспективный и перспективный) – значит, найдено то, что сегодня необходимо ребенку.

  Психологическая дизадаптация* (не путать с дезадаптацией!) детей стала действительно не самой радостной, но весьма характерной приметой нашего времени. Странности поведения, неумение общаться, трудности в обучении, наконец, очевидное отставание или искажение в развитии различных психических функций – обсуждение этих проблем давно перестало быть прерогативой специалистов. Всеобщая компетентность в области психологии, в частности, психического развития (наравне с политикой и искусством) стала признаком эрудированности и хорошего тона.

  Такие термины, как «дефицит внимания и гиперактивность», «задержка психо-моторного и речевого развития», «дисграфия и дизлексия», «эмоциональная неадекватность» и другие диагнозы прочно вошли в повседневный обыденный лексикон. Примерно так же звучит: « Так он левша!? Тогда все понятно». А ведь все эти понятия суть констатация факта, а не объясняющая модель. Но используются они часто именно как исчерпывающее объяснение. Например, ребенок не может адаптироваться к школьным правилам, вскакивает на уроках, очень отвлекаем и т. д. Объясняется это тем, что у него «синдром дефицита внимания и гиперактивность». С левшами вообще, как известно, «все понятно». А что, собственно, понятно?

  Перечисленное – лишь видимая часть айсберга, образующего феномен «Отклоняющееся развитие». Оно, как и любой другой феномен человеческого бытия, имеет сложнейшую структуру взаимопереплетающихся, интимно взаимодействующих друг с другом отрицательных и положительных сторон. Поэтому все существенно сложнее, и в то же время – менее фатально, чем та информация, которая заложена в любом специальном диагнозе или узкопрофессиональной констатации.

  Подготовка настоящей книги во многом определялась именно недоумением по поводу такого фамильярного (и одновременно полного тревожных ожиданий) обращения с крайне сложной, динамичной и многогранной картиной, каковой является «психическое развитие ребенка». Здесь нет и не может быть однозначных, раз и навсегда данных ответов и решений. Есть долгий, кропотливый, подчас извилистый путь к истине, требующий многократного возвращения к, казалось бы, давно пройденным пунктам и терпения в преодолении наиболее «туманных» участков.

  Веками ведутся и будут вестись бурные дискуссии о закономерностях психического развития вообще. Представители разных научных дисциплин предлагают свои трактовки, подходы и гипотезы относительно феноменов, механизмов и этапов онтогенеза (греч. ontos – существующее, genete – происхождение, род; т. е. история развития индивида) человека. А уж то, что выходит за рамки «нормы реакции», то есть общенормативного, стандартного (будь то выдающиеся способности ребенка или, напротив, негативные отклонения в развитии), тем более становится точкой пересечения, а иногда и столкновения множества разнообразных и разнонаправленных профессиональных точек зрения.

  Как известно, мысль – материальна и это - не метафора. Высказываемые нами мысли, независимо от того, прозвучали они вслух или про себя, имеют «обыкновение» брать на себя весьма недвусмысленное, императивное руководство нашим поведением. Незаметно для себя мы начинаем жить и действовать именно так, как только что себе рассказали. В психологии это определяется как «самоосуществляющееся ожидание». Великий ученый Г. Г. Гадамер, один из основоположников герменевтики – науки о понимании смысла, сказал: « Стоящий за высказыванием вопрос – вот то единственное, что придает ему смысл….Высказать что-то – значит дать ответ.». В контексте настоящего обсуждения эта гениальная мысль весьма актуальна.

  Как только мы удовлетворяемся однозначным определением, данным состоянию ребенка, и перестаем задавать себе вопросы о том, какие факторы и механизмы скрываются за этим «фасадом», мы обречены на восприятие его проблем как бы фрагментами. Еще печальнее, когда эта фрагментарность усугубляется игнорированием или незнанием (а может быть, нежеланием знать) каких-то именно для данного ребенка специфических черт.

  Ведь то, что (и как) мы воспринимаем, является основополагающим руководством к нашим размышлениям, выводам и действиям. Иллюстрируя сказанное, рассмотрим элементарный пример, в котором один и тот же объект, увиденный в разных ракурсах, будет проинтерпретирован как два, причем практически никак друг с другом не сходных.

  Представьте себе огромное ветвистое дерево. А теперь забудьте, что вы знаете, что такое «дерево».

  Вопросы читателей здравствуйте! у моего сына 2 клас ,7,5 лет проблемы с выполнением домашних заданий - очень медленно пишет и думает, психует и плачет, иногда в середине слова долго думает какую букву написать и какое соединение вставить, были проблемы логопедического хар Здравствуйте! У моего сына 2 клас,7,5 лет проблемы с выполнением домашних заданий - очень медленно пишет и думает, психует и плачет, иногда в середине слова долго думает какую букву написать и какое соединение вставить, были проблемы логопедического хар 18 October 2013, 17:25 Здравствуйте! У моего сына 2 клас,7,5 лет проблемы с выполнением домашних заданий - очень медленно пишет и думает, психует и плачет, иногда в середине слова долго думает какую букву написать и какое соединение вставить, были проблемы логопедического характера, осталась дисграфия(пропускает гласные почти в каждом слове),сын левша, мальчик нежный по характеру. по математике примеры решает на пальцах, задачи более менее, читает в норме, понимает и пересказывает прочитанное. Учитель, как я думаю не дает достаточных навыков( учитель нелогична в обучении). пишу потому что сама учитель старших классов. Посоветуйте, ребенку нужен логопед? репетитор? психолог? переживаю за сына, что бы не скатился в двоечники...и как учителю сына объяснить что с ним происходит? уже начали во втором классе выставлять оценки, вы понимаете формируется самооценка и уважение в классе... сын принес 8 по чтению и даже не знает за что... как мне помочь ребенку и не перегрузить его? спасибо, жду ответы Посмотреть ответ Задать вопрос

  Если смотреть на «это» сверху с большой высоты (например, из самолета) вы увидите только большой массив чего – то зеленого («фасад»). Может быть, вам удастся рассмотреть различия в форме или окраске. И это все: ведь вам видна только крона. Сверху не видны ни ветви, ни отдельные листья, ни тем более ствол.

  Если же вы посмотрите на «это» снизу, окажется, что «оно» растет из земли, от ствола расходятся в разные стороны ветви, каждая из которых порождает множество более мелких, на них …и т. д. Иными словами перед нами предстанет целостный образ разнородных, но однозначно взаимосвязанных частей.

  Особенно часто «самоосуществляющиеся ожидания» подтверждаются, когда диагноз изо дня в день повторяется и повторяется загипнотизированным его звучанием ближайшим окружением ребенка. Сами того не осознавая и не желая, взрослые при этом предопределяют свое поведение и отношение к ребенку. Естественно, что следствием является ответная реакция ребенка на «ожидания» взрослых.

  Наиболее яркими примерами служат здесь Плохо говорящие дети. Повторяя ежедневно его «диагноз» (он же – как это ни парадоксально - оправдание), родители непроизвольно, не желая и не осознавая того, начинают меньше с ним разговаривать и, естественно, не ждут от него ничего, кроме отдельных жестов или лепета. Ясно, что в такой ситуации речь ребенка (не востребованная извне) и не стремится к своему внешнему выражению – ведь его и так поняли, он получил то, что хотел. Зачем же тогда хотя бы пытаться что-то сказать?

  Аналогично – с жалобами на неловкость, нежелание рисовать, агрессивность и т. п. Наиболее частые реплики родителей: «Нам сказали, что у него задержка психо-моторного развития (невроз, гипертензионный синдром и т. д.). Всю его жизнь, чуть ли не с рождения делали массаж, давали лекарства, а проблемы все еще остаются. Что же я буду его мучить?! О каком воспитании Вы говорите?! Ведь он начинает плакать, а то и вовсе впадает в агрессию. Мне легче самой все сделать».

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});


  Настоящая книга адресована не только специалистам – психологам и педагогам, но и ближайшему окружению ребенка. Концентрация фокуса внимания на обсуждении детей с наличием фактора левшества предопределена тем, что этот феномен, как правило, воспринимается как необычный и вызывает множество вопросов. С другой стороны, такие дети действительно могут демонстрировать достаточно экзотическую картину своего развития.
  Именно поэтому в заглавие вынесено несколько выспренное: «Эти невероятные левши».

  ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  Эти невероятные левши. Часть 2

  Феномен левшества с позиций нейропсихологии. Часть 1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Феномен левшества с позиций нейропсихологии. Часть 2

  Концентрация внимания

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Принудительная задержка внимания на предмете, вызвавшем непроизвольного интереса, и есть концентрация внимания. Регулярные упражнения на концентрацию внимания сделают вас спокойнее и жизнерадостнее, помогут управлять собой.

  Спортсмен настраивается перед тем, как преодолеет планку, взять огромный вес или толкнуть ядро, - это тоже концентрация внимания. В результате это «деятельности в уме» - каждая его мышца получает соответствующий импульс и приходит в боевую готовность

  Концентрация — это искусство, необходимое всем. Никакая деятельность не может быть успешной без концентрации внимания. В основе ее лежит освобождение, отключение внимания от всех объектов, рассеивающих его и сосредоточение только на одном объекте.

  Наш внутренний мир бесконечно велик и многообразен Йоги поняли это очень давно, и поэтому наряду с внешним миром они стремились познать и свой внутренний мир. По их учению, мозг, вместилище разума, в ответе за наше духовное и физическое развитие. Физическое развитие можно упорядочить с помощью пранаямы, асан и других упражнений. Духовное поддается воздействию с помощью медитации.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Медитация — это концентрация внимания на всем, что связано с духовным миром.

  В начальном цикле хатха-йоги мы будем осваивать концентрацию внимания, направленного на выполнение того или иного движения, а следовательно, и всего упражнения в целом. В вашем сознании будет как бы прокручиваться упражнение. При этом:

  а) мысленно осваивается то упражнение, которое пока выполнить не удается;

  б) достигается безошибочное выполнение уже освоенных упражнений;

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  в) проводится разминка перед началом занятия;

  г) происходит лечебно-профилактическое воздействие на страдающие от недугов органы;

  д) повышается физическая и психическая работоспособность.

  Кроме того, с помощью медитации можно повысить или понизить температуру собственного тела, изменить частоту пульса, успокоить или возбудить нервную систему и таким образом тоже обеспечить лечебное воздействие на организм.

  Концентрировать внимание на каком-либо одном предмете бывает очень трудно. Помехи — и сиюминутные, и из разряда «вечных» (заботы и проблемы) — не дают сосредоточиться.

  Самое главное — пересилить свое неверие, лень и начать.

  Для концентрации внимания и медитации йоги используют следующие позы: Падмасана («Поза лотоса»), Сиддхасана (Совершенная поза), Сукхасана (Удобная поза), Ваджрасана (Сидение на пятках), Дандасана.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Вот что говорил о подготовке к медитации Свами Иогонанда: «Некоторые люди бывают неспокойными даже в очень тихом месте, хотя тело их неподвижно и расслаблено. Поэтому прежде всего необходимо успокоиться внутренне, независимо от того, находитесь вы в тихом или шумном месте. Только внутренний покой поможет вам сконцентрироваться.

  Запомните, если вы решительны и полны желания при ступить к занятиям медитацией, то вы сможете всегда; быть спокойными, несмотря на внешние помехи».

  Курс начального цикла хатха-йоги при каждодневных занятиях предполагает включение в них приемы концентрации внимания и медитации (в течение 3—5 ми нут) наравне с пранаямой, асанами и релаксацией (рас слаблением).

  Попробуйте мысленно увидеть свое сердце. Вот он перед вами — здоровый, нормально функционирующий орган. Вы мысленно массируете его нежными, легкими движениями

  Лах Ман Чун Г. Е

  Рекомендации при запорах. Часть 1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Евграфова Наталья Борисовна

  Массаж живота надо делать сразу после пробуждения, а затем еще несколько раз в течение дня перед кормлением. Весь массаж выполняется лежа на спине.

  Первый прием: ладонью правой руки делать круговые движения по часовой стрелке. Начиная от пупка и постепенно расширяя круговые движения. (Массировать 1-2 минуты. Сильно не нажимать)

  Второй прием: ладонями двух рук одновременно совершать движения от ребер (сбоку) к лобку. Руки движутся как бы по двум сторонам равностороннего треугольника с вершиной в лобке. Массировать 1-2 минуты только в одном направлении - сверху вниз.

  Третий прием: правой ладонью гладить от солнечного сплетения до лобка. Левую руку удобно положить на правую. Массировать сверху вниз, примерно 1-2 минуты.

  Четвертый прием: Интенсивный пальцевый массаж сигмовидной кишки. Для этого двумя или тремя пальцами надавливают на область сигмовидной кишки в левой части живота на ладонь ниже пупка. Массируют круговыми движениями, не смещая пальцы. Давление должно приходиться точно на сигмовидную кишку, которая находится на границе средней и наружной трети линии, соединяющей пупок с передней верхней остью подвздошной кости. Массировать 1-3 минуты.

  Импульсы, распространяющиеся от сигмовидной кишки, организм принимает за сигналы переполнения, и уже через 1 -3 минуты массажа обычно возникает сильный позыв. Более старшим детям продолжительность каждого приема увеличивают до 2-3 мин.

  Затем поочередно сгибайте-разгибайте ножки ребенка, имитируя езду на велосипеде, прижимая их к животу (по 6-8 повторений на каждую ножку). Затем прижмите обе ножки к животу ребенка, задержитесь на 5 сек. Выпрямите ножки. И так повторите 5-6 раз. Можно чередовать массажные движения со сгибание ножек ребенка. После этого переверните малыша на животик и сделайте несколько поглаживающих движений с боков, над тазовыми костям. Можно положить ребенка животиком на мячик и покатать его на мяче 1-2 минуты, это тоже стимулирует перистальтику кишечника.

  Комплекс упражнений при запорах.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
   Лежа на спине. 
 • Руки на животе. Вдохнуть, выпячивая живот, а затем выдохнуть, втягивая живот и надавливая на него руками.
 • Потянуться с руками за головой, втягивая живот, — вдох; опустить руки вдоль туловища — выдох.
 • Поочередно сгибать и разгибать ноги, скользя пятками по кушетке. Дыхание произвольное.
 • Сделать вдох. Согнуть ногу, прижимая руками бедро к груди, — выдох.
 • Сделать вдох. Согнуть ноги, одновременно подтягивая их к груди, — выдох (без помощи рук).
 • Ноги согнуты. Отклонить ноги влево, затем вправо. Дыхание произвольное.
 • То же, но стопы кушетки не касаются.
 • Ноги согнуть. Вдох. Поднять таз, втягивая живот, — выдох.
 • Вдох. Выполнить 3-5 круговых движений ногами, как при езде на велосипеде, — выдох.
 • Вдох. Выполнить 3-4 движения прямыми ногами с амплитудой 15-30 см («ножницы») — выдох.
 • Руки в стороны — вдох. Коснуться правой рукой левой руки с поворотом — выдох.
 • Вдох. Перейти в положение сидя, касаясь голеней руками, — выдох.
 • Лежа на правом боку
 • Правая рука под головой, левая на животе, ноги согнуты. Вдох — живот выпятить, выдох — живот втянуть, помогая рукой.
 • Вдох — выпрямить левую ногу и потянуться рукой вперед; выдох — согнуть ногу, подтягивая ее рукой к груди.
 • Лежа на левом боку 
 • Повторить упражнения 13 и 14.
 • Лежа на животе
 • Кисти под плечами. Перейти в положение на четвереньки и сесть на пятки, не отрывая рук от пола; затем вернуться в исходное положение. Дыхание произвольное.
 • Сидя на коленях, делать вдох и выдох, резко втягивая живот (начать с 20-30 раз и довести до 70);
 • Из положения лежа на спине 20-30 раз забросить ноги за голову;
 • В этом же положении выполнить упражнение «велосипед», сделав не менее 70 круговых движений ногами.
 • Стоя 
 • Поднять согнутую в колене ногу к животу — выдох, опустить — вдох.
 • Диафрагмальное дыхание — при вдохе живот выпячивается, при выдохе — втягивается.
 • Ходьба обычная (1 мин.). Дыхание произвольное.
 • Придерживаясь руками за какую-либо опору, сделать вдох. Присесть на полной стопе — выдох.
 • Руки вверх — вдох; наклониться вперед, опуская руки и втягивая живот, — выдох.
 • Руки на поясе. Поднять и опустить ногу (6-10 раз); затем другую. Дыхание произвольное.
 • Ходьба обычная (1 мин.); ходьба, перекатываясь с пятки на носок (0,5-1 мин.). Дыхание произвольное.
 • Держа руки на уровне груди, зацепите мизинцы один за другой и тяните руки в противоположные стороны, сохраняя мизинцы, сцепленными друг с другом.
 • Повторить упражнение 1.
 • В течение первого месяца занятий каждое упражнение повторяется 3-5 раз, далее — 5-10 раз.

  рекомендации при запорах. часть 1 - изображение №1Попробуйте также ПИКОСЕН:

  Натрияпикосульфат стриарилметановой группой активируется втолстой кишке под действием бактериальных сульфатаз; вещество, которое освобождается при этом, стимулирует чувствительные нервные окончания слизистой оболочки кишечника, усиливает его моторику. Антрагликозиды тормозят абсорбцию жидкости и стимулируют перистальтику стенок кишечника.

  Искусство визуализации

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Визуализация — это прием, который приводит в действие все чувства и позволяет нам создать счастливый внутренний мир. Многие виды терапий используют релаксацию в сочетании с визуализацией, что помогает изменить наше восприятие мира благодаря изменению нашего самоощущения. Мы можем помочь себе почувствовать себя лучше, когда чувствуем усталость, выбились из сил, болеем или нам просто необходимо успокоиться и расслабиться, чтобы спокойно заснуть. Визуализацию можно выполнять лежа, откинувшись назад или сидя с прямой спиной в позе для медитации.

  Выбираем установку

  Вы можете использовать время релаксации с пользой, повторяя установку, чтобы изменить себя. Прежде всего вы должны решить, какую установку, или санкалпа, вы будете повторять в состоянии глубокой релаксации.

  Вам нужно спросить себя, какие позитивные изменения в вашем поведении (жизнь), восприятии (свет) или отношении (любовь) сделают вас более похожим на такого человека, каким вы хотели бы стать. Ответ потребует от вас размышлений и честной оценки ваших личностных качеств. Найдя собственную установку, вы сможете с помощью воображения и всех пяти чувств создать подходящую визуализацию, что бы мысленно оказаться именно в том месте, где вы без напряжения почувствуете себя в безопасности и ощутите расслабление. Как только вы запомните эту сцену, можно идти дальше и изменить свое отношение, взгляд на мир и цель жизни, то есть выполнить то, что вы задумали. Подсознание с радостью откликается на то, что предлагает сознание, при условии, что ваша нервная система полностью расслаблена, вы чувствуете себя в безопасности и высказываете свои пожелания определенным образом.

  • Ваша установка должна звучать максимально ясно и коротко, без всяких «если» и «но», описаний или определений.
  • Говорите только об одном изменении. Когда эта перемена произойдет, вы сможете заменить установку.

  Крелтиинос воображение

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Считается, что мы не можем превставить себе то, чего никогда не испытывали сами или не слышали от других Мы владеем бесчисленными воспоминаниями, из которых можем выбирать. Наша жизнь происходит в нашей голове, поэтому мы можем создать в высшей степени гармоничный внутренние мир. Незачем мириться с хаотичным и переполненным случайностями внутренним миром, если мы знаем, как ею изменить Выбор за вами, а медитация — средство достижения цели.

  Описывайте желаемую перемену только в настоящем времени. Например: «Я счастлив [здоров, уверен в себе, успешен в делах или прощаю]» иди «День ото дня я становлюсь все более и более счастливым и т. д.» Подсознание живет только в настоящем времени и не знает прошлого или будущего. Завтра не наступит никогда, и в нем нет ничего интересного. Выражайте вашу установку только в положительных терминах, потому что подсознание смущают такие слова, как «никогда» или «нет». Не употребляйте такие слова, как «стараться», «работать над» или «трудно», потому что они заставляют нервную систему мгновенно настораживаться, что нарушает состояние релаксации, которого вы достигли.

  Повторяйте установку трижды, медленно и настойчиво, чтобы ваше подсознание понимало, что вы не шутите. Таким образом вы запрограммируете его на постоянное воплощение ваших намерений, даже когда сознание занято другими вещами. Вот почему установки обладают таким эффектом.


  ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЦЕНУ НА ПЛЯЖЕ Вы достигли глубокой релаксации, возможно, после хорошей растяжки и дыхательной гимнастики. Сядьте или лягте так, как вам удобно, и представьте себя отдыхающим на красивом пляже — солнечным днем вы лежите на мягком песке у самой кромки прибоя. Используйте все пять чувств, чтобы оценить и ощутить детали этой сцены.

  Вы можете почувствовать текстуру и влагу песка под вами, зарыться в него пальцами ног, просеивать его сквозь пальцы рук. Посмотрите на окружающий пейзаж: глубокая синева моря, голубизна неба, светлый песок, далекий горизонт, несколько белых облачков, чайки над головой. Вы слышите крики чаек, негромкий плеск волн, набегающих на берег. Вы слышите шелест листьев, когда налетающий бриз играет с ветками деревьев позади вас. Вы ощущаете соленый воздух и чувствуете соль на губах. Что еще вы можете почувствовать, увидеть и услышать? Возможно, вы почувствуете ласковое прикосновение воздуха к вашему телу, ощутите форму крохотных песчинок и осколков раковин, услышите смех детей вдалеке. Вы чувствуете запах моря, вкус недоеденного персика, прохладный ветерок, шевелящий ваши волосы?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Когда вы выстроите всю сцену в деталях, останьтесь ненадолго в воображаемом мире, чувствуя покой и удовлетворение, благодарность и расслабленность. Цель этой визуализации в том, чтобы перенести вас туда, где всегда «все хорошо», потому что это ваш внутренний мир. Прежде чем вы «уйдете с пляжа», повторите установку, которую выбрали. Повторяйте медленно и отчетливо три раза. Затем постепенно позвольте всей воображаемой сцене растаять. Ведь вы знаете, что всегда сможете вернуться на этот пляж, что бы ни происходило в окружающем мире.

  Judi Smith, Doriel Hall, Bel Gibbs,
  YOGA for everyone
  Lorenz books
  Перевод И. Крупичевой

  Освобождаем жизненную энергию. Чакры и грантхи любви

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Согласно восточной традиции и многим современным терапевтическим системам, наша жизненная энергия, или жизненная сила, течет по энергетическим каналам второй оболочки (прана майя коша), или тонкого тела. На этом уровне работает техника, направленная на излечение, достижение равновесия и увеличение энергии. Позы йоги могут заставить энергию снова двигаться по телу, если поток был неравномерным или блокированным. Техника дыхания прочищает и уравновешивает энергетические каналы.

  Чакры и грантхи

  Один из главных энергетических каналов расположен вдоль позвоночного столба и соединяет семь основных чакр. Чакры можно представить в виде водоворота энергии. Осознанное дыхание (пранаяма) помогает влиять на энергию в чакрах и ослабить три грантхи (соединяющих узла), которые привязывают нас к негативному восприятию и мешают испытать всю полноту жизни-света-любви. Хотя грантхи рассматриваются как препятствия на пути к духовному пробуждению, они служат клапанами, защищающими нас от всплесков жизненной энергии и несвоевременного энтузиазма по поводу перемен, к которым мы не готовы. Нам необходимо использовать хорошо проверенные методы (например медитацию), чтобы медленно и естественно открыть эти клапаны, а не форсировать их работу с помощью наркотиков или стимулирующих веществ.

  Энергии всех оболочек выражены в каждой чакре. Мы можем вести себя духовно в практической жизни исходя из корневой чакры или служить божественному из коронной чакры.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Как бы мы себя ни вели, что бы ни чувствовали, о чем бы ни думали, мы не сможем соединить жизнь и свет в отношениях любви. Особенно если мы воспринимаем только противоречия и страх. Осознание происходящего — это ключ к любой практике медитации. Поэтому мы должны сначала «зажечь свет» в лобной чакре, прежде чем двигаться дальше. Техника дыхания поможет быстрому « просветлению ».

  Чакры жизни и грантхи жизни

  Чакры жизни расположены там же, где и нервные сплетения, прикрепленные к позвоночнику позади брюшной полости. От их энергии зависит выживание нашего физического тела (корневая чакра, связанная с ногами и стопами), наша роль в обществе (сакральная чакра) и наше
  Грантхи можно представить как три узла, которые связывают нас отрицательными отношениями и материальными интересами, которые держат наш разум и душу закрытыми. Грантхи сужают свободный поток энергии.

  чувство уважения к себе как к личности (чакра солнечного сплетения). Грантхи жизни, мешающие нам, — это наша привязанность к материальному благополучию, физическому комфорту, роскоши и накопительству. Патанджали учит самодисциплине, чтобы регулировать поток энергии через чакры жизни и грантхи жизни.

  Чакры любви и грантхи любви

  Чакры любви расположены в груди (сердечная чакра, связанная с руками и кистями) и в шее (горловая чакра, связанная с голосом, артикуляцией и слухом). В этой области забота о себе уступает место желанию поделиться с другими. От энергии сердечной чакры зависят отношения — особенно бескорыстная любовь. Благодаря горловой чакре мы говорим правду и слышим то, что нам говорят другие. Грантхи любви делают нас зависимыми от эмоционального возбуждения и внушают нам желание стать героем любого события, лишая нас возможности понять потребности других людей. Патанджали учит смирению, чтобы увеличить поток энергии через чакры любви и грантхи любви.

  Чакры света и грантхи света

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Чакры света расположены в черепе. Это лобная чакра, связанная с мозгом, и коронная чакра, связанная с духом. «Соединить разум с сердцем» — главный элемент медитации. Он дает понимание того, что цель жизни не в мыслительном процессе, а в отношениях. Божественный свет поступает через коронную чакру и горит в нас как «вечный огонь в пещере сердца». Грантхи света привязывают нас к нашему мнению, нашим предрассудкам и фантазиям. Трудно побороть столь ценные для нас убеждения и гордыню, которыми полон наш разум. Но не разум наш делает нас божественными, а свет и любовь в нашем сердце. Мы не можем предъявить право собственности на универсальные жизнь-свет-любовь. Патанджали учит пониманию себя, чтобы справиться с гордыней и другими привычками разума, которые скрывают от нас божественный свет.

  Judi Smith, Doriel Hall, Bel Gibbs,
  YOGA for everyone
  Lorenz books
  Перевод И. Крупичевой

  Йога. Выбираем позу

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Лучший учительРегулярные тренировки, потому что ваше тело быстро привыкает к новым движениям и ему становится все легче и легче справляться с ними. Когда вы найдете удобное для себя положение, тренируйтесь, сидите в этой позе, пока не научитесь сидеть неподвижно в течение получаса или дольше. Вы должны быть одновременно расслаблены и внимательны. Полезно менять положение, если вы находитесь дома. Вы можете делать это намеренно, когда начинают болеть мышцы, но при этом вы не должны отвлекаться от того, что происходит внутри вас. Это намного лучше, чем отвлекаться на «жалобы» тела, когда вы заставляете его долго сидеть без движения.

  • Простая поза в положении сидя (Сукхасана)

  Если тазобедренные суставы недостаточно подвижны и вам трудно опустить колени на пол в этой позе, подложите под них валики. Если вы держите кисти ладонями вверх, то это позволяет вам держать малу или четки.

  Этот низкий стул складывается и удобен при переноске. Он специально создан для медитации. Спинка поддерживает позвоночник, когда вы сидите скрестив ноги. Кисти в положении «джиана мудра»: кончики большого и указательного пальцев соединены, чтобы шел непрерывный поток энергии.

  Вы должны сидеть с прямой спиной, расслабив бедра и широко разведя колени. Каждая стопа располагается под противоположным бедром, чтобы вес ног приходился на стопы, а не на колени. Подложите подушки под бедра и/или под ягодицы, если вы чувствуете давление в крестце. Копчик должен висеть свободно, позволяя крестцу и тазовым костям принять на себя вес туловища. Положите кисти рук на колени или на бедра ладонями вверх.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Поза буддиста

  Поза Героя (Вирасана) иногда используется как поза для медитации. Буддисты часто предпочитают сидеть на очень жесткой подушке, которая приподнимает таз. Колени лежат на полу по обе стороны подушки, стопы направлены назад. Такое положение позволяет сохранить правильную осанку. Эта поза может быть очень удобной, если ваши коленные суставы достаточно подвижны.

  Использование специального стула помогает сохранить правильную осанку и дает возможность занять положение, похожее на коленопреклоненную позу буддиста.

  Когда вы сидите на жесткой подушке в позе Вирасана, колени и ступни могут лежать на подушке большего размера. Медитирующий человек сидит между стоп, а не на пятках. Кисти рук сложены в положении, называемом «бхаирави мудра», чтобы сфокусировать энергию для медитации.

  Judi Smith, Doriel Hall, Bel Gibbs,
  YOGA for everyone
  Lorenz books
  Перевод И. Крупичевой

  Это не аллергия!

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Статья из спецраздела: Аллергия

  Если в ходе чтения читатель уже убедился, что чихать на здоровье, имея аллергический ринит или любые другие проявления аллергии, небезопасно, следует призадуматься и о том, как бы не перестараться.

  Ведь существует и другая крайность – многие осведомленные о проявлениях аллергии люди «списывают» на нее любой подобный симптом, хотя на самом-то деле аллергии у них может и не быть, а присутствовать другое, и часто не менее опасное заболевание! Наиболее ярким примером являются пациенты дерматолога, которые, наконец-то попав к доктору, с удивлением узнают о том, что никакой аллергии у них нет и в помине, а есть грибок, лишай или чего похуже. Не менее типична для такого пациента и сцена в кабинете гастроэнтеролога, когда, после безуспешного глотания горстями таблеток от аллергии, у него обнаруживаются серьезные проблемы с кишечником.

  аллергический ринит симптомы

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Как отличить истинную аллергию от других болезней?

  Безусловно, такое под силу только доктору, но и Вы можете очень облегчить задачу постановки правильного диагноза. Если у Вас наблюдаются симптомы, похожие на аллергические проявления, прежде всего, убедитесь, что возникают они всегда в связи с воздействием определенного аллергена. Потому что «всегда весной» или « всегда на пух весной» - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Время возникновения предположительно аллергической реакции, частота «вспышек», локализация ее проявлений, - обо всем этом надо рассказать доктору. Если Вы предполагаете у себя пищевую аллергию, первым шагом к постановке диагноза еще до визита к врачу может стать так называемая элиминационная диета.

  Суть ее состоит в том, что Вы полностью исключаете из своего меню продукт, который, как Вы предполагаете, вызывал симптомы аллергии. Если при его исключении они полностью исчезают, то почти точно можно сказать, что он, действительно, и вызвал проблему. Если же Вы хотите быть уверенным в точности выявления «виновника» Ваших проблем на все 100%, могут помочь диагностические тесты на аллергены, которые, к счастью, перестали быть редкостью. Наиболее распространены кожные пробы, когда микроскопические количества предполагаемого аллергена вводятся в кожу внутренней поверхности предплечья. Однако у некоторых особо чувствительных пациентов, особенно у детей и пожилых людей, даже такие тесты могут спровоцировать аллергическую реакцию.

  Но и для них остается выход – анализ крови на определение тех самых иммуноглобулинов (IgE) – антител к конкретному аллергену. Хотя следует помнить, что при обоих методах бывают ложноположительные и ложноотрицательные результаты – у разных людей аллергическая реакция развивается по-разному, большое значение имеет время проведения пробы, уровень антител в крови, тип развития реакции гиперчувствительности. Поэтому негативные результаты не всегда исключают аллергию – снова же, поставить правильный диагноз и грамотно интерпретировать результаты может только доктор. Поэтому хотим предостеречь от псевдонаучных методов – определения аллергенов биорезонансными методами, по волосам и пр. – при появлении симптомов аллергии всегда обращайтесь к специалисту!

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  аллергия лечение

  Излечима ли аллергия?

  И последний, едва ли не самый важный вопрос, которым задается любой аллергик : излечима ли аллергия? Начнем с того, что лечение является процессом комплексным и состоит из нескольких основных принципов:

  • Главный залог успеха лечения – элиминация аллергена. Это означает, что контакт пациента с веществом, вызывающим аллергическую реакцию, должен быть полностью исключен. Если у Вас аллергия на шерсть кота или собаки – домашних любимцев придется, к сожалению, отдать в хорошие руки, если на пух и перо – без сожаления избавиться от пуховых одеял и бабушкиных подушек, если на конкретный продукт – полностью исключить его из меню. В некоторых случаях людям приходится менять даже место жительство ( например, сложно представить себе пациента с холодовой аллергией на Крайнем Севере).Если этот принцип не соблюден, остальные методы лечения вряд ли помогут.
  • Вторым шагом будет подбор нужных лекарств для купирования симптомов аллергии– это должен делать врач-аллерголог. Сегодня стандартом в лечении аллергии являются препараты, блокирующие выделение гистамина, медиатора воспаления. Однако подбор препаратов варьируется в зависимости от конкретного диагноза больного. Например, при астме могут быть прописаны стероиды местного действия. Для лечения поллинозов могут понадобиться глюкокортикоиды пролонгированного действия.
  • При соблюдении вышеописанного качество жизни пациента существенно улучшается, однако, обственно Причины аллергии никуда не уходят. Поэтому третьим шагом является собственно приучение» иммунной системы к воздействию тех самых аллергенов, на которые она так бурно реагирует. Этот метод получил название специфической иммунотерапии (СИТ), и состоит в том, что пациент проходит курс из 20-40 инъекций в руку или плечо, во время которого в организм постепенно вводятся все большие и большие дозы аллергена. Начинается курс с микродозы, постепенно она увеличивается, и организм больного как бы «привыкает» к аллергену. В некоторых западных странах существуют методы введения аллергена через рот, что особенно применимо для маленьких детей. Метод этот отличается высокой эффективностью, и при прохождении курса или нескольких курсов СИТ проявления аллергии становятся гораздо меньшими, а у многих пациентов и исчезают бесследно. Однако следует помнить, что СИТ также является лечением, и лечением серьезным, которое должен назначать и проводить только квалифицированный врач-аллерголог.

  Вильчинская Татьяна

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Читайте также: Лечение аллергии

  Больше об аллергических состояниях читайте в спецразделе АЛЛЕРГИЯ

  Как выполнять асаны, советы

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  «Асана — это не просто поза, в которую вы встаете механически. Необходимо думать, достигая равновесия между движением и сопротивлением» (Б. К.С. Айенгар).

  Чтобы улучшить физическую и умственную дисциплину, в первую очередь необходима практика. Не существует никаких правил, как часто и как долго вам следует тренироваться, но очевидно, что чем регулярнее занятия, тем больше пользы. Тренировки следует адаптировать к конкретным условиям, интенсивность и уровень движений зависят от ученика. Например, если вы чувствуете усталость после долгого рабочего дня, выполняйте успокаивающие асаны.

  Если вы чувствуете себя заторможенным, скованным, выполняйте позы в положении стоя. Вот несколько основных правил.

  • Занятия йогой по этой книге следует сочетать с уроками под присмотром наставника, а не заменять их. Очень важно, чтобы учитель исправлял ваши ошибки.
  • Надевайте легкую, свободную, удобную одежду, которая позволит вам свободно двигаться.
  • Занимайтесь босиком на специальном нескользящем коврике или на полу. Ковер не подойдет, потому что ступни будут скользить по поверхности.
  • Лучше всего заниматься йогой на пустой желудок — через 4—5 часов после обильной еды и через 2—3 часа после легкой трапезы.
  • Занимайтесь в теплой просторной комнате вне прямого солнечного света.
  • Снимите контактные линзы, если вы ими пользуетесь.
  • В каждой группе асан начинайте с самого легкого варианта и лишь потом переходите к более трудному. Мы советуем вам хорошо отработать простой вариант в течение нескольких дней, прежде чем перейти к финальной позе.
  • Занимайтесь с полной концентрацией внимания, чувствуя каждую часть тела, задействованную в асане. Асаны следует выполнять медленно, плавно, с полным пониманием ваших действий.
  • Будьте внимательны: асану следует выполнять точно, располагая тело, как предписано. Если тело расположено правильно, поток энергии не встретит на своем пути препятствий.
  • Очень важно, выполняя асаны, не задерживать дыхание. Здесь нет никаких особых инструкций, дышите как обычно. Как правило, вы должны вдыхать при движении вверх, когда грудная клетка и живот расправлены, и выдыхать при движении вниз или вперед, когда грудная клетка и живот могут быть сжаты.
  • Выдерживайте позу так долго, как только можно, не причиняя себе физических или психологических неудобств. Держите глаза, рот, горло и живот расслабленными.


  Если нет других рекомендаций, глаза следует держать открытыми, а рот закрытым при выполнении любой позы.

  Если во время занятий или после них вы почувствовали физический или психический дискомфорт, обратитесь за советом к квалифицированному преподавателю.

  Каждое занятие необходимо заканчивать релаксацией в течение 5 минут в позе трупа (Савасана).

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Трианга Мукхайкапа - Одна из пяти основных поз с наклоном вперед.

  Стойка с наклоном «пальцы к пальцам», или Падангустхасана, укрепляет ноги и делает позвоночник более гибким. Наклоны, как в положении стоя, так и в положении сидя — Помогают пищеварению и тонизируют органы брюшной полости.

  Judi Smith, Doriel Hall, Bel Gibbs,
  YOGA for everyone
  Lorenz books
  Перевод И. Крупичевой

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Сахадж пранаяма. Враман панаяма

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Сахадж пранаяма. Упражнения пятой и шестой фазы начального цикла

  • Сахадж пранаяма - 1

  И. п. — лежа на спине. На медленном вдохе поднять руки и, не сгибая в локтях, перенести их за голову, полона пол. Медленно выдыхая, возвратиться в и. п. Повторять в течение 1—2 минут. Затем на вдохе поднять правую ногу вверх и, задержав вверху на 1—2 сек. - медленно опустить ее, одновременно выдыхая. Следить за синхронностью работы ног и дыхания. То же левой ногой. Повторять, чередуя ноги, в течение 1 минуты.

  • Сахадж пранаяма - 2

  Сесть на пол или на стул так, чтобы спина была прямой.
  Медленный вдох носом до полного наполнения легких, затем медленный выдох через рот. Повторять в течение 2-3 минут. Концентрировать внимание на том, чтобы вдох проходил без напряжения и рывков, а во время выдоха воздух выходил изо рта ровной «струей».

  • Сахадж пранаяма - 3

  И. п. — Ваджрасана на полу или на стуле. Вдох ровный через нос (с силой!). Наберите полный объем воздуха в легкие, но не «перекачайте» их. Выдох ровный и плавный через нос. Выдыхая, наклонять голову так, чтобы подбородок опустился до шейной ямки. Затем на вдохе вновь поднять голову. Выдох должен быть на несколько секунд дольше, чем вдох.

  Упражнения пятой фазы начального цикла

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • Сахадж пранаяма-1.
 • Упражнения для стоп и коленей.
 • «Каталка».
 • Разработка суставов плечевого пояса (пальцев, кистей, плеч).
 • Ардха Чакрасана (3—4 раза)
 • Ваджрасана
 • Техника выполнения.

  Упражнения для пальцев. Руки (ладонями вниз) вытянуть перед собой. Развести пальцы как можно шире и удерживать их в таком положении 1—2 секунды, затем медленно сжать их в кулак и через 1 — 2 секунды так же медленно разжать. Пальцы сжимать без напряжения.
  Упражнения для кистей. Положение рук то же, что в предыдущем упражнении, пальцы сжаты в кулак.

 • Опускать и поднимать кулаки медленно, без задержки вверху и внизу.
 • Движение кулаками вправо и влево: когда левый кулак движется вправо, правый кулак движется влево, I наоборот.
 • Круговые движения кулаками. Круги описывать обе, ими руками по часовой стрелке, против часовой стрелки, а также навстречу друг другу.
 • Упражнения для плечевых суставом

 • И. п. — стоя, руки на бедрах. Вращательные движения плечами (по 5—6 раз в обе стороны).
 • И. п. — Тадасана. Вращательные движения, как в предыдущем упражнении, но руки не отрываясь от туловища, как шатуны, скользят по бедрам.
 • Упражнения шестой фазы начального цикла

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
 • Сахадж пранаяма-1 и Сахадж пранаяма-2 (утро и вечер).
 • Упражнение для тазобедренных суставов (утро)!
 • Упражнение для плечевого пояса (вечер).
 • «Каталка» (утро и вечер).
 • Ардха Чакрасана.
 • Ардха Падахастасана (вечер).
 • Ваджрасана (утро и вечер).
 • Враман панаяма (Дыхательные упражнения на ходу)

  Отложим на некоторое время дела и отправимся на прогулку. Если на улице прохладно, оденьтесь потеплее. Быть йогом — это не значит заставлять себя дрожать от холода или изнывать от жары.

  Прогулку надо совершать по заранее намеченному маршруту — там, где меньше машин и пыли. Во время ходьбы спину следует держать прямо, идти не раскачиваясь, дышать только носом.

  Вдох должен быть спокойным, ровным, в ритме ходьбы. Например: на четыре шага вдох, на шесть шагов выдох, который должен быть настолько полным, что бы в легких не осталось «грязного», отработанного воздуха.

  Больным, ослабленным и малотренированным людям — всем, кому поначалу будет трудно делать выдох на шести шагов, — можно дышать так: на четыре шага — вдох, на четыре шага — выдох.

  В течение первых 3—4 недель дышите по такой схеме всего 6 минут, и то не сразу: по 2 минуты в начале, в середине и в конце прогулки.

  Приобретя навык такого дыхания, время для Враман пранаямы можно увеличить до 3 минут в начале, в середине и в конце прогулки. Помните о постепенности и регулярности — краеугольных камнях хатха-йоги! Когда дышать по-новому станет легко, можно увеличить количество шагов на вдохе до шести, а на выдохе — до восьми.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Не превышайте своих индивидуальных возможностей. Дыхание не должно сбивать вас с ритма ходьбы.

  Освоив Сахадж пранаяму и Враман пранаяму, перейдем к выполнению более сложных дыхательных упражнений.

  Упражнения седьмой фазы начального цикла

 • Сахадж пранаяма-1 и 2 (утро и вечер).
 • Враман пранаяма (вечер).
 • Упражнения «Кошка» — «Собака» (вечер)
 • Джина Бандха.
 • «Рука — нога» (или «Голова — колено»)
 • Упражнения для суставов (плечевого пояса, тазбедренных, а также коленей, голеней и стоп).
 • Повороты туловища в Ваджрасане.
 • Техника выполнения

  Когда лучше выполнять эту группу упражнений - утром или вечером, вы можете определить сами. Одно обязательное условие: дыхательные упражнения делать и утром, и вечером. Не забывайте по дороге из дома о Враман пранаяме.

  Джина Бандха («Замок языком») — упражнение, укрепляющее мышцы языка и шеи. И. п. — Сук хасана, дыхание ровное, спина прямая. Язык изогнуть дугой и давить его кончиком на нёбо (5—10 секунд). Расслабить язык. Затем, наклони голову и уперевшись подбородком в ямку между ключицами, вытянуть язык, пытаясь достать им до подбородка, Вернуться в и. п. Вновь изогнуть язык дугой и давить его кончиком на нёбо.

  Это упражнение является составной частью Симхасаны — «Позы льва». Выполняется 5—6 раз.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Джина Бандха устраняет неприятный запах изо рта

  «Рука — нога» или «Голова — колено»
  И. п. — Тадасана. В то время, когда локоть (или голова) и колено движутся навстречу друг другу, сделать вдох; возвращаясь в и. п. — выдохнуть.

  Лах Ман Чун Г. Е

  Анонс журнала «Prevention», июль 2010

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  КРАСОТА
  Идея
  Макияж для проблемных случаев

  У тебя тонкие ресницы и широкие поры? Не волнуйся. 15 минут возле зеркала – и об этом никто не узнает.

  ЗДОРОВЬЕ
  Женская тема
  Скрытые резервы гормонов

  Сообщения в прессе по поводу контрацептивов полны противоречивой информации. Особенно «достается» таблеткам. Мы решили прояснить ситуацию.

  Нежный возраст
  Дитя для битья?

  «Помогите! Срываю злость на собственном ребенке...» – такие слова не редкость на женских Интернет-форумах, где молодые мамочки ищут поддержки и совета. Они ли плохие или дети у них «трудные»? Скорее всего – ни то, ни другое.

  Профилактика
  Осторожно: территория отпусков

  Ты наслышанна о некоторых нюансах, связанных с отпуском. К примеру, о том, что смена климата и повышенная физическая нагрузка могут вызвать сбои цикла. Не помешает держать наготове чисто женские принадлежности. О чем еще следует знать, чтобы уберечься от прозаичных мелочей?

  Альтернатива
  Чай и время года

  Как можно пить горячий чай, когда плавится асфальт? Однако это веками проверенная традиция: чтобы остыть. Но нужен правильный сорт – заваривай по сезону.

  ПИТАНИЕ
  По-новому
  Прощание с лишним

  Отправила сообщение: «Уходи и больше не возвращайся!» Ему пора бы понять, что нам не по пути. Получатель: Вес Избыточный. И пусть не думает, что шучу. Все серьезно.

  ЖИЗНЬ
  Мнение
  Торгуйся! Это полезно

  Ты можешь хорошо экономить в магазинах, если присмотришься к тому, как это делают мужчины. Они, как правило, всегда платят меньше.

  На личном опыте
  Свингу – нет!

  «Думала, что отнесусь к этой связи легко и просто. Докажу себе и мужу, что я – женщина без предрассудков. Современная и свободная. За этот опыт мне пришлось дорого заплатить», – поделилась наша читательница, не называя своего имени.

  Прана и Панаяма

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  «Прана» в переводе с санскритского — «жизненная сила», «энергия». «Аяма» — «расширение, ограничение или продолжительность». Следовательно, пранаяма — это регулирование, управление праной. Можно трактовать это понятие и как способ накопления жизненной силы с помощью глубокого йоговского дыхания.

  Еще в далекой древности индийские мудрецы утверждали, что существует невидимая энергия (прана) — прародительница, основа всего живого как на Земле, так и в Космосе. По их учению, без праны нет жизни, прана — это сама жизнь.

  Из многих индийских источников можно узнать, что прана в воздухе, но она не является воздухом, она в пище, но не является таковой, она в воде, но не является ее составной частью. Глубокое дыхание и некоторые специальные упражнения хатха-йоги дают возможность насыщения праной.

  Предвидим вопрос: а почему именно йоговское дыхание необходимо для накопления праны? Ведь миллионы людей дышат так, как дышится, и понятия не имеют о каком-то ином дыхании.

  Конечно, можно дышать, не задумываясь об этом естественном для всего живого процессе. Но полезно узнать, что правильное дыхание — одно из сильнейших профилактических средств. По йоговскому учению, болезнь наступает при избытке или недостатке праны или, говоря по-другому, вследствие дисбаланса положительного и отрицательного тока в человеческом организме. О пране в литературе по йоге написано очень много - но, к сожалению, к этим трудам долгое время многие относились с большим недоверием. Существование праны подтверждается современной наукой, но медицина по прежнему безразлична к пранаяме.

  Все, кто приобщается к йоговскому дыханию, через месяц-два начинают чувствовать прилив жизненных сил, бодрость, у них исчезает раздражительность.

  Упражнения хатха-йоги вместе с дыхательной гимнастикой повышают сопротивляемость организма, совершенствуют тело, приводят к гармонии.

  Начнем с простейших дыхательных упражнений. Это начало начал пранаямы. В Индии в йоговских школах так называемое подготовительное дыхательное упражнение называется Сахадж пранаяма, или облегченное дыхание.

  Очень советуем даже после подробного знакомства с искусством пранаямы проводить свои занятия по дыхательной гимнастике под руководством учителя: несмотря на кажущуюся безопасность, всетаки существует элемента риска при выполнении некоторых упражнений.

  Для тех же, кто решил заниматься самостоятельно и, естественно, ждет пользы от этих уроков, я предлагаем начать именно с Сахадж пранаямы. Этот тип дыхания полезен для людей со слабыми легкими, при пневмониях, астме, простудах.

  Вот что пишет по этому поводу Свами Шивананда: «Все наши сомнения в отношении эффективности Сахадж пранаямы и Враман пранаямы при лечении всех типов катаральных заболеваний исчезли после успешного их применения сотнями пациентов».

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Лах Ман Чун Г. Е

  Дополнительные упражнения начального цикла. Техника выполнения

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
 • И. п. — лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль туловища. Пятку левой ноги вытянуть вперед как можно больше, напрячь мышцы голени, бедра, затем всей левой стороны туловища. Медленно вернуться в и. п. Расслабить икру, бедро, туловище и несколько секунд полежать в расслабленном состоянии. То же правой ногой. Потом после некоторого расслабления выполнять упражнение обеими ногами одновременно. Повторить все 3—4 раза. Это упражнение на растягивание. Оно благотворно действует на позвоночник, избавляет от болей в спине и радикулита. Если появится чувство дискомфорта или боль, прекратите занятие и расслабьтесь. Будьте внимательны, следите за своим самочувствием.
 • И. п. — сидя на кровати. Кроме тех, что описаны в первом комплексе (стр. 13), выполнить дополнительно 2—3 вращательных движения головой вправо и влево. Если почувствуете головокружение — остановитесь. Со временем головокружение исчезнет, оно свидетельствует о том, что вы поступили очень мудро, решив заняться хатха-йогой. Это упражнение тренирует мышцы шеи.
 • И. п. — стоя, руки на бедрах. Выполняйте движения тазом вперед-назад, фиксируя крайние положения. Это упражнение полезно для тазобедренных суставов.
 • И. п. — то же. Плавно, без рывков, одновременно выпячивая грудь максимально вперед, запрокиньте голову как можно дальше назад. Вернитесь в и. п.
 • И. п. — стоя, руки вдоль туловища. Приподнимитесь на носках, задержитесь в таком положении 2—3 секунды. Вернитесь в и. п.
 • Прошла еще неделя. Вы легко выполняете все описанные упражнения (комплексы I и II, а также дополнительные). Можно считать, что пройдена первая фаза начального цикла. Таких фаз (по моей методике) всего Десять.

  А сейчас переходим ко второй.

  К уже известным вам упражнениям постоянно добавляются новые. Все новые динамические упражнения будут подробно описаны, уже известные вам — упомянуты с точным указанием (где это необходимо) числа повторов.

  Упражнения второй фазы начального цикла

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • Упражнения для пальцев ног (6 раз).
 • Упражнения для стоп (вращения — 6 раз; вытяжение — 6 раз).
 • Упражнение на растягивание (3 раза).
 • Вращение коленями (6 раз).
 • Упражнение с обручем (вращение бедер).
 • Конасана (4 раза) (стр. 83, рис. 7).
 • Упражнение для тазобедренных суставов.
 • Подняться на носки (10 раз).
 • К гигиеническим процедурам добавляется такое необычное занятие, как «чесание языка».

  • Встаньте перед зеркалом, откройте рот и, высунув язык как можно дальше, осмотрите его от самого основания. У многих он покрыт налетом, в котором как раз и оседают микробы. Йоги рекомендуют счищать налет пальцами или серебряной ложкой. Лично я «чешу язык» обыкновенной зубной щеткой. Для того чтобы она была стерильна, перед процедурой обдайте ее кипятком, а каждый месяц-два меняйте старую зубную щетку на новую.

  Напоминаю: дышите только носом. Дыхание через рот ведет к проникновению влаги в легкие и образованию мокроты, которая впоследствии может стать источником инфекции и затем болезни.

  Упражнения третьей фазы начального цикла

 • Упражнение на растягивание (3 раза)
 • Упражнение для мышц шеи.
 • Вращение коленями.
 • Конасана (4 раза) (стр. 83, рис. 7).
 • Подняться на носки (10 раз).
 • Упражнение «Пятки — ягодицы» (10 раз).
 • Техника выполнения

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  В этой фазе к упражнению 3 будут добавления. Большим пальцем правой ноги «рисуются» круги на полу (в горизонтальной плоскости), а затем коленом правой ноги круги в вертикальной плоскости перед собой. После непродолжительного отдыха то же выполняется левой ногой.
  Если при выполнении этого упражнения вам не удается сохранять равновесие, обопритесь о стул.

  Упражнение «Пятки — ягодицы». И. п. — сидя на полу. Ноги согните в коленях, старайтесь вплотную приблизить пятки к ягодицам.

  Со стороны кажется, что это очень просто, но, попробовав, вы увидите, как обманчиво это впечатление. Достигнете результата вы не скоро. А пока один совет — спина должна всегда оставаться прямой, все группы мышц в собранном, но не напряженном состоянии.

  Возможно, выполняя упражнения трех фаз начального цикла, вы не нашли в них ничего необычного, кроме названий. Наверняка удивили вас лишь своеобразные гигиенические процедуры.

  Но когда же начнется сама хатха-йога?
  Уверяем вас: заниматься ею вы уже начали.

  Хатха-йога включает в себя первые четыре ступени йоги (всего их восемь):

  Яму (соблюдение всеобщих моральных заповедей — непричинение вреда, правдивость, отсутствие жадности, алчности, зависти),
  Нияму (очищение через самодисциплину),
  Асану (выполнение статичных упражнений, благодаря которым приобретаются не только здоровье, гибкость, сила и красота, но и умение сосредоточиться, погрузиться в размышление) и
  Пранаяму (контроль над дыханием, умение управлять «потоками праны»).

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Вы уже знаете такие асаны, как Тадасана и Конасана. Вы готовите свое тело к выполнению более трудных асан, развивая гибкость динамическими упражнениями. И наконец правила ямы и ниямы так же важны для вас, как для йогов. А спешить в разучивании асан не следует.

  Фаза может длиться неделю, две, три, месяц. Когда У вас накопится опыт, вы сами сможете регулировать время, а также дозировку упражнений в фазе.

  Упражнения четвертой фазы начального цикла

 • Упражнение на растягивание (4 раза).
 • Упражнение для мышц шеи.
 • Вращение коленями.
 • Конасана (4 раза) (стр. 83, рис. 7).
 • «Мостик».
 • Подняться на носки (10—15 раз).
 • «Каталка» (3 раза).
 • Упражнение «Пятки — ягодицы» (10 раз). Техника выполнения
 • «Мостик» — это упражнение известно, наверное, всем. В и. п. лежа на полу (на сложенном вдвое одеяле или коврике) положите ладони на пол рядом с плечами так, чтобы локти были направлены вверх, а пальцы — к плечам. Ноги согните в коленях, поставьте1 стопы на пол. Выпрямляя руки и ноги, поднимите туловище.

  Если вам это сложно, то ложитесь на бок и постарайтесь выполнить «мостик» в таком положении (вначале на одном боку, затем на другом).

  Дополнение к упражнению 6. Поднимитесь на носки, в верхней точке задержитесь на 2—3 секунды, затем плавно опуститесь, но не ставьте пятки на пол. В нижней точке также сделайте задержку на 2—3 секунды. Повторяйте 10—15 раз или до чувства усталости.

  «Каталка». Представьте себе, как движется пресс-папье.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  И. п. — лежа на полу. Колени подтянуть к груди, затем голову наклонить вперед и опустить как можно ниже. Обхватить колени руками, голову прижать к коленям и попробовать перекатиться на спине. В дальнейшем, когда мышцы спины окрепнут и позвоночник приобретет гибкость, «каталку» можно будет начинать из и. п. сидя.

  Гигиена

  К освоенным вами процедурам добавим новую.

  Процитирую несколько строк из Аюрведы, одной из древнейших книг Индии:
  «Вода это лекарство, она изгоняет болезни из организма, наполняет его силой, помогает избавиться от многих страданий».

  Омовение водой, является частью ритуала, ежедневно исполняемого браминами в час восхода солнца, в полдень и на заходе солнца. Этот ритуал связан с верой в особые свойства воды, которую в Индии считают лекарством для тела и ума.

  Советую и вам по возможности чаще прибегать к этому средству. Поверьте, обливания не только помогут вам обрести физическую силу, но и силу духа. Запомните: вода ни в коем случае не должна быть горячей.

  Не забывайте пить отстоявшуюся сырую воду: польза от этого большая.

  Лах Ман Чун Г. Е

  Контроль и корректировка упражнений начального цикла

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Упражнения начального цикла можно считать контрольными. Как известно, контрольные забеги, заплывы в спорте часто используются для уточнения и корректировки физического состояния спортсмена. Вам тоже нужно проконтролировать состояние организма.

  Если вы не усомнились в своих возможностях, можете переходить к Следующей фазе начального цикла. Тем не менее советую относиться к каждому, даже легкодоступному для вас упражнению со всей серьезностью и вниманием.

  Если же одно или несколько упражнений вам не удается выполнить запланированное число раз, то достигнутый минимум следует принять за максимальный и повторять упражнение именно столько раз, следя при этом за правильностью его выполнения.

  Вы сами (по самочувствию, общему состоянию и возрасту) определите дозировку.

  Эти упражнения взрослым и здоровым людям никакого вреда принести не могут, даже если будут значительно «перевыполняться». Больным и престарелым людям советуем входить в занятия начального цикла очень медленно.

  Прекращать упражнение следует с ощущением, что вы могли бы проделать его еще 1—2 раза. В других циклах — там, где количество повторов указано, не следует увеличивать нагрузку.

  Если у вас после занятия остались свободное время и силы, погуляйте на свежем воздухе, особенно если вам от 40 до 80 лет. Не забывайте брать с собой на прогулку детей и внучат.

  Если вы занимаетесь в группе и у кого-то все получается лучше, чем у вас, не расстраивайтесь. У вас все впереди.

  Не стоит забывать, что в занятиях хатха-йогой тянуться ни за кем не следует. Здесь соревновательность неуместна: она к хорошему не приведет. Во всяком случае, здоровья не прибавит.

  Если у вас что-то не получается или вы с трудом выполняете то или иное упражнение начального цикла, можно и нужно перенести его в следующую фазу (но не более двух упражнений).

  При занятиях обычной оздоровительной гимнастикой неважно, чем заняты ваши мысли. Очень часто рекомендуется выполнять упражнения под музыку, так как она снимает психологическую нагрузку, задает определенный ритм и как бы «отключает» сознание.

  В хатха-йоге, напротив, сознание на протяжении всего занятия должно быть «включено» и направлено на контроль за выполнением упражнения и за состоянием организма (кроме специальных упражнений на расслабление). Во время занятий хатха-йогой необходимо чувствовать свое тело, каждый орган и мгновенно peaгировать на малейшие изменения в состоянии, любые отклонения от нормы.

  Прошло 2—4 недели с начала занятий. Вы регулярно выполняли все упражнения начального цикла и теперь сочли возможным продолжать занятия хатха-йогой.

  Значит, пора к этим упражнениям добавить несколько новых. Если в начале дня вам не хватает времени, проведите хронометраж всех утренних дел, и, возможно, найдутся лишние минуты. Или перенесите занятия на вечер.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Лах Ман Чун Г. Е.

  Противопоказания йоги

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Хатха-йога не противопоказана тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, у кого часто повышается артериальное давление (АД) или бывают головокружения. Но в описаниях некоторых асан есть специальные предупреждения для людей с повышенным АД или страдающих сердечными заболеваниями или частыми головокружениями. Обращайте на них внимание! Позы с наклонами вперед полезны для лиц с низким АД.

  Людям, страдающим болезнями уха (например, гнойным отитом) и органическими изменениями сетчатки глаза не следует выполнять «перевернутых поз» до тех пор, пока они не излечатся от этих болезней.

  Противопоказания для женщин. Во время менструации занятия не рекомендуются. Ни в коем случае в это время нельзя выполнять «перевернутые позы».

  Все без исключения асаны показаны во время первых трех месяцев беременности.

  Пранаяму без задержки дыхания на вдохе (Кумб-хаки) можно делать в течение всей беременности, так как ритмичное дыхание очень помогает при родах.

  Неправильное выполнение упражнений хатха-йоги ведет к различным расстройствам и недомоганиям, которые могут ощущаться несколько дней. Это признак того, что, занимаясь, вы допускаете ошибки. Если вы не можете сами их определить, обратитесь к тому, кто опытнее вас.

  Правильное выполнение асан — залог бодрости, хорошего настроения.

  Лах Ман Чун Г. Е.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Какая косметика нужна нашей коже летом?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Вильчинская Татьяна

  Изменяющиеся на протяжении суток потребности нашей кожи всецело зависят от биологических ритмов человека. С приближением лета косметологи дают ряд интересных советов по использованию того или иного типа средств по уходу за кожей в зависимости от времени суток:

 • Раннее утро. Чтобы выглядеть наиболее эффектно перед началом жаркого рабочего дня в офисе или деловой встречей, нанесите на кожу крем, который улучшает микроциркуляцию или крем, улучшающий цвет лица ( существуют специальные кремы с золотыми нитями для зрелой кожи и крема со светоотражающими составляющими – для более молодой кожи). Для совсем зрелой кожи необходимо также нанести крем с эффектом лифтинга, в идеале – с гиалуроновой кислотой.
 • До полудня. «Оптические» функции выбранного Вами крема существенно влияют на то, будете ли Вы выглядеть в первой половине дня отдохнувшей, как после отпуска, а Ваша кожа – безупречно сияющей. Поэтому, если Вы собираетесь на деловую встречу до 12 часов дня, Ваш выбор должен остановиться на кремах, которые выравнивают цвет кожи и разглаживают морщинки. Время до полудня как раз является тем промежутком, когда интенсивно активизируются защитные функции нашей кожи. Чтобы косметика могла помочь коже защититься от вредоносных факторов окружающей среды, что особенно актуально летом, обязательно выбирайте кремы с UV-A и UV-B фильтрами. Минимальный фактор защиты в таких косметических средствах от ведущих европейских производителей –SPF 15, а у американских и японских производителей - SPF 30. Лучше выбрать средство с большим фактором защиты, поскольку величина SPF говорит не только о степени защиты от солнечных лучей, но и о времени действия фильтра. Если Вы добираетесь в офис в жаркий летний день полтора часа под палящим солнцем, не пожалейте денег на косметику с фактором защиты SPF 30.Кроме того, помните, что сквозь окна в офисе легко проходят те же солнечные лучи с вредоносным действием – а значит, не забывайте о повторном нанесении крема каждые несколько часов – чтобы удлинить эти промежутки, снова же, выбирайте средство с большим фактором защиты. Эти рекомендации »идут в ногу» и с советами известных европейских дерматологических ассоциаций, и с рекомендациями ВОЗ по профилактике рака кожи.
 • После полудня. Ваша косметика обязательно должна содержать средства, препятствующие пигментации кожи, будь то растительные составляющие или витамины. Например, крем с витамином С защищают кожу от пигментации, обладает мягким отбеливающим эффектом, и, что важно, не имеет фотосенсибилизирующего действия, а значит, вполне может использоваться в летнее время. А вот крем с ретинолом, производным витамина А, как раз таким действием обладает, поэтому в жаркий летний день, да и вообще в солнечную погоду в любое время года его наносить нежелательно.
 • Вечером. Добрую службу Вам может сослужить тот самый крем с ретинолом. Ретинол имеет разглаживающий эффект, способствуя регенерации кожи. Как только солнце заходит, отсутствие его света «настраивает» кожу на ночной ритм.
 • На ночь. Ночной ритм для кожи – это устранение эффектов действия вредоносных факторов окружающей среды, накопившихся за день. Прежде всего пыль, грязь, шлаки, ороговевшие частички скапливаются на наружном слое коже – эпидермисе, закупоривая поры. Открыть поры и обеспечить коже свободное дыхание может вечерний пилинг или нанесение очищающего крема или молочка с содержанием гликолевых кислот, салицилового спирта или все того же ретинола – в зависимости от типа кожи.  Далее следует «помочь» регенерации кожи с помощью средств, содержащих вещества, способствующие активному метаболизму ( комплекс энзимов для молодой кожи или питательные средства на основе черной икры для зрелой кожи). Весьма кстати будут антиоксиданты, например, кремы с вытяжками из ягод черники. Ну и напоследок – наносим питательный ночной крем с керамидами или высоким содержанием липидов – и приятных Вам сновидений! Ваша кожа будет отдыхать вместе с Вами, ведь Вы хорошенько о ней позаботились.
 • Все о лечебном педикюре

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Вильчинская Татьяна

  С наступлением лета особого внимания требует не только лицо и тело, но и наши ноги. По сути, они выполняют огромную ежедневную работу, и уже только поэтому заслуживают нашего внимания. Часто мы вспоминаем о них только тогда, когда у нас возникают проблемы – чрезмерная сухость кожи стоп, мозоли, вросшие ногти.. Есть ли способ эффективно помочь ногам? Есть – утверждают эксперты – лечебный педикюр. Оказывается, эта косметическая процедура может быть и лечебной.

  Педикюр

  Педикюр является косметической процедурой, в ходе которой с ногтей смываются остатки старого лака, осуществляется уход за ногтями и кожей стоп, удаляется старая загрубевшая кожа с подошв. Заканчивают педикюр обычно массажем, и обычно, согласно пожеланиям клиента – покрытием ногтевых пластинок лаком.

  Но иногда на коже стоп происходят такие изменения, с которым под силу справиться только лечебному педикюру. Он, кроме всего прочего, является и средством их профилактики, при регулярном повторении таких процедур. Лечебный педикюр, кроме косметических манипуляций, включает в себя также удаление мозолей или вросших ногтей.
  Мозоли

  Мозоль – это участок повышенного огрубения кожи, часто болезненный, бесцветный, хорошо очерченный, плотный, шелушащийся. Медики называют его гиперкератозом. Но мозоли могут быть и мягкими на ощупь, желтоватого цвета, без выраженных границ. Как правило, все эти изменения происходят на самой уязвимой части стопы – подошве, часто под подушечками пальцев, куда наиболее ограничен доступ воздуха, а механическое трение при ходьбе наиболее сильное. Иногда мозоли возникают при неравномерном распределении нагрузки на подошвы, например, при неправильно подобранной обуви. Кожа, постоянно подверженная механическому трению, грубеет и в результате этого на ней образуются наросты, которые и представляют собой мозоли.

  Далеко не всегда мозоли безобидны и «ведут себя» смирно. Иногда они проявляются неожиданной обжигающей болью, и если пренебречь простейшими правилами гигиены, мы рискуем заполучить хронический воспалительный процесс на раздраженном участке. В этом случае боль не только усиливается, но и открытая рана инфицируется, что в конечном счете может привести к хирургическому вмешательству. На начальных стадиях мозоль еще поддается обработке в косметическом салоне. Мастер использует специальный инструмент, который позволяет убрать мозоль вместе с корнем, но в запущенных случаях их приходится вырезать скальпелем хирурга.

  «Натертые» ноги

  Причины возникновения потертостей и трещин фактически те же, что и для мозолей. Но возникают они, как правило, на более нежных участках кожи – на пальцах и особенно между пальцами, под ногтем, иногда на пятке. Когда трещины заживают сами по себе, кожа грубеет и давление на внутренние ее слои увеличивается, и верхний ее слой ороговевает, при этом боль, ощущение дискомфорта, зуда, раздражения никуда не уходит. Если трещина инфицируется, кожа краснеет, в месте поражения наблюдается припухлость, боль усиливается. На начальной стадии трещины и потертости тоже можно убрать в косметическом салоне. Мастера обычно применяют специальные противовоспалительные гели и кремы, которые размягчают кожу и убирают воспаление. В запущенных случаях все так же приходится обращаться к врачу.

  «Натоптыши»

  Слово «натоптыш» не зря бытует в народе - их мы именно «натаптываем», часто только потому, что носим очень твердую, тесную и не соответствующую размерам стопы обувь. Чаще всего они возникают на пальцах, вызывая ощущение дискомфорта и боли. Если регулярно делать педикюр, натоптышей можно избежать. Иногда во их избежание под пальцы рекомендуют подкладывать специальные силконовые подушечки, которые смягчают нагрузку. В случае частого образования натоптышей рекомендуется делать педикюр как минимум раз в 3-4 недели.
  Вросшие ногти

  Эта далеко не безобидная проблема очень широко распространена. Боковой край ногтевой пластины врастает в околоногтевые валики, часто вызывая при этом воспаление ткани валиков с образованием гноя, вызывая боль и неприятные ощущения. Наиболее распространенной причиной врастания ногтя является ношение очень тесной обуви, когда ногтевая пластина постоянно давит на ногтевой валик. Способствуют врастанию ногтей также некоторые грибковые их заболевания и травмы пальцев.

  На первой стадии заболевания, когда врастание ногтя незначительно и основной причиной проблемы является неправильный уход за ногами, часто обходятся аккуратной очисткой ногтевой пластины ( боковых краев) от омертвевшей ткани (нароста). Иногда процедуру проводят непосредственно перед педикюром, укорачивая ноготь так, чтобы для него осталось как можно меньше места для роста.

  На более поздних стадиях появляется воспаление, боль при ходьбе, покраснение. Но и тут еще можно справиться с помощью лечебного педикюра. Под ноготь при этом закладывается специальный протектор ногтевой складки, который отделяет его от тела и дает шансы на заживление, при этом препятствуя неправильному его росту. Мастер может также заложить под ноготь специальную пластину, которая не даст ему врасти в кожу. Пластины эти бывают разных размеров, поэтому перед проведением манипуляции мастер очень тщательно подбирает размер, равно как и материал такой пластины. Они бывают пластиковые, проволочные, пластиково-металические и даже… золотые. Конечно, установка такой пластины требует специальных навыков, которыми владеет только мастер лечебного педикюра. Пластина закрепляется с помощью специального гелевого клея, а далее – механически, так, чтобы максимально поднять ноготь вверх и препятствовать его неправильному росту. Далее требуются повторные визиты в салон – через неделю, потом через две, чтобы удостовериться, что пластина не сместилась - от ее правильного местоположения зависит успех лечения. Профилактически рекомендуется применение препаратов - размягчителей ногтевой пластины, содержащих молочную кислоту. И конечно, ногти надо регулярно.../ стричь - тогда у Вас гораздо меньше шансов познакомиться с этим неприятным заболеванием.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Помните, что наши ногти и наши ноги тоже требуют ухода! И лечебный педикюр может оказать неоценимую помощь в уходе за ногами.

  Восстановление и уход для самой чувствительной кожи

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  На правах рекламы
  кожаКаждый раз, когда вы бреете подмышки, бритва оставляет на коже крохотные трещинки и едва различимые порезы. Эти микроскопические повреждения могут ослабить защитный барьер кожи, вызвать сухость и открыть путь для инфекций.

  Для сотен миллионов женщин во всем мире – 67% немок, 75% француженок, 82% испанок, 86% россиянок и примерно такого же количества украинок – бритье подмышек является обязательной частью ухода за собой. Невероятно, но до недавнего времени не существовало средства, 24 часа защищающего их от пота и одновременно восстанавливающего кожу.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Этот факт стал вызовом и руководством к действию для исследователей компании NIVEA во главе с доктором Бьорной Виндиш. Чтобы создать дезодорант «Восстановление и уход» для чувствительной кожи подмышек, они подобрали компоненты, доказавшие свою эффективность в продуктах по уходу за лицом.

  Прежде всего, это пантенол – форма витамина В, используемая во множестве средств для лечения ожогов и повреждений кожи, благодаря свойству увлажнять ее и стимулировать обмен веществ. А также экстракт известного своими противовоспалительными свойствами гамамелиса и ценные масла, которые делают кожу мягче и защищают от сухости.
  Результат работы ученых подтвердили женщины. 98% опрошенных в Германии покупательниц «Восстановление и уход» от NIVEA подтвердили, что новый дезодорант помогает коже восстанавливаться после бритья, уменьшает раздражение и чувство дискомфорта. Этим лечебные свойства приятно дополняются 24-часовой защитой от пота и свежим запахом грейпфрута, лилии, фиалки, жасмина.

  Сказочное лето и наша диета

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){}; Вильчинская Татьяна

  Лето и его преддверие – злачный сезон для производителей препаратов для похудения, антицеллюлитных средств и БАД, ускоряющих обмен веществ, проходящий для большинства представительниц прекрасной половины человечества под лозунгом «Худеем все!». Но и оставшееся меньшинство, равно как и многие представители мужского пола, часто использует преимущества этого прекрасного сезона для того, чтобы наконец поменять режим питания и в корне отказаться от вредных привычек. Благо жара, есть особо не хочется, плюс обилие свежих фруктов и овощей позволяет обеспечивать организм витаминами, по которым он так изголодался за зиму и весну. Но одними фруктами да ягодами сыт не будешь, вот и стремятся особо озабоченные своим здоровьем составить себе правильный режим питания. Сегодня мы расскажем о типичных ошибках при составлении здоровой диеты.

  • Ошибка 1. Надо включать в рацион максимум продуктов с пометкой «диетический».


  Далеко не все продукты питания с пометкой «фитнесс» являются таковыми. Например, зерновые хлебцы, которыми многие летом заменяют обычный хлеб и булки – чтобы и насыщение обеспечить, и переваривание пищи ускорить, и от ненужных калорий избавиться. Мало кто знает, между тем, что технологический процесс переработки зерна в конечный продукт значительно лишает его основной диетической составляющей, ради которой сей продукт и приобретен – клетчатки. О потере витаминов в процессе термической обработки производители также скромно умалчивают.

  • Ошибка 2. Вредны только сухие завтраки. Начинать утро с мюсли очень даже полезно.


  В правильности первого постулата за последние несколько лет врачам-диетологам вроде бы удалось убедить массовую аудиторию. Но миф о суперполезности мюсли как легкого летнего завтрака бытует в народе до сих пор. Давайте попробуем разобраться, что такое мюсли. Мюсли изготовляют из злаков, но злаков, прошедших термическую обработку, что существенно снижает в них витаминов и клетчатки, как и в вышеупомянутых хлебцах. Кроме того, в мюсли всегда содержатся какие-либо добавки, причем далеко не всегда низкокалорийные. Кусочки шоколада, мед, орехи, засахаренные тропические фрукты, В результате мы имеем высококалорийный завтрак, который с натяжкой можно назвать диетическим. Гораздо полезнее – и совсем не намного дольше по времени – сделать известный еще нашим мамам «салат красоты» на основе овсянки - запарить ее кипятком, не отваривая, и добавить свежих ягод либо фруктов по сезону. Если кажется несладким – подсластить медом, не увлекаясь. Разумеется. речь не идет об овсянке быстрого приготовления из порционных пакетиков.

  • Ошибка 3. Самый лучший для здорового питания хлеб –хлеб с фруктами или семечками.


  Не угадали. Самый лучший хлеб должен состоять на 50% из клетчатки в виде зерна разного помола или отрубей. Покупая такой «кирпичик» с надписью «Хлебец отрубной», смотрите внимательно на содержание в нем отрубей. Если хлебцы просто густо присыпаны отрубями сверху ( а встречаются и такие экземпляры), знайте, что ничего общего с настоящим отрубным хлебом они не имеют. Правда, не всегда производитель скрупулезно указывает содержание в хлебе отрубей. Как быть в таких случаях? Купив кирпичик, отрежьте ломоть и внимательно посмотрите на срез. В настоящем отрубном хлебе всегда четко видны пластинки отрубей, структура его неоднородна. Если же отрезанный ломоть однородностью консистенции напоминает обыкновенный батон, знайте, что содержание отрубей в нем минимально. Между тем, указанные пропорции позволяют сохранить и клетчатку, и витамины группы В, и другие полезные микроэлементы. А вот когда в хлеб добавляют семечки, орешки, хлопья или изюм, содержание клетчатки в нем особенно не меняется, меняется только содержание калорий, причем не в Вашу пользу: те же семечки и орехи содержат до 600 ккал жира. Конечно, чувство быстрого насыщения таким хлебом Вам гарантировано, но диетический эффект вряд ли.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Ошибка 4. Есть надо только живые йогурты с фруктами и ягодами.


  Не углубляясь в дебри химии, напомним, что молочные бактерии и фруктовые кислоты с трудом могут соседствовать в одной емкости. Они являются антагонистами, т. е. разрушают друг друга. Поэтому весьма сомнительно, что в «живой» йогурт добавлены натуральные фрукты и ягоды – чего, кстати, не скрывает и продуктовая этикетка. Обычно это фруктовое пюре с загустителями и подсластителями, т. е. снова дополнительные калории, с которыми Вы летом пообещали себе нещадно бороться. Настоящий живой йогурт, продукт, содержащий пробиотики (ссылка на статью о пробиотиках), не содержит фруктовых добавок, Если, конечно, это не йогурт, приготовленный Вами собственноручно дома в йогуртнице с добавлением плодов с собственной дачи и съеденный достаточно скоро. Поэтому, коли хочется и фруктов. и йогурта, лучше купить, например, клубники и кефира или черники и живого йогурта без всяких добавок. И съесть, не нарезая и не перемешивая. Вкусно и очень полезно. Если для Вас такой перекус недостаточно калориен, замените кефир с низким содержанием жира обычным кефиром или, в крайнем случае, ряженкой.


  • Ошибка 5. Надо постоянно пить свежевыжатые соки ( «фреши»).


  Расстановка сил примерно напоминает ситуацию с мюсли и сухими завтраками. Только речь идет о соках собственного приготовления и соках пакетированных. В том, что польза пакетированных соков сомнительна, диетологам тоже вроде бы удалось убедить основную массу населения. Но версия исключительной пользы фрешей в противовес сокам промышленного производства бытует в народе до сих пор. Да, порция свежих витаминов со стаканом фреша Вам обеспечена. Но не стоит забывать, что любой сок в чистом виде сильно нагружает желудочно-кишечный тракт. Соки относятся к так называемым углеводам быстрого действия, которые не рекомендуется потреблять в большом количестве не только диабетикам, а и здоровым людям – они очень перегружают поджелудочную железу. Поэтому предпочтительнее вместо стакана свежевыжатого сока съесть свежий фрукт целиком или в тертом виде - так он лучше усвоится и обеспечит организму больше клетчатки.

  • Ошибка 6. Минимум мяса – оно очень калорийно. Надо покупать диетические мясные продукты.


  Во-первых, не всякое мясо калорийно. Кролик и индейка, например, включены во все известные рекомендации мировых институтов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, при нарушениях обмена веществ, для снижения веса. Во-вторых, понятие «диетические мясные продукты» весьма сомнительно. Что может быть полезного в диетическом паштете или сосисках? Не бывает в природе диетических продуктов, на 100 процентов состоящих из мяса— там всегда будут добавки хотя бы потому, что продукт надо как-то хранить. А как же детские сосиски? Если в них нет крахмала, сои, глутамата натрия и прочих добавок, совсем не полезных, в них все равно есть соль и жиры. Диетологи констатируют, что лучше съесть кусок мяса, причем даже не вареного или запеченного в фольге, а приготовленного на гриле, со специями, чем самые лучшие сосиски.

  • Ошибка 7. Кружки высоко – пьем парное молоко!


  Не отрицая пользы свежего коровьего молока, скажем только, что имеется масса нюансов, требующих осторожности в употреблении этого продукта. Они зависят и от Вашей переносимости молока, и от его жирности, и от стерильности, и от региона, где находится та самая корова и уровня его загрязненности. Конечно, если молоко Вам нравится и усваивается нормально, пейте его на здоровье. Но коль скоро речь идет о здоровом питании с максимальной пользой для организма, стоит подумать о том, чтобы заменить его кисломолочными продуктами, содержащими пробиотики.

  Помните, что далеко не все, что объявлено производителями продуктом здорового питания, диетическим продуктом или снабжено любой другой маркировкой, подтверждающей исключительную его полезность, на самом деле является таковым. Зная простейшие принципы здорового питания, Вы без труда сможете обеспечить себе полноценный и полезный летний рацион, а значит, достигнете цели!

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Могут ли БАД помочь похудеть?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  - консультант [разд. Консультации]

  Прежде, чем глотать целебные добавки для похудения, не мешало бы знать о их свойствах. На некоторые наиболее распространенные вопросы дают ответ консультанты Gazeta. pl –специалисты из европейского центра лечения ожирения у детей и взрослых в Варшаве

  Возможно ли избавиться от жировых отложений с помощью пищевых добавок?

  Некоторые добавки содержат ингредиенты, способствующие более быстрому сжиганию жира. Например, зеленый чай стимулирует послеобеденный термогенез, т. е. количество энергии, затрачиваемой организмом. Жир будет благодаря ему сжигаться быстрее. Недавно на рынке появились продукты, которые содержат кальций. Различные исследования показывают, что кальций является одним из наиболее важных элементов, необходимых для эффективного сжигания жира. Кроме того, кальций препятствует отложению жира и стимулирует его высвобождение из жировых клеток. Но с помощью одних только таблеток не избавиться от излишних жировых отложений.

  Такие препараты должен подбирать врач или можно сделать это самостоятельно?

  Диетические добавки вполне безопасны, и здоровый человек может покупать их самостоятельно, не обращаясь за врачебной консультацией. Однако при выборе добавок необходимо руководствоваться здравым смыслом. Не следует принимать одновременно несколько добавок, которые содержат одинаковые составляющие. Тем не менее, в случае, если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием или если после принятия добавки появились тревожные признаки (например, боль в животе, диарея), необходимо обратиться к врачу. Также необходимо помнить, что похудеть с помощью одного только употребления пищевых добавок невозможно, если вы не измените свой образ жизни.

  Можно ли таким образом избавиться от жировых отложений навсегда?

  Нет, если пациент не изменит своего образа жизни, жировые отложения появятся снова, возможно – даже в тех самых местах, откуда его удаляли. Тем не менее, при соблюдении определенной дисциплины, последовательности и систематичности, пациенты наверняка могут ожидать долгосрочных эффектов.

  Являются ли БАД основой диеты для похудения?

  Основой программы похудения является диета, составленная специалистом, в сочетании с должным уровнем физической активности. Диета, ограничивающая потребление энергии, может сопровождаться чувством голода, . запором, выпадением волос, сухостью кожи и хрупкостью ногтей. Эти симптомы можно устранить с помощью соответствующих добавок. В профессионально разработанных низкокалорийных диетах соблюдается баланс необходимых человеку витаминов и минералов.

  Можно ли разработать диету для похудения самостоятельно?

  Некоторые питательные вещества потребляются в заниженном количестве, и при сильной потере веса, если не изменить диету, может образоваться их дефицит. У людей, которые составляют свою диету самостоятельно, этот дефицит может быть очень значительным. По этой причине, даже если Вы составляете свою диету самостоятельно, следует не забывать про добавки, содержащие необходимые минералы и витамины. Есть также добавки, основной задачей которых является содействие снижению веса.

  Если Вашей целью на это лето является снижение веса, желает Вам быстрого, эффективного и здорового похудения!

  Чтобы лицо выглядело идеальным

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  - консультант [разд. Консультации]

  У вас очень высокий лоб, острый подбородок, длинный нос, широкий рот? Не волнуйтесь! Есть приемы, с помощью которых вы сможете быстро и легко спрятать подобные недостатки. Не каждый из нас имеет идеальное лицо – традиционно идеальной считается овальная его форма. Но если природа Вас такой не наградила, вполне реально создать желаемый зрительный образ. Для моделирования лица понадобится всего лишь большее количество косметики.

  Магия заключается прежде всего в игре света и тени. Приемы макияжа опираются на выделении некоторых частей лица, чтобы они казались ярче других:

  • всё большое кажется более ярким, бесформенным и блестящим.
  • всё маленькое – как обрисованное черным мелом - матовым и темным.


  Основной принцип - уменьшать темное, а светлое увеличивать. Руководствуясь этой схемой, можно справиться с моделированием любого типа лица.

  Из косметики необходимо иметь корректор, бронзовую пудру, румяна. Хорошо также иметь пудру и основу разных оттенков, один из которых соответствует вашему цвету кожи, один светлее и один на два тона темнее. Нужен также яркий корректор, который может быть с зеленоватым оттенком.

  Порядок нанесения слоев: первым всегда будет корректор! Он скрывает недостатки нашей кожи. Далее наносится основа. Некоторые визажисты рекомендуют использовать для этого ватный спонж, тогда как другие советуют наносить основу руками, тогда она будет распределяться более равномерно. Далее дело за пудрой, которую лучше всего наносить большой кистью, и, наконец, румяна.

  Отбеливание - обычно при моделировании лица яркими делают подбородок или лоб, глубоко посаженные глаза, мимические морщинки вокруг глаз, лоб и губы, носогубные складки.

  Затемнение – обычно затемняются части лица, которые слишком широкие: челюсть, лоб, нос, круглые щеки.
  Выделяют четыре основные типа формы лица:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Овальное – эта форма наиболее близка к идеалу. Здесь нет необходимости в приемах, которые скрывают недостатки, достаточно подчеркнуть скулы и нанести румяна в форме полумесяца. Для дополнительного оживления лица можно припудрить кончик носа, лоб и участок между бровями. Будьте осторожны, не переусердствуйте!
  • Прямоугольная / квадратная - лицо кажется широким, как ни посмотри, с горизонтальными линиями лба, щек и подбородка. Необходимо смягчение и округление. После наложения основы следует нанести пудру на внешнюю сторону лба и выступающие части нижней челюсти. Наносим на них пудру по треугольному контуру. Щеки, в свою очередь, подчеркивают горизонтальные полосы. Тень избавит от ощущения тяжеловесности. На подбородок следует нанести корректор и затем пудру. Не стоит наносить темные цвета на участках между скулами и челюстью - эффект будет прямо противоположным.
  • Круглое - кажется плоским и лишенным выражения. На высокие скулы наносим светлую пудру или немного корректора, то же самое – на подбородке. Следующим шагом будет так называемый и нанесение румян чуть ниже скул
  • Треугольная / в форме сердца – лицо очень широкое на уровне висков, сужающееся книзу, зачастую имеется заостренный подбородок. Бронзовую пудру нанести следует в первую очередь на виски. Если есть проблемы с подбородком, также наносим пудру или румяна. Вы можете также нанести тонкие полоски от центра лба, висков, до скулы. Помните, однако, что нельзя наносить тени вверху щек.


  Если у Вас ко всему прочему еще и крупный, широкий нос – наносим тени по бокам носа. Если у Вас длинный нос и выступающий подбородок – наносим на самый кончик носа пудру или основу на 2 тона темнее базовой.

  Как бы Вы не увлекались моделированием лица, всегда помните, что лицо – не плоское полотно художника, на котором рисуют картины, а творение, которое создается, как скульптура.

  Маски домашнего изготовления

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  - консультант [разд. Консультации]

  Несмотря на изобилие в продаже различных косметических средств, маски можно легко приготовить дома. Они натуральные, имеют приятный запах и сразу придают коже здоровый блеск. Итак – рецепты для чистки лица! Питают, увлажняют и очищают.

  Применение масок в действительности занимает немного времени, а результат заметен сразу. Кожа питается и получает необходимые витамины.
  Маска действует как компресс – увлажняет сухую кожу, повышает тонус и улучшает внешний вид уставшей кожи. Кроме того, она питает кожу кислородом. Также с помощью маски можно очистить и осветлить кожу.

  Как это сделать?

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Наложенная на кожу маска смягчает верхний слой кожи, благодаря чему активные вещества, которые имеют увлажняющий и питательный эффект, легче, быстрее и глубже проникают в кожу.

  Не обязательно покупать все маски в магазине.

  У нас есть несколько предложений для вас, как легко и недорого приготовить маски в домашних условиях.

  Необходимые составляющие найдутся прямо у Вас на кухне.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • При проблемах с акне - маска с бананами и авокадо:

  Состав:
  - 1 банан,
  - 1 авокадо,
  - 2,3 капель витамина Е (можно купить в аптеке)
  - 2 столовые ложки натурального йогурта.

  Банан с авокадо смешивается до образования однородной массы. Затем добавляется йогурт и витамин Е, тщательно смешивается. Наносится маска на лицо примерно на 15 минут. Затем маска смывается и наносится увлажняющий крем.

  • Для жирной кожи - маска с морковью:

  Состав:
  - 1 морковь
  - 1 столовая ложка муки

  Морковь натереть на мелкой терке, отжать, чтобы не бежал сок. Добавить муку, немного сока – и маска готова к накладыванию на лицо! Маску следует оставить на 10 - 20 минут, затем смыть водой. Маска также слегка подкрашивает кожу, придавая ей эффект загара. Эту маску не следует применять слишком часто, так как она обладает подсушивающим свойством.

  • Для увлажнения и отбеливания - маска с огурцом:

  Состав:
  Целый огурец (с кожурой) нарезать ломтиками либо натереть на мелкой терке, что усилит ее воздействие. Маску оставить на лице на 10 - 20 минут, затем смыть чистой водой. Эту маску можно использовать также на зоне декольте.

  • Для жирной кожи - тоник для лица и зоны декольте.

  Имеет защитное свойство и сокращает выделение кожного сала.
  Состав:
  - натуральная сметана,
  - лимон,
  - пчелиный мед.

  Налить полстакана сметаны, добавить 1 столовую ложку лимонного сока, затем добавить 1 чайную ложку меда и тщательно перемешать. Нанести на лицо с помощью ватного тампона, оставить на 10 минут, после чего смыть чистой водой.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Маска из папайи.

  Папайя является одним из самых лучших натуральных скрабов для тела. Она содержит мощный фермент папаин, который растворяет масла и удаляет отмершие клетки кожи.

  Состав:
  - 1 небольшой фрукт папайи

  Сначала нужно вырезать мякоть плода, затем удалить все семена, нарезать мякоть на мелкие кусочки и бросить в миксер, смешать до получения однородной суспензии.

  Полученной таким образом массы хватит на несколько процедур, хранить ее следует в холодильнике.

  Для одной процедуры необходима 1 чайная ложка массы, которая равномерно наносится на лицо и оставляется примерно на 15 минут. Время нанесения зависит от чувствительности кожи. Для более чувствительной кожи достаточно более короткого нанесения. Маска работает как скраб для лица и зоны декольте.

  • Маска-скраб из сахара

  Состав:
  - 1 столовая ложка сахара,
  - 1 столовую ложку горячей воды.

  Высыпать сахар на блюдо и залить горячей водой. Перемешать, пока сахар полностью не растворится. Наносить на лицо с помощью ватного тампона легкими массирующими движениями. Если маска быстро высыхает, можно добавить воды либо делать пилинг частями (лоб, щеки и т. д.) Обратите внимание, что при этом нужно избегать области вокруг глаз. Оставьте маску на 2 - 3 минуты, затем смойте теплой водой. В конце покрасневшее лицо омойте холодной водой, чтобы поры закрылись. Когда лицо высохнет, нанесите крем.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Эта маска обладает очищающим свойством и разглаживает кожу. Она очень простая, но, тем не менее, эффективная. Подходит практически для всех типов кожи. Однако, если у Вас кожа особенно чувствительна, проследите, как она реагирует на маску. Возможно, следует отменить массаж пальцами, а вместо этого просто протереть кожу ватным тампоном, смоченным в жидкости с сахаром, оставить на 2 минуты и смыть теплой водой. Не следует повторять эту маску чаще, чем 1 раз в 3-4 дня.

  • Маска при черных точках на коже

  Состав:
  - 1 / 4 стакана горячей воды
  - Соль (1 чайная ложка)
  - 3 капли йода.

  Смешайте все ингредиенты. Подождите, пока жидкость остынет, чтобы не обжечь лицо. Во-первых, возьмите полотенце и намочите его в горячей воде (но так, чтобы с него не текла вода) оно не должно ни быть горячим, ни смачивать лицо. Оставьте полотенце на лице на 2 минуты. Затем тампоном, смоченным в приготовленном растворе, тщательно промойте участки лица, на которых есть черные точки. После этого их легко удалить, не раздражая кожу. В конце протереть лицо антисептическим тоником.

  • Тоник с дезинфицирующим свойством

  Состав:
  - Горсть зеленой хвои сосны,
  - Вода минеральная.

  Минеральную воду вскипятить вместе с хвоей. После охлаждения налить в бутылку. Получившаяся жидкость будет служить Вам в качестве тонизирующего средства. Просто наливайте немного на тампон и протирайте лицо.

  Внимание! Прежде, чем применять какую-либо маску, убедитесь, что у Вас нет аллергии на какой-либо из ее компонентов!
  желает Вам приятных косметических процедур!

  Голливудская диета - безболезненный удар по лишним килограммам*

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  *Результат не гарантирован и является индивидуальным, так как зависит от многих факторов.

  - консультант [разд. Консультации]

  Диета из пяти факторов завоевывает всё большую популярность не только среди мировых знаменитостей, так как представляет собой «золотую середину» между необходимостью строго соблюдать определенные правила и желанием получить от еды удовольствия.

  Автор «ударной» идеи – Харли Пастернак, фитнес-тренер, который составил диету, подходящую вечно занятым знаменитостям, которые всегда вынуждены выглядеть на высоте и просто обязаны иметь стройную фигуру, но не имеет времени или мотивации для прохождения ограничительных диет и длительного приготовления пищи Среди его клиентов такие знаменитости, как Холи Берри, Орландо Блум, Натали Портман или Мэнди Мур. Благодаря книге под названием «Диета 5-ти факторов» Пастернак снискал огромную популярность и звание эксперта в области диетологии. В этой роли он появлялся в культовых программах американского телевидения, таких как Шоу Опры Уинфри или Шоу Тира Банкса.

  В чем же феномен?

  Ключевые положения Диеты 5-ти факторов опираются на употребление пищи 5-ть раз в день, включая пять основных составляющих: высокое содержание белка, сложные углеводы, клетчатку, «хорошие» жиры и несладкие напитки. Примером продуктового состава согласно этому принципу может быть порция жареного цыпленка, смесь овощей с небольшим количеством оливкового масла, полчашки чечевицы и стакан газированной воды.

  В качестве основного критерия комбинирования продуктов автор диеты предлагает гликемический индекс (который делит продукты по влиянию на изменение уровня сахара в крови). Говоря простыми словами, употребление блюд с низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки является эффективным способом предотвращения нападения так называемого «волчьего голода», путем поддержания стабильного уровня сахара в крови. В соответствии с этими рекомендациями, нужно выбирать белое мясо вместо красного и избегать употребления таких продуктов, как виноград или арбуз, которые имеют высокий гликемический индекс. Что важно, Пастернак предлагает более 100 рецептов блюд, приготовление которых легко и занимает не более 5-ти минут.

  Диета, предложенная Х. Пастернаком базируется на питании с использованием соответствующих компонентов, а не голодании (что является недостатком многих диет). Кроме того, автор утверждает, что 50 % успеха его диеты составляет регулярное выполнение упражнений. Рекомендуется набор из 5-ти упражнений, которые должны выполняться 5-ть раз в неделю и каждое из них должно длиться 5 минут.

  План пяти недель
   

  • 5 недель – длительность диеты. Через пять недель лишние килограммы исчезнут.
  • 5 приемов пищи в день. Меню, распределенное на 5-ть приемов, гарантирует отсутствие чувства голода, тем самым избавляя от риска приступов обжорства.
  • 5-ть составляющих блюд. Блюда должны базироваться на упомянутых 5-ти основных компонентах : высоком содержаним белка, сложных углеводах, клетчатке, «хороших» жирах и несладких напитках.
  • 25-минутные тренировки. Пастернак считает, что частые, короткие тренировки гораздо более эффективны, чем долгие часы в тренажерном зале время от времени.
  • 5 дней вседозволенности за период 5-ти недель. Пять дней за всю диету можно посвятить поглощению лакомств ради вкусовых удовольствий. В эти дни можно есть все, что захочется. Это интересное решение в плане

  Пастернака должно предотвращать ощущение, что диета является лишением свободы и постоянной борьбой с искушением. Это хороший подход, поскольку известно, что чем больше себе в чем-то отказываешь, тем больше этого хочется. При этом именно голливудская диета позволяет быстро похудеть при соблюдении относительно несложных ограничений. Не в этом ли ключ к ее возросшейв последнее время популярности?

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Эта коварная аллергия (Часть 1)

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Статья из спецраздела: Аллергия

  Как часто в последнее время можно слышать в метро, в маршрутке, на улице : «А чего глаза слезятся, приболел? Вон и чихаешь ты, смотрю». «Да нет, Ривычно отмахивается собеседник, Вон видишь же, тополь вовсю цветет, так у меня на него всегда такая реакция отцветет, буду как огурчик!». В последние годы ряды аллергиков, действительно, стремительно пополнились. Так ли уж безобидна чувствительность к различного рода аллергенам – тополиному пуху, пыльце растений и пр.? И не пренебрегаем ли мы своим здоровьем, относясь к ней легкомысленно?

  эта коварная аллергия (часть 1) - изображение №1По данным различных источников, в среднем каждый третий-четвертый житель Восточной Европы является аллергиком. У кого-то чувствительность к аллергенам проявляется аллергическим ринитом, у кого-то конъюктивитом, у кого-то – пищевой или лекарственной аллергией. Откуда берется такая повышенная чувствительность и как от нее избавиться?

  Аллергию фактически – наша плата за…обеспечение иммунного ответа нашим собственным организмом! Всем известно, что иммунитет – это способность организма противостоять чужеродным агентам, бактериям, вирусам и другим вредоносным веществам и созданиям, которые его атакуют. Но иногда выходит так, что иммунная система дает отпор и другим «воображаемым противникам», которые на самом-то деле для организма вреда не представляют. Ими могут быть пыльца, пух, орехи и даже отдельные компоненты лекарственного средства! Бурная реакция иммунной системы на такого «врага» немедленно вызывает выброс в кровь вещества, называемого гистамином. Гистамин – главный «ответственный» за воспаление, всегда сопутствующее реакциям такого рода.

  Выделяющийся гистамин «открывает» раннюю стадию воспаления в бронхах, верхних дыхательных путях, носу, желудочно-кишечном тракте, конъюктиве глаза. Это локальный процесс, последствия которого, однако, сказываются на всем организме. Неадекватная реакция иммунной системы в тяжелых случаях ( анафилактический шок, отек Квинке) может привести даже к гибели больного. К счастью, такие случаи бывают редко, и если быть внимательным к своему состоянию, зная, что являешься аллергиком, их можно постараться избежать. Кто такой аллергик? Любой человек, у которого хотя бы раз в жизни была выявлена чувствительность к определенному веществу, проявляющаяся в специфической реакции иммунной системы ( отеки, сыпь, резь и жжение в глазах, насморк, першение в горле, удушье), является аллергиком, потому что потенциально предрасположен к повторному возникновению аллергии на то же самое вещество, а также и некоторые другие вещества ( существует понятие так называемой перекрестной аллергии). Вещество, вызвавшее такую реакцию, называется аллергеном, а аллергия – это и есть специфическая реакция организма на определенный аллерген.

  эта коварная аллергия (часть 1) - изображение №2Как только аллерген попадает в наш организм, иммунная система обрушивается на него. Запускается так называемая иммунная реакция 1 типа, которая характеризуется активацией так называемых тучных клеток, базофилов, лейкоцитов –специфических клеток, отвечающих за иммунный ответ и мигрирующих в место воспаления. Одни «подхватывают» аллерген, другие вырабатывают специфические белки –антитела против аллергена ( иммуноглобулины Е), которые, соединяясь с частичками аллергена, « блокируют» его, третьи усиленно выбрасывают в кровь гистамин, вызывающий воспаление( и не только гистамин, но и другие так называемые медиаторы воспаления – лейкотриены и цитокины). Именно эти самые медиаторы воспаления провоцируют типичные для аллергии проявления.

  Так заканчивается первая стадия иммунной реакции. Обычно она начинается через несколько минут, реже –часа – после контакта с аллергеном. После того, как острый период прошел, Вы отчихались на славу, натерли слезящиеся глаза, ругая почем свет тот самый тополь, медуницу или ромашку, или ежесекундные приступы кашля миновали, начинается вторая стадия. Медики называют ее стадией замедленной гиперчувствительности. Когда все участники процесса, то бишь вышеперечисленные клетки иммунной системы, собрались в очаге воспаления, место проникновения аллергена в ткань постепенно начинает замещаться соединительной тканью. И не надо легкомысленно полагать, что все самое страшное уже позади. Примерно у половины аллергиков после острой мгновенной реакции симптомы начинают не смягчаться, а постепенно нарастать. Тем более, что мы живем в таком климатическом регионе, где примерно с апреля по октябрь мы подвержены воздействию разных растительных аллергенов – травы и деревья, произрастающие у нас, цветут последовательно. Очень часто один аллерген усиливает действие другого, или, при наличии чувствительности к одному аллергену, можно с высокой вероятностью предположить и чувствительность к другому ( снова-таки перекрестная аллергия). Поэтому риск развития тяжелых аллергических реакций все равно остается умеренно высоким.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  эта коварная аллергия (часть 1) - изображение №3Статистика показывает, что Число аллергиков неуклонно растет - за сто лет примерно на 15-20%. Почему? Разные ученые отвечают на этот вопрос по-разному. Интересно, что число случаев аллергии намного ниже в бедных регионах, а в экономически развитых, наоборот, наблюдается всплеск заболеваемости. Видимо, потому, что в последних человек гораздо меньше времени проводит на природе, в контакте с миллионами потенциальных аллергенов, которые наш организм «привык» воспринимать раньше и которые теперь, в ходе эволюции, воспринимает как нечто новое, как потенциального врага. Но это объясняет только аллергию на растительные субстанции - что же сказать о других видах аллергии?

  Существует так называемая гипотеза гигиены, Которая говорит о том, что наша иммунная система устроена так, что все свои неиспользованные резервы «бросает на борьбу» с агентами, которые на самом деле никакого вреда для организма не представляют. Т. е., истратив свой потенциал в борьбе с действительно вредоносными субстанциями, остаток сил она «растрачивает» на остальные антигены. Учитывая, что сейчас мы подвержены воздействию гораздо меньшего числа инфекций, а «остальных» точек для приложения нерастраченного в борьбе с ограниченным числом инфекционных агентов потенциала иммунной системы предостаточно – консерванты, новые виды продуктов, некоторые составляющие лекарств и пр. – она на них успешно обрушивается.

  Существует также генетическая предрасположенность к аллергии : наукой доказано, что дети, у которых ни отец, ни мать не являются аллергиками, очень редко страдают аллергией (если 10-20% можно назвать сравнительно редким числом случаев)Но если или мать или отец являются аллергиками, вероятность развития аллергии у ребенка составляет уже 40%, а если оба – 60%. Интересно, что чаще аллергию дети наследуют по женской линии.

  Татьяна Вильчинская

  Больше об аллергических состояниях читайте в спецразделе АЛЛЕРГИЯ

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Гигиена начинающего йога

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  В наш век технического прогресса человек лучше знает устройство автомобиля, чем собственный организм.

  Многим известно, что карбюратор для профилактики время от времени необходимо промывать, очищая его от грязи и наслоений. Сколько лет работает карбюратор? Пять, десять? А сколько лет вам?

  Предлагаю подумать о профилактике... собственного организма.

  НЕТИ КРИЙЯ (Промывание носа)

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Хатха-йога предлагает несколько способов промывания носа. Рассмотрим самый простой и самый приемлемый.

  Наполним стакан теплой водой, добавим две чайной ложки соли. Для удобства воду можно налить в небольшой сосуд с широким горлом, лучше всего в пиалу.

  Необходимо набрать воду носом из пиалы и выпустить ее через рот. Если у кого-то это получится не сразу, не расстраивайтесь. Могут возникнуть определенные трудности, поэтому поначалу втягивайте воду носом и выпускайте ее также через нос. И так до тех пор, пока процедура не станет для вас привычной. Вскоре дышать вам станет намного легче.

  Дышать необходимо носом, и только носом — таково одно из важнейших правил хатха-йоги. Следовательно, полости носа должны быть чистыми.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Существует еще несколько вариантов промывания носа. Можно втягивать воду левой ноздрей, а выпускать ее через правую. Или набирать воду ртом и выпускать ее через нос. Промыв носовые пазухи и проходы, их следует полностью освободить от оставшейся воды. Для этого руки нужно завести за спину и сцепить (при этом женщины правой рукой обхватывают запястье левой руки, а мужчины — наоборот). Затем наклонитесь над ванной или тазом, как можно ниже опуская голову, и ждите, пока оставшаяся вода не начнет выливаться из ноздрей. Не меняя положения, поверните голову влево: из ноздрей вытечет еще немного воды. Потом поверните голову вправо — вновь выльется немного воды. Во время эпидемий гриппа промывать нос необходимо до 3 раз в день.

  Как только вы почувствуете, что носоглотка ваша очистилась, можно прибегать к этому лишь 2—3 раза в месяц.

  В некоторых публикациях эта процедура называется «Питье воды носом». Но глотать воду все же не следует, бациллы желательно выплевывать.

  Прежде чем начать занятия хатха-йогой, следует освободить кишечник и мочевой пузырь. Если вас мучают запоры, прочтите, как от них избавиться

  Через 20—30 минут после занятия рекомендуется принять ванну. Вода не должна быть горячей (примерно 36°).

  Как уже говорилось, заниматься лучше всего на пустой желудок. Если вам это трудно, перед занятием можно выпить чашку слабого чая, молока или стакан воды.

  С вечера (чтобы к утру отстоялась) поставьте у изголовья стакан с некипяченой холодной водой, которую утром желательно выпить медленно, маленькими глотками. Не допивайте воду до конца. Пейте со вкусом, получая удовольствие. Вода должна как бы обволакивать ротовую полость, а вы старайтесь при этом «вытягивать» из нее все витамины.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  В самом начале обучения упражнения, как правило, выполняют с открытыми глазами, чтобы постоянно контролировать себя.

  С закрытыми глазами асаны выполнять труднее, особенно те, в которых необходимо сохранять равновесие. Более легкие упражнения можно сразу делать с закрытыми глазами. Четких рекомендаций здесь нет — все зависит от индивидуальных качеств.

  Лах Ман Чун Г. Е

  Начальный цикл упражнений йоги

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Вы проснулись, у вас прекрасное настроение и нет никаких проблем. Я понимаю, что такое бывает очень редко. Но забудьте о заботах хотя бы на один час, а со временем, если вы не оставите занятий, то научитесь справляться со всеми горестями, бедами, недугами. «Тьма, рассеется, все кривое выпрямится».

  Итак, вы проснулись, сладко зевнули, потянулись, получая от этого удовольствие. Весь первый комплекс упражнений выполняется в постели. Пальцам ног и стопам, как и всем остальным частям тела, необходима гимнастика.

 • И. п. (исходное положение) — лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль туловища. Раздвиньте пальцы ног как можно шире и держите их некоторое время в таком положении. Возвратитесь в и. п. Повторите 3—4 раза. В конце пошевелите пальцами ног.
 • И. п. — то же. Вращательные движения стопами. Это своеобразная разминка сделает мышцы более эластичными, а суставы — более подвижными. Кроме того, она подготовит вас к более сложным упражнениям. Вращать стопы следует: правую — по часовой, левую — против часовой стрелки; затем правую — против часовой, левую — по часовой стрелке. Переходим к вытяжению стоп.
 • И. п. — то же. Носок правой ноги вытянуть от себя держать напряженным несколько секунд, затем, расслабляя мышцы, вернуть его в и. п. То же носком левой ноги. Повторить правой и левой ногой 4—6 раз.
 • И. п. — то же. Носок правой ноги вытянуть от себя, одновременно носок левой ноги притянуть к себе. Такие движения называются противоходом. Повторить 4—6 раз. В конце расслабить стопы, а затем все туловище.
 • И. п. — то же. Вытянуть вперед одновременно носки обеих ног, после небольшой задержки (несколько секунд) притянуть их с усилием к себе. Выполнять без рывков и резких движений. Упражнения для мышц шеи.
 • Медленно, без рывков сесть на кровати, запрокинуть голову назад как можно дальше (ни в коем случае не допуская боли или дискомфорта). Затем наклонить голову вперед, стремясь коснуться подбородком шейной ямки.
 • Отдохнув после первого упражнения, попытайтесь коснуться левым ухом левого плеча. Если это не удается, остановитесь в той точке, которой достигли и поднимите плечо к уху.
 • То же вправо. Повторить 3—4 раза. Переходим в положение стоя. Это уже новый комплекс упражнений (II).

 • И. п. — стоя, руки вдоль туловища. Два медленных вдоха и выдоха. Затем соединить стопы и колени, ноги слегка согнуть. Положить ладони на колени и вращать коленями по 6—8 раз в каждую сторону.
 • И. п. — стоя, ноги вместе, глаза закрыты. Вращения пластмассового обруча на бедрах. (Почему пластмассового? У начинающих обруч часто падает, а в доме, возможно, кто-то еще спит).
 • А теперь внимание! Сейчас вам предстоит принять асану (статическую позу), сделать упражнение йогов.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Асаны — не просто гимнастика, они требуют концентрации внимания на различных частях тела. Кроме работающей группы мышц, тело в асане максимально расслаблено. Вся система в целом предусматривает воздействие на каждый мускул, орган, нерв или железу. Поскольку воздействие это значительно (несмотря на статичность), разучивать асаны необходимо под руководством опытного специалиста, желательно после консультации врача.

  При всем этом надо помнить, что тело для йога — лишь инструмент. Его надо содержать в порядке, но ни в коем случае не допускать культа тела. Йоги придают большое значение названиям асан.

  Обычно их берут из мира растений и животных, иногда из эпоса (имена мудрецов и героев). Пребывая в асане йог осознает свою общность со всем миром.

  Итак, следующее упражнение:

 • И. п. — Тадасана. Прыжком расставить ноги, руки в стороны. Медленный выдох — одновременно наклониться влево. Левая рука опускается к левой ноге и скользит по ней, правая выпрямлена над головой. Задержаться в таком положении 1—2 секунды (дыхание свободное), затем вернуться в и. п. На медленном выдохе то же вправо. Вы выполнили Конасану
 • Это упражнение обычно вызывает веселый смех. Заранее настройтесь на улыбку.
 • Вот как предлагает выполнять его известный преподаватель йоги А. Н. Зубков.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Встать спиной к стене так, чтобы касаться ее пятками икрами, ягодицами, лопатками и затылком. Ладони тыльчной стороной также касаются стены. Затем шагнуть вперед и, сохраняя такое положение тела, походить по комнате. Непривычно? Придется привыкать. Йогам необходима хорошая осанка. Походив по комнате, вновь медленно прислонитесь к стене. Повторять несколько раз в день. Их необходимо повторять до тех пор, пока вы не почувствуете, что выполнение доведено до автоматизма и не вызывает никаких неприятных ощущений. Возможно, вам для этого понадобится неделя, две, а может, и месяц. После одного-двух утренних занятий заметьте время, необходимое для выполнения упражнений первого цикла. Чем тщательнее вы проведете начальный цикл, тем легче перейдете к следующим.
  • Дополнительные упражнения начального цикла. Техника выполнения


  Лах Ман Чун Г. Е.

  Эта замечательная йога, или Взгляд в себя

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Большинство людей предпочитают тратить усилия не на то, чтобы сохранить здоровье, а на приобретение «чудодейственных» медикаментов. Однако болезни никогда не оставляют тех, кто при малейшем недомогании ждет помощи от лекарств.

  Вред, наносимый организму употреблением большого количества всевозможных препаратов, заставил многих обратиться к народной медицине. Наблюдая за живой природой, можно сделать для себя ценные открытия.

  Больная собака и кошка осязательно соблюдают однодневный пост, вообще не прикасаясь к пище. Корова при лихорадке никогда не выйдет на луг, а ляжет возле воды и будет много пить. И так день или два, пока пост и обильное питье не излечат ее.

  Подобные наблюдения, собранные и систематизированные, вместе с народной медициной, водными процедурами и другими естественными средствами оздоровления способствовали появлению природной терапии.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Так возникли водотерапия, лечение с помощью дозированных солнечных ванн, разумного голодания, натуропатия и т. п.

  Природная и лекарственная терапия шагали бок о бок, но побеждала, как правило, последняя.

  Йоготерапия — один из самых совершенных методов естественного лечения, поскольку йога лечит не болезнь, а человека, одновременно выступая как профилактическое средство. Медикаментозное лечение (это известно уже многим) порой лишь заглушает болезнь, но его побочные действия могут вызвать новые болезни.

  Упражнения хатха-йоги (асаны) вместе с разумной диетой и здоровым образом жизни укрепят ваш иммунитет, сохранят молодость. Познав хатха-йогу, вы познаете гармонию собственного тела, взойдете на первую ступень лестницы, ведущей к общей гармонии тела, разума и духа.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Для того чтобы исключить возможность травм, избежать элементарных ошибок, облегчить освоение упражнений, заниматься следует под руководством опытного тренера в группе (особенно вначале). Самостоятельные занятия лучше всего проводить на свежем воздухе: в лесу, на лугу, на стадионе, на берегу реки, озера или любого другого водоема. Если нет такой возможности, то там, где много чистого воздуха, нет поблизости автомагистрали. Можно заниматься и дома, но предварительно хорошо проветрив помещение.

  В Индии йоги приступают к упражнениям на рассвете либо на закате, когда день встречается с ночью. В это время обычно организм человека находится в покое и протекающие в нем токи максимально уравновешенны. Общее состояние в этот момент напоминает положение маятника, когда он находится в одной из крайних точек — он уже прошел пик подъема, но еще не начал спуск.

  Дополнять занятия хатха-йогой необходимо прогулками и подвижными играми.

  Теперь о возрастных ограничениях.

  • В 7—10 лет можно осваивать элементы дыхательной гимнастики (исключив из нее задержки дыхания), позы равновесия и «Позу лотоса» (все фазы).
  • В 10—17 лет в занятия включаются глубокое йоговское дыхание, позы равновесия, «Поза лотоса», легкие упражнения для развития суставов.
  • В 17—50 лет — все упражнения хатха-йоги.
  • В 50—60 лет занятия строятся в зависимости от состояния здоровья, но статичные упражнения можно выполнять все без исключения.
  • В 60 лет и старше занятия проводятся только в присутствии опытного инструктора и только с разрешения врача.

  Никогда не занимайтесь:

  • На полный желудок, под ярким солнцем, после солнечных ванн, длительного пребывания на солнце вообще, через силу или в состоянии стресса, непосредственно перед едой, в накуренном помещении, на кухне, непосредственно перед сном.
  • Никогда не занимайтесь йогой больше часа подряд.
  • Занятия желательно начинать и заканчивать в одно и то же время.

  Помните! Заниматься необходимо на пустой желудок: за 30—40 минут до еды или через 2,5—3 часа после еды.

  Идеальная спортивная форма для занятий хатха-йогой — купальный костюм для женщин и спортивные трусы (или плавки) для мужчин. Для занятий вне дома, в людных местах или в спортивном зале, а также в прохладное время года приобретите тонкий хлопчатобумажный спортивный костюм, лучше светлых тонов.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  В теплое время года советую заниматься только босиком: это благотворно влияет на нервную систему, укрепляет мышцы, образующие свод стопы. На полу в квартире или спортзале удобно заниматься в мягких тапочках или в толстых шерстяных носках.

  Рекомендации, которые следует запомнить и стараться выполнять:

 • Прежде чем приступить к занятиям, каждый должен внимательно изучить свое тело. Но не так, как на школьном уроке анатомии, — лишь бы двойку не поставили. Экзамен по анатомии необходимо сдавать на «отлично», так как оценку вашему здоровью поставит уже сама жизнь. Встаньте перед зеркалом и внимательно осмотрите себя с головы до ног, отмечая малейшие особенности тела. Затем подвигайтесь, напрягите и расслабьте все мышцы рук и ног, согнитесь в позвоночнике, поверните голову налево и направо, опустите вниз и поднимите вверх. Уже после этого возьмите учебник по анатомии и изучите внутреннее строение вашего организма. В дальнейшем, через несколько лет занятий, у вас появится возможность ощущать свои внутренние органы и воздействовать на них сознанием.
 • Между упражнениями всегда, даже если вам кажется, что вы не устали, необходимы короткий отдых и расслабление, которые ускорят процесс восстановления.
 • Если вы начали заниматься хатха-йогой, то должны это делать постоянно и терпеливо день за днем, год за годом.
 • Лах Ман Чун Г. Е.

  10 советов по уходу за кожей летом

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Вильчинская Татьяна

  солнцеЛетом, как никогда, наша кожа нуждается в особом внимании и достойном уходе. Жара за окном, интенсивное ультрафиолетовое излучение, воздействие соленой морской воды или перепады давления и температур высоко в горах (отпуска все-таки), – все это идет ей не на пользу. Поэтому многие из нас, возвращаясь из отпусков, читают немой ужас в глазах косметолога («И что теперь с этим делать?”). Обветренная и шелушащаяся кожа, ожоги, аллергические реакции, пигментные пятна – вот далеко не полный перечень проблем, с которыми можно столкнуться по окончании летнего сезона, если пренебрегать советами по уходу за кожей летом.

  А советы эти на самом деле просты:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • До наступления глубокой осени Забудь о микродермаабразии, Пилингах и отбеливаниях. Процедуры, связанные с инвазией в кожный покров, летом делать не только не рекомендовано, но и небезопасно : рискуешь получить глубокий солнечный ожог.
  • Поверхностные пилинги лучше проводить по возвращении из отпуска. После проведения даже неглубоких пилингов летом нельзя загорать в течение как минимум трех недель после окончания последней процедуры. При этом обязательно ежедневно наносить на лицо солнцезащитный крем с высоким фактором защиты.
  • Позаботься о постоянном увлажнении кожи. После очищения и тонизирования кожи наноси легкие увлажняющие кремы, которые быстро насыщают кожу. Даже при жирной коже летом необходимо интенсивное увлажнение – средствами, которые увлажняют кожу, но не забивают пор. Пересушивание жирной кожи на солнце может привести к декомпенсации: кожа станет еще более жирной.
  • Исключи тоники со спиртом – они также пересушивают кожу. Если не можешь пользоваться другими тониками, используй после очищения просто термальную воду в спреях. Термальную воду для увлажнения кожи лица летом рекомендуется использовать постоянно.
  • Приучи себя ежедневно выпивать 8 стаканов минеральной воды без газа. Внимание: речь идет не об очищенной воде, которая доставляется в бутылях в дом или офис, а именно о воде минеральной. Она обеспечит как увлажнение кожи «изнутри»,так и набор микроэлементов, необходимый организму для поддержания ее в идеальном состоянии.
  • Утром выпивай травяной чай по своему вкусу. Травяные чаи благотворно влияют на обмен веществ, улучшая тем самым и внешний вид кожи. Правда, следует помнить, что эффект от них, как и от любого метода фитотерапии, наступает не сразу и только при регулярном применении. Если ты не любишь травяные чаи или страдаешь аллергией, попробуй с утра натощак просто пить теплую воду с медом ( 1 ч. л. меда на стакан теплой воды) – мед также улучшает состояние кожи. Если, конечно, у тебя нет аллергии и на мед…
  • Включи в рацион продукты, богатые витаминами А, С и Е.Эти витамины являются природными антиоксидантами, которые обеспечивают молодость кожи. Поэтому регулярно употребляй в пищу оливковое и подсолнечное масло, яйца, чернику, морковь, маслины, миндаль, капусту, черную смородину, любые зеленые овощи. Старайся по возможность не подвергать их тепловой обработке или подвергать обработке щадящей ( например, слегка припускать в пароварке, запекать в фольге) – так они сохраняют большее количество необходимых коже витаминов.
  • Брось курить! Доказано, что курение способствует ускоренному старению кожи и появлению морщин. Коже вредит как активное, так и пассивное курение, поэтому старайся проводить как можно меньше времени в помещениях, где накурено. Лето – очень благоприятное время покончить с пагубной привычкой, помня, что коже полезен чистый воздух, а не табачный дым.
  • Употребляй алкоголь только в умеренном количестве и не более 3 раз в неделю! Обильные возлияния пагубно влияют на состояние кожи, пересушивая ее.
  • В летний период не принимай горячие ванны и не сиди в ванне подолгу. Опять же с одной целью – не пересушить кожу. Особенно обрати внимание на то, чтобы средства для принятия ванн или гели для душа имели нейтральный PH.


  желает Вам, чтобы по возвращении из летнего отпуска Ваша кожа выглядела еще более ослепительно, чем раньше!

  Прогноз лечения при раке желудка: основные факторы

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  по материалам ВОЗ

  • Основным методом лечения рака желудка является хирургическое лечение. Благодаря ему, в зависимости от стадии заболевания, отдаленная выживаемость пациентов в целом улучшается на 10-25%,а число рецидивов снижается в 2-3 раза.
  • Прогноз заболевания в значительной мере зависит от его стадии. При I стадии заболевания пятилетняя выживаемость пациентов составляет 55-70%,а при IV – 0 - 4%. Опыт в Японии, где благодаря массовому скринингу рак желудка диагностируется часто на стадии 0, указывает, что пятилетняя выживаемость составляет более 90% для пациентов, которые перенесли хирургическое вмешательство в рекомендованном объеме на этой стадии.
  • При локализованном раке ранних стадий ( когда опухоль не проросла за пределы слизистой оболочки желудка), до 50% пациентов могут быть излечены хирургическим путем. Но даже при локализованном раке, 5-летняя выживаемость больных раком желудка в целом составляет только 10% - 15%.Это связано с поздней диагностикой заболевания.
  • Существует группа болезней, на фоне которых может возникнуть рак желудка, выделенных в отдельную группу в 1998 г Национальным Раковым конгрессом в Японии, стране, занимающей 1 место в мире по заболеваемости раком желудка. К ним относятся:
  • пернициозные анемии (рак желудка развивается в 0,5—12,3%);
  • хроническая язва желудка ( 1—3%);
  • гиперпластические полипы (1—2%)
  • аденоматозные полипы: плоская аденома ( 6—21%), папилломавирусная аденома –( 20-75%);
  • болезнь Менетрие (5-10%)
  • резекция желудка (в 0,4-7,8% случаев возникает рак культи желудка)
  • хронический атрофический гастрит (0-13%)
  • Успешность лечения рака желудка во многом зависит и от места расположения опухоли. Наиболее неблагоприятными считаются опухоли дна желудка, диффузный рак желудка. Опухоль локализуется в антральном или пилорическом отделах желудка в 60-65% случаев; в теле желудка - в 10%; кардии — в 10—15%; большой кривизне желудка — в 5—6%; на дне желудка — в 5% случаев.

  Китайские лекарственные средства растительного происхождения, индуцирующие ремиссию, при терминальных стадиях рака желудка

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Отдел гастроэнтерологии,
  больница Хуакси,
  университет провинции Сычуань,
  Чэнду, Китай, 610041.

  ИСТОРИЯ ВОПРОСА: Рак желудка трудно вылечить, когда он прогрессирует на терминальных стадиях. И хотя при использовании некоторых видов химиотерапии или биотерапии удалось добиться прогресса в ремиссии этого заболевания, смертность остается высокой. Различные китайские лечебные травы были использованы для лечения рака желудка.

  ЦЕЛЬ: Оценить эффективность китайских лекарственных средств растительного происхождения в короткий срок ремиссии ранних или поздних стадий рака желудка.

  КРИТЕРИИ ВЫБОРА: Все рандомизированные клинические испытания китайских средств растительного происхождения для ранних или поздних стадий рака желудка.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ: Два автора независимо извлекали данные, которые были проанализированы с помощью ПО RevMan 5,0. Оценивался относительный риск для дихотомических данных. Для непрерывных данных рассчитывалась средневзвешенная разница.

  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: В 55 исследованиях 5261 больных с подтвержденным диагнозом рака желудка последних стадий, получали терапию китайскими травами параллельно с химиотерапией по сравнению с лечением одной только химиотерапией (41 исследование). Кроме четырех исследований Huachansu, мы не смогли объединить результаты, потому что сходные результаты наблюдались не более чем в двух случаях. Терапия китайскими травами в сочетании с химиотерапией или без нее в 51 исследовании показали статистически значимые различия по уменьшению смертности в шести случаях, по улучшению самочувствия в 13 случаях, по уровню ремиссии в 10 случаях. Лечение было прекращено в 3 случаях, лейкопения наблюдалась в одном случае, рвота/тошнота в одном случае. Объединенные результаты четырех испытаний Huachansu показали статистически значимые различия по купированию лейкопении, но никаких значимых различий, связанных с побочными эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта или краткосрочной ремиссией.

  ВЫВОДЫ АВТОРОВ: Данный обзор не представил доказательств, касающихся эффективности китайских средств растительного происхождения в улучшении уровня ремиссии, уменьшении токсичных и побочных эффектов, вызванных химиотерапией или сокращении показателей смертности. Ограниченные данные показывают, что китайские травы при использовании совместно с химиотерапией купируют лейкопению, вызванную химиотерапией, но не улучшают показатели краткосрочной ремиссии. Для того чтобы с уверенностью можно было говорить о значении китайских средств растительного происхождения при лечении рака желудка на поздних стадиях, требуется проведение клинических исследований с более тщательно спланированным дизайном.

  Адъювантная химиотерапия в комбинации с лучевой терапией при аденокарциноме желудка: опыт одного онкологического института

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Aftimos PG, Nasr EA, Nasr DI,
  Noun RJ, Nasr FL, Ghosn MG,
  El Helou JA, Chahine GY.


  Исследования показали, что хирургическое вмешательство само по себе менее эффективно в лечении рака желудка на ранних стадиях и вероятность излечения составляет 40%. Роль адъювантной терапии была определена, когда три крупных рандомизированных контролируемых исследования показали, что выживаемость с адъювантной терапией выше, чем после одного только хирургического вмешательства. Комбинация химиотерапии с лучевой терапией подверглась критике за высокую токсичность. Группа из 24 пациентов, которым установили диагноз в период между 2001 и 2007 годами, проходили лечение адъювантной химиорадиацией. 18 пациентов проходили классический режим МакДональда 4500 cGy of XRT и химиотерапию с 5-флюроурацилом (5FU) и лейковорином, в то время как химиотерапия состояла из 5FU/цисплатина для 6 пациентов. Эта группа состояла из пациентов без метастаз, 17 женщин и 7 мужчин со средним возрастом 62,5 лет.

  23 пациента(96%) первоначально имели ответ на лечение 0 или 1. Полный курс лучевой терапии (4500 cGy) прошли 22 пациента (91.7%). Только 7 пациентов (36.8%) полностью прошли весь запланированный курс химиотерапии. Было зафиксировано 2 местных рецидива (10%), 2 региональных рецидива (10%) и 2 удаленных рецидива (10%. Время до прогрессии заболевания не было достигнуто. 9 пациентов (37.5%) умерли при последующем наблюдении при средней общей выживаемости 75 месяцев. Пациенты потеряли в среднем 4кг за время прохождения лучевой терапии. Мы зафиксировали 6 эпизодов фебрильной нейтропении с наиболее частыми побочными эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта у 17 пациентов (70.8%) . 9 (36%) пациентов страдали от 3 или 4 степени токсичности и 5 пациентов (20%) страдали от 3 или 4 уровня нейтропении. 4 (17%) пациентам требовалось общее парентеральное питание в среднем в течение 20 дней. У 4 пациентов отмечался септический шок (17%) и у 1 пациента развился глубокий венозный тромбоз и дыхательная недостаточность.

  Таким образом, адъювантная химиорадиационная терапия при раке желудка является стандартной терапией в нашем институте, с незначительным количеством рецидивов и хорошей медианной выживаемостью. Однако побочные эффекты лечения и его токсичность достаточно высоки, и при таком жестком режиме полностью запланированный курс химиотерапии проходит всего 36.8% пациентов Причиной тому – гематологическая токсичность, и особенно - фебрильная нейтропения. Данные выводы могут быть поводом для пересмотра протокола химиотерапии в целях повышения его переносимости пациентами.

  Семейный аденоматозный полипоз, рак желудка и генетическое консультирование: пример семейной истории

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Lynch HT, Snyder C, Davies JM,
  Lanspa S, Lynch J, Gatalica Z, Graeve V, Foster J.
  Отделение профилактической медицины и общественного здравоохранения,
  Университетская школа медицины Крейтона,
  2500 Калифорния Плаза, Омаха, США


  Семейный аденоматозный полипоз – достаточно сложное и многогранное расстройство, предвестник колоректального рака. Его часто путают с другими опухолями кишечника, в том числе – раком желудка. Эта патология представляет собой значительную проблему на востоке. На рак желудка при семейном аденоматозном полипозе значительно влияют полипы желез фундального отдела, которые часто так объемны, что сводят на нет эффективность наблюдения через эндоскоп. Это исследование включает более чем двадцатилетнее наблюдение за семейной историей «ослабленных» аденоматозных полипов.

  Полипы желез фундального отдела характерны для семейного аденоматозного полипоза и «ослабленного» семейного аденоматозного полипоза и, если они объемны, могут снижать эффективность наблюдения за раком желудка с помощью эндоскопа. Считается, что семья, описанная в исследовании – первая в своем роде, где сделан упор на образовательную составляющую и генетическое консультирование в создании семейного информационного обслуживания. Контроль за развитием рака при семейном аденоматозном полипозе может быть частично решен путем применения регистров семейного колоректального рака, при этом значительное внимание уделяя семейной истории и её интерпретации, генетическому консультированию и клиническому переводу для диагностики и лечения.

  Рак желудка: лечение в зависимости от стадии заболевания. Часть 2

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Часть 1

  Стадия IV рака желудка, M0

  Выбор метода лечения для больных без отдаленных метастазов (M0)
  Стандартный метод лечения:

 • Радикальная хирургическая резекция. Данная процедура является лечебной только для пациентов, у которых на момент операции не диагностировано обширное вовлечение в процесс лимфатических узлов..
 • Постоперационная химиотерапия в комбинации с лучевой терапией.
 • Периоперационная химиотерапия.

 • Все больные с резектабельными опухолями должны получать хирургическое лечение. До 15% пациентов со стадией IV может вылечить только хирургическое лечение, особенно если вовлечение лимфатических узлов в процесс минимально (<7 лимфатических узлов).

  Постоперационная химиотерапия в комбинации с лучевой терапией, рассматривается как вариант лечения для больных стадией IV рака желудка. В проспективном исследовании, фазе III (INT-0116 ) сравнивалась постоперационная химиотерапия в комбинации с лучевой терапией с только хирургической резекцией у в 556 больных стадии IB - IV (M0) ( радикальная резекция аденокарциномы желудкагастроэзофагального отдела).Комбинированная терапия показала существенное улучшение выживаемости. Медианная выживаемость отслеживалась в течение 5 лет, и составила 36 месяцев в группе химиотерапии в комбинации с лучевой терапией по сравнению с 27 месяцами в группе только одной хирургической резекции (P = .005). Показатель трехлетней выживаемости и выживаемости без рецидивов составил соответственно 50% и 48%, в группе химиотерапии в комбинации с лучевой терапией по сравнению с 41% и 31%, соответственно в группе только одной хирургической резекции (P = .005). Количество случаев возникновения отдаленных метастазов составило 32% для группы только одной хирургической резекции и 40% для группы химиотерапии в комбинации с лучевой терапией Поскольку отдаленные метастазы, как видно, представляют серьезную проблему, целью текущего исследования в группе Рака и Лейкемии В и является усиление послеоперационного режима химиотерапии в комбинации с лучевой терапией ( использовано в INT-0116). Неоадьювантная химиорадиотерапия, такая, как оценивалась в исследовании RTOG-9904, сейчас оценивается в исследовании SWOG-S0425.

  Исследователи в Европе оценивали роль дооперационной и постоперационной химиотерапии без лучевой терапии. В смешанной фазе III исследования MRC-ST02, больные со стадией II или выше аденокарциномы желудка или нижней трети пищевода получали три цикла химиотерапии эпирубицином, цисплатином, и непрерывно - внутривенные вливания 5-FU до и после операции. Их сравнивали с группой больных, которые перенесли одну только хирургическую операцию. По сравнению с группой только одной хирургической резекции, группа химиотерапии имела значительно высшую вероятность непоказательной для прогрессирования заболевания выживаемости (коэффициент риска прогрессирования 0.66; 95% доверительный интервал [CI], 0.53-0.81; P < .001, коэффициент риска смерти 0.75; 95% CI, 0.60-0.93; P = .009). Пятилетняя выживаемость составила 36.3%; 95% CI, 29 к 43 для группы химиотерапии и 23%; 95% CI, 16.6 к 29.4 для группы одной только хирургической резекции.

  Методы лечения на стадии клинических исследований:

 • Постоперационная химиорадиотерапия с ECF, как например, в исследовании CALGB-80101.
 • Неоадъювантная химиотерапия в сочетании с лучевой терапией, как например, в исследовании SWOG-S0425 и RTOG-9904.

 • Все пациенты со стадией IV рака желудка могут рассматриваться как потенциальные кандидаты на клинические испытания новых форм терапии.

  Стадия IV рака желудка, M1

  Выбор метода лечения для больных с отдаленными метастазами (M1)
  Стандартный метод лечения:


  1. Паллиативная химиотерапия со следующими агентами:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Фтороурацил (5-FU).
  • Эпирубицин, цисплатин, и 5-FU (ECF).
  • Цисплатин и 5-FU (CF).
  • Этопозид, лейковорин, и 5-FU (ELF).
  • 5-FU, доксорубицин, и метотрексат (FAMTX).

  2. Эндолюминальная лазерная терапия или эндолюминальное стентирование может быть полезно пациентам, у которых опухоли закупорили вход в желудок или выход из него.
  3. Па лиативная лучевая терапия может облегчить такие симптомы, как кровотечение, боль, и затруднения при глотании.
  4. Паллиативная хирургическая резекция может быть проведена у больных с непрерывными желудочно-кишечными кровотечениями или затруднениями при глотании.

  Стандартная химиотерапия сравнивалась с паллиативным уходом у больных с метастатическим раком желудка в нескольких клинических испытаниях. Результаты однозначны: пациенты, которые получают химиотерапию, живут в среднем на несколько месяцев дольше, чем пациенты, которые получают только паллиативный уход. В течение последних 20 лет, многочисленные рандомизированные исследования, оценивающие различные режимы лечения (монотерапия в сравнении с комбинированной химиотерапией), проводились в группах больных метастатическим раком желудка, но консенсус относительно оптимального режима терапии так и не был достигнут. Мета-анализ этих изучений продемонстрировал общий риск смерти 0.83 для общей выживаемости (95% CI, 0.74-0.93) в пользу комбинированной химиотерапии.

  Из всех режимов комбинированной химиотерапии, ECF часто рассматривается как золотой стандарт в США и Европе. В одном европейском исследовании, 274 больных метастатическим раком эзофагального отдела рандомизированно были разделены на группы, в которых применялся или режим ECF, или FAMTX. Группа ECF имела значительно более длительную медианную выживаемость, чем группа FAMTX (8.9 против 5.7 месяцев, P = .0009. Во втором исследовании, сравнивающем ECF с митомицином, цисплатином, и 5-FU (МCФ), не было продемонстрировано статистически существенной разницы в медианной выживаемости (9.4 против 8.7 месяцев, P = .315).

  Еще одно международное исследование изучало применение режима DCF(доцетаксел, цисплатин, флюроурацил) и режима CF (цисплатин и флюроурацил) у 445 больных метастатическим раком желудка. Время после лечения, спустя которое заболевание прогрессировало (TTP), было первоначальной конечной точкой. У пациентов при режиме DCF время до прогрессирования заболевания было значительно больше (5.6 месяцев; 95% CI, 4.9–5.9) по сравнению с пациентами при режиме CF ( months; 95% CI, 3.4–4.5; HR, 1.47; 95% CI, 1.19–1.82; P < .001; сокращение риска 32%). Группа DCF имела значительно более длительную медианную выживаемость, чем группа CF (9.2 месяцев; 95% CI, 8.4–10.6 против 8.6 месяцев; 95% CI, 7.2–9.5; HR, 1.29; 95% CI, 1.0–1.6; P = .02; сокращение риска = 23%).(Уровень доказательности: 1iiA] Оба режима характеризовались высокой токсичностью.[19] Фебрильная нейтропения чаще отмечалась у пациентов при режиме DCF (29% по сравнению с 12%), а уровень смертности составил 10.4% у пациентов при режиме DCF и 9.4% у пациентов при режиме CF.

  Предметом дискуссии остается то, следует ли рассматривать режим CF как основной стандарт лечения пациентов с метастатическим раком желудка.[19] Результаты исследования, в котором 245 пациентов с метастатическим раком желудка рандомизированно были разделены на группы с режимами терапии CF, FAMTX, или ELF, не продемонстрировали очевидных преимуществ в ответе на лечение, выживаемости без рецидивов или медианной выживаемости ни для одного из режимов. Нейтропения стадий 3-4 отмечалась у 35%- 43% пациентов при всех режимах, но сильная тошнота и рвота чаще отмечалась у пациентов при режиме CF - у 26% всех пациентов.[10][ Уровень доказательности:1iiDiv]

  Методы лечения на стадии клинических исследований:
  Паллиативная химиотерапия со следующими агентами:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Иринотекан и цисплатин.
  • Фолиевая кислота, 5-флюороурацил(5-FU), и иринотекан (FOLFIRI).
  • Лейковорин, 5-флюороурацил(5-FU), и оксалиплатин (FOLFOX).

  Фаза II исследований, оценивающих эффективность режимов, основанных на иринотекане или оксалиплатине продемонстрировала такой же ответ на лечение, как при режимах ECF или CF, но при этом меньшую токсичность. Однако данные касательно эффективности этих режимов в целом противоречивы - следует дождаться результатов нових клинических испытаний.

  Рецидивирующий рак желудка

  Рекомендации такие же, как при стадии IV рака желудка(M1).

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Включи себя! Как вернуть вкус жизни

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Жизненная энергия застаивается в области плеч и шеи, мозг не получает ее в необходимом количестве (это отчетливо показывают замеры поля мозга). В результате мы получаем проблемы с учебой, ослабленную концентрацию внимания, усталость, депрессию. Герхард Эггетсбергер, биолог, биокибернетик, психологический тренер и тренер гипноза, рассказывает, как реанимировать себя и начать жить.

  В каждом культурном слое она называется по-своему. Бушмены Южной Африки называют ее «нум» – духовной энергией, китайские мудрецы называют ее «ци» – жизненной энергией, в Индии она известна как «кундлини» – творческая, жизненная энергия.

  Кундалини-йога, объединяющая различные методы пробуждения и развития кундалини, относится к древнейшим тайным учениям Индии. Она учит, как пробудить покоящуюся в области таза каждого человека энергию с помощью медитации и физических упражнений. Западная наука долгое время воспринимала эту идею скептически или вовсе отклоняла ее.

  Кундалини, эта творческая, жизненная и сексуальная энергия, не только может быть измерена, но и каждый человек способен активно управлять ею.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  мозг

  Переключаемые энергетические уровни мозга

  Наш мозг устроен таким образом, что некоторые клетки его активизируются только при достижении определенной напряженности поля мозга, пробуждая те или иные способности. Это значит, что существуют энергетические уровни мозга и имеется возможность перехода (переключения) с одного уровня на другой.

  Активизация определенного энергетического уровня влечет за собой активизацию всех лежащих ниже уровней. Большее количество энергии означает повышенную активность мозга и, следовательно, пробуждение новых способностей. У людей с незначительной энергией мозга подключаются, в основном, Мозговой ствол и средний мозг – части мозга, возникшие ранее других в процессе эволюции человека. Этими людьми управляет, в основном, не разум, а подсознание, они являются зачастую жертвами страхов, а на внешние события реагируют автоматически. Центры, отвечающие за более высокие духовные качества, находятся в коре больших полушарий и в зависимости от своего местоположения требуют для работы больших поступлений энергии.

  В связи с этим возникает вопрос: почему природа создала мозг в виде столь сложного комплекса, возможности которого мы не используем даже в малой степени? Известно, что природа весьма экономна и ненужные структуры исключает (вспомним только, как быстро теряют силы мускулы загипсованной конечности). Многие области мозга могут работать только в случае, если им предоставляется больше энергии, чем ее существует в нормальном состоянии.

  Короткие энергетические всплески не способны надолго активизировать дремлющие клетки мозга. Энергии, возникающей при оргазме, недостаточно, чтобы обеспечить длительную активность не включенных в работу мозговых структур, поскольку подъем энергии в этом случае очень непродолжителен, и она вскоре рассеивается.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Читайте также: ЭКСПЕРТЫ: ТРУДОГОЛИКИ – СТРАСТНЫЕ ЛЮБОВНИКИ 

  мозг

  Образование новых структур

  К большей энергии и силе следует приспособиться. Изменения, происходящие в человеке, даже если они протекают быстро, воспринимаются им не во всей полноте. Спортсмены обычно более чувствительны к любым изменениям в теле и душевном состоянии, чем средние люди, но и они, к моему изумлению, очень долго не подозревали о возрастании активности мозга, а следовательно, и своих возможностей. Это ощущение приходило постепенно, по мере обучения.

  Увеличение энергии мозга обусловливает изменения во всей нервной системе. Эти изменения накапливаются в течение дней и недель, в некоторых случаях в течение двух-трех месяцев, поскольку увеличение энергии только тогда оказывает воздействие, когда дремавшие до того клеточные структуры мозга активизированы. Тогда мы чувствуем себя не только крепкими и бодрыми, мы живем по-новому, расширяем границы возможного и приобретаем новые способности.

  С ростом творческих возможностей возникает целостный взгляд на вещи, чувство силы и внутренней гармонии наполняет нас. Депрессии и страхи отступают перед ощущением силы и радости жизни. Образуются новые мыслительные структуры, и так возникает в конце концов новое ощущение собственного «я».

  БЛОКИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ

  Ничто так не препятствует перетеканию жизненной энергии, как скованность мышц. Скованность мышц и нервные напряжения властвуют над нами всю жизнь. Любой внешний импульс, любое изменение условий жизни, каждая эмоция рождают напряжения в нашем теле. Эти напряжения проявляются в наших мышцах, управляемых нервной системой. Таким образом, мышцы, с одной стороны, сознательно управляются нашими – мыслями, а с другой стороны, в специфической форме отражают наши внутренние состояния. Они могут напрягаться и расслабляться, что зачастую происходит инстинктивно, автоматически. Так, например, при страхе напрягаются мышцы плеч и одновременно, незаметно для нас, мышцы лба. Стресс всегда сопровождается значительными мышечными напряжениями. Длительный стресс, продолжительные страхи ведут к хроническому мышечному напряжению. Душевные напряжения всегда сопровождаются мышечными. По типу реакции все люди делятся на два основных типа.

  мозг

  Читайте также: БОЛЬ В ОБЛАСТИ ГРУДИ - ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМА

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Симпатикотоник (тип А) имеет более развитое левое полушарие мозга, склонен к анализу, при стрессе и испуге его пульс ускоряется, кровяное давление растет, кровоснабжение мозга усиливается. Подвержен приступам гнева, склонен к изнурительной деятельности, всегда чем-то занят. Его сердечно-сосудистая система наиболее остро реагирует на проблемы и затруднения с циркуляцией энергии.

  Измерения показывают, что для этого типа характерна постоянная напряженность мускулатуры всего тела. Непроизвольно держится подчеркнуто прямо, в результате чего возникают центры напряжений, как правило, в пояснице. Именно этот тип людей склонен к ослаблению РС-мышцы, что зачастую влечет за собой такие проблемы, как отсутствие сексуального влечения, затруднения с эрекцией, преждевременное семяизвержение.

  Если есть основания полагать, что вы относитесь к этому типу, вам следует ежедневно выполнять физические упражнения, снимающие напряжения в области поясницы. Проконсультируйтесь по этому вопросу с врачом, спортивным тренером или специалистом по йоге.

  Ваготоник (тип В) склонен к творчеству, искусству, в деятельности его мозга доминирует правое полушарие. При стрессе и испуге его пульс замедляется. Кровяное давление падает. Бронхи сужаются, следствием чего могут быть проблемы с дыханием, астма. Кровоснабжение мозга ухудшается, что может привести к ослаблению концентрации внимания, а при больших стрессах или страхе возможны обмороки. Сексуальная функция, прежде всего оргазм, заторможены. Ему необходимо постоянно следить за состоянием желудка и кишечника.

  Как показывают измерения, для ваготоника характерны постоянные напряжения мускулатуры рук, ног, лба, затылка. Инстинктивно принимает слегка согнутое положение тела со свисающими руками, голову втягивает в плечи. Часто страдает головными болями.

  Жизненная энергия застаивается, в основном в области плеч и шеи, мозг не получает ее в необходимом количестве (это отчетливо показывают замеры поля мозга). В результате - трудности с учебой, ослабленная концентрация внимания, постоянная усталость, депрессии. Для этого типа людей также необходима специальная гимнастика, способствующая беспрепятственному перетеканию жизненной энергии. Если вы хотите позаботиться о лучшей циркуляции энергии, посоветуйтесь по этому вопросу с врачом, спортивным тренером или специалистом по йоге.

   Вы чувствуете себя измотанным и истощенным? По вечерам Вы еле волочите ноги, а в конце рабочей недели только и мечтаете, чтобы поваляться на диване? Так активизируйте свой собственный генератор энергии! 
  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Герхард Эггетсбергер
  Сексуальная энергия. Ключ к здоровью и процветанию

  Рак желудка - методы лечения

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Краткий обзор методов лечения

  Радикальная хирургическое лечение - стандартная форма лечебной терапии при раке желудка. Типичными радикальными операциями являются дистальная и проксимальная субтотальная гастрэктомия, а также полная гастрэктомия. Однако процент успешных операций ввиду трудностей при удалении опухоли и лимфодиссекции, а также при расширенных операциях, остается невысоким. Поэтому в США были проведены исследования для оценки эффективности комбинированной терапии: резекция с последующей лучевой или химиотерапией.

  В фазе III иссследования контрольной группы из 556 больных со стадией заболевания от IB до IV (M0) после радикальной резекции, с диагнозом аденокарциномы желудка и гастроэзофагального отделов случайным методом оценивалась эффективность только хирургического вмешательства или резекции в сочетании с постоперационной химиотерапией (5-фтороурацил [5-FU] и лейковорин) и параллельно проводимой лучевой терапией (45 Gy). Отслеживалась медианная выживаемость в течение 5 лет, в результате было показано существенное улучшение выживаемости для пациентов, которые получали комбинированную терапию. Средняя выживаемость составила 36 месяцев в группе химиотерапии в комбинации с лучевой терапией по сравнению с 27 месяцами в группе только одной хирургической резекции (P = .005). Показатель трехлетней выживаемости и выживаемости без рецидивов составил соответственно 50% и 48%, в группе химиотерапии в комбинации с лучевой терапией по сравнению с 41% и 31%, соответственно в группе только одной хирургической резекции (P = .005). Количество случаев возникновения отдаленных метастазов составило 32% для группы только одной хирургической резекции и 40% для группы химиотерапии в комбинации с лучевой терапией Поскольку отдаленные метастазы, как видно, представляют серьезную проблему, целью текущего исследования в группе Рака и Лейкемии В является усиление послеоперационного режима химиотерапии в комбинации с лучевой терапией ( использовано в INT-0116). Неоадьювантная химиорадиотерапия, такая, как оценивалась в исследовании RTOG-9904, сейчас оценивается в исследовании SWOG-S0425.

  Исследователи в Европе оценивали роль дооперационной и постоперационной химиотерапии без лучевой терапии. В смешанной фазе III исследования MRC-ST02, больные со стадией II или выше аденокарциномы желудка или нижней трети пищевода получали три цикла химиотерапии эпирубицином, цисплатином, и непрерывно - внутривенные вливания 5-FU до и после операции. Их сравнивали с группой больных, которые перенесли одну только хирургическую операцию. По сравнению с группой только одной хирургической резекции, группа химиотерапии имела значительно высшую вероятность непоказательной для прогрессирования заболевания выживаемости (коэффициент риска прогрессирования 0.66; 95% доверительный интервал [CI], 0.53-0.81; P < .001, коэффициент риска смерти 0.75; 95% CI, 0.60-0.93; P = .009). Пятилетняя выживаемость составила 36.3%; 95% CI, 29 к 43 для группы химиотерапии и 23%; 95% CI, 16.6 к 29.4 для группы одной только хирургической резекции.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Рак желудка - постановка диагноза

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Диагностика рака желудка заключается в выявлении опухоли и определении степени распространения опухолевого процесса. Она включает в себя данные клинического осмотра, лабораторные методы обследования, специальные методы обследования, как инвазивные, так и неинвазивные.

  Данные клинического осмотра

  Тщательный сбор анамнеза и жалоб больного и объективное обследование ( пальпация, перкуссия) могут помочь в диагностике рака желудка.

  Сбор анамнеза

  Следует помнить, что рак желудка относится к опухолям, которые, при рано развивающихся сдвигах в обменных процессах и нарушениях функций целых систем организма в течение длительного времени, ничем себя не проявляют. Первые признаки заболевания выявляются в случаях, когда разрастание опухоли столь значимо, что она начинает препятствовать необходимой деятельности желудка, вызывая сужение входа в желудок, проблемы с эвакуацией его содержимого, уменьшение емкости желудка, кровотечение, приводящее к прогрессирующей анемии, интоксикацию в результате распада опухоли, и даже на последних стадиях развития заболевания, когда опухоль начинает прорастать в прилежащие органы, так или иначе нарушая их жизнедеятельность. Иногда первыми признаками заболевания могут быть случайно выявленные отдаленные метастазы.

  Первые проявления рака желудка очень разнообразны и зависят от многих факторов, главными из которых являются: локализация опухоли, характер ее роста; морфологическое строение, вовлечение в процесс соседних органов, общие расстройства жизнедеятельности организма. Поэтому при сборе анамнеза больного с заболеванием желудка необходимо акцентировать внимание на такие Жалобы больного, как:

  • Дисфагия. Это частый симптом при расположении опухоли в кардиальном отделе на входе в желудок, при инфильтративной эндофитной форме рака желудка, когда желудочная стенка представляет собой твердую и лишенную способности сокращаться трубку, через которую свободно проваливается пища. В начале развития заболевания у больного могут быть ощущения царапания, жжения и боли за грудиной, появляющиеся при проглатывании пищи. Дисфагия вначале проявляется при прохождении твердой пищи, по мере роста опухоли – и при прохождении кашицеобразной пищи, далее жидкой, и наконец, наступает полная дисфагия: никакая пища не проходит в желудок.
  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Отрыжка ввиду нарушения проходимости пищевода и входного отдела желудка. (Иногда первым признаком заболевания, при опухоли больших размеров, может быть полная непроходимость пищевода). Они связаны с возникновением в момент прохождения пищи спазма желудочной стенки. Нарушение проходимости входного отдела желудка чаще наблюдается при эндофитных опухолях, инфильтрирующих желудочную стенку. Раковая инфильтрация распространяется на слизистую, потом мышечную оболочку стенки желудка, при этом вначале возникает спазм, а затем — нарастающее нарушение сократительной способности мышц из-за вовлечения их в патологический процесс. Экзофитные опухоли реже и позже приводят к нарушению проходимости входа в желудок. Постепенно нарастающее нарушение проходимости приводит к растяжению расположенного выше сужения участка пищевода, в котором начинают скапливаться пищевые массы, частично проталкиваемые сокращениями пищевода в желудок, а частично выбрасываемые наружу в виде отрыжки. Эти явления более выражены при локализации опухоли во входном и в выходном отделах желудка и могут отсутствовать при расположении опухоли в области тела желудка, у большой кривизны или на дне.
  • Внешний вид больного. Поскольку обращение к врачу при раке желудка часто происходит на поздних стадиях заболевания, для больных характерны кахексия, обезвоживание, потери массы тела, общая слабость. Кожа становится сухой и дряблой. Тургор тканей резко снижается. Но даже при отсутствии клинических признаков опухоли и желудочных расстройств (например, при ее расположении в теле желудка или раке дна желудка) врача должны настораживать повышенная утомляемость, отсутствие аппетита, апатия и признаки интоксикации.
  • Кровотечение из разрушенных сосудов желудка (например, при субкардиальной локализации опухоли: прежде чем закрыть кардию, она захватывает участки желудка, изъязвляется и кровоточит). На него могут указывать общие расстройства, вызванные хронической кровопотерей, интоксикацией, всасыванием продуктов распада опухоли и микробных токсинов. Нередко появляются боли в эпигастрии слева.
  • Боли за грудиной или между лопатками, часто ошибочно принимаемые за стенокардию, в результате усиленных сокращений пищевода при нарушении проходимости входа в желудок. Часто выражены при локализации опухоли в верхней трети тела желудка. Возникают они в момент принятия пищи, когда для проталкивания пищевого комка в желудок пищевод должен усиленно сокращаться (больной пьет обычно воду или производит глубокие вдохи). Когда над местом сужения образовалось супрастенотическое расширение пищевода непосредственно за приемом небольших количеств пищи, болей может не быть. Они появляются позднее в связи с растяжением пищевода скопившейся в нем пищей, слизью, а поскольку боли не связаны с приемом пиши — их возникновение связывают с нарушениями со стороны сердца.
  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Боли в эпигастрии. Могут свидетельствовать о субкардиальной опухоли, изъязвившейся и кровоточащей, либо о раке дна желудка, который не манифестирует на ранних стадиях, но в дальнейшем по мере роста опухоли и прорастании ее забрюшинно приводит к выраженному болевому синдрому. Боли в эпигастрии, трудно купируемые стандартными схемами, беспокоят больных и натощак, и после еды, и по ночам.
  • Эвакуаторные расстройства ( частый симптом при раке антрального и пилорического отделов). Первоначально эвакуаторные расстройства могут возникать только периодически при грубых погрешностях в питании (обед, обильный прием алкоголя). Непроходимость выходного отдела желудка наступает внезапно, отмечаются боли в подложечной области и рвота. Эти явления могут продолжаться несколько дней или недель. При соблюдении диеты наступает временное улучшение. Далее те же явления постепенно начинают нарастать: после приема пищи — тяжесть в области желудка, пустая отрыжка, при длительном застое пищи в желудке — со зловонным запахом, при нарастании явлений стеноза развивается рвота. С утра при пустом желудке больной чувствует себя относительно удовлетворительно. После первого приема пищи появляются тяжесть в области желудка и тупые тянущие боли. После следующего приема пищи тяжесть нарастает; к вечеру начинается рвота съеденной за день пищей, после которой наступает облегчение. У некоторых больных при поражении выходного отдела желудка привратник, потеряв способность сокращаться, представляет собой твердую трубку, через которую пища проваливается. Быстрый переход непереваренной пищи в кишку приводит к постоянному чувству голода, больные начинают много есть, но не поправляются. Стул у таких больных частый, жидкий с большим количеством непереваренной пищи.
  • Т. н «синдром малых признаков», известный отечественной онкологии с 1948 г (А. И.Савицкий). Он включает в себя а) дискомфорт (чувство полноты и тяжести) в подложечной области, потерю удовлетворения от еды, неприятный вкус, рвоту, отрыжку, тошноту, б) потерю общего тонуса, характеризующуюся появлением беспричинной слабости, снижением трудоспособности, быстрой утомляемостью; в) психическую депрессию — потерю интереса к окружающему, к труду, апатию; г) беспричинное похудение, д) анемию, е) немотивированное стойкое снижением аппетита, иногда с его полной потерей и отвращением к пище. Синдром малых признаков в проблеме ранней онкологической патологии приобретает особое значение. Он должен настороживать врача, поскольку могут свидетельствовать не только о предраковом состоянии или ранних формах рака. Иногда эти признаки являются результатом тяжелого и далеко-зашедшего поражения – например, при экзофитных опухолях тела желудка, когда опухоль распадается, изъязвляется, вызывает интоксикацию и кровоточит.


  Объективное обследование

  Обследование больного включает в себя:

  • Пальпацию и перкуссию местного статуса. Многие больные поступают к врачу уже тогда, когда опухоль удается прощупать через брюшную стенку (хотя при локализации ее у входа в желудок или на его дне даже при большом размере новообразования его сложно пропальпировать).
  • Пальпацию зон отдаленного метастазирования. Для определения степени распространенности процесса проводится пальпация надключичных областей, пупочной области, печени. У женщин обязательным является бидигитальный ректовагинальный осмотр для исключения метастазов опухоли в яичниках (метастаз Крукенберга) и в заднем дугласовом кармане (метастаз Шницлера); у мужчин - пальцевое исследование прямой кишки для исключения метастаза Шницлера. Отдаленными лимфатическими метастазами при раке желудка являются метастаз Вирхова, метастаз в пупок, метастаз Крукенберга. Гематогенное метастазирование происходит в печень, почки, кости, головной мозг, легкие. Имплантационное метастазирование — это диссеминация по висцеральной и париетальной брюшинам, асцит, метастаз Шницлера.


  Лабораторные методы обследования.

  Данные лабораторного исследования в большинстве случаев играют лишь вспомогательную роль при постановке диагноза. В общем анализе крови обращает на себя внимание гипохромная или гиперхромная анемия, которая может нарастать по мере развития опухолевого процесса. Иногда наблюдается повышение СОЭ. Анализ кала на скрытую кровь информативен при желудочно-кишечном кровотечении. Проводится исследование желудочного сока - для язвенных форм рака характерна высокая кислотность. Определенное диагностическое значение может иметь большое содержание молочной кислоты в желудочном соке ( наблюдается в 75—80% случаев), а также наличие значительного количества крови в желудочном соке.

  Специальные методы обследования

  • Рентгенологическое и эндоскопическое исследование желудка  Основным и общедоступным методом обследования в диагностике рака желудка является гастроскопия (эзофагогастродуоденоскопия, ФГДС) и рентгенография желудка (рентген желудка). Эндоскопическое исследование позволяет определить характер роста опухоли, ее анатомическую форму, локализацию и границы распространения по органу. На основании полученных данных подтверждается или опровергается диагноз рака желудка.


  Прочие методы диагностики


  Для диагностики также все чаще используют ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а при необходимости - компьютерную томографию и сцинтиграфию печени. Последняя позволяет диагностировать метастазы в печени, забрюшинных лимфатических узлах, прорастание опухоли в соседние органы и структуры. Из инвазивных методов чаще всего применяется лапароскопия, которая позволяет визуально оценить состояние органов брюшной полости и получить материал для морфологического подтверждения наличия метастазов. Комплексное обследование больных с использованием гастроскопии, рентгенографии, УЗИ, компьютерной томографии, ангиографии и лапароскопии позволяет у подавляющего большинства больных правильно определить степень распространенности рака желудка.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  1 апреля день смеха - почему мы смеемся

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Знаете ли вы, что маленький ребенок смеется 400 раз за день! А взрослые  в среднем всего 15 раз за день. В День смеха говорим о терапевтическом влиянии радости.

  Эту фразу мы слышим очень часто, но мало кто из нас знает, что она имеет под собой научное обоснование. Европейские ученые неоднократно приводили множество фактов, которые подтверждают, что аспекты позитивного влияния смеха на наш организм настолько многогранны и разнообразны, что не перестаешь удивляться.

  смех

  Умением смеяться человек обязан Центральной нервной системе. Смех – Это спонтанная реакция организма, поэтому сокращение количества улыбок и усмешек сигнализирует о том, что мы все более и более сильно контролируем свои эмоции, они становятся очень предсказуемыми и для спонтанных всплесков остается все меньше и меньше места. Почему это происходит, наверное, сможет объяснить даже далекий от медицины человек. Современный ритм жизни оставляет очень мало места для спонтанности – сильная загруженность, необходимость за день выполнять множество функций, подчас плохо сочетающихся между собой, – и в итоге – постоянная жизнь в состоянии стресса. Как известно, в стрессовом состоянии человек смеется редко. А между тем, Смех – прекрасный способ борьбы с тем же самым стрессом, даже в самых трудных ситуациях. Это лучшее из лекарств, запускающее целый каскад нейрохимических реакций в головном мозге, которые настраивают нас в конечном счете на позитив.

  смех

  Как влияет на нас смех?

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Чувство юмора улучшает нашу самооценку, приносит нам удовольствие, снимает напряжение и помогает бороться со стрессом. Во время смеха в нашем организме высвобождается целый букет гормонов радости – эндорфинов. Эти гормоны не только снимают раздражение, но и обладают, как оказалось, морфиноподобными свойствами – уменьшают боль, притупляют негативные эмоции, а значит, способствуют скорейшему восстановлению хорошего настроения.
  • Смех улучшает кровообращение. Доказано, что когда мы заливисто смеемся, наше сердце начинает биться чаще, а кровь усиленно приливает к внутренним органом, обеспечивая эффективную доставку кислорода в различные ткани нашего организма. Таким образом, улучшается и наше физическое состояние
  • Смех улучшает наш мышечный тонус. Ученые давно заметили, что после приступа неудержимого смеха состояние нашей скелетной мускулатуры практически такое же, как после небольшой физкультминутки. Соответственно, мы становимся крепче.
  • Смех – лучшее средство против старения. А все потому, что он разглаживает мышцы лица. Фактически Смех – это массаж для лица, за которым многие женщины специально ходят к косметологу. Благодаря смеху кожа лица подтягивается, а мелкие морщинки разглаживаются. Именно благодаря этому действию Смех улучшает наш внешний вид.
  • Все эти позитивные функции смеха не могут не сказаться на общем состоянии организма и его способности давать отпор вредоносным факторам окружающей среды. Смех укрепляет наш иммунитет и помогает противостоять в борьбе с болезнями.
  смех

  Ученые открыли, что за чувство юмора Напрямую отвечает участок мозга, расположенный в нижних отделах лобной доли. Наиболее интенсивно этот участок работает тогда, когда мы рассматриваем что-то смешное. Интересно, что у людей, страдающих депрессией, этот участок не функционирует полноценно. Можно считать это нейрофизиологическим подтверждением позитивных свойств смеха.

  смех

  И не следует забывать, что Чувство юмора может принести пользу не только вам, но и другим людям. Активизируя участки мозговой коры, которые отвечают за наши мимические реакции, подавление неприятных ощущений и прочие чувства, которые мы волей или неволей выражаем собеседнику в коммуникации, смех фактически становится мощнейшим фактором, интегрирующим людей и располагающим их друг к другу! Интересно, что находясь наедине, мы смеемся в 30 раз реже, чем когда мы находимся в коллективе.

  Читайте также:

  • Надо ли бороться со стрессом?
  • Почему не стоит стремиться к счастью?
  • Правильные и неправильные позы для сна

  Рак желудка - общие сведения

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Примечание: В 2009 г в США зарегистрировано 21 130 новых случаев рака желудка и 10 620 случаев смерти от него

  Эпидемиология

  В этом кратком экскурсе обсуждается гистология аденокарциномы, опухоли, которая составляет 90% - 95% в структуре заболеваемости раком желудка. Местоположение опухоли в желудке изменилось за последние десятилетия. Заболеваемость раком дистального отдела желудка пошла на убыль в США, начиная с 1930-х гг. Однако за последние 2 десятилетия быстро растет заболеваемость раком кардиального и гастроэзофагального отделов. Отмечается стремительный рост новых случаев этого рака, даже у пациентов моложе 40 лет.

  Патогенез

  Прогноз больных раком желудка зависит от размера опухоли, вовлечения в процесс лимфатических узлов и распространенности опухоли за пределы слизистой оболочки желудка. Стадия опухоли, возможно, также обеспечивает определенную прогностическую информацию.

  По оценкам, при локализованном раке дистального отдела желудка (истинный ранний рак желудка, когда болезнь находится в пределах слизистой оболочки желудка), более 50% пациентов могут быть вылечены. Однако на ранней стадии болезнь ежегодно диагностируется только у 10%-20% пациентов в США. У оставшейся части пациентов на момент постановки диагноза уже присутствует метастатическая болезнь: регионарные или отдаленные метастазы. Полная 5- летняя выживаемость у этих пациентов близка к нулю для пациентов с распространенным раком, и составляет 50% для больных локализованным раком дистального отдела при резецируемых метастазах. Но даже при локализованном раке, 5-летняя выживаемость больных раком желудка в целом составляет только 10% - 15%. Хотя лечение больных с распространенным раком желудка, возможно, приводит к временному облегчению симптомов и некоторому увеличению выживаемости, длительная ремиссия случается редко.

  Желудочно-кишечные стромальные опухоли чаще всего также локализуются в желудке.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Пробиотики - что это такое и когда их едят

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  В нашем списке повседневно потребляемых продуктов есть отдельная группа тех, которых по праву можно назвать лечебными – пробиотики. Что это такое и когда их едят? Неужели пробиотики как-то ассоциируются с бактериями? Ведь слово «бактерия» у нас неизменно вызывает негативные ассоциации. Между тем, бактерии могут не только вызывать опасные заболевания, но и быть помощниками для организма. В нашем желудочно-кишечном тракте обитает огромное количество полезных бактерий, которые, в конечном счете, создают необходимую для нормального протекания процессов переваривания пищи микрофлору. Если прибегнуть к образным выражениям, можно сказать, что эти бактерии – армия союзников нашего организма, а пробиотики – группа поддержки этой армии в боевой готовности.

  Пробиотики как особые штаммы бактерий

  Штамм – это вид микроорганизма, характеризующийся группой определенных признаков, отличающий их от других видов того же самого микроорганизма. Штаммы пробиотических бактерий были открыты учеными благодаря антибиотикам. Слово «антибиотик» имеет более широкое значение, чем привычное нашему уху название группы медицинских препаратов. В биологии антибиотик – это также вид микроорганизма, характеризующийся способностью подавлять развитие других микроорганизмов или клеток, вплоть до полного их уничтожения. 

  Пробиотики – это гости, которые приходят к нам в дом ненадолго и покидают его, оставив за собой очень хороший след.

  Антибиотики, соответственно, препятствуют жизни-жизни других бактерий. Подчас, конечно, этим они оказывают организму неоценимую пользу, но вместе с тем, к сожалению, на корню уничтожают и полезные микроорганизмы. А как только вследствие этого естественный микробиологический баланс в человеческом организме нарушается – жди других заболеваний. Поэтому ученые всерьез задумались, как восстанавливать микрофлору. Так и были открыты отдельные штаммы йогуртовых бактерий, которые способны очень быстро ее восстановить. Позже эти микроорганизмы назвали пробиотиками. Далее эти штаммы попробовали выделить и использовать для производства лекарств, а позже было предложено добавлять их в питание, в частности, в молочные продукты.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  пробиотики

  Вам будет интересно: Пробиотики и детское питание

  Пробиотик – желанный гость в нашем желудке

  К пробиотикам относятся только те штаммы бактерий, которые в ходе клинических исследований с соответствующей доказательной базой продемонстрировали полезные для здоровья эффекты. Кроме того, чтобы «с честью» выполнить свою функцию, они должны обладать рядом дополнительных свойств: устойчивостью к действию желудочного сока и желчи, должны оказывать защитное действие на слизистую оболочку желудка и кишечника, ограничивая возможность размножения в ней патогенных (вредоносных) бактерий и подавляя их активность. И конечно, они должны оказывать на организм только полезное действие. Очень важной отличительной чертой пробиотиков является также то, что они не могут долго находиться в желудочно-кишечном тракте. Снова прибегая к образам, можно сказать, что пробиотики – это гости, которые приходят к нам в дом, то бишь в наш организм, ненадолго и покидают его, оставив за собой очень хороший след.

  Вам будет интересно: Живут ли бактерии в мужских бородах: где истина?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Действие пробиотиков: полезное вторжение

  Ученые выделили целую группу пробиотических бактерий (в основном это лакто - и бифидобактерии, представители видов Lactobacillus i Bifidobacterium). Их бывает огромное множество, поэтому, покупая продукт с пробиотиками, следует обращать внимание на три составляющих названия пробиотика: род, вид, штамм (например, Lactobacillus casei Sirota).

  Самой важной в этом названии является третья составляющая – штамм, хотя иногда он закодирован и обозначен просто буквой или цифрой согласно кодировке – поскольку каждый отдельный штамм пробиотика имеет свое действие, отличающееся от действия других штаммов.

  Один усиливает сопротивляемость организма болезнетворным бактериям, другой улучшает перистальтику кишечника, избавляя нас от запоров, и т. д. Информация о том, какими именно свойствами обладает данный штамм пробиотика, всегда содержится на продуктовой этикетке. Благодаря этому, мы всегда можем выбрать продукт, содержащий именно тот штамм пробиотических микроорганизмов, который соответствует нашим потребностям на данный момент времени.

  Молочные продукты с содержанием пробиотиков стоит есть ежедневно. Однако бывают ситуации, когда пробиотики нам особенно необходимы:

  • При использовании антибиотиков – для восстановления микрофлоры кишечника.
  • При частых простудных заболеваниях – для укрепления иммунитета.
  • При дефиците в питании витаминов К, Н или витаминов группы В – они могут помочь организму с синтезом этих витаминов.
  • При кормлении грудью – пробиотики не только приносят пользу маме, но и позитивно влияют на качество молока, которое получает малыш.
  • При непереносимости лактозы – молочного сахара, содержащегося в молоке и его производных. Пробиотики вырабатывают специальный энзим, который способствует перевариванию лактозы и дальнейшему усвоению ее организмом.
  • При пищевой аллергии – пробиотики, «оседая» на стенках желудочно-кишечного тракта, уменьшают попадание в кровь веществ, которые могут вызывать аллергию.
  • При синдроме раздраженного кишечника – пробиотические бактерии улучшают моторику кишечника и благотворно влияют на слизистую его оболочку.

  Стоит запомнить: Пробиотики – наши добрые друзья, которые подчас могут сослужить организму неоценимую пользу. Пренебрегать ими не стоит, а знать о их полезных свойствах крайне необходимо. 

  пробиотики в продуктах

  Вам будет интересно:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Умывание почти не влияет на бактерии, живущие на коже
  • Боротьба бактерий с антибиотиками: проблема резистентности
  • На олимпийских объектах в Рио обнаружили устойчивую ко всем антибиотикам бактерию

  Рак желудка - постановка точного диагноза

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Система стадирования для рака желудка основана на степени распространения опухоли в слизистой оболочке желудка и за ее пределами.

  • Эндоскопическая классификация форм рака желудка

  Эндоскопическая классификация форм рака желудка предложена в 1962г Японским обществом эндокопистов и гастроэнтерологов. «Ранним раком желудка» называют опухоль, располагающуюся в пределах слизистой оболочки и подслизистого слоя стенки желудка, независимо от поражения лимфатических узлов. Выделяют следующие типы роста:

 • Выбухающий тип.
 • Поверхностный тип:
  a) поверхностно-приподнятый;
  b) поверхностно-плоский;
  c) поверхностно-вдавленный.
 • Углубленный тип.
 • Различают также смешанные типы роста, например III+IIb; III+IIс.


  В последние десятилетия в Японии на фоне прогресса в раннем выявлении рака желудка эндоскопическая резекция слизистой оболочки получила широкое распространение. В Японии в настоящее время пациенты с раковыми поражениями слизистой оболочки желудка менее 2 см в диаметре с успехом излечиваются эндоскопическими резекциями слизистой оболочки, сохраняя при этом высокое качество жизни.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Международная гистологическая классификация (ВОЗ, 1982)
 • Аденокарцинома:
  а) папиллярная;
  б) тубиллярная;
  в) муцинозная;
  г) перстневидно-клеточный рак.
 • Железисто-плоскоклеточный рак.
 • Плоскоклеточный рак.
 • Недифференцированный рак.
 • Мелкоклеточный рак.
  • TNM-классификация

  Т — первичная опухоль
  Тх — недостаточно данных для выявления опухоли,
  Т0 — первичная опухоль не определяется,
  Tis — преинвазивная карцинома (carcinoma in situ): внутриэпителиальная опухоль без поражения собственной пластинки слизистой оболочки,
  Т1 — опухоль инфильтрирует собственную пластинку слизистой оболочки или подслизистую основу,
  Т2 — опухоль инфильтрирует мышечную оболочку или серозную оболочку,
  Т3 — опухоль прорастает серозную оболочку (висцеральную брюшину) без инвазии в соседние структуры, Т4 — опухоль распространяется на соседние структуры (селезенку, поперечную ободочную кишку, печень, диафрагму, поджелудочную железу, брюшную стенку, надпочечник, почку, тонкую кишку, забрюшинное пространство).

  Примечания. 1. Опухоль может прорастать мышечные слои стенки, вовлекая желудочно-толстокишечную или желудочно-печеночную связки, либо большой или малый сальник без прорастания висцеральной брюшины, покрывающей эти структуры. В этом случае опухоль классифицируется как Т2. Если имеется прорастание висцеральной брюшины, покрывающей связки желудка или сальника, то опухоль классифицируется как ТЗ

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Примечания.2. Соседними структурами желудка являются: селезенка, поперечно-ободочная кишка, печень, диафрагма, поджелудочная железа, брюшная стенка, надпочечник, почка, тонкая кишка, забрюшинное пространство.
  Примечания. 3. Внутристеночное распространение на двенадцатиперстную кишку или пищевод классифицируется по наибольшей глубине инвазии при всех локализациях, включая желудок.

  N — регионарные лимфатические узлы
  Nx — недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов,
  N0 — нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов,
  N1 — метастазы в 1-6 лимфатических узлах,
  N2 — метастазы в 7-15 лимфатических узлах,
  N3 — метастазы более чем в 15 лимфатических узлах.
  М — отдаленные метастазы
  Мх — недостаточно данных для определения отдаленных метастазов,
  М0 — нет признаков отдаленных метастазов,
  M1 — имеются отдаленные метастазы.

  pTNM — патогистологическая классификация
  G — гистологическая градация
  Gx — степень дифференцировки не может быть установлена,
  G1 — высокая степень дифференцировки,
  G2 — средняя степень дифференцировки,
  G3 — низкая степень дифференцировки, G4 — недифференцированные опухоли.
  С-фактор (или «уровень надежности»)
  С1 — данные стандартных диагностических методов,
  С2 — данные, полученные при использовании специальных методов диагностики,
  СЗ — данные пробного хирургического вмешательства,
  С4 — данные, полученные после радикальной операции и цитологического исследования операционного материала, С5 — данные секции.
  R - классификация остаточной опухоли
  Rx — недостаточно данных для определения остаточной опухоли,
  R0 — отсутствие остаточной опухоли,
  R1 — остаточная опухоль определяется микроскопически,
  R2 — остаточная опухоль определяется макроскопически.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Рак желудка: методы лечения. Часть 1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Вне зависимости от стадии рака желудка, лечение всегда возможно. Выбор схемы лечения зависит от многих факторов. Локализация и стадия (степень распространения) опухоли играют очень важную роль. При выборе плана лечения также учитывается Ваш возраст и общее состояние здоровья.

  Основными видами лечения при раке желудка являются хирургическое вмешательство, химиотерапия или радиотерапия. Часто оптимальный подход включает два и более методов лечения.

  Важно, чтобы, прежде чем начинать лечение, Вы понимали, какова его цель – излечение от рака или смягчение симптомов заболевания. Если целью является излечение, Вам предстоит также лечение, направленное на смягчение симптомов и возможных побочных эффектов. Если излечение невозможно, лечение направлено на смягчение симптомов заболевания, таких как затруднения в питании, боли или кровотечения.

  Также важно, чтобы в составление плана лечения были включены специалисты разного профиля. Вероятнее всего, это будут хирург, врач-онколог и, возможно, онколог-радиолог.

  Хирургическое вмешательство

  Хирургическое вмешательство может применяться с целью удаления опухоли и части желудка или всего желудка, в зависимости от вида и стадии рака. Хирург постарается сохранить столько здоровой ткани желудка, сколько возможно.

  На сегодняшний день, хирургическое вмешательство дает хорошие шансы на излечение рака желудка. При 0, I, II, или III стадии рака и достаточно хорошем общем состоянии здоровья следует попытаться лечить рак путем проведения операции. Для некоторых пациентов с IV стадией, у которых рак не распространился в отдаленные органы, хирургическое вмешательство также может быть эффективным.

  Даже если рак слишком распространился, чтобы быть полностью удаленным путем хирургического вмешательства, оно может помочь пациенту, так как может помочь предотвратить кровотечение из опухоли или предотвратить перекрытие входа в желудок или выхода из него растущей опухолью. Этот тип хирургического вмешательства называется паллиативным, что означает облегчение или предотвращение симптомов, но не имеет целью излечение от рака.

  Вид операции обычно зависит от того, о какой части желудка идет речь, и насколько рак распространился в окружающие ткани. Существует три вида хирургического вмешательства, которые могут применяться при раке желудка:

  Эндоскопическая резекция слизистой оболочки

  При этой процедуре опухоль извлекается через эндоскоп (длинную гибкую трубку, которая вводится в желудок через горло). Это возможно только на ранних стадиях, когда вероятность распространения рака в лимфоузлы крайне низка.

  Частичная гастрэктомия

  Эта операция часто рекомендуется, если опухоль находится только в нижней части желудка, и только иногда рекомендуется, если она находится только в верхней части желудка. При этом удаляется только чатсь желудка, иногда вместе с частью пищевода или начальной частью тонкого кишечника (двенадцатиперстной кишкой). Близлежащие лимфоузлы также удаляются. После этого оставшиеся части желудка соединяются. Процесс питания протекает значительно легче, если удалена только часть желудка, а не весь орган полностью.

  Полная гастрэктомия

  Эта операция проводится, если рак распространился по всему желудку, также она рекомендуется, если опухоль находится в верхней части желудка, рядом с пищеводом. Она подразумевает полное удаление желудка и близлежащих лимфоузлов, а также может включать удаление селезенки, части пищевода, кишечника, поджелудочной железы и других близлежащих органов.

  Если Вы перенесли полную гастрэктомию, хирург сделает Вам новый «желудок» из тканей кишечника. Обычно конец пищевода присоединяется к тонкому кишечнику, и присоединяется дополнительная часть кишечника, благодаря чему образовывается место, где пища может скапливаться, прежде чем попасть в кишечник, что дает возможность съесть некоторое количество пищи прежде, чем кишечник заполнится. Однако люди, которые перенесли полную гастрэктомию, могут есть только небольшими порциями, поэтому они должны принимать пищу более часто.

  Удаление лимфоузлов

  Как при частичной, так и при полной гастрэктомии, близлежащие лимфоузлы и часть сальника также удаляются. Сальник – это похожий на фартук слой жировой ткани, который покрывает желудок и кишечник.

  Удаление лимфоузлов – важная часть операции. Многие врачи считают, что успешность операции во многом зависит от того, сколько лимфоузлов было удалено. В США рекомендуется всегда удалять близлежащий лимфоузел (это называется D1- лимфаденэктомия) с целью удаления как минимум 15 узлов. Хирурги в Японии показывают высокий уровень успешности операций путем более радикального удаления лимфоузлов около рака (это называется D2-лимфаденэктомия). В любом случае, успешное удаление лимфоузлов при раке желудка требует участия опытных хирургов.

  Возможные осложнения и побочные действия при хирургическом вмешательстве

  Хирургическое вмешательство при раке желудка – сложная операция. Она может вызвать осложнения, такие как кровотечение, тромбы и повреждения близлежащих органов при операции. Иногда также случаются «протекания» в заново соединенных пищеводе или желудке и тонком кишечнике.

  Хирургические техники с каждым годом улучшаются, и только 1-2% пациентов умирают от операции по поводу рака желудка. Этот процент несколько выше, если операция более расширена, например, когда удаляются все лимфатические узлы, однако и он может быть снижен при условии проведение ее высококвалифицированным хирургом.

  У Вас могут проявиться и другие побочные эффекты, такие как частая изжога, боли в области живота (особенно после приема пищи) и недостаток витаминов. Желудок играет важную роль в обеспечении всасывания витаминов из пищи. Если определенная часть желудка удалена, доктора обычно назначают витаминные добавки, некоторые из которых могут вводиться только внутривенно. Также после частичной и полной гастрэктомии зачастую требуется изменение диеты. Самое большое изменение состоит в том, что Вам придется принимать пищу в меньших порциях, но чаще.

  Учитывая эти проблемы, важно обсудить с врачом, насколько обширное хирургическое вмешательство он планирует провести. Одни хирурги стараются оставить как можно большую часть желудка, чтобы пациенты могли максимально сохранить привычный режим питания. Однако при этом выше и вероятность рецидива рака. Степень хирургического вмешательства должна обсуждаться врачом и пациентом до того, как оно будет проведено.

  Химиотерапия

  При химиотерапии используются противоопухолевые препараты, которые вводятся внутривенно или принимаются в виде таблеток. Эти лекарства попадают в кровоток и достигают всех частей тела, делая это лечение эффективным, когда рак распространился в другие органы за пределами желудка.

  Химиотерапия может быть основным методом лечения при раке желудка, который распространился в отдаленные органы. Также она может помочь смягчить симптомы у некоторых пациентов с метастазами и продлить им жизнь.

  Химиотерапия также может применяться после хирургического вмешательства по удалению рака. Это называется адъювантным лечением, направленным на уничтожение опухолевых клеток, которые могли остаться в организме, но еще слишком малы, чтобы их можно было обнаружить. Целью этого лечения является предотвращение рецидива рака. При раке желудка химиотерапия часто назначается вместе с лучевой терапией после операции. Такая комбинация может отсрочить рецидив рака и продлить жизнь пациентам с раком желудка на более ранних стадиях. Особенно это полезно при опухолях, которые не могут быть удалены полностью.

  Также изучается целесообразность проведения химиотерапии до хирургического вмешательства. Целью этого лечения, известного как неоадъювантная химиотерапия, является уменьшение размеров опухоли, чтобы облегчить операцию. Так же, как и при адъювантной химиотерапии, это может помочь в предотвращении рецидива. На сегодняшний день неясно, является ли неоадъювантная химиотерапия более эффективной, чем адъювантная, исследования этого вопроса продолжаются. Стандартное лечение подразумевает адъювантную химиотерапию, которая проводится после хирургического вмешательства с целью снизить вероятность рецидива рака.

  При химиотерапии для рака желудка может применяться такой препарат как 5-флюороурацил (5-FU), который часто назначается в комбинации с лучевой терапией. Также при химиотерапии могут комбинироваться разные препараты. Чаще всего применяются 5-флюороурацил (5-FU), доксорубицин (адриамицин®), метотрексат, эпирубицин, этопозид (VP-16) и цисплатин. 5-FU часто назначается вместе с лейкворином (или фолиевой кислотой), похожим на витамины, который усиливает его эффективность. Также могут быть эффективны такие препараты как доцетаксел (Таксотер®), паклитаксел (Tаксол®), иринотекан (Камптозар®, CPT-11), капецитабин (Кселода®), и оксалипатин. До сих пор не известно точно, какие из этих лекарств или их комбинаций работают лучше против рака желудка.

  Возможные побочные действия

  Препараты химиотерапии атакуют клетки, которые быстро делятся, именно поэтому они эффективны против раковых клеток. Однако другие клетки тела, такие как клетки костного мозга, клетки эпителия ротовой полости и кишечника и пр. также делятся быстро. Эти клетки также поражаются химиотерапией, что может привести к побочным эффектам. Эти побочные действия зависят от типа лекарств, которые применяются, их доз и продолжительности лечения. Побочные эффекты химиотерапии зависят от типа и дозы принимаемых лекарств и продолжительности их приема. Они могут включать в себя:

  • Потерю волос;
  • Ранки во рту;
  • Потерю аппетита;
  • Тошноту и рвоту;
  • Высокий риск подверженности инфекциям (вследствие снижения количества лейкоцитов);
  • Изменения менструального цикла (это может быть временным);
  • Образование синяков даже при незначительном прикосновении к коже или повышенной кровоточивости (вследствие снижения количества тромбоцитов);
  • Сильную усталость (вследствие снижения количества эритроцитов).


  Большинство этих побочных эффектов обычно проходят, как только лечение оканчивается. Например, волосы снова отрастут, а показатели крови вернутся к обычным. Если у Вас наблюдаются какие-либо побочные эффекты от курса химиотерапии, сообщите об этом врачу или медсестре, чтобы эффективно купировать их. Например, с помощью лекарств можно предотвратить или смягчить тошноту и рвоту.

  Некоторые препараты, применяемые для химиотерапии, имеют специфические побочные эффекты:

  Нервная система. Цисплатин, оксалиплатин, доцетаксел, паклитаксел могут повредить нервные окончания за пределами головного и спинного мозга. Иногда это может привести к таким симптомам (преимущественно в руках и ногах), как боли, жжение или покалывание, повышенная чувствительность к холоду и теплу, слабость. В большинстве случаев они проходят, как только лечение прекращается, однако у некоторых пациентов могут длиться долго.

  Сердечно-сосудистая система. Доксорубицин, эпирубицин и некоторые другие препараты могут вызвать временные сбои в работе сердца, если принимаются в течение долгого времени или в высоких дозах. По этой причине врачи тщательно контролируют дозы и назначают обследования сердца, такие как эхокардиограмма, для контроля работы сердца. Лечение этими препаратами прекращается при первых признаках поражения сердца.

  Вам следует получить полную информацию о каждом препарате, который Вам назначен, прежде, чем начать лечение.

  Препараты, известные как факторы роста G-CSF (нейпоген) and GM-CSF (лейкин) иногда назначаются для поднятия уровня лейкоцитов и таким образом снижения риска инфекций. Если у Вас во время лечения очень низкий уровень лейкоцитов, снизить риск инфекций можно путем избежания подверженности вредным микроорганизмам. В этот период следует:

  • Часто мыть руки;
  • Избегать употребления свежих, необработанных фруктов и овощей и другой пищи, которая может содержать опасные микроорганизмы;
  • Избегать контакта со свежими цветами и растениями, так как они могут «принести» Вам плесень;
  • Следить, чтобы другие люди, контактирующие с Вами, мыли руки;
  • Избегать мест массового скопления людей и больных людей (ношение защитной маски может принести некоторую пользу в такой ситуации).

  Также Вам могут назначить антибиотики, прежде чем появятся признаки инфекции или при первых же ее признаках, чтобы инфекция не развивалась дальше.

  Если у Вас низкий уровень тромбоцитов, Вам могут назначать специальные препараты или переливание донорских тромбоцитов, чтобы предотвратить возможное в таком случае кровотечение.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Затруднения дыхания и крайняя утомляемость, вызываемые низким уровнем эритроцитов, также может лечиться с помощью медицинских препаратов или переливаний крови.

  • Таргетная терапия
  • Новейшие препараты, которые нацелены на специфические части опухолевых клеток, проходят сейчас испытания эффективности в терапии рака желудка.
  • Лучевая терапия
  • Лучевая терапия


  Лучевая терапия – это лечение с помощью высокочастотного излучения (такого, как рентгеновское) с целью убить раковые клетки или уменьшить размер опухоли.

  Внешняя лучевая терапия

  Этот тип лучевой терапии часто применяется при раке желудка. При этом методе источник облучения размещается извне тела и сфокусирован на опухоль. Это похоже на прохождение рентгенографии, но излучение гораздо более интенсивное. Сама по себе процедура безболезненная. При этом обычно пациент проходит пять сеансов облучения в неделю в течение нескольких недель или месяцев.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  После хирургического вмешательства лучевая терапия может применяться с целью уничтожения очень маленьких опухолевых клеток, которые незаметны и не могут быть удалены во время операции. Облучение – особенно в комбинации с химиотерапией, например, 5-FU – может отсрочить или предотвратить рецидив рака после хирургического вмешательства и помочь пациентам продлить жизнь. Также лучевая терапия может применяться с целью смягчения симптомов рака желудка поздних стадий, таких как боль, кровотечение и проблемы с приемом пищи.

  Возможные побочные действия

  Побочные эффекты лучевой терапии могут включать в себя проблемы с кожей в месте, на которое направлены лучи, тошноту и рвоту, диарею, снижение количества определенных клеток крови. Всё это обычно проходит спустя несколько недель после окончания лечения. Если лучевая терапия применяется вместе с химиотерапией, это может усугубить побочные эффекты. Сообщайте врачу о любых побочных эффектах, которые у Вас проявляются, так как чаще всего существуют способы снять или смягчить их.

  Часть 2

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Рак желудка - наблюдение после лечения

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Хотя никто не хочет думать о том, что рак может рецидивировать, всегда существует такая вероятность. Если рецидив произошел, его лечение будет зависеть от локализации опухоли и того, какое лечение Вы получали до этого. Может потребоваться время, прежде чем Ваша уверенность в собственном выздоровлении наберет силы и Ваши страхи уменьшатся. Поэтому очень важно вовремя проходить все последующие контрольные осмотры. Во время приемов врач задаст Вам вопросы о симптомах заболевания и может провести осмотр, а также может направить на сдачу анализа крови или прохождение таких обследований как КТ или рентгенография. Контроль необходим, чтобы определить, не возвращается ли опухоль и не распространяется ли она, а также для контроля побочных эффектов лечения. Большинство врачей рекомендует контрольные приемы каждые 3-4 месяца в течение первых 3-х лет после лечения, и каждые 12 месяцев по истечении этого периода. Если Вам удалили верхнюю часть желудка, доктор также будет периодически проверять уровень витамина В12 у Вас в крови.

  Контрольные осмотры необходимы, чтобы вовремя уловить признаки рецидива или распространения рака, а также побочные эффекты от применения определенной схемы лечения. Это также является возможностью для Вас задать врачам любые вопросы, которые у Вас возникли, и развеять возможные сомнения. Почти все методы лечения рака имеют побочные действия. Некоторые из них могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, другие являются временными. Не стесняйтесь сообщить врачу о любых симптомах или побочных действиях, которые беспокоят Вас, чтобы он мог помочь Вам.

  • Смена лечащего врача

  После диагностирования у Вас рака и прохождения лечения Вы – по разным причинам – можете обратиться к другому врачу. Важно, чтобы Вы могли дать ему самые подробные сведения о Вашем диагнозе и лечении.

  Всегда сохраняйте копии следующих документов из Вашей истории болезни:

 • гистологического заключения после каждой биопсии или операции;
 • копию отчета о ходе операции;
 • эпикриз при выписке из больницы;
 • заключение о виде и дозе лучевой терапии, месте и времени ее проведения;
 • протоколы лечения химиотерапией: список полученных препаратов, их доз и времени их приема.

 • Наличие онкологического диагноза связано с трудоемким и эмоционально истощающим лечением, однако это наилучшее время, чтобы остановиться и пересмотреть всю свою жизнь. Возможно, Вы подумаете, как Вы можете радикально изменить жизнь и существенно улучшить свое здоровье.

  Изменения в образе жизни, о которых Вам придется задуматься во время и после лечения

  Заболевание раком и прохождение лечения требует как временных, так и эмоциональных затрат, однако это также время, чтобы по-новому взглянуть на свою жизнь. Возможно, вы задумаетесь о том, как улучшить свое общее здоровье в долгосрочной перспективе.

  Принимайте более здоровые решения

  Подумайте о своей жизни до того, как Вы узнали, что у Вас рак. Было ли что-то, что Вы делали, что могло ослабить ваше здоровье? Возможно, Вы употребляли слишком много алкоголя или слишком много ели, или курили, или не уделяли достаточно внимания физической активности.

  Сейчас не время чувствовать себя виноватым и обвинять себя. Как бы то ни было, сегодня Вы можете начать делать здоровые выборы, что позитивно отразится на всей Вашей последующей жизни. Вы не только почувствуете себя лучше, но и будете здоровее.

  Вы можете сделать первый шаг, начав с работы над теми моментами, которые вызывают у Вас наибольшее беспокойство. Обратитесь за помощью в том, что Вам трудно сделать самостоятельно.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Диета и питание


  Правильное питание и отказ от привычных продуктов для любого может стать тяжелым испытанием, но это то, чем Вы реально сможете помочь себе во время и после лечения от рака. Один из лучших шагов, которые Вы можете сделать после окончания лечения – это выработать привычку здорового питания. Вы будете удивлены долгосрочными преимуществами некоторых простых изменений, например, разнообразие здоровой пищи, которую Вы будете есть. Старайтесь съедать 5 и более видов овощей и фруктов в день. Выбирайте продукты из цельных зерен вместо белой муки и сахара. Старайтесь ограничить употребление мяса с высоким содержанием жира. Откажитесь от термически обработанной пищи, такой как хот-доги, колбасы, сало. Если Вы употребляете алкоголь, ограничьте его количество до 1-2 приемов в день. И не забудьте регулярно выполнять физические упражнения. Совмещение хорошей диеты и регулярных физических упражнений поможет Вам поддерживать здоровый вес и чувствовать себя более энергичным.

  • Отдых, утомляемость, работа и физические упражнения


  Утомляемость – распространенный симптом среди людей, которые прошли лечение от рака. Зачастую это не обычная усталость, а усталость «до мозга костей», которая не проходит с отдыхом. У некоторых такая утомляемость длится долгое время после лечения и может удерживать их от физической активности. Как бы то ни было, физические упражнения действительно могут помочь снизить утомляемость.

  Если Вы больны и нуждаетесь в постельном режиме на время лечения, естественно, что Ваша физическая подготовка, выносливость и мышечная сила на некоторое время ослабнут. Физиотерапия может помочь Вам поддерживать силу и диапазон движений мышц, что помогает бороться с утомляемостью и возможной депрессией, которая часто появляется вместе с ощущением усталости.

  Любая программа физической активности должна учитывать Вашу личную ситуацию. Обговорите с лечащим врачом Вашу ситуацию и узнайте его мнение о Ваших планах касательно физической активности. Также старайтесь заниматься под присмотром, чтобы во время выполнения упражнений Вы были не одни.

  Если Вы очень устаете, необходимо сбалансировать физическую активность и отдых. Отдыхать, когда Вы чувствуете необходимость в этом – правильное решение.

  Физические упражнения могут улучшить Ваше физическое и эмоциональное здоровье:

 • улучшить состояние вашей сердечно-сосудистой системы
 • укрепить мышцы,
 • снизить утомляемость,
 • снизить беспокойство и депрессию,
 • помочь чувствовать себя более счастливым и просто чувствовать себя лучше.

 • Известно, что в долгосрочной перспективе физические упражнения имеют значение для профилактики некоторых видов рака. Американское Сообщество Рака рекомендует взрослым уделять физической активности хотя бы 30 минут в день 5 или более дней в неделю.

  • Эмоциональное здоровье


  Когда лечение заканчивается, Вы можете чувствовать себя эмоционально истощенным. Так происходит со многими людьми. Вы можете поймать себя на мысли том, как влияет Ваше заболевание раком на Вашу семью, друзей, карьеру. Также Вы можете начать переоценивать Ваши отношения с супругом или партнером. Неожиданные вопросы могут вызвать сомнения – например, по мере Вашего выздоровления частота приемов у врача будет снижаться, и у некоторых это может вызвать определенное беспокойство.

  Это наилучшее время поискать поддержки у окружающих. Вам необходимы люди, на которых Вы можете опереться и которые позаботятся о Вас. Поддержка может быть оказана с разных сторон: от семьи, друзей, групп поддержки по раку, церковных или духовных общин, групп поддержки онлайн, индивидуальных консультантов. Принадлежность к онкологическим больным может вызывать у Вас сильное чувство одиночества, однако Вы не должны переживать это в одиночку. Ваши друзья и члены семьи могут чувствовать себя отвергнутыми, если Вы не подключите их. Позвольте им помочь Вам.

  Вы не можете вычеркнуть из жизни факт, что у Вас был рак. Однако Вы можете изменить свою дальнейшую жизнь – делая здоровый выбор и чувствуя себя настолько хорошо, насколько это возможно, как физически, так и эмоционально.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Что происходит, если лечение больше не работает?


  Если человек проходит много разных видов лечения, а рак не поддается лечению, со временем опухоль становится резистентной ко всем видам лечения. В этот момент важно взвесить возможные преимущества и недостатки нового метода лечения.

  Самое тяжелое в борьбе с раком – когда Вы перепробовали все, и ничего не может помочь. Ваш врач может предложить новые методы, однако Вам необходимо учитывать, что в некотором роде они, вероятно, не улучшат Ваше здоровье или Ваши шансы выживаемости.

  Вне зависимости о того, что Вы решили делать, важно, чтобы Вам было максимально комфортно. Обращайтесь за помощью и лечением при любых симптомах, которые у Вас могут быть, таких как боль. Этот тип лечения называется «паллиативным». Оно помогает облегчить симптомы, но не может вылечить рак. Его главная цель – улучшить качество Вашей жизни.

  В некоторых случаях, Вам может быть лучше при хосписном уходе. В большинстве случаев он может осуществляться на дому. Рак может вызывать симптомы или проблемы, которые требуют внимания, и хоспис ориентирован на Ваш комфорт. Вы должны знать, что хосписный уход не означает, что Вы не можете получать лечения симптомов, вызванных раком, или других проблем со здоровьем. Это только означает, что уход за Вами ориентирован на то, чтобы помочь Вам жить максимально полноценной жизнью и чувствовать себя максимально хорошо.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Постановка точного диагноза: определение стадии рака желудка

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Стадирование – это процесс определения того, насколько далеко распространилась опухоль. Это очень важно, так как прогноз Вашего лечения зависят в большой мере от того, на какой стадии находится Ваша опухоль.

  Клиническое стадирование основывается на результатах клинического осмотра, биопсий и обследований типа КТ, рентгена грудной клетки и ПЭТ. Если Вы перенесли хирургическое вмешательство, врач может провести также гистологическое стадирование. Оно основывается на тех же факторах, что и клиническое стадирование, а также на результатах операции. В некоторых случаях клиническое и гистологическое стадирование могут расходиться в заключениях. Например, во время операции врач может обнаружить опухоль там, где ее не было видно на обследованиях, что может означать более серьезную стадию развития рака

  • Система стадирования - TNM-классификация

  Система, которая используется для стадирования рака почки, предложена комитетом AJCC (Американский Объединенный Комитет по Раку). Стадии описываются с использованием римской нумерации от 0 до IV (от 0 до 4). Некоторые стадии далее делятся на А и В. Как правило, чем ниже цифра, тем меньше рак распространился. Более высокая цифра, например, стадия IV (4) означает более серьезную стадию развития опухоли. Она известна также как система TNM. Эта система также учитывает размер опухоли и ее распространение (Т), распространился ли рак в лимфоузлы (N) и распространился ли он в другие органы (М). Цифры после букв T, N и M показывают детальные сведения о раке.

  Эта система применяется для описания всех опухолей желудка за исключением тех, которые начались в гастроэзофагальном отделе или начались в кардии и проросли в гастроэзофагальный отдел. Эти опухоли стадируются как опухоли пищевода.

  Операбельные и неоперабельные опухоли

  С практической точки зрения, врачи часто разделяют рак желудка на 2 группы опухолей. Операбельные опухоли – это те, которые, по мнению врачей, могут быть полностью удалены с помощью хирургического вмешательства. Неоперабельные опухоли не могут быть удалены полностью. Причина этого может быть в том, что опухоль слишком далеко проросла в близлежащие органы или лимфоузлы, растет слишком близко к основным кровеносным сосудам или распространилась в отдаленные части тела. Четкой границы между операбельными и неоперабельными раками в плане TNM-стадирования рака нет, однако считается, что на ранних стадиях большинство опухолей операбельны.

  Уровни выживаемости при раке желудка

  Некоторые люди, которым диагностировали рак, хотят знать о выживаемости при их типе рака. 5-летняя выживаемость определяется процентом пациентов, которые живут не менее 5 лет после того, как у них диагностировали рак. Конечно, многие пациенты живут гораздо дольше, чем 5 лет. 5-летний относительный уровень выживаемости означает, что люди, которые умерли в этот период от других причин, не учитываются.

  Данные, приводимые ниже, взяты из базы данных Национального Института Рака США. Они основаны на историях болезни пациентов, которым диагностировали и лечили рак желудка в период с 1991 по 2000 год. Выживаемость для пациентов, которые не проходят хирургическое вмешательство, является более низкой.

  Стадия 5-летний уровень выживаемости
  Стадия IA: 71%
  Стадия IB: 57%
  Стадия IIA: 45%
  Стадия IIB: 33%
  Стадия IIIA: 20%
  Стадия IIIB: 12%
  Стадия IIIC: 9%
  Стадия IV: 4%

  Общий относительный уровень выживаемости всех пациентов с раком желудка в США составляет около 28%,при этом уровень выживаемости значительно улучшился в последние 30 лет. Одна из причин таких удручающих показателей состоит в том, что большинство опухолей желудка диагностируются на поздних стадиях, что оказывает значительное влияние на эффективность лечения.

  Хотя эти цифры (основанные на статистике для общего числа пациентов, у которых был диагностирован рак желудка в период с 1991 по 2000 год), отображают общую картину, нужно помнить, что ситуация каждого отдельного человека уникальна и с помощью статистики нельзя предсказать точно, что произойдет именно с Вами. Если у Вас возникают такие вопросы, обсудите с Вашими врачами, какие шансы на излечение Вы имеете и как долго Вы сможете прожить. Они помогут Вам в определении индивидуального прогноза.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Постановка диагноза: как обнаруживается рак желудка?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Возможно ли обнаружить рак желудка на ранней стадии?

  Для поиска таких заболеваний, как рак, у людей, которые не имеют симптомов, применяется скрининг. В странах, где рак желудка широко распространен (например, в Японии) массовый скрининг помогает обнаружить многие случаи рака желудка на ранней стадии, поддающейся лечению. Возможно, это помогает также снизить смертность от этого заболевания, однако исследований в подтверждение этой гипотезы не проводилось.

  Исследования, проводившиеся в США, не подтвердили эффективность скрининга рака желудка, поскольку в США это заболевание не так распространено. С другой стороны, скрининг может быть эффективен для тех, у кого присутствуют факторы риска для рака желудка.

  Если в стране не проводится массовый скрининг рака желудка, большинство людей узнают о своем диагнозе уже после появления определенных признаков или симптомов, которые указывают на необходимость проведения обследований.

  Признаки и симптомы рака желудка

  К сожалению, на ранних стадиях рак желудка редко имеет симптомы. Это одна из причин, по которым рак желудка трудно диагностировать на ранней стадии. Признаки и симптомы рака желудка могут быть следующими:

 • беспричинная потеря веса и отсутствие аппетита,
 • боли в животе,
 • дискомфорт в животе, как правило, в области выше пупка,
 • ощущение наполненности в верхней части живота после приема небольшого количества пищи,
 • изжога, несварение или симптомы, схожие на симптомы язвы желудка,
 • тошнота,
 • рвота (с кровью или без),
 • накопление жидкости в области живота.

 • Большинство этих симптомов в большинстве случаев указывают на другие причины, не связанные с раком, например, наличие вирусов в желудке. Также они могут быть вызваны другими видами рака.

  Однако если у Вас присутствуют какие-либо из перечисленных проблем, особенно если они не проходят, а тем более – усугубляются, Вам следует обратиться к врачу, чтобы определить и устранить их причину.

  Поскольку признаки рака желудка обычно не проявляются, пока рак не развивается до поздних стадий, в США всего 1 из 5 опухолей желудка диагностируется на ранней стадии, до метастазирования.

  Медицинская история и клинический осмотр

  Если у Вас есть признаки или симптомы, которые дают основания предполагать, что у Вас может быть рак почки, врачу потребуется узнать всю медицинскую история, чтобы проследить возможные факторы риска и симптомы. Клинический осмотр может дать информацию о признаках рака желудка и других проблемах со здоровьем. Например, врач может почувствовать ненормальное образование в брюшной полости при обследовании живота. Также врач может задать вопросы о Вашем общем состоянии здоровья в случае, если Вы нуждаетесь в хирургическом вмешательстве.

  Гастроскопия

  Гастроскопия (верхняя эндоскопия, также называемая эзофагогастродуоденоскопией или ЭГДС) – основное обследование, которое применяется при диагностике рака желудка. Оно может назначаться для людей с определенными факторами риска или при наличии признаков или симптомов, которые дают основания предполагать наличие рака желудка.

  Это обследование проводится под наркозом. Врач вводит через горло тонкую гибкую подсвеченную трубку, которая называется эндоскоп – она позволяет врачу увидеть слизистую вашего пищевода, желудка и первой части тонкого кишечника. При обнаружении подозрительных участков с помощью инструментов, которые вводятся через эндоскоп, делается биопсия (берутся образцы ткани). Эти образцы рассматриваются под микроскопом, чтобы определить, содержат ли они опухолевые клетки.

  При рассмотрении через эндоскоп, опухоль выглядит как кишка, грибовидное или выпуклое образование или плоский, утолщенный участок слизистой, с инфильтрацией желудочной стенки (т. н. тип linitis plastica). Также эндоскопия может применяться как часть специального обследования, которое называется ультразвуковая эндоскопия.

  Обследования, которые дают изображение изнутри тела

  Эти обследования используют рентгеновские лучи, магнитные поля или радиоактивные вещества, чтобы создать изображение изнутри тела. Они могут назначаться по многим причинам, в том числе – чтобы обнаружить, является ли подозрительная область опухолевой, чтобы определить, насколько далеко рак мог распространиться, и чтобы помочь определить, эффективно ли проводимое лечение.

  Рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с барием

  Это рентгеновское обследование, дающее возможность рассмотреть пищевод, желудок и начальную часть тонкого кишечника. Для этого пациент должен выпить белый раствор, содержащий вещество под названием барий. Барий покрывает слизистую пищевода, желудка и тонкого кишечника. Поскольку рентгеновские лучи не могут пройти через пленку бария, это помогает очертить любые аномалии слизистой этих органов. При этом обследовании делается несколько рентгеновских снимков.

  Техника двойного контраста может применяться для определения рака желудка на ранней стадии. При этом после проглатывания раствора бария в желудок вводится тонкая трубочка, через которую вдувается воздух. Это делает слой бария очень тонким, что дает возможность увидеть даже самые маленькие аномалии. Это обследование проводится не так часто, как эндоскопия.

  Ультразвуковая эндоскопия

  Ультразвук использует звуковые волны для создания изображения внутренних органов. Для этого обследования маленький инструмент, похожий на микрофон, размещается на коже. Он излучает звуковые волны и собирает эхо от тканей. Эхо превращается компьютером в черно-белое изображение, которое отображается на экране компьютера. Это обследование безболезненно и не подвергает Вас воздействию облучения.

  При ультразвуковой эндоскопии (УЗЭ) маленький датчик размещается на конце эндоскопа. Эндоскоп через горло вводится в желудок. Это позволяет ультразвуку отражаться непосредственно от стенок желудка, где предполагается наличие опухоли. Это позволяет врачу рассмотреть слизистую желудка, а также ближайшие лимфоузлы и другие структуры. При этом качество изображения лучше, чем при стандартном ультразвуковом обследовании, поскольку звуковые волны должны преодолевать меньшую дистанцию.

  УЗЭ наиболее эффективно для определения местного распространения рака, т. е. насколько далеко рак распространился через стенки желудка в близлежащие ткани и лимфоузлы. Также она может применяться для направления иглы в подозрительную область, чтобы взять образец ткани (игольная биопсия под руководством УЗЭ).

  Компьютерная томография (КТ)

  КТ (компьютерная томография). КТ – это специальный вид рентгенографии, в котором вместо одного снимка аппарат КТ делает много рентгеновских снимков по мере движения вокруг Вас. Затем они совмещаются с помощью компьютера, чтобы получить кросс-секционный вид всего тела. В отличие от рентгеновских снимков, снимки КТ создают подробные изображения мягких тканей тела.

  После первой серии снимков Вам могут ввести внутривенно контрастную жидкость, после чего сделать следующую серию снимков. Контрастное вещество может вызвать прилив крови (ощущение тепла, особенно на лице). У некоторых людей проявляется аллергия и появляется сыпь. Редко, но бывают другие серьезные реакции, такие как затрудненное дыхание, понижение кровяного давления. Прежде чем проходить это обследование, сообщите врачу, были ли у Вас когда-либо тяжелые реакции на контрастное вещество, используемое при рентгене. Снимки КТ делаются дольше, чем рентгеновские, и в это время Вам необходимо лежать на столе. Вы можете почувствовать себя дискомфортно из-за кольца, в котором нужно лежать, пока делаются снимки. Снимки КТ дадут врачу точную информацию о размере, форме и расположении образования


  Снимки КТ делаются дольше, чем рентгеновские, и в это время Вам необходимо лежать на столе. Вы можете почувствовать себя дискомфортно из-за кольца, в котором нужно лежать, пока делаются снимки.

  Снимки КТ показывают желудок достаточно чётко, и часто позволяют определить месторасположение рака. Также они могут показать органы, которые находятся рядом с желудком, например, печень, лимфоузлы или отдаленные органы, в которые мог распространиться рак. Снимки КТ могут помочь определить распространение (стадию) рака и решить, целесообразно ли хирургическое вмешательство.

  Биопсия

  Снимки КТ могут применяться для направления иглы при биопсии к области, в которую, как предполагается, распространился рак. Пациент остается на столе КТ, в то время как врач вводит иглу для биопсии через кожу по направлению к образованию. Снимки КТ продолжаются, пока игла не достигнет образования. Образцы биопсии (тонкие фрагменты ткани или цилиндры ткани примерно ½ дюйма длиной и менее 1/8 дюйма в диаметре) извлекаются и изучаются под микроскопом.

  МРТ (магнитно-резонансная томография)

  Аппараты МРТ, чтобы сделать снимки, используют радиоволны и сильные магниты вместо рентгеновских лучей. Компьютер превращает образцы радиоволн в подробное изображение исследуемой части тела. Может вводиться внутривенно контрастное вещество, как и при КТ, но это менее распространено.

  Большинство врачей предпочитают для изучения желудка использовать КТ. Однако МРТ иногда может дать больше информации. МРТ часто используется для изучения головного и спинного мозга.

  Снимки МРТ делаются дольше, чем КТ, зачастую это занимает до часа. Возможно, вам придется лежать внутри узкой трубы, что на некоторых людей с боязнью закрытого пространства может действовать угнетающе. Сегодня уже существуют более современные, более открытые аппараты могут помочь в этом случае. Также аппараты издают жужжание и стучащие шумы, которые могут беспокоить. В некоторых центрах пациентам выдают наушники с музыкой, чтобы оградить от этого шума.

  Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)

  При этом обследовании применяется специальный вид радиоактивного сахара. Он вводится внутривенно и расходится по организму. Раковые клетки вбирают в себя большое количество этого сахара, и в итоге специальная камера может легко определить эти области. При этом обследовании изображение не настолько подробно, как при КТ или МРТ, но оно дает полезную информацию сразу обо всем теле пациента. Также это обследование может быть полезно для определения рака, который распространился за пределы желудка и при котором нецелесообразно хирургическое вмешательство. Это обследование также применяется, когда врач предполагает, что рак распространяется, но не знает, в какие органы он мог метастазировать.

  Некоторые новейшие аппараты делают одновременно и ПЭТ -, и КТ - снимки. Это позволяет радиологу сравнить области высокой радиоактивности (предполагаемые раковые участки) на снимках ПЭТ с отображением этих областей на снимках КТ.

  Рентгенография грудной клетки

  Это обследование может показать, распространился ли рак в легкие. Также оно может быть полезно, чтобы определить, существуют ли другие серьезные заболевания легких или сердца.

  Другие обследования

  Лапароскопия

  Это обследование проводится после того, как опухоль желудка уже найдена. Хотя снимки КТ и МРТ создают подробные изображения изнутри тела, они могут «пропустить» некоторые опухоли, особенно если они очень маленькие. Чтобы убедиться, что опухоль находится только в желудке и может быть полностью удалена путем хирургического вмешательства, врачи в первую очередь проводят лапароскопию.

  При лапароскопии тонкая гибкая трубочка вводится в брюшную полость через маленький надрез в боку пациента. На конце лапароскопа находится маленькая камера, которая отправляет изображения изнутри тела на экран монитора. Таким образом, врач может осмотреть непосредственно поверхность органов и близлежащих лимфоузлов, и даже взять маленькие образцы тканей, чтобы убедиться, что рак не распространился и что опухоль может быть удалена. Иногда лапароскопия комбинируется с ультразвуком, чтобы получить лучшее изображение опухолевого образования.

  Лабораторные обследования

  Врач может назначить общий анализ крови, чтобы узнать, нет ли у Вас анемии (которая может быть вызвана внутренним кровотечением). Также может быть назначен анализ кала, чтобы определить, не содержит ли он кровь.

  Если рак обнаружен, врач может назначить и другие обследования, особенно если у Вас планируется хирургическое вмешательство. Например, анализ крови может быть назначен, чтобы убедиться, что печень и почки работают полноценно. Если планируется хирургическое вмешательство или назначение медицинских препаратов, которые могут отразиться на здоровье сердца, Вас могут также направить на электрокардиограмму (ЭКГ) и эхокардиограмму, чтобы проверить, насколько хорошо работает сердце.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Рак желудка: методы лечения. Часть 2

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Часть 1

  Выбор лечения в зависимости от вида и стадии рака желудка

  Лечение рака желудка зависит от того, где рак начался и насколько далеко он распространился.

  • Стадия 0

  Поскольку опухоль на стадии 0 ограничивается внутренним слоем слизистой желудка и не проникает в более глубокие слои, она может быть удалена с помощью хирургического вмешательства. Ни химиотерапия, ни лучевая терапия не нужна. Гастрэктомия (хирургическое удаление всего желудка или его части) и лимфаденэктомия (удаление близлежащих лимфоузлов) обычно проводятся на этой стадии заболевания. Если опухоль маленького размера, иногда можно обойтись эндоскопической резекцией слизистой оболочки. При этой процедуре рак удаляется через эндоскоп, введенный через горло. Это чаще делается в Японии, где рак желудка часто диагностируется на ранних стадиях благодаря массовому скринингу.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • Стадия I

  В этом случае опухоль обычно удаляется путём полного или частичного удаления желудка. Сальник и близлежащие лимфоузлы также удаляются. Эндоскопическая резекция слизистой применяется очень редко, для опухолей маленького размера. Дополнительное лечение зависит от детального стадирования.

  Стадия IA не требует дополнительного лечения.

  При стадии IB пациентам, в лимфоузлах которых (удаленных во время хирургического вмешательства) не обнаружены опухолевые клетки, дополнительное лечение не требуется. Тем, у кого в лимфоузлах обнаружены опухолевые клетки, после операции может быть назначена химиотерапия с лучевой терапией. Из препаратов химиотерапии чаще всего применяется 5-FU. Исследования показали, что этот метод может помочь таким пациентам продлить жизнь. Другим методом для пациентов, которые проходили химиотерапию до хирургического вмешательства, может быть продолжение такой же химиотерапии (без облучения). В этом случае обычно применяется этопозид, цисплатин и 5-FU.

  Те пациенты, кому по состоянию здоровья противопоказано хирургическое вмешательство, могут проходить лечение лучевой терапией, которая может назначаться в комбинации с химиотерапией.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
  • Стадия II

  В этом случае опухоль обычно удаляется путём полного или частичного удаления желудка, сальника и близлежащих лимфоузлов. Некоторые пациенты получают химиотерапию до хирургического вмешательства (неоадъювантная химиотерапия). После операции лечение может состоять из химиотерапии или 5-FU в комбинации с лучевой терапией.

  • Стадия III

  Хирургическое вмешательство остается основным методом в лечении пациентов с этой стадией заболевания (если у них не присутствуют другие сопутствующие патологии, которые не позволяют им перенести операцию). Некоторые из этих пациентов могут быть излечены с помощью хирургического вмешательства, в то время как другим это может помочь только смягчить симптомы. Некоторые пациенты могут проходить химиотерапию перед хирургическим вмешательством (неоадъювантная химиотерапия), чтобы уменьшить опухоль и повысить вероятность удаления опухоли полностью. Пациенты, которые получали химиотерапию до операции, скорее всего, должны будут продолжить ее и после операции. Для тех, кто не проходил химиотерапию до операции и тех, у кого опухоль была удалена не полностью, последующее лечение включает химиотерапиюю 5-FU в комбинации с лучевой терапией.

  • Стадия IV

  Поскольку при этой стадии рак прорастает глубоко в близлежащие органы или распространяется в отдаленные органы, полное излечение чаще всего невозможно. Небольшое количество пациентов с этой стадией рака желудка, но без метастаз, также могут пройти хирургическое вмешательство с целью излечения рака, однако мало кому оно действительно помогает. Пациенты с поздними стадиями рака желудка могут получать паллиативную терапию, которая может включать паллиативную хирургию для предотвращения перекрытия желудка или кишечника растущей опухолью, а также для контроля над возможным кровотечением.

  В некоторых случаях луч, направляемый через эндоскоп (длинную гибкую трубку, вставляемую через горло) может уничтожить большую часть опухоли и снять непроходимость без хирургического вмешательства. При необходимости может быть установлен шунт (полая металлическая трубка) на стыке пищевода и в желудке, чтобы удерживать их открытыми, давая возможность пище проходить. Также шунт может быть установлен на стыке желудка и тонкого кишечника.

  Химиотерапия и лучевая терапия на этой стадии могут помочь уменьшить опухоль и смягчить некоторые симптомы, давая возможность продлить больному жизнь, однако не излечить рак. Для химиотерапии чаще всего используются 5-FU, цисплатин, а также эпирубицин или этопозид. Доцетаксел, оксалиплатин, капецитабин или иринотекан также могут использоваться. Чаще всего применяются комбинации этих препаратов, однако до сих пор неизвестно, какая комбинация наиболее эффективна. Предпочтительный способ приема 5-FU – длительная инфузия через катетер (тонкая трубочка для инъекций или откачивания жидкости), установленный в магистральную вену. Однако другие подходы могут быть так же эффективны. На сегодня проходят клинические испытания новых методов лечения, которые могут быть эффективны для некоторых пациентов.

  Даже в том случае, если лечение не оказалось успешным, существуют способы уменьшить боль и симптомы заболевания. Пациентам следует сообщать врачу о любых симптомах и побочных эффектах, которые у них появляются, чтобы эффективно купировать их.

  Питание также является дискуссионной темой. Методы питания варьируются от общих рекомендаций по соблюдению определенного режима питания до установки специальной трубочки в тонкий кишечник.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Рецидив рака

  Методы лечения рецидива рака желудка в целом такие же, как и при IV стадии заболевания. И предыдущая схема лечения, и общее состояние здоровья пациента влияют на дальнейшие варианты лечения в этом случае. Одним из шансов может быть участие в клинических испытаниях, и об этой возможности не стоит забывать.
  Какие вопросы следует задать врачу?

  Если Вы столкнулись с диагнозом «рак» и лечением рака, мы советуем открыто поговорить с врачом. Не стесняйтесь задать врачу все вопросы, которые у Вас возникают, какими бы незначительными они не казались Вам. Ниже мы приводим перечень наиболее распространенных вопросов:

  • Дайте, пожалуйста, точное название диагноза, который мне поставлен (медицинской терминологией).
  • В какой части желудка у меня находится рак?
  • Опухоль какой стадии обнаружена у меня? Что это означает?
  • Может ли моя опухоль быть удалена хирургическим путем?
  • Какие у меня есть варианты лечения?
  • Какое лечение Вы советуете мне и почему? Имеет ли моя опухоль метастазы?
  • Какие цели предполагается достичь таким лечением?
  • Сколько продлится лечение? Что оно будет включать в себя? Где оно будет проходить?
  • Какие риски и побочные действия имеют разные варианты лечения?
  • Какова вероятность рецидива после лечения, которое Вы предлагаете?
  • Как лечение повлияет на мою обычную жизнь?
  • Что мне необходимо делать, чтобы подготовиться к лечению?
  • Что мы будем делать, если лечение не сработает или если произойдет рецидив?
  • Какое сопровождение потребуется мне после лечения?
  • Какова вероятность того, что таким образом меня удастся вылечить?

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Факторы риска возникновения рака желудка

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Ниже представлены некоторые факторы риска, которые повышают вероятность развития рака желудка.

  Инфекция Helicobacter pylori

  Считается, что инфекция, вызываемая Helicobacter pylori, является основной причиной развития рака желудка, особенно – рака нижней (дистальной) части желудка. Затяжная инфекция, вызванная этими микроорганизмами, может привести к воспалению (хроническому атрофическому гастриту) и предопухолевым изменениям внутреннего слоя желудка. Пациенты с раком желудка имеют более высокий уровень инфицированности Helicobacter pylori по сравнению с теми, кто не болен им. Эта инфекция также ассоциируется с некоторыми видами желудочной лимфомы. Однако даже при этом многие люди, которые являются носителями этих микроорганизмов, никогда не заболевают раком.

  Желудочная лимфома


  Люди, которые проходили лечение от определенных видов желудочной лимфомы, известной как лимфома маргинальной зоны (MALT), имеют повышенный риск развития карциномы желудка. Возможно, объяснение этому состоит в том, что эта лимфома вызывается инфекцией Helicobacter pylori

  Пол


  Рак желудка чаще развивается у мужчин, чем у женщин.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Возраст


  Риск заболеть раком желудка резко повышается после 50 лет. Большинство пациентов на момент установления диагноза перешагнули 65-летний возрастной рубеж.

  Этническая принадлежность


  В США рак желудка более распространен среди латиноамериканцев и афроамериканцев, чем среди белых. Наиболее распространено это заболевание среди жителей тихоокеанских и азиатских островов.

  Географический регион


  Значение может иметь также то, где Вы живете. Рак желудка более распространен в Японии, Китае, Южной и Восточной Европе, Южной и Центральной Америке, наименее распространен в Северной и Западной Африке, Южной и Центральной Азии и Северной Америке.

  Диета


  Повышенный риск развития рака желудка связан с диетой, содержащей большое количество копченостей, соленой рыбы и мяса, маринованных овощей, нитратов и нитритов - веществ, обычно содержащиеся в обработанной пище. Определенные бактерии, такие как Helicobacter pylori, могут превращать их в такие составляющие, которые могут быть причиной развития рака желудка у животных.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  С другой стороны, употребление свежих фруктов и овощей, которые содержат антиоксидантные витамины (такие как А и С), может снизить риск развития рака желудка.

  Курение


  Курение примерно вдвое повышает риск развития рака желудка, особенно – опухолей верхней части желудка, ближней к пищеводу.

  Ожирение


  Считается, что чрезмерный вес или ожирение является возможной причиной рака кардии, однако до сих пор неизвестно, насколько велик этот риск.

  Хирургическая операция на желудке в прошлом


  Рак желудка более склонен развиваться у людей, которые перенесли удаление части желудка в связи с лечением других неопухолевых заболеваний, таких как язва желудка. Возможно, это объясняется присутствием большего количества бактерий, которые вырабатывают нитриты. Также после хирургического вмешательства по поводу язвы снижается выработка кислоты и может происходить обратный отток желчи из тонкого кишечника в желудок. Этот риск продолжает повышаться в течение 15-20 лет после хирургического вмешательства.

  Пернициозная анемия


  Определенные клетки в слоях стенки желудка обычно вырабатывают вещество, необходимое для всасывания витамина В12 из пищи, которое называется внутренним фактором (ВФ). У людей с недостаточным количеством ВФ может образоваться дефицит витамина В12, что влияет на способность организма вырабатывать эритроциты. Это состояние называется пернициозной анемией. Вместе с анемией (низким количеством эритроцитов в крови) у пациентов с этим заболеванием возникает повышенный риск развития рака желудка.

  Болезнь Менетрие (гипертрофическая гастропатия)


  Это состояние, при котором избыточный рост тканей слизистой желудка приводит к образованию крупных складок стенок желудка и снижению количества соляной кислоты.

  Вторая группа крови


  Группа крови определяет наличие определенных веществ на поверхности эритроцитов и некоторых других видов клеток. Группа крови имеет значение при выборе крови для трансфузии (переливания). По неизвестным причинам люди, обладающие второй группой крови, более склонны к развитию рака желудка.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Наследственные факторы риска


  Некоторые наследственные синдромы могут повышать личный риск развития рака желудка.

  Наследственный диффузный рак желудка


  Этот врожденный синдром значительно повышает риск развития рака желудка. Он встречается достаточно редко, однако среди его обладателей риск развития рака желудка составляет 70-80%., при этом для женщин повышен также риск развития определенных видов рака молочной железы. Само по себе это условие вызвано мутациями (дефектами) гена E-cadherin/CDH1. В некоторых онкологических центрах Европы и США проводят специальные обследования на выявление этих генетических мутаций.

  Наследственный неполипозный колоректальный рак (ННПКР)


  ННПКР, также известный как синдром Линча, - врожденное генетическое расстройство, которое вызывает повышенный риск рака толстой кишки. Носители этого синдрома имеют повышенный риск развития рака желудка. В большинстве случаев, это расстройство вызвано дефектом гена MLH1 или гена MSH2, однако еще как минимум пять генов могут отвечать за это расстройство: MLH3, MSH6, TGBR2, PMS1 и PMS2.

  Семейный аденоматозный полипоз (САП)


  САП – это синдром, при котором у больных образуются множественные полипы толстой кишки, а также желудка и тонкого кишечника. Носители этого синдрома относятся к группе высокого риска по развитию колоректального рака и к группе незначительно повышенного риска по развитию рака желудка. Этот синдром вызывается мутациями гена АРС.

  Мутации BRCA1 и BRCA2


  Носители врожденных мутаций генов BRCA1 и BRCA2, отвечающих за рак молочной железы, также относятся к группе повышенного риска по развитию рака желудка.

  Семейная история


  Люди, у которых несколько родственников первой линии имели рак желудка, имеют большую вероятность также заболеть этим заболеванием.

  Некоторые типы полипов


  Полипы – это неопухолевые образования на слизистой желудка. Большинство видов полипов (такие, как гиперпластические или воспалительные полипы) не увеличивают риск развития рака желудка, однако аденоматозные полипы – также называемые аденомами – иногда могут превратиться в опухолевые.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Вирусная инфекция Эпштейна-Барра


  Этот вирус вызывает инфекционный мононуклеоз (также называемый мононуклеозом). Этим вирусом в течение жизни поражается большинство взрослых, также, как и детей или подростков. Он связан с некоторыми формами лимфомы. Вирус Эпштейна-Барра был найден примерно у 5-10% пациентов с раком желудка. Эти люди более склонны к медленно растущему, менее агрессивному и менее склонному к распространению раку. На сегодняшний день не известно, является ли этот вирус причиной развития рака желудка, однако он присутствует в опухолевых клетках при раке желудка.

  Вредное производство


  Работники угольной, металлургической и каучуковой промышленности имеют повышенный риск развития рака желудка.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Развитие рака желудка

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Опухоли желудка склонны расти медленно, в течение многих лет. Прежде, чем разовьется истинный рак, происходят предопухолевые изменения в слоях желудка. Эти ранние изменения редко вызывают какие-либо симптомы и потому часто проходят незамеченными.

  Рак желудка может распространяться различными способами. Он может прорасти сквозь стенку желудка и поразить близлежащие органы. Также он может распространиться в лимфатические сосуды и близлежащие лимфоузлы. Для пациентов, у которых рак распространился в лимфоузлы, прогноз более неблагоприятный. Рак желудка на последних стадиях может проникнуть в кровоток и распространиться в такие органы, как печень, легкие и кости.

  Согласно последним оценкам Американского сообщества рака, в США в 2009 году зарегистрировано:

  • 21130 новых случаев рака желудка (12820 мужчин и 8310 женщин);
  • 10620 смертей от этих опухолей.


  Это заболевание поражает преимущественно лиц старшего возраста. Средний возраст пациентов на момент диагностики у них рака желудка составляет 71 год. Почти 2/3 пациентов с раком желудка старше 65 лет. Вероятность того, что человек на протяжение своей жизни заболеет раком желудка, составляет примерно 1 к 112, однако для мужчин риск несколько выше, чем для женщин.

  Рак желудка очень распространен во всем мире, особенно в менее развитых странах. Он также является одной из ведущих причин смертности в общей структуре онкологических заболеваний.

  На сегодняшний день точно не известно, что влияет на снижение риска смерти от рака желудка, однако считается, что некоторое снижение заболеваемости им в отдельных странах мира (США и ДР.) может быть связан с распространением использования заморозки для хранения продуктов питания. Также врачи считают, что это снижение может быть связано с частым применением антибиотиков для лечения инфекций. Антибиотики могут убивать бактерии под названием Helicobacter pylori, которые являются в значительной мере канцерогенными.

  Что вызывает рак желудка?

  Существует много известных факторов риска рака желудка, однако не известно точно, как именно эти факторы влияют на превращение клеток слизистой желудка в опухолевые. Этот вопрос остается предметом научных исследований.

  В слизистой желудка могут происходить некоторые изменения, которые считаются предопухолевыми.

  Одно из этих изменений – появление атрофического гастрита. Это состояние, при котором здоровые железы желудка не работают либо отсутствуют. При этом существует некоторый уровень воспаления (клетки желудка повреждаются клетками иммунной системы, что часто связано с инфекцией Helicobacter pylori. До сих пор не известно точно, почему это состояние ведет к раку.

  Другое изменение, которое также может быть предопухолевым, - кишечная метаплазия. В этом случае здоровая ткань слизистой желудка замещается клетками, очень похожими на клетки, которые обычно выстилают кишечник. Люди с этим состоянием обычно имеют хронический атрофический гастрит. Как и почему это изменение вызывает развитие и прогрессирование рака желудка, не известно. Предполагается, что это связано с инфекцией Helicobacter pylori.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Последние исследования дают ключ к пониманию того, как развивается рак желудка. Например, бактерии Helicobacter pylori, особенно определенные их подвиды, могут превращать некоторые химические вещества, содержащиеся в пище, в химические вещества, которые вызывают мутации (изменения) ДНК клеток слизистой желудка. Это может быть объяснением того, почему определенная пища (например, мясные консервы) повышает риск развития рака желудка. С другой стороны, некоторые виды пищи снижают риск развития рака желудка благодаря содержанию антиоксидантов, которые блокируют вещества, повреждающие ДНК клеток.

  В течение нескольких последних лет ученые добились значительного прогресса в понимании того, как определенные изменения в ДНК могут заставить здоровые клетки желудка расти неестественно и превращаться в опухолевые. ДНК – это химическое вещество, находящееся в каждой клетке, которое содержит наши гены – инструкции по функционированию для наших клеток. Мы выглядим похожими на наших родителей потому, что мы получили наши ДНК от них. Однако ДНК влияют не только на наш внешний вид.

  Некоторые гены содержат инструкции по контролю за ростом и делением клеток. Определенные гены, которые способствуют делению клеток, называются онкогенами. Другие, которые замедляют деление клеток или в определенный момент убивают их, называются генами-супрессорами опухолевого роста. Рак может быть вызван изменениями ДНК, которые активизируют онкогены или отключают гены-супрессоры.

  Также существуют гены, отвечающие за выработку ферментов, которые отвечают за восстановление ДНК, где развиваются нездоровые изменения. Если эти гены утрачены или повреждены, это также может привести к раку.
  Врожденные аномалии некоторых видов этих генов могут повышать риск развития рака желудка. Однако большинство из этих генетических изменений приводит к развитию рака желудка вскоре после рождения. При этом врожденные генетические изменения отвечают за очень небольшое количество опухолей желудка.

  Что же вызывает рак желудка? Фактор риска – это что-либо, что влияет на шанс человека заболеть такой болезнью, как рак. Разные опухоли имеют разные факторы риска. Некоторые факторы риска, такие как курение, контролируемы. Другие, такие как возраст или семейная история, изменить нельзя. Однако наличие фактора риска или даже нескольких факторов риска не означает, что Вы заболеете. И многие люди, которые заболели, могут не иметь ни одного известного фактора риска. Даже если у человека с раком печени присутствует фактор риска, часто трудно определить, насколько этот фактор риска повлиял на развитие рака в этом конкретном случае. Однако наличие некоторых факторов риска повышает вероятность того, что у вас может развиться рак желудка.  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Общие сведения о раке желудка

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Рак желудка – это рак, который начинается в желудке.

  После того, как пища пережевана и проглочена, она попадает в пищевод – трубку, которая позволяет поступать пище через горло и грудную клетку в желудок. Пищевод соединяется с желудком непосредственно под диафрагмой (дыхательная мышца, которая находится под легкими). Желудок – это орган, похожий на мешочек, который накапливает пищу и начинает переваривать ее с помощью выделяемого желудочного сока. Пища перемешивается с желудочным соком и перемещается в первую часть тонкой кишки, которая называется двенадцатиперстной

  Поскольку желудок – только один из органов, расположенных в животе (пространство между грудной клеткой и тазовой областью), где может начаться рак, не следует путать его с раком толстой кишки, печени, поджелудочной железы или тонкой кишки, так как эти опухоли могут иметь различные симптомы, различные прогнозы и разные схемы лечения.

  Строение желудка

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Желудок состоит из пяти частей:

  • кардия ( кардиальный отдел) – верхняя часть (соединяется с пищеводом).
  • дно (или свод) – часть, расположенная возле кардии. Некоторые клетки из этой части желудка вырабатывают кислоты и пепсин (фермент пищеварения), основные составляющие желудочного сока, которые помогают переваривать пищу;
  • антрум (антральный отдел) примыкает к кишечнику, здесь пища смешивается с желудочным соком;
  • привратник (пилорический отдел) – выполняет роль клапана, который контролирует перемещение содержимого желудка в тонкий кишечник;
  • тело – область желудка между его верхней и нижней частью

  Первые три части желудка (кардию, дно и тело) иногда называют Проксимальным отделом желудка , а Две нижние части (антрум и привратник) называют Дистальным отделом желудка.

  Опухоли, которые начинаются в разных частях желудка, могут вызывать разные симптомы и иметь разный прогноз лечения. Местонахождение опухоли также может влиять на выбор схемы лечения.

  Желудок имеет две кривизны, очерчивающие его верхнюю и нижнюю границы. Они называются соответственно малой и большой кривизной. Прилежащими к желудку органами являются толстая кишка, печень, селезенка, тонкая кишка, поджелудочная железа.

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Стенка желудка состоит из пяти слоев. Чем глубже проникает опухоль, тем хуже прогноз. Внутренний слой - это слизистая оболочка. Здесь вырабатываются желудочная кислота и пищеварительные ферменты. Большинство опухолей начинаются именно здесь. Далее располагается подслизистая оболочка, окруженная мышечной оболочкой – слоем мышц, которые перемещают и перемешивают содержимое желудка. Два других слоя, серозный и субсерозный, имеют защитную функцию.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Рак почки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  - консультант [разд. Консультации]

  Исследований, посвященных применению средств растительного происхождения в терапии рака почки, относительно немного. Круг исследований ограничен еще и тем, что, как правило, в публикациях не сообщается, применялись ли испытуемые препараты до операции либо после операции и курса дополнительной терапии. Поскольку хирургия – основной метод лечения опухолей почки, это ограничение особенно важно учитывать в оценке полученных результатов. Учитывая, что иммунотерапия рассматривалась как перспективный метод лечения аденокарцином почки, многие исследования концентрировались на растениях, имеющих доказанное влияние на иммунитет, но при этом они (например, элеутерококк (Eleuterococcus senticosus ) не подтвердили эффективности при раке почки.

  Тем не менее, эффективность ряда препаратов, и прежде всего препаратов на основе эфирных масел некоторых пород хвойных деревьев, была подтверждена доказательной медициной. Описан цитотоксический эффект туи шаровидной (Platycladus orientalis) и кипариса вечнозеленого (Glycyrrhiza glabra) при опухолях почки. Вытяжки и вещества, содержащиеся в некоторых растениях, также могут с успехом применяться для облегчения побочных действий химиотерапии при раке почки: например, лакричник обыкновенный (Glycyrrhiza glabra) , как показано в отдельных исследованиях, смягчал симптомы, вызванные токсичностью 5-флюорурацила. В восточной медицине используется смолистый сок из древесины «сумаха лаконосного» ( Rhus verniciflua), который существенно облегчает побочные эффекты, связанные с цитотоксичностью цисплатина. Некоторые растения, издавна применяющиеся в Юго-Восточной Азии, например, корень женьшеня (Panax ginseng) , способны существенно замедлить пролиферацию раковых клеток.

  По данным же отечественных источников, помимо вышеупомянутых растений, наиболее эффективны в лечении рака почки будра плющевидная, хвощ полевой, дурнишник обыкновенный и др.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • Будра плющевидная (Glechoma hederacea) используется как кровоочистительное средство при доброкачественных и злокачественных опухолях, особенно при раке и циррозе печени. В траве будры содержатся дубильные и горькие вещества, флавоноиды, сапонины, смолы, 80 мг % витамина С (в листьях), эфирные масла. Для лечения используется надземная часть травы. Растение ядовито и применять его следует с осторожностью.
 • Хвощ полевой (Equisetum arvense), обладая сильным антимикробным и антитоксическим действием, издавна применялся в медицине для лечения заболеваний почек. Трава хвоща содержит сапонины, флавоноиды, следы алкалоидов, никотин, кремниевую кислоту, витамин С и каротин. Кроме того, препараты на основе хвоща значительно ускоряют эпителизацию тканей. Растение имеет противопоказания к применению, обладая раздражающим действием на паренхиму почек, поэтому при его применении следует учитывать тип опухоли и наличие в анамнезе нефритов.
 • Дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium L.) содержит йод, алкалоиды, кумарины и гликозиды. С лечебной целью применяют траву, плоды, семена и корни растения ввиду его антисептического, противовоспалительного, цитотоксического, а также обезболивающего действия. Растение ядовито и имеет противопоказания к применению.

 • Ниже представлены наиболее известные рецепты лекарственных средств растительного происхождения, применяемых при раке почки. Данный список не является исчерпывающим, поскольку исследования растительных препаратов в онкологии продолжаются, а арсенал фитотерапевтов может пополняться новыми методами.

  Помните, что весь арсенал фитотерапевтических средств не заменит основного лечения, назначенного Вам лечащим онкологом! Рак почки нельзя вылечить исключительно травами, но сочетая лечение фитопрепаратами с традиционными методами, можно существенно улучшить прогноз лечения! Перед использованием любого сбора и любого лекарственного средства растительного происхождения обязательно проконсультируйтесь с Вашим лечащим доктором!

  Рак почки: лекарственные средства растительного происхождения для наружного применения

 • Компрессы из травы полевого хвоща на область почек на ночь. 50 г сухой или 150 г сырой травы полевого хвоща кладется в дуршлаг, укрепляется над кастрюлей, в которой кипит вода и закрывается крышкой. Когда трава «распарится», ее заворачивают в белую хлопчатобумажную ткань и накладывают на область почек. Сверху прикрыть компресс полиэтиленовой пленкой и закутать шерстяным материалом или фланелью. Компресс желательно оставить до утра.
 • Компрессы с отваром травы будры плющевидной. Для приготовления отвара 5 ст. ложек сушеной травы кипятить 3-5 мин. на слабом огне в 1 л. воды, остудить, процедить. Применять наружно на область почек.

 • Рак почки: лекарственные средства растительного происхождения для применения в виде ванн

 • Каждый день можно принимать сидячую ванну из отвара травы полевого хвоща, для чего вечером замачивается 100 г сухой или 300 г сырой травы полевого хвоща на 5 л воды комнатной температуры. Утром подогревается, но не кипятится, процеживается и заливается в ванну. Для принятия ванны следует принять положение, при котором почки будут в воде, время принятия ванны — 20 минут. После ванны следует закутаться в простыню или полотенце и ложиться под одеяло, пропариться еще 1 час. Водой из ванны можно залить траву и использовать с подогревом еще 2 раза

 • Рак почки: лекарственные средства растительного происхождения для внутреннего применения

  • Настой травы будры плющевидной. Настоять 1 ч. ложку сырья в стакане кипятка 30 мин., процедить, принимать по 2 ст. ложки 3-4 раза в день за 2 ч. до еды. Можно применять также настойку будры плющевидной: залить 50 гр. будры 0,5 л 40 градусного спирта, настоять 3 недели, принимать по 15-20 капель 3 раза в день.
  • Сбор травяной (из свежих растений): золотой розги — 1 часть, глухой крапивы — 1 часть и подмаренника настоящего — 1 часть. Для приготовления дневной нормы настоя берется 4 ч. л. смеси трав, заливается 1 л кипятка, настаивается ночь, процеживается, заливается в хорошо ошпаренный кипятком термос. Чай пьется теплым глотками на протяжении всего дня. Можно сочетать с настойкой болиголова по схеме: от 1 капли и до 30 капель и обратно от 30 и до 1 капли.
  • Настой спорыша обыкновенного на молоке. Взять 3-4 ч. л. с верхом мелко нарезанной травы спорыша (желательно свежего), залить таким же количеством кружек (250 мл) кипяченого молока, настоять 30 секунд, залить в термос и выпить на протяжении дня.
  • Настой травы живокости полевой: 2 столовых ложки травы на 1 литр кипятка, варить 15 минут, настоять 2 часа, принимать 3 раза в день.
  • Настой травы очитка пурпурного: 1 столовую ложку травы залить стаканом кипятка, настоять 2 часа, принимать 3 раза в день.
  • Настой травы золотой розги: 2 чайные ложки травы залить стаканом кипятка, настоять 2 часа, принимать 3 раза в день
  • Настой травы подмаренника настоящего: 1 столовую ложку травы залить стаканом кипятка, настоять 2 часа, принимать 3 раза в день
  • Настой дурнишника обыкновенного: 1 столовую ложку травы залить стаканом кипятка, настоять 1 час, принимать 3 раза в день. Можно применять также настойку дурнишника: залить 50 гр. дурнишника 0,5 л 40 градусного спирта, настоять 3 недели, принимать по 15-20 капель 3 раза в день.
  • Настой травы грушанки круглолистной: 2 чайные ложки травы залить стаканом кипятка, настоять 1 час, принимать 3 раза в день
  • Настой травы хвоща полевого: 1 столовую ложку травы залить стаканом кипятка, настоять 1 час, принимать 3 раза в день.
  • Отвар из шишек и корней хмеля: 1 столовую ложку с горкой сырья залить 2 стаканами кипятка, кипятить 2 минуты, пить как чай вместо воды в любом количестве.
  • Отвар корней кубышки желтой:2 чайных ложки корней залить 1 стаканом кипятка, кипятить 2 минуты, принимать 3 раза в день.

  Рак почки: основные факты

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  по матерiалах МОЗ України

  • Рак почки составляет примерно 2-3% от всех заболеваний почки
  • Мужчины болеют раком почки в 1,5 раза чаще, чем женщины, причем более подвержены этому заболеванию городские жители.
  • Рак почки очень редко встречается у людей младше 45 лет, хотя отдельные формы рака почки могут наблюдаться у детей и подростков ( ссылка на 1 Раздел 31.05. )Общие сведения о раке почки). Чаще всего им болеют люди в возрасте 50- 70 лет.
  • Средний возраст большинства пациентов на момент постановки диагноза – 65 лет. В целом, риск заболеть раком почки составляет примерно 1 к 75 (1,34%).
  • По темпам прироста смертности рак почки занимает 2-ое место у мужчин и 3-е место у женщин среди всех злокачественных новообразований.
  • В структуре онкологической заболеваемости населения СНГ рак почки составляет всего 3-5% по данным 2004-2009г. Однако около 25% больных при первичном диагностировании уже имеют последние стадии рака с отдаленными метастазами.
  • Тенденция по заболеваемости раком почки в мире стабильна со склонностью к незначительному росту (1-5% в год) и некоторому улучшению выживаемости (пятилетняя я выживаемость до 95% при I стадии заболевания и 25% при IV стадии)
  • Примерно 90-95% случаев рака почки – это почечноклеточный рак, развивающийся из эпителия канальцев и собирательных трубочек почки. Оставшиеся 5-10% приходятся на опухоли собирательной системы почки – лоханки и чашечек (переходноклеточный рак)

  Профилактика рака желудка

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  рак желудка профилактикаНесмотря на то, что точные причины рака желудка неизвестны, многие опухоли желудка можно предотвратить.

  Считается, что резкое снижение распространенности рака желудка в последние десятилетия произошло благодаря устранению многих факторов риска, связанных с диетой. Это включает использование для хранения пищи холодильных установок вместо засаливания, консервирования и копчения. Чтобы снизить свой риск заболевания раком желудка, людям следует избегать диет, насыщенных копченой и консервированной пищей, соленого мяса и рыбы.

  Диета, богатая свежими фруктами и овощами, также может снизить риск развития рака желудка. Цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты) особенно эффективны. Грейпфруты и грейпфрутовый сок могут усилить действие некоторых лекарственных средств, поэтому прежде, чем включать их в свою диету, важно обсудить этот шаг со своим лечащим врачом. Американское Общество Рака рекомендует употреблять разнообразную здоровую пищу, преимущественно растительного происхождения. Это подразумевает как минимум пять приемов в пищу фруктов и овощей ежедневно, а также пищу из цельных зерен, при этом следует ограничить прием термически обработанного и красного мяса.

  Исследования, которые рассматривали использование диеты для снижения риска рака желудка, имеют различные результаты. Некоторые из них показывают, что комбинация продуктов, содержащих антиоксиданты (витамины А, С и Е, а также селен) может снизить риск развития рака желудка у людей со скудным рационом питания. Однако большинство исследований, рассматривавших случаи людей, которые питаются хорошо, не обнаружили пользы от добавления к диете витаминных таблеток. Этот вопрос нуждается в проведении дополнительных научных исследований.

  Хотя в некоторых небольших исследованиях высказывается предположение, что чай, особенно зеленый, может защитить от рака желудка, большинство крупных исследований не подтвердило эту связь.

  Ожирение можно добавить к факторам риска развития рака желудка. Американское Общество Рака рекомендует поддерживать здоровый вес, соблюдая баланс получаемых калорий и физической активности. Кроме возможного снижения риска развития рака желудка, снижение веса может снизить риск развития некоторых других опухолевых заболеваний и помочь избежать проблем со здоровьем, связанных с ожирением.

  Курение может повысить риск развития рака проксимального отдела желудка (части желудка, прилегающей к пищеводу). Если Вы не курите – и не начинайте. Если уже имеете эту вредную привычку – подумайте о том, чтобы бросить курить, и если это не удается сделать самостоятельно, обратитесь за помощью.

  До сих пор не известно точно, следует ли назначать лечение антибиотиками людям с хроническим поражением слизистой желудка бактерией Helicobacter Pylori при отсутствии симптомов. Исследования этого вопроса продолжаются. В некоторых ранних исследованиях предполагалось, что назначение антибиотиков людям с инфекцией Helicobacter Pylori может снизить количество предопухолевых поражений желудка и таким образом снизить риск развития рака желудка. Однако не все исследования подтвердили эту гипотезу. Окончательный ответ на этот вопрос требует дальнейших исследований.

  Если Ваш врач предполагает, что Вы можете быть носителем инфекции Helicobacter Pylori, существует несколько способов проверить это:

  • сделать анализ крови на наличие антител к Helicobacter Pylori. Антитела – это белки, которые иммунная система организма вырабатывает в ответ на инфекцию. Позитивные результаты анализа могут означать как то, что инфекция действительно присутствует, так и то, что она была в прошлом.
  • провести эндоскопию и сделать биопсию слизистой желудка. Этот образец можно использовать в химическом анализе на этот вид бактерий. Также врач может определить наличие этих бактерий при рассмотрении образца биопсии под микроскопом. Образец биопсии также может быть культивирован (помещен в питательную среду, которая способствует росту Helicobacter Pylori).
  • провести специальное исследование – дыхательный тест. Для этого необходимо выпить жидкость, содержащую мочевину. Helicobacter Pyllori вызывают некоторые химические изменения в мочевине. Образец содержимого Вашего выдоха подвергается анализу на наличие этих химических изменений.


  Считается, что применение аспирина или других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен, снижает риск развития рака желудка как минимум на 25%. Эти препараты могут также снизить риск развития полипов толстой кишки и рака толстой кишки. Однако они могут вызвать также серьезные (иногда – жизненно опасные) внутренние кровотечения и другие возможные риски для здоровья у некоторых людей. Большинство врачей рассматривает любое снижение риска развития рака как дополнительное преимущество для пациентов, которые принимают эти лекарства по другим показаниям, таким как лечение артрита. Однако обычно они не рекомендуют прием НПВП непосредственно в качестве профилактики рака желудка. Исследования не подтвердили, что преимущества от снижения риска рака желудка перевешивают риски осложнений, связанных с кровотечениями.

  Ограничение по возможности факторов риска может снизить риск развития рака желудка, однако не может гарантированно защитить от этого заболевания. Диагностика на ранней стадии – лучший способ повысить шансы на успешное излечение и снижение смертности от этого заболевания, особенно в странах, где рак желудка распространен.

  Врожденные синдромы, такие как наследственный диффузный рак желудка, отвечают за очень небольшое количество опухолей желудка, однако распознавать их очень важно. Поскольку большинство людей, у которых присутствуют эти синдромы, рано или поздно рискуют заболеть раком желудка, людям с сильной семейной историей следует знать, что могут ли заболеть и они. Если семейная история дает основания для такого предположения, следует провести генетические тесты. В случае, если они покажут аномалии гена E-cadherin/CHD1, многие врачи рекомендуют удалять желудок, не дожидаясь развития рака.

  Иммунотерапия при почечноклеточном раке на поздних стадиях заболевания

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Coppin C, Porzsolt F, Awa A, Kumpf J, Coldman A, Wilt T.
  Отдел медицинской онкологии,
  Онкологический центр Фрейзра Фалли, Сюррей, Канада


  Течение почечноклеточной карциномы на поздней стадии может сильно различаться: от неожиданной ремиссии до прогрессирования вплоть до резистентности заболевания к химиотерапии. Иммунотерапия демонстрирует эффективность в лечении этого заболевания, улучшая результаты лечения в неконтролируемых исследованиях и рандомизированных контролируемых исследованиях с определенными ограничениями: маленький размер выборки и низкий охват. Целью исследования была сравнительная оценка эффективности иммунотерапии почечноклеточной карциномы: (1) высокодозного интерлейкина-2 по сравнению с другими вариантами (2) интерферона-альфа по сравнению с другими вариантами. В первую очередь, нас интересовала общая выживаемость в течение одного года, во вторую очередь – достижение пациентами ремиссии. Был проведен систематический поиск информации в базах данных CENTRAL, MEDLINE и EMBASE за период с 1966 года по декабрь 2003 года. Также был проведен обзор материалов периодических встреч Американской Ассоциации Урологии, Американского сообщества клинической онкологии, Европейской конференции по Раку, Европейского сообщества медицинской онкологии за период с 1995 года по июнь 2004 года.

  В рандомизированных контролируемых испытаниях, в которых были отобраны (или стратифицированы) пациенты с почечноклеточной карциномой на поздней стадии, по крайней мере, в одном применялся иммунотерапевтический агент и была зафиксирована ремиссия или улучшение выживаемости методом аллокации. 53 исследования охватили 6117 пациентов, из которых только один не достиг ремиссии; 32 из этих исследований зафиксировали выживаемость в течение одного года. Два автора независимо друг от друга подготовили абстракты статей, следуя протоколу исследования с перспективным дизайном. Дихотомические результаты по лечению с наступлением ремиссии (частичной или полной) и смерти в течение одного года были использованы для основных сравнений. Соотношения коэффициента смертности также использовались для исследования эффективности терапии интерфероном-альфа по сравнению с контрольной группой и для двух рандомизированных исследований оценки эффективности первоначальной нефрэктомии по сравнению с терапией интерфероном - альфа у избранных пациентов с метастазами, обнаруженными при постановке диагноза. Сводные данные по различным стратегиям иммунотерапии в целом демонстрируют шанс на частичную или полную ремиссию только у 12,9% пациентов (99 исследований) по сравнению с 2,5% в 10 группах контроля, не проходивших иммунотерапию, и 4,3% в двух группах, принимавших плацебо. 28% зафиксированных ремиссий были отмечены как полные (данные 45 исследований). Средний показатель выживаемости составлял 13,3 месяца (от 6 до 27+ месяцев). Различие в степени ремиссии имело слабую корреляцию с различиями в медианной выживаемости. Таким образом, степень ремиссии не является хорошим заместительным или промежуточным прогностическим фактором относительно выживаемости при раке почки последних стадий.

  Мы не смогли найти никаких опубликованных рандомизированных исследований эффективности высокодозного интерлейкина-2 в сравнении с контрольной группой, которая не проходила иммунотерапию, или данные по выживаемости после лечения высокодозным интерлейкином-2. Установлено, что снижение дозы интерлейкина-2, который вводится внутривенно или подкожно, дает такую же выживаемость, как и введение высокодозного интерлейкина-2 ,с меньшим количеством побочных эффектов. Результаты четырех исследований (644 пациента) показали, что лечение интерфероном-альфа эффективнее по сравнению с контрольной группой (соотношение шансов смерти в течение одного года = 0.56, 95% доверительный интервал 0.40 to 0.77). При использовании метода Пармара 1998, объединенный общий уровень коэффициента смертности составил 0,74 (95% доверительный интервал 0,63 до 0,88). Средневзвешенное увеличение медианной выживаемости составило 3,8 месяцев. Оптимальная доза и длительность приема интерферона-альфа еще требует изучения. Добавление к терапии целого ряда усилителей, включая снижение дозы внутривенного или подкожного интерлейкина-2, не показали эффективности для повышения выживаемости по сравнению с лечением интерфероном-альфа. В двух последних рандомизированных исследованиях изучалась роль первоначальной нефрэктомии по сравнению с терапией интерфероном-альфа среди тщательно отобранных пациентов с метастазами, обнаруженными при постановке диагноза, и минимальными симптомами: кроме минимального повышения шанса на достижение ремиссии, оба исследования эффективности нефрэктомии, выполненной передним доступом, показали среднюю выживаемость на 4,8 месяца дольше, чем при приеме одного интерферона-альфа. В последних исследованиях проверялись агенты антиангиогенеза. Основное исследование бевацизумаба, рекомбинантного моноклонального антитела, избирательно связывающегося с биологически активным фактором роста эндотелия сосудов и нейтрализующего его, не показало ассоциации со значительным увеличением времени прогрессирования заболевания при приеме высокой дозы препарата по сравнению с низкой дозой или плацебо через частоту достижения ремиссии или улучшение выживаемости. Таким образом, интерферон-альфа дает незначительные преимущества для выживаемости по сравнению с другими распространенными методами лечения, и его следует рассматривать в качестве препарата для контрольной группы в будущих исследованиях системных агентов. У избранных пациентов с метастазами, обнаруженными при постановке диагноза, и минимальными симптомами заболевания, нефрэктомия с последующим приемом интерферона-альфа дает наилучшую выживаемость при полностью утвержденных протоколах терапии. Таким образом, необходимость в поиске методов более эффективной специфической терапии для рака почки является очевидной.

  Генетические основы рака почки: нарушение обмена веществ

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Linehan WM, Srinivasan R, Schmidt LS.
  Отделение урологии-онкологии,
  Национальный институт рака, Bethesda, США


  Определение «рак почки «включает в себя целый ряд различных видов рака, который развивается в почке, и каждый вызван разными генами с разной гистологией и клиническим течением. Разные виды рака почки также по-разному отвечают на проводимую терапию. Каждый из семи известных канцерогенных генов, VHL, MET, FLCN, TSC1, TSC2, FH и SDH, вовлечен в пути ответа на метаболический стресс и обеспечение питания клеток. Белок VHL является компонентом пути обмена кислорода и железа, что регулирует уровни индуцированного гипоксией фактора в клетках. HGF-MET, сигнальный белок, влияет на каскад энергетического обмена LKB1-AMPK. Комплекс FLCN-FNIP1-FNIP2 связывает AMPK и таким образом влияет на клеточную энергию и пути питания клеток. AMPK-TSC1/2-mTOR и PI3K-Akt-mTOR. TSC1-TSC2 опосредует AMPK и регулирует активность mTOR в ответ на дефицит клеточной энергии.

  FH and SDH играют ведущую роль в митохондриальном цикле трикарбоновых кислот, который связан с выработкой энергии путем окислительного фосфорилирования. Мутации в каждом из этих генов, отвечающих за развитие рака почки, приводят к разладу путей обмена веществ, включающих в том числе пути обмена кислорода, железа, выработки энергии и питания клеток, что дает основания предполагать, что рак почки является следствием нарушения клеточного обмена веществ. Ориентация на основные нарушения обмена веществ при рассмотрении стратегий лечения рака почки дает уникальную возможность для разработки наиболее эффективной формы терапии этого заболевания.

  Частичная нефрэктомия у пациентов с опухолью почки клинической стадии T1b ассоциируется с повышением общей выживаемости

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Weight CJ, Larson BT, Gao T, Campbell SC, Lane BR,
  Kaouk JH, Gill IS, Klein EA, Fergany AF.
  Институт Урологии и Почки Гликмана,
  Клиника Кливленда, Кливленд, штат Огайо


  Избирательная частичная нефрэктомия (ЧН) у пациентов с опухолями почки клинической стадии T1b относительно мало изучена. В настоящее время большинство хирургов проводят у пациентов этой группы только радикальную нефрэктомию (РН). Пациенты с локализованным раком почки могут умереть от заболевания, но риск смерти, не связанной с раком, более значителен и может усугубиться хронической почечной недостаточностью (ХПН), вызванной нефрэктомией. ЧН обеспечивает оптимальную комбинацию контроля над опухолью и сохранения функций почки. Поэтому сравнивалась общая выживаемость и выживаемость, связанную с раком, среди пациентов, проходивших лечение по поводу опухолей почки клинической стадии T1b. С 1999 по 2006г 510 пациентов с опухолями почки размером >4-7 см, скоростью клубочковой фильтрации >60 и нормально функционирующей контралатеральной почкой перенесли радикальное хирургическое вмешательство (212 – ЧН и 298 – РН) в институте. Поскольку пациенты не были рандомизированы, для контроля над отбором была создана модель предрасположенности, основанную на предоперационных характеристиках пациентов.

  Выживаемость, связанная с раком, совпадала в когортах при сравнении гистологической и клинической стадии заболевания. При мультивариантном анализе РН ассоциировалась с послеоперационными хроническими заболеваниями почки (соотношение шансов 3.4, 95% доверительный интервал [CI] 2.1-5.6). Анализ выживаемости показал, что при контроле за моделью предрасположенности, ЧН была ассоциирована с лучшей общей выживаемостью (отношение рисков 0.30, 95% CI = .13-.71). Таким образом, при наличии технических возможностей к проведению операции, ЧН обеспечивает такую же степень контроля над опухолью, как и РН. Избирательная ЧН ассоциирована со значительно лучшей общей выживаемостью у рассматриваемой группы пациентов даже с поправкой на возраст, размер опухоли, гистологическую стадию и сопутствующие патологии. Улучшение общей выживаемости может происходить за счет предотвращения постоперационной хронической почечной недостаточности (ХПН).

  Типы рака желудка

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  рак желудкаАденокарцинома

  Около 90-95% всех злокачественных опухолей желудка являются аденокарциномами. Термин «рак желудка» почти всегда подразумевает аденокарциному. Эта опухоль развивается из клеток, которые составляют внутренний слой стенки желудка (слизистый слой).

  Лимфома

  Это опухоли тканей иммунной системы, которые иногда образуются в стенке желудка. К ним относятся около 4% всех опухолей желудка. Прогноз и лечение зависят от того, является ли лимфома агрессивной или медленно растущей лимфомой маргинальной зоны ( MALT) из тканей, похожих на ткань слизистой оболочки желудка.

  Стромальные опухоли желудочно-кишечного тракта

  Это редкий вид опухолей, который возникает в клетках стенки желудка, которые называются интерстициальными клетками Кахаля. Некоторые из них являются доброкачественными, некоторые – злокачественными. Хотя эти опухоли могут находиться в любой части пищеварительного тракта, большинство из них (около 60-70%) образуются в желудке.

  Карциноидные опухоли

  Это опухоли, которые возникают в клетках желудка, которые вырабатывают ферменты. Большинство этих опухолей не склонны к распространению. Около 3% опухолей желудка являются карциноидами.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Результаты радиочастотной абляции опухоли почки: сохранение почечной функции и онкологическая эффективность

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Salas N, Ramanathan R, Dummett S, Leveillee RJ.
  Объединенная лаборатория Биоинженерии и развития эндоурологической хирургии,
  отдел Эндоурологии, Лапароскопии и ограниченной инвазивной хирургии, Отделение урологии,
  Университет Школы Медицины Майами Миллер, Майами, США


  Радиочастотная абляция (РЧА) все чаще применяется в лечении небольших опухолей почки. РЧА способна обеспечить лучшую сохранность функций почки с достижением достаточного контроля над опухолью. Данное исследование предлагает критический обзор соответствующих принципов РЧА и обзор результатов по онкологии и функциям почки. Был проведен обзор последних английских публикаций, размещенных на PubMed. Результаты исследований по онкологии и функциям почки были взяты из избранных статей, опубликованных в период с 2003 по 2009 год. Результаты по онкологии определялись уровнем успешности лечения при первичном лечении на первом контрольном обследовании и после первичного лечения после первого контрольного обследования. Результаты по функциям печени определялись либо изменением креатинина, клиренсом креатинина, либо скоростью клубочковой фильтрации после РЧА. В 16 из 17 исследований средний размер опухоли составлял 2,5 см. Среднеарифметическая и медианная выживаемость составляла 23,3 месяца в 13 из 17 исследований и 19,8 месяцев в остальных 4 исследованиях. Уровень успешности при первичном лечении составил 90-100% (средний показатель 97,2%) в 13 исследованиях. Средний уровень повышения креатинина сыворотки составил +0,14 мг/дл в 4 исследованиях. Средний уровень изменения креатинина сыворотки и клиренса креатинина в одном одиночном исследовании составил +11 ммоль/л и -8мл/мин, респективно.

  Выводы: РЧА можно рассматривать как безопасное и эффективное средство лечения небольших опухолей почки. По сравнению с радикальными (экстирпационными) методами лечения, РЧА приводит к более низкому уровню почечной недостаточности, при этом позволяя провести абляцию опухоли в достаточном объеме. В долгосрочной перспективе этот подход может стать одним из способов лечения опухолей почки у пациентов с одной почкой и почечной недостаточностью.

  Протеомный анализ светлоклеточной почечноклеточной карциномы. Определение потенциальных маркеров опухоли

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Sun CY, Zang YC, San YX, Sun W, Zhang L.
  Отделение урологии,
  Второй филиал клиники Университета Сучжоу,
  Провинция Цзянсу, Китай


  Объектом исследования было определение новых специфических белков опухоли при почечноклеточной карциноме (ПКК) с помощью протеомного анализа. В период с июня 2007 года по сентябрь 2008 года в Отделении урологии Второго филиала клиники Университета Сучжоу, Провинция Цзянсу, Китай было проведено хирургическое удаление 9 почечноклеточных карцином. Образцы опухоли и прилежащих к ней здоровых тканей сохранялись в жидком азоте. Образцы опухоли и прилежащих к ней здоровых тканей исследовались с помощью двухмерного электрофореза с полиакриламидным гелем. 16 белковых точек различной степени экспрессии (p<0.05 тестом Стьюдента) были выявлены с помощью время-пролетного разделяющего ионы анализатора методом пролетной масс-спектрометрии и тандемной масс-спектрометрии.

  Уровень 6 белков регулярно снижался, а 10 – поднимался по сравнению с концентрацией таких белков в соответствующих здоровых тканях почки. Снижался уровень калбиндина, эстергидролазы C11orf54, алкоголь дегидрогеназы, белка ammecr 1-like, аденозин дифосфата, аденозин-5'-трифосфата в транслокации 3 и лейцин-тирозин-аргинин содержащего протеина 5. Повышался уровень белка из семейства индуцированного гипоксией факторов 1A, глутатион S-трансферазы P, тиреодоксин зависимой пероксид-редуктазы, пероксеридоксина-6, CD2-ассоциированного протеина, аннексина A5, гамма-энолазы, ретинальной дегидрогеназы 1, виментина и протеин-глютаминовой гамма-глутамилтрансферазы 2. Таким образом, полученные данные указывают на потенциальные маркеры опухоли для диагностики ПКК.

  Рак почки - лечение в зависимости от стадии заболевания. Часть 2

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  ЧАСТЬ 1

  Стадия IV

  • T4, N0, M0
  • T4, N1, M0
  • Любая T, N2, M0
  • Любая T, любая N, M1


  Прогноз для любого больного с рецидивом рака почки после первоначального лечения плохой вне зависимости от гистологического типа или стадии заболевания. Почти все больные со стадией IV рака почки практически неизлечимы. Вопрос о тактике дальнейшего лечения зависит от многих факторов, в том числе таких, как предшествующее лечение, локализация рецидива, индивидуальные особенности пациента. Некоторым пациентам может принести пользу хирургическая резекция локализованных метастазов, особенно, если они появились спустя длительное время после окончания первоначальной терапии. Предварительные исследования прогестинов показали их эффективность у больных с метастатическим почечноклеточным раком, и их начали применять для терапии на этой стадии заболевания, но ответ на лечение были неутешительно низким; поэтому в настоящий момент не существует доказательной базы для их использования в качестве противоопухолевой терапии. Однако прогестины приносят больным ( субъективно) временное облегчение.

  Местная Терапия

  Эмболизация опухоли, внешняя лучевая терапия, и нефрэктомия могут помочь во временном облегчении симптомов, вызванных опухолью или связанных с эктопической секрецией гормонов. Есть некоторые доказательства, что нефрэктомия вызывает регресс отдаленных метастазов; поэтому нефрэктомию применяют с надеждой на то, что за ней может последовать самопроизвольный регресс метастазов. И такие самопроизвольные регрессы действительно иногда происходят. Исследования историй болезни 73 пациентов с раком почки терминальной стадии продемонстрировали очевидный временной объективный регресс метастазов у пяти пациентов (7%) без нефрэктомии и даже применения какой бы то ни было терапии. Избранные больные с ограниченным количеством отдаленных метастазов могут даже достичь длительной выживаемости при нефрэктомии и хирургической резекции метастазов. Даже больные с метастазами в головной мозг демонстрировали подобные результаты. Вероятность достижения терапевтического эффекта при этом подходе увеличивается у больных, у которых между первоначальной нефрэктомией и развитием метастатической болезни прошло значительное время. Циторедуктивная нефрэктомия у отдельных пациентов, которые получают послеоперационно интерферон-áльфа, возможно, оказывает определенное влияние на улучшение выживаемости.

  Терапия цитокинами

  Терапия цитокинами улучшает объективный ответ на лечение и оказывает определенное влияние на улучшение выживаемости у отдельных пациентов. Интерферон-альфа демонстрирует объективный ответ на лечение примерно у 15% пациентов. Это категория пациентов, не имеющих массивных метастазов в легких и/или мягкие ткани, с хорошими ответами на основную терапию. Онкологии, оценивающей масштаб, и пациенты не показывают никакой потери значения показателей. Дозы интерферона, которые использовали в исследованиях, сообщающих о хороших результатах ответа, применялись в промежуточном диапазоне (6-20 миллионов единиц 3 раза в неделю). Кокрановский обзор шести смешанных исследований и общим числом пациентов 963 человека показал норму риска для выживаемости 0.78 (доверительный интервал [CI], 0.67-0.90) или среднего улучшения выживаемости на 2.6 месяцев. Два смешанных исследования свидетельствуют, что некоторые пациенты, возможно, извлекают пользу из начальной циторедуктивной нефектомии до лечения интерфероном альфа. В более масштабном исследовании, для 246 пациентов была случайным методом назначена либо нефрэктомия, с послеоперационным применением интерферона, либо только интерферон. Средняя полная выживаемость составила 11.1 месяцев при нефрэктомии (95% CI, 9.2-16.5) по сравнению с 8.1 месяцами (95% CI, 5.4-9.5; P = .05) при одной только терапии интерфероном. В более маленьком исследовании, 85 больных с идентичной историей также получили те же назначения случайным методом. Пациенты, которые перенесли нефрэктомию до лечения интерфероном, имели среднюю полную выживаемость 17 месяцев в сравнении с 7 месяцами у пациентов, получающих только терапию интерфероном (95% CI, 0.31-0.94; P = .03;). Пациенты тщательно отбирались в зависимости от типа новообразования ( светлоклеточный рак), размера опухолей(небольшие), и PS ноля к одному; также все пациенты имели показания к послеоперационной иммунотерапии.

  Пациенты, которые получили интерлейкин-2 (IL-2), с лимфокин-активированными киллерами - лимфоцитами или без них, как оказалось, имели подобный ответ на лечение по сравнению с теми, кто получал терапию интерфероном, но приблизительно 5% из этих пациентов имели стойкую и очень длительную ремиссию. Комбинация интерлейкина-2 с интерфероном-альфа не продемонстрировала преимуществ над терапией только интерфероном. Оптимальная доза интерлейкина-2 неизвестна. Высокие его дозы ассоциированы с лучшим ответом, но и с более выраженными побочными эффектами. Пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, продемонстрировали те же результаты.

  Антиангиогеническая Терапия

  Предварительные результаты исследований лекарственных агентов, вводимых ангиогеническим путем, все чаще появляются в литературе. Сорафениб, пероральный мультикиназный ингибитор (cRAF, bRAF, КИТ FLT-3, VEGFT-2, VEGFR-3 и PDGFR-â), апробируется для лечения больных почечноклеточным раком поздних стадий. В международном многоцентровом смешанном исследовании с первичными конечными точками выживаемости без рецидивов и ОС, 769 пациентов было стратифицированы согласно прогнозу лечения и получили в случайном порядке в качестве назначений либо сорафениб (400 мг b. i.d.), либо плацебо. Приблизительно 82% из пациентов из обеих групп получали ранее терапию IL-2 и/или интерфероном. Средняя выживаемость без рецидивов для пациентов из группы сорафениба составила 167 дней, по сравнению с 84 днями для пациентов из группы плацебо (P <.001). Оцененная норма риска прогрессирования заболевания для сорафениба против плацебо, составила 0.44 (95% CI, 0.35-0.55). Результаты по ОС еще не доступны.

  Фаза II другого слепого клинического испытания сравнивала две дозы бевацизумаба (моноклональное антитело, которое селективно связывается с биологически активным фактором роста эндотелия сосудов (ФРЭС) и нейтрализует его) с плацебо у больных метастатическим почечноклеточным раком. Приблизительно 93% из пациентов получали предшествующую терапию IL-2. Пациенты, получающие максимальные дозы бевацизумаба, демонстрировали увеличение медианной выживаемости по сравнению с получающими плацебо (4.8 против 2.5 месяцев; ЧАС = 2.55; P = .001). Никакой существенной разницы не наблюдалось в ОС.

  Предварительные итоги исследований других мультикиназных ингибиторов, в том числе ингибиторов тирозинкиназы (сунитиниб) , также показывают их противоопухолевую активность. Точный механизм ее пока неизвестен. Сунитиниб был утвержден FDA на основании результатов частичного ответа ( на основании двух мультицентровых исследований, в которых участвовало 169 больных метастатическим почечноклеточным раком, прогрессирующим после терапии цитокинами). Первое исследование показало объективный ответ у 25.5% пациентов(95% CI, 17.5-34.9); второе - у 36.5% (95% CI, 24.7-49.6).

  Химиотерапия

  Ответы на химиотерапию цитостатиками достигаются не более чем у 10% пациентов при применении любого режима терапии.

  Стандартные методы лечения:

  Поскольку для метастатического рака почки на существует лечебной терапии и таргетной терапии, пациентов следует рассматривать как кандидатов на клинические исследования терапии следующими агентами( монотерапии или комбинированного режима):

 • Сорафениб
 • Сунитиниб
 • Бевацизумаб
 • IL-2
 • Темсиролимус
 • Интерферон альфа
 • Дополнительно могут применяться:
 • Паллиативная лучевая терапия
 • Паллиативная нефрэктомия
 • Радикальная нефрэктомия (для опухолей стадии T4 )
 • Хирургическое удаление метастазов в сочетании с радикальной нефрэктомией(для некоторых пациентов со стадией M1 )
 • var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Рак почки - лечение в зависимости от стадии заболевания. Часть 1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Современные методы лечения рака почки помогают излечиться более чем 50% больных с І стадией заболевания, но для больных с IV стадией прогноз существенно хуже. Стадия рака почки определяет клинические особенности лечения

  Стадия I

  • T1, N0, M0
  • Хирургическая резекция, часто с лечебной целью, - основной метод лечения на этой стадии рака почки. Резекция возможна простая или радикальная. Последняя включает в себя удаление почки, надпочечника, окружающей жировой ткани, и фасции Герота единым блоком, вместе с удалением регионарных лимфатических узлов или без них. Некоторые хирурги полагают, что радикальная нефрэктомия улучшает прогноз. Пациентам, имеющим противопоказания к резекции, внешняя лучевая терапия или эмболизация почечной артерии может обеспечить временное облегчение. У больных с двусторонним новообразованием двусторонняя частичный нефрэктомия или односторонняя частичная нефрэктомия с контралатеральной радикальной нефрэктомией, когда она технически выполнима, возможно, является предпочтительной альтернативой двусторонней нефрэктомии с диализом или трансплантации почки. Все чаще в литературе появляются сообщения о том, что частичная нефрэктомия в отдельных случаях является лечебной. Гистологическому исследованию подлежит как свежий образец опухолевой ткани, так и замороженная секция ткани в пределах иссечения опухоли.


  Стандартные методы лечения:

 • Радикальная нефрэктомия
 • Простая нефрэктомия
 • Частичная нефрэктомия (у избранных пациентов)
 • Внешняя лучевая терапия ( паллиативно)
 • Эмболизация почечной артерии (паллиативно)

 • Стадия II

  • T2, N0, M0

  Радикальная резекция часто – основной метод лечебной терапии для стадии II рака почки. Она включает в себя удаление почки, надпочечника, окружающей жировой ткани, и фасции Герота единым блоком, вместе с удалением регионарных лимфатических узлов или без них, но ее эффективность на этой стадии заболевания не была однозначно доказана. Внешняя лучевая терапия применяется до или после нефрэктомии, однако нет однозначных сведений, что это улучшает выживаемость по сравнению с результатами только одной нефрэктомии; но возможно, лучевая терапия приносит пользу больным с более обширными опухолями. Пациентам, имеющим противопоказания к резекции, эмболизация почечной артерии может обеспечить временное облегчение.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});


  Стандартные методы лечения:

 • Радикальная нефрэктомия до или после внешней лучевой терапии ( у некоторых пациентов)
 • Частичная нефрэктомия (у избранных пациентов)
 • Внешняя лучевая терапия ( паллиативно)
 • Эмболизация почечной артерии (паллиативно)

 • Стадия III

  • T1, N1, M0
  • T2, N1, M0
  • T3, N0, M0
  • T3, N1, M0
  • T3a, N0, M0
  • T3a, N1, M0
  • T3b, N0, M0
  • T3b, N1, M0
  • T3c, N0, M0
  • T3c, N1, M0


  Для пациентов со стадией T3а, N0, M0 :

  Радикальная резекция часто – основной метод лечебной терапии для стадии III рака почки. Она включает в себя удаление почки, надпочечника, окружающей жировой ткани, и фасции Герота единым блоком, вместе с удалением регионарных лимфатических узлов или без них, но ее эффективность на этой стадии заболевания не была однозначно доказана. Лимфаденэктомию обычно также используют на этой стадии, но ее эффективность не была однозначно доказана. Внешняя лучевая терапия применяется до или после нефрэктомии, однако нет однозначных сведений, что это улучшает выживаемость по сравнению с результатами только одной нефрэктомии; но возможно, лучевая терапия приносит пользу больным с более обширными опухолями. Пациентам, имеющим противопоказания к резекции, эмболизация почечной артерии может обеспечить временное облегчение. У больных с двусторонним новообразованием двусторонняя частичная нефрэктомия или односторонняя частичная нефрэктомия с контралатеральной радикальной нефрэктомией, когда она технически выполнима, возможно, является предпочтительной альтернативой двусторонней нефрэктомии с диализом или трансплантации почки.

  Для пациентов со стадией T3b, N0, M0 :

  Радикальная резекция часто – основной метод лечебной терапии для стадии III рака почки. Она включает в себя удаление почки, надпочечника, окружающей жировой ткани, и фасции Герота единым блоком, вместе с удалением регионарных лимфатических узлов или без них, но ее эффективность на этой стадии заболевания не была однозначно доказана. Лимфаденэктомию обычно также используют на этой стадии, но ее эффективность не была однозначно доказана. Объем хирургического лечения расширяется: удаляется почечная вена, опухолевый тромб, часть нижней полой вены. Внешняя лучевая терапия применяется до или после нефрэктомии, однако нет однозначных сведений, что это улучшает выживаемость по сравнению с результатами только одной нефрэктомии; но возможно лучевая терапия приносит пользу больным с более обширными опухолями. Пациентам, имеющим противопоказания к резекции, эмболизация почечной артерии может обеспечить временное облегчение. У больных с двусторонним новообразованием двусторонняя частичная нефрэктомия или односторонняя частичная нефрэктомия с контралатеральной радикальной нефрэктомией, когда она технически выполнима, возможно, является предпочтительной альтернативой двусторонней нефрэктомии с диализом или трансплантации почки.

  На этой стадии рака почки хирургическое лечение помогает меньшему количеству пациентов. Радикальная нефрэктомия и лимфодиссекция являются необходимыми. Эффективность применения внешней лучевой терапии до или после операции не доказана, но пациентам, имеющим противопоказания к резекции, она может обеспечить временное облегчение. Эмболизация почечной артерии может использоваться предоперационно, чтобы сократить кровопотери при нефрэктомии или для временного облегчения состояния пациентов, имеющим противопоказания к резекции.

  Стандартные методы лечения:

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};
 • Радикальная нефрэктомия с удалением почечной вены и при необходимости, резекцией нижней полой вены. Радикальная нефрэктомия с лимфодиссекцией.
 • Предоперационная эмболизация почечной артерии и радикальная нефрэктомия.
 • Внешняя лучевая терапия (паллиативно)
 • Эмболизация опухоли (паллиативно)
 • Паллиативная нефрэктомия
 • Внешняя лучевая терапия до или после операции и радикальная нефрэктомия
 • Проводимые в настоящее время клинические исследования адъювантной терапии интерфероном-альфа
 • ЧАСТЬ 2

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Рак почки - постановка точного диагноза: определение стадии заболевания

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Система стадирования для почечноклеточного рака основана на степени распространения опухоли в почке и за ее пределами. Вовлечение в процесс кровеносных сосудов не обязательно означает плохой прогноз, если опухоль локализована в почке. Плохие показатели исследований функции печени могут вызываться паранеопластическим синдромом, который исчезает вместе с удалением опухоли, и эти результаты не следует сразу интерпретировать как свидетельство метастатической болезни.

  TNM –классификация

  Категория TNM устанавливается на основании физикального обследования и лучевых методов диагностики.

  Т— первичная опухоль
  ТХ — первичная опухоль не может быть оценена.
  ТО — нет данных о первичной опухоли.
  Т1а — опухоль не более 4 см в наибольшем измерении, ограниченная почкой.
  Tlb — опухоль более 4 см, но не превышает 7 см в наибольшем измерении, ограниченная почкой.
  Т2 — опухоль более 7 см в наибольшем измерении, ограниченная почкой.
  ТЗ — опухоль распространяется в крупные вены либо инвазирует надпочечник или окружающие ткани, но не выходит за пределы фасции Герота.
  ТЗа — опухолевая инвазия надпочечника или паранефральной клетчатки — в пределах фасции Герота.
  ТЗЬ — опухоль распространяется в почечную вену или нижнюю полую вену ниже диафрагмы.
  ТЗс — опухоль распространяется в нижнюю полую вену выше диафрагмы.
  Т4 — опухоль распространяется за пределы фасции Герота.
  N — регионарные лимфатические узлы

  Регионарными лимфатическими узлами являются забрюшинные лимфатические узлы: латероаортальные, преаортальные, ретроаортальные, латерокавальные, прекавальные, ретрокавальные, интераортакавальные, лимфатические узлы ворот почки.

  NX — регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены.
  N0 — нет метастазов в регионарных лимфатических узлах.
  N1 — метастаз в одном регионарном лимфатическом узле.
  N2 — метастазы более чем в одном регионарном лимфатическом узле.
  М — отдаленные метастазы
  МХ — отдаленные метастазы не могут быть оценены.
  МО — нет отдаленных метастазов.
  М1 — отдаленные метастазы.

  Группировка по стадиям

  Стадия I

  • T1, N0, M0


  Стадия II

  • T2, N0, M0


  Стадия III

  • T1, N1, M0
  • T2, N1, M0
  • T3, N0, M0
  • T3, N1, M0
  • T3a, N0, M0
  • T3a, N1, M0
  • T3b, N0, M0
  • T3b, N1, M0
  • T3c, N0, M0
  • T3c, N1, M0


  Стадия IV

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
  • T4, N0, M0
  • T4, N1, M0
  • Любая T, N2, M0
  • Любая T, любая N, M1


  Патогистологическая классификация

  В патогистологической классификации категории рТ, pN и рМ соответствуют категориям Т, N и М.

  Примечание. Гистологическое исследование материала после регионарной лимфаденэктомии должно включать 8 или более лимфатических узлов. Если при гистологическом исследовании лимфатические узлы без метастазов, но число их меньше 8, то они классифицируются как рN0.

  • G— гистопатологическая дифференцировка
  • GХ — степень дифференцировки не может быть оценена,
  • G 1 — высокодифференцированная опухоль
  • G2— умеренно дифференцированная опухоль
  • GЗ — низкодифференцированная опухоль
  • G4 — недифференцированная опухоль.


  Макроскопически опухоли почки чаще всего имеют округлую форму и размеры от нескольких миллиметров до десятков сантиметров, иногда занимают половину брюшной полости. Распад и кистозная дегенерация опухоли наблюдаются в 10—25% случаев, в 10—20% случаев в опухоли выявляются кальцификаты, располагающиеся в толще опухоли в отличие от кист, где кальцификаты находятся на периферии.

  Ядерная градация по Фурману

  Оценка степени злокачественности по Фурману (Fuhrman nuclear grade) является самой широко используемой системой градации. Наиболее агрессивные признаки опухоли определяются градацией по Фурману. Согласно рекомендациям Европейской Ассоциации урологов, для гистопатологической классификации рекомендуется использовать как шкалу Фурмана, так и классификацию типов рака почки

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Рак почки - постановка диагноза

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Диагностика рака почки включает в себя определение ряда лабораторных показателей, использование ультразвуковых, рентгенологических и радиоизотопных методов визуализации и иногда - пункционную биопсию опухоли.

  Данные клинического осмотра

  На ранних стадиях рака почки клиническая симптоматика может быть ограниченной или вообще отсутствовать. Большинство опухолей в настоящее время являются случайной находкой при ультразвуковом исследовании органов брюшной полости. Симптомы, связанные с местным ростом опухоли, возникают, когда опухоль достигает больших размеров. Это связано с тем, что опухоль локализуется в забрюшинном пространстве, плохо доступном для пальпации и способном вместить большой объем тканей. Для поздних стадий опухолей почки характерна классическая триада симптомов: боль в пояснице, макрогематурия и пальпируемость опухоли.

  Лабораторные методы обследования

  При раке почки значение имеют определенные биохимические показатели. Основными биохимическими маркерами рака почки являются уровень креатинина в крови, отражающий в целом функцию почек; уровень щелочной фосфатазы ( имеет значение только при наличии метастазов в печени и костях скелета), уровень кальция в крови ( при паранеопластическом синдроме). Типичные признаки паранеопластического синдрома при раке почки включают в себя как неспецифические токсические проявления ( гипертермия, анемия, кахексия, нейропатия, ускорение СОЭ, коагулопатия, нарушение функций печени), так и нейроэндокринные признаки ( секреция в больших количествах ренина, эритропоэтина, простагландинов, хорионического гонадотропина, инсулина, разнообразных цитокинов, приводящих к гиперкальциемии, гипертермии, артериальной гипертензии, эритроцитозу и пр.).После нефрэктомии эти проявления исчезают, повторное их появление указывает на метастазирование опухоли.

  УЗИ почек

  УЗИ в настоящее время широко используется как скрининговый метод при подозрении на опухоль почки. Преимуществами УЗИ является его общедоступность и отсутствие необходимости подвергать пациента облучению. С помощью УЗИ можно дифференцировать кисту почки и солидную опухоль (по неровности контуров опухолевого образования, участкам пониженной эхогенности, неоднородности образования). Кистозные опухоли могут иметь толстые стенки неправильной формы и эхоплотные узлы различного размера в стенках кисты. При УЗИ также хорошо визуализируется нижняя полая вена и правые отделы сердца, что дает возможность достоверно определять верхнюю границу опухолевого тромба. Однако в некоторых случаях опухоль трудно визуализировать методом УЗИ: при экранировании ее ребрами, у тучных больных, при скоплении в кишечнике большого количества газов, или когда образование дифференцируется нечетко и диагноз вызывает сомнения. В этом случае как дополнительный метод обследования применяется КТ или другие радиологические методы.

  Радиологические методы обследования

  Компьютерная томография (КТ)

  КТ в настоящее время является методом выбора при диагностике и стадировании рака почки. Доказано, что если только КТ не дает неоднозначных результатов или исследование с контрастированием не противопоказано, снимки КТ наиболее эффективны, и гораздо эффективнее, чем МРТ, для обнаружения опухоли. КТ позволяет дифференцировать рак почки от доброкачественных опухолей (ангиомиолипом), давая возможность обнаружить участки жировой плотности в опухоли. Кроме того, КТ позволяет оценивать состояние забрюшинных лимфоузлов, почечных и нижней полой вен, печени, надпочечников, легких и средостения. Оценка объемного образования при КТ часто требует введения контрастного вещества. КТ с контрастированием помогает дифференцировать рак почки и сложные кисты, а также оценить функции контрлатеральной почки. После сканирования внутривенно вводят 100—150 мл йодистого контрастного вещества, после чего повторяют исследование. При этом отмечается усиление изображения вначале коркового слоя почки, затем мозгового, и далее - чашечно-лоханочной системы почки. Контрастное усиление позволяет четко дифференцировать солидную опухоль от окружающей паренхимы почки, что считается патогномоничным признаком для эпителиальных опухолей почки. Принимая во внимание отсутствие четких критериев дифференцирования доброкачественных опухолей почки от рака почки, соблюдается следующее правило: если плотность солидного объемного образования почки после внутривенного введения контрастного вещества увеличивается, данное образование классифицируется как рак почки с применением соответствующего протокола лечения, если только морфологическое исследование не подтверждает обратного.

  В настоящее время применяются более современные методики, позволяющие получать более четкое изображение опухоли (спиральная КТ, трехмерная реконструкция изображения), и планировать ход последующей нефрэктомии.

  Магниторезонансная томография (МРТ)

  МРТ также может применяться для диагностики и стадирования опухолей почек. МРТ дает лучшее изображение опухолевого тромба в почечной и нижней полой венах, но в возможностях диагностики опухолевого образования несколько уступает КТ. Однако МРТ с контрастированием может применяться у пациентов с аллергией на йодистое контрастное вещество или с почечной недостаточностью, при которой введение йодистого контраста противопоказано.

  Почечная ангиография

  Этот метод в настоящее время используется редко. Спиральная КТ с контрастированием позволяет избежать этого исследования, поскольку дает возможность получить трехмерную реконструкцию сосудов почки в артериальную фазу.

  Экскреторная урография

  Сейчас экскреторная урография имеет значение только как метод оценки функции контралатеральной почки. Диагностическая значимость признаков опухоли (увеличение тени почки, ее ротация и оттеснение опухолью, деформация чашечно-лоханочной системы и пр.) недостаточна, поскольку эти признаки при данном методе исследования наблюдаются только при больших опухолях, а также могут встречаться и при доброкачественных опухолях.

  Биопсия почки

  Чрескожная биопсия опухоли под контролем УЗИ или КТ также применяется достаточно редко. Хотя биопсия почки редко осложняется кровотечением или рассеиванием опухоли, эта процедура не может использоваться для дифференцировки злокачественных и доброкачественных опухолей почки из-за большого количества ложноотрицательных результатов при раке почки. Трепан-биопсия выполняется в случаях дифференциальной диагностики рака почки с метастатическими опухолями или лимфомой почки, аспирационная биопсия – при подозрении на абсцесс или инфицированную кисту почки.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Типы рака почки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Приблизительно 85% из опухолей почки - аденокарциномы, и большинство из них папиллярного происхождения. Большинство оставшихся опухолей – переходно-клеточный рак собирательной системы почек, который не рассматривается здесь. В соответствии с современными взглядами существует четыре варианта почечноклеточного рака: светлоклеточный (типичный), папиллярный, хромофобный, рак собирательных трубочек, а также неклассифицируемый рак почки. Саркоматозный (веретеноклеточный) рак почки представляет собой низкодифференцированный вариант других гистологических типов. Опухоли почки обычно растут медленно, сдавливая окружающую паренхиму, что приводит к образованию псевдокапсулы, и растягивая фиброзную капсулу почки. Прорастание капсулы почки свидетельствует о более неблагоприятном прогнозе и отражает агрессивный характер опухоли. Прорастание фасции Герота встречается очень редко, но при этом опухоль может врастать в поясничные мышцы, печень, селезенку, поджелудочную железу, кишечник, тела позвонков и боковую стенку живота. Отличительной чертой рака почки является его склонность к распространению по крупным венам в виде опухолевого тромба (до 10% случаев).

  Опухолевый тромб, как правило, является флотирующим (заполняет просвет вены, не врастая в ее стенку), распространяется по току крови из почечной вены в нижнюю полую и может достигать правых отделов сердца и даже легочной артерии. Двусторонние опухоли почек встречаются в 2-4% случаев.

  Светлоклеточный (типичный) рак почки

  Этот вид рака почки составляет 70— 80% от всех опухолей. На разрезе эти гиперваскулярные опухоли имеют характерный желтоватый цвет из-за высокого содержания липидов в их клетках; в генотипе опухолевых клеток выявляется патология 3-й хромосомы или мутация ФГЛ-гена. По современной классификации светлоклеточные аденокарциномы разделяются на собственно светлоклеточные и гранулярноклеточные; однако опухоль может иметь смешанное строение, со структурами как гранулярноклеточного, так и светлоклеточного рака. Некоторые исследователи считают, что гранулярноклеточные опухоли имеют худший прогноз.

  Папиллярный рак почки

  Этот вид рака почки встречается в 10—15% случаев и характеризуется относительно благоприятным прогнозом. Для этих опухолей характерен мультицентрический рост и слабое кровоснабжение. В генотипе при этой форме рака почки выявляется трисомия 7-й и 17-й хромосом, потеря У-хромосомы и активация МЕТ-протоонкогена на 7-й хромосоме.

  Хромофобный ПКР

  Этот вид рака почки развивается из коркового отдела собирательных трубочек и встречается в 4—5% случаев. При электронной микроскопии в цитоплазме клеток выявляется множество пузырьков, содержащих мукополисахариды, что делает клетки опухоли хромофобными. Прогноз неопределенный.

  Рак собирательных трубочек (Беллини)

  Этот вид рака почки встречается менее чем в 1% случаев от всех ПКР. Болеют им преимущественно в молодом возрасте. Эти опухоли развиваются из мозгового слоя почки, часто диагноз устанавливается на последних стадиях. Эти опухоли резистентны к лечению, и прогноз при этой форме рака почки неблагоприятный.

  Неклассифицируемые случаи рака почки

  Сюда относятся опухоли, которые невозможно отнести к какому-либо типу.

  Доброкачественные опухоли почки

  Среди доброкачественных опухолей почки чаще всего встречаются аденома, онкоцитома и ангиомиолипома почки.

  Аденома почки

  Аденома почки – доброкачественная опухоль небольших размеров, хорошо ограниченная, гомогенная по клеточным характеристикам, с папиллярной или тубулопапиллярной структурой. Дифференцирование высокодифференцированных почечноклеточных аденокарцином от почечноклеточных аденом представляет собой сложную задачу. Надежных морфологических критериев, позволяющих дифференцировать аденому от аденокарциномы почки, не существует. Диагноз обычно ставится произвольно на основании размера опухоли, но размер сам по себе не должен влиять на подход к лечению, поскольку даже аденомы размером менее 0.5 сантиметра могут метастазировать. Большинство исследователей сходятся во мнении, что любая солидная эпителиальная опухоль почки потенциально злокачественна и при отсутствии противопоказаний должна лечиться хирургическим путем.

  Онкоцитома почки

  Онкоцитома (эозинофильная аденома) почки составляет от 3 до 7% всех опухолей почки. Онкоцитома представляет собой округлую, хорошо ограниченную опухоль, микроскопически состоящую из эозинофильных клеток, что обусловлено большим содержанием в них митохондрий. В центре опухоли часто обнаруживается звездчатый рубец, при ангиографии выявляют радиальный ход артерий в опухоли, что делает ее похожей на колесо со спицами. Несмотря на хороший прогноз и доброкачественное течение онкоцитомы, иногда отмечаются клеточная атипия и прорастание капсулы почки. Надежных критериев, позволяющих дифференцировать онкоцитому от аденокарциномы почки до операции, не существует, поэтому большинство специалистов придерживаются мнения, что при подозрении на это заболевание больному показано хирургическое лечение.

  Ангиомиолипома почки

  Ангиомиолипома почки состоит из жировой, гладкомышечной тканей и сосудов и встречается у 0,3% населения, чаще у женщин, а также у больных туберозным склерозом. В отличие от онкоцитомы и аденомы, данную опухоль можно дифференцировать радиологическими методами: во время КТ в опухоли выявляются участки жировой плотности, хотя в нескольких исследованиях встречаются описания жировых включений и при злокачественных опухолях почки. На УЗИ опухоль гиперэхогенна. Течение заболевания доброкачественное, опухоль характеризуется медленным ростом. Однако описан спонтанный разрыв опухоли с последующим забрюшинным кровотечением, приводящим к геморрагическому шоку и летальному исходу. Есть данные, что небольшие опухоли (менее 4 см) растут медленно и редко приводят к кровотечению, в то время как опухоли размером более 4 см характеризуются более быстрым ростом и чаще дают осложнения. Поэтому выбор тактики лечения (хирургическая резекция или динамическое наблюдение) зависит от размера опухоли; предпочтительны органосохраняющие операции.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Рак почки - общие сведения

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Примечание: В 2009 г в США зарегистрировано 57 760 новых случаев рака почки и 12 980 случаев смерти от него.


  Почечноклеточный рак, который также известен как почечноклеточная аденокарцинома, или гипернефрома, часто излечим, если опухоль диагностирована и лечение начато на стадии, когда она еще локализована в почке и окружающих ее тканях. Прогноз лечения непосредственно связан со стадией или степенью распространения опухоли. Даже при поражении региональных лимфатических узлов или кровеносных сосудов существенное количество пациентов может достичь длительной выживаемости и успешного излечения. Когда присутствуют отдаленные метастазы, выживаемость низкая; однако некоторые пациенты демонстрируют хорошую выживаемость даже после хирургической резекции опухоли и метастаз. Поскольку большинству пациентов диагноз ставится на стадии, когда опухоль все еще относительно является локализованной и может быть удалена хирургическим путем, пятилетняя выживаемость больных почечноклеточным раком составляет около 40%. Иногда даже больные с метастатической болезнью демонстрируют выживаемость без рецидивов в течение нескольких лет. Однако случаи рецидивов опухоли через много лет после первоначального лечения также не являются редкостью.

  Почечноклеточный рак - одна из нескольких опухолей, для которых в литературе описаны случаи самопроизвольного регресса опухоли при отсутствии терапии, но эти случаи не приводят к увеличению выживаемости. Хирургическая резекция – основной метод лечения этой болезни. Даже в больных с распространенной опухолью, местно - системные формы терапии могут сыграть важную роль в смягчении симптомов первоначальной опухоли или последствий эктопической секреции гормонов. Системная терапия продемонстрировала только ограниченную эффективность в лечении этого вида опухоли.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Рак почки: наблюдение после лечения

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Хотя никто не хочет думать о том, что рак может рецидивировать, всегда существует такая вероятность. Если рецидив произошел, его лечение будет зависеть от локализации опухоли и того, какое лечение Вы получали до этого. Может потребоваться время, прежде чем Ваша уверенность в собственном выздоровлении наберет силы и Ваши страхи уменьшатся. Поэтому очень важно вовремя проходить все последующие контрольные осмотры. Во время приемов врач задаст Вам вопросы о симптомах заболевания и может провести осмотр, а также может направить на сдачу анализа крови или прохождение обследований. Контроль необходим, чтобы определить, не возвращается ли опухоль и не распространяется ли она, а также для контроля побочных эффектов лечения. Пациентам, у которых рак почки был удален путем хирургического вмешательства, рекомендуется проходить контрольные осмотры (которые включают клинический осмотр и анализы крови) каждые 6 месяцев в течение первых двух лет после лечения, а в течение последующих нескольких лет – раз в год. КТ обычно рекомендуется через 4 или 6 месяцев после хирургического вмешательства и может быть назначено снова позже, если будут основания предполагать, что рак мог рецидивировать.

  Почти все методы лечения рака имеют побочные действия. Некоторые из них могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, другие являются временными. Не стесняйтесь сообщить врачу о любых симптомах или побочных действиях, которые беспокоят Вас, чтобы он мог помочь Вам.

  Смена лечащего врача

  После диагностирования у Вас рака и прохождения лечения Вы – по разным причинам – можете обратиться к другому врачу. Важно, чтобы Вы могли дать ему самые подробные сведения о Вашем диагнозе и лечении.

  Всегда сохраняйте копии следующих документов из Вашей истории болезни:

  • гистологического заключения после каждой биопсии или операции;
  • копию отчета о ходе операции;
  • эпикриз при выписке из больницы;
  • заключение о виде и дозе лучевой терапии, месте и времени ее проведения;
  • протоколы лечения химиотерапией: список полученных препаратов, их доз и времени их приема.


  Наличие онкологического диагноза связано с трудоемким и эмоционально истощающим лечением, однако это наилучшее время, чтобы остановиться и пересмотреть всю свою жизнь. Возможно, Вы подумаете, как Вы можете радикально изменить жизнь и существенно улучшить свое здоровье.

  Изменения в образе жизни, о которых Вам придется задуматься во время и после лечения

  Заболевание раком и прохождение лечения требует как временных, так и эмоциональных затрат, однако это также время, чтобы по-новому взглянуть на свою жизнь. Возможно, вы задумаетесь о том, как улучшить свое общее здоровье в долгосрочной перспективе.

  Принимайте более здоровые решения

  Подумайте о своей жизни до того, как Вы узнали, что у Вас рак. Было ли что-то, что Вы делали, что могло ослабить ваше здоровье? Возможно, Вы употребляли слишком много алкоголя или слишком много ели, или курили, или не уделяли достаточно внимания физической активности.

  Сейчас не время чувствовать себя виноватым и обвинять себя. Как бы то ни было, сегодня Вы можете начать делать здоровые выборы, что позитивно отразится на всей Вашей последующей жизни. Вы не только почувствуете себя лучше, но и будете здоровее.

  Вы можете сделать первый шаг, начав с работы над теми моментами, которые вызывают у Вас наибольшее беспокойство. Обратитесь за помощью в том, что Вам трудно сделать самостоятельно.

  Диета и питание

  Правильное питание и отказ от привычных продуктов для любого может стать тяжелым испытанием, но это то, чем Вы реально сможете помочь себе во время и после лечения от рака. Один из лучших шагов, которые Вы можете сделать после окончания лечения – это выработать привычку здорового питания. Вы будете удивлены долгосрочными преимуществами некоторых простых изменений, например, разнообразие здоровой пищи, которую Вы будете есть. Старайтесь съедать 5 и более видов овощей и фруктов в день. Выбирайте продукты из цельных зерен вместо белой муки и сахара. Старайтесь ограничить употребление мяса с высоким содержанием жира. Откажитесь от термически обработанной пищи, такой как хот-доги, колбасы, сало. Если Вы употребляете алкоголь, ограничьте его количество до 1-2 приемов в день. И не забудьте регулярно выполнять физические упражнения. Совмещение хорошей диеты и регулярных физических упражнений поможет Вам поддерживать здоровый вес и чувствовать себя более энергичным.

  Отдых, утомляемость, работа и физические упражнения

  Утомляемость – распространенный симптом среди людей, которые прошли лечение от рака. Зачастую это не обычная усталость, а усталость «до мозга костей», которая не проходит с отдыхом. У некоторых такая утомляемость длится долгое время после лечения и может удерживать их от физической активности. Как бы то ни было, физические упражнения действительно могут помочь снизить утомляемость.

  Если Вы больны и нуждаетесь в постельном режиме на время лечения, естественно, что Ваша физическая подготовка, выносливость и мышечная сила на некоторое время ослабнут. Физиотерапия может помочь Вам поддерживать силу и диапазон движений мышц, что помогает бороться с утомляемостью и возможной депрессией, которая часто появляется вместе с ощущением усталости.

  Любая программа физической активности должна учитывать Вашу личную ситуацию. Обговорите с лечащим врачом Вашу ситуацию и узнайте его мнение о Ваших планах касательно физической активности. Также старайтесь заниматься под присмотром, чтобы во время выполнения упражнений Вы были не одни.

  Если Вы очень устаете, необходимо сбалансировать физическую активность и отдых. Отдыхать, когда Вы чувствуете необходимость в этом – правильное решение.

  Физические упражнения могут улучшить Ваше физическое и эмоциональное здоровье:

  • улучшить состояние вашей сердечно-сосудистой системы
  • укрепить мышцы,
  • снизить утомляемость,
  • снизить беспокойство и депрессию,
  • помочь чувствовать себя более счастливым и просто чувствовать себя лучше.


  Известно, что в долгосрочной перспективе физические упражнения имеют значение для профилактики некоторых видов рака. Американское Сообщество Рака рекомендует взрослым уделять физической активности хотя бы 30 минут в день 5 или более дней в неделю – занятия от 45 до 60 минут только пойдут Вам на пользу.

  Эмоциональное здоровье

  Когда лечение заканчивается, Вы можете чувствовать себя эмоционально истощенным. Так происходит со многими людьми. Вы можете поймать себя на мысли о том, как влияет Ваше заболевание раком на Вашу семью, друзей, карьеру. Также Вы можете начать переоценивать Ваши отношения с супругом или партнером. Неожиданные вопросы могут вызвать сомнения – например, по мере Вашего выздоровления частота приемов у врача будет снижаться, и у некоторых это может вызвать определенное беспокойство.

  Это наилучшее время поискать поддержки у окружающих. Вам необходимы люди, на которых Вы можете опереться и которые позаботятся о Вас. Поддержка может быть оказана с разных сторон: от семьи, друзей, групп поддержки по раку, церковных или духовных общин, групп поддержки онлайн, индивидуальных консультантов. Принадлежность к онкологическим больным может вызывать у Вас сильное чувство одиночества, однако Вы не должны переживать это в одиночку. Ваши друзья и члены семьи могут чувствовать себя отвергнутыми, если Вы не подключите их. Позвольте им помочь Вам.

  Вы не можете вычеркнуть из жизни факт, что у Вас был рак. Однако Вы можете изменить свою дальнейшую жизнь – делая здоровый выбор и чувствуя себя настолько хорошо, насколько это возможно, как физически, так и эмоционально.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Рак почки: методы лечения. Часть 1

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Эта информация отображает взгляды медицинского персонала из редакторской коллегии базы данных по онкологическим заболеваниям Американского Общества по борьбе с Раком. Она основана на их интерпретации результатов исследований, опубликованных в медицинских журналах и их личном профессиональном опыте.

  Эта информация о лечении не является ни официальной политикой Американского Общества по борьбе с Раком, ни медицинской рекомендацией, заменяющей решение Вашего лечащего врача. Она предназначена для того, чтобы помочь Вам и членам Вашей семьи принять информированные решения вместе с вашим врачом.

  Ваш доктор может иметь основания для назначения плана лечения, который отличается от этих общих подходов. Не стесняйтесь задавать своему врачу вопросы о подходах к Вашему лечению.

  После того, как рак почки диагностирован и пройдено стадирование, Ваш врач обсудит с Вами разные планы лечения. Важно взять время и обдумать Ваш выбор. Одним из наиболее важных факторов является стадия Вашего рака. Также нужно учитывать Ваше общее состояние здоровья, возможные побочные эффекты лечения и шансы на излечение, продление жизни или смягчение симптомов заболевания.

  Если у Вас рак почки, Ваш план лечения может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию, таргетную терапию, иммунотерапию, химиотерапию или некоторые комбинации этих методов. Вы можете также получить мнение еще одного специалиста. Это может дать Вам больше информации и помочь чувствовать себя более уверенно в выборе плана лечения.

  Хирургическое вмешательство

  Хирургическое вмешательство является основным методом лечения при большинстве почечноклеточных карцином. Шансы на выживаемость при почечноклеточной карциноме без хирургического вмешательства очень низки! Даже те пациенты, у которых болезнь распространилась в другие органы, получают преимущество от хирургического вмешательства с целью удаления опухоли почки. В зависимости от стадии и месторасположения рака и других факторов, хирургическое вмешательство может проводиться с целью удаления как самой опухоли с некоторым количеством окружающей ткани почки, так и всей почки. Надпочечник (маленькая железа, расположенная на верху каждой почки) и жировая ткань вокруг почки также могут быть удалены. Наиболее распространенными видами хирургического вмешательства являются:

  Радикальная нефрэктомия

  Наиболее распространенная операция при лечении почечноклеточного рака называется радикальной нефрэктомией. Во время этой операции хирург извлекает всю почку, соединенный с ней надпочечник и жировую ткань вокруг почки (большинство людей хорошо живут и прекрасно себя чувствуют впоследствии с одной оставшейся почкой).

  Хирург может сделать надрезы в нескольких местах. Наиболее распространенными местами для этого являются середина живота, под ребрами с той же стороны, где расположена опухоль, или даже на спине, прямо за пораженной раком почкой. Каждый подход имеет свои преимущества в лечении опухолей разного размера и с разным месторасположением в почке.

  Лапараскопическая нефрэктомия

  Для некоторых врачей этот подход к радикальной нефрэктомии предпочтительнее для удаления опухолей почки.

  Операция проводится через несколько маленьких надрезов (из-за чего иногда называется хирургией «замочной скважины»), а не один большой. Специальные длинные инструменты (каждый длиной около ½ дюйма) вводятся через разрезы для проведения операции. Один из этих инструментов имеет на конце маленькую камеру, которая позволяет хирургу видеть все внутри живота. Обычно один из разрезов делается немного длиннее для извлечения почки (хотя он все равно не такой длинный, как при стандартной нефрэктомии).

  Этот подход может применяться для лечения большинства почечных опухолей, которые не лечатся путем органосохраняющего хирургического вмешательства ( см. главу Частичная нефрэктомия) .При проведении операции опытным хирургом этот метод так же эффективен, как и открытая радикальная нефрэктомия и обычно означает более короткий срок госпитализации, более быстрое восстановление и меньшую боль после операции.

  Региональная лимфаденэктомия (лимфодиссекция)

  При этой процедуре удаляются близлежащие лимфоузлы, чтобы проверить, содержат ли они раковые клетки. Многие хирурги делают это в ходе радикальной нефрэктомии, хотя не все врачи согласны, что это необходимо. Основной причиной для этой операции является возможность более точно определить стадию заболевания путем выяснения, распространилась ли опухоль на лимфоузлы (вместо того, чтобы полагаться только на результаты обследований, дающих изображения). Это может быть важно для определения шансов пациента на выживаемость и выбора последующих методов лечения. Теоретически удаление лимфоузлов может также повысить шансы того, что опухоль удалена полностью, однако это еще не доказано. Пациенты с локализированным раком почки могут избежать удаления лимфоузлов, если обследования, дающие изображение, не указывают на их поражение. В любом случае, это важный вопрос, который Вам следует обсудить с врачом перед операцией.

  Удаление надпочечника

  Если обследования, дающие изображение, показывают, что надпочечник не поражен, его могут не удалять. В то же время, как и в случае с удалением лимфоузлов, это решение принимается в каждом конкретном случае и должно обсуждаться с врачом перед операцией.

  Частичная нефрэктомия (органосохраняющее хирургическое вмешательство)

  В ходе этой процедуры хирург удаляет только часть почки, которая содержит опухоль, оставляя остальную часть органа нетронутой. Как и при радикальной нефрэктомии, хирург может сделать разрез в нескольких местах, в зависимости от месторасположения опухоли.

  Этот подход чаще всего используется, когда необходимо сохранить функции оставшейся почки, например, у людей, у которых поражены раком обе почки, у тех, кто имеет всего одну почку, в которой и появилась опухоль, или у людей, у которых почки уже функционируют неполноценно ввиду каких-то других причин. Также этот метод может использоваться с целью сохранить как можно большую функциональность почки у людей, которые имеют большую вероятность развития других опухолей почки в будущем, например, у тех, кто имеет синдром фон Гиппель-Линдау.

  Частичная нефрэктомия также может проводиться пациентам с единичной раковой опухолью размером меньше 4 см. Но чаще всего она проводится пациентам с опухолями размером до 7 см. Исследования показывают, что в таких случаях долговременные результаты такие же, как при удалении целой почки. Очевидным преимуществом является то, что сохраняется большая часть функций почки. Частичная нефрэктомия обычно не проводится при больших опухолях, если имеется больше одной опухоли или если рак распространился в лимфоузлы или отдаленные органы.

  Некоторые врачи в крупных медицинских центрах сейчас изучают вопрос о целесообразности лапароскопической частичной нефрэктомии. Однако это сложная операция, и в целом считается, что это экспериментальная процедура.

  Удаление метастаз

  Около 1 из 4 пациентов с почечноклеточным раком уже имеет метастатическое распространение рака на момент постановки диагноза. Легкие, кости, головной мозг и печень – наиболее распространенные места для метастазирования. Некоторым пациентам в этом случае также может помочь хирургическое вмешательство. В редких случаях, когда есть только единичный метастаз или несколько метастазов, которые можно легко удалить без серьезных осложнений, у некоторых людей хирургическое вмешательство может повысить долгосрочную выживаемость. Метастазы могут быть удалены в ходе радикальной нефрэктомии или позже, если опухоль рецидивировала.

  Хирургическое вмешательство для облегчения симптомов заболевания (паллиативная хирургия)

  Когда другое лечение не помогает, хирургическое удаление метастаз иногда может облегчить боль и другие симптомы, хотя обычно это не помогает пациентам прожить дольше.

  Риски при хирургическом вмешательстве

  Риски при хирургическом вмешательстве включают в себя:

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});
 • кровотечение во время операции или после нее, что может потребовать переливания крови;
 • инфицирование раны;
 • повреждение внутренних органов и кровеносных сосудов (такие как селезенка, поджелудочная железа, аорта, полая вена, толстый и тонкий кишечник) во время операции;
 • пневмоторакс (нежелательное скопление воздуха в грудной полости),
 • инцизионную грыжу (отек внутренних органов рядом с хирургическим разрезом из-за проблем с заживлением ран)
 • почечную недостаточность (если оставшаяся почка не выполняет свои функции достаточно хорошо)

 • Другие виды локальной терапии

  Хирургическое вмешательство является основным методом лечения при операбельном раке почки. Однако для людей, которые слишком слабы, чтобы перенести хирургическое вмешательство, иногда могут применяться другие подходы, чтобы уничтожить опухоль. Хотя они могут быть эффективны для некоторых пациентов, данных в пользу их долгосрочной эффективности при отсутствии хирургического вмешательства гораздо меньше, и некоторые врачи продолжают называть их экспериментальными.

  Криотерапия (криоабляция)

  При этом подходе используется сильный холод для разрушения опухоли. Полая игла помещается в опухоль через кожу (чрескожно) или во время лапароскопического хирургического вмешательства. Очень холодный газ подается через трубку, создавая ледовый шарик, который разрушает опухоль. Чтобы быть уверенным, что опухоль разрушена без излишнего повреждения близлежащих тканей, врач внимательно изучает снимки опухоли во время процедуры (с помощью ультразвука или других обследований)

  Вид анестезии, используемой при криотерапии, зависит от того, как она проводится. Возможные побочные эффекты включают кровотечения и повреждения почек или других близлежащих органов.

  Радиочастотная абляция

  Радиочастотная абляция, вероятно, наиболее часто используемый тип местной гипертермии. Она использует для лечения высокоэнергетические радиоволны. Тонкий, похожий на иглу зонд на короткое время – обычно на 10-15 минут - помещается в опухоль. Установка зонда направляется с помощью УЗИ или КТ. Зонд вырабатывает высокочастотные токи, которые создают высокую температуру (между 122 и 212°Ф) и разрушают раковые клетки в определенном месте. Радиочастотная абляция обычно проводится как амбулаторная процедура, с применением местной анестезии в месте введения зонда. Вам могут также дать лекарства, которые помогут Вам достаточно расслабиться. Серьезные осложнения для этой процедуры нехарактерны, однако они могут включать кровотечение или чрезмерное повреждение тканей.

  Эмболизация почечной артерии

  Эта техника используется с целью заблокировать артерию, которая питает почку с опухолью. Маленький катетер (трубка) вводится в артерию на бедре, пока не достигнет артерии, идущей от аорты к почке (почечная артерия). Затем в артерию вводится материал, который блокирует ее, перекрывая поступление крови в почку, что убивает ее вместе с опухолью. Хотя эта процедура применяется редко, иногда ее проводят перед нефрэктомией, чтобы снизить кровопотери во время операции.

  Лучевая терапия

  Лучевая терапия – это лечение с помощью высокочастотного излучения (такого, как рентгеновское) с целью убить раковые клетки или уменьшить размер опухоли. Излучение извне направляется на раковую опухоль. Это похоже на прохождение рентгенографии, но излучение гораздо более интенсивное. Сама по себе процедура безболезненная.

  Однако опухоли почки не очень чувствительны к облучению. Лучевая терапия может применяться в лечении рака почки, если общее состояние здоровья пациента не позволяет ему перенести хирургическое вмешательство. Для пациентов, которые могут перенести хирургическое вмешательство, применение лучевой терапии до или после удаления опухоли обычно не рекомендуется, поскольку научные исследования не показали, что это улучшает уровень выживаемости.

  Лучевая терапия чаще всего используется в качестве паллиативной меры, для смягчения таких симптомов рака почки, как боль, кровотечение, или проблем, вызванных распространением рака (особенно в кости или головной мозг).

  Специальный вид лучевой терапии, известный как стереотактическая радиохирургия, иногда может применяться для единичных опухолей, которые распространились в головной мозг. Существует две основные техники проведения стереотактической радиохирургии, однако обе применяют одни и те же принципы и определения. При применении первой несколько пучков высокодозного излучения фокусируются на опухоли под разными углами в течение определенного времени - от нескольких минут до часа. При второй используется движущийся линейный ускоритель, управляемый компьютером, вместо направления сразу нескольких пучков лучей к опухоли под разными углами. В обоих случаях голова пациента удерживается в одном положении с помощью размещения в жесткой рамке.


  Возможные побочные действия лучевой терапии

  Основными побочными действиями облучения являются отек и изменения в коже в области облучения, похожие на «обгорание « кожи на солнце, тошнота, рвота и утомляемость. Обычно эти симптомы уходят после окончания лечения. Лучевая терапия может также усугубить побочные эффекты от других методов лечения. Облучение грудной клетки может вызвать затруднения дыхания. Побочные эффекты облучения головного мозга обычно усиливаются спустя 1-2 года после лечения и могут включать головную боль и торможение мыслительного процесса.

  ЧАСТЬ 2  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Рак почки: методы лечения. Часть 2

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  ЧАСТЬ 1

  Таргетная терапия

  По мере того, как исследователи узнают больше об изменениях в клетках, которые вызывают рак, они разрабатывают новые лекарства. Таргетные лекарства работают не так, как стандартные химиопрепараты. Они направлены на уничтожение раковых клеток и вызывают меньше повреждений здоровых тканей. И зачастую они имеют другие, менее серьезные, побочные эффекты.

  Как и химиотерапевтические препараты, эти лекарства присоединяются к кровяному потоку и расходятся по всему организму. Это делает их эффективными против опухолей, которые имеют отдаленные метастазы. Поскольку химиотерапия малоэффективна для большинства пациентов с раком почки, врачи начинают испытывать и применять таргетную терапию. Доказано, что таргетные препараты особенно важны в лечении рака почки, когда стандартная химиотерапия уже не действует. Термин «таргетная терапия» может быть не совсем точным для описания этих новейших лекарств, так как даже традиционная химиотерапия нацелена на определенные клеточные функции. В любом случае, этот термин принято применять для новейших агентов, которые имеют более фокусированный механизм воздействия.

  Несколько таргетных препаратов утверждены FDA для применения при раке почки поздних стадий. Сюда входят лекарства, останавливающие ангиогенез (рост новых кровеносных сосудов, которые питают опухоль) и лекарства, направленные на другие важные факторы роста клеток. Эти лекарства часто применяются в качестве первой линии лечения рака почки поздних стадий. Хотя они могут уменьшить опухоль и замедлить ее рост, до сих пор неясно, могут ли какие-то из этих лекарств привести к излечению пациента.

  Сорафениб (Нексавар)

  Это лекарство эффективно в замедлении прогрессирования рака у некоторых пациентов с опухолями на поздних стадиях. Оно работает путем блокирования и ангиогенеза, и молекул, стимулирующих рост раковых клеток. Это происходит с помощью блокирования нескольких важных для роста и выживания клеток клеточных ферментов, называемых тирозинкиназами. Это лекарство принимается в форме таблеток. Наиболее распространенные побочные эффекты включают утомляемость, сыпь, диарею, повышение артериального давления, покраснение кожи, боль, отек, появление мозолей на ладонях и подошвах ног.

  Сунитиниб (Сутент)

  Сунитиниб также блокирует активность некоторых тирозинкиназ, но не так же, как сорафениб. Это лекарство имеет форму таблеток, которые показали свою эффективность в уменьшении опухоли и замедлении прогрессирования рака почки во многих случаях. Оно препятствует росту кровеносных сосудов и других факторов, которые стимулируют рост раковых клеток. Наиболее распространенными побочными эффектами его являются тошнота, диарея, изменения на коже или изменение цвета волос, ранки в полости рта, слабость, снижение количества эритроцитов и лейкоцитов в крови. Другие побочные эффекты могут включать утомляемость, высокое артериальное давление, сердечную недостаточность, кровотечения, появление мозолей на ладонях и подошвах ног, снижение уровня тиреоидного гормона в крови.

  Темсиролимус (Торисел)

  Темсиролимус вводится путем внутривенной инъекции. Оно работает путем блокирования клеточного белка mTOR, который способствует росту и делению клеток. Это лекарство показало эффективность при раке почки поздних стадий, который в силу определенных факторов имеет худший прогноз. Наиболее распространенными побочными эффектами являются высыпания на коже, слабость, ранки в ротовой полости, тошнота, потеря аппетита, отек на лице или в ногах, повышение уровня сахара и холестерина в крови. Более серьезные побочные эффекты отмечаются редко.

  Эверолимус (Афинитор)

  Это лекарство также блокирует белок mTOR. Оно принимается в виде таблеток единожды в день. Эверолимус применяется против рака почки поздних стадий после того, как другие лекарства, такие как сорафениб или сунитиниб, не принесли эффекта. Распространенные побочные действия этого лекарства включают ранки в ротовой полости, повышенную подверженность инфекциям, тошноту, потерю аппетита, диарею, высыпания на коже, утомляемость или слабость, отеки (обычно на ногах) и повышение уровня сахара и холестерина в крови. Менее распространенными, но более серьезными побочными эффектами могут быть повреждения легких, которые могут вызвать затруднения дыхания или другие проблемы.

  Бевацизумаб (Авастин)

  Это лекарство вводится внутривенно. Оно замедляет рост новых кровеносных сосудов. Последние исследования показали, что оно может быть эффективно против рака почки, особенно при использовании его вместе с интерфероном-альфа. Бевацизумаб обычно хорошо переносится пациентами, но может вызвать такие серьезные побочные эффекты, как повышение артериального давления, кровотечение или образование тромбов, проблемы с заживлением ран.

  Врачи продолжают изучать наилучшие способы применения этих таргетных препаратов против опухолей почки поздних стадий. На сегодняшний день на протяжении курса лечения чаще всего используется только одно лекарство (это называется монотерапией). Если оно не помогает, назначается другой препарат. До сих пор не известно, работает ли какой-то из этих препаратов лучше, чем другие, эффективнее ли комбинация этих препаратов, чем лечение только одним из них и насколько одни комбинации этих препаратов лучше, чем другие. Ответы на эти вопросы предстоит найти.

  Биологическая терапия (иммунотерапия)

  Целью биологической терапии является стимулирование иммунной системы организма к более эффективной борьбе с заболеванием и разрушению раковых клеток. До недавнего времени она была наиболее распространенной терапией первой линии для рака почки поздних стадий, и остается эффективной для некоторых пациентов. Поскольку биологическую терапию тяжело проводить и она имеет серьезные побочные действия, некоторые врачи теперь оставляют ее как метод « про запас» для пациентов, у которых не достигается ответ на таргетную терапию.

  Основными препаратами иммунотерапии при раке почки являются цитокины (белки, которые активируют иммунную систему). Два цитокина, которые чаще всего используются – это интерлейкин-2 (IL-2) и интерферон-альфа. Оба цитокина вызывают уменьшение опухоли более чем наполовину у 10-20% пациентов. Пациенты, у которых наблюдается ответ на IL-2, имеют тенденцию к длительному ответу на лечение. IL-2 – единственный метод терапии, который может приводить к длительному ответу на лечение, хотя он и наблюдается только у небольшого количества пациентов. По наличию у опухоли определенных особенностей можно предугадать, будет ли IL-2 действовать, поэтому сейчас проводятся дополнительные исследования, чтобы определить, какие особенности опухоли наиболее важны для прогноза.

  Одно время считалось, что комбинация низких доз обоих цитокинов столь же эффективна, как и высокодозная терапия только IL-2, но с меньшими и менее серьезными побочными эффектами, однако последние исследования не подтвердили эту идею. Большинство врачей считает, что высокодозная терапия только IL-2 более эффективна для уменьшения размеров опухоли. Высокодозная терапия IL-2 применяется только в специальных центрах, поскольку этот препарат может быть очень токсичным и требует специальных навыков для определения и лечения его побочных действий.

  Возможными побочными действиями терапии цитокинами, особенно высокодозной терапии IL-2, являются сильная утомляемость, низкое артериальное давление, отеки на ногах, затруднения дыхания, повреждение почки, сердечные приступы, внутренние кровотечения, диарея или боли в животе, высокая температура и озноб, учащенное сердцебиение, психические изменения. Эти побочные эффекты часто серьезны и иногда могут быть фатальными. По этой причине терапия цитокинами не проводится людям с ослабленным здоровьем. Это лечение могут проводить только врачи, имеющие опыт применения цитокинов.

  Также цитокины могут применяться как часть экспериментальных техник иммунотерапии.

  Химиотерапия

  Химиотерапия (или «химия») – это применение лекарств, которые уничтожают раковые клетки. Обычно лекарства вводятся внутривенно или принимаются перорально (через рот). Когда лекарство попадает в кровь, оно разносится по всему организму. Это делает их эффективными против опухолей, которые имеют отдаленные метастазы. К сожалению, клетки рака почки обычно резистентны к химиотерапии, и стандартного метода лечения этого заболевания с помощью этих препаратов не существует. Некоторые лекарства, такие как винбластин, флоксуридин, 5-флюороурацил (5-FU), капецитабин и гемцитабин помогают небольшому количеству пациентов. Тем не менее, химиотерапия часто применяется при опухолях, при которых таргетные препараты и/или иммунотерапия неэффективны.

  Возможные побочные действия

  Препараты химиотерапии атакуют клетки, которые быстро делятся, именно поэтому они эффективны против раковых клеток. Однако другие клетки тела, такие как клетки костного мозга, клетки эпителия ротовой полости и кишечника и пр. также делятся быстро. Эти клетки также поражаются химиотерапией, что может привести к побочным эффектам. Эти побочные действия зависят от типа лекарств, которые применяются, их доз и продолжительности лечения. Побочные эффекты химиотерапии зависят от типа и дозы принимаемых лекарств и продолжительности их приема. Они могут включать в себя:

  • потерю волос;
  • ранки во рту;
  • потерю аппетита;
  • тошноту и рвоту;
  • высокий риск подверженности инфекциям (вследствие снижения количества лейкоцитов);
  • изменения менструального цикла (это может быть временным);
  • образование синяков даже при незначительном прикосновении к коже или повышенной кровоточивости (вследствие снижения количества тромбоцитов);
  • сильную усталость (вследствие снижения количества эритроцитов).


  Большинство этих побочных эффектов обычно проходят, как только лечение оканчивается. Например, волосы снова отрастут, а показатели крови вернутся к обычным. Если у Вас наблюдаются какие-либо побочные эффекты от курса химиотерапии, сообщите об этом врачу или медсестре, чтобы эффективно купировать их. Например, с помощью лекарств можно предотвратить или смягчить тошноту и рвоту.

  Контроль за болью

  Боль появляется у некоторых пациентов с раком почки на поздних стадиях. Важно сообщать врачу о любой боли, которая у вас может появиться, так как ее можно снять. Но если врач не будет знать о появлении у Вас боли, он не сможет помочь Вам.

  Существует много различных форм обезболивающих лекарств, от простейших аналгетиков до сильных наркотиков, таких как морфин или другие опиоиды. Чтобы лечение было эффективным, обезболивающие должны приниматься регулярно, по расписанию, а не только тогда, когда боль становится сильной. Разработано несколько форм морфина и других опиоидов длительного действия, которые достаточно принимать 1 или 2 раза в день.

  В некоторых случаях, паллиативное хирургическое вмешательство или лучевая терапия могут помочь смягчить боль, вызванную распространением рака в определенные органы. Лекарства, называемые бифосфонатами, могут помочь людям, у которых рак распространился в кости. Иногда специалист по обезболиванию может провести определенные процедуры, например, блокирование нерва или снижение чувствительности в месте, где ощущается боль.

  Какие вопросы следует задать врачу?

  Если Вы столкнулись с диагнозом «рак» и лечением рака, мы советуем открыто поговорить с врачом. Не стесняйтесь задать врачу все вопросы, которые у Вас возникают, какими бы незначительными они не казались Вам. Ниже мы приводим перечень наиболее распространенных вопросов:

 • Дайте, пожалуйста, точное название диагноза, который мне поставлен (медицинской терминологией).
 • Имеет ли моя опухоль метастазы?
 • Опухоль какой стадии обнаружена у меня? Что это означает?
 • Может ли моя опухоль быть удалена хирургическим путем?
 • Насколько хорошо работает моя почка?
 • Какие у меня есть варианты лечения?
 • Какое лечение Вы советуете мне и почему?
 • Какие цели предполагается достичь таким лечением?
 • Сколько продлится лечение? Что оно будет включать в себя? Где оно будет проходить?
 • Какие риски и побочные действия имеют разные варианты лечения?
 • Какова вероятность рецидива после лечения, которое Вы предлагаете?
 • Как лечение повлияет на мою обычную жизнь?
 • Что мне необходимо делать, чтобы подготовиться к лечению?
 • Что мы будем делать, если лечение не сработает или если произойдет рецидив?
 • Какое сопровождение потребуется мне после лечения?
 • Какова вероятность того, что таким образом меня удастся вылечить?
 • Как долго я смогу прожить, учитывая мой диагноз?
 • Что мне необходимо делать, чтобы подготовиться к лечению?
 • Как скоро начнется лечение?
 • Какое сопровождение потребуется мне после лечения?
 • var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});


  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Постановка диагноза: как обнаруживается рак почки?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Многие опухоли почки обнаруживаются достаточно рано, когда они находятся еще только в пределах почки. Но в некоторых случаях они обнаруживаются на более поздней стадии. Существует несколько причин, по которым рак почки может не обнаруживаться долгое время:

 • - опухоль может вырасти до достаточно больших размеров, не вызывая ни боли, ни других проблем.
 • - поскольку почки находятся глубоко внутри тела, маленькие опухоли почки нельзя увидеть или почувствовать (пропальпировать) при физическом осмотре.
 • - не существует простых обследований, которые можно было бы использовать для диагностирования рака почки у людей, которые не относятся к группе риска.

 • Небольшое количество крови в моче может свидетельствовать о раке почки. Однако существует и много других возможных причин появлении в моче крови, включая инфекции и камни в почках. К тому же, у некоторых людей с раком почки не наблюдается крови в моче, пока опухоль не вырастет достаточно большой.

  Хотя такие обследования как КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) иногда могут обнаружить маленькие опухоли, эти обследования стоят дорого и не всегда могут показать, является ли образование раковым. Их рекомендуется проходить регулярно только немногим людям, которые имеют определенные факторы риска.

  Важно сообщать вашему врачу, есть ли у членов вашей семьи рак почки или другие проблемы, связанные с заболеваниями почек.

  Часто рак почки обнаруживается неожиданно, во время обследований, связанных с другими заболеваниями, такими как заболевания желчного пузыря. Выживаемость при раке почки, обнаруженном таким образом, очень высока, поскольку обычно оно обнаруживается на ранней стадии.

  Признаки и симптомы рака почки

  К сожалению, ранние опухоли почки обычно не имеют никаких признаков или симптомов, однако они могут быть явно выражены при больших опухолях. Некоторые возможные признаки и симптомы рака почки включают:

 • - наличие крови в моче (гематурия),
 • - боль внизу спины с одной стороны (не вызванная травмой),
 • - образование сбоку или внизу спины,
 • - утомляемость,
 • - беспричинная потеря веса,
 • - лихорадка, не вызванная простудой или другими инфекциями, которая не проходит в течение нескольких недель,
 • - отек лодыжек (эдема).

 • Эти симптомы могут быть вызваны раком, однако чаще всего они вызываются другими заболеваниями. Например, кровь в моче может быть признаком рака почки, мочевого пузыря или простаты, но чаще всего она появляется вследствие инфекции в мочевом пузыре или камней в почках. В любом случае, если у вас появился какой-либо из этих симптомов, обратитесь к врачу, чтобы найти причину и при необходимости провести лечение.

  Медицинская история и клинический осмотр

  Если у вас есть признаки или симптомы, которые дают основания предполагать, что у вас может быть рак почки, врачу потребуется узнать всю медицинскую история, чтобы проследить возможные факторы риска и симптомы. Клинический осмотр может дать информацию о признаках рака очки и другие проблемах со здоровьем. Например, может почувствовать ненормальное образование в брюшной полости при обследовании живота.

  Если врач предполагает рак почки, расспросив подробно о здоровье и осмотрев вас, он может посчитать нужным провести некоторые обследования, позволяющие получить изображение опухоли. Существуют некоторые обследования и/или лабораторные анализы, которые позволяют получить изображение внутри тела. Некоторые из них используются, чтобы обнаружить рак почки.

  Обследования, которые дают изображение изнутри тела

  Эти обследования используют рентгеновские лучи, магнитные поля или радиоактивные вещества, чтобы создать изображение изнутри тела. Они могут назначаться по многим причинам, в том числе – чтобы обнаружить, является ли подозрительная область опухолевой, чтобы определить, насколько далеко рак мог распространиться, и чтобы помочь определить, эффективно ли проводимое лечение.

  В отличие от большинства других опухолей, рак почки часто можно диагностировать достаточно точно, не прибегая к биопсии (изъятия образца опухоли для рассмотрения под микроскопом). Часто обследования, дающие изображение, могут дать врачам достаточную уверенность в том, что образование в почке является (или не является) раковым. Тем не менее, некоторым пациентам для полной уверенности необходимо провести биопсию.

  Снимки КТ, МРТ, экскреторная урография и УЗИ могут быть очень эффективны в диагностике большинства видов опухолей почки, хотя пациенты редко нуждаются во всех этих обследованиях. Другие описанные здесь обследования, такие как рентгенография грудной клетки или снимки костей, чаще применяются, чтобы определить, распространился ли рак в другие части тела.

  Компьютерная томография (КТ)

  КТ (компьютерная томография). КТ – это специальный вид рентгенографии, в котором вместо одного снимка аппарат КТ делает много рентгеновских снимков по мере движения вокруг вас. Затем они совмещаются с помощью компьютера, чтобы получить кросс-секционный вид всего тела. В отличие от рентгеновских снимков, снимки КТ создают подробные изображения мягких тканей тела.

  После первой серии снимков вам могут ввести внутривенно контрастную жидкость, после чего сделать следующую серию снимков. Контрастное вещество может вызвать прилив крови (ощущение тепла, особенно на лице). У некоторых людей проявляется аллергия и появляется сыпь. Редко, но бывают другие серьезные реакции, такие как затрудненное дыхание, понижение кровяного давления. Прежде чем проходить это обследование, сообщите врачу, были ли у вас когда-либо тяжелые реакции на контрастное вещество, используемое при рентгене. Снимки КТ делаются дольше, чем рентгеновские, и в это время необходимо лежать на столе. Вы можете почувствовать себя дискомфортно из-за кольца, в котором нужно лежать, пока делаются снимки. Снимки КТ дадут врачу точную информацию о размере, форме и расположении образования.

  Снимки КТ делаются дольше, чем рентгеновские, и в это время необходимо лежать на столе. Вы можете почувствовать себя дискомфортно из-за кольца, в котором нужно лежать, пока делаются снимки.

  При спиральной КТ используется более быстрый аппарат. Сканирующая часть аппарата оборачивается вокруг тела непрерывно, давая врачам возможность собирать изображения быстрее, чем при обычной КТ. Это снижает вероятность того, что снимки будут нечеткими из-за движения пациента. Также это снижает дозу облучения, получаемую во время обследования. Самым большим преимуществом может быть то, что «срезы» снимков получаются более тонкими и подробными, что позволяет врачам рассмотреть подозрительные области под разными углами.

  Снимки КТ дадут врачу точную информацию о размере, форме и расположении образования. Также они могут помочь обнаружить увеличенные лимфоузлы, которые могут содержать раковые клетки.

  МРТ (магнитно-резонансная томография)

  Аппараты МРТ, чтобы сделать снимки, используют радиоволны и сильные магниты вместо рентгеновских лучей. Компьютер превращает образцы радиоволн в подробное изображение исследуемой части тела. Контрастное вещество, называемое гадолиний, обычно вводится внутривенно перед началом обследования, чтобы лучше видеть детали.

  Снимки МРТ делаются дольше, чем КТ. МРТ может занять длительное время – зачастую это занимает до часа. Возможно, вам придется лежать внутри узкой трубы, что на некоторых людей с боязнью закрытого пространства может действовать угнетающе. Сегодня уже существуют более современные, более открытые машины. МРТ несколько менее комфортно, чем КТ. Во-первых, она делается дольше – зачастую до часа. Во-вторых, Вам придется лежать узкой трубы, что ограничивает и может удручающе влиять на некоторых людей с клаустрофобией (страхом закрытого пространства). Более современные, открытые аппараты могут помочь в этом случае. Также аппараты издают жужжание и стучащие шумы, которые могут беспокоить. В некоторых центрах пациентам выдают наушники с музыкой, чтобы оградить от этого шума.

  При раке почки МРТ используется реже, чем КТ. МРТ может использоваться в случаях, когда КТ нецелесообразно, например, если у человека аллергия на контрастное вещество для КТ или если существует вероятность, что рак распространился на основную вену брюшины (нижнюю полую вену), потому что МРТ дает лучшее изображение кровеносных сосудов, чем КТ. Наконец, МРТ может применяться, чтобы проверить возможное распространение рака в головной или спинной мозг, если есть симптомы, указывающие на это.

  УЗИ или ультрасонография

  Ультразвук использует звуковые волны для создания изображения внутренних органов. Для этого обследования маленький инструмент, похожий на микрофон, размещается на коже около почки. Он излучает звуковые волны и собирает эхо от тканей почки. Эхо превращается компьютером в черно-белое изображение, которое отображается на экране компьютера. Это обследование безболезненно и не подвергает Вас воздействию облучения.

  Ультразвук может помочь определить, является ли образование в почке плотным или заполнено жидкостью. УЗИ-изображения, создаваемые большинством опухолей почки, выглядят иначе, чем изображения здоровой ткани почки. Разные УЗИ-изображения могут также дифференцировать некоторые виды доброкачественных и злокачественных опухолей почки. Если необходима биопсия почки, это обследование можно использовать для направления иглы биопсии к образованию, чтобы взять образец ткани.

  Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)

  При этом обследовании применяется специальный вид радиоактивного сахара. Он вводится внутривенно и расходится по организму. Раковые клетки вбирают в себя большое количество этого сахара, и в итоге специальная камера может легко определить эти области. Это обследование может показать, распространился ли рак в лимфоузлы возле почки. Это обследование также применяется, когда врач предполагает, что рак распространяется, но не знает, в какие органы он мог метастазировать. Некоторые новейшие аппараты делают одновременно и ПЭТ -, и КТ - снимки. Это позволяет радиологу сравнить области высокой радиоактивности (предполагаемые раковые участки) на снимках ПЭТ с отображением этих областей на снимках КТ

  Внутривенная пиелограмма

  Это рентгенография мочевой системы, проводимая после внутривенного введения специальной жидкости. Эта жидкость из кровотока попадает в почки и затем в мочеточник и мочевой пузырь. Это обследование может быть целесообразно для обнаружения аномалий мочевых путей, таких как рак, однако у вас может не быть необходимости в этом обследовании, если вы уже прошли КТ или МРТ.

  Ангиография

  Как и внутривенная пиелограмма, этот вид рентгенографии также использует контрастную жидкость. Для этого обычно устанавливается катетер через большую артерию на ноге в артерию, которая ведет в почку (почечная артерия). Затем в него вводится жидкость, чтобы очертить кровеносные сосуды. Поскольку ангиография может очертить кровеносные сосуды, которые ведут к опухоли почки, это может помочь хирургу спланировать хирургическое вмешательство у некоторых пациентов, у которых перед операцией необходимо знать расположение сосудов. Ангиография также может помочь в диагностировании рака почки, так как кровеносные сосуды при этом обследовании обычно выглядят специфически.

  Рентгенография грудной клетки

  Если рак почки уже диагностирован (или предполагается), может быть проведена плановая рентгенография грудной клетки, чтобы узнать, распространился ли рак в легкие. Легкие – распространенное место для метастазирования рака почки. Если врач считает, что есть вероятность метастазирования рака в легкие, может быть назначена КТ грудной клетки вместо плановой рентгенографии.

  Метастазирование в легкие очень маловероятно, если опухоль уже не на поздней стадии. Рентгенография может быть проведена амбулаторно. Если результаты ее не показали отклонений, у вас, скорее всего, нет метастазов в легких.

  Снимки костей

  Снимки костей (сцинтиграфия). Это исследование может показать, распространился ли рак в кости. Для этого исследования внутривенно вводится очень маленькая доза радиоактивного вещества. Кости абсорбируют это вещество, что отображается на снимках как «горячие точки». Эти «горячие точки» могут быть местами раковых метастаз, но их причиной могут быть и другие проблемы, такие как артрит. Могут потребоваться другие исследования или даже образцы биопсии этих «горячих точек». Хотя эти точки могут свидетельствовать о присутствии метастатического рака, могут быть и другие причины их появления - артрит или другие заболевания костей. Чтобы различить эти варианты, врачи могут назначить другие обследования, такие как МРТ, чтобы получить лучшее изображение светящейся области или могут даже взять биопсию образца кости.

  Снимки костей делаются преимущественно тогда, когда есть вероятность, что рак распространился в кости (например, если у человека есть такие симптомы, как боль в костях, или анализы крови показывают повышенный уровень кальция). ПЭТ обычно так же хорошо показывает распространение рака в кости, поэтому если вы прошли ПЭТ, нет необходимости делать другие снимки костей.

  Лабораторные исследования

  Лабораторные исследования обычно не используются для диагностики рака почки, однако иногда они могут подать первый знак о наличии проблем с почкой. Также они могут проводиться, чтобы оценить общее состояние здоровья человека и помочь определить, распространился ли рак в другие области. Также они могут показать, достаточно ли здоров человек, чтобы перенести хирургическое вмешательство.

  Уринолизис

  Уринолизис (анализ мочи) иногда является частью полного клинического осмотра, однако он может и не проводиться в рамках обычного медицинского осмотра. Это один из первых анализов, которые проводятся, если у пациента предполагается рак почки.

  Микроскопические и химические анализы мочи проводятся, чтобы определить небольшое содержание крови и других веществ, не видимых невооруженным глазом. Около половины пациентов с почечноклеточным раком имеют кровь в моче. Иногда специальное микроскопическое исследование образца мочи (цитология мочи) показывает наличие в моче раковых клеток.

  Общий анализ крови

  Клинический анализ крови может продемонстрировать показатели, связанные с почечноклеточным раком. Очень распространена анемия (недостаток эритроцитов). Реже может наблюдаться переизбыток эритроцитов, так как почки вырабатывают гормон (эритропоэтин), который стимулирует костный мозг к выработке эритроцитов. Общий анализ крови также важен, чтобы убедиться, что человек достаточно здоров, чтобы перенести хирургическое вмешательство.

  Биохимические исследования крови

  Биохимические исследования крови обычно проводятся, если у человека предполагается рак почки, так как он может влиять на содержание в крови определенных химических элементов. Например, иногда обнаруживается высокий уровень печеночных ферментов без видимых на то причин. Высокий уровень кальция в крови может указывать на то, что рак распространился в кости, и стать причиной назначения обследования костей.

  Биопсия

  Биопсия редко используется для диагностики опухолей почки. Обследования, которые дают изображения, обычно дают достаточно информации, чтобы хирург принял решение о целесообразности операции. Тем не менее, иногда проводится аспирационная пункционная биопсия или трепан-биопсия, чтобы получить маленький образец клеток подозрительного участка, если изображения недостаточно убедительны, чтобы служить основанием для удаления почки. Также биопсия может проводиться, чтобы подтвердить диагноз рака, если здоровье пациента слишком слабо для хирургического вмешательства и предлагается другой вид местного лечения (такой как радиочастотная абляция, эмболизация почечной артерии или криотерапия).

  Аспирационная пункционная биопсия или трепан - биопсия – 2 разновидности чрескожной биопсии почки (игла вводится через кожу, чтобы взять образец какого-либо внутреннего органа или ткани).

  Для любого типа биопсии кожу в том месте, где будет вводиться игла, предварительно обезболивают с помощью местной анестезии. Врач направляет полую иглу, наблюдая за ней с помощью ультразвука или снимков КТ. В отличие от ультразвука, КТ не показывает непрерывное изображение, поэтому игла вводится в направлении образования, по снимкам КТ. Это повторяется несколько раз, пока игла не оказывается на месте.

  Для аспирационной пункционной биопсии маленький образец целевого участка вбирается в шприц. Игла, используемая для аспирационной пункционной биопсии, тоньше, чем иглы для общих анализов крови. Игла для основной биопсии больше, чем используемая для аспирационной пункционной биопсии. Она извлекает маленький цилиндр ткани (около 1/16- to 1/8-дюймов диаметром и ½ дюйма длинной). Любой образец рассматривается под микроскопом, чтобы определить, содержит ли он раковые клетки.

  В случаях, когда врач предполагает, что рак мог распространиться в другие органы, может браться образец участка предполагаемого метастазирования, а не почки.

  Градация по Фурману

  Ядерная градация по Фурману проводится с помощью изучения клеток рака почки (взятых путем биопсии или во время хирургического вмешательства) под микроскопом. Она используется многими врачами как способ описать, насколько рак агрессивен. Градация основана на том, насколько ядра (часть клетки, в которой находится ДНК) раковых клеток похожи на ядра здоровых клеток.

  Почечноклеточные опухоли обычно градируются по шкале от 1 до 4. Номер 1 означает, что почечно-клеточный рак имеет ядра клеток, которые отличаются от ядер здоровых клеток незначительно. Эти опухоли обычно растут и распространяются медленно и имеют хороший прогноз. При 4-й стадии градации ядра почечноклеточного рака значительно отличаются от ядер здоровых клеток почки и прогноз в таком случае гораздо хуже.

  Хотя тип клеток и градация иногда помогают в определении прогноза, эффективнее всего определять прогноз с помощью стадирования.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Факторы риска возникновения рака почки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Курение

  Одним из основных факторов риска возникновения рака почки, с убедительной доказательной базой, является курение табака. Доказано, что у курящих риск заболеть раком почки увеличивается в 1,4—2,3 раза по сравнению с некурящими.

  Избыточный вес

  Ожирение также относится к факторам риска, особенно у женщин. Артериальная гипертония на фоне ожирения усиливает этот риск.

  Профессиональные факторы

  По сравнению с курением и ожирением, влияние профессиональных факторов не очень большое и показано не во всех исследованиях. Однако имеются данные, что риск этого заболевания повышен у рабочих металлургической промышленности, кожевенного производства и у тех, кто работает с асбестом и кадмием.

  Наследственные синдромы

  Хорошо изучена роль некоторых наследственных синдромов в развитии рака почки (т. н. семейный рак почки). К ним относятся:

  Синдром фон Гиппель-Линдау

  Это наиболее частая форма семейного варианта рака почки, наследуемая аутосомно-доминантным путем. Основные проявления этого синдрома — кисты почек, феохромоцитомы, ангиомы сетчатки, гемангиобластомы головного и спинного мозга, кисты и рак поджелудочной железы, а также светлоклеточный рак почки. Генетические исследования показали, что причиной этого заболевания является мутация гена, находящегося на коротком плече 3-й хромосомы, относящегося к группе генов-супрессоров. Данный ген кодирует синтез внутриклеточного белка, играющего важную роль в регуляции клеточного ответа на различные повреждающие факторы ( гипоксия и голодание).

  Семейный светлоклеточный рак почки

  Было показано, что мутация ФГЛ-гена присутствует в 25% спорадических светлоклеточных ПКР. Для него характерно развитие заболевания в молодом возрасте, билатеральное поражение почек и мультицентрический рост опухолей.

  Семейный папиллярный рак почки

  Эта форма наследственного рака почки не связана с мутацией ФГЛ-гена. Исследования, проведенные в Национальном институте рака США, показали, что ответственным за эту форму рака почки является активация протоонкогена МЕТ, находящегося на длинном плече 7-й хромосомы.

  Другие заболевания

  Необходимо подчеркнуть, что хроническая почечная недостаточность может являться фактором, предрасполагающим к развитию рака почки. По различным данным, у пациентов с ее терминальной стадией, длительно находящихся на хроническом гемодиализе, в 35—47% случаев почки подвергаются кистозной дегенерации. В эпителии, выстилающем образующиеся кисты, рак почки развивается примерно в 30 раз чаще, чем у здоровых людей. Кроме того, с увеличением заболеваемости раком почки ассоциируется также злоупотребление анальгетиками фенацетинового ряда.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  У кого повышен риск развития рака почки?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Согласно последним оценкам Американского сообщества рака, в США в 2009 году зарегистрировано:

  • 57760 новых случаев рака почки (35430 у мужчин и 22330 у женщин),
  • 12980 смертей от этих опухолей(8160 у мужчин и 4820 у женщин).


  В статистику включены преимущественно данные по почечноклеточным карциномам и переходноклеточным карциномам собирательной системы почки (лоханки и чашечек).

  Эти данные включают и взрослых, и детей. Большинство людей с этими опухолями – старшего возраста. Средний возраст большинства пациентов на момент постановления диагноза – 65 лет. Рак почки нехарактерен для людей моложе 45 лет. Наиболее высокое количество заболеваний раком почки приходится на возраст от 55 до 84 лет. Рак почки – один из наиболее распространенных видов рака как среди мужчин, так и среди женщин, но риск заболевания выше для мужчин, чем для женщин. В целом, риск заболеть раком почки составляет примерно 1 к 75 (1,34%).

  По причинам, которые до сих пор недостаточно понятны, количество людей, у которых развивается рак почки, медленно растет, начиная с 70-х годов XX столетия. Частично это объясняется совершенствованием диагностического оборудования, такого как КТ-аппараты, что помогает определить некоторые опухоли, которые, возможно, никогда не были бы обнаружены другим путем. Смертность от этих опухолей сохраняется на достаточно стабильном уровне с 80-х годов.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Профилактика рака почки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Во многих случаях причина рака почки неизвестна, и в некоторых случаях, даже когда причина известна, может не существовать способов предотвратить его развитие.

  Тем не менее, существует несколько путей снижения риска заболевания раком почки. Курение сигарет связано с большим количеством случаев рака почки, и отказ от курения может снизить Ваш риск заболеть! Ожирение и высокое артериальное давление также являются факторам риска для рака почки. Поддерживайте здоровый вес с помощью физических упражнений и выбирайте диету, насыщенную фруктами и овощами. Лечение высокого артериального давления также может помочь снизить вероятность этого заболевания. Также Вам следует избегать воздействия вредных веществ на рабочем месте.

  Генетические тесты на врожденные патологии, связанные с раком почки


  Важно сообщить врачу, если кто-то из Ваших членов семьи (кровных родственников) имеет или имел рак почки, особенно в молодом возрасте, или если они имеют врожденные патологии, связанные с этим заболеванием, такие как синдром фон Гиппель-Линдау. Ваш доктор может предложить Вам пройти генетический тест.

  Прежде чем проходить эти тесты, важно поговорить со специалистом по генетике, чтобы понимать, что тесты могут показать, а что – не могут, и как интерпретировать их результаты. Тесты применяются для того, чтобы определить наличие вышеуказанных патологий, а не обнаружить сам рак почки. Ваш личный риск развития рака почки может быть повышен, если у Вас есть какая-либо из этих патологий, однако это еще не означает, что у Вас точно разовьется рак почки.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Общие сведения о раке почки

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Рак почки – это рак, который начинается в клетках почки.

  Почки – парные органы в форме зерен, каждая размером с кулак взрослого человека и весом около 4-5 унций. Они прикреплены к задней стенке брюшной полости. Одна почка находится слева, а вторая – справа, прямо возле позвоночника. Обе защищены нижними ребрами грудной клетки.

  Основная функция почек – фильтрация крови и избавление тела от излишка воды, соли и продуктов распада. Выделенные продукты распада концентрируются в моче. Моча покидает почки через длинные тонкие трубочки, называемые уретрой, которая связана с мочевым пузырем. Моча через уретру попадает в мочевой пузырь, где накапливается до мочеиспускания.

  Также почки помогают определить, достаточно ли в организме эритроцитов. Это происходит благодаря выработке гормона, называемого эритропоэтин, который стимулирует костный мозг к выработке эритроцитов.

  Хотя почки играют для нас очень важную роль, для нормального функционирования человеческого организма достаточно одной почки. Десятки тысяч людей живут полноценной жизнью, имея только одну почку. У некоторых людей может не быть ни одной работающей почки, и они живут благодаря медицинской процедуре, которая называется диализ. При диализе используется специально сконструированный аппарат, который работает как настоящая почка и фильтрует кровь, освобождая ее от продуктов распада.

  Почечноклеточная карцинома

  Почечноклеточная карцинома (ПКК), также известная как почечноклеточный рак или почечноклеточная аденокарцинома – наиболее распространенный тип рака почки. Он встречается в 9 из 10 случаев опухолей почки.

  Хотя ПКК обычно растет как единичное образование в почке, иногда опухоли обнаруживаются в более чем одной части почки, а иногда – одновременно в обеих почках. Некоторые почечноклеточные карциномы обнаруживаются только после того, как вырастают достаточно большими, однако большинство из них обнаруживается до того, как успевает метастазировать (распространиться) в отдаленные органы тела. Зачастую они обнаруживаются на снимках КТ или УЗИ, сделанных при подозрениях на другие заболевания, а не рак почки. Как и большинство опухолей, их тяжело лечить, если они успела распространиться.

  Различают несколько подвидов ПКК в зависимости преимущественно от того, как выглядят раковые клетки под микроскопом.

  Светлоклеточная почечноклеточная карцинома

  Это наиболее распространенная форма почечноклеточной карциномы. Около 8 из 10 пациентов с почечноклеточной карциномой имеют именно этот вид рака. Под микроскопом клетки, которые составляют светлоклеточную ПКК, выглядят очень светлыми или прозрачными.

  Папиллярная почечноклеточная карцинома

  Это второй из наиболее распространенных подвидов ПКК – около 10-15% пациентов имеют эту опухоль. Эти опухоли формируют маленькие образования, похожие на пальцы (называемые сосочками) в большинстве случаев. Некоторые врачи называют эти опухоли хромофильными, поскольку их клетки могут «вбирать» в себя цвет при помещении в определенную жидкость и под микроскопом выглядеть розовыми.

  Хромофобная почечноклеточная карцинома

  К этому подвиду относится около 5% ПКК. Клетки этой опухоли так же светлые, как и у светлоклеточного типа, но имеют больший размер и определенные особенности.

  Рак собирательных трубочек (Беллини)

  Этот подвид встречается очень редко и развивается из мозгового слоя почек

  Неклассифицированная почечноклеточная карцинома

  В редких случаях почечноклеточные опухоли называются неклассифицированными, поскольку выглядят нетипично ни для одного известного подвида или потому, что в них присутствуют клетки разных подвидов.

  Другие опухоли почки

  Менее распространенные опухоли почки включают переходноклеточные карциномы, опухоли Вильмса и почечные саркомы.

  Переходноклеточные карциномы

  От 5% до 10% опухолей почки – это переходноклеточные карциномы, также известные как уротелиальные карциномы. Переходноклеточные карциномы возникают в почечных лоханках (там, где почка соединяется с мочеточником). Под микроскопом эти клетки выглядят как раковые клетки мочевого пузыря. Исследования показывают, что, как и рак мочевого пузыря, эти опухоли часто связаны с курением и подверженностью на рабочих местах канцерогенным химикатам.

  Пациенты с переходноклеточной карциномой часто имеют такие же симптомы, как и пациенты с почечноклеточным раком – кровь в моче и иногда - боль в спине.

  Эти опухоли обычно лечатся путем хирургического удаления целой почки и мочеточника, равно как и части мочевого пузыря, к которой подходит мочеточник. Меньшие, менее агрессивные опухоли иногда могут лечиться менее серьезным хирургическим вмешательством. Химиотерапия часто применяется после хирургического вмешательства в зависимости от того, насколько большая опухоль был обнаружена. Важно обсудить с врачом все возможные преимущества и риски каждого варианта лечения.

  Около 9 из 10 переходноклеточных карцином почки излечимы, если обнаруживаются на ранней стадии. Шансы на излечение резко падают, если опухоль проросла в стенку мочеточника или основную часть почки или если имеет более агрессивные черты (более высокую стадию) при рассмотрении под микроскопом.

  Очень важны контрольные посещения врача для обследования с помощью цистоскопии (осмотр мочевого пузыря с помощью подсвеченной трубки) и обследований, которые позволяют получить четкие изображения опухоли, поскольку переходноклеточная карцинома может рецидивировать в мочевой пузырь, равно как и метастазировать в другие части тела.

  Опухоль Вильмса

  Около 5% опухолей почки составляют опухоли Вильмса. Этот вид рака почти всегда обнаруживается у детей и исключительно редко встречается у взрослых.

  Почечная саркома

  Почечные саркомы – редкий вид рака почки (менее 1% всех опухолей почки), который начинается в соединительной ткани почки.

  Доброкачественные опухоли почки

  Некоторые виды опухолей почки являются доброкачественными (нераковыми). Это означает, что обычно они не распространяются (не метастазируют) в другие части тела, хотя они могут расти и вызывать проблемы. Доброкачественные опухоли почки включают почечноклеточную аденому, почечную онкоцитому и англомиолипому.

  Почечная аденома

  Почечные аденомы – наиболее распространенный вид доброкачественной опухоли почки. Они маленькие, медленнорастущие и обычно обнаруживаются на обследованиях, дающих изображение изнутри тела (таких, как КТ), когда врач рассматривает другие органы. Под микроскопом они выглядят как низкодифференцированные почечноклеточные карциномы. В редких случаях опухоли, изначально выглядящие как почечные аденомы, могут превращаться в маленькие почечно-клеточные опухоли.

  Онкоцитомы

  Онкоцитомы – вид доброкачественной опухоли почки, который иногда может вырастать до достаточно больших размеров. Как и в случае с почечными аденомами, иногда может быть сложно отличить их от рака почки. Поскольку онкоцитомы обычно не распространяются в другие органы, зачастую в излечении может помочь удаление почки.

  Англомиолипома

  Англомиолипома – другой редкий вид доброкачественной опухоли почки. Она часто развивается у людей с рассеянным склерозом (генетическое нарушение, которое также поражает сердце, глаза, легкие и кожу). Эти опухоли состоят из разных видов соединительной ткани (кровеносные сосуды, гладкие мышцы, жировая ткань). Если она не вызывает никаких симптомов, зачастую достаточно просто тщательного наблюдения, но если возникают проблемы (такие, как кровотечение), необходимо лечение.

  Американское общество по борьбе с раком и Американский
  Национальный Институт Рака

  Рак печени

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  - консультант [разд. Консультации]

  Рак печени – один из видов рака, которые наиболее трудно поддаются лечению. Основным видом его лечения является хирургический – резекция печени

  Однако она применяется только для пациентов с одиночными узлами, и поэтому подходит не всем пациентам. Фитотерапия при раке печени может быть рекомендована обеим категориям пациентов: как и тем, кто перенес операцию, так и в составе комплексной терапии для больных, имеющих противопоказания к хирургическому лечению. Эффективность некоторых таких препаратов подтверждена доказательной медициной. Описан эффект шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis ) и лакричника обыкновенного (Glycyrrhiza glabra) на угнетение пролиферации раковых клеток при опухолях печени; изучаются возможности применения экстракта некоторых сортов винограда (виноград японский (Vitis coignetiae ) в лечении гепатоцеллюлярной карциномы за счет его антиоксидантных свойств. В последние годы как в отечественной, так и в зарубежной литературе появляются публикации о том, что препарат на основе полыни (Artemisia Glabella), арглабин, также существенно улучшает общее состояние больных при раке печени, благодаря быстрому проникновению в опухолевую ткань, противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствам; кроме того, он не обладает токсичностью, присущей основному химиотерапевтическому агенту, используемому в стандартных схемах лечения - доксорубицину По данным различных отечественных и зарубежных источников, помимо вышеупомянутых растений, наиболее эффективны в лечении рака печени будра плющевидная, пион уклоняющийся, зверобой лекарственный и др.

  1. Будра плющевидная (Glechoma hederacea) используется как кровоочистительное средство при доброкачественных и злокачественных опухолях, особенно при раке и циррозе печени. В траве будры содержатся дубильные и горькие вещества, фловоноиды, сапонины, смолы, 80 мг % витамина С (в листьях), эфирные масла. Для лечения используется надземная часть травы. Растение ядовито и применять его следует с осторожностью.

  2. Пион уклоняющийся (Paeonia anomala ) зарекомендовал себя в лечении онкологических заболеваний и рака печени в частности благодаря своим сильными бактерицидным свойствам и высокому содержанию различных микроэлементов, особенно хрома и стронция. В Китае пион –неотъемлемая часть фитопрепаратов для лечения онкологических заболеваний. Для лечения используются корни и трава растения.

  3. Зверобой продырявленный используется для лечения рака благодаря высокому содержанию в нем дубильных веществ, эфирного масла, флавоноидов, азулена, алкалоидов, витаминов С, РР. Особую ценность для лечения рака печени представляет масло зверобоя, применяющееся наружно для компрессов.

  Ниже представлены наиболее известные рецепты лекарственных средств растительного происхождения, применяемых при раке печени. Данный список не является исчерпывающим, поскольку исследования растительных препаратов в онкологии продолжаются, а арсенал фитотерапевтов может пополняться новыми методами.

  Помните, что весь арсенал фитотерапевтических средств не заменит основного лечения, назначенного Вам лечащим онкологом! Рак печени нельзя вылечить исключительно травами, но сочетая лечение фитопрепаратами с традиционными методами, можно существенно улучшить прогноз лечения! Перед использованием любого сбора и любого лекарственного средства растительного происхождения обязательно проконсультируйтесь с Вашим лечащим доктором!


  Рак печени: лекарственные средства растительного происхождения для наружного применения

  1. Компрессы из листьев капусты с последующим втиранием оливкового масла со зверобоем (масло зверобоя смешивается с оливковым маслом в равных пропорциях. Три капустных листа промываются в тёплой воде, затем они обрабатываются скалкой, чтобы раздавить жилки. На лоскут шерстяной материи около 50-ти сантиметров шириной кладётся кусок холщовой материи от 25 до 30-ти сантиметров шириной, а поверх последнего – ещё один лоскут с раздавленными капустными листьями в два слоя. Внутренняя сторона листьев вместе с материей накладывается на область печени, сверху накладывается холщовый, а потом шерстяной лоскут. Компресс должен хорошо держаться, так как он оставляется на ночь. Рано утром компресс удаляется, наружно место его наложение обмывается тёплой водой и насухо вытирается. После этого в область печени втирается небольшое количество (одна-две чайные ложки) подогретого масла зверобоя, а затем на него кладётся тёплая материя, которую можно убрать через несколько минут. Прежде, чем делать компресс, нужно как следует согреться или полежать предварительно в постели.

  2. Компрессы с отваром травы будры плющевидной. Для приготовления отвара 5 ст. ложек сушеной травы кипятить 3-5 мин. на слабом огне в 1 л. воды, остудить, процедить. Применять наружно.

  3. Накладывать на область печени в виде компресса свежие листья хрена.

  Рак печени: лекарственные средства растительного происхождения для применения в виде клизм

  1. Компрессы на область печени из листьев хрена сочетают с питательными клизмами с хреном. Для приготовления раствора для клизмы растереть на тёрке корень хрена до получения одной столовой ложки сока. Смешать сок с 200 мл кипячёной воды и обязательно дать настояться 12 часов в холодильнике. Перед применением за 2 – 3 часа раствор нужно вынуть из холодильника и оставить при комнатной температуре, чтобы он не вызывал сильного ощущения холода и дискомфорта при введении его в задний проход. 30 мл настоя комнатной температуры ввести в задний проход с помощью клизмы. Можно предварительно очистить кишечник клизмой с соком лимона ( 1/2 лимона на 2 л воды).

  Рак печени: лекарственные средства растительного происхождения для внутреннего применения

  1. Настой травы будры плющевидной. Настоять 1 ч. ложку сырья в стакане кипятка 30 мин., процедить, принимать по 2 ст. ложки 3-4 раза в день за 2 ч. до еды.

  2. Взять 2 столовые ложки смеси (1:1) корней и травы пиона уклоняющегося, настаивать 7 дней на 100 мл. 100% - ом спирте. Принимать по 30 – 40 капель 3 раза в день в течение 30 дней, затем сделать десятидневный перерыв и вновь курс повторить. Повторять курсы можно вплоть до улучшения общего состояния и наступления ремиссии.

  3. Сбор травяной: 1 часть травы дурнишника сибирского,1 часть листьев будры плющевидной,1 часть корня копытня Зибольда. 3 ст. ложки смеси залить 3 стаканами кипятка и принимать по 1/2 стакана 5—6 раз в день в перерывах между едой и перед едой.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Первичный рак печени: что о нем нужно знать

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  по материалам ВОЗ

  Наиболее чаще встречающейся злокачественной опухолью печени является гепатоцеллюлярная карцинома. Она составляет 80-85% среди всех первичных злокачественных поражений печени

  Несмотря на то, что первичный рак печени не является одной из самых распространенных опухолей ( 7е место в структуре злокачественных опухолей у человека), в мире от него ежегодно умирает более 1 миллиона человек.

  Основными причинами возникновения первичного рака печени являются такие заболевания, как узловая гиперплазия печени, цирроз печени, который считается предраковым состоянием и поражение печени вирусами гепатита В и С, которые при определенных обстоятельствах могут приводить к развитию гепатоцеллюлярной карциномы

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Алкогольное поражение печени – важнейший фактор, приводящий в 50-80% случаев к циррозу, на фоне которого у 5-30% пациентов развивается рак печени. Сочетание алкогольного цирроза и инфицированности вирусами гепатита В и С значительно увеличивает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы.

  Еще одни важнейшим фактором риска развития рака печени является повышенное содержание в пище афлатоксина – токсина, вырабатываемого плесневыми грибками. Афлатоксин имеет канцерогенное действие, особенно проявляющееся на фоне инфицирования пациента вирусом гепатита. Содержание афлатоксина в пище и распространенность индуцированных им опухолей зависит от географической зоны

  Распространенность рака печени в зависимости от географической зоны

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  по материалам ВОЗ

  * Определенные географические зоны ассоциируются с повышенной частотой развития первичного рака печени. Это обусловлено рядом факторов: высокой частотой носительства вирусов гепатита В и С, являющихся одним из факторов риска развития рака печени, в некоторых районах повышенном содержании в пище канцерогена афлатоксина в определенных регионах и пр.

  * Ежегодно от первичного рака печени в мире умирают 1 -1,250 миллиона человек. Статистика по распространенности первичного рака печени в мире приведена ниже.

  * Первичный рак печени в сочетании с циррозом наиболее часто встречается у жителей Африки (Мозамбик, Уганда, Нигерия, южноафриканский регион) и Восточной Азии(Китай, Япония)

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  * В Западной Европе возрастание заболеваемость первичным раком печени связано с распространенностью вирусного гепатита В и С. Особенно рост случаев заболеваемости отмечается в возрастной группе пациентов старше 50 лет, инфицированных вирусами гепатита.

  * В США в 2009 г зарегистрировано 22 620 новых случаев первичного рака печени и 18 160 случаев смерти от него

  * В странах СНГ злокачественные опухоли печени составляют 0,9-2,2% от всех онкологических заболеваний.

  * Наименьшая заболеваемость первичным раком печени отмечается в Дании (3человека на 100 000 населения ), Англии – 3 человека на 100 000 населения и некоторых странах центральной и Южной Америки (Чили, Колумбия -2-2,6 человека на 100 000 населения)

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  10 любопытных фактов о раке печени

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  по материалам ВОЗ

 • Рак печени, как правило, развивается на фоне терминального заболевания печени – цирроза. Цирроз печени часто вызывается вирусным поражением печени, приводящим к заболеванию гепатитами В или С. Но цирроз может возникать и на фоне алкогольного или жирового поражения печени. Поэтому огромное место в профилактике рака печени имеет профилактика цирроза и хронических вирусных гепатитов
 • Злокачественные опухоли печени встречаются в несколько раз чаще доброкачественных.
 • Все злокачественные опухоли печени делятся на первичные и вторичные (метастатические). В 95% случаев опухолевое поражение печени является метастатическим.
 • Частота метастатических опухолей, которые являются следствием колоректального рака, рака почек, желудка, поджелудочной железы, матки и яичников, молочных желез, меланомы, в 30 раз выше, чем первичных.
 • При вышеперечисленных злокачественных опухолях метастазы в печень выявляются в 36% случаев.
 • Наиболее перспективным методом лечения метастазов печени является хирургическое лечение, при котором пятилетняя выживаемость составляет 20-45%
 • В структуре первичных злокачественных поражений печени первое место занимает гепатоцеллюлярный рак. На его долю приходится около 85% первичных злокачественных опухолей печени.
 • В странах СНГ злокачественные опухоли печени составляют 0,9-2,2% от всех онкологических заболеваний. У значительной части пациентов (около 45-47%) рак печени диагностируется только на III-IV стадии заболевания.
 • У мужчин частота возникновения первичного рака печени в 3 раза выше, чем у женщин. Очевидно, это связано с большей частотой носительства вируса гепатитов В и С, на фоне которых при определенных условиях развиваются раковые опухоли печени, у мужского населения
 • Первичный рак печени встречается и у детей грудного возраста, и у стариков. Но наиболее часто гепатоцеллюлярный рак диагностируется у людей среднего возраста (40-60 лет), а холангиогенный – старшего возраста (60-70 лет).
 • Клиническая оценка эффективности лапароскопии при метастазах в печень колоректального рака

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Лапароскопия становится все более значимым инструментом в стадировании и лечении потенциально операбельных метастаз в печени. Степень клинического риска (СКР) применяется для отбора пациентов, которые могут пройти диагностику путем лапароскопии перед планированием удаления метастаз колоректального рака. Поэтому было проведено исследование, оценивающее эффективность стадирования с помощью лапароскопии (СЛ) для оценки СКР. С января 2004 года по декабрь 2007 года проводилась оценка СКР и СЛ последовательно у 65 пациентов с метастазами колоректального рака перед планированием открытого исследования и резекции.

  Пациенты были распределены согласно СКР, которая основывается на 5 факторах, относящихся к первичной опухоли и заболеванию печени. Цель этого исследования – выявление скрытых неоперабельных метастаз путем комбинирования лапароскопии и СКР. Только 62 пациента прошли полное СЛ (3 были исключены из-за плотных спаек). Группа из 24 пациентов была определена как неоперабельная, и 38 пациентов были признаны операбельными. В последней группе 3 пациентов получили лечение непосредственно с помощью лапароскопии. Все 38 пациентов прошли лапаротомию (35 операбельных и 3 пациента с плотными спайками, которые не могли пройти полное лечение лапароскопией). Резекция была проведена в 30 случаях из 38 (78,9%), а в остальных 21% были получены ложноотрицательные результаты. В целом было 32 из 65 (49,2%) неоперабельных пациента, и 75% из них были определены путем СЛ. Таким образом, лапароскопия помогает определить большинство пациентов со скрытым неоперабельным заболеванием и улучшает операбельность. Его следует широко применять для пациентов с потенциально лечебной резекцией печени. СКР, ранее применяемая для определения выживаемости после резекции печени, определяет пациентов группы высокого риска, для которых более целесообразно проведение лапароскопии, может повысить эффективность использования лечебных ресурсов.

  Biondi A, Tropea DA, Basile F.
  Клиника Витторио Эмануэля, отделение хирургии и онкологии, Университет Катаньи, Италия

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Предоперационное обнаружение метастаз колоректального рака при стеатозе печени: мультидетекторная КТ или МРТ?

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Объектом исследования было сравнение диагностической значимости мультидетекторной компьютерной томографии (МДКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в предоперационном обнаружении метастаз колоректального рака в печени с диффузной жировой инфильтрацией, ассоциированной с неоадъювантной химиотерапией. Было ретроспективно рассмотрено и оценено 20 предоперационных трехфазных МДКТ (4-64-ряда, Сименс) и динамических МРТ с использованием контраста (1.5T or 3.0T, Сименс) пациентов с колоректальным раком и метастазами его в печень при диффузном стеатозе.

  Все пациенты перенесли хирургическое удаление метастаз в печени с интервалом в 1-60 дней. Число жировых инфильтраций печени было определено гистопатологически полуколичественным методом и проранжировано от 25% до 75%. В целом, 51 метастаз был обнаружен с помощью гистопатологии изъятых сегментов/долек печени. Размер метастаз варьировался от 0,4 до 13 см, 18 из них (35%) были до 1см в диаметре. При общей оценке, МДКТ определила 33 из 51 метастаза (65%) и МРТ определила 45 из 51 метастаза (88%).

  Для поражений до 1см, МДКТ определила только 2 из 18 (11%), а МРТ – 12 из 18 (66%). Также с помощью МДКТ было определено одно ложноположительное поражение. Статистический анализ показал, что МРТ значительно эффективнее МДКТ, со статистически значимой разницей (p<.001) для определения небольших поражений печени (</=1cm; p<.004). Значимой разницы в определении поражений >1см не было. Таким образом, для обнаружения метастаз колоректального рака в печени после неоадъювантной химиотерапии и последующей диффузной жировой инфильтрации печени МРТ является значительно более эффективным методом, чем МДКТ, особенно для обнаружения небольших поражений печени.

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Kulemann V, Schima W, Tamandl D, Kaczirek K, Gruenberger T, Wrba F, Weber M, Ba-Ssalamah A.
  Отделение радиологии, Медицинский университет Вены, Австрия

  Гепатоцеллюлярная карцинома и неалкогольный жировой гепатоз: от клинической до молекулярной ассоциации

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) – наиболее частое первичное новообразование печени, находящееся на четвертом месте в мире по распространенности среди злокачественных новообразований и на третьем – среди ведущих причин смерти от рака. Большинство случаев ГЦК развивается на фоне уже существующих хронических заболеваний печени, обычно таких как вирус гепатита С или В, или на фоне злоупотребления алкоголем. Как бы то ни было, от 15% до 50% случаев ГЦК развивается при отсутствии знаний об этиологии заболевания печени, и различные типы случаев заболевания определяют возможные соответствующие факторы риска возникновения ГЦК при неалкогольном жировом гепатозе. Резистентность к инсулину, стеатоз, окислительный стресс, дисбаланс адипокина/цитокина, наиболее важные факторы патогенеза и прогрессирования неалкогольного жирового гепатоза могут иметь также определяющую роль в канцерогенезе, способствуя неконтролируемому росту клеток и повреждениям ДНК гепатоцитов.

  В последнее время в качестве метода лечения неалкогольного жирового гепатоза исследуется поведенческая терапия(изменение образа жизни) и различные агенты-сенсибилизаторы инсулина. В ряде исследований предполагается, что эти подходы позитивно влияют на резистентность к инсулину, тормозят стеатоз, воспаление и некротизацию, а также фиброз.

  Таким образом, этим терапевтическим стратегиям также можно отвести роль в профилактике гепатоканцерогенеза.  Petta S, Craxì A.
  Кафедра хирургической гастроэнтерологии, DiBiMIS, Университет Палермо, Италия

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Метастатический рак печени - лечение

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  Стандартный метод лечения

  Основным методом лечения метастатического рака печени является резекция печени. Пятилетняя выживаемость при хирургическом лечении составляет 20—45%.

  Резекция печени

  Показанием к выполнению резекции печени являются метастазы в печень колоректального рака, рака почек, желудка, поджелудочной железы, матки и яичников, молочной железы, меланомы. Противопоказанием к выполнению резекции печени является наличие отдаленных внепеченочных метастазов. Вовлечение в опухолевый процесс таких органов, как диафрагма, надпочечник, почка (инфильтрация в соседние органы (i ) по классификации L. Gennari et. A l — показание к выполнению сочетанных операций.

  Условиями, необходимыми для резекции печени при ее метастатическом поражении, являются радикальное удаление первичной опухоли и достаточные функциональные резервы остающейся печени.

  Резектабельными считаются солитарные и унилатеральные метастазы в печени, которые могут быть полностью удалены при резекции печени. Объем резекции печени определяется размерами и локализацией метастазов, наличием или отсутствием сосудистой инвазии. Краевую резекцию печени выполняют при поверхностно расположенных метастазах размерами не более 5 см; при наличии одиночных метастазов в оставшейся доли печени (билатеральные метастазы). Анатомическую резекцию печени производят при глубоко расположенных метастазах размерами более 5 см. Изолированные сегментэктомии выполняют при циррозе печени, когда операции большего объема непереносимы; единичных метастазах в пределах сегмента или сектора. При радикальных операциях резекция выполняется не менее 1 см от визуальных границ опухоли. Использование современной хирургической техники (предварительная сосудистая изоляция резецируемого участка печени, применение ультразвукового деструктора-аспиратора, аргонового коагулятора, пленкообразующих клеевых композиций) позволяет значительно уменьшить объем кровопотери и риск оперативного вмешательства. Послеоперационная летальность составляет — 4—7%;причем у больных с циррозом печени она может достигать 37%.При этом двухлетняя выживаемость больных составляет 55-70%,а пятилетняя выживаемость - 20-37%.Рецидивы метастаз после операции не являются редкостью: даже при I стадии метастаз в течение 2 лет у 28% больных наблюдается повторное метастазирование, причем в 40% случаев повторные метастазы локализуются снова в печени. Поэтому зачастую наряду с операцией используются дополнительные методы лечения.

  Методы лечения на стадии клинических исследований:

  Адъювантная химиотерапия

  Обычно применяется для больных с неоперабельным метастатическим раком печени и иногда помогает перевести опухоль в операбельное состояние. Однако в целом системная химиотерапия стандартными агентами ( цисплатин, винбластин) малоэффективна, поэтому ни одна схема не рекомендована для практического применения

  Внутрипортальная и внутричеревная химиоэмболизация

  Это способ эндоваскулярного лечения, сочетающий в себе регионарное введение цитостатика ( обычно применяется доксорубицин) и эмболизацию сосудистого русла опухоли. Химиоэмболизация печеночной артерии позволяет обеспечить высокую концентрацию химиотерапевтических агентов непосредственно в опухоли. Сокращение размеров опухоли наблюдается примерно у 50% пациентов

  Чрескожная алкоголизация небольших метастатических узлов

  При этом методе под контролем УЗИ в опухоль вводят 3— 5 мл этанола, под воздействием которого ткань опухоли вместе с питающими ее сосудами некротизируется. В последующем происходят частичный регресс массы опухоли и замедление ее роста. Показанием к чрескожной алкоголизации является единичный метастаз диаметром не более 3 — 4 см или множественные метастазы (не более 3) диаметром 3 см. Иногда чрескожную алкоголизацию сочетают с химиоэмболизацией

  Трансплантация печени

  Трансплантация печени показана пациентом с нерезектабельным билатеральным поражением печени либо низком функциональном резерве печени.


  Американское общество по борьбе с раком и Американский Национальный Институт Рака

  Метастатический рак печени - постановка точного диагноза: стадирование

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  При определении дальнейшей тактики лечения большое значение имеет стадирование метастатического процесса.

  ТТNМ-классификация колоректальных метастазов в печени

  Cтадия I mT1,N0,M0
  Cтадия I I mT2,N0,M0
  Cтадия I I I mT3,N0,M0
  Cтадия I VA mT4,N0,M0
  Cтадия I VB любая mT, N0,M0, N0/N1,M1

  mТ1— солитарный рак менее или равный 2 см.
  mТ2 — солитарный рак более 2 см, множественный унилобарный менее или равный 2 см.
  mТЗ — множественные образования более 2 см, унилобарный.
  mТ4 — солитарный или множественный, билобарный, инвазия главных ветвей воротной и печеночных вен.
  N1 — метастазы в абдоминальных лимфоузлах.
  М1 — внепеченочные метастазы или прямая инвазия в окружающие органы.

  Классификация метастазов в печень по L. Gennari et. al.,1984

  Н – объем печени
  Н1- I стадия метастатического поражения печени — единичный метастаз(S), занимающий не более 25% объема печени.
  Н2 - II стадия — множественные (m) и билатеральные(b) метастазы объемом не более 25% или единичный метастаз (S), объемом от 25 до 50%.
  Н3 - III стадия — множественные (m) и билатеральные(b) метастазы объемом 25—50% и метастазы общим объемом более 50%.
  s - одиночный метастаз ;
  m - множественные метастазы;
  b - билатеральное поражение (обеих долей печени);
  i - инфильтрация соседних органов и тканей;
  f - нарушение функции печени;
  А - небольшое и В - значительное внепеченочное распространение метастаз


  Американское общество по борьбе с раком и Американский Национальный Институт Рака

  var moevideoQueue=moevideoQueue||[];moevideoQueue. push(function(){moevideo. ContentRoll({mode:"manual",el:"#adv",floatPosition:"bottom left",ignorePlayers:true, floatMode:"full"});});

  Метастатический рак печени - методы диагностики и постановка диагноза

  try{(adsbygoogle=window. adsbygoogle||[]).push({});}catch(err){};

  При постановке диагноза важно провести дифференциальную диагностику между первичным раком печени и вторичным (метастатическим поражением печени), а также циррозом печени

  Основными методами обследования пациента с подозрением на метастатический рак печени являются:

  Данные клинического осмотра

  Тщательный сбор анамнеза и объективное обследование могут помочь в дифференциальной диагностике первичных и вторичных новообразований в печени. При сборе анамнеза больного с заболеванием печени необходимо акцентировать внимание на:

  1) наличие в анамнезе хронических заболеваний печени;
  2) перенесенные гепатиты В, С;
  3) злоупотребление алкоголем;
  4) носительство австралийского антигена;
  5) отравление афлатоксином;
  6) контакт с канцерогенными веществами (винилхлорид)
  7) прием гормональных контрацептивов.
  8) употребление анаболических гормонов (стероиды)

  Имеющиеся в анамнезе факторы риска развития вирусного гепатита или цирроз печени повышают вероятность обнаружения первичной злокачественной опухоли. Наличие же у пациента новообразований других органов позволяет заподозрить метастатический рак печени.

  Жалобы пациента с метастатическим поражением печени типичны: боль в животе, потеря массы тела и аппетита, на терминальной стадии заболевания - кахексия. Примерно у 30% больных с метастатическим раком печени отмечается желтуха, возникающая в результате сдавления желчных протоков метастазами в перипортальных лимфатических узлах, иногда – асцит. У некоторых больных, страдающих раком печени, накопление жидкости в брюшной полости связано со сдавлением метастатическими узлами воротной вены

  Лабораторные методы обследования.

  Биохимические показатели. Основными биохимическими маркерами метастатического рака печени являются щелочная фосфатаза (ЩФ) ,аланинаминотрансфераза(АЛТ), аспа